You are on page 1of 41

Ante Vranković Općinski kazneni sud u Zagrebu, predsjednik g.

Vinko Mioč
Domjanićeva 15 Ilica 2017, Zagreb
10380 Sveti Ivan Zelina Na znanje: Mediji i javnost u RH

23. travnja 2019.

ZAHTJEV ZA IZUZEĆEM sutkinje IVANČICE CVITANOVIĆ


od daljnjeg uredovanja u predmetima K-1917/18 i K-1973/18, a koje je ona nezakonito, na vlastitu ruku sama
spojila, premda takvo spajanje predmeta, ukoliko i kada za njega ima temelja, provodi sudsko vijeće od 3 člana

Predsjedniče Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, g. Mioč,


evo se na moju žalost i veliku štetu koju radi toga imam, iznova pokazalo da savršeno poznajem rad Vaših sudaca
kojeg mogu unaprijed točno predvidjeti i za to ću Vam u ovom Zahtjevu podnijeti mučne ali neoborive materijalne dokaze:
zapisnike s Vašeg suda.
UVOD: PRETHODNA 2 NEZAKONITA UREDOVANJA SUTKINJE CVITANOVIĆ (14. 12. 2018. i 2. 1. 2019.)
Najprije bih podsjetio da sam Vam se sličnim povodom obratio i ranije, onda kada je štetu od namjernog
nezakonitog postupanja sutkinje Cvitanović tada bilo djelomično moguće sanirati, što sada više nije moguće, osim njezinim
trenutnim izuzećem koje, kako je gore navedeno, u o oba nezakonito spojena predmeta zahtijevam.
Veliki problemi s postupanjem sutkinje Cvitanović u navedena moja 2 predmeta - dvije kaznene tužbe za klevetu:
protiv Dijane Zoričić i protiv Marka Sinovčića, postojali su od prvog časa, što iz mojih prethodnih dopisa Vi već znate.
Uvodno, moram reći da je vrlo neobično da su moje obje tužbe završile kod iste sutkinje – Cvitanović! Vi se na
navođenje te čudne činjenice možete ljutiti, ali je činjenica da se navođenjem te činjenice, koja predstavlja vjerojatnost 1:
10.000.000 Vas zapravo ne vrijeđa, zato je činjenica da Vi fizički ne možete stalno kontrolirati službenike koji stavljaju
automatici predmete na dodjelu, kao što ne možete stalno kontrolirat ni zbivanja u svim sudnicama.
No, da krenem na stvar. Prvo, ja sam uz moju tužbu od 3. 12. 2018.1 protiv Dijane Zoričić koja je zaprimljena u
Vašem sudu pod brojem K-1917/2018 dao dokaze (=Rješenje iz CZSS Sv. Ivan Zelina, i Potvrdu o visini dohotka) da već
9 godina nemam prihoda i zamolio sam za oslobađanje plaćanja sudske pristojbe (tužba, str. 3 i Prilozi A-C).
No, sut. Cvitanović se na tu moju molbu oglušila, te me rješenjem od 14. 12. 18. još „globila“ s dodatnih 100 kn!2
Dana 27. 12. 2018. urudžbirao sam osobno u Vašem sudu Prigovor, prilažući rješenje Građanskog suda na kojem
sam po istoj dokumentaciji koju sam dao i sutkinji Cvitanović, bio oslobođen plaćanja sudske pristojbe, a kod nje ne! 3
Usprkos tome što je dakle 27. 12. 2018. vidjela da su me po identičnoj dokumentaciji drugi sudovi oslobađali
plaćanja pristojbe, 6 dana kasnije, 2. 1. 2019.4 sutkinja Cvitanović iznova, i u mojoj tužbi protiv Marka Sinovčića (K-
1973/2018)5, u kojoj sam priložio istu dokumentaciju i također zamolio za oslobađanje plaćanja pristojbe, donosi identično
rješenje onom od 14. 12. 2018., gdje ne samo da me tražila da ipak platim pristojbu, nego me i „globila“ s daljnjih 100 kn!
Tu je već postalo jasno da sutkinja Cvitanović svjesno, namjerno ignorira i zakon i materijalnu stvarnost
i da ona namjerno radi nezakonito, jer je znala da su me drugi sudovi po identičnoj dokumentaciji oslobađali plaćanja
pristojbe, a ona je to opet, po drugi put, ali sada nedvojbeno i namjerno (jer je znala da radi nezakonito) - odbila učiniti!
Stoga sam 16. 1. 2019.6 urudžbirao prigovor i na to njezino rješenje, ali sam, imajući nepobitne materijalne dokaze
da sutkinja Cvitanović, kao i drugi suci Kaznenog suda osim suca Blažekovića, radi namjerno naočigled nezakonito – a na
što me već ranije upozorila njezina žrtva gđa Nike Pompe za koju je sutkinja Cvitanović tvrdila da se nije pojavila na ročištu, pa je gđa Pompe od
Županijskog suda morala tražiti pregled nadzornih kamera iz Vašega suda, da dokaže da je na ročištu ipak bila, a na što sam Vas ja u više navrata
pismeno upozorio – od Vas kao predsjednika ovog suda 21. 1. 2019. (vidjeti ovdje Dokument 17) zatražio izuzeće sutkinje
Cvitanović od daljnjeg rada na predmetima K-1917/18 i K-1973/18, a na što ste mi Vi u rekordnom roku od 4 dana, 25. 1.
2019. odgovorili – negativno!8 To ste, držim naivno (a takvim se vidjećemo 10. 4. 2019. i pokazalo), argumentirali navodom
da sam se žalio, i da je moguće da će sutkinja Cvitanović nadalje raditi zakonito, ali se to, naravno – kako sam ja u samom
zahtjevu za izuzećem u zadnjem odlomku i predvidio - nije dogodilo, dapače, njezino nezakonito postupanje je eskaliralo.

