PROIECT DE LECŢIE

OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PSIHOLOGIE CLASA: a X-a SUBIECTUL: AFECTIVITATEA ( specificul afectivităţii şi relaţia ei cu alte fenomene psihice, clasificarea trăirilor afective, proprietăţile trăirilor afective, rolul proceselor afective) TIPUL LECŢIEI: de comunicare de noi cunoştinţe

OBIECTIVE :
Competenţă generală: Obiective operaţionale: Cunoaşterea fenomenelor psihice, a componentelor şi trǎsăturilor specifice personalităţii umane, în scopul înţelegerii vieţii subiective a omului; Oo1: să cunoască specificul afectivităţii şi relaţia ei cu celelalte fenomene psihice ; Oo2:să cunoască tipurile de trăiri afective ; Oo3:sǎ cunoască proprietăţile trăirilor afective ; Oo4:să explice rolul trăirilor afective şi influenţa acestora asupra personalităţii umane ;

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: expunerea, explicaţia didacticǎ, conversaţia, problematizarea, observaţia sistematicǎ şi independentǎ, reflecţia personalǎ, activitatea independentǎ.
 MIJLOACE ŞI MATERIALE:

fişe de lucru individuale

BIBLIOGRAFIE:
Mielu, Zlate – coordonator manual „Psihologie” – cls. A X-a, Edit. Aramis 2005 Tinca, Creţu ; Nicolae , Mitrofan; Mihai, Aniţei – colab.

1

Elemente esenţiale de conţinut Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice Metode Mijloace Evaluare 1. . se va 2 .se vor trece în revistǎ obiectivele lecţiei .pe baza datelor privind importanţa afectivităţii în conturarea personalităţii umane şi în dezvoltarea individului uman .Secvenţele lecţiei T Ob.participǎ la discuţii. fenomenele . obiectele. -strategie discursivǎ de tip argumentativpersuasiv .” .Comunicarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei 2' . idealurile. corespund sau nu nevoilor lui.se va realiza discutând pe marginea următoarei afirmaţii pentru tema în cauzǎ : „Omul nu se raportează indiferent la realitate. o rezonanţă în conştiinţa sa. argumentându-şi rǎspunsurile . 2. evenimentele care acţionează asupra lui au un ecou. -dezbaterea . prezente în schema lecţiei (anexa nr. -manual de psihologieEditura Aramis. aspiraţiile. 1) . îi satisfac sau nu interesele .ascultǎ cu atenţie . elementele-cheie ale temei. trezesc la viaţă anumite trebuinţe. . dimpotrivă . Captarea atenţiei 3' .ascultǎ ceea ce li se comunicǎ . observarea sistematicǎ a elevilor.

manual de psihologie3 . relaţia dintre obiect şi subiect fiind foarte importantă. de trăiri. Afectivitatea este considerată ca fiind -strategie discursivǎ de tip explicativ .3. uneori atitudinale. Dirijarea învăţării 30' Oo1 reliefa rolul acesteia în manifestarea personalităţii .oferǎ exemple practice .participǎ la discuţii. -explicaţia didacticǎ . -manual de psihologieEditura Aramis. afectivitatea fiind specifică omului . -conversaţia . încercând sǎ explice care ar fi rolul afectivităţii în Specificul afectivităţii dezvoltarea individului Relaţia ei cu alte fenomene uman psihice În desfăşurarea proceselor afective – rolul determinant nu îl are obiectul ci valoarea şi semnificaţia pe care acesta o are pentru subiect . Procesele afective se află în relaţii de interacţiune şi interdependenţă cu toate fenomenele psihice şi procesele psihice . -expunerea . Procesele psihice care reflectă relaţia dintre subiect şi obiect sub formă . poartă denumirea de procese afective.

