You are on page 1of 2
Tekst: Lemnacet igh STRAND Musick: Boudewijn de Groot Ke oli Waar kan je ep cn ener D A E SSS SS S55 ———— a =i oz 7a brandt, waar kan je sul. pen als cen bees, woar vind je vilen = den voor elk A A D feest, waar kan je zwem~-men als een rat, waar word A D ———— nat? Dat’s aan de rand je zelfs van bin = nen A E ACEI van Ne der-land, dat’s aan ons ele br fon « vol - pre = zen strand, A FE Bmi a = Daar kan je vrij-en met je vrouw, wat ner gens an- ders mo- gen zou, ter wil je E A E A E alm je krant-je lest, je han- den stre- lend ombaar leest. Daar speel je oA po- ker meteen A D 4 D vriend, tot - dat ie van el = len - de grient, Daar springt. de Rand - stad uit de A DE = band. Dat’s aan ons on-vol- pre-zen strand. naan naw ss anannrnnnmnanmnannt a> at, aan de rand van Ne = der = land, mons on vol 2) Jegaaterop de brommer heen fn ligt dan plot tot koran voor ee, Sdn aj tihen nar cen ow je wel grag version sou, dla kt jerutle met haar man, Sicheeltoevalligboksen kan én met jetander in je hand Siok je weer verder Overstrand ‘Dan gaje even naar een tent enalsje aangeschoten bent dan loop je met de vriendenschaar en ing langs de boulevard dan komt er iemand op "idee ‘om te gaan zwemmen in de zee en gans door kwvallen overmand Ten jeweer tes over het stand 3), Maat’s middags om ee ur vier, ian Kort het toppunt van pleiey, dan komt een vrtend die autora ens kjken voor de aardigheid, dian ga je even met hem mee en eindje den langs deze, hijinjdt wel honderd met én hand en wuift met de ander naar het strand. Dan scheur je singend langs de staat en vind! dat alles prachtig gat, dian trekt je halseenvoudig hom, je kjkt nar alle meisjes om en vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord, dian sta je morgen in de krant en wordt eroemd op t hele strand 4) (half couplet fluiten) En’s avonds op het siille strand, dan is er weer iets aan de hand, dan komt er een geweldig feest zoals er nooit een is geweest, dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes Kookt fen met transistors in de hand. trekt heel de troep weer naar het strand. pre + zen sifand, aan de 5) De en die zongt voor lessen win, die smanht verdant vel naar az ‘etweede komt met on vend, die pt de derde dan weer ny {fe verde brengt een sae patat Inet ondern een daverend gat, Eeinhoud gt verspreid in tzand Sin diehvatt Kloineter strand Je dans en vit de hele ta, terw je ineen broogje Bi, tn gietjnever ine Kop, Sant anders dronk je pst op, Inaar van die lading alcohol eraakjespoedig overvo. ESmloopt de toestand wit de hand enblifjeliggen op het strand 6) Mase de pltiaiveet oor je seertopen heb geleerd, Zodat je krvipende ontvlucht Schter een zl eneverlucht, dat wordt dan een immense rel, Sic eindigt meestalin de cl énismen dao eenmaalbeland, ddan is" weer rastig op het strand Mae's morgens lige weer n't zand totdat je ele if verbrandt, dan gae zuipen as een bees, dan Zoekje vienden voor een fest, dian ga je awemmen als een rat en word ezlfs van binnen nat, {nande rand van Nederland, aan ons onvolprezenstrandl} Opmerking : parttuur in A, op de plat in Bes, dus de capo op de Te fret. Het strand is de plek waar zich een graot en belangaijk deel van mijn jeuga heeft afgespeeld. Daar zag en voelde ik voor het eerst DHlote meiden, daar was ik verlifd en macho, dear speelde ik als kind en flaneerde als puber. Daar hoorde ik de hits op de vadio en daar 20g ik de 20m ondergaan in het westen, wonaroan ik wis: daar ergens ligh Amerika, waar ikeen beroemde str til ton dens et erste en dat leatste heb ik min of meer gecombineerd.. Daar ben ik ook bina verdronken, toen ik een jaar of 5 was. Me iep in hel Kinderceete struikele, viel voorever en bee iggen, kop onder water. Tante Nel rede nar me te en rukte me op tid coereind, Mijn kausogom had ik neg in mijn mond - relict is die mijn vedding gewees, samen met tante Nel. Ack, er gebeurt ei wnt op 9 Jel strand,