You are on page 1of 2

Digitally signed by

ΑΔΑ: 76ΡΙΩΨ6-ΥΩΖ
INFORMATICS INFORMATICS
DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.02.02 08:23:24
T AGENCY EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005
ΤΗΛ. 2424350201
FAX. 2424065207 E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ. Απόφασης 19/2016
Ημερ. Απόφασης 25/1/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου,
με Αριθμό 1/2016 από 25/1/2016
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο σήμερα την 25η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 255/ 21/1/2016 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό
σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να
είναι παρόντα -11- μέλη, ήτοι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αναγνώστου Κική (Γραμματέας), Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος) απεχώρησε μετά το 3ο θέμα της
ΗΔ, Αργυρίου Άγγελος (Αντιδήμαρχος), Δροσάκης Κωνσταντίνος (Μέλος) απεχώρησε μετά το 19ο
θέμα της ΗΔ, Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος) απεχώρησε μετά το 3ο θέμα της ΗΔ, Καρακατσάνης
Απόστολος (Μέλος) απεχώρησε μετά το 3ο θέμα της ΗΔ, Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Σουτζούκης
Βασίλειος (Μέλος), Τσουκανά Χριστίνα (Μέλος), Τσουκανάς Παναγιώτης (Πρόεδρος), Χρήστου
Δημήτριος (Μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ
Αγάλλου Σμαραγδή (Μέλος), Βλάϊκος Παναγιώτης (Μέλος), Ζαβαλιάδης Στέργιος (Μέλος),
Καλογιάννης Θεόδωρος (Μέλος), Καλογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος), Τσουκανάς
Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος)
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.
ΘΕΜΑ 19
Αποδοχή παραχώρησης του Ερευνητικού Σταθμού Γέρακα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Στην συνεδρίαση παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης και η υπάλληλος κ.
Δημητρακοπούλου Ιόλη για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έκανε γνωστό ότι , ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων με το αριθμ. 54/20-01-2016 έγγραφο διαβίβασε στον δήμο μας την αριθμ. 36/2015
απόφαση του διοικητικού του Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία τα μέλη του διοικητικού του
συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν « την έγκριση έκτακτης παραχώρησης του κτιρίου του
Ερευνητικού Σταθμού Γέρακα στον Δήμο Αλοννήσου για τις ανάγκες φιλοξενίας και ελέγχου των
μεταναστών που εντοπίζονται στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ»
Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις
διατάξεις του ν. 3463/2006
Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ επί των παρόντων
Αποδέχεται την έκτακτη παραχώρηση του κτιρίου του Ερευνητικού Σταθμού Γέρακα για τις
ανάγκες φιλοξενίας και ελέγχου των μεταναστών που εντοπίζονται στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ» από τον
Φορέα Διαχείριση Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 19/2016
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης Αναγνώστου Κική
Αργυρίου Άγγελος
Δροσάκης Κωνσταντίνος
Κυριαζή Μαγδαληνή
Σουτζούκης Βασίλειος
ΑΔΑ: 76ΡΙΩΨ6-ΥΩΖ

Τσουκανά Χριστίνα
Χρήστου Δημήτριος