-conversaţia . gradul de conştientizare. Conform studiilor efectuate de Vasile Pavelcu (psiholog român) în funcţie de relaţia dintre activitatea scoarţei cerebrale ( centri nervoşi superiori) şi a subscoarţei cerebrale (centri nervoşi inferiori) se întâlnesc trei categorii de procese afective : A) Procese afective primare – au un caracter Editura Aramis. infrastructurală a psihicului.enumeră care sunt calculatoare.Oo2 componenta bazală. Criteriile după care se poate face o clasificare a lor sunt: intensitatea. dar şi nota lui definitorie. complexitatea. şi care sunt caracteristicile lor Clasificarea trăirilor afective Afectivitatea cuprinde o multitudine de stări şi trăiri afective. de inteligenţa tipurile de trăiri afective artificială. -strategie didacticǎ de tip argumentativdeductiv . durata. -problematizarea . deoarece prin afectivitate omul se diferenţiază profund de roboţi şi . manual de 4 .

admiraţia. accese de plâns zgomotos. Emoţiile curente : bucuria. raţional : 1. tristeţea. . manual de psihologie- temǎ de 5 . plăcerea. ele tind să scape controlului conştient. Emoţiile superioare – sunt legate de activitatea pe care o desfăşoară individul . 2. existând chiar o formă de învăţare numită învăţare afectivă. dispreţul. 3. psihologieEditura Aramis.explică importanţa trăirilor afective în desfăşurarea activităţilor şi acţiunilor umane -expunerea. speranţa. Trăirile afective de provenienţă organică 3. antipatia. -explicaţia . Dispoziţiile afective – sunt stări difuze. sunt slab organizate. cu intansitate variabilă şi -strategie discursivǎ de tip explicativ. Afectele : groaza . B) Procese afective complexe . mânia. Tonul afectiv al proceselor cognitive 2. simpatia.elementar. mai aproape de biologic ( instinct) şi mai puţin elaborate cultural. ele se supun în mai mare măsură învăţării.au un grad mai mare de conştientizare şi intelectualizare : 1. frica. entuziasmul.

Sentimentele – trăiri afective intense. observarea sistematicǎ a elevilor. Editura Aramis. lucru în clasǎ . C) Procese afective superioare – se caracterizează printr-o mare restructurare şi raportare valorică. ci la nivel de personalitate. nobile . situată nu la nivel de obiect (ca cele primare). -conversaţia . admiraţia. de activitate (ca cele complexe). Pasiunile . de lungă durată : dragostea. temǎ de lucru în clasǎ .durabilitate relativă.sunt sentimente cu orientare. antrenând întreaga personalitate : .sentimentul Eu-lui sentimente sociale şi psihosociale 2.sentimente morale .sentimente estetice . gelozia. 6 . ura. recunoştinţa : .explică diferenţa dintre tipurile de procese afective prin folosirea unor situaţii concrete -strategie didacticǎ de tip argumentativdeductiv . .pasiuni lucide. invidia. intensitate şi grad de stabilitate şi generalitate foarte mare. -problematizarea . depăşind prin conţinutul şi structura lor stările emoţionale disparate şi tranzitorii : 1. -explicaţia . îndoiala.pasiuni oarbe -expunerea.sentimente intelectuale .

adică de a se transforma din pozitive în negative şi invers. ci capacităţile sau disponibilităţile pe care le posedă : 1. 2.explică proprietăţile trăirilor afective şi exemplifică cu situaţii din viaţa lor -activitatea independentǎ. .exemplifică cu situaţii concrete rolul trăirilor afective manual de psihologie7 . 3. -observaţia sistematicǎ şi independentǎ. -exerciţiul.Oo3 Proprietăţile trăirilor afective Avem în vedere nu notele lor distinctive şi definitorii. -fişe de lucru individuale. „citite”. Trăirile afective au capacitatea de a se exterioriza – de a fi „văzute”. „simţite” – proprietate numită expresivitate emoţională. Rolul proceselor afective Funcţia esenţială a proceselor afective ca şi a expresiilor lor este aceea de a pune organismul în acord . -conversaţia. care le individualizează în raport cu alte fenomene psihice. Trăirile afective au capacitatea de a se păstra chiar şi în lipsa stimulului care le-a produs . evaluare orală Oo 4 -activitatea independentǎ. -reflecţia personalǎ. Trăirile afective au proprietatea de a se converti unele în altele.

