You are on page 1of 2

Colegiul „Sfântul Nicolae” vine cu forțe noi în evoluția membrilor comunității.

Un curs de psaltică se
ține în incinta acestuia, condus de către diac. Alexandru Grigoraș,

Fost bizantion, fost colegiu, dirifor cor psaltic roman, deacon la catedrașla arhi episcopala roaman,
masterand, an 2, un an conservator,

„Ni, Pa, Vu, Ga, Di, Ke, Zo, Ni”. Nu este vreo limbă străină, ci așa se numesc notele
muzicii psaltice, care, transpuse în notele muzicii corale, s-ar scrie: „Do, Re, Mi, Fa, Sol, La,
Si, Do”. Muzica psaltică reprezintă muzica specifică Bisericii Ortodoxe și este o perlă
neprețuită pentru trăirea duhovnicească a credincioșilor. După cum mirosul de tămâie care se
ridică din cădelnița preotului , și pictura bisericească sau icoanele, ridică cugetul
credincioșilor la cele înalte, tot așa și muzica bizantină atinge inima celui prezent in biserică.
În cadrul Colegiului „Sfântul Nicolae” s-a organizat un curs de psaltică, care include
și corul Aleph. Acest curs este susținut de către Pr. Alexandru Grigoraș, diacon la Catedrala
Arhiepiscopală din Roman, membru în cadrul Corului Academic „Byzantion”,fost membru
CSN, și actual masterand la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.
Cursul este structurat în trei clase: începători, intermediari și avansați. Cei începători și
intermediari sunt membri care nu au cunoștințe foarte multe în domeniul muzicii psaltice, și
doresc să aprofundeze, pe când cei avansați, majoritatea fac parte din corul Aleph, sau din
alte coruri. Datorită acestui curs membrii Colegiului care doresc să învețe mai bine muzică
psaltică, au șansa asta, datorită părintelui Grigoraș, care are un background muzical deosebit.
Cursul se desfășoară în fiecare joi de la ora 17:00 până la ora 19:00, fiind prezentat
prin intermediul unui video-proiector, și în cazul celor începători, prin rularea unui material
audio care ajută la repetarea, și la exerciuțiul citirii notelor psaltice, care se numește
paralaghie. Mai jos am prezentat mărturiile părintelui Hrisostom Rădășanu și a părintelui
diacon Alexandru Grigoraș, cu privire la acest proiect.

„Cine cântă un psalm se roagă de două ori zice Fericitul Augustin: prin text și prin
muzică. De aceea în cadrul experiențelor de formare la Colegiul Sfântul Nicolae nu poate
să lipsească această experiență a corului: ea creează legături de prietenie între studenți și
de părtășie cu Dumnezeul în cinstea căruia cântăm. De asemenea consider că implicarea
Pr. Diac. Alexandru Grigoraș, alumnus al Colegiului Sf. Nicolae, va da un plus de
greutate acestei lucrări, datorită experienței sale în coruri de prestigiu din România. Prin
rugăciune și laudă adusă Domnului nădăjduiesc astfel ca studenții teologi să aprofundeze
mai frumos taina creștinătății, taina Întruptării Fiului lui Dumnezeu.greutate acestei
lucrări, datorită experienței sale în coruri de prestigiu din România. Prin rugăciune și
laudă adusă Domnului nădăjduiesc astfel ca studenții teologi să aprofundeze mai frumos
taina creștinătății, taina Întruptării Fiului lui Dumnezeu. Mulțumesc!” - Pr. Hrisostom
Rădășanu

Corul Aleph este format din studenți teologi iubitori ai muzicii tradiționale a
Bisericii Ortodoxe care doresc să Îl preaslavească pe Dumnezeu prin înmulțirea talantului
pe care l-au primit prin studiul aprofundat al muzicii psaltice. Corul Aleph iși propune ca
scop principal promovarea muzicii tradiționale a Bisericii noastre în societate și în
Biserică prin diferitele activități și proiecte: concerte, înregistrare de cd-uri, cursuri de
muzică psaltică, cor misionar în parohiile sărace. Corul Aleph iși propune să găsească
intepretarea autentică a glasurilor muzicii psaltice printr-un studiu aprofundat bazat pe
tradiția scrisă și cea orală.
Cursul de muzică psaltică al Colegiului „Sfântul Nicolae” iși propune ca principal
obiectiv trezirea în conștiința fiecărui student teolog, interesat de studiul muzicii Bisericii
noastre, viitor preot de parohie, necesitatea îmbunătațirii cântării de strană atât la nivel
personal cât și în cadrul parohiei pe care o va conduce. Cursul este destinat exclusiv
membrilor Colegiului și este structurat pe trei niveluri de studiu: începători, intermediari
și avansați. În cadrul cursurilor pentru intermediari si avansați ne propunem să învățăm
intervalele autentice ale glasurilor muzicii psaltice folosindu-ne de tradiția orală și cea
scrisă. Încercăm să ne aducem aportul la edificiul muzicii Bisericii noastre într-un timp în
care studenții de teologie și preoții, sunt tot mai puțin interesați de studiul și promovarea
acestui act artistic al cultului nostru. Cu deosebită consideraţie - Diacon Alexandru
Grigoraş”