1 Dostupno na linku: https://www.scribd.com/document/396308156/Tu%C5%BEba-Dijana-Zori%C4%8Di%C4%87


2 Dostupno na linku: https://www.scribd.com/document/405960043/Sutkinja-Cvitanovi%C4%87-nezakonito-rje%C5%A1enje-od-14-12-2018
3 Dostupno na linku: https://www.scribd.com/document/405961824/Prigovor-27-12-18
4 Dostupno na linku: https://www.scribd.com/document/405967438/Sutkinja-Cvitanovi%C4%87-nezakonito-Rje%C5%A1enje-2-1-2019
5 Dostupno na linku: https://www.scribd.com/document/405969380/Tu%C5%BEba-Marko-Sinov%C4%8Di%C4%87-10-12-18
6 Dostupno na linku: https://www.scribd.com/document/406094640/Prigovor-na-nezakonito-rje%C5%A1enje-sutkinje-Ivan%C4%8Dice-Cvitanovi%C4%87-16-1-18
7 Dostupno također i na linku: https://www.scribd.com/document/405902147/Izuze%C4%87e-sutkinje-Ivan%C4%8Dice-Cvitanovi%C4%87-21-1-19
8 Dostupno na linku: https://www.scribd.com/document/405908004/Predsjednik-suda-Vinko-Mio%C4%8D-odbijanje-izuze%C4%87a-25-1-2019
NOVA NEZAKONITA POSTUPANJA SUTKINJE CVITANOVIĆ (10. 4. 2019.)

Naime, iako je nakon što sam zatražio njezino izuzeće, sutkinja Cvitanović pobila vlastita rješenja na koja sam
uložio prigovore i donijela nova rješenja - u moju korist (a što je bilo vrlo cinično, jer ja u svojim prigovorima nisam prilagao nikakve
nove dokaze, već je iz mojih odmah uz tužbe priloženih dokaza temeljem kojih sam na drugim sudovima bio oslobađan plaćanja pristojbi ona sada
donijela suprotna rješenja, čime je pokazala da po istim dokazima ona odlučuje ovako ili onako, kako joj odgovara, te da su u njezinu radu dokazi i
materijalna stvarnost zapravo savršeno nebitni) – sutkinja Cvitanović je odmah nakon toga, vidjet ćete to i sami ovdje temeljem
priloženih dokumenata, nastavila raditi naočigled nezakonito čime je Vašem sudu napravila trajnu i samo djelomično
popravljivu štetu.
To kažem među ostalim i zato jer je svojim opetovanim nezakonitim postupanjem privukla pažnju ljudi iz medija
koji su mi kazali da bi htjeli pratiti suđenje, obzirom da ja imam neoborive materijalne dokaze da niti jedan od sudaca Vašeg
suda ne presuđuje nit postupa zakonito, nego uvijek nezakonito, a što sam na temelju na Internetu objavljene dokumentacije
ja nepobitno dokazao za suce: Mladena Žeravicu, Renatu Pražetina Kaleb, Božicu Barlović i Jasnu Zoretić Rendulić
(Dokument 2), koje sam radi toga prozvao i na TV (Dokument 3) i nitko od njih me nije tužio, a sada se isto nezakonito
postupanje po 2. put (dakle ne slučajno!), vidi i kod sutkinje Cvitanović.
To sve - barem u ovome času - upućuje na zaključak da je Općinski kazneni sud daleko najgori sud u Hrvatskoj,
naime za sada jedini čiji suci apsolutno nikada (ne sude niti postupaju zakonito (ta moja tvrdnja se odnosi na desetogodišnje
razdoblje 2010.-2019.) , a da li je tome tako ili ne to će se vidjeti iz Vašeg postupanja po ovom Zahtjevu i iz postupanja
novih sudaca u predmetima K-1917/18 i K-1973/18, koje je sutkinja Cvitanović, kako ćemo vidjeti, nezakonito spojila.
Konkretno, za moja iskustva s Vašim sudom zainteresirao se poznati kolumnist Ivica Grčar koji je o radu jedne
sutkinja Vašeg suda objavio niz vrlo čitanih članaka te je o njezinom predmetu i postupanju napisao i podeblju knjigu, koju
sam Vam ja urudžbirao još u prosincu 2018. (Dokument 4) kako biste o svemu bili na vrijeme kvalitetno informirani.
Što se pak tiče mene i energije koju ulažem u ove nametnute mi sudske postupke te u temeljito i elokventno
pisanje podnesaka, a što čudi mnoge, pa kako sam zamijetio i Vas, mogu Vam reći da tu nema ništa čudno, zato jer će svi
ti podnesci, dostupni već sada svima na Internetu, u skraćenoj varijanti uči u sadržaj moje knjige o radikalnoj, agresivnoj,
patološkoj korupciji u Hrvatskome pravosuđu (koje je danas 120. na svijetu, s tendencijom daljnjeg oštrog pada!), koju sam
još 2010. najavio tadašnjem ministru Šimonoviću, a o čemu sam dosta govorio u mom velikom intervjuu na 2 strane u
tjedniku „7dnevno“, kojeg sam urudžbirao u pisarnici uz moj podnesak naslovljen na Vas 16. 10. 2017., kao Prilog 3.
Odatle dakle toliki mar u mom pisanju podnesaka, pa i ovog zahtjeva, sve su to buduća poglavlja knjige koja će
jednoga dana vjerojatno biti ispitna literatura iz kolegija Etike na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a možda i drugdje. To ja
ne tvrdim napamet, jer je knjiga „Pravosudna mafija“ urednika mr. sc. Darka Petričića, u kojoj je moj tekst daleko
najopsežniji, od 2016. do danas doživjela već 4 izdanja, što svjedoči o velikom interesu javnosti za kriminal u pravosuđu.

