You are on page 1of 44

Barcelona Activa

Cibernàrium
Formació tecnològica per a
professionals i empreses

PROGRAMA DE FORMACIÓ I ACTIVITATS

2019 ABRIL MAIG JUNY

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 1 28/3/19 10:21


Barcelona Activa
Cibernàrium
El Cibernàrium és el servei de Tecnològic de Barcelona Activa
Barcelona Activa-Ajuntament o l’Escola de Turisme CETT-UB.
de Barcelona per a la formació
i la divulgació tecnològica. A més, en clau de proximitat
al territori, també es posa a
Situat a la primera planta de disposició de la ciutadania
l’edifici MediaTIC, ofereix una les Antenes Cibernàrium, uns
àmplia oferta formativa per espais situats a les Biblioteques
donar resposta a les demandes de Barcelona on s’imparteixen
en formació TIC dels i les activitats gratuïtes per iniciar-se
professionals i pimes de la ciutat. o avançar en els coneixements
d’Internet i diferents eines
Algunes activitats especialitzades tecnològiques, adaptades a tots
s’imparteixen en equipaments els nivells i necessitats.
altres equipaments, com el Parc
Més informació a:
barcelonactiva.cat/antenescibernarium

Antenes Cibernàrium a Barcelona


1. Biblioteca Francesca Bonnemaison
Carrer de Sant Pere més Baix, 7.
2. Biblioteca Esquerra de l’Eixample
Agustí Centelles
Carrer del Comte d’Urgell, 145-147.

7 3. Biblioteca Sagrada Família


Josep M. Ainaud de Lasarte
Carrer de Provença, 480.
5 8 4. Biblioteca Francesc Candel
6 Carrer d’Amnistia Internacional, 10.
5. Biblioteca Sant Gervasi - Joan
9
11 Maragall
10 Carrer de Sant Gervasi de Cassoles, 85.
3
2 6. Biblioteca Jaume Fuster
Plaça de Lesseps, 20-22.
7. Biblioteca Horta - Can Mariner
1
Carrer del Vent, 1.
4
8. Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta
Plaça de Carmen Laforet, 11.
9. Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra
Carrer del Segre, 24-32.
10. Biblioteca Camp de l’Arpa
Caterina Albert
Carrer de la Indústria, 295.
11. Biblioteca Montserrat Abelló
Carrer dels Comtes de Bell-lloc, 192-200

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 2 28/3/19 10:21


Programa d’activitats de formació
tecnològica per a professionals i empreses
Si vols créixer professionalment i/o vols millorar la competitivitat del teu negoci,
el Cibernàrium t’ofereix diàriament activitats de formació tecnològica.
1. Identifica quin tipus de formació t’interessa:

Formació Negoci i empresa....................................... 5


Cibernàrium Màrqueting i comunicació....................... 10
Creació web............................................. 18
Imatge digital i disseny............................ 24
Programació............................................ 30
Educació i TIC.......................................... 36
Fabricació digital i 3D.............................. 38

Altres activitats Masterclass Cibernàrium........................ 40


de formació Activitats IT Academy.............................. 41
tecnològica Altres activitats de Barcelona Activa per
a persones emprenedores i empreses..... 41

2. Cerca l’activitat que més t’interessi i inscriu-t’hi:


– Per Internet: barcelonactiva.cat/cibernarium

Més informació:
– Per telèfon: +34 932 917 610
– Presencialment: a les oficines del Cibernàrium
(a l’edifici MediaTIC, 1a planta)

El Cibernàrium estarà tancat del 19 al 22 d’abril

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 3 28/3/19 10:21


AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 4 28/3/19 10:21
Formació Cibernàrium 5
TRELLO: L’EINA ONLINE PER
Negoci PLANIFICAR I GESTIONAR
PROJECTES DE FORMA “AGILE”
i empresa Trello és una eina gratuïta de gestió
de projectes online, que permet
organitzar les teves tasques i les
Activitats Monosessió Activitats Multisessió del teu equip, millorant la vostra
eficiència.
Imparteix: Deinor Equipe

Monosessió: 4 hores
12/04/19 a les 09:30
16/05/19 a les 16:30
1 3 17/06/19 a les 09:30
TRIA LA TEVA EINA DE GESTIÓ IMPULSA LA TEVA
DE PROJECTES PRODUCTIVITAT (II). NOVES
Coneix quins són els gestors de FORMES DE TREBALLAR 6 NOU
projectes més populars i practica EN EQUIP TRELLO AVANÇAT
amb alguns d’ells familiaritzar-te Coneix i practica amb diferents Utilitza Trello per gestionar
ràpidament amb les eines de gestió eines online gratuïtes orientades i obtenir resultat ràpids en
amb les que treballi l’equip al que a la comunicació i el treball projectes on la innovació, la
ens integrem. col·laboratiu dintre d’equips competitivitat, la flexibilitat
Imparteix: Enrique Pisa Solans, de treball. i l’eficiència són fonamentals.
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva Imparteix: Jordi Flamarich Imparteix: Deinor Equipe
Web Agency S.L. i Institut de Recerca
Monosessió: 3 hores Monosessió: 4 hores
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 2
23/04/19 a les 10:00 24/04/19 a les 09:30
Monosessió: 4 hores 14/05/19 a les 16:30 28/05/19 a les 16:30
15/04/19 a les 09:30 26/06/19 a les 09:30
12/06/19 a les 16:00
4
IMPULSA LA TEVA
2 PRODUCTIVITAT (III). 7 NOU
IMPULSA LA TEVA ORGANITZA I GESTIONA METODOLOGIES AGILE PER
PRODUCTIVITAT (I). EINES PER MILLOR EL TEU TEMPS A LA GESTIÓ DE PROJECTES
CREAR, GUARDAR I COMPARTIR Coneix i practica amb diferents I EQUIPS
INFORMACIÓ eines online gratuïtes orientades Gestiones projectes i tens
Coneix i practica amb diferents a la gestió i control del temps, la sensació de que has
eines online gratuïtes orientades així com per a la millora de d’estar inventant i innovant
a la creació i edició de tot tipus l’organització personal. constantment? Aprèn les
de documents i presentacions, i Imparteix: Jordi Flamarich tècniques àgils per treballar
per guardar i compartir aquesta eficaçment en entorns VICA:
Monosessió: 3 hores
informació amb altres usuaris/ volàtils, incerts, complexos
30/04/19 a les 10:00
àries. i ambigus
28/05/19 a les 16:30
Imparteix: Jordi Flamarich Imparteix: Deinor Equipe
13/06/19 a les 10:00
Monosessió: 3 hores 27/06/19 a les 16:30 Monosessió: 4 hores
02/04/19 a les 10:00 26/04/19 a les 09:00
09/05/19 a les 15:30 30/05/19 a les 15:30
11/06/19 a les 10:00

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 5 28/3/19 10:21


8 11 14
CREA PRESENTACIONS CREA I GESTIONA LA COM UTILITZAR INTERNET
ORIGINALS I ANIMADES TEVA IDENTITAT DIGITAL PER A LA INVESTIGACIÓ DE
AMB PREZI PROFESSIONAL MERCATS I ANALITZAR
Prezi és una eina gratuïta que En la societat digital, disposar ELS/LES COMPETIDORS/RES
permet dissenyar presentacions d’una acurada imatge personal Coneixerem quines són les
fugint de l’estructura lineal de les dins la xarxa s’ha convertit en un millors eines d’Internet per fer
diapositives, creant un discurs element molt important per a la l’anàlisi de mercats i sector, dades
narratiu amb jerarquies, relacions, trajectòria professional. d’importacions i exportacions
superposicions, etc. Imparteix: Ignasi Alcalde per producte, i per a l’estudi dels /
Imparteix: Jordi Flamarich de les competidors/res a través
Monosessió: 4 hores
dels mercats digitals i directoris
Monosessió: 4 hores 16/04/19 a les 09:30
empresarials.
07/05/19 a les 16:30 21/05/19 a les 16:00
Imparteix: i-Marketing Consulting
20/06/19 a les 10:00
Monosessió: 4 hores

12 04/04/19 a les 10:00


9 INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ
20/05/19 a les 15:30
PRESENTACIONS A L’ESTIL AMB OPENERP
PECHAKUCHA OpenERP és un paquet modular en
PechaKucha és un format de programari lliure que proporciona 15
presentació que permet comunicar a petites i mitjanes empreses BITCOIN I MONEDES LOCALS:
eficaçment i breument amb 20 una eina ERP de molt baix cost APLICACIONS DE LES
imatges de 20 segons cadascuna, d’implantació. TECNOLOGIES BLOCKCHAIN
atrapant l’atenció del públic. Imparteix: OPS I CYCLOS
Imparteix: Neus Burch Descobreix els usos de tecnologies
Multisessió: 8 hores
d’encriptació que estan
Monosessió: 4 hores (2 sessions de 4 hores)
revolucionant el món financer i
09/04/19 a les 10:00 09/04/19 a les 15:30
de les comunicacions, aprèn com
27/05/19 a les 15:30 11/04/19 a les 15:30
funcionen les criptomonedes i
quins usos pots donar-hi.
Imparteix: Esquemes Informàtics
10 13 Monosessió: 4 hores
NETWORKING A INTERNET: MILLORA LA TEVA EFICIÈNCIA
25/04/19 a les 15:30
CREA I AMPLIA LA TEVA XARXA COMERCIAL UTILITZANT UN
VIRTUAL DE CONTACTES CRM EN PROGRAMARI LLIURE
PROFESSIONALS Els sistemes de gestió de la relació
Tècniques i eines a Internet per amb la clientela (CRM) permeten 16
construir, gestionar i fer més crear fidelització, ampliar la base EINES PER A LA
eficient la teva xarxa de relacions de negoci i són assequibles per VISUALITZACIÓ DE DADES:
professionals. a les petites empreses. CONVERTEIX INFORMACIÓ
Imparteix: Ignasi Alcalde Imparteix: OPS EN CONEIXEMENT
Les tècniques de visualització
Monosessió: 4 hores Multisessió: 6 hores
d’informació permeten gestionar i
23/04/19 a les 09:30 (2 sessions de 3 hores)
interpretar grans volums de dades
12/06/19 a les 17:00 24/04/19 a les 9:30
representant-les de forma gràfica,
26/04/19 a les 9:30
ordenada, creativa i visual.
11/06/19 a les 15:30 Imparteix: Ignasi Alcalde
13/06/19 a les 15:30
Monosessió: 4 hores
17/04/19 a les 09:30
14/05/19 a les 16:00

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 6 28/3/19 10:21


“El Cibernàrium va
ser una benedicció
per a mi. Volia
especialitzar-me en
digital marketing i al Cibernàrium
de Barcelona Activa he trobat un
espai amb la formació necessària
per capacitar-me en Internet en
general (HTML, productes Google)
i en e-marketing en particular
(CRM, digital analytics, SEO,…)”.

Prunelle Chassot

17 19 21
COM EXPLOTAR TOT EL PROTEGEIX-TE DE LES COM FER COMENÇ
POTENCIAL DE LINKEDIN PER AMENACES INFORMÀTIQUES ELECTRÒNIC SENSE TENIR
A TU O EL TEU NEGOCI AMB LA GESTIÓ PERSONAL UNA BOTIGA ONLINE
Treballar eficaçment amb LinkedIn DE LA CIBERSEGURETAT Si ets una pime, un comerç o una
és avui imprescindible per generar Evita atacs, pèrdues o robatoris persona emprenedora, col·locar
negoci, atraure inversors/ores d’informació que poden els teus productes a Amazon, Etsy
o persones sòcies, aconseguir comprometre la teva reputació o altres plataformes et permet
clientela, captar talent i projectar- o costar-te molts diners. ampliar el mercat pràcticament
te com un/a professional de Protegeix el teu entorn i els teus a tot el món, sense les despeses
referència. dispositius amb regles bàsiques ni la complicació tècnica de
Imparteix: Cèlia Hil d’autoprotecció. crear, mantenir i gestionar un
Imparteix: Intelligent Consulting e-commerce propi.
Monosessió: 4 hores
Imparteix: Marina Sala
05/04/19 a les 09:30 Monosessió: 4 hores
24/04/19 a les 15:30 16/04/19 a les 09:00 Monosessió: 3 hores
07/05/19 a les 09:30 28/05/19 a les 09:30 03/04/19 a les 09:30
27/05/19 a les 16:00 09/05/19 a les 16:00
07/06/19 a les 10:00 18/06/19 a les 09:30
26/06/19 a les 15:30
20
PROTEGEIX ELS TEUS
DISPOSITIUS ANDROID 22
18 DELS CIBERATACS COM MUNTAR UNA
GESTIÓ DE DADES PERSONALS: Descobreix bons hàbits i accions BOTIGA ONLINE SENSE
COM EXECIR EL TEU DRETA senzilles per protegir la teva PROGRAMAR RES
A LA PRIVACITAT A INTERNET privacitat mentre utilitzes els Descobreix les solucions SaS
Què passa amb les nostres dades dispositius Android. (Software as a Service) per crear
personals a Internet? Qui les Imparteix: Javier Alloza una botiga online sense programar,
recull? Quant valen? Coneix tota la només configurant-la amb la teva
Multisessió: 8 hores
informació i les eines que tens al informació: Shopify, Bigcommerce,
(2 sessions de 4 hores)
teu abast per protegir-te. Wazala, Magento Express,...
15/04/19 a les 17:00
Imparteix: Ignasi Alcalde Imparteix: Marina Sala
17/04/19 a les 17:00
Monosessió: 4 hores Monosessió: 4 hores
11/04/19 a les 16:00 03/04/19 a les 16:00
09/05/19 a les 09:30

