You are on page 1of 36

Domeniul instalaţiilor sub presiune si mecanismelor de ridicat

Nr certificatului
Denumirea obiectului de asigurare
industrial Sediul Nr avizului de obligatorie(Poliţă
periculos/activitati obiectului expertiză şi , Contract, etc) şi
nr. desfasurate la obiectul industrial Numărul întreprinderea organizaţia care
do Agentul economic Adresa juridică industrial periculos periculos autorizaţiei care a eliberat a eliberat

1 S.C. ,,RI&IZ GRUP” S.R.L. r Soroca, s.Zastînca, Exploatarea recipientului - ST – 2008 Nr.0030 din -
str.Mioriţa, 32 IDNO sub presiune pentru 19.01.2009 eliberat
transportarea bioxidului de CTSIC
de carbon (CO2)
1007607001457 Nr. 0026
din 07.03.2007 (22.01.2009-
22.01 2014)
2 Î.S. or. Chişinău, str. - montarea, repararea, mun. Chişinău, ST – 2008 Nr. 9215 din -
,,ENERGOREPARAŢII” Otovasca, 1 IDNO reconstrucţia, fabricarea str. Otovasca, 02.12.2008 eliberat
elementelor aparte, 1 de CTSIC
punerea în funcţiune şi
reglarea cazanelor de
abur şi apă fierbinte şi
cazanelor pentru
centralele termoelectrice
de toate tipurile,
conductelor de abur şi
apă fierbinte şi
recipientelor, care
funcţionează sub
presiune pînă la 25 Mpa;
1003600095594 - repararea construcţiilor Nr. 0028
metalice ale macaralelor,
turlelor;
din 16.06.1992 - controlul şi examinarea (22.01.2009-
metalului şi îmbinărilor 22.01 2014)
sudate la cazanele de
abur şi apă fierbinte,
conductele de abur şi apă
fierbinte, recipientele sub
presiune, macarale şi
turle, inclusiv şi controlul
metalului în timpul
diagnosticării tehnice a
acestor utilaje;
- analiza chimică şi
încercările mecanice ale
oţelului fontei, metalelor
neferoase şi aliajelor cu
emiterea avizelor privind
marca metalelor
3 ,,VAPTOS” S.R.L. or. Chişinău, str. Desfăşurarea proceselor - ST – 2008 Nr.0041 din -
Coloniţa,108 IDNO tehnologice de: 19.01.2009 eliberat
de CTSIC
1004600008696 - montare, reparare, Nr. 0032
reconstrucţie, ,fabricare a
elementelor aparte şi
punere în funcţiune,
reglare a cazanelor de
abur şi apă fierbinte,
conductelor de abur şi
apă fierbinte şi
recipientelor, care
funcţionează sub
presiune pînă la 15 MPa;
din 21.09.1995 - examinare, reparare, (09.02.2009-
reglare a sistemelor de 09.02 2014)
support şi suspendare a
conductelor de abur şi
apă fierbinte;
- reglare a vibraţiilor la
mecanismelor rotative
4 Î.I “ŢURCAN ANATOLIE” or.Căuşeni str. Reglarea tehnologică şi - ST – 2008 Nr.0021 din -
Cogălniceanu.6,ap.10 deservirea tehnică a 13.01.2009 eliberat
IDNO1008608002665 cazanelor de apă fierbinte de CTSIC
cu temperatura apei pînă
la 1150 C şi puterea
termică pînă la 100kW,
din 03.12.2008 care funcţionează pe Nr. 0033
combustibil gazos. (09.02.2009-
09.02 2014)
5 ,,ELCOM – LUX” S.R.L. or. Chişinău, str. A. Desfăşurarea proceselor - ST – 2008 Nr.0108 din -
Marinescu, 11/2, ap. tehnologice de: 27.01.2009 eliberat
14 IDNO de CTSIC
1003600001520 - montare, Nr. 0034
reparare,reconstrucţie,
control al metalului prin