Sutkinja Cvitanović na ročištu 10. 4. 2019. spaja predmete K-1917/18 i K-1973/18 mimo tročlanog sudskog vijeća
Uvodno treba reći da je prije ročišta koja ću ovdje opisati, u čekaonici okrivljenik Sinovčić rekao okrivljenoj
Zoričić da će oni mene prisiliti da ja odustanem od tužbi protiv njih dvoje, pa sam kasnije shvatio da je cijela ovdje opisana
stvar zapravo bila dogovorena unaprijed, slično kao što je to bio slučaj sa postupanjima i presudom kod suca Žeravice u
predmetu K-32/10, a što je ovdje obrazloženo u Dokumentu 2, 5. odlomak, zadnja rečenica, i što se sve može provjeriti iz
dokumentacije koja je dostupna na Internetu. 9 Što se dogodilo?
Na ročištu u predmetu K-1917/18 koje je sutkinja Cvitanović dana 10. 4. 2019. od početka u 12,00 sati vodila na
vrlo neobičan način, što dokazuje i činjenica da me opomenula, a što mi se nije dogodilo nikad u 37 godina(!) koliko sam
po našim sudovima, na prijedlog okrivljene Dijane Zoričić sutkinja Cvitanović je taj predmet K-1917/18 odlučila priklopiti
s predmetom koji je na ovom sudu nosio broj K-20/17 (vidjeti zapisnik s ročišta, str. 2, ovdje priloženo kao Dokument
6/A), iako sam se ja protivio tome rekavši da je radi 3 strane dokumenata koji dokumenti su uostalom već priloženi uz tu
moju tužbu (radi se o liječničkom kartonu i Otpusnom pismu pok. majke Anice iz kojih se vidi da ona nije bila psihički bolesna, jer nije imama
dijagnozu – vidjeti ovdje Dokument 8, nije imala nikakve pripisane lijekove i radila je u školi: Dokument 9, te je specijalist kod kojeg je bila na
promatranju izrijekom naveo: „mišljenja smo da još uvijek ne postoje sigurni znaci jednog endogenog procesa pa je ovo stanje shvaćeno kao psihotična
epizoda u specifičnoj životnoj situaciji“ – Dokument 10), dakle da je suludo radi 3 strane dokumenata, koji su u predmet već priloženi,
tražiti slanje spisa od 1300 strana iz Rijeke, koji premet je uostalom potpuno različit i po osobi tužitelja i po meritumu
pravne stvari od moje tužbe K-1917/18, što je ukratko uneseno i u zapisnik (Dokument 6/B).
Iako to nije predmet niti temelj ovog mojeg zahtjeva za izuzećem, smatram da je navedena odluka o priklopu bila
besmisleno trošenje sudskog vremena i energije, i to iz više razloga:

9 Dostupno na linku: https://www.scribd.com/doc/85881689/Predmet-19-K-32-10-sustavna-opstrukcija-pravde-tzv-pravosudna-mafija-od-strane-5-sudaca


- predmeti se mogu spajati (a traženje priklopa je međukorak prema spajanju) samo ako imaju isti činjenični supstrat, što
ovdje nije slučaj: u 3 tužbe Dijane Zoričić protiv mene, koje su spojene u spis K-20/17 predmet su bili moji navodi da
je ona svojim odricanjem majku navela na suicid (što je izjavila svjedokinja tih događaja medicinska sestra Marica
Gagić, a ja sam samo taj njen navod u relevantnim situacijama citirao tj. ponovio), i da ocu nije pružila nužnu pomoć
(Dokument 11, 12, 13), za što je ona mene i moju svjedokinju, medicinsku sestru Gagić (Dokument 16) bila tužila,
ali je na svim sudovima osim Vašeg(!), na njih čak 4 glatko izgubila (presude = Dokumenti 14, 15, 17, 18).
Predmet pak moje tužbe protiv Zoričićeve i Sinovčića su posve različite njihove izjave da je moja pok. mama bila
„dugogodišnji duševni bolesnik“ i da ja „ništa ne radim“ (Dokument 19-21), te da se moja majka „liječila od
psihijatrijske dijagnoze“ (Dokument 22-24), a što su sve, kako se vidi iz samih sadržaja tužbi u kojima su navedeni
priloženi dokumenti koji dokazuju suprotno, vrlo prozirne klevete!
- predmeti K-20/17, K-1917/18 i 1973/18 imaju ne samo različiti meritum stvari, kako sam to gore dokazao, oni imaju 2
različita tužitelja i 3 različita tuženika i njihovo bi spajanje u jedan predmet, a u tom pravcu je traženjem priklopa išla
sutkinja Cvitanović, bilo sve samo ne svrsishodno, jer bi se tim spajanjem napravio rašomon, u kojem se više ne bi
znalo ni tko je tužitelj, ni tko je tuženik, ni tko je punomoćnik tužitelja i okrivljenika, niti što je uopće predmet rasprave!
- obzirom da se predmet K-20/17 nalazi na Županijskom sudu u Rijeci, Općinski kazneni sud u Zagrebu za njega više de
iure nije nadležan, pa njegovo potraživanje na nepotreban priklop (jer je sutkinji Cvitanović sadržaj tog predmeta bio dobro poznat
iz zapisnika sa zadnjeg ročišta održanog u tom predmetu 5. 11. 2019. kojeg sam ja priložio kao dokaz i u predmetu K-1917/18 i 1973/18) zapravo
predstavlja „sufliranje“ presude žalbenom Županijskome sudu u Rijeci na kojem se trenutno taj predmet nalazi (broj
predmeta ta tome sudu je Kž-158/19 – Dokument 25-26) kako bi trebala glasiti njihova presuda: „vraćanje na ponovno
suđenje“ na ovaj sud, jer je jedino tako moguće provesti spajanje tog predmeta s predmetima K-1917/18 i K-1973/18,
što mislim da od sutkinje Cvitanović nije korektno, prvenstveno prema kolegama sucima u Rijeci, jer ih na taj način
kroz javnu ispravu implicite kompromitira, što oni, ako su pošteni ljudi, nisu zaslužili.
No, to i nije toliki problem, jer, nadam se da Županijski sud u Rijeci na ovo „sufliranje“ tj. na postupanje po njemu,
neće pristati. No, krenimo sada napokon na stvar!

