You are on page 1of 1

Mostovi rok

1. Objasniti ulogu proporcije kod projektovanja mostova? Skicirati potrebne dijagrame! Kada je
povoljno naprezanje na zatezanje?
2. Navesti osnovne dijelove mosta. Skicirati jedan uzdužni i odgovarajući poprečni presjek i na
skici sve označiti. Dati kratki opis svakog elementa pojedinačno!
3. a) Naznačiti razliku između grednih i lučnih mostova. Skicirati sve potrebne dijagrame!
b) Kod lučnih mostova navesti 3 statička sistema koja se uglavnom koriste, te koje su
prednosti a koji nedostaci svakog pojedinačno!
4. a) Jasno skicirati osnovne sisteme ovješenih mostova prema uzdužnoj dispoziciji te objasniti
svaki pojedinačno!
b) Jasno skicirati uzdužnu dispoziciju zatega te ukazati na karakteristike svakog sistema
5. Navesti sve sličnosti i razlike između ovješenih i visećih mostova! Skicirati što je potrebno!
6. a) Objasniti pojam „Zakon broj 5“ što je uvela Australija
b) Navesti vrste pregleda mostova i objasniti svaki pojedinačno
c) Šta je ukupni karakteristični broj mosta i šta predstavlja
7. a) U slučaju neophodnosti postavljanja kandelabera na postojeći most čija širina poprečnog
presjeka nije dovoljna dati jasno skicirati prijedlog rješenja i objasniti način izvedbe
b) Skicirati najkritičnija mjesta na gornjem stroju. Objasniti zašto baš to predstavlja
najproblematičnija mjesta
8. a) Jasno skicirati načine odvodnje i objasniti! Skicirati moguće odvodnje sandučastog
poprečnog presjeka i ukazati na prednoste i nedostatke!
b) Skicirati kosi i vertikalni ispust!
9. Navesti različite načine izgradnje mostova, te navesti prednosti i nedostatke svakog
pojedinačno!
10. Koji su temeljni zahtjevi za mostovsku konstrukciju? Dati definiciju i jasno objasniti svaki
pojedinačno!