You are on page 1of 2

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

August 2018–Prezent

Mai 2018–Iulie 2018

Iulie 2015–Mai 2017

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2009-2013

2005–2009

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
franceză B2 B1 B2 B1 B1
engleză B2 B1 B2 B1 B1
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare -Capacitate de asimilare noi informatii


-Abilitati de comunicare si ascultare
-Motivatie de lucru, cooperare
-Spirit de echipa

Competenţe
organizaţionale/manageriale ▪ Capacitate de analiză;
▪ Spirit organizatoric;
▪ Punctualitate;
▪ Capacitate de adaptare;
▪ Capacitatea de a lua decizii în condiţii de stres şi de a respecta termene limită;
▪ Responsabilitate ridicată;

Pagina 1 / 2
Competenţe dobândite la locul de -Capacitatea de a lucra in conditii de stres
muncă -Capacitatea de a organiza si folosi eficient timpul
-Responsabilitate, incredere
-Atentie distributiva

Permis de conducere -Categoria B, C si E

Pagina 2 / 2