Temelj ovog zahtjeva za izuzećem:


Nezakonito spajanje predmeta K-1917/18 i K-1973/18 odlučeno od sutkinje Cvitanović na ročištu u predmetu K-
1973/19, dana 10. 4. 2019. u 12,30 sati, što dokazuje zapisnik iz istog predmeta, ali i naredba u predmetu K-1917/18
Temelj ovog zahtjeva za izuzećem sutkinje Cvitanović je međutim njezino nezakonito Rješenje o spajanju
predmeta K-1917/18 i K-1973/18 koje je na ročištu u predmetu K-1973/18, dana 10. 4. 2019. u 12,30 sati sutkinja
Cvitanović donijela sama (Dokument 28/A), te je kasnije izdala i naredbu o spajanju ova 2 predmeta (Dokument 7/B) iako
takva rješenja o spajanju predmeta moraju donositi sudska vijeća od 3 člana, što dokazuju 2 takva recentna rješenja, i to
upravo iz predmeta K-20/17 koja ovdje prilažem kao dokaz (Dokumenti 29-30 i 31-32).
Sutkinja Cvitanović je naime znala da je ideja o spajanju sva 3 predmeta, što je predložila okrivljena Dijana
Zoričić potpuno luđaštvo (što me ne čudi, jer ga je iznijela Dijana Zoričić, koja se u jednom prethodnom postupku sama deklarirala kao psihički
bolesna osoba - Dokument 33-35, smatrajući to dokazom u svoju korist, no sud to nije tako uzeo i presudio je protiv nje: Dokument 17-18) i da
vjerojatno ne postoje 3 suca na Vašem sudu koji bi baš takvo luđaštvo potvrdili, pa je prvi korak u tome učinila ona sama,
tj. sama je donijela odluku o spajanju predmeta K-1917/18 i K-1973/18, a to je nezakonito, što pokazuju zakonita rješenja
donesena od čak 6 različitih sudaca, članova vijeća Vašeg suda (Dokumenti 29-30 i 31-32)!
Sutkinja Cvitanović je dakle namjerno zaobišla „osigurač“, sudsko vijeće od 3 člana, što je ne samo nezakonito,
nego pokazuje nepoštivanje načina rada samog Vašeg suda i zato je to njezino postupanje i po Vaš sud štetno, tim više što
je to već 3. njezino nezakonito postupanje u mojim predmetima (vidjeti ovdje str. 1).
Već sam Vas ranije, 16. 1. 2019. izvijestio da imam konkretne podatke ljudi koji su mi kazali da su suci Vašeg
suda njihovu djecu naveli na suicid. 10 Nadam se da nezakonitosti i nečovječnosti u radu, koje ponekad rezultiraju i smrću
ljudi, nemaju Vašu potporu, a što će se vidjeti iz načina rješavanja ovog mog Zahtjeva. Uzdajući se da će Vaše Rješenje
biti zakonito i čovječno, molim Vas da moje tužbe K-1917/18 i K-1973/18 na kraju ne završe kod sudaca koji su već
nezakonito postupali protiv mene (Barlović, Žeravica, Pražetina Kaleb, Zoretić Rendulić11 a i A. Kovačević koja mi je
prijetila zbog velikog novinskog članka na dvije strane o Darku Granoši u kojem se ona na više mjesta spominje, a koji je
objavljen temeljem mojih dokumenata objavljenih na Internetu, te Benčića radi javno poznate povezanosti s
prvonavedenom), a radi čega sam ja imena tih sudaca ja nažalost, kao znak mog neslaganja s njihovim nezakonitim radom
morao staviti na transparent, kojeg je vidjelo mnogo gledatelja HTV-a, Nove TV i N1 TV (vidjeti npr. Dokument 3).
S nadom u Vaš zakonit rad, čast i poštenje, srdačno,

10 Vidjeti detalje na linku: https://www.scribd.com/document/405902147/Izuze%C4%87e-sutkinje-Ivan%C4%8Dice-Cvitanovi%C4%87-21-1-19


11 Nabrojane nezakonitosti vidjeti na linku: https://www.scribd.com/document/405902147/Izuze%C4%87e-sutkinje-Ivan%C4%8Dice-Cvitanovi%C4%87-21-1-19
Post scriptum

Molim da situaciju uzmete VRLO ozbiljno što ona i jest, u protivnom morat ću ići u medije s pitanjem
moje prijave nezakonitog rada sutkinje Pražetina Kaleb koja mi 6 godina nije slala presudu, da bi ju u isto
vrijeme protustranci slala čak 4 puta!
To je stvar koja je drastična i nikome ne treba tumačiti što ona znači!