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 7 28/3/19 10:21


23 24 27 NOU
COM VENDRE EL TEU COM INCREMENTAR LES PROPIETAT INTEL·LECTUAL:
PRODUCTE PER INSTAGRAM VENDES EN EL COMERÇ EXEMPLES PRÀCTICS
Instagram segueix creixent i ELECTRÒNIC Identifica les necessitats
innovant i, des de fa uns mesos, Coneix les tècniques d’optimització jurídiques de la propietat
tenim activa una de les funcions en cadascuna de les fases del intel·lectual. En un marc molt
més desitjades, les “Shopabble funnel de conversió: captació, pràctic, analitzaràs casos i
post”, publicacions que permeten conversió, venda i fidelització, aprendràs les bases teòriques més
vendre i comprar sense sortir de analitzant qui és el/la nostre/a importants: software de pàgina
l’aplicació. Una oportunitat per client/a, el seu cost d’adquisició web, continguts de campanyes,
fer arribar els nostres productes (CAC) i el valor del cicle de vida fotografies,...
de manera atractiva a la clientela (LTV). Imparteix: David Molina
potencial. Imparteix: Social to Commerce
Imparteix: Mònica Urrutia Monosessió: 3 hores
Monosessió: 4 hores 14/05/19 a les 10:00
Monosessió: 3 hores 15/04/19 a les 09:30 11/06/19 a les 16:00
09/04/19 a les 16:00 13/05/19 a les 16:00
09/05/19 a les 09:30
06/06/19 a les 10:00
28 NOU
25 NOU TOT EL QUE NECESSITES
INFORMES I ANÀLISIS JURÍDICAMENT PER FER
DE DADES AMB GOOGLE PUBLICITAT ONLINE
DATA STUDIO Aprèn, a partir de casos pràctics,
Passa de fulls de càlcul avorrits quines necessitats jurídiques et
a taules interactives, informes pots trobar en una campanya de
i anàlisis atractius i visuals, que màrqueting online i com les has
podràs crear amb Google Data d’enfocar. Es parlarà de privacitat,
Studio en qüestió de minuts LSSI, propietat intel·lectual,
i de forma gratuïta. marques, publicitat il·lícita,...
Imparteix: Ignasi Alcalde Imparteix: David Molina

Monosessió: 4 hores Monosessió: 3 hores


11/04/19 a les 10:00 16/05/19 a les 10:00
20/06/19 a les 10:00 13/06/19 a les 16:00

29 NOU
26 NOU APRÈN A UTILITZAR LES
APRÈN A PRESENTAR GRÀFICS XARXES PER INCREMENTAR
DE DADES DE FORMA EFICAÇ LES VENDES ONLINE I OFFLINE
Evita els Power Point plens Integra components socials en
de taules atapeïdes i gràfics els canals de venda on-offline del
confusos. Aprèn a presentar teu negoci per respondre als nous
gràfics de dades de forma eficaç hàbits de compra multicanal de la
i atractiva. teva clientela
Imparteix: Ignasi Alcalde Imparteix: Social to Commerce

Monosessió: 4 hores Monosessió: 3 hores


02/04/19 a les 15:30 15/04/19 a les 16:00
22/05/19 a les 10:00 20/05/19 a les 09:30

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 8 28/3/19 10:21


Descobreix les »»Introducció a la gestió de »»Masterclass: Intel·ligència
formacions que també processos de negoci (BPM) amb Artificial i Machine Learning
pots fer per Internet
una eina de programari lliure
»»Masterclass: L’impacte del GDPR,
APRÈN ONLINE »»Connecta el teu negoci de forma el nou Reglament de Protecció
gratuïta amb Google de Dades
»»Tècniques i eines web per My Business
a la gestió de projectes »»Materclass: Violència de gènere
»»Eines 2.0 per a l’organització »»Eines per a la visualització de digital
dades: converteix informació Novetats del trimestre
i la gestió de la informació
en coneixement
»»Eines 2.0 per al treball »»Eines per millorar la productivitat
col·laboratiu »»Com usar de forma eficient digital
el certificat digital, la signatura
»»Eines 2.0 per a la presentació i la facturació electrònica »»Masterclass: El repte digital de
de resultats les empreses: dades, algoritmes
»»Com fer comerç electrònic i confiança
»»Networking a Internet: crea sense tenir una botiga online
i amplia la teva xarxa virtual
»»PrestaShop: crea un portal »»Aplicacions del Blockchain més
de contactes professionals enllà del Bitcoin
de comerç electrònic amb
»»Crea i gestiona la teva identitat funcionalitats 2.0 »»Materclass: Blockchain per
digital professional a principiants
»»WooCommerce: el plugin de
»»B2B: accedeix fàcilment WordPress per fer botigues
a nova clientela i proveïdors/es online
en els mercats electrònics PROPERAMENT
»»Com incrementar les vendes
»»Solucions ERP per a la petita en el comerç electrònic »»Masterclass: Consciència plena
i microempresa en l’era digital

Abril
DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30

1 2 21 14 17 9 12 5 20 11 16 3 6 15 7 4
26 22 12 18 24 19 20 10 13 13
23 25 29 17
Maig
DC DJ DV Ds DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

8 2 24 3 5 14 11 26 9 4 7
17 21 16 28 29 17 6
22 27
23

Juny
DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

23 17 2 1 4 5 21 8 6 4 19
13 10 13 25 17
27 28

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 9 28/3/19 10:21


Formació Cibernàrium 34
COM PLANIFICAR LA COMPRA
Màrqueting I VENDA DE PUBLICITAT
A INTERNET
i comunicació Formats, mètriques, audiències,
tarifes, tecnologia,… Tot el que
et cal saber per treure el màxim
Activitats Monosessió Activitats Multisessió partit a cada euro invertit en
publicitat online.
Imparteix: Magali Benítez

Monosessió: 3 hores
17/04/19 a les 09:30
13/05/19 a les 15:30
30 19/06/19 a les 09:00
ESTRATÈGIES BÀSIQUES PER ATRAURE CLIENTELA
VIA INTERNET
Coneix quines són les principals estratègies als canals digitals i les eines 35
publicitàries i promocionals que funcionen per aconseguir contactes INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ
comercials a escala nacional i internacional. EMPRESARIAL DE XARXES
Imparteix: i-Marketing Consulting SOCIALS
Les xarxes socials i el community
Monosessió: 4 hores
management són clau actualment
04/04/19 a les 15:30 — 20/05/19 a les 10:00 — 28/06/19 a les 17:00
per a qualsevol estratègia
comunicativa a Internet. Resol
les preguntes que qualsevol pime
31 32 o persona autònoma s’ha de
POSICIONA LA TEVA EMPRESA GOOGLE ADWORDS: plantejar per decidir quina xarxa
ALS CERCADORS CREA UNA CAMPANYA és més adequada per als seus
Coneix les tècniques de DE PUBLICITAT CONTEXTUAL objectius.
posicionament natural per sortir Planifica i fes el seguiment de Imparteix: Jaume Pla
en els primers resultats a Google la teva publicitat en cercadors.
Monosessió: 4 hores
o Yahoo: indexació i paraules clau. Imparteix: Magali Benítez
09/04/19 a les 09:30
Imparteix: Magali Benítez
Monosessió: 3 hores 06/05/19 a les 16:00
Monosessió: 3 hores 01/04/19 a les 16:30 04/06/19 a les 09:30
01/04/19 a les 09:00 03/05/19 a les 16:30
17/04/19 a les 16:00 13/05/19 a les 09:30
03/05/19 a les 09:00
20/05/19 a les 15:30
19/06/19 a les 16:00
36
COM USAR FACEBOOK DES
05/06/19 a les 10:00
D’UNA PERSPECTIVA DE NEGOCI
25/06/19 a les 15:30
33 Màrqueting, comunicació,
MÀRQUETING ONLINE PER identitat online, creació de
PROMOCIONAR EL TEU NEGOCI marca, relació amb la clientela
Crea una estratègia de màrqueting i seguidors/res: descobreix les
senzilla adaptada al teu temps possibilitats de Facebook per
i als teus recursos. a l’empresa.
Imparteix: Andrea García Imparteix: Magali Benítez

Monosessió: 3 hores Monosessió: 3 hores


15/04/19 a les 09:30 26/04/19 a les 09:30
22/05/19 a les 15:30 20/05/19 a les 09:30
20/06/19 a les 09:30 05/06/19 a les 15:30
28/06/19 a les 09:30

10

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 10 28/3/19 10:21


37 40 43
FACEBOOK ADS PER A COM UTILITZAR PINTEREST VIDEOMÀRQUETING: COM ET
RESPONSABLES DE EN EL TEU POSICIONAMENT VENS EN PANTALLA?
MÀRQUETING I PETITES PERSONAL I D’EMPRESA Recursos per crear vídeos propis,
EMPRESES Pinterest és una xarxa social sota protocols d’estil, amb
Criteris bàsics per dissenyar un que permet crear i compartir peces de productes i serveis per
pla de màrqueting amb focus a col·leccions d’imatges agrupar-los en canals de vídeo.
Facebook, utilitzant Facebook relacionades amb temes d’interès Promociona la teva marca i capta
Advertising de manera eficaç. de les persones usuàries. clientela amb contingut més viral
Imparteix: Armando Liussi Descobreix com utilitzar-la per i atractiu.
a la teva comunicació professional. Imparteix: Armando Liussi
Monosessió: 4 hores
Imparteix: The Plan Company
23/04/19 a les 09:30 Monosessió: 4 hores
21/05/19 a les 16:00 Monosessió: 4 hores 16/04/19 a les 16:00
18/06/19 a les 16:00 04/04/19 a les 09:30 16/05/19 a les 09:30
15/05/19 a les 16:00 11/06/19 a les 16:00
19/06/19 a les 09:30
38
ESTRATÈGIES DE 44
COMUNICACIÓ EMPRESARIAL 41 FACEBOOK LIVE, INSTAGRAM
A TWITTER PROMOCIONA LA IMATGE DEL STORIES I PERISCOPE COM
Si ja saps fer servir Twitter, TEU NEGOCI I ATRAU NOVA A EINES DE MÀRQUETING
en aquest taller veurem usos CLIENTELA AMB INSTAGRAM Facebook Live, Instagram Stories
avançats, estratègies i tàctiques Instagram és la xarxa social amb i Periscope són aplicacions
per assolir objectius de un creixement més ràpid. Nascuda de retransmissió de vídeo en
comunicació i màrqueting en l’entorn mòbil, està basada en directe vinculades a diferents
a l’empresa. la imatge, és molt usable i permet xarxes socials. Descobreix com
Imparteix: Armando Liussi crear impactes visuals potents funcionen i com fer-les servir per
que es recorden fàcilment. a la teva estratègia de màrqueting.
Monosessió: 4 hores
Imparteix: Mònica Urrutia Imparteix: Sílvia Llombart
29/04/19 a les 09:30
29/05/19 a les 16:00 Monosessió: 4 hores Monosessió: 4 hores
02/04/19 a les 16:00 09/04/19 a les 09:30
18/04/19 a les 09:30 16/05/19 a les 16:00
39 02/05/19 a les 09:30
16/05/19 a les 16:00
20/06/19 a les 09:30
FES SERVIR WHATSAPP COM
05/06/19 a les 09:30
A EINA DE MÀRQUETING
21/06/19 a les 16:00
Aprèn a explotar aquesta eina, tan
present en les nostres vides, per
fer campanyes de màrqueting:
tipus de continguts, gestió de 42
les bases de dades, etc. YOUTUBE: OPTIMITZACIÓ DE VÍDEO I ESTRATÈGIES
Imparteix: Sílvia Llombart PER GUANYAR AUDIÈNCIA
El vídeo online és un dels canals més impactants per a la promoció
Monosessió: 4 hores
empresarial a la xarxa. Descobreix què cal fer per aprofitar YouTube
08/04/19 a les 16:00
com a eina de comunicació i interacció amb la potencial clientela.
08/05/19 a les 09:30
Imparteix: Enrique Pisa Solans, Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva Web Agency
05/06/19 a les 16:00
S.L. i Institut de Recerca en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1

Monosessió: 3 hores
15/04/19 a les 16:00 — 15/05/19 a les 09:30 — 12/06/19 a les 09:30

11

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 11 28/3/19 10:21


45 47
DISSENYA EL PLA DE SOCIAL MÀRQUETING DE CONTINGUTS: DIALOGA AMB LA TEVA CLIENTELA
MEDIA DE LA TEVA EMPRESA OFERINT-LI MATERIALS ÚTILS
Defineix l’estratègia en xarxes Fes servir una estratègia 2.0 oposada als missatges comercials tradicionals.
socials, crea un pla tàctic i coneix Produeix continguts d’interès per a la teva clientela per tal d’enfortir la
com gestionar de manera efectiva relació amb aquesta i obrir noves vies de negoci.
els recursos digitals. Imparteix: Eva Sanagustín
Imparteix: Armando Liussi
Monosessió: 3 hores
Multisessió: 8 hores 04/04/19 a les 10:00 — 16/05/19 a les 15:30 — 18/06/19 a les 10:00
(2 sessions de 4 hores)
02/04/19 a les 09:30
04/04/19 a les 09:30
48 50
07/05/19 a les 09:30 CURACIÓ DE CONTINGUTS: INTEGRA TÈCNIQUES
09/05/19 a les 09:30 APROFITA ELS CONTINGUTS DE D’STORYTELLING EN LA TEVA
04/06/19 a les 16:00 TERCERS PER A LA TEVA ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING
05/06/19 a les 16:00 ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING A LES XARXES SOCIALS
El content curator recopila a Crea històries sobre Facebook,
Internet informació interessant Twitter, Pinterest o Instagram. Les
per a la clientela actual i potencial tècniques d’storytelling permeten
46 d’una empresa i la publica per consolidar un perfil de marca,
CUSTOMER EXPERIENCE diversos canals amb criteri diferenciar-te, aconseguir més
MANAGEMENT: DISSENYA, editorial generant fidelització. visibilitat per als continguts i crear
GESTIONA I MESURA Imparteix: Eva Sanagustín vincles amb la clientela i amb
EXPERIÈNCIES DIGITALS prescriptors/res.
ÚNIQUES Monosessió: 3 hores Imparteix: Andrea García
Aprèn a mapejar i explotar totes 16/04/19 a les 10:00
05/06/19 a les 15:30 Monosessió: 3 hores
les interaccions amb la marca
15/04/19 a les 15:30
des que una persona usuària
22/05/19 a les 09:30
desconeguda arriba al web fins
que esdevé client/a. 49 03/06/19 a les 10:00
20/06/19 a les 15:30
Imparteix: Omnicampaing GESTIÓ DE TROLLS: COM
AFRONTAR SITUACIONS
Multisessió: 8 hores
D’HOSTILITAT A LES XARXES
(2 sessions de 4 hores)
09/04/19 a les 09:00
Eines per gestionar la 51
comunicació de crisi davant EINES AVANÇADES PER A LA
11/04/19 a les 09:00 situacions de crítica o atacs GESTIÓ PROFESSIONAL DE
a la teva imatge a la xarxa.
TWITTER
Imparteix: Selva Orejón
Fes un pas més en la utilització del
Monosessió: 4 hores teu compte de Twitter professional
25/04/19 a les 16:30 i aprèn a utilitzar altres eines que
19/06/19 a les 09:30 t’ofereix la xarxa: Twitter Moments,
llistes de contactes, com enviem
missatges multimèdia, TweetDeck
o Hootsuite, entre d’altres.
Imparteix: Jaume Pla

Monosessió: 4 hores
24/04/19 a les 09:30
20/05/19 a les 16:00
18/06/19 a les 09:30

12

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 12 28/3/19 10:21


12-13 JUNY 2019 www.bizbarcelona.com
RECINTE MONTJUÏC #bizbarcelona19

POSEM
ELS NEGOCIS
A TREBALLAR
ACTITUD / CONEIXEMENT / PARTNERS
NETWORKING / INVERSIÓ / VALORS

BIZBARCELONA és l’espai on posem els negocis a treballar. Aquí


trobaràs respostes i inspiració per emprendre o fer créixer el teu
negoci: innovació, networking, assessorament, formació... en la
més amplia oferta expositiva, de continguts i activitats enfocada a
persones en règim d’autònoms i emprenedores, start-ups i pimes.

Promotors:

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 13 28/3/19 10:21


52 54 56
DIGITAL ANALYTICS BÀSIC: CREA I GESTIONA EL TEU COM PROMOCIONAR
MÈTRIQUES I ANALÍTICA BUTLLETÍ CORPORATIU EL TEU BAR O RESTAURANT
DE DADES Aprèn a estructurar un newsletter PER INTERNET
Mesura l’acompliment de les per donar valor afegit a la teva Comença una campanya 2.0,
teves accions de màrqueting clientela i planifica les teves coneix webs, publicacions i
online multicanal i coneix el campanyes d’e-mail màrqueting. recursos per a l’hostaleria, i aprèn
comportament de les persones Imparteix: Eva Sanagustín a usar les xarxes socials per
usuàries per transformar-les atraure més clientela al teu local.
Monosessió: 4 hores
en clientes. Imparteix: Andrea García
03/04/19 a les 16:30
Imparteix: Metriplica
06/05/19 a les 09:00 Monosessió: 4 hores
Monosessió: 3 hores 28/05/19 a les 15:30 06/05/19 a les 09:30
08/04/19 a les 09:30 17/06/19 a les 09:30 03/06/19 a les 15:30
07/05/19 a les 15:00
17/06/19 a les 09:30
55 57
INTERNET MARKETING 2.0 CONTENT MARKETING AL
53 PER A PETITES EMPRESES TURISME: DIFERENCIA LA TEVA
DIGITAL ANALYTICS TURÍSTIQUES EMPRESA DE LA COMPETÈNCIA
AVANÇAT: APROFUNDEIX EN Internet mòbil, geolocalització, Aprèn com crear i gestionar
L’EXPLOTACIÓ DE LES TEVES realitat augmentada, cercadors contingut per a xarxes socials i
MÈTRIQUES semàntics, crowdsourcing, blogs a fi d’atraure i fidelitzar més
Treu major rendiment de les teves personalització, xarxes socials,... clientela i consolidar la teva marca.
dades de tràfic: esdeveniments, Possibilitats de negoci a baix cost Imparteix: Kiribatis
objectius, embuts de conversió, per a les pimes del sector turístic.
Monosessió: 3 hores
configuració de campanyes, Imparteix: Andrea García
04/04/19 a les 09:30
etiquetatge, etc.
Monosessió: 4 hores 12/06/19 a les 15:30
Imparteix: Metriplica
06/05/19 a les 15:30
Monosessió: 3 hores
11/04/19 a les 09:30
09/05/19 a les 15:00
20/06/19 a les 09:30

14

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 14 28/3/19 10:21


58 61 *RF44
10 EINES DE GESTIÓ DE INFLUENCERS: LA CLAU PER CREA I ENFORTEIX LA TEVA
XARXES SOCIALS PER CONNECTAR-SE AMB EL XARXA DE CONTACTES AMB
ESTALVIAR TEMPS I DINERS SECTOR MÉS JOVE LINKEDIN
EN EL SECTOR TURÍSTIC Aprèn com connectar influencers Aprèn com treure el major partit
La comunicació online és vital en amb marques, així com el tipus de als contactes, a atraure les
el turisme, però absorbeix més contingut promocional que resulta persones responsables dels
temps del que possiblement tens. més popular entre el públic processos de selecció i a fer
Descobreix eines per facilitar la més jove. créixer la teva xarxa, tant des d’un
gestió professional de les xarxes. Imparteix: Vidéame ordinador com d’un smartphone.
Imparteix: Kiribatis Imparteix: UTE P.Rojas, A.Vigueras
Monosessió: 3 hores
i M.Redondo
Monosessió: 3 hores 10/04/19 a les 09:30
16/04/19 a les 09:30 13/05/19 a les 16:00 Monosessió: 3 hores
26/06/19 a les 09:30 06/06/19 a les 09:30 17/04/2019 12:00
17/05/2019 18:00
27/05/2019 09:00
59 62 14/06/2019 12:00
25/06/2019 09:00
ÚS D’INSTAGRAM PER A CREA FOTOS, VÍDEOS I TEXTOS
DESTINACIONS I NEGOCIS ATRACTIUS DES DEL MÒBIL
TURÍSTICS PER A INSTAGRAM I ALTRES
Aprèn a donar la màxima visibilitat XARXES *RF49
al teu negoci a Instagram, la xarxa Coneix les millors apps per editar LINKEDIN, UTILITZA’L PER A
social de major creixement en els fotografies, vídeos, incloure textos LA RECERCA DE FEINA
últims anys. a les imatges, etc. Per alimentar Treu el màxim partit al teu
Imparteix: Kiribatis les teves xarxes amb contingut compte de LinkedIn descobrint
de qualitat des del mòbil. les funcionalitats avançades
Monosessió: 3 hores
Imparteix: Mònica Urrutia més relacionades amb la
02/04/19 a les 09:30
recerca de feina i la millora del
25/04/19 a les 15:30 Monosessió: 4 hores
teu posicionament, tant en un
19/06/19 a les 09:30 16/04/19 a les 15:30
ordinador com en un smartphone.
24/05/19 a les 09:30
Et servirà per accedir a les
18/06/19 a les 15:30
oportunitats professionals que
60 estàs buscant.
10 RECOMANACIONS Imparteix: UTE P.Rojas, A.Vigueras
PRÀCTIQUES PER AL *MTC174 NOU i M.Redondo
COMMUNITY MANAGER LA INFOGRAFIA: IMPACTA Monosessió: 3 hores
D’UNA EMPRESA EN LA PRESENTACIÓ DE 12/04/2019 09:00
Descobreix les millors pràctiques CANDIDATURES I PROJECTES 30/04/2019 12:00
per tal d’aprofitar el temps al Avui dia no podem mirar una 13/05/2019 12:00
màxim, resoldre situacions revista, diari o pàgina web 27/05/2019 15:00
freqüents i mesurar els resultats sense trobar una infografia. Si 11/06/2019 12:00
del teu treball. vols representar la informació 28/06/2019 09:00
Imparteix: Black Pool Digital de forma icònica i textual per a
Monosessió: 3 hores que les altres persones puguin
24/04/19 a les 10:00 comprendre-la fàcilment, vine a
24/05/19 a les 10:00 aquesta activitat.
27/06/19 a les 15:30 Imparteix: Ignasi Alcalde

Monosessió: 3 hores
15/04/2019 09:00
21/06/2019 12:00

15

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 15 28/3/19 10:21


*RF50
UTILITZA TWITTER PER
GENERAR OPORTUNITATS
PROFESSIONALS
Twitter s’ha convertit en una
de les xarxes més efectives per
trobar i contactar amb empreses
o professionals de diferents
sectors, també és un canal ràpid
i efectiu cap a l’actualització
permanent i cap a les
oportunitats professionals que
es publiquen cada dia a la xarxa.
Treu el màxim partit a Twitter, tant
des d’un ordinador com des d’un
smartphone.
Imparteix: UTE P.Rojas, A.Vigueras
i M.Redondo

Monosessió: 3 hores
11/06/2019 09:00

*RF65
XARXES SOCIALS: TRIA LES
QUE ET PODEN AJUDAR A
TROBAR FEINA
Les xarxes socials, ben
utilitzades, poden convertir-se
en un aliat perfecte a l’hora de
buscar feina. Descobreix com
atraure l’atenció de les persones
responsables dels processos
de selecció amb el teu perfil i,
al mateix temps, identifica les
xarxes socials que s’adapten *RF70 *RF96
millor a la teva professió, sector CONSTRUEIX PAS A PAS EL UTILITZA FACEBOOK PER
laboral i/o habilitats. TEU PERFIL PROFESSIONAL GENERAR OPORTUNITATS
Imparteix: UTE P.Rojas, A.Vigueras A LINKEDIN PROFESSIONALS
i M.Redondo Aprèn a definir la teva pròpia Coneix una nova perspectiva que
proposta de valor per aconseguir et farà aprofitar aquesta xarxa
Monosessió: 3 hores
una millor visibilitat per part social per a buscar i atraure
08/04/2019 15:00
de les persones responsables oportunitats professionals, trobar
dels processos de selecció ofertes de feina, activar la teva
en les empreses i millora les xarxa de contactes i treballar la
possibilitats de trobar feina teva marca personal, tant des
enfortint de la teva marca d’un smartphone, com des d’un
personal. ordinador.
Imparteix: UTE P.Rojas, A.Vigueras Imparteix: UTE P.Rojas, A.Vigueras
i M.Redondo i M.Redondo

Monosessió: 3 hores Monosessió: 3 hores


09/04/2019 12:00 13/05/2019 15:00
20/05/2019 15:00

16

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 16 28/3/19 10:21


Descobreix les »»Inbound Marketing: com atraure Novetats del trimestre
formacions que també tràfic de qualitat al teu web amb
pots fer per Internet
tècniques no agressives »» Atreu clientela amb Instagram
i Instagram Stories
APRÈN ONLINE »»Claus per dissenyar un pla de
Social Media per una petita »»Xatbots: millora el servei
»»Estratègies bàsiques per atreure empresa d’atenció del teu negoci
clientela via Internet
»»Youtube, optimització de »»Typeform: formularis i enquestes
»»Posiciona la teva empresa vídeo i estratègies per guanyar online amb estil!
als cercadors
audiència
»»Com fer publicitat en l’era
»»Google Adwords: crea una
campanya de publicitat »» Videomàrqueting: com et vens de l’Ad Block
en pantalla
contextual
»»Iniciació a la mètrica web amb PROPERAMENT
»»Com planificar la compra i venda Google Analytics
de publicitat a Internet »»Fake News: sobreviure en l’era
»»Com usar Facebook des d’una »»Tècniques avançades de mètrica de la manipulació informativa
web
perspectiva de negoci »»Masterclass: Cap on anem?
»»Twitter per a la comunicació »»Crea i gestiona el teu butlletí De les fake news als robots
corporatiu intel·ligents
de l’empresa i el professional
»»Crea vídeos per a les xarxes »»Masterclass: Youtube vs
»»Màrqueting de continguts: socials Instagram, el combat del segle
dialoga amb la teva clientela
oferint-los materials útils »»Masterclass: Detox de dades

Abril
DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30

31 41 54 30 39 35 61 46 RF
49 33 43 31 41 37 51 49 36 38 RF
49
32 45 40 52 44 53 42 48 34 60 59
59 45 RF 46 50 58 RF
65 44
47 RF MTC 62
70 174
57
Maig
DC DJ DV Ds DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

41 31 35 45 39 45 32 40 41 RF
44 30 37 33 60 RF 54 38
44
32 54 52 53 34 42 43 31 50 62 RF
49
55 61 44 36
56 RF 47 51
49
RF RF
96 70

Juny
DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

50 35 31 61 43 42 RF 52 37 32 33 41 31 58 60 30
44
56 45 36 RF 57 54 47 34 44 MTC RF 36
49 174 44
39 RF 51 40 50 RF
50 49
41 62 49 53
45 59
48

