You are on page 1of 2

CIFO Barcelona

La Violeta

CURSOS 2019 Informàtica i Comunicacions


Programació Matins
DATA PREVISTA DATA PREVISTA DATA
NUM CURS NIVELL HORES CP HORARI HORA
INICI FI SELECCIÓ

M0819 PROGRAMACIÓ AMB JAVA 3 200 NO 9:30 a 14:30 30/01/19 26/03/19 TANCAT
M1619 PROGRAMACIÓ AMB LLENGUATGE SQL- MariaDB/MySQL 3 140 NO 9:30 a 14:30 31/01/19 11/03/19 TANCAT
M0919 PROGRAMACIÓ AMB JAVA EE/SPRING MVC I MYSQL 3 200 NO 9:30 a 14:30 29/03/19 29/05/19 TANCAT
M1719 BIG DATA. Gestió i Anàlisis de Dades 3 160 NO 9:30 a 14:30 18/03/19 06/05/19 TANCAT
M2219 DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ 3 390 SI 9:30 a 14:30 23/01/19 16/05/19 TANCAT
M3619 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE XARXES I SISTEMES 2 220 NO 9:00 a 14:00 20/02/19 25/04/19 TANCAT
M1819 OFIMÀTICA 2 260 SI 9:30 a 14:30 15/03/19 30/05/19 TANCAT
M1919 EXCEL AVANÇAT 2 110 NO 9:30 a 14:30 12/06/19 12/07/19 27/05/19 10:00
M3719 ADMINISTRACIÓ I CONFIGURACIÓ DE XARXES CISCO © 3 260 NO 9:30 a 14:30 22/03/19 07/06/19 TANCAT
M3819 CYBERSEGURETAT 3 160 NO 9:30 a 14:30 12/06/19 26/07/19 28/05/19 10:00
M2819 PROGRAMACIÓ AMB PYTHON 3 200 NO 9:30 a 14:30 28/03/19 28/05/19 TANCAT
M3419 CREACIÓ DE LLOCS WEB AMB WORDPRESS 3 100 NO 9:30 a 14:30 08/04/19 09/05/19 TANCAT
M0419 POSICIONAMENT WEB I MARQUETING DIGITAL 3 110 NO 9:30 a 14:30 13/05/19 07/06/19 18/03/19 10:00
M0319 COMMUNITY AND SOCIAL MEDIA MANAGER 3 110 NO 9:30 a 14:30 12/06/19 12/07/19 18/03/19 10:00
M2619 IoT -CREACIÓ DE PROTOTIPS AMB RASPBERRY © 3 160 NO 9:30 a 14:30 13/05/19 27/06/19 30/04/19 10:00
M2719 IoT- IMPRESSIÓ 3D 3 110 NO 9:00 a 14:30 01/07/19 26/07/19 30/04/19 10:00
M2319 PROGRAMACIÓ EN HTML5, CSS I JAVASCRIPT (MEAN STACK 1) 3 200 NO 9:30 a 14:30 15/04/19 14/06/19 TANCAT
M2419 DESENVOLUPAMENT WEB AMB ANGULAR (MEAN STACK 2) 3 100 NO 9:30 a 14:30 21/06/19 19/07/19 08/04/19 10:00
M2519 DESENVOLUPADOR EN NODE.JS, EXPRESS I MONGODB (MEAN STACK 3) 3 200 NO 9:30 a 14:30 09/09/19 09/10/19 08/04/19 10:00
M3019 TRACTAMENT D'IMATGES PER A PROJECTES WEB 3 100 NO 9:30 a 14:30 15/05/19 12/06/19 29/04/19 10:00
M3119 DISSENY, CONFECCIÓ I USABILITAT WEB AMB PROGRAMARI ADOBE © 3 110 NO 9:30 a 14:30 17/06/19 17/07/19 29/04/19 10:00
M1019 DESENVOLUPAMENT D'APPS PER ANDROID 3 300 NO 9:30 a 14:30 03/06/19 04/10/19 20/05/19 10:00
M0119 PROGRAMACIÓ AMB PHP I MYSQL 3 200 NO 9:30 a 14:30 20/05/19 16/07/19 29/04/19 10:00
M0219 PROGRAMACIÓ AMB LARAVEL (PHP FRAMEWORK) 3 100 NO 9:30 a 14:30 09/09/19 09/10/19 29/04/19 10:00
M1519 NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD) 3 15 NO 9:30 a 14:30 DESEMBRE DESEMBRE PENDENT
M1419 NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD) 3 15 NO 9:30 a 14:30 JULIOL JULIOL PENDENT
M1119 DESENVOLUPAMENT D'APPS PER iOS 3 150 NO 9:30 a 14:30 NOVEMBRE DESEMBRE PENDENT
M2119 EXCEL AVANÇAT 2 110 NO 9:30 a 14:30 NOVEMBRE DESEMBRE PENDENT
M0519 COMMUNITY AND SOCIAL MEDIA MANAGER 3 110 NO 9:30 a 14:30 NOVEMBRE DESEMBRE PENDENT
M2919 PROGRAMACIÓ AMB C# i .NET Framework © 3 200 NO 9:30 a 14:30 OCTUBRE DESEMBRE PENDENT
M3319 PROJECTES DE COMERÇ AMB WOOCOMMERCE I PRESTASHOP 3 200 NO 9:30 a 14:30 OCTUBRE DESEMBRE PENDENT
M3919 Configuració i administració de VMWare vSphere © 3 120 NO 9:30 a 14:30 OCTUBRE DESEMBRE PENDENT
M3519 SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA AMB PROGRAMARI SIG 3 220 NO 9:30 a 14:30 OCTUBRE NOVEMBRE PENDENT
M0619 POSICIONAMENT WEB I MARQUETING DIGITAL 3 110 NO 9:30 a 14:30 OCTUBRE NOVEMBRE PENDENT
M2019 OFIMÀTICA 2 200 SI 9:30 a 14:30 SETEMBRE NOVEMBRE PENDENT
M0719 Gestió de projectes amb SCRUM i MS Project 3 100 NO 9:30 a 14:30 SETEMBRE OCTUBRE PENDENT
M1219 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL - MACHINE LEARNING 3 160 NO 9:30 a 14:30 SETEMBRE OCTUBRE PENDENT
M1319 SISTEMES OPERATIUS LINUX SERVER 3 120 NO 9:30 a 14:30 SETEMBRE OCTUBRE PENDENT
M3219 CREACIÓ DE LLOCS WEB AMB WORDPRESS 3 100 NO 9:30 a 14:30 SETEMBRE OCTUBRE PENDENT