metode nedistructive
(examinare vizuală şi
acustică), inclusive şi
controlul metalului prin
metode nedistructive
(examinare vizuală şi
acustică) în timpul
diagnosticării tehnice,
eliberare a duplicatelor
cărţilor tehnice ale
cazanelor de abur şi apă
fierbinte, recipientelor,
care funcţionează sub
presiune pînă la 4 MPa,
macaralelor, turnurilor
(turlelor), recipientelor
pentru stocarea
substanţelor cu pericol de
explozie şi incediu şi
substanţelor toxice,
rezervoarelor pentru
petrol şi produse
petroliere
din 02.04.2002 (09.02.2009-
09.02 2014)
6 ,,SERVICII COMUNALE or.Ungheni,str.Alex Efectuarea lucrărilor de - ST – 2008 Nr.0028 din -
UNGHENI” ÎM cel Bun,1 IDNO reparaţie, întreţinere şi 14.01.2009 eliberat
1008609004415 exploatare a Nr. 0036 de CTSIC
ascensoarelor
din 01.08.2008 (10.02.2009-
10.02 2014)
7 COMVINCOM” S.R.L. or. Comrat, str. Exploatarea cazanului de - ST – 2008 Nr.0359 din -
Cernîşevskii, 34 abur de tip E (DE) – 6,5 19.02.2009 eliberat
IDNO – 14,5 M Nr. 0041 de CTSIC
1008611003826
din 13.11.2008 (25.02.2009-
25.02 2014)
8 S.C „COSTRA” SRL or. Chişinău str. Desfăşurarea proceselor - ST – 2008 Nr.9962 din -
E.Coca, 35/1, ap.34 tehnologice de fabricare a 17.12.2008 eliberat
IDNO dispozitivelor de sarcini de CTSIC
1004600004241 demontabile şi tarei.
din 28.01.2004 Nr. 0043
(09.03.2009-
09.03 2014)
9 „DIMECON-11” SA or. Chişinău -montarea, repararea, - ST – 2008 Nr.0219 din -
reconstrucţia, control al 06.02.2009 eliberat
metalului prin metode de CTSIC
nedistructive(examinarea,
vizuală şi acustică) în
timpul diagnosticării
tehnice, elaborarea a
duplicatelor cărţilor
tehnice ale macaralelor;
str.Industrială, 46 -fabricare a elementelor Nr. 0044
construcţiilor metalice
portante ale macaralelor,
a dispozitivelor de ridicat
sarcini demontabile
(dispozitivelor de
agăţare) şi tarei.
IDNO -reglarea şi punerea în (11.03.2009-
1003600026996 din funcţiune a macaralor, 11.03 2014)
10.11.1995 reglarea a aparatelor de
securitate ale macaralelor
;
-elaborare a proiectelor
de efectuare a lucrărilor
cu macarale , proiectele
căilor de rulare.

10 C.T „SCON” SA or. Chişinău -montare, reparare; - ST – 2008 Nr.0429 din -


reconstrucţie; 02.03.2009 eliberat
str.Bogdan-Voievod, 4 Control al metalului prin Nr. 0046 de CTSIC
of.1 metode nedistructive
(examinare vizuală şi
acustică);
IDNO -eliberarea a duplicatelor (25.03.2009-
1003600059244 cărţilor tehnice a 25.03 2014)
cazanelor de abur şi apă
firbinte, a recipientelor
care funcţionează sub
presiunea pînă la 4MPa-
din 01.02.1994 -macaralelor cu
capacitatea pînă la 20 t,
turnirilor
11 „INCOMAŞ” SA or. Chişinău str. -elaborarea a proiectelor, - ST – 2008 Nr.0177 din -
Transnistria, 16/1 documentaţiei tehnice de 03.02.2009 eliberat
IDNO 100360054157 fabricare a elementelor de CTSIC
de reconstrucţie şi
reparare a macaralelor şi
căilor de rulare ;
din 10.06.1993 -montarea, fabricarea, Nr. 0048
reconstrucţia şi repararea
a elementelor
macaralelor şi căilor de
rulare.