-exerciţiul.Obţinerea performanţei . temǎ de lucru în clasǎ .emoţiile sunt cele care dezorganizează conduita umană – prin starea de agitaţie difuză. . manual de psihologieEditura Aramis. de a regla conduita umană din punct de vedere energetic şi direcţional. asigurarea feed-back-ului 5' cu situaţia.procesele afective îndeplinesc un rol major în susţinerea energetică a activităţilor umane. deci de a adapta. -reflecţia personalǎ. prin punerea lui în acord cu situaţia.pe baza datelor privind solicitărilor prin exemple importanţa afectivităţii în proprii şi concrete conturarea personalităţii umane şi în dezvoltarea individului uman . . ele potenţează şi condiţionează acţiunile. -activitatea independentǎ.. -activitatea independentǎ. 8 . prin intensitatea şi desfăşurarea lor tumultoasă . activitatea independentǎ. . temǎ de lucru în clasǎ . -conversaţia. observarea sistematicǎ a elevilor.vor răspunde . -observaţia sistematicǎ şi independentǎ. se va reliefa rolul acesteia în manifestarea personalităţii „ Cheia înţelegerii altora se află în propriile noastre Editura Aramis.emoţiile sunt cele care organizează conduita umană – prin mobilizarea întregului organism. Putem spune că : .

evaluarea va avea o componentǎ predominant stimulativǎ.activitatea independentǎ. 5. . 1 SCHEMA LECŢIEI SPECIFICUL AFECTIVITĂŢII ŞI RELAŢIA EI CU ALTE FENOMENE PSIHICE 9 . ANEXA NR. . observarea sistematicǎ a elevilor.” ( Vasile Pavelcu) . .vibraţii afective.conversaţia. -observaţia sistematicǎ şi independentǎ. 6. ci şi cu procesul cunoaşterii umane. prin evaluarea răspunsurilor obţinute la solicitările adresate.vor concretiza conţinutul lecţiei prin aplicaţii -exerciţiul. referitoare la tema abordatǎ.se va realiza frontal. . Evaluarea performanţei 3' .Intensificarea retenţiei şi 7' transferului .se vor da îndrumǎri bibliografice.vor răspunde solicitărilor -reflecţia personalǎ.ceea ce înseamnă că afectivitate îndeplineşte funcţii importante nu doar în raport cu activitatea.

afectele B) Procesele afective complexe .pasiunile III.În desfăşurarea proceselor afective – rolul determinant nu îl are obiectul ci valoarea şi semnificaţia pe care acesta o are pentru subiect. Trăirile afective au capacitatea de a se păstra chiar şi în absenţa stimulului ce le-a determinat. PROPRIETĂŢILE TRĂIRILOR AFECTIVE 1.emoţiile superioare . II. IV.emoţiile curente .tonul afectiv al proceselor cognitive . Trăirile afective se pot converti unele în altele : pozitive în negative şi invers. CLASIFICAREA TRĂIRILOR AFECTIVE În funcţie de relaţia dintre activitatea scoarţei cerebrale şi cea a subscoarţei cerebrale ( Vasile Pavelcu) există trei categorii de procese afective : A) Procese afective primare : . ROLUL PROCESELOR AFECTIVE emoţiile sunt cele care organizează conduita umană emoţiile sunt cele care dezorganizează conduita umană procesele affective îndeplinesc un rol major în susţinerea energetică a activităţilor. 10 . Trăirile afective au proprietatea de a se exterioriza .trăirile afective de provenienţă organică . ele potenţează şi condiţionează acţiunile.dispoziţiile afective C) Procesele afective superioare . Procesele afective se află în relaţii de interacţiune şi interdependenţă cu toate fenomenele psihice şi procesele psihice – afectivitatea fiind specifică omului.sentimentele . relaţia dintre obiect şi subiect fiind importantă.expresivitatea emoţională 2. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful