You are on page 1of 4

Cheie pentru diagnoza ecologica a terenurilor cu fazan

Tab. nr, 9

Punctaj

Punctaj

Punctaj

Punctaj
Nr Factorul de Specific Specific Specific Specific
crt mediu staţional staţional staţional staţional

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. FACTORI ABIOTICI: - 400 puncte

Altitudinea
1 medie a 150 m 50 150 - 250 m 35 250-400 m 20 450 m 5
terenului
Temperatura
2 medie a lunilor 50 C 50 30 -50 C 35 10 -30 C 20 1 5
mai-iunie
Cantitatea medie
de precipitatii în
3 100 mm 50 100-150 mm 35 150-200 mm 20 200 mm 5
perioada aprilie-
iulie
Grosimea medie a
Grosimea medie Grosimea medie a Grosimea medie a Grosimea medie a
stratului de zăpadă
stratului de zăpadă stratului de zăpadă stratului de zăpadă
a stratului de este mai mică de 10
4 cm şi se menţine mai
200 este de 10-15 cm şi se 150 este de 14-20cm şi se 100 este >20cm şi se 50
zăpadă şi menţine 30-40 de zile menţine 40-50 de zile menţine >50 de zile
persistenţa lui puţin de 30 de zile pe
pe an pe an pe an
an
Ape curgatoare şi
Reţea hidrografică Reţea hidrografică
Reţeaua stătătoare
5 uniform distribuite şi
50 uşor accesibilă pe 50 30 săracă şi greu 10 Lipsă apa 0
hidrografică % din F.V. accesibilă
accesibile
Tab. nr. 9 (continuare)

Punctaj

Punctaj

Punctaj

Punctaj
Nr Factorul de Specific Specific Specific Specific
crt mediu staţional staţional staţional staţional

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B. FACTORI BIOTICI: – 200 puncte

Procentul de
1 20% 30 10-20% 20 1-10% 10 Fără pădure 5
împadurire
Procentul
2 70% din suprafaţă 30 40-70% din suprafaţă 20 <40% din suprafaţă 10 Fără subarboret 0
subarboretului
Crang 50% din Crâng Crâng Crâng
3 Regimul suprafaţă
20
25-50% din suprafaţă
15
10-25% din suprafaţă
10
10% din suprafaţă
5
Lungimea
4 0,5 Km/ha 20 0,4-0,5 Km/ha 15 0,3-0,4 Km/ha 10 0,3 Km/ha 5
lizierei
Culturi agricole
Monoculturi
5 –mozaicare - 6-7 specii 15 5-4 specii 10 2-3 specii 5
pe suprafeţe mari
0
100 ha
Culturi agricole- Livezi, floarea Porumb, plante Cartofi
6 soarelui
15
furajere
10 Grâu, orz 5
Păşuni
0
compoziţie
Perdele de
protecţie: haturi,
7 10% din suprafaţă 20 7-10% din suprafaţă 15 4-6% din suprafaţă 10 <3% din suprafaţă 5
terenuri
necultivate
Resurse de
8 hrană pe timpul 200 Kg/ha 50 100-200 Kg/ha 35 50-100 Kg/ha 20 50 Kg/ha 5
iernii

Tab. nr. 9 (continuare)


Punctaj

Punctaj

Punctaj

Punctaj
Nr Factorul de Specific Specific Specific Specific
crt mediu staţional staţional staţional staţional

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C. FACTORI DE CULTURĂ CINEGETICĂ: - 250 puncte

Ogoare
3-5 ha/1000 ha 1,1-2,9 ha/ 1000 ha 0,1-1 ha culturi
1 specializate 5 ha /1000 ha padure 50
pădure
35
padure
20
specializate
5
pentru hrană
Hrana
suplimentară % 10-20 % din
50 % din necesar, 40-50% din necesar 20-40 % din necesar
2 din necesar şi uniform distribuit
50
uniform distribuit
35
distribuit neuniform
20 necesar neuniform 5
distribuţia distribuit
hrănitorilor
Se face tot timpul Se face tot timpul Se face tot timpul Se face în sezonul
Combatere câini
3 anului; sunt practic 100 anului ; sunt prezente 75 anului ; prezenţă 50 de vânatoare şi sunt 25
şi pisici hoinare inexistente in teren în număr mic în teren mare în teren prezente în teren
0,3-0,5% din 0,1-0,3% din
Remize în teren 0,5 % din suprafaţa 0,1 % din suprafaţa
4 terenului agricol
30 suprafaţa terenului 20 suprafaţa terenului 10
terenului agricol
0
agricol agricol agricolv
Controlul
pradatorilor
naturali în Recolta reprezintă Recolta reprezintă Recolta reprezintă Recolta reprezintă
5 condiţiile 50% din efectivul 20 30-50% din efectivul 15 10-30% din efectivul 10 10% din efectivul 5
menţinerii evaluat evaluat evaluat evaluat
populaţiilor
viabile

Tab. nr. 9 (continuare)


Punctaj

Punctaj

Punctaj

Punctaj
Nr Specific Specific Specific Specific
Factorul de mediu
crt staţional staţional staţional staţional

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D. FACTORI ANTROPICI NEGATIVI: – 150 puncte

Chimizarea
(pesticide) Se folosesc până în Se folosesc
1 Nu se folosesc 20
25% din suprafaţă
15
25-50% din suprafaţă
10 50% din suprafaţă 0
agriculturii (% din
suprafaţă)
Mecanizarea
Se folosesc până în Se folosesc
2 lucrărilor agricole Nu se practică 20
25% din suprafaţă
15
25-50% din suprafaţă
10 50% din suprafaţă 5
(% din suprafaţă)
Se păşunează 15%
Nu se păşunează Se păşunează pe 10-
Se păşunează 10% şi ilegal în păduri
3 Păşunat în sezonul de 30
din F.V.
25 15% din suprafaţă 15
în sezonul de
0
vânătoare .
vânătoare.
Braconaj întâlnit
Braconaj cu arma si
sub toate formele
4 Braconaj Practic inexistent 30 20 laţuri pe 20-30% din 10
pe 30% din
0
suprafaţă
suprafaţă
Nr.de caini şi pisici
hoinare/1000 ha,
5 Practic nu există 25 1-2 /1000 ha 15 3-5 /1000 ha 5 5/1000ha 0
inclusiv însoţitori de
turme
Activităţi umane în
F.V.(colectare de Nu sunt activităţi Sunt activităţi
Nu sunt activităţi Sunt activităţi
umane perturbatorii pe
6 plante medicinale, perturbatorii în
25 umane perturbatorii 20 perturbatorii pe 50% 10
50% din zona de
0
material lemnos, în zona de cuibărit din zona de cuibărit
F.V. cuibărit
turism)