(25.03.2009-
25.03 2014)
12 „INLAC” SA or. Cupcini str. Exploatarea cazanelor de - ST – 2008 Nr.0447 din -
Chişinăului,45 idno abur şi recipientelor sub 04.03.2009 eliberat
1002604000225 presiune Nr. 0083 de CTSIC
din 10.06.1998 (28.05.2009-
28.05 2014)
13 „BASLIFT” SRL or.Chişinău str.M. Fabricarea şi reutilarea - ST – 2008 Nr.0817 din -
Manole,18/2 IDNO ascensoarelor cu 23.04.2009 eliberat
1003600001737 capacitatea de la 100 kg de CTSIC
pînă la 1000kg,
montarea, reglarea,
din 23.01.2003 întreţinerea, repararea Nr. 0087
ascensoarelor şi (29.05.2009-
escalatoarelor 29.05 2014)
14 „ORMOTEX” SA or.Chişinău str. M Montarea, reglarea - ST – 2008 Nr.0800 din -
Eminescu,23 IDNO deservirea tehnică a 22.04.2009 eliberat
1003600052108 cazanelor de abur şi apă de CTSIC
fierbinte, care
funcţionează sub
din 19.11.1996 presiunea pînă la 4 MPa Nr. 0088
(29.05.2009-
29.05 2014)
15 “HORUS” SA or. Chişinău str. M. Montarea, repararea, - ST – 2008 Nr.0674 din -
Sadoveanu, 4/10 reconstrucţia, reglarea şi 30..03.2009
demararea, încercarea de eliberat de CTSIC
regim a instalaţiilor
IDNO Nr. 0090
tehnice, care funcţionază
1002600011498
sub presiune pînă la
din 20.06.1995 4MPa, inclusiv cazanelor (29.05.2009-
de abur şi apă fierbinte, 29.05 2014)
recipientelor sub
presiune, conductelor de
abur şi apă fierbinte
16 Î.M „PLIMED-VG” SRL or. Chişinău str. Exploatarea macaralei or. Chişinău ST – 2008 Nr.1015 din -
Ghioceilor, 1 IDNO KK-32, tip capră 02.06.2009 eliberat
1003600039688 de CTSIC

din 24.01.1997 str.Munceşti Nr. 0103


801
(30.06.2009-
30.06 2014)
17 S.C „GAZTERMICA- or. Chişinău str. Montarea, repararea, ST – 2008 Nr.1268 din -
PRIM” SRL Trandafirilor, 31/6, reconstrucţia, reglarea şi 02.07.2009 eliberat
ap.33 IDNO deservirea tehnică a de CTSIC
1004600012905 cazanelor de abur şi apă
fierbinte
din 23.02.2004 Nr. 0108
(16.07.2009-
16.07 2014)
18 Î.M „DROTERM” or. Drochia str. Reglarea tehnologică şi - ST – 2008 -
Independenţei,15.A deservirea tehnică a
centralelor termice cu
cazane de apă fierbinte
IDNO Nr. 0128
cu temperatura apei
1002607000488
din 18.11.2002 (08.09.2009-
08.09 2014)
19 „TREIDCOM” SRL or. Bălţi str.T. Instalarea, punerea în - ST – 2008 Nr.1693 din -
Şevcenco,108 IDNO funcţiune, reglarea 09.09.2009 eliberat
1003602017491 tehnologică şi deservirea de CTSIC
tehnică a cazanelor de
apă fierbinte cu
din 07.12.1992 temperatura apei pînă la Nr. 0134
115 0C (01.10.2009-
01.10. 2014)
20 FPC “ VALIS” SRL or. Bălţi str. Kiev, 127 Exploatarea macaralei de - ST – 2008 Nr.1377 din ser. GLL nr. 2009
IDNO ridicat KC-3575-A 20.07.2009 eliberat -03-0001 din 12.