17

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 17 28/3/19 10:21


Formació Cibernàrium

Creació web
Activitats Monosessió Activitats Multisessió

63 65 67
APRÈN LES 10 PASSES COM DISSENYAR PRINCIPIS FONAMENTALS
ESSENCIALS PER FER EL L’EXPERIÈNCIA D’USUARI/ÀRIA DE MAQUETACIÓ WEB
TEU WEB DEL TEU PROJECTE WEB MULTIPLATAFORMA
Què haig de tenir en compte per Aprèn a organitzar, distribuir i Dissenyar amb la tècnica
fer el web de la meva empresa o estructurar la informació al web “mobile first”, pensant primer
refer-ne l’existent? Ordena idees i per facilitar-ne la comprensió en el mòbil i adaptant la seva
planifica el projecte en 10 passes senzilla i ràpida per part de la correcta visualització a diferents
que recullen l’essencial. persona usuària. dispositius.
Imparteix: Enrique Pisa Imparteix: Enrique Pisa Imparteix: Enrique Pisa
Solans, Jaume Pla Aubia, Solans, Jaume Pla Aubia, Solans, Jaume Pla Aubia,
Magma3interactiva Web Agency S.L. Magma3interactiva Web Agency S.L. Magma3interactiva Web Agency S.L.
i Institut de Recerca en Enginyeria i Institut de Recerca en Enginyeria i Institut de Recerca en Enginyeria
Informàtica SLU, UTE Informàtica SLU, UTE Informàtica SLU, UTE

Monosessió: 3 hores Monosessió: 3 hores Monosessió: 4 hores


08/04/19 a les 16:00 11/04/19 a les 09:30 16/04/19 a les 09:00
06/05/19 a les 09:30 07/05/19 a les 16:00
27/05/19 a les 16:00 06/06/19 a les 09:30
27/06/19 a les 09:30
68
MODIFICA LA TEVA WEB AMB
66 HTML I HTML5
64 EXPERIÈNCIA Amb l’estàndard HTML5 podem
ESCRIU I CREA CONTINGUT D’USUARI/ÀRIA: COM definir l’estructura del lloc web
ENRIQUIT PER A LA XARXA TESTEJAR EL TEU PROJECTE i afegir-hi contingut multimèdia
Com elaborar continguts adaptats WEB PER MILLORAR-NE més fàcilment.
a Internet? Els usuaris i els L’USABILITAT Imparteix: Enrique Pisa
cercadors entendran el meu Coneix els diferents mètodes Solans, Jaume Pla Aubia,
missatge? Coneix els secrets per d’avaluació de la usabilitat (test Magma3interactiva Web Agency S.L.
fer uns continguts òptims. d’usuaris/àries, analítica, test i Institut de Recerca en Enginyeria
Imparteix: Enrique Pisa a/b,...). Descobreix si el teu web Informàtica SLU, UTE
Solans, Jaume Pla Aubia, és amigable per a les persones
Monosessió: 4 hores
Magma3interactiva Web Agency S.L. usuàries.
24/04/19 a les 16:00
i Institut de Recerca en Enginyeria Imparteix: Enrique Pisa
25/06/19 a les 09:30
Informàtica SLU, UTE Solans, Jaume Pla Aubia,
Magma3interactiva Web Agency S.L.
Monosessió: 4 hores
i Institut de Recerca en Enginyeria
01/04/19 a les 09:30
Informàtica SLU, UTE
25/04/19 a les 16:00
17/05/19 a les 09:30 Monosessió: 3 hores
28/05/19 a les 16:00 16/04/19 a les 09:30
14/06/19 a les 09:30 14/05/19 a les 16:00
25/06/19 a les 16:00 13/06/19 a les 09:30

18

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 18 28/3/19 10:21


69 70 71
MODIFICA EL DISSENY D’UN MAQUETACIÓ WEB PUBLICACIÓ WEB I INDEXACIÓ
WEB AMB CSS MULTIPLATAFORMA AMB CSS EN CERCADORS (SEO)
Amb els fulls d’estil (CSS) podem FLEXBOX I GRID LAYOUT Com fer visible el teu web de
modificar l’aspecte visual d’un Crea de manera senzilla molts forma fiable i que sigui amigable
lloc web de manera fàcil, sense dissenys diferents mitjançant pels motors de cerca com Google:
necessitat de canviar la seva graelles, columnes flexibles, publicació en servidors i tècniques
estructura: tipus de lletra, mida canvis de posició segons el de registre de dominis i indexació.
d’un titular, color d’un paràgraf, dispositiu, contenidors secundaris Imparteix: Enrique Pisa
aspecte dels enllaços, etc. i superposicions d’elements. Solans, Jaume Pla Aubia,
Imparteix: Enrique Pisa Solans, Imparteix: Enrique Pisa Magma3interactiva Web Agency S.L.
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva Solans, Jaume Pla Aubia, i Institut de Recerca en Enginyeria
Web Agency S.L. i Institut de Recerca Magma3interactiva Web Agency S.L. Informàtica SLU, UTE
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE i Institut de Recerca en Enginyeria
Monosessió: 3 hores
Informàtica SLU, UTE
Monosessió: 4 hores 12/04/19 a les 09:30
17/04/19 a les 16:00 Monosessió: 4 hores 08/05/19 a les 16:00
04/04/19 a les 09:00 30/05/19 a les 09:30
20/06/19 a les 16:00

19

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 19 28/3/19 10:21


72 74 76
CREA LA TEVA PÀGINA WEB WORDPRESS ESSENCIAL: WORDPRESS: INSTAL·LACIÓ EN
SENSE PROGRAMAR AMB WIX ENGEGA EL TEU PROJECTE ORDINADOR I EN SERVIDOR
Wix és una aplicació gratuïta al Coneix els aspectes clau de Per fer funcionar un CMS (com
núvol que permet construir un Wordpress.org el CMS més Wordpress, Moodle o Prestashop)
lloc web sense coneixements estès. Gestiona posts, pàgines, s’ha d’executar en un entorn
de programació i gestionar la rols d’usuari/ària, generació de concret. Coneix els dos entorns de
presència online (posicionament, taxonomies, temes, plugins,... creació: Local i Servidor (hosting),
butlletins, e-commerce, Imparteix: Aubay Spain SAU quines son les diferències, i crea
reserves,...). l’entorn local en el teu equip amb
Multisessió: 8 hores
Imparteix: Liliana Moreno XAMPP.
(2 sessions de 4 hores)
Imparteix: Aubay Spain SAU
Multisessió: 6 hores 02/04/19 a les 10:00
(2 sessions de 3 hores) 04/04/19 a les 10:00 Monosessió: 3 hores
02/04/19 a les 16:30 16/04/19 a les 16:00 23/04/19 a les 10:00
04/04/19 a les 16:30 18/04/19 a les 16:00 28/05/19 a les 16:00
20/05/19 a les 09:00 07/05/19 a les 10:00
22/05/19 a les 09:00 09/05/19 a les 10:00
04/06/19 a les 09:00 21/05/19 a les 16:30
77
06/06/19 a les 09:00 WORDPRESS: CREACIÓ D’UN
23/05/19 a les 16:30
SITE MULTIIDIOMA
11/06/19 a les 09:00 Aprèn a crear el teu web en
13/06/19 a les 09:00 diferents idiomes amb Wordpress
73 25/06/19 a les 16:00 amb l’ajuda de plugins específics
CREA LA TEVA BOTIGA 27/06/19 a les 16:00 (WPML) i tècniques de localització.
A FACEBOOK Imparteix: Aubay Spain SAU
Facebook ja permet obrir una
Monosessió: 3 hores
botiga en línia en les seves
17/04/19 a les 16:00
pàgines, amb fitxes de productes, 75 NOU
16/05/19 a les 10:00
ofertes, categories i integració WORDPRESS: GESTIÓ 11/06/19 a les 16:00
amb WooCommerce i altres AVANÇADA
plataformes. En aquesta càpsula Ara que ja tens un projecte
aprendrem com fer-ho. funcionant amb Wordpress segur
Imparteix: Jaume Pla que vols fer coses més avançades 78
i treure-li tot el suc. Aprofundeix WORPDRESS I GOOGLE
Monosessió: 3 hores
en les possibilitats de l’eina ANALYTICS: OBTENIR I
25/04/19 a les 09:30
per fer-ne un ús professional. GESTIONAR DADES D’ÚS DEL
17/06/19 a les 16:00
Imparteix: Aubay Spain SAU TEU WORDPRESS
Vols saber què passa al teu web fet
Monosessió: 3 hores amb Wordpress? Instal·la l’eina de
09/04/19 a les 16:00 Google i accedeix a les dades d’ús
14/05/19 a les 10:00 de forma fàcil i gratuïta.
Imparteix: Aubay Spain SAU

Monosessió: 3 hores
03/04/19 a les 10:00
08/05/19 a les 10:00
04/06/19 a les 16:00

20

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 20 28/3/19 10:21 Anun


Cofinançat per:

Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional

Data Analyst
TAC
Front End Developer
Back End Developer
Android Developer
...

NO DEIXIS PASSAR MÉS TEMPS


I TROBA FEINA AL
SECTOR TIC

PROGRAMA D’ALTA ESPECIALITZACIÓ

IT ACADEMY
APUNTA-T’HI
barcelonactiva.cat/itacademy
#ITacademy

Anunci_Programa_Activitats_A5_ca
AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.inddCMYK.indd
21 1 5/4/18 10:21
28/3/19 9:49
79 82 85
WORDPRESS I SEGURETAT: SEO A WORDPRESS E-COMMERCE SIMPLE
INCORPORA UN CERTIFICAT Com configurar, posicionar, I POTENT AMB PRESTASHOP
SSL I HTTPS instal·lar connectors, paraules PrestaShop és una plataforma
Utilitza certificats gratuïts com clau i contingut per posicionar gratuïta que permet crear des de
Lets’Encrypt i OpenSSL per afegir orgànicament el teu web fet amb zero i gestionar una botiga en línia
seguretat al nostre web fet amb Wordpress als cercadors. que, a més, es pot alimentar amb
Wordpress. Imparteix: Aubay Spain SAU temes i mòduls gratuïts.
Imparteix: Aubay Spain SAU Imparteix: Aubay Spain SAU
Monosessió: 3 hores
Monosessió: 3 hores 24/04/19 a les 10:00 Multisessió: 6 hores
17/04/19 a les 10:00 20/05/19 a les 16:30 (2 sessions de 3 hores)
22/05/19 a les 16:30 25/06/19 a les 09:30
09/04/19 a les 10:00
11/04/19 a les 10:00

80 NOU 83 14/05/19 a les 16:00


16/05/19 a les 16:00
WORDPRESS: CONSTRUCTORS DISSENYA, DESENVOLUPA
DRAG&DROP I GESTIONA WEBS AMB
WordPress ajuda a oferir el WEBFLOW
teu contingut web visualment Webflow és una eina online per 86
atractiu amb l’ajuda de plantilles dissenyar i desenvolupar un lloc WORDPRESS: BOTIGA VIRTUAL
o themes. Però en alguns casos, web sense saber codi: dissenya AMB WOOCOMMERCE
necessites construir una pàgina les interaccions avançades i la WooCommerce és la plataforma
personalitzada a la teva mida, amb publicació unificada. per a e-commerce més popular:
una aparença autèntica i única. És Imparteix: Aubay Spain SAU aprèn a instal·lar-lo per tenir una
aquí on necessites un constructor botiga virtual 100% funcional en
Monosessió: 3 hores
de pàgines que t’ajudi a fer-ho de Wordpress.
10/04/19 a les 10:00
forma increïblement senzilla. Imparteix: Aubay Spain SAU
29/05/19 a les 16:30
Imparteix: Aubay Spain SAU Monosessió: 3 hores
Monosessió: 3 hores 09/05/19 a les 16:00
18/06/19 a les 10:00
29/04/19 a les 10:00
30/05/19 a les 16:00
84 NOU
CREA WEBS FÀCILS
I GRATUÏTES AMB MOBIRISE
Mobirise és una app offline 87 NOU
gratuïta per a Windows i Mac per ANIMA EL TEU WEB PER
81 NOU crear fàcilment llocs web petits, FER-LO MÉS ATRACTIU
WORDPRESS I FORMULARIS pàgines d’aterratge (landing), A més dels continguts, una pàgina
Aprèn a integrar formularis currículums en línia, portafolis, web pot tenir efectes i animacions
a Wordpress i a gestionar les esdeveniments, serveis,... que facin que aquest sigui
dades de les persones usuàries Imparteix: Aubay Spain SAU més atractiu. Descobreix quins
registrades al teu web per complir recursos interactius s’utilitzen
Monosessió: 3 hores
normatives com la RGPD i la LOPD. més i aprèn què cal fer per aplicar-
18/04/19 a les 10:00
Imparteix: Aubay Spain SAU los a la teva pàgina web, sense
26/06/19 a les 17:00
programar.
Monosessió: 3 hores
Imparteix: Enrique Pisa Solans,
24/04/19 a les 16:00
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva
28/05/19 a les 10:00
Web Agency S.L. i Institut de Recerca
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 2

Monosessió: 4 hores
08/04/19 a les 09:30
16/05/19 a les 09:30
06/06/19 a les 16:00

22

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 22 28/3/19 10:21


88 NOU
APRÈN A CREAR MEMES
Els memes són un recurs molt popular avui dia per comunicar-se a Internet.
Permeten expressar una idea de forma divertida, clara, concreta i fàcil
d’entendre per a tothom. Vols aprendre a crear-los fàcilment?
Imparteix: Enrique Pisa Solans, Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva Web Agency
S.L. i Institut de Recerca en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1

Monosessió: 3 hores
07/05/19 a les 09:30 — 14/05/19 a les 09:30 — 25/06/19 a les 16:00

