You are on page 1of 1

MAIATZAREN 15ean, ASTEAZKENEAN

Irteera 8:30 etan

ARATZ(1445m)
Denbora: 4:45 ordu gehi hamaiketakoarenaK
Ibilbidea: 10,7 km
Igoera metatua: 916 m

Irteera ordua: 8:30 etan, batzokiko Hora de salida: 8:30 horas, desde la
patioaren aurrean dagoen autobus parada de autobús de enfrente del
geltokitik. Aldi honetan autobobilez patio del batzoki. Esta vez salimos en
joango gara. coches.
Itzulera: 18:30ak inguruan Regreso: sobre las 18:30

IZEN EMATEA: Itxartu Mendigoizale Taldearekin parte hartu nahi


dutenek, posta elektroniko bat itxartumendi2015@gmail.com -era bidali
behar dute, MAIATZAREN 13a, asteleheneko 14:00ak baino lehenago.
Telefono zenbaki bat jarri behar da posta elektronikoan, aldaketak
izatekotan deitzeko. Posta horretan pertsona kopurua eta automobila
eramateko prest bazaude, adierazi behar dira. Bidaiari bakoitzak 15 euro
ordainduko dizu
APUNTARSE: Los que quieran participar con Itxartu Mendigoizale
Taldea, deberán enviar un correo electrónico a
itxartumendi2015@gmail.com antes de las 14 horas del lunes día 13 de
MAYO. Anotar en el correo un teléfono de contacto por si hubiera
modificaciones en las condiciones de salida. En dicho correo se deberá
indicar el número de personas y si se está dispuesto a llevar vehículo.
Cada pasajero te pagará 15 euros.