You are on page 1of 8

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

REGIONAL TRIAL COURT


FOURTH JUDICIAL REGION
LUCENA CITY
BRANCH 60

PEOPLE OF THE PHILIPPINES,

- versus - Criminal Case No. 2010-886 – 889

BERNARDO BANDELARIA,
Accused.

x-----------------------------------------------------------------------------------------x

JUDICIAL AFFIDAVIT

Ako, si WILSON ABADILLA nasa hustong gulang, Filipino,


kasalukuyang naninirahan sa Dilson Enterprise Compound, Brgy Iba,
Iyam, Lucena City, matapos manumpa ng naayon sa batas ay
malaya at kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod sa
pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong ni Atty. Arjel P. de
Guzman na isinagawa sa kanilang opisina, matatagpuan sa Real
Brotarlo Real Law Firm 4th Floor Tower I and 10th Floor Tower II,
Cityland 10, 154 and 156 H.V. Dela Costa Street, Ayala Avenue
North, Makati City. Na aking sinasagot ang mga tanong sa akin ng
may buong kaalaman at panunumpa na ako ay maaring maharap sa
kasong kriminal bunga ng di makatotohanang paghahayag o perjury:

Atty. Arjel P. de Guzman: The testimony of the witness is


hereby being offered to prove:

i. the witness, Wilson Abadilla, is the son of the late


Eugenia Abadilla;
ii. Mrs. Eugenia Abadilla and Accused Bernardo Bandelaria
have long known each other prior to the subject
transactions;
iii. Sometime in the months of November 2007, December
2007, and February 2008, Accused Bernardo Bandelaria
repeatedly went to Mrs. Eugenia Abadilla’s house at
Dilson Enterprise Compound, Brgy Iba, Iyam, Lucena City
to exchange for cash the several checks subject matter of
these cases to Mrs. Eugenia Abadilla.
iv. In so doing, Accused used insidious words, false
pretenses and fraudulent means to convince his late
mother, Eugenia Abadilla to exchange for cash the
several checks subject matter of these cases with the
assurance that the same would be honored when
presented to the drawee bank for encashment on their
due dates;
v. Relying on the representations and assurances of the
Accused and the fact that Mrs. Abadilla knew the
Accused for quite some time, she was convinced and
agreed to exchange for cash the several checks subject
matter of these cases;
vi. When the subject checks were presented to the
respective drawee banks for encashment, the same were
dishonored for reason “Account Closed”
vii. Demands were thereafter made for the Accused to pay
his obligations but the Accused failed and refused to pay
the value of the checks;
viii. To prove the material allegations in the three Informations
for Estafa against the Accused; and
ix. To Identify the Accused and certain exhibits for the
prosecution.

Atty. de Guzman: With the permission of the Honorable Court.

Q1: Nakikilala mo ba ang isang Eugenia Abadilla?


A: Opo, anak po niya ako.

Q1: Ang akusado sa kasong ito, isang Bernardo Bandelaria, kilala


mo ba siya?
A: Opo, sir.

Q1: Paano mo siya nakilala?


A: Madalas po siyang pumupunta sa aming bahay sa Dilson
Enterprise Compound, Brgy Iba, Iyam, Lucena City para
magpapalit ng postdated checks sa cash sa aking nanay na si
Eugenia Abadilla.

Q1: Nasaan na ang iyong ina na si Eugenia Abadilla?


A: Sumakabilang buhay na po siya, sir.

Q1: Ano ba ang negosyo o pinagkakakitaan ng iyong ina Eugenia


noong nabubuhay pa siya?
A: Rediscounting po, sir.

2
Q1: Nasabi mo kanina na pumupunta si Bernardo Bandelaria sa
bahay ninyo upang magpapalit ng mga tseke, naalala mo pa ba
kung kalian iyon?
A: Opo, madalas po siyang nagpupunta. Pumunta po siya noong
November 2007, December 2007 at noong February 2008, sir.

Q1: Paano mo nalaman na nagpunta siya sa inyong bahay noong


nasabing petsa?
A: Naroon po ako sa aming bahay sir, kasama ng nanay ko.