Moja prijava toga i požurnica je već na Internetu:


Prijava: https://www.scribd.com/document/397354937/Prijava-sutkinje-Renata-Pra%C5%BEetina-Kaleb-27-12-18

Požurnica: https://www.scribd.com/document/406373105/Po%C5%BEurnica-rje%C5%A1avanja-prijave-protiv-sutkinje-
Pra%C5%BEetina-Kaleb

Molim objasnite svojim djelatnicima da je krajnji čas da počnu raditi po zakonu, jer u protivnom moram
ići s nevjerojatnim slučajem Pražetina Kaleb i ostalih 4, dakle ukupno 5 sudaca Vašeg suda koji rade isključivo
naočigled nezakonito u medije (vidjeti nabrojane neoborive dokaze u Prilogu 1, koji se inače svi nalaze na
Internetu), što se nadam da neće biti nužno.

Ja samo tražim da suci Vašeg suda počnu radit po zakonu, jer su oni, vjerovali oni to ili ne, za to zapravo
plaćeni. Sutkinja Cvitanović zapravo je napravila meni mnogo zla i ugrozila sutkinju Pražetina Kaleb, i zahtjevam
da takvom radikalnom zlu koje suci Vašeg suda osim Blažekovića kontinuirano provode od 2010, (Dokument 1)
dođe kraj kako ne bih morao sve stavljati u novine, što sam morao učiniti u slučaju sutkinje Kovačevič, koja je
tek nakon što je završila na 2 stranice novina (članak Vam je Udruga za zaštitu žrtava hrvatskoga pravosuđa kojoj
sam koordinator urudžbirala još 21. 6. 2018.), počela raditi zakonito. Nadam se da to neće biti ponovno
potrebno, ali da li će biti potrebno ili ne, to ovisi samo o Vama i tome da li će se Vaši suci prestati zvjerski
iživljavati na meni, a što su Žeravica, Pražetina Kaleb, Zoretić Rendulić, Barlović, Cvitanović – svi činili, o čemu
sam objavio kompletnu dokumentaciju na Internetu u slučaju da će trebati iznova ići u medije, što ponavljam,
ja ne žalim i što dakle ovisi o Vama i o daljnjem radu Vaših sudaca na 2 moja predmeta nakon izuzeća sutkinje
Cvitanović radi njezina već 3. Vama prijavljenog nezakonitog postupanja u mojim predmetima, nakon što je prva
2 pod pritiskom mog prvog zahtjeva za izuzećem sama ispravila, ali ovo 3. ne može jer na njega nije bila
dopuštena žalba, a ionako se vidi da je ona najzlonamjernija i najdrskija od svih ovdje pobrojanih, što bi
novinarima bilo atraktivno i nadam se da neće trebati opet dotle doći, kao u slučaju sutkinje Kovačević koja je
počela raditi zakonito tek nakon što je prozvana na pune 2 strane novina.
Zato molim izuzeće sutkinje Cvitanović i dodjelu nekom sucu/sutkinji mojih dvaju predmeta koji će kao
i Blažeković, raditi normalno, a da se ne mora opet ići u novine, što i ja želim izbjeći jer tražim zakonite presude,
a u novine idem tek kad suci odbiju raditi zakonito.
Inače napominjem da je sud u Strasbourgu koncem prošle godine presudio (Narodni list protiv RH) da
je legitimno javno tj. u medijima argumentirano prozivati suce za njihov nezakonit rad, što vjerujem da znate.
DOKUMENT 1
DOKUMENT 2
DOKUMENT 3

Nova TV

HTV N1 TV
DOKUMENT 4
DOKUMENT 5
DOKUMENT 6
DOKUMENT 7

B
DOKUMENT 8
DOKUMENT 9
DOKUMENT 10
DOKUMENT 11
DOKUMENT 12
DOKUMENT 13
DOKUMENT 14
DOKUMENT 15
DOKUMENT 16
DOKUMENT 17
DOKUMENT 18
DOKUMENT 19
DOKUMENT 20
Sasvim je jasno da „dugogodišnji duševni bolesnik“ ne može:
1) raditi u školi s djecom, i dobivati republičke (=sada državne) nagrade (Dokazi 64-67 i 75);
2) oslikavati javne prostore (Dokazi 71-74);
3) izlagati slike na skupnim izložbama (Dokaz 69-70);
4) ilustrirati knjige poezije (Dokazi 81-85);
5) uređivati 2 školska časopisa u Varaždinu i Zelini, i pisati za iste (Dokazi 68, 79, 80, 86);
6) pripremati predavanja za stručne aktive (Dokazi 76-78, 87-89);
7) slikati akvarel-ilustracije za knjigu o varaždinskim baroknim portalima za najeminentnijeg naručitelja
(Dokaz 90 i Dokaz 28, br. 2);
8) slikati ulja na platnu za sebe (Dokaz 28 – br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 i Dokaz 97 - o kojem
svakako vidjeti moju pisanu Obranu, ovdje Dokaz 4, str. 29-30, te Dokaz 100)!
- temeljem majčinog zdravstvenog kartona (Dokaz 91-92) i Otpusnog pisma (Dokument I), dokazao je da je pok. mama
posjećivala psihijatra manje od 70 dana, no kao zdrava osoba, te da je u Bolnici Sestre milosrdnice od rujna do prosinca 1981. bila
na promatranju, te dakle nema govora o nikakvoj „dugogodišnjoj duševnoj bolesti“, jer se nije radilo niti o duševnoj bolesti, a kamoli
o dugogodišnjoj duševnoj bolesti, jer je riječ o zbivanjima koja su trajala manje od pola godine, a ne dugi niz godina.
Kada je na ročištu u kaznenom predmetu K-20/2017 održanom na ovome sudu dana 5. studenog 2018. okrivljena rekla: „Ja
ostajem u cijelosti kod onoga što sam do sada iskazivala u ovom postupku“, okrivljena je dakle svjesno, namjerno oklevetala vlastitu,
i moju pok. majku Anicu Vranković, jer je znala da mama uopće nije bila „duševni bolesnik“, a kamoli „dugogodišnji“.
Inače, za tom je klevetom o svojoj i mojoj majci kao o „dugogodišnjem duševnom bolesniku“, ondje tužiteljica, a ovdje okrivljena
posegnula, kako bi na monstruozan način „implicite opravdala činjenicu da je odricanjem i klevetama mamu navela na samoubojstvo“, kako sam
to izrijekom naveo u mojoj pisanoj mojoj Obrani (ovdje Dokaz 4, str. 28), te što sam dokazao temeljem čak 4 presude u moju korist i korist moje
svjedokinje Marice Gagić, koja je na sudu posvjedočila da se ondje tužiteljica Dijana Zoričić odrekla pok. majke Anice (s obrazloženjem da je
mama bila „loša majka“, jer da ju je hranila na silu dok je bila mala) i time mamu navela na suicid, što sve vrlo jasno stoji u sudskom iskazu Marice
Gagić od 10. listopada 2013. a kojem iskazu su 4 suda svojim presudama dala za pravo, kako je to sve detaljno izneseno u mojem odgovoru na
prvu od 3 kaznene tužbe, ovdje priloženom kao Dokaz 6, a kojem su navedeni dokumenti priloženi kao Dokaz 3 te Dokazi 4-5 i 8-10)!