Descobreix les »»Elements avançats de disseny


formacions que també web i adaptació a plataformes
pots fer per Internet
mòbils
APRÈN ONLINE »»Publicació web i indexació
en cercadors (SEO)
»»Aprèn a planificar eficaçment un
projecte web »»Construeix i personalitza el teu
lloc web amb WordPress
»»Arquitectura de la informació:
garanteix una bona experiència »»Masterclass: SEO a Wordpress
d’usuari/ària
»»Masterclass: Seguretat
»»Usabilitat: fer el web pensant a Wordpress
en la persona usuària

»»Com escriure i crear contingut


per al web PROPERAMENT

»»Fonaments del llenguatge HTML »»Què és el Mobile first i com


i HTML5 millora el posicionament SEO

»»Fonaments de les CSS »»Static CMS


»»Introducció a la maquetació per
al web

Abril
DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30

64 72 78 70 63 75 83 65 71 66 69 74 76 68 64 80
74 72 87 85 85 67 77 84 81 73
74 74 79 82
Maig
DC DJ DV Ds DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

63 65 71 74 66 77 64 72 74 72 74 63 64 83 71
74 78 86 75 85 82 79 76 80
88 85 87 81
88

Juny
DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

72 65 74 66 64 73 86 71 64 84 63
78 72 77 74 68 74
87 74
82
88

23

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 23 28/3/19 10:21


Formació Cibernàrium 92
PHOTOSHOP: RETOCS
Imatge digital FOTOGRÀFICS AUTOMATITZATS
AMB TÈCNIQUES
i disseny PROFESSIONALS
Automatitza el processament
d’imatges: tècniques de post-
Activitats Monosessió Activitats Multisessió processament, conversió a blanc
i negre, efectes i trucs creatius,
i modificacions en molts arxius
alhora.
Imparteix: Enrique Pisa Solans,
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva
89 Web Agency S.L. i Institut de Recerca
PHOTOSHOP PER A PRINCIPIANTS en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1
Conceptes inicials per treballar amb el programari professional estàndard de
Multisessió: 6 hores
retoc fotogràfic. Practica com adaptar formats i resolucions, optimitzar per
(2 sessions de 3 hores)
al web, anivellar i aplicar viratges, retocs facials, etc.
15/04/19 a les 09:00
Imparteix: Enrique Pisa Solans, Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva Web Agency
17/04/19 a les 09:00
S.L. i Institut de Recerca en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1
11/06/19 a les 16:00
Multisessió: 6 hores (2 sessions de 3 hores) 13/06/19 a les 16:00
01/04/19 a les 09:00 — 03/04/19 a les 09:00
15/04/19 a les 16:00 — 17/04/19 a les 16:00
06/05/19 a les 09:00 — 08/05/19 a les 09:00 93 NOU

27/05/19 a les 16:00 — 29/05/19 a les 16:00 PHOTOSHOP: PREPARACIÓ


D’IMATGES I MUNTATGES
11/06/19 a les 09:00 — 13/06/19 a les 09:00
D’INTERIOR
26/06/19 a les 16:00 — 28/06/19 a les 16:00 Necessites millorar els teus
coneixements d’algunes eines
de Photoshop? Treballarem les
eines avançades de Photoshop
90 91 per realitzar retocs i muntatges
PHOTOSHOP: REALITZA PHOTOSHOP: MATTE PAINTING professionals i, així, poder
FOTOMUNTATGES I INTEGRA’LS PER A ÚS PROFESSIONAL presentar els teus projectes
AMB TEXTURES (PÒSTERS, PORTADES, en exposicions i aparadors.
Fes fotomuntatges realistes amb CARTELLS I ESPOTS Aprendrem a retallar i integrar
Photoshop a partir d’un disseny PUBLICITARIS) diferents imatges de manera
bàsic 3D, sense textures ni Aprèn a integrar diverses imatges realista i potenciant els teus
imatges. creant composicions amb productes.
Imparteix: Enrique Pisa Solans, diferents estils artístics d’acabat Imparteix: Enrique Pisa Solans,
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva amb la tècnica del Matte Painting. Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva
Web Agency S.L. i Institut de Recerca Imparteix: Enrique Pisa Solans, Web Agency S.L. i Institut de Recerca
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1 Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1
Web Agency S.L. i Institut de Recerca
Multisessió: 6 hores Multisessió: 6 hores
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1
(2 sessions de 3 hores) (2 sessions de 3 hores)
09/04/19 a les 16:00 Multisessió: 6 hores 23/04/19 a les 09:00
11/04/19 a les 16:00 (2 sessions de 3 hores) 25/04/19 a les 09:00
14/05/19 a les 09:00 08/04/19 a les 16:00
16/05/19 a les 09:00 10/04/19 a les 16:00
03/06/19 a les 16:00
05/06/19 a les 16:00

24

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 24 28/3/19 10:21


94 98 NOU
ILLUSTRATOR PER A PRINCIPIANTS ILLUSTRATOR: PACKAGING
Conceptes inicials per treballar amb el programari professional estàndard PER A PRINCIPANTS
de disseny gràfic i il·lustració vectorial. Treballa amb l’eina ploma i amb Treballarem les eines avançades
objectes vectorials per dissenyar logos, imatges, flyers i banners. d’Illustrator per dissenyar
Imparteix: Enrique Pisa Solans, Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva Web Agency packagins bàsics. Explicarem
S.L. i Institut de Recerca en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1 la teoria i tècnica de les bases
Multisessió: 6 hores (2 sessions de 3 hores) professionals del packaging.
08/04/19 a les 09:00 — 10/04/19 a les 09:00 Aprendrem a crear diverses
composicions (portada
06/05/19 a les 16:00 — 08/05/19 a les 16:00
desplegable de llibre i packaging
03/06/19 a les 09:00 — 05/06/19 a les 09:00 de CD o DVD)
Imparteix: Enrique Pisa Solans,
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva
Web Agency S.L. i Institut de Recerca
95 en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1
ILLUSTRATOR: CREA EL TEU LOGO PROFESSIONAL I PRESENTA’L
EN UNA GUIA D’ESTIL Multisessió: 6 hores
Dissenya el logotip de la teva marca personal o professional i crea una guia (2 sessions de 3 hores)
d’estil mostrant variacions i aplicacions bàsiques (per a impressió i web). 13/05/19 a les 09:00
Imparteix: Enrique Pisa Solans, Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva Web Agency 15/05/19 a les 09:00
S.L. i Institut de Recerca en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1

Multisessió: 6 hores (2 sessions de 3 hores)


12/06/19 a les 09:00 — 14/06/19 a les 09:00
99
INDESIGN PER A PRINCIPIANTS
InDesign és un programa
d’autoedició per crear revistes,
96 97 NOU cartells, fulletons, tríptics, llibres
ILLUSTRATOR: IL·LUSTRACIONS ILLUSTRATOR: MAQUETACIÓ DE i altres elements editorials, tant
I PATRONS VECTORIALS CARTELLS, DÍPTICS, FLYERS I per a impressió com per generar
PER A LA CREACIÓ DE BANNERS documents digitals.
MERCHANDISING Necessites millorar els teus Imparteix: Enrique Pisa Solans,
Dissenyar il·lustracions i motius coneixements d’algunes eines Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva
vectorials 2D amb Illustrator d’Illustrator? Treballarem les Web Agency S.L. i Institut de Recerca
i aplicar-les al disseny de eines avançades d’Illustrator en Enginyeria Informàtica SLU, UTE
merchandising personalitzat per dissenyar cartells i peces Multisessió: 6 hores
(per a impressió i web). publicitàries vectorials. (2 sessions de 3 hores)
Imparteix: Enrique Pisa Solans, Aprendrem a crear diverses 09/04/19 a les 09:00
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva composicions publicitàries o 11/04/19 a les 09:00
Web Agency S.L. i Institut de Recerca editorials (cartells, díptics, flyers
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1 i banners) Per a impressió i web. 13/05/19 a les 16:00
Imparteix: Enrique Pisa Solans,
15/05/19 a les 16:00
Multisessió: 6 hores
(2 sessions de 3 hores) Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva 17/06/19 a les 09:00
25/06/19 a les 09:00 Web Agency S.L. i Institut de Recerca 19/06/19 a les 09:00
27/06/19 a les 09:00 en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1

Multisessió: 6 hores
(2 sessions de 3 hores)
24/04/19 a les 09:00
26/04/19 a les 09:00

25

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 25 28/3/19 10:21


100 102 104
INDESIGN: DISSENY I COMUNICA LES TEVES IDEES DISSENYA EL TEU LOGO I
MAQUETACIÓ DE PUBLICITAT DE FORMA VIRAL AMB GIFS LES TEVES ICONES AMB
VISUALMENT ATRACTIVA ANIMATS PROGRAMARI GRATUÏT
Tècniques i trucs per crear Els gifs animats estan vivint un Dissenya el teu logo i les teves
butlletins, tríptics, fullets i revistes boom de la mà de les xarxes icones vectorials des de zero
corporatives amb un aspecte socials i de les plataformes mòbils. amb l’eina gratuïta online Gravit
atractiu i professional. Són senzills de fer, molt gràfics i Designer (per a impressió i web).
Imparteix: Enrique Pisa Solans, fàcilment viralitzables. Aprèn Imparteix: Enrique Pisa Solans,
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva a crear-ne amb eines gratuïtes. Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva
Web Agency S.L. i Institut de Recerca Imparteix: Sílvia Llombart Web Agency S.L. i Institut de Recerca
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1
Monosessió: 4 hores
Multisessió: 6 hores 25/04/19 a les 16:00 Multisessió: 6 hores
(2 sessions de 3 hores) 22/05/19 a les 09:30 (2 sessions de 3 hores)
07/05/19 a les 09:00 27/06/19 a les 15:30 04/06/19 a les 16:00
09/05/19 a les 09:00 06/06/19 a les 16:00
12/06/19 a les 16:00
14/06/19 a les 16:00
103
GENIALLY: CREA CONTINGUTS INTERACTIUS QUE ENGANXIN
101 EL TEU PÚBLIC
INDESIGN: CREACIÓ DE Crea continguts visuals, interactius i animats amb l’eina gratuïta Genially:
FORMULARIS INTERACTIUS imatges, presentacions, infografies, currículums, invitacions,...
Apropa’t a la teva clientela Imparteix: Enrique Pisa Solans, Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva Web Agency
coneixent les seves necessitats o S.L. i Institut de Recerca en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1
digitalitza processos a través de la
Monosessió: 4 hores
creació de formularis interactius
10/04/19 a les 16:00
per incrementar la fidelització i el
20/05/19 a les 09:30
record de marca.
Imparteix: Enrique Pisa Solans,
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva
Web Agency S.L. i Institut de Recerca
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE

Monosessió: 4 hores
16/04/19 a les 16:00
16/05/19 a les 16:00

26

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 26 28/3/19 10:21


105 107 109
VOLS UN WEB MÉS RÀPID I LA MILLOR IMATGE AMB EDICIÓ DE VÍDEO AMB
ATRACTIU? OPTIMITZA EL TEU MÒBIL: TÈCNIQUES SHOTCUT
LES IMATGES! FOTOGRÀFIQUES I DE RETOC Shotcut és un editor de vídeo
On aconseguir imatges gratuïtes Fes fotografies i retoca-les amb multiplataforma en programari
de qualitat? Com adaptar eines per a mòbils. Incrementa la lliure que permet crear fàcilment
correctament les mides, qualitat de les teves fotografies productes audiovisuals amb
proporcions, format i pes de per a Internet i les xarxes socials qualitat professional.
les imatges per al teu lloc web, esprement les possibilitats del Imparteix: Enrique Pisa Solans,
botiga o blog? Aprèn a optimitzar dispositiu mòbil. Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva
correctament les imatges del teu Imparteix: Enrique Pisa Solans, Web Agency S.L. i Institut de Recerca
web per reduir la seva velocitat de Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva en Enginyeria Informàtica SLU, UTE
descàrrega. Web Agency S.L. i Institut de Recerca
Multisessió: 6 hores
Imparteix: Enrique Pisa Solans, en Enginyeria Informàtica SLU, UTE
(2 sessions de 3 hores)
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva
Monosessió: 4 hores 01/04/19 a les 16:00
Web Agency S.L. i Institut de Recerca
15/04/19 a les 16:30 03/04/19 a les 16:00
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE
15/05/19 a les 16:30 17/06/19 a les 09:30
Multisessió: 6 hores 13/06/19 a les 16:30 19/06/19 a les 09:30
(2 sessions de 3 hores)
24/04/19 a les 09:30
26/04/19 a les 09:30
108 110
28/05/19 a les 16:00 CREA VÍDEOS I INFOGRAFIA: APRÈN A
30/05/19 a les 16:00 PRESENTACIONS ANIMADES REPRESENTAR LA INFORMACIÓ
AMB POWTOON GRÀFICAMENT
El vídeo animat és de gran utilitat La infografia és la millor forma de
106 per explicar temes densos i difícils mostrar informació de manera
FOTOGRAFIA DE PRODUCTE: de comunicar amb un vídeo visual, ràpida i entenedora. Coneix
COM FER LES IMATGES convencional. Aprèn com produir- les eines gratuïtes per realitzar
PERQUÈ DESTAQUIN los fàcilment amb aquesta eina fàcilment les teves infografies.
Aprèn les estratègies i tècniques gratuïta. Imparteix: Ignasi Alcalde
del bodegó publicitari i fes Imparteix: Silvia Llombart
Monosessió: 4 hores
destacar els teus productes a
Monosessió: 4 hores 01/04/19 a les 15:30
Internet (botiga, portafoli, xarxes
25/04/19 a les 09:30 13/05/19 a les 10:00
socials,...).
23/05/19 a les 16:00
Imparteix: Enrique Pisa Solans,
27/06/19 a les 09:30
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva
Web Agency S.L. i Institut de Recerca 111
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE 1 INFOGRAFIA (2): TREBALLA
TOTES LES FASES DEL TEU
Multisessió: 6 hores
PROJECTE INFOGRÀFIC
(2 sessions de 3 hores)
Crea el teu projecte infogràfic:
08/04/19 a les 16:30
descobreix els passos que cal
10/04/19 a les 16:30
seguir per preparar una infografia
07/05/19 a les 16:00 i quins recursos tens en funció
09/05/19 a les 16:00 de la tipologia que vols dissenyar.
17/06/19 a les 16:30 Imparteix: Ignasi Alcalde
19/06/19 a les 16:30 Monosessió: 4 hores
05/04/19 a les 15:30
16/05/19 a les 10:00