Q1: Sinabi mo noong November 2007 nagpunta sa inyo ang


akusado na si G. Bandelaria, ano ang ginawa niya noon?
A: Nagpunta po siya sa aming bahay dala ang mga tseke ng GMA
Bank para po ipapaplit sa nanay ko na si Eugenia Abadilla.

Q1: Paano mo nalaman na nagpunta si Bernardo Bandelaria para


magpapalit ng tseke sa nanay mo?
A: Narinig ko po siya na sinabi sa nanay ko na si Eugenia Abadilla
na kailangan nya ng pera at ipinapapalit ang mga tseke. Sinabi
po niya sa nanay ko na siguradong mapopondohan ang mga
nasabing tseke sa due date ng mga ito sapagkat kilala niya ang
mga may-ari noon.

Q1: Ano ang ginawa ng nanay mong si Eugenia Abadilla matapos


iyon?
A: Nakumbinse naman po siya ni Bernardo at pinalitan ang mga
tseke ng pera.

Q1: Ano ang nangyari sa mga tseke ng GMA Bank na ipinapalit ni


Bernardo Bandelaria kay Eugenia Abadilla?
A: Tumalbog po iyong mga tseke. Nadishonor po siya sa
kadahilanang “Account Closed”.

Q1: Kung ipapakita sa iyo ang mga nasabing tseke ng GMA Bank,
makikilala mo ba ang mga ito?
A: Opo, sir.

Q1: Ipinakikita ko sa iyo ngayon ang mga tsekeng ito ng GMA Bank
na may date na: November 12, 2007, may numerong 0532803,
sa halagang P22, 225.00; November 17, 2007, may numerong
0532804, sa halagang P31,500.00; November 20, 2007, may
numerong 0532805, sa halagang P38,768.00; November 22,
2007, may numerong 0532806, sa halagang P26,271.00;
November 25, 2007, may numerong 0532807, sa halagang
P35, 260.00 at November 28, 2007, may numerong 0532808
sa halagang P35,736, ano ang kaugnayan nito sa mga tsekeng
nabanggit mo kanina?

3
A: Iyan po iyong mga tseke ng GM Bank na pinapalit ni Bernardo
Bandelaria.

Q1: Sinabi mo noong December 2007 muling nagpunta sa inyo ang


akusado na si G. Bandelaria, ano ang ginawa niya noon?
A: Nagpunta po siya sa aming bahay dala ang mga tseke ng GMA
Bank para po ipapaplit sa nanay ko na si Eugenia Abadilla.

Q1: Paano mo nalaman na nagpunta si Bernardo Bandelaria para


magpapalit ng tseke sa nanay mo?
A: Katulad po noong una, narinig ko din po siya na sinabi sa
nanay ko na si Eugenia Abadilla na kailangan nya ng pera at
ipinapapalit ang mga tseke. Sinabi po niya sa nanay ko na
siguradong mapopondohan ang mga nasabing tseke sa due
date ng mga ito sapagkat kilala niya ang mga may-ari noon.

Q1: Ano ang ginawa ng nanay mong si Eugenia Abadilla matapos


iyon?
A: Nakumbinse naman po siya ni Bernardo at pinalitan ang mga
tseke ng pera.

Q1: Ano ang nangyari sa mga tseke ng GMA Bank na ipinapalit ni


Bernardo Bandelaria kay Eugenia Abadilla nnong December
2007?
A: Tumalbog din po iyong mga tseke. Nadishonor po siya sa
kadahilanang “Account Closed”.

Q1: Kung ipapakita sa iyo ang mga nasabing tseke ng GMA Bank,
makikilala mo ba ang mga ito?
A: Opo, sir.