II.
Dana 6. ožujka 2018. ovdje okrivljena je na ročištu toga dana, na zapisnik izjavila o ovdje privatnom tužitelju:
„uostalom on i danas više ništa ne radi“ (Dokaz 3, str. 5).
Međutim u svojim podnescima sudu, primjerice onom od 20. travnja 2018. a osobito u svojoj pisanoj Obrani od 3. srpnja
2018. u kojoj je taj raniji podnesak u cijelosti prenesen (vidjeti ovdje Dokaz 4, str. 51-52) ovdje privatni tužitelj je temeljem u spis
K-20/17 priložene dokumentacije (Dokazi 168-204) dokazao da je laž (da tome nije tako ovdje okrivljena je znala iz kontakata s
rodbinom i iz medija, jer ona zna da ja više od 20 godina objavljujem članke u oko 30 novina i časopisa) da „uostalom on i danas više
ništa ne radi“, jer je samo u četiri mjeseca do 20. 4. 2018., kada je o tome pisao, ovdje privatni tužitelj objavio čak 17 različitih
članaka (dolje brojevi 1-17=Dokazi 173-200) i otvorio dvije izložbe (brojevi 18-19=Dokazi 201/A-B):
1. Klijet, Wikipedija, 27. 12. 2017. (Dokaz 173-174)
2. Richterov hommage Zelini, Prigorski glasnik, str. 27, 28. 12. 2017. (Dokaz 175)
3. Tragom identiteta južnomoravskih Hrvata, Prigorski glasnik, str. 29, 28. 12. 2017. (Dokaz 176/A)
4. Snježana Požar: More i jedra, Prigorski glasnik, str. 29, 28. 12. 2017. (Dokaz 176/B)
5. Richterov hommage Zelini, KAJ, str. 149-153, 3. 1. 2018. (Dokaz 177-181)
6. Pepeljuga je postala kraljevna!, Hrvatska revija Matice hrvatske, str. 78-80, 4. 1. 2018. (Dokaz 182-4)
7. Stjepan Pohižek – najveći hrvatski kolekcionar, Prigorski glasnik, str. 13, 26. 1. 2018. (Dokaz 185)
8. Život posvećen keramičkoj umjetnosti, Prigorski glasnik, str. 10-11, 23. 2. 2018. (Dokaz 186-7)
9. Mistika voda u slikarstvu Alfreda F. Krupe, Prigorski glasnik, str. 11, 23. 2. 2018. (Dokaz 187)
10. „Moji drugi istarski puti“, Prigorski glasnik, str. 12, 23. 2. 2018.
11. Prigorske gorice i klieti, katalog izložbe, TZ Sv. Ivan Zelina, 1. 3. 2018. (Dokaz 188)
12. Mistika voda u slikarstvu Alfreda F. Krupe, Hrvatsko slovo, str. 18-19, 16. 3. 2018. (Dokaz 187)
13. Mistika voda u slikarstvu Alfreda F. Krupe, Hrvatsko slovo, portal, 16. 3. 2018. (Dokaz 190)
14. Venera i korizma, Prigorski glasnik, str. 21, 23. 3. 2018. (Dokaz 191)
15. Po zimi pri klieti, Prigorski glasnik, str. 21, 23. 3. 2018. (Dokaz 192)
16. Venera i korizma, narod, portal, 28. 3. 2018. (Dokaz 193-195)
17. Zanimljiva izložba „Arma Christi“, narod, portal, 13. 4. 2018. (Dokaz 196-200)
18. Otvaranje izložbe Alfreda Krupe, Galerija Kraluš, 15. 2. 2018. (Dokaz 201/A)
19. Otvaranje izložbe Prigorske gorice i klieti, Galerija TZ Sv. Ivan Zelina, 1. 3. 2018. (Dokaz 201/B)
DOKUMENT 21
Na istom mjestu, u Obrani od 3. srpnja 2018. (Dokaz 4. str. 51-52) naveo sam i sljedeće činjenice iz kojih je razvidno da
je zlonamjerna laž da ja, tj. ovdje privatni tužitelj „ništa ne radim“:
„Tih 17 članaka objavljeno je u čak 4 različita časopisa: Kaj, Hrvatska revija Matice hrvatske, Hrvatsko slovo, Prigorski
glasnik, i na 3 različita Internet portala: Wikipedija, Hrvatsko slovo, narod, dok su 2 otvorenja izložbi bila u 2 različite galerije: Galeriji
Kraluš i Galeriji TZ Sv. Ivan Zelina. (Ovdje uopće ne navodim intervjue samnom i moje članke na temu pravosuđa u tom razdoblju.)