1002602003439 de CTSIC 10. 09, el. de S.A
“Donaris Grup”
din 22.01.1993 Nr. 0142
(19.10.2009-
19.10. 2014)
21 „INPROCON Z ” SRL or.Drochia str. Instalarea, punerea în - ST – 2008 Nr.1695 din -
Chişinău, 18, ap3 funcţiune, reglarea 09.09.2009 eliberat
IDNO tehnologică şi deservirea Nr. 0149 de CTSIC
1004607007159 tehnică a cazanelor de
apă fierbinte cu
din 28.12.2007 temperatura apei pînă la (06.11.2009-
115 0C 06.11. 2014)
22 „GAZCON” SRL or. Chişinău str. Montarea, reglarea - ST – 2008 Nr.1155 şi nr.1156 -
Studenţilor, 12,bl.1, tehnologică a obiectelor din 22.06.2009,
ap.47 IDNO şi sistemelor de nr.1694 din
1003600035831 alimentare cu gaze din 09.09.2009 eliberat
ţevi de oţel şi PE cu de CTSIC
presiunea gazelor pînă la
0,3 MPa
din 19.03.2003 Montarea cazanelor cu Nr. 0151
abur şi apă fierbinte cu
presiunea de pînă la 4
MPa
Inclusiv : cazane (06.11.2009-
acvatubulare şi 06.11. 2014)
ignitubulare ; cazane cu
ţevi de gaze cu circulaţia
naturală a apei ; cazane
de apă fierbinte cu T apei
peste 115 0C
Repararea, reconstrucţia,
reglarea şi deservirea
tehnică a cazanelor de
abur şi apă fierbinte cu
presiunea de pînă la 4
MPa , inclusiv : cazane
acvatubulare şi
ignitubulare ; cazane cu
ţevi de gaze cu circulaţie
naturală a apei ; cazane
de apă fierbinte cu
temperatura apei peste
115 0C.
23 Î.M „KROS-KRAN” SRL or. Chişinău str. Ioana Instalarea, deservirea - ST – 2008 Nr.1812 din Ser.TPLDP nr.
Radu,24, ap.4 tehnică şi repararea 28.09.2009 eliberat 2009-22-0001 din
aparatelor pentru de CTSIC 21.10.09,SA
controlul sarcinii “Donaris Group”
IDNO Nr. 0162
macaralelor
1008600046524
din 01.10.2008 (25.11.2009-
25.11. 2014)
24 Întreprinderea Municipală or. Chişinău str. Montarea, reglarea, - ST – 2008 Nr.1874 din -
Specializată Transnistria, 10 reutilarea tehnică, 06.10.2009 eliberat
„LIFTSERVICE” IDNO deservirea tehnică, de CTSIC
1003600126117 verificarea tehnică
periodică, eliberarea
din 04.09.2001 duplicatelor cărţilor Nr. 0167
tehnice la ascensoare. (30.11.2009-
30 .11. 2014)
25 I.P.M.S.P SPITALUL or. Rîşcani str. N. - ST – 2008 -
RAIONAL RÎŞCANI Testimiţeanu,6
IDNO Exploatarea Nr. 0169 Nr.1099 din
1003602150754 ascensoarelor pentru 12.06.2009 eliberat
din 11.12.2003 necesităţi proprii (08.12.2009- de CTSIC
08.12. 2014)
26 Î.M „FASHION GROUP” or. Bălţi str. Şt. cel Exploatarea - ST – 2008 Nr.0980 din Ser.ARSPS/33-
SRL Mare, 128 A ascensoarelor pentru 25.05.2009 eliberat 013.09 din 25.
IDNO necesităţi proprii Nr. 0173 de CTSIC 11.09 elib. de
1002600035258 “Moldasig”SRL
din 22.07.1999 (08.12.2009-
08.12. 2014)
27 „LIFTMONTAJ” S.A or.Chişinău str. M. Montarea, reglarea, - ST – 2008 Nr.1313 din -
Manole,6/2 IDNO repararea, reutilarea 07.07.2009 eliberat
1003600103435 tehnică şi deservire de CTSIC
tehnică a ascensoarelor şi
din 17.05.1993 Nr. 0174
escalatoarelor.