Q1: Ipinakikita ko sa iyo ngayon ang mga tsekeng ito ng GMA Bank
na may date na: December 3, 2007, may numerong 0532809,
sa halagang P34, 650.00; December 7, 2007, may numerong
0532810, sa halagang P20, 460.00; December 11, 2007, may
numerong 0532811, sa halagang P24,140.00; December 15,
2007, may numerong 0532814, sa halagang P31,800.00; at
December 19, 2007, may numerong 0532815, sa halagang
P23,320.00, ano ang kaugnayan nito sa mga tsekeng
nabanggit mo kanina?
A: Iyan po iyong mga tseke ng GM Bank na pinapalit ni Bernardo
Bandelaria noong December 2007.

4
Q1: Ganun din, kanina sinabi mo noong February 2008 muling
nagpunta sa inyo ang akusado na si G. Bandelaria, ano ang
ginawa niya noon?
A: Nagpunta po siya sa aming bahay dala ang mga tseke ng
United Peoples Rural Bank, Inc. para po ipapaplit sa nanay ko
na si Eugenia Abadilla.

Q1: Paano mo nalaman na nagpunta si Bernardo Bandelaria para


magpapalit ng tseke sa nanay mo?
A: Katulad po noong mga nauna, narinig ko din po siya na sinabi
sa nanay ko na si Eugenia Abadilla na kailangan nya muli ng
pera at ipinapapalit ang mga tseke. Sinabi po niya sa nanay ko
na siguradong mapopondohan ang mga nasabing tseke sa due
date ng mga ito sapagkat kilala niya ang mga may-ari noon.

Q1: Ano ang ginawa ng nanay mong si Eugenia Abadilla matapos


iyon?
A: Nakumbinse naman po siya ni Bernardo at pinalitan ang mga
tseke ng pera.

Q1: Ano ang nangyari sa mga tseke ng United Peoples Rural Bank,
Inc. na ipinapalit ni Bernardo Bandelaria kay Eugenia Abadilla
nnong February 2008?
A: Ganun din po, tumalbog din po iyong mga tseke. Nadishonor
po siya noong pina-encash sa kadahilanang “Account Closed”.

Q1: Kung ipapakita sa iyo ang mga nasabing tseke ng United


Peoples Rural Bank, Inc., makikilala mo ba ang mga ito?
A: Opo, sir.

Q1: Ipinakikita ko sa iyo ngayon ang mga tsekeng ito ng GMA Bank
na may date na: February 6, 2008, may numerong 110149, sa
halagang P27,000.00; February 8, 2008, may numerong
110148, sa halagang P35,000.00; February 14, 2008, may
numerong 110150, sa halagang P20,000.00; February 16,
2008, may numerong 110152, sa halagang P28,500.00;
February 21, 2008, may numerong 110160, sa halagang
P20,000.00; at February 25, 2008, may numerong 110162, sa
halagang P32,000.00 ano ang kaugnayan nito sa mga tsekeng
nabanggit mo kanina?
A: Iyan po iyong mga tseke ng United Peoples Rural Bank, Inc.na
pinapalit ni Bernardo Bandelaria noong February 2008.

Q1: Ano ang ginawa ng inyong nanay na si Eugenia Abadilla


matapos tumalbog ang mga nasabing tseke na ipinapalit ng
cash ni Bernardo Bandelaria, kung iyong nalalaman?
A: SIningil nya po ng maka-ilang beses si Bernardo Bandelaria
ngunit dip o iyon pinansin. Kaya po ipinagbigay alam niya rin ito
5
sa asawa ni Bernardo at nagtangkang maningil ngunit dip o sila
nagbayad.

Q1: Ano ang ginawa ni Eugenia Abadilla matapos iyon, kung iyong
nalalaman?
A: Nagpadala po ng demand letter ang nanay k okay Bernardo
Bandelaria ngunit ayaw po niya itong tanggapin kaya po
nagpunta siya sa bahay ni Bernardo Bandelaria para personal
na ibigay iyong demand letter ngunit di po ito tinanggap.
Nagiwan na lamang po ng kopy ng demand letter ang nanay
ko, sir.

Q1: Ano katunayan para sabihin iyon?


A: Iyong demand letter na ipinadala ta ang Affidavit of Service na
ginawa ng nanay ko na si Eugenia Abadilla.

Q1: Kung ipakikita ko sa iyo ang mga nasabing dokumento


makikilala mo ba ang mga ito?
A: Opo, sir.