Navod tužiteljice [=ovdje u tužbi od 3. prosinca 2018. okrivljene Dijane Zoričić!]: „Uostalom on i danas više ništa ne radi“ je
kleveta kakve tužiteljica o meni iznosi već dvadesetak godina, pa je tako primjerice 27. kolovoza 2002. kada me zajedno sa suprugom
verbalno i fizički napala na pragu stana u Zelini (točno 21 godinu nakon što je na istom mjestu s ocem verbalno i fizički napala pok. majku
pok. majku navevši je da si zareže žile, radi čega je mama i završila na promatranju na psihijatriji – vidjeti o tome moju Obranu, ovdje
Dokaz 4, str. 37-38) kazala mi: „ništarijo, ništa u životu nisi napravio“ (Dokaz 107/a).
To je cinična i krajnje zla manipulacija, jer to da ja navodno „ništa u životu nisam napravio“ je u mjeri u kojoj je ta izjava točna,
posljedica neljudskog tj. uništavalačkog postupanja na način da me ovdje okrivljena „uspjela uništiti: spriječiti u pravodobnom završetku
studija arheologije i povijesti umjetnosti na kojem mi je nakon primitka Rektorove nagrade (bio obećan posao asistenta“, što sam opisao
u knjizi „Pravosudna i policijska mafija“ str. 63-64, Zagreb, 2016.
Doista, da me ovdje nije uništila kako mi se i zarekla da će učiniti, a što sam opisao u knjizi „Pravosudna i policijska mafija“
str. 63-64, ja bih od 2000. do danas imao objavljenih nekoliko knjiga i plaću 10.000 kn mjesečno, jer me taj posao bio čekao, na što je
tužiteljica bila zavidna i jalna a što sam sve opisao ranije na više mjesta.
Ovako imam objavljenu „samo“ 1 knjigu i oko 300 tekstova u oko 30 časopisa za kulturu i novina (izvor:
https://hr.wikipedia.org/wiki/Suradnik:Ante_Vrankovi%C4%87) tako da plan tužiteljice koji se vidi iz riječi „Uostalom on i danas više
ništa ne radi“ usprkos stalnim pokušajima da me uništi na način oduzimanja sredstava kojima sam privređivao za život, i stalnim prijavama
i tužbama, nije uspio. Štoviše, ja sam za svoj rad npr. na Wikipediji obilato nagrađivan (Dokaz 172 – „Nagrade“), te su moji članci među
1% najčitanijih na svijetu (Dokaz 172 – „Moja statistika“).
Moj je rad još 2002. verificiralo Ministarstvo kulture RH dodjelom statusa likovnog kritičara, i taj mi je status 3 puta produljen
– uvijek od ministra kulture osobno: Biškupić, Vujić, Hasanbegović (Dokaz 170-171). Ja radim vrlo mnogo kako bih opravdao i očuvao
taj status koji podrazumijeva staž i zdravstveno osiguranje, a za produljenje kojeg valja ispuniti „normu“, pa sam tako samo u zadnja 4
mjeseca imao čak 19 objavljenih članaka i otvorenja izložbi.“

Obzirom dakle, da je iz sadržaja moje Obrane od 3. srpnja 2018. okrivljena --- iz činjenice da sam samo u prva 4 mjeseca
2018. objavio 17 članaka i otvorio 2 izložbe, te iz činjenice da je moj rad verificiran od strane Ministarstva kulture statusom
samostalnog umjetnika – likovnog kritičara (Dokazi 170-171 i 173-201, priloženi uz moju pisanu Obranu od 3. 7. 2018. koja je
ovdje priložena kao Dokaz 4) --- dobro znala da je njezina tvrdnja od 6. ožujka 2018. dana, na zapisnik, kada je izjavila o ovdje
privatnom tužitelju: „uostalom on i danas više ništa ne radi“ (Dokaz 3, str. 5) nije istinita, a da je ona ipak u iskazu na zapisnik
od 5. studenog 2018. rekla: „Ja ostajem u cijelosti kod onoga što sam do sada iskazivala u ovom postupku“, a što je uneseno u
zapisnik s navedenog ročišta, str. 4 (ovdje: Dokaz 1, str. 4), čime je ona ponovila (i tu) svoju raniju neistinitu izjavu, za koju je
znala da je neistinita, a koja može škoditi časti ili ugledu privatnoga tužitelja, jasno je da je (i tu) riječ o svjesnoj kleveti!

Stoga temeljem svega navedenog, privatni tužitelj predlaže da:


- ovaj sud kao u ovom predmetu stvarno i mjesno nadležan zakaže ročište;
- da na tom ročištu sasluša privatnog tužitelja i okrivljenog, te da izvrši uvid u svu uz ovu Tužbu
priloženu dokaznu dokumentaciju;
- da okrivljenika proglasi krivim za klevetu i kazni novčanom kaznom od četristo dnevnih iznosa plaće.