Darrera data actualització: 24/04/2019

PROVES DE SELECCIÓ INSCRIPCIONS


Si ja ha passat la data indicada i el curs no s’ha Recordeu consultar al Centre els requisits d’accés al
iniciat, els dilluns a les 12h es poden realitzar les curs i els coneixements previs que es demanen
inscripcions i proves de selecció. abans de realitzar la preinscripció.
CIFO Barcelona
La Violeta

CURSOS 2019 Informàtica i Comunicacions


Programació Tardes - 2019|2020
DATA PREVISTA DATA
NUM CURS NIVELL HORES CP HORARI
INICI
DATA PREVISTA FI
SELECCIÓ
HORA

T0119 CREACIÓ I GESTIÓ DE MICROEMPRESES 3 340 SI 15:30 a 20:30 OCTUBRE FEBRER PENDENT 16:00
T0219 GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA 3 640 SI 15:30 a 20:30 SETEMBRE ABRIL PENDENT 16:00
T0319 DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ 3 390 SI 15:30 a 20:30 SETEMBRE GENER PENDENT 16:00
T0419 COMPETÈNCIES DIGITALS PER A FORMADORS I TUTORS 2 90 NO 15:30 a 20:30 NOVEMBRE DESEMBRE PENDENT 16:00
T0519 COMMUNITY MANAGER, EINES, ANALÍTICA INFORMES 3 110 NO 15:30 a 20:30 NOVEMBRE DESEMBRE PENDENT 16:00
T0619 POSICIONAMENT WEB I MÀRKETING DIGITAL EN CERCADORS 3 110 NO 15:30 a 20:30 OCTUBRE OCTUBRE PENDENT 16:00
T0719 CMS I E-COMMERCE 2 110 NO 15:30 a 20:30 NOVEMBRE DESEMBRE PENDENT 16:00
T0819 CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB 2 570 SI 15:30 a 20:30 OCTUBRE ABRIL PENDENT 16:00
T0919 DESENVOLUPAMENT APLICACIONS TECNOLOGIES WEB 3 110 SI 15:30 a 20:30 OCTUBRE MAIG PENDENT 16:00
T1019 MUNTATGE I REPARACIÓ DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS 2 520 SI 15:30 a 20:30 OCTUBRE MARÇ PENDENT 16:00
T1119 ADMINISTRACIÓ DE BASE DE DADES 3 660 SI 15:30 a 20:30 OCTUBRE MAIG PENDENT 16:00
T1219 SEGURETAT INFORMÀTICA 3 510 SI 15:30 a 20:30 OCTUBRE ABRIL PENDENT 16:00

Formació Professional per a l’Ocupació.


REQUISITS D’ACCÉS

• Estar inscrit com a demandant d’ocupació a les oficines del SOC amb anterioritat a la data d’inici del curs i tenir la demanda d’ocupació
en estat “alta”.
• Complir amb els requisits de formació i/o experiència establerts en el programa del curs i superar el procés de selecció.
• Disposar i acreditar la titulació necessària per accedir al curs.

Cursos de Nivell 2 Cursos de Nivell 3

Tenir el títol de graduat en educació secundària. Tenir el títol de batxillerat.


Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2;Tenir un certificat Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3.
de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professi- Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
onal que el certificat al qual es vol accedir. i àrea professional.
Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau su-
mitjà o bé haver superat les proves d’accés corresponents regula- perior, o bé haver superat les proves d’accés corresponents i regula-
des per les administracions educatives. des per les administracions educatives.
Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25
anys i/o de 45 anys. anys i/o de 45 anys.

*Si les titulacions han estat obtingudes a l’estranger, han d’estar homologades per a reconèixer la seva validesa oficial a l’Estat Espanyol.

Per poder realitzar Certificats de Professionalitat, si no es pot acreditar documentalment aquests requisits cal superar unes proves d’avaluació de les com-
petències clau de matemàtiques i comunicació lingüística. Més informació al web (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-perfil/certificats-de-
professionalitat/)

Totes les persones que estan interessades en realitzar un curs al CIFO Barcelona - La Violeta s’han d’inscriure prèviament en el propi centre.

PROCÉS DE SELECCIÓ
Les persones que compleixen els requisits d’accés han de passar un procés de selecció que consta d’una prova de nivell de coneixements i quan es tracti
de cursos vinculats a Certificats de Professionalitat, d’una entrevista personal.

TOTS ELS DILLUNS A LES 12:00h


Presentacions i proves per aquelles persones que no han pogut assistir en la data de selecció indicada.

CIFO Barcelona - La Violeta


Plaça Comte de Sert, 25 08035 Barcelona Tel.93 254 17 00
cifo_violeta.soc@gencat.cat http://serveiocupacio.gencat.cat/cifolavioleta