You are on page 1of 6

Proiect Didactic

Data: 04.06.2015

Grădiniţa: G.P.P nr 2, Marghita

Grupa: Mijlocie

Propunător: Buda Krisztina Aniko

Domeniul: DLC- Domeniu limbă și comunicare

Categoria de activitate: Educarea limbajului

Tema activităţii: „ La cireșe ” de Ion Creangă

Tipul de activitate: Comunicare - însușiri de noi cunoștințe

Forma de realizare: Lectura educatoarei

Scopul activității:

J formarea deprinderii de a asculta o poveste reluând, personajele și succesiunea logică a evenimentelor ;

J cunoașterea unor caracteristici ale personajelor din poveste;


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

 OO1 - Să identifice personajele din poveste ;

 OO2 - Să redea conținutul povestirii pe baza unor planșe ;

 OO3- Să desprindă învățătura povestirii ;

 OO4- Să adopte o atitudine pozitivă față de cei din jur ;

 OO5- Să participe cu interes la activitate ;

Strategii didactice:

Metode și procedee: M1-Expunerea

M2-Explicația

M3-Conversația

M4-Povestirea

Mijloace de învățare: m1- Planșe din poveste

m2- Tabla

m3- Cutia fermecată

Număr elevi: 24 de elevi

Durata: 20 de minute
Bibliografie:

 Coord. Carmen Popa, (2014), „Repere psihopedagogice și metodice actuale în curriculumul preșcolar ” ,
Editura Didactică și Pedagogică București

Desfășurarea activității
Evenimentul didactic Conținutul științific Strategii didactice Evaluare
1. Moment organizatoric: Voi asigura condițiile optime pentru buna
desfășurare a activității:
-aerisirea salii de clasă
-așezarea scaunelor în semicerc
-pregatirea materialului didactic necesar :
planșe și cutia fermecată.
2. Captarea atenției: Captarea atenției se va face cu ajutorul
unei cutii și o scrisoare trimisă pentru ei de
la Zâna Verii. Conversația Observarea
Zâna îi roagă pe copii să asculte o comporta-
poveste despre un copil năzdrăvan și să mentului copiilor
identifice morala poveștii, ca răsplată
primind o surpriză.
3.Enunțarea temei și a Astăzi vom învăța o noua poveste foarte
obiectiveor: frumoasă care se numește : „ La cireșe ” de Explicația
Ion Creangă
Voi repeta titlul povestii cu 2-3 copii
pentru fixare.
Trebuie să ascultați cu mare atenție
această poveste ca să o știți povesti și voi
părinților, bunicilor sau fraților voștri.
4. Dirijarea învățării: Voi expune povestea clar, accesibil și
expresiv pentru a putea trezi emoții și Povestire
pentru a asigura motivația învățării
concomitent cu expunerea planșelor
ilustrative.
Expresivitatea expunerii o voi realiza Expunere
prin modelarea vocii, schimbarea ritmului
vorbirii pe parcursul expunerii, pauze
logice, psihologice si dramaticale,
accentuări și scăderi ale intensității vocii, Observarea com-
repetiții, mimică și gestică. portamentului
Odată cu expunerea textului voi explica copilului
cuvintele şi expresiile care pot fi
necunoscute, alăturând un sinonim sau o
sintagmă lămuritoare, fără a întrerupe firul
povestirii.
„ Vara, pe-aproape de Moși, Nică se duce Explicația
la unchiul său Vasile ca să fure niste cireșe,
deoarece numai aici și în vreo două locuri
din sat existau cireși. Se duce la casa
omului și pretinde că ar vrea să-l ia pe Ion
la scăldat, dar află de la matușa lui că acesta
nu era acasă, fiind plecat cu tatăl sau s-
aducă niște suman.
Nică, cu supărare și fericirea ascunsă, își
ia ziua bună, sărută mâna mătușii și,
strecurându-se pe unde poate, se trezește în
cireș, unde începe a pune cireșe în sân,
crude, coapte cum se găseau.
Însă când Nică o vede la tulpina cireșului
pe mătușa Mărioara cu o botă în mână.
Observând că băiatul nu coboră, femeia
începe să arunce cu bulgări și apoi încearcă
să se urce în cireș.
Copilul sare în cânepă, dar mătușa
Mărioara îl urmărește cu bota, până ce dau
cânepa toată la pământ și apoi,
împiedicându-se, îl scapă pe fugar și acesta
merge acasă și toată ziua stă cuminte.
Pe seară, moș Vasile împreună cu Ion și
cu paznicul cheamă pe tatăl lui Nică să
asiste la evaluarea pagubelor și să le
plătească. Rușinat de cele întâmplate și
mânios, tatăl i-a dat o bătaie zdravănă
neastâmpăratului de Nică.
Cuvintele necunoscute sunt : „ scăldat =
locul unde se face faie, într-o apă curgătoare
”, „ sumane= haină țărănească lungă ”
5. Obținerea performanței: Propun copiilor un scurt joc didactic care
le va pune la încercare cunoştinţele. Dintr-o
cutie cu întrebări, 3-4 copii vor scoate câte Conversația Evaluare orală
un bileţel pe care este o întrebare la care ei
trebuie să răspundă.
Întrebări:
-Cum se numește mătușa lui Nică?
-Ce fură Nică de la mătușa lui?
-Cum se numește povestea noastră?
6. Asigurarea retenției și a După terminarea povestirii le pun niște
conexiunii inverse: întrebări copiilor să mă asigur că au înțeles
povestea. Conversația
-Să vedem cine a fost atent la povestioara
vrăbiuței:
-Cate personaje am avut în povestioara
noastră?
Afectiv
-Cine au fost personajele din poveste?
participativă
-Ce a făcut copilul din povestioara noastră?
-Este bine să furăm cirese?
Copiilor se va cere aranjarea planșelor în Psihomotorie
ordinea pe care o cere povestioara. Povestirea
7. Încheierea activității: Voi aprecia atenția și activitatea copiilor Conversația Evaluare frontal
din cadrul acestui activități și împart prin aprecieri
recompense. verbale