27

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 27 28/3/19 10:21


112
COM DISSENYAR PECES
GRÀFIQUES DE FORMA
SENZILLA AMB CANVA
Canva és un editor gratuït que
permet crear ràpidament elements
gràfics amb un acabat professional
per al web o per a impressió sense
tenir coneixements de disseny
gràfic.
Imparteix: Enrique Pisa Solans,
Jaume Pla Aubia, Magma3interactiva
Web Agency S.L. i Institut de Recerca
en Enginyeria Informàtica SLU, UTE

Monosessió: 3 hores
01/04/19 a les 09:30
24/04/19 a les 16:00
04/06/19 a les 09:30

113
INICIACIÓ A REVIT,
L’ESTÀNDARD DE REFERÈNCIA
EN TECNOLOGIA BIM
REVIT Architecture és el programa
de referència per treballar
amb tecnologia BIM (Building
Information Modeling o Models
d’Informació per a Edificis).
Imparteix: Futura TC

Multisessió: 16 hores
(4 sessions de 4 hores)
20/05/19 a les 09:00
21/05/19 a les 09:00
22/05/19 a les 09:00
23/05/19 a les 09:00
114 115
INTRODUCCIÓ A LA CREACIÓ VISUALITZA I COMPARTEIX
17/06/19 a les 16:00 DE VIDEOJOCS AMB UNITY DADES AMB MAPES WEB
18/06/19 a les 16:00 Coneix les bases de Unity, un motor INTERACTIUS
19/06/19 a les 16:00 de videojocs multiplataforma Visualitza i comparteix a la xarxa
20/06/19 a les 16:00 en programari gratuït. La seva les teves dades mitjançant
senzillesa i potència fan que sigui mapes web interactius. Segueix
una de les eines més utilitzades els procediments i tècniques per
actualment en la indústria dels a cartografiar les teves dades i
videojocs. extreure’n informació útil.
Imparteix: Futura TC Imparteix: Josep Sitjar

Multisessió: 16 hores Monosessió: 4 hores


(4 sessions de 4 hores) 03/04/19 a les 09:30
08/04/19 a les 09:30
09/04/19 a les 09:30
10/04/19 a les 09:30
11/04/19 a les 09:30

28

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 28 28/3/19 10:21


Descobreix les »»InDesign bàsic: maquetació »»Masterclass: Retoc fotogràfic
formacions que també de continguts editorials gastronòmic
pots fer per Internet o per al web Novetats del trimestre
APRÈN ONLINE »»InDesign avançat: eines
avançades i creació de »»Materclass: Instagram
»»Photoshop bàsic: iniciació al continguts
per a gastronomia i vi
retoc digital d’imatges
»»Scribus: maqueta continguts »»Masterclass: Cartellisme
»»Photoshop avançat: pràctica, editorials amb una eina en
en l’era digital
funcions i eines avançades
programari lliure
»»Gestiona i processa
automàticament un paquet »»Modelat en 3D amb Google PROPERAMENT
SketchUp
d’imatges amb Adobe Photoshop
»»Masterclass: Dissenya la teva
Actions »»Introducció al disseny 3D amb portada
Blender
»»GIMP: inicia’t en el retoc digital »»Dissenya logos a partir
d’imatges amb una eina en »»Introducció a l’edició de vídeo de retícules
programari lliure digital amb Lightworks
»»Logos cal·ligràfics
»»Illustrator bàsic: com dissenyar »»Infografia: aprèn a representar
utillatge gràfic vectorial la informació gràficament »»Històries visuals i atractives
amb Adobe Spark
»»Illustrator avançat: disseny »»Masterclass: Com representar el
i il·lustració professionals coneixement en una infografia »»Crea els teus dissenys fàcilment
amb Canva!
»»Inkscape: dissenya utillatge »»Masterclass: Com fer un logo
gràfic vectorial amb una eina en 5 minuts
en programari lliure

Abril
DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30

89 89 111 91 90 91 90 89 101 89 93 97 93 97
109 109 94 99 94 99 92 92 105 102 105
110 115 106 114 103 114 107 112 108
112 114 106
114
Maig
DC DJ DV Ds DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

106 89 100 89 100 98 90 98 90 103 113 102 108 89 105 89 105


94 94 106 99 99 101 113 113 113
110 107 111

Juny
DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

91 104 91 104 89 95 89 95 99 113 99 113 96 89 96 89


94 112 94 92 100 92 100 106 106 102
107 109 109 108
113 113

29

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 29 28/3/19 10:21


Formació Cibernàrium

Programació
Activitats Monosessió Activitats Multisessió

116 118 120


MILLORA EL TEU SEO I BOOTSTRAP4: COM FER INTRODUCCIÓ A LA CREACIÓ
INCREMENTA VISITES AMB PÀGINES WEB QUE ES VEGIN D’APPS AMB IONIC3
GOOGLE AMP EN TOTS ELS DISPOSITIUS IONIC3 és un framework per al
Google AMP (Accelerated Mobile Bootstrap4 és un framework desenvolupament d’aplicacions
Pages) permet fer pàgines especialment dissenyat per mòbils híbrides utilitzant
estàtiques amb contingut mobile desenvolupar pàgines web fiables tecnologia web, com CSS, HTML5
perquè es visualitzin super- en format responsive de forma o Sass.
ràpid en smartphones i tauletes. ràpida i còmoda. Imparteix: Esquemes Informàtics
Imparteix: Esquemes Informàtics Imparteix: Esquemes Informàtics
Multisessió: 6 hores
Monosessió: 3 hores Multisessió: 6 hores (2 sessions de 3 hores)
10/04/19 a les 10:00 (2 sessions de 3 hores) 24/04/19 a les 17:00
08/04/19 a les 17:00 26/04/19 a les 17:00
10/04/19 a les 17:00
117
COM DIFONDRE EL TEU 121
CONTINGUT AMB FACEBOOK 119 INTRODUCCIÓ A LA
INSTANT ARTICLES INTRODUCCIÓ A LES PROGRAMACIÓ ORIENTADA
Una funció centrada en mòbils per APLICACIONS DE REALITAT A OBJECTES AMB JAVA
llegir continguts de mitjans i blogs AUGMENTADA Aprèn els conceptes bàsics de la
sense sortir de Facebook, que es Coneix què és la realitat programació orientada a objectes
carreguen 10 vegades més ràpid augmentada, les seves utilitats i amb el llenguatge que et permetrà
que la resta. introdueix-te en la biblioteca de fer aplicacions per a Android.
Imparteix: Esquemes Informàtics programari lliure ARToolKit per Imparteix: Esquemes Informàtics
crear realitat augmentada en
Monosessió: 3 hores Multisessió: 12 hores
dispositius mòbils.
11/04/19 a les 16:30 (3 sessions de 4 hores)
Imparteix: Esquemes Informàtics
08/04/19 a les 10:00
Monosessió: 3 hores 10/04/19 a les 10:00
17/05/19 a les 10:00 12/04/19 a les 10:00

30

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 30 28/3/19 10:21


122 125 128
INTRODUCCIÓ A LA CREA I ADMINISTRA BASES INTRODUCCIÓ AL
PROGRAMACIÓ 1: CONCEPTES DE DADES MYSQL AMB DESENVOLUPAMENT AMB
COMUNS EN TOTS ELS PHPMYADMIN ANGULARJS
LLENGUATGES phpMyAdmin és un gestor que AngularJS és el framework
Variables, tipus de dades, permet l’administració de MySQL JavaScript de codi obert mantingut
condicionals, interaccions, a través d’un navegador web. per Google, especialitzat a millorar
funcions,… Aprèn els conceptes Administra la teva base de dades l’execució d’aplicacions d’una sola
bàsics que et caldran per sense coneixements previs de pàgina.
programar en qualsevol llenguatge programació, únicament utilitzant Imparteix: Esquemes Informàtics
informàtic. l’entorn gràfic.
Multisessió: 12 hores
Imparteix: Esquemes Informàtics Imparteix: Esquemes Informàtics
(3 sessions de 4 hores)
Multisessió: 6 hores Multisessió: 8 hores 01/04/19 a les 15:30
(2 sessions de 3 hores) (2 sessions de 4 hores) 03/04/19 a les 15:30
01/04/19 a les 10:00 02/04/19 a les 15:30 05/04/19 a les 15:30
03/04/19 a les 10:00 04/04/19 a les 15:30 20/05/19 a les 15:30
03/06/19 a les 15:30 22/05/19 a les 15:30
05/06/19 a les 15:30 24/05/19 a les 15:30
123
INTRODUCCIÓ A LA
PROGRAMACIÓ 2:
PROGRAMACIÓ ORIENTADA
126 129
GESTIONA BASES DE DADES SCRUM: INTRODUCCIÓ AL
A OBJECTES AMB MYSQL DESENVOLUPAMENT ÀGIL DE
Coneix els conceptes de classe i Aprèn a crear una base de dades, SOFTWARE
objecte, i adquireix les bases per gestionar-la amb consultes La implementació d’SCRUM,
aprendre qualsevol llenguatge SQL i connectar-la amb un web. com a marc de treball en el
de programació modern, tant Imparteix: Esquemes Informàtics desenvolupament d’un projecte
de tecnologia client/a com de de programari, permet minimitzar
tecnologia servidor. Multisessió: 8 hores
costos, gestionar expectatives,
Imparteix: Esquemes Informàtics (2 sessions de 4 hores)
millorar estimacions, optimitzar
09/04/19 a les 15:30
Multisessió: 6 hores recursos i augmentar la qualitat
11/04/19 a les 15:30
(2 sessions de 3 hores) del resultat final.
15/04/19 a les 10:00 11/06/19 a les 15:30 Imparteix: Cynertia Consulting
17/04/19 a les 10:00 13/06/19 a les 15:30
Multisessió: 12 hores
(3 sessions de 4 hores)

124 127 06/05/19 a les 10:00


08/05/19 a les 10:00
INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE CREA UN WEB AMB BASES
10/05/19 a les 10:00
JAVASCRIPT DE DADES AMB PHP, MYSQL I
Actualment totes les pàgines web APACHE (LAMP)
tenen scripts de Java per fer-les LAMP (PHP + Apache + MySQL)
més atractives, amb efectes, és la tecnologia més estesa per
combinacions de color, etc. connectar webs i bases de dades.
Imparteix: Esquemes Informàtics Imparteix: Esquemes Informàtics

Multisessió: 6 hores Multisessió: 8 hores


(2 sessions de 3 hores) (2 sessions de 4 hores)
06/05/19 a les 10:00 16/04/19 a les 15:30
08/05/19 a les 10:00 18/04/19 a les 15:30
10/05/19 a les 10:00
17/06/19 a les 17:00
19/06/19 a les 17:00
21/06/19 a les 17:00

31

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 31 28/3/19 10:21


130 133 135
INTRODUCCIÓ AL BIG DATA INTRODUCCIÓ AL DATA QGIS DESKTOP: CURS
I A LES TECNOLOGIES SCIENCE AMB PYTHON PRÀCTIC DE FUNCIONALITATS
RELACIONADES La ciència de dades inclou les AVANÇADES
Coneix què és el Big Data, els tècniques d’anàlisi de grans volums Treballa amb les propietats més
conceptes associats i resol de dades (estadística mineria de importants de les capes, fent un
dubtes sobre la seva aplicació: dades) per obtenir informació ús complet de l’eina Atles, del
possibilitats, programari, que faci les empreses més complement de topologia per
metodologies, formes de treball, etc. competitives. trobar errors topològics i altres
Imparteix: Esquemes Informàtics Imparteix: Pablo Hernández geoprocessos interessants.
Imparteix: Carlos López Quintanilla
Monosessió: 4 hores Multisessió: 12 hores
23/04/19 a les 10:00 (3 sessions de 4 hores) Multisessió: 16 hores
14/06/19 a les 15:30 06/05/19 a les 15:30 (4 sessions de 4 hores)
08/05/19 a les 15:30 20/05/19 a les 09:30
10/05/19 a les 15:30 21/05/19 a les 09:30
131 03/06/19 a les 09:30 22/05/19 a les 09:30
23/05/19 a les 09:30
INTRODUCCIÓ A R, 05/06/19 a les 09:30
VISUALITZACIÓ GRÀFICA 07/06/19 a les 09:30
I BIG DATA
Aprèn els conceptes clau del Big 136 NOU
Data i com gestionar grans volums 134 PROGRAMACIÓ EN PYTHON
de dades amb el llenguatge de SISTEMES D’INFORMACIÓ DINS DE QGIS (PYQGIS)
programació R i la seva interfície GEOGRÀFICA AMB QGIS Programació en Python dins
gràfica Rstudio. DESKTOP 2.18 LAS PALMAS de QGIS (PyQGIS), disseny
Imparteix: Josep Anton Mir Tutusaus Aprèn a utilitzar el QGIS, el de formularis personalitzats
programa de visualització, edició (PyQt), validació de dades i
Multisessió: 8 hores
i anàlisi de dades gratuït, de codi desenvolupament de plugins.
(2 sessions de 4 hores)
lliure i multiplataforma. Imparteix: David Erill
09/04/19 a les 17:00
Imparteix: Carlos López Quintanilla
11/04/19 a les 17:00 Multisessió: 16 hores
07/05/19 a les 17:00 Multisessió: 16 hores (4 sessions de 4 hores)
09/05/19 a les 17:00 (4 sessions de 4 hores) 06/05/19 a les 15:30
15/04/19 a les 10:00 07/05/19 a les 15:30
11/06/19 a les 17:00
16/04/19 a les 10:00 08/05/19 a les 15:30
13/06/19 a les 17:00
17/04/19 a les 10:00 09/05/19 a les 15:30
18/04/19 a les 10:00
13/05/19 a les 09:30
132 NOU 14/05/19 a les 09:30
15/05/19 a les 09:30
INTRODUCCIÓ A PYTHON
Coneix les bases de la creació de 16/05/19 a les 09:30
pàgines web a mida utilitzant una 17/06/19 a les 15:30
tecnologia puntera com és Django 18/06/19 a les 15:30
i Python. 19/06/19 a les 15:30
Imparteix: Esquemes Informàtics 20/06/19 a les 15:30
Multisessió: 12 hores
(3 sessions de 4 hores)
27/05/19 a les 09:30
29/05/19 a les 09:30
31/05/19 a les 09:30

