You are on page 1of 1

3

Asfalt

10
Beton

15
Substrat

Pământ
compactat

Bandă de

80
semnalizare

20
20
Nisip

Cablu montat
in tub pliabil

Proiectant: S.C. Electrocons Proiect S.R.L. Beneficiar: Proiect nr:


Pantelimon, bld.Biruntei, nr.165A, jud.Ilfov S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. pentru Avras Imob 33 / PTE / 2019
Atestat ANRE 12784 - 11.09.2017 - C1B Business SRL FS 03536532

Specificație Nume Semnătura Titlu proiect: Racordare la rețeaua electrică de distribuție a


Scara: Fază:
obiectivului Avras Imob Business SRL - Popesti-Leordeni,
Șef proiect Ing. Stefan Moldoveanu N/A str. Eclipsei, nr.107, jud.Ilfov PTE
Proiectat Ing. Viorel Rizescu Data: Titlu planșă: Număr planșă:
Desenat Ing. Viorel Rizescu 2019 Profil montare cabluri 0,4kV în zona asfaltată IE04