(08.12.2009-
08.12. 2014)
28 Î I „PLĂMĂDEALĂ or. Chişinău str. I. Proiectarea fişelor - ST – 2008 Nr.2145 din -
VISARION” Creangă, 41,ap.27 tehnologice şi proiectarea 13.11.2009 eliberat
IDNO de execuţie a lucrărilor de CTSIC
1007600065625 cu macarale
din 13.11.2007 Nr. 0187
(29.12.2009-
29.12. 2014)
29 S.A „ENERGOSERVICE” or. Chişinău str. Cal Montarea cazanelor de - SI– 2010 Nr.1475 din -
Ieşilor,10 IDNO abur şi cazanelor de apă 03.08.2009 eliberat
1003600024774 fierbinte, conductelor de de CTSIC
abur şi apă fierbinte,
recipientelor care
din 21.07.1995 funcţionează sub Nr. 0190
presiune, pînă la 15MPa, (16.01.2010-
macaralelor cu 16.01. 2015)
capacitatea pînă la 100t
30 S.A „ENERGOSERVICE” or. Chişinău str. Cal Repararea, reglarea, - SI– 2010 Nr.1476 din -
Ieşilor,10 IDNO reutilarea unor elemente 03.08.2009 eliberat
1003600024774 aparte, încercări de regim de CTSIC
şi deservire tehnică a
cazanelor de abur şi
din 21.07.1995 cazanelor de apă Nr. 0191
fierbinte, conductelor de (16.01.2010-
abur şi apă fierbinte, 16.01. 2015)
recipientelor care
funcţionează sub
presiune, pînă la 15MPa,
macaralelor cu
capacitatea pînă la 100t
31 S.A „ENERGOSERVICE” or. Chişinău str. Cal Diagnosticarea tehnică, - SI– 2010 Nr.1477 din -
Ieşilor,10 IDNO inclusiv control 03.08.2009 eliberat
1003600024774 nedistructiv al metalului, de CTSIC
cazanelor de abur şi apă
fierbinte, conductelor de
din 21.07.1995 abur şi apă fierbinte, Nr. 0192
recipientelor care (16.01.2010-
funcţionează sub 16.01. 2015)
presiune, pînă la 15 MPa,
macaralelor cu
capacitatea pînă la 100t,
cu eliberarea duplicatelor
cărţilor tehnice.
32 Î.C.S “KNAUF-GIPS” SRL or. Bălţi str.Şt. cel Exploatarea recipientelor - SI– 2010 Nr.3609 din Poliţa de asig.
Mare, 178 IDNO care funcţionează sub 09.11.2006 eliberat 2009/03/0002 din
1002600055881 presiune pînă la 0,8 MPa de SSM 01.04.09,SA
“Donaris Group”
din 11.03.2008 Nr. 0193
(16.01.2010-
16.01. 2015)
33 Î.M “ROMANY GAZ or. Chişinău şos. Reglarea, pornirea şi - SI– 2010 Nr.2528 din -
GROUP” SRL Munceşti, 801 IDNO deservirea tehnică a 23.12.2009 eliberat
1002600011421 cazanelor de abur cu de CTSIC
presiunea de lucru pînă la
4Mpa şi cazanelor de apă
din 08.07.1997 fierbinte cu temperatura Nr. 0200
apei pînă la 115 0C (01.02.2010-
01.02. 2015)
34 SA “FLOAREA or. Bălţi str. 31 Exploatarea sistemului de - SI– 2010 Nr.0552 din Poliţă de
SOARELUI” august, 6 IDNO alimentare cu gaze 14.03.09, nr.0896 Asigurare Nr.f/n
1002602001837 naturale cu regim de din 11.05.09 din 07.09.09
lucru pînă la 0,3 MPa, nr.1265 din eliberată de
inclusiv; 01.07.2009 de „Asito” S.A.
din 27.12.1994 Exploatarea cazanelor de Nr. 0205 CTSIC
abur şi apă fierbinte,
conductelor de abur şi
apă fierbinte ,
conductelor de abur cu
presiunea pînă la 10MPa
şi recipientelor care
funcţionează sub P pînă
la 4,0 MPa
Exploatarea ascensorului (08.02.2010-
şi autoturlei. 08.02. 2015)
35 “TERMOECHIPAMENT” or. Chişinău str. Montarea, repararea, - SI– 2010 Nr.2576 din -
SRL Otovaska,1 IDNO reglarea şi deservirea 11.01.2010 eliberat
1003600116541 tehnică a cazanelor de de –CTSIC
abur şi cazanelor de apă
din 20.03.1992 Nr. 0208
fierbinte
(08.02.2010-
08.02. 2015)
36 „INCONARM” SA or. Chişinău str. Exploatarea macaralelor - SI– 2010 Nr.2754 din Poliţa de asigur.