32

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 32 28/3/19 10:21


AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 33 28/3/19 10:21
137 140 143 NOU
ADMINISTRA UN SISTEMA CREACIÓ D’UN WEB DES APRÈN A GEOLOCALITZAR,
LINUX (1): INSTAL·LACIÓ, DEL PUNT DE VISTA TÈCNIC: OPTIMITZAR RUTES
CONFIGURACIÓ I ACCÉS ALS SERVIDORS, NAVEGADORS, I INTEGRA-LES EN LA TEVA
RECURSOS HTML, CSS, GITHUB, ETC. PLATAFORMA
Inicia’t en la gestió i administració Coneix el procés de creació En aquesta càpsula ens
de Linux: components, de pàgines web a través del endinsarem en el món de la
particions, configuració de xarxa, llenguatge HTML i CSS, i el geolocalització, fent ús d’una
gestió d’usuaris/àries, línia de recorregut necessari per app de geolocalització, elaborant
comandaments, etc. configurar, implantar i posar en una plataforma amb la que es
Imparteix: OPS funcionament un web (servidors). comuniqui i emprant-la per poder
Imparteix: Esquemes Informàtics analitzar els desplaçaments de
Multisessió: 8 hores
(2 sessions de 4 hores) Multisessió: 12 hores diferents persones usuàries.
06/05/19 a les 09:30 (3sessions de 4 hores) Imparteix: Esquemes Informàtics
08/05/19 a les 09:30 03/06/19 a les 17:00 Multisessió: 6 hores
05/06/19 a les 17:00 (2 sessions de 3 hores)
07/06/19 a les 17:00 01/04/19 a les 10:00
138 03/04/19 a les 10:00
ADMINISTRA UN SISTEMA 06/05/19 a les 15:30
LINUX (2): GESTIÓ DE SERVEIS, 141 08/05/19 a les 15:30
PROCESSOS I ASPECTES DESENVOLUPA UNA APP PER
AVANÇATS A ANDROID AMB GOOGLE APP
Instal·lació de programari, INVENTOR
sistema d’arrencada, sistema Crea fàcilment apps natives per 144 NOU
gràfic X, concepte kernel, backup a Android sense programar amb INTERNET DE LES COSES PER
i recuperació, etc. una eina online gratuïta. Aprèn A PERSONES CURIOSES
Imparteix: OPS el sistema de programació basat Si no saps què és l’Internet de les
en blogs, que evita el procés Coses, però no pares de sentir-ne a
Multisessió: 8 hores
d’aprendre codi, sense instal·lar parlar i tens curiositat, aquesta és
(2 sessions de 4 hores)
complexos entorns la teva càpsula. Veurem les seves
15/05/19 a les 09:30
de programació. aplicacions en diferents sectors:
17/05/19 a les 09:30
Imparteix: Esquemes Informàtics a les ciutats (smart cities), salut,
Multisessió: 6 hores agricultura, logística i, també, en
(2 sessions de 3 hores) les nostres llars.
Imparteix: Esquemes Informàtics
139 15/04/19 a les 17:00
17/04/19 a les 17:00 Monosessió: 3 hores
INTRODUCCIÓ A LA
PROGRAMACIÓ DE C++ 11/06/19 a les 10:00 02/04/19 a les 10:00
Introdueix-te en la programació 13/06/19 a les 10:00 13/05/19 a les 15:30
amb el llenguatge C++. Principals
instruccions i algoritmes de la
programació bàsica.  142* NOU
*Aquesta activitat s’imparteix al Parc
Tecnològic de Barcelona Activa.
Imparteix: Esquemes Informàtics INTRODUCCIÓ A LA MICRO:BIT C/ Marie Curie, 8-14 (Nou Barris)

Multisessió: 12 hores El curs permetrà desenvolupar


(3 sessions de 4hores) competències en programació
13/05/19 a les 17:00 bàsica i treballar amb els
15/05/19 a les 17:00 components de la Micro:bit®.  
17/05/19 a les 17:00 Imparteix: Explorium

Multisessió: 8 hores
(2 sessions de 4 hores)
08/04/19 a les 09:00
10/04/19 a les 09:00

34

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 34 28/3/19 10:21


145 NOU Descobreix les »»Introducció a PHP
DOMOTITZAR EL DIA A DIA formacions que també
AMB L’NFC
pots fer per Internet »»Introducció a les bases de dades
relacionals amb MySQL
La tecnologia NFC (Near Field APRÈN ONLINE
Communication), serveix per fer »»Introducció a Visual Basic
moltes més coses que pagar amb »»Introducció al Mobile Marketing: For Applications
el mòbil. En l’actualitat, ens pot la petita empresa a Internet via
servir per activar/desactivar el el canal mòbil »»Scrum, introducció al
despertador, compartir el wifi amb desenvolupament àgil
les visites a casa, registrar la teva
»»Mobile analytics: com mesurar el de software
tràfic que entra al teu web o app
targeta de visita instantàniament
des de dispositius mòbils »»BigData: noves eines i
en el mòbil de l’interlocutor, activar estratègies per a la gestió
el Bluetooth a l’entrar al cotxe »»Introducció a la programació de grans volums de dades
i, entre molts altres exemples, orientada a objectes amb Java
facilitar-nos el nostre dia a dia.
Imparteix: Esquemes Informàtics »»Introducció a la programació:
conceptes comuns a tots els PROPERAMENT
Monosessió: 4 hores llenguatges
04/04/19 a les 15:30
»»Introducció a R
09/05/19 a les 10:00 »»Introducció a la programació web
04/06/19 a les 10:00 en HTML5

146 NOU
APRÈN A PROGRAMAR
INTERFÍCIES DE VEU
(AMAZON - ALEXA):
OPORTUNITATS DE NEGOCI
En aquest curs veurem com
funciona una interfície de veu
com Alexa i quines aplicacions
pot tenir aquesta tecnologia en
l’empresa.
Imparteix: Esquemes Informàtics

Multisessió: 6 hores
(2 sessions de 3 hores)
25/04/19 a les 10:00
26/04/19 a les 10:00 Abril
DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30
29/05/19 a les 15:30 122 125 122 125 128 118 126 116 117 121 123 127 123 127 120 146 120
30/05/19 a les 15:30 128 144 128 145 121 131 118 126 134 134 134 134 146
143 143 142 121 131 141 141
142
Maig
DC DJ DV Ds DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

124 131 124 131 124 134 134 134 135 119 128 135 128 130 128 132 132 146 132
129 136 129 136 129 139 138 138 135 135 135 146
133 133 145 133 144 139 139
136 136
137 137
143 143

Juny
DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

125 125 133 126 126 130 124 134 124 135 124
133 133 140 131 131 144 134 134
140 140 141 141

35

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 35 28/3/19 10:21


Formació Cibernàrium

Educació i TIC
Activitats Monosessió Activitats Multisessió

147 149 “Un bon lloc, amb


CIRCUITS EN PAPER: COM APRENENTATGE BASAT EN bon professorat,
TREBALLAR L’ ELECTRICITAT PROJECTES 2.0 cursos molt
A TRAVÉS DE LA PLÀSTICA De manera pràctica i
interessants i
Descobreix com funciona col·laborativa, experimentaràs
amens. Bona formació, en
l’electricitat i quins materials el procés d’ideació, disseny,
desenvolupament i valoració general.”.
ens permeten fer circuits, sense
cables, ni soldadures, per poder d’un projecte educatiu on Ángeles Martínez
incorporar-los a l’aula. implementaràs eines de la
Imparteix: Marina Sala web social.
Imparteix: Neus Burch
Monosessió: 4 hores
12/04/19 a les 16:00 Multisessió: 16 hores
151
ESTRATÈGIES D’AVALUACIÓ
20/06/19 a les 16:00 (4 sessions de 4 hores)
Avalua fent ús de tecnologies
13/05/19 a les 15:30
2.0...Podràs conèixer diversos
14/05/19 a les 15:30
tipus d’avaluació, amb les seves
148 15/05/19 a les 15:30
16/05/19 a les 15:30
respectives característiques, així
COM LLUITAR CONTRA EL com tres instruments d’avaluació:
CIBERBULLYING AMB EINES la rúbrica, el formulari i l’eportfoli.
TECNOLÒGIQUES I MÒBILS Imparteix: Neus Burch
Sense dubte, les xarxes socials 150 Multisessió: 8 hores
són un abans i un després per TREBALLA AMB EL PAQUET DE
(2 sessions de 4 hores)
a l’assetjament escolar. Davant GOOGLE DRIVE
15/04/19 a les 15:30
d’aquesta situació actual, ens De manera 100% pràctica i
17/04/19 a les 15:30
caldrà dominar una sèrie de col·laborativa, podràs trastejar,
funcions i eines tecnològiques en primera persona, diferents
per actuar davant d’una situació tecnologies de Google i Google
d’assetjament. Drive. A més a més, tindràs
Imparteix: Selva Orejón l’oportunitat d’idear i dissenyar una
proposta formativa o professional
Monosessió: 4 hores
on facis ús d’alguna de les
12/06/19 a les 16:30
tecnologies apreses.
Imparteix: Neus Burch

Multisessió: 16 hores
(4 sessions de 4 hores)
01/04/19 a les 15:30
02/04/19 a les 15:30
03/04/19 a les 15:30
04/04/19 a les 15:30

36

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 36 28/3/19 10:21


152 153 Descobreix les
COM INTRODUIR LES STEM A ADMINISTRA ELS TEUS formacions que també
L’ AULA AMB LEGO EDUCATION CURSOS DE FORMACIÓ ONLINE pots fer per Internet
Experimenta en primera persona AMB MOODLE
APRÈN ONLINE
com fomentar l’aprenentatge Practica amb les funcionalitats
de STEM (Ciència, Tecnologia, principals de la plataforma »»Moodle: imatge digital i dissenya
Enginyeria i Matemàtiques) de Moodle, i es mostraran quines i administra una plataforma de
forma amena a l’aula i complint possibles combinacions es tenen formació online
amb els contingut curriculars de amb altres eines online externes.
cicle superior de Primària. Imparteix: UPF
Imparteix: Invenio Education
Multisessió: 8 hores
for Life SL
(2 sessions de 4 hores)
Multisessió: 8 hores 01/04/19 a les 09:30
(2 sessions de 4 hores) 03/04/19 a les 09:30
24/04/19 a les 16:00 07/05/19 a les 15:30
25/04/19 a les 16:00 09/05/19 a les 15:30
23/05/19 a les 16:00
24/05/19 a les 16:00

Abril
DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30

150 150 150 150 147 151 151 152 152


153 153

Maig
DC DJ DV Ds DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

153 153 149 149 149 149 152 152

Juny
DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

148 147

37

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 37 28/3/19 10:21


Formació Cibernàrium

Fabricació
digital i 3D
Activitats Monosessió Activitats Multisessió

154 156* 158*


MODELATGE EN 3D AMB INTRODUCCIÓ A LA EVOLUCIONA EL TEU
GOOGLE SKETCHUP PLATAFORMA DE PROTOTIP ELECTRÒNIC FET
Un programa gratuït que permet DESENVOLUPAMENT ARDUINO AMB ARDUINO: DISSENY
dissenyar fàcilment models en Primers passos amb Arduino, DE CIRCUITS IMPRESOS
tres dimensions amb múltiples des de la programació fins a un ELECTRÒNICS (PCB) AMB
aplicacions: educatives, projecte: llegir sensors, utilitzar KICAD
empresarials o per al lleure. actuadors i controlar motors. Agafa un petit projecte electrònic
Imparteix: Futura TC Imparteix: Fèlix Vinyals fet amb Arduino i dissenya el
circuit imprès. Això serveix per
Multisessió: 8 hores Multisessió: 8 hores
fer Shields per l’Arduino i per fer
(2 sessions de 4 hores) (2 sessions de 4 hores)
proves de concepte o engegar la
21/05/19 a les 09:30 08/04/19 a les 16:00
producció d’un nou producte.
23/05/19 a les 09:30 10/04/19 a les 16:00
Imparteix: Fèlix Vinyals
25/06/19 a les 16:00 17/06/19 a les 09:30
19/06/19 a les 09:30 Multisessió: 8 hores
27/06/19 a les 16:00
(2 sessions de 4 hores)
06/05/19 a les 16:00
155 157* 08/05/19 a les 16:00
RECONSTRUCCIÓ 3D A PARTIR DESENVOLUPAMENT AVANÇAT
DE FOTOGRAFIES AMB EINES AMB ARDUINO
LLIURES Com fer projectes de complexitat “El curs m’ha
Tens curiositat per l’escaneig 3D? creixent amb Arduino (calen semblat molt
Aprèn a crear models digitals coneixements bàsics d’ús d interessant. La
texturitzats partint de fotografies, la plataforma).
professora és molt
amb eines lliures que ens Imparteix: Fèlix Vinyals
competent i amb domini del
permeten aconseguir resultats
Multisessió: 8 hores tema, i l’espai és molt adequat.
professionals.
(2 sessions de 4 hores) És un recurs molt interessant per
Imparteix: Raimon Guarro
15/04/19 a les 16:00 a persones que volen iniciar-se o
Multisessió: 8 hores 17/04/19 a les 16:00 ampliar els seus coneixements.
(2 sessions de 4 hores) 25/06/19 a les 09:30 En les sis hores que dura el curs
14/05/19 a les 17:00 27/06/19 a les 09:30 hem après molt.”.
16/05/19 a les 17:00
18/06/19 a les 17:00 Teodoro Ruiz
20/06/19 a les 17:00