Q1: Ipinakikita ko sa iyo ngayon ang isang demand letter may


petsang November 16, 2009, anong kaugnayan mayroon ang
dokumentong ito sa iyong nabanggit kanina?
A: Iyan po iyong demand letter na ipinadala ng nanay ko.

Q1: Sa ilalaim ng demand letter na ito mayroong lagda sa ibabaw


ng salitang “EUGENIA ABADILLA”, kaninong pirma ito?
A: Kay Eugenia Abadilla po.

Q1: Paano mo iyong nasabi?


A: Pamilyar po ako sa pirma ng aking ina.

Q1: Ipinakikita ko sa iyo ngayon ang isang Affidavit of Service may


petsang Hunyo 9, 2010, anong kaugnayan mayroon ang
dokumentong ito sa iyong nabanggit kanina?
A: Iyan po iyong Affidavit of Service ng nanay ko.

Q1: Sa ilalaim ng Affidavit of Service na ito mayroong lagda sa


ibabaw ng salitang “EUGENIA ABADILLA”, kaninong pirma ito?
A: Sa aking ina, kay Eugenia Abadilla po.

Q1: Anong ginawa ni Eugenia Abadilla matapos iyon, kung iyong


nalalaman?
A: Nagsampa po siya ng reklamo sa City Prosecutor’s Office ng
Lucena City, sir.

6
Q1: Anong katunayan mo sa pagsasabi niyon?
A: Ang sinumpaang Salaysay po ng nanay ko na isinampa niya sa
Prosecutor’s Office.

Q1: Kung ipakikita ko sa iyo ang mga nasabing dokumento


makikilala mo ba ito?
A: Opo, sir.

Q1: Ipinakikita ko sa iyo ngayon ang isang Sinumpaang Salaysay


may petsang March 29, 2010, anong kaugnayan mayroon ang
dokumentong ito sa iyong nabanggit kanina?
A: Iyan po iyong Sinumpaang Salaysay ng nanay ko.

Q1: Sa page two (2) ng Sinumpaang Salaysay na ito mayroong


lagda sa ibabaw ng salitang “EUGENIA ABADILLA”, kaninong
pirma ito?
A: Kay Eugenia Abadilla po.

Q1: Anong nangyari sa isinampang reklamo ng iyong ina na si


Eugenia Abadilla laban kay Bernardo Bandelaria?
A: Nagpalabas po ng Order ang City Prosecutor ng Lucena City
noong October 8, 2010 na nagrerekomenda ng pagsasampa ng
kaso laban kay Bernardo Bandelaria para sa three (3) counts
ng Estafa.

Q1: Kung ipakikita ko sa iyo ang nasabing Order, makikilala mo ba


ito?
A: Opo.

Q1: Ipinakikita ko sa iyo ngayon ang isang Order may petsang


October 8, 201 mula sa Office of the City Prosecutor ng Lucena
City, anong kaugnayan nito sa dokumentong na iyong binanggit
kanina?
A: Iyan po iyong Order na nabanggit ko.

Q1: Anong nangyari matapos iyon?


A: Nagfile po ng tatlong Information para Estafa laban kay
Bernardo Bandelaria.

Q1: Kung ipakikita ko sa iyo ang nasabing mga Information,


makikilala mo ba ito?
A: Opo.

Q1: Ipinakikita ko sa iyo ngayon ang mga Informations para sa


kasong Estafa laban kay Bernardo Bandelaria, ano ang
kaugnayan nito sa mga dokumentong iyong nabanggit kanina?
A: Iyan po iyong mga Information na nabanggit ko.

7
Atty. de Guzman: No more further questions for the witness.

BILANG PATUNAY, ako ay lumagda sa ibabaw ng aking


pangalan ngayon ika-______ ng Nobyembre 2013.

WILSON ABADILLA

SUBSCRIBED AND SWORN to before me on the date and


place above written, affiant exhibiting his identification card as proof
of identity.

Doc. No. _____;


Page No. _____;
Book No. _____;
Series of 2014.