Petricani, 86 IDNO şi recipientelor sub 10.02.2010 eliberat 002/02/2010 din
1002600004731 presiune proprii de CTSIC 12. 02. 2010,elib.
SA “GALAS”
din 14.02.1995 Nr. 0212
(13.02.2010-
13.02. 2015)
37 Î.M „ZERNOFF” SRL or. Chişinău str. Exploatarea cazanelor de or.Chişinău SI– 2010 Nr. 0894 din Ser.TPLD nr.
Grenoble, 161/A abur şi recipientelor sub 11.05.2009 eliberat 2010-04-0001 din
IDNO presiune proprii de CTSIC 22.02.10, de SA
1003600014223 “Donaris Group”
din 14.11.2001 str.Munceşti Nr. 0224
793/2
(23.02.2010-
23.02. 2015)
38 „SAN GAZ SERVICE” SRL or. Chişinău str. Cet. Montarea obiectelor şi - SI– 2010 Nr. 2801 din -
Albă,176 IDNO sistemelor de alimentare 19.02.2010 eliberat
1010600000213 cu gaze din ţevi de oţel de CTSIC
cu presiunea gazelor pînă
la 1,2 MPa şi ţevi de
din 19.01.2010 polietilenă cu presiunea Nr. 0227
gazelor pînă la 1,0 MPa (05.03.2010-
05.03. 2015)
39 Î.M „SUDZUCKER- r-ul. Drochia Exploatarea obiectelor şi - SI– 2010 Nr.1747 din Poliţa de asigurare
MOLDOVA” S.A sistemelor de alimentare 17.09.2009, 1767 Ser. ARG
cu gaze naturale cu din 22.09. 09 şi nr. 013/2009 din
presiunea gazelor pînă la 0257 din 10.02 09 05.09.2009,
0,3 MPa eliberat de CTSIC eliberată de SA
or.Drochia Exploatarea cazanelor de Nr. 0228 “GARANŢIE”
abur şi conductelor de
abur cu presiunea pînă la
4,0 Mpa, conductelor de
alimentare a cazanelor cu
presiunea pînă la 6,0
MPa, recipientelor ccare
funcţionează sub
presiune pînă la 0,8 MPa,
macaralelor de ridicat şi
autoturnurilor
str. 27 August,1 Exploatarea depozitului (05.03.2010-
IDNO pentru depozitarea 05.03. 2015)
1002600008706 următoarelor substanţe
chimice periculoase:
formalină, acid
clorhidric, acid sulfuric,
clorură de var, acid
acetic, acid azotic,
toluen, acetonă, acid
fosforic, hexan.
din 23.08.1994
40 S.A „CET-NORD” or. Bălţi str. Ştefan cel Exploatarea, repararea, - SI– 2010 Nr.0841 din 30. 04. Poliţa de asigurare
Mare,168 IDNO montarea şi reutilarea 2009 şi nr. 0909 Seria APSPS/33
1002602003945 elementelor cazanelor de din 14.05 2009 nr.008.09 din 09.
abur, cazanelor de apă eliberat de CTSIC 09. 2009, eliberată
fierbinte cu presiunea de
pînă la 4Mpa, “MOLDASIG”
conductelor de abur şi S.R.L
apă fierbinte,
recipientelor care
funcţionează sub
presiune pînă la 6,0 Mpa,
exploatarea şi reparaţia
macaralelor de ridicat şi
autoturlelor fără sudură,
controlul metalelor şi
sudurii prin metode
nedistructive
din 03.11.1997 Exploatarea obiectelor şi Nr. 0235
sistemelor de gazificare
cu regim de lucru pînă la
1,2 Mpa, inclusiv.
