You are on page 1of 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NȚIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELENA NEGRI”


JUDEŢUL GALAŢI
TEL/ FAX 0236826131
E-mail: scoalacnegri@gmail.com

PLAN DE RECUPERARE-
ÎNVĂȚAMÂNT PRIMAR PENTRU ZIUA DE 25 IANUARIE
2019
Nr. Clasa Data Ora Obs.
Crt.
1. Pregătitoare CLR 04.03.2019 7.10-7,55
EFS 05.03.2019 7.10-7.55
MM 06.03.2019 7.10-7.55
AVAP 07.03.2019 7.10-7.55
2. Clasa I AVAP 04.03.2019 7.10-7.55
LIMBA FRANCEZA(0) 12.03.2019 12.00-12.50
EFS 06.03.2019 7.10-7.55
MM 05.03.2019 7.10-7.55
3. Clasa a II- a A MEM 05.03.2019 12.00-12.45
CLR 12.03.2019 12.00-12.45
DP 19.03.2019 12.00-12.45
MM 26.03.2019 12.00-12.45
4. Clasa a II- a B DP 04.03.2019 7.10-7.55
MEM 06.03.2019 7.10-7.55
LIMBA FRANCEZA(0) 1.03.2019 7.10-7.55
EFS 12.03.2019 7.10-7.55
5. Clasa a III-a CLR 04.03.2019 7.10-7.55
ED.CIVICA 05.03.2019 7.10-7.55
JOC ȘI MIȘCARE 06.03.2019 7.10-7.55
LIMBA ENGLEZĂ 15.03.2019 7.10-7.55
6. Clasa a IV-a MM 04.03.2019 7.10-7.55
LIMBA ROMÂNĂ 05.03.2019 7.10-7.55
MATEMATICĂ 06.03.2019 7.10-7.55
AVAP 07.03.2019 7.10-7.55
EFS 13.03.2019 7.10-7.55

DIRECTOR, RESPONSABIL,
prof. Golomoz Viorica
MINISTERUL EDUCAŢIEI NȚIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELENA NEGRI”
JUDEŢUL GALAŢI
TEL/ FAX 0236826131
E-mail: scoalacnegri@gmail.com
Nr.

EXERCIŢII PRACTICE DE SIMULARE ȘI EVACUARE ÎN CAZ DE


INCENDIU/CUTREMUR

Școala Gimnazială ,,Elena Negri’’

Nr.
crt. Activitate planificată Data Intervalul Obs.
orar
SEMESTRUL I
1. Exerciţii practice de 12.10.2018 12.00-13.00
simulare şi evacuare în caz
de incendiu
2. Exerciţii practice de 22.11.2018 12.00-13.00
simulare şi evacuare în caz
de cutremur
SEMESTRUL al II-lea
1. Exerciţii practice de 14.03.2019 12.00-13.00
simulare şi evacuare în caz
de incendiu
2. Exerciţii practice de 21.05.2019 12.00-13.00
simulare şi evacuare în caz
de cutremur

Director,

Prof. Golomoz Viorica


MINISTERUL EDUCAŢIEI NȚIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELENA NEGRI”
JUDEŢUL GALAŢI
TEL/ FAX 0236826131
E-mail: scoalacnegri@gmail.com
Nr.

EXERCIŢII PRACTICE DE SIMULARE ȘI EVACUARE ÎN CAZ DE


INCENDIU/CUTREMUR

Grădiniţa cu Program Normal

Nr.
crt. Activitate planificată Data Intervalul Obs.
orar
SEMESTRUL I
1. Exerciţii practice de 15.10.2018 11.00-12.00
simulare şi evacuare în caz
de incendiu
2. Exerciţii practice de 22.11.2018 11.00-12.00
simulare şi evacuare în caz
de cutremur
SEMESTRUL al II-lea
1. Exerciţii practice de 15.03.2019 11.00-12.00
simulare şi evacuare în caz
de incendiu
2. Exerciţii practice de 22.05.2019 11.00-12.00
simulare şi evacuare în caz
de cutremur

Director,

Prof. Golomoz Viorica