You are on page 1of 1

Zagadnienia do lektury – „PAN TADEUSZ”

1. Informacje o genezie utworu w tekście Inwokacji i Epilogu.


2. Tło historyczne utworu Adama Mickiewicza i znaczenie roku 1812.
3. Historia Jacka Soplicy. Analogie między jego biografią a historią narodu szlacheckiego opisanego w poemacie.
4. Ród Sopliców i Horeszków - charakterystyka bohaterów.
5. Charakterystyka szlachty zaściankowej.
6. Relacje miedzy Tadeuszem, Zosią i Telimeną.
7. Zwyczaj zajazdu oraz inne zwyczaje, tradycje (grzybobranie, polonez, polowanie, gotowanie tradycyjnych potraw,
parzenie kawy itp.), które są pielęgnowane w Soplicowie.