(05.03.2010-
05.03. 2015)
41 “BOMI-SERVIS” SRL or. Drochia str. 31 Exploatarea obiectelor şi - SI– 2010 Nr.1849 din Ser. APSPS/33 nr.
august, 35 IDNO sistemelor de alimentare 02.10.09 şi nr,1934 04 din 16. 02.
1003607015849 cu gaze naturale cu din 15.10.09 el. de 10,eliberată de
presiunea gazelor pînă la CTSIC
0,3 Mpa
din 25.09.1997 Exploatarea macaralelor Nr. 0246 “Moldasig ” srl
de ridicat
(26.03.2010-
26.03. 2015)
42 Î..C.S “SHAN LIAN or. Chişinău str. M. Repararea, exploatarea - SI– 2010 Nr.2862 din Ser. ARG
INTERNATIONAL Sadoveanu, 42/6 ascensoarelor şi 02.03.2010 008/2009 din
GROUP” escalatoarelor proprii eliberat de CTSIC 07.10.09, elib.
de“Garanţie”SA
IDNO Nr. 0247
1003600091378
Din 21.08.2003 (26.03.2010-
26.03. 2015)
43 “TEHENERGO GRUP”SRL or. Chişinău str. Ginta Montarea, repararea, - SI– 2010 Nr.2749 din -
Latină, ½ , ap. (of.) 49 reconstrucţia conductelor 10.02.2010
IDNO de abur şi apă fierbinte, eliberat de CTSIC
1003600041649 recipientelor care
funcţionează sub
presiune la staţiile
electrice şi alte obiecte
energetice, pînă la 4Mpa
din 02.02.2001 Montarea, repararea şi Nr. 0248
deservirea tehnică a
macaralelor cu
capacitatea de ridicare
pînă la 100t
Curăţarea şi repararea (26.03.2010-
rezervoarelor şi 26.03. 2015)
echipamentelor pentru
produse petroliere şi apă
fierbinte , inclusiv cu
utilizarea sudurii şi
compuşilor cu epoxită

44 „MVM-SPERANŢA”SLR or. Rîşcani str. Exploatarea macaralei - SI– 2010 Nr. 2835 din Poliţa de asig
Independenţei, 140 pentru necesităţi proprii 25.02.2010 eliberat nr.3120545501
IDNO de CTSIC din11.03.10,elib
1003602033255 de SA “ASITO”
din 10.07.1992 Nr. 0250
(09.04.2010-
09.04. 2015)
45 Î.C.S „MARTHATEX” SRL or.Făleşti str. Şt. cel Exploatarea obiectelor şi - SI– 2010 Nr. 2730 şi nr. Nr. 2353143514
Mare, 83 IDNO sistemelor de alimentare 2943 din 15.03.10 din 26.02.10,
1003600059761 cu gaze naturale cu elib.CTSIC eliberat.de SA
presiunea gazelor pînă la “ASITO”
0,3 MPa
din 27.09.2001 Exploatarea Nr. 0254
ascensoarelor
(09.04.2010-
09.04. 2015)
46 “METALFEROS” S.A. mun. Chişinău, Exploatarea macaralelor - SI– 2010 Nr.1985 din 23.10. Poliţa de asig. ser
s. Vatra, str. pentru necesităţi proprii Nr. 0260 2009 eliberat de ARSPS/33 nr. 08
Feroviarilor, 1/3 amplasate în CTSIC din 17. 03.10,
mun.Chişinău, zona eliberată
IDNO (23.04.2010-
industrială Vatra, “MOLDASIG ”
1002600025822 23.04. 2015)
str.Feroviarilor, 1/3 srl
din 05.07.1995
47 SA “INCORGAZ” or. Chişinău str. Controlul calităţii - SI– 2010 Nr.2384 din -
Munceşti, 293, B izolaţiei anticorozive 18.12.2009 eliberat
IDNO de CTSIC
1002600014329
din 02.04.1996 Controlul integralităţii Nr. 0263
cablului pilot
Controlul rezistenţei la (30.04