Ujedno molim ovaj sud da me iz razloga što već 9 godina nemam prihoda (Prilozi A-C) oslobodi plaćanja sudske pristojbe.
____________________________
(Ante Vranković, privatni tužitelj)
U prilogu:
- Prilozi A-C
- Dokaz 1 (Zapisnik s ročišta u predmetu K-20/2017 održanom 5. studenog 2018. – dostupan i na linku: https://www.scribd.com/document/394126165/Zapisnik-i-
presuda-kazneno-5-i-7-11-18?secret_password=64vzBB3FuCnIhnqcACdF)
- Dokaz 2 (Kaznena tužba od 8. kolovoza 2017. – dostupna i na linku: https://www.scribd.com/document/364034687/Odgovor-na-3-tu%C5%BEbu-i-dokazi (str. 14-16 =
Dokazi 60-62)
- Dokaz 3 (Zapisnik s ročišta u predmetu K-20/2017 održanom 6. ožujka 2018. – dostupan i na linku: https://www.scribd.com/document/376412156/Zapisnik-6-3-2018)
- Dokaz 4 (Obrana od 3. srpnja 2018. – dostupna i na: https://www.scribd.com/document/387105606/Obrana-3-7-18 i Obrani priležeći Dokazi 64-100, Dokument I, II,
Dokaz 107, Dokazi 168-204 https://www.scribd.com/document/394598793/Dokazi-uz-kaznenu-tu%C5%BEbu-protiv-Dijane-Zori%C4%8Di%C4%87)
- Dokaz 5 (Zapisnik od 3. srpnja 2018. - https://www.scribd.com/document/392532470/Zapisnik-Kazneno-3-7-18)
- Dokaz 6 (Odgovor na kaznenu tužbu, 1. 3. 2017. (dostupno i na: https://www.scribd.com/document/340902564/Odgovor-na-kaznenu-tu%C5%BEbu-1-3-2017
DOKUMENT 22
DOKUMENT 23
DOKUMENT 24
DOKUMENT 25

---
DOKUMENT 26
DOKUMENT 27
DOKUMENT 28
DOKUMENT 29
DOKUMENT 30
DOKUMENT 31
DOKUMENT 32

..
DOKUMENT 33
DOKUMENT 34
DOKUMENT 35

-
Post scriptum

Molim da situaciju uzmete VRLO ozbiljno što ona i jest, u protivnom morat ću ići u medije s pitanjem
moje prijave nezakonitog rada sutkinje Pražetina Kaleb koja mi 6 godina nije slala presudu, da bi ju u isto
vrijeme protustranci slala čak 4 puta!
To je stvar koja je drastična i nikome ne treba tumačiti što ona znači!

Moja prijava toga i požurnica je već na Internetu:


Prijava: https://www.scribd.com/document/397354937/Prijava-sutkinje-Renata-Pra%C5%BEetina-Kaleb-27-12-18

Požurnica: https://www.scribd.com/document/406373105/Po%C5%BEurnica-rje%C5%A1avanja-prijave-protiv-sutkinje-
Pra%C5%BEetina-Kaleb

Molim objasnite svojim djelatnicima da je krajnji čas da počnu raditi po zakonu, jer u protivnom moram
ići s nevjerojatnim slučajem Pražetina Kaleb i ostalih 4, dakle ukupno 5 sudaca Vašeg suda koji rade isključivo
naočigled nezakonito u medije (vidjeti nabrojane neoborive dokaze u Prilogu 1, koji se inače svi nalaze na
Internetu), što se nadam da neće biti nužno.

Ja samo tražim da suci Vašeg suda počnu radit po zakonu, jer su oni, vjerovali oni to ili ne, za to zapravo
plaćeni. Sutkinja Cvitanović zapravo je napravila meni mnogo zla i ugrozila sutkinju Pražetina Kaleb, i zahtjevam
da takvom radikalnom zlu koje suci Vašeg suda osim Blažekovića kontinuirano provode od 2010, (Dokument 1)
dođe kraj kako ne bih morao sve stavljati u novine, što sam morao učiniti u slučaju sutkinje Kovačevič, koja je
tek nakon što je završila na 2 stranice novina (članak Vam je Udruga za zaštitu žrtava hrvatskoga pravosuđa kojoj
sam koordinator urudžbirala još 21. 6. 2018.), počela raditi zakonito. Nadam se da to neće biti ponovno
potrebno, ali da li će biti potrebno ili ne, to ovisi samo o Vama i tome da li će se Vaši suci prestati zvjerski
iživljavati na meni, a što su Žeravica, Pražetina Kaleb, Zoretić Rendulić, Barlović, Cvitanović – svi činili, o čemu
sam objavio kompletnu dokumentaciju na Internetu u slučaju da će trebati iznova ići u medije, što ponavljam,
ja ne žalim i što dakle ovisi o Vama i o daljnjem radu Vaših sudaca na 2 moja predmeta nakon izuzeća sutkinje
Cvitanović radi njezina već 3. Vama prijavljenog nezakonitog postupanja u mojim predmetima, nakon što je prva
2 pod pritiskom mog prvog zahtjeva za izuzećem sama ispravila, ali ovo 3. ne može jer na njega nije bila
dopuštena žalba, a ionako se vidi da je ona najzlonamjernija i najdrskija od svih ovdje pobrojanih, što bi
novinarima bilo atraktivno i nadam se da neće trebati opet dotle doći, kao u slučaju sutkinje Kovačević koja je
počela raditi zakonito tek nakon što je prozvana na pune 2 strane novina.
Zato molim izuzeće sutkinje Cvitanović i dodjelu nekom sucu/sutkinji mojih dvaju predmeta koji će kao
i Blažeković, raditi normalno, a da se ne mora opet ići u novine, što i ja želim izbjeći jer tražim zakonite presude,
a u novine idem tek kad suci odbiju raditi zakonito.
Inače napominjem da je sud u Strasbourgu koncem prošle godine presudio (Narodni list protiv RH) da
je legitimno javno tj. u medijima argumentirano prozivati suce za njihov nezakonit rad, što vjerujem da znate.
Povratnica

You might also like