38

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 38 28/3/19 10:21


159 161*
INTRODUCCIÓ AL MODELAT INTRODUCCIÓ A RASPBERRY PI
I A LA IMPRESSIÓ 3D PER A Actualitza els teus coneixements sobre RaspberrPi, quines son les
PROFESSIONALS I PIMES novetats, les diferències té amb l’Arduino, com la pots instal·lar i quines
Vine a introduir-te al món de la aplicacions té en l’àmbit empresarial i educatiu..
tecnologia 3D. Veuràs diferents Imparteix: Josep Antoni Martinez
tecnologies de fabricació
Multisessió: 8 hores (2 sessions de 4 hores)
additiva que es troben a la
24/04/19 a les 16:00 — 26/04/19 a les 16:00
indústria actualment, tindràs
assessorament sobre quina és 20/05/19 a les 16:00 — 22/05/19 a les 16:00
la tecnologia que millor s’adapta 17/06/19 a les 16:00 — 19/06/19 a les 16:00
al teu negoci, i podràs fer vàries
proves d’impressió amb diferents
programaris.
Imparteix: Timiprint 162* 163*
INTRODUCCIÓ AL TALL PER IMPRESSIÓ D’ALIMENTS:
Multisessió: 8 hores
LÀSER: CONCEPTES BÀSICS, TECNOLOGÍA 3D PER A CUINA
(2 sessions de 4 hores)
DISSENY VECTORIAL I DE AVANTGUARDA
07/05/19 a les 16:00 PRÀCTIQUES Durant aquesta formació es
09/05/19 a les 16:00 En el sector del disseny, la treballarà amb la tecnologia 3D,
13/06/19 a les 10:00 tecnologia làser permet solucionar aplicada a les noves tècniques
14/06/19 a les 10:00 de manera ràpida i eficaç diferents i tendències de la cuina
aplicacions en la fabricació de d’avantguarda. Les tècniques
nous productes. Coneix i practica que s’aplicaran en el curs seran
160* amb la tecnologia làser, les seves l’extrusió o el tall amb làser.
DISSENY 3D AMB FUSION 360 característiques, possibilitats i Imparteix: CETT
PER A IMPRESSIÓ 3D aplicacions.
Monosessió: 4 hores
Aprèn a dissenyar en 3D amb Imparteix: Fundació Privada
16/04/19 a les 16:00
Fusion 360, un software CAD de Centre CIM
bones prestacions i accessible, per
Multisessió: 8 hores
optimitzar el teu disseny i poder
(2 sessions de 4 hores) * Aquesta activitat s’impartirà a
imprimir-lo en 3D. l’Escola de Turisme CETT-UB.
15/04/19 a les 09:00
Imparteix: Fundació Privada Av. de Can Marcet, 36-38. Barcelona
17/04/19 a les 09:00
Centre CIM
27/05/19 a les 16:00
Multisessió: 8 hores 29/05/19 a les 16:00 *Aquesta activitat s’imparteix al Parc
2 sessions de 4 hores) Tecnològic de Barcelona Activa.
C/ Marie Curie, 8-14 (Nou Barris)
02/04/19 a les 15:00
04/04/19 a les 15:00
20/05/19 a les 09:00
22/05/19 a les 09:00

Abril
DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30

160 160 156 156 157 163 157 161 161


162 162

Maig
DC DJ DV Ds DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

158 159 158 159 159 155 155 160 154 160 154 162 162
159 161 161
Juny
DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS DL DM DC DJ DV DS
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

156 155 156 155 154 154


161 161 157 157

39

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 39 28/3/19 10:21


Altres activitats de formació tecnològica Sessions divulgatives
sobre temes TIC fora
Masterclass de la programació
Cibernàrium regular

MASTERCLASS: DISSENYA LA TEVA PORTADA MASTERCLASS: MASSA PANTALLA? ESTRATÈGIES


Aprèn les tècniques per dissenyar la millor portada PER A UNA BONA DESCONNEXIÓ DIGITAL
per a un llibre o publicació de la mà de Toni Benages, En aquesta conferència, Marc Masip, psicòleg expert
dibuixant i professor de dibuix i còmic. en addicions a la tecnologia, explicarà com l’ús
sense criteris de mòbils, videojocs, etc. pot derivar
Imparteix: Toni Benages, dibuixant i dissenyador
en patologies i disfuncions socials, en especial entre
11 d’abril a les 18:30h
les persones més joves. Veurem com reconèixer
les conductes de risc, prevenir-les i reaccionar
correctament en cas necessari, i farem
MASTERCLASS: INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I una reflexió.
L’ÈTICA DELS ALGORITMES
Imparteix: Marc Masip, psicòleg expert en addicció
El gran desafiament tecnològic del futur immediat
a les tecnologies
passa per l’ètica. Pensadors com Cathy O’Neal, Gehrd
20 de juliol a les 18:30h
Leonard o Genís Roca adverteixen que els algoritmes
(i, per tant, la Intel·ligència Artificial) reprodueixen els
biaixos i els prejudicis culturals de qui els programa.
Si els algoritmes controlen ja molts aspectes de
la nostra activitat, qui controla els algoritmes i
què cal tenir en compte per protegir-nos de males
pràctiques i manipulacions? Vine a fer una mirada a
un dels temes que marcaran el futur immediat.
Imparteix: David Casacuberta, filòsof i analista digital
9 de maig a les 18:30h

40

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 40 28/3/19 10:21


Altres activitats de formació tecnològica

Activitats IT Academy

TREU EL/LA DEVELOPER QUE PORTES DINS!


PROGRAMA COMPLET DE FRONTEND, BACKEND O
ANDROID DE 350H

En aquest curs tindràs l’oportunitat de treure el perfil amb més d’un 85% de presència
programador que portes dins i trobar feina al sector en el mercat mobile.
TIC. És un curs de fins a 350h centrat en crear els
següents perfils professionals: FrontEnd, BackEnd & Està dirigit a totes aquelles persones que tenen
Android. El perfil professional de FrontEnd Developer interès a treballar al món de la programació
l’ocupa la persona que s’encarrega de construir (software) ja sigui perquè han decidit fer una
la part visible d’un web; el BackEnd Developer reconversió cap a aquest sector, o bé perquè volen
s’encarrega de programar la part del web que no és actualitzar els seus coneixements.
visible per a la persona usuària; i el perfil d’Android
Developer té entre les seves funcions crear el codi del
sistema operatiu que farà funcionar l’aplicació mòbil
Android, el sistema operatiu mòbil per excel·lència Inscripcions obertes i altres activitats a:

Altres activitats de formació tecnològica


Impartides a
Altres activitats l’aula de formació
de Barcelona Activa de l’Oficina d’Atenció
a les Empreses (OAE)
per a emprenedors/es
i empreses Edifici MediaTIC
Carrer de Roc Boronat, 117
Informa-te’n i inscriu-te al web:
barcelonactiva.cat/empreses

EXPORTAR/IMPORTAR PRODUCTES NOU MILLORA EL TEU SPEECH DE VENDES NOU


VS EXPORTAR/IMPORTAR SERVEIS PER SER MÉS PERSUASIU/VA AMB LA TEVA
4/4/2019 de 09:30 a 11:30 CLIENTELA
29/4/2019 de 9:30h a 13:30h
27/6/2019 de 15:30 a 19:30h

CUSTOMER DISCOVERY: COM DESCOBRIR NOU


NOVA CLIENTELA I DISSENYAR PRODUCTES
INNOVADORS
12/4/2019 de 9:30 a 12:30h
20/5/2019 de 9:30 a 12:30h
12/6/2019 de 15:30 a 18:30h

41

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 41 28/3/19 10:21


Consell assessor
Per articular una oferta formativa - BCD Barcelona Centre de Disseny - EIC Enginyers Industrials /
i d’activitats que sigui d’interès de - BIOCAT. Bioregió de Catalunya Enginova
les persones professionals i de les - CatPL - Enginyeria La Salle / Parc
empreses de la ciutat, s’ha creat un - CCOO d’Innovació La Salle
consell assessor de continguts de - Cercle per al Coneixement - - Eurecat
formació tecnològica. Aquest consell Barcelona Breakfast - FIB / UPC
permet coordinar l’ estratègia de - CETEI Centre de Tecnologies - Foment del Treball
formació del Cibernàrium i aporta Ituarte - Google
temàtiques a la programació, - CETT - Indra
d’acord amb les necessitats dels - COEIC Col·legi Oficial d’Enginyers - Localret
sectors clau. En formen part entitats, Informàtics de Catalunya - McCann-Erickson
empreses i institucions referents en - COETTC Col·legi d’Enginyers - Microsoft
l’àmbit de les TIC i de la promoció Tècnics de Telecomunicacions - Pimec
econòmica. de Catalunya - Telefónica
Els i les actuals membres del consell - COMB Col·legi Oficial de Metges - TIC Salut
assessor són: de Barcelona - UAB Universitat Autònoma
- 22@ Network - Direcció General de de Barcelona
- ATI Associació de Tècnics Telecomunicacions i Societat de - UGT
d’Informàtica la Informació. - UOC Universitat Oberta de
Generalitat de Catalunya. Catalunya

Normes d’ús
Les inscripcions s’obren 7 dies abans de la data Les dates de les activitats d’aquest programa
de realització de cada activitat, a les 8:30 del poden variar per causes imprevistes. Confirmeu
matí, per Internet. L’ atenció telefònica i personal les dates actualitzades en el web
és a partir de les 9:30 del matí. barcelonactiva.cat/cibernarium

Les places són limitades. Totes les activitats del Cibernàrium es realitzen a
És imprescindible la inscripció prèvia. la 1a planta de l’edifici MediaTIC al districte 22@
15 minuts després de l’hora d’inici de l’activitat, c/Roc Boronat, 117 (entrada per Sancho
no es podrà accedir a l’aula. de Ávila), excepte aquelles en què s’especifiqui
una altra ubicació.
Si no es pot assistir a una activitat, caldrà
cancel·lar la inscripció amb un mínim del Qualsevol de les accions formatives del
12 hores d’antelació a la seva celebració. Això Cibernàrium podrà ser enregistrada mitjançant
possibilitarà que una altra persona pugui ocupar un sistema de captació d’imatges que té com
aquella plaça. a finalitat la seva posterior difusió a través de
qualsevol tipus de mitjà o suport en l’àmbit de
Les cancel·lacions les fa cada persona usuària la missió de Barcelona Activa de contribuir a la
des de la seva àrea personal en el web del promoció econòmica i a l’ocupació. En el procés
Cibernàrium (clic a “Accés usuaris/àries”), de gravació es poden enregistrar eventualment
en l’opció “Dona’t de baixa d’una activitat”. imatges dels/de les assistents a la formació.
No es fan cancel·lacions per telèfon ni per correu
electrònic. La inscripció a les activitats del Cibernàrium
implica l’autorització a Barcelona Activa de fer ús
La realització de les activitats està condicionada d’aquestes imatges per a la finalitat esmentada.
a la inscripció d’un mínim d’alumnes. En cas de
cancel·lació s’avisarà a les persones inscrites

42

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 42 28/3/19 10:21


AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 43 28/3/19 10:21
Consulta al web
els altres equipaments de
Barcelona Activa

Barcelona Activa
Cibernàrium
Centre de formació tecnològica
per a professionals i empreses – Cibernàrium
Edifici MediaTIC, 1a planta
Carrer de Roc Boronat, 117 (entrada per Carrer de Sancho de Ávila)
08018 Barcelona (districte 22@)

Horari:
Dilluns a divendres de 9h a 21h
El Cibernàrium estarà tancat del 19 al 22 d’abril

Inscripcions:
Per Internet: barcelonactiva.cat/cibernarium

Informació:
Per telèfon: +34 932 917 610
Per Internet: barcelonactiva.cat/cibernarium

Accés:
Metro: Glòries (L1) i Llacuna (L4)
Autobusos: H14, 6, 7, 92, 136, 192, V25
Tramvia: T4 Ca l’Aranyó
Estacions Bicing: 143, 142 ,151,
393 i 342

GRAN VIA DE LES CORTS


CATALANES
PL. DE LES
GLÒRIES
Segueix-nos a les xarxes socials: CATALANES

L1 - GLÒRIES AV
A

IN
N

GU
IA

DA
ID

D IAG
ER

T4 ON
M

AL
DA
GU
IN
AV

CARRER DE LA CIUTAT DE GRANADA

CARRER DE TÀNGER 342


CARRER DE ROC BORONAT

CARRER DE LLACUNA

CARRER DE SANCHO DE ÁVILA 143


142

L1 - MARINA
CARRER D’ALMOGÀVERS 393

IV
PERE
E R DE 151
CARR

L4 - LLACUNA

AAFF_Cibernarium_2T_2019_CAT.indd 44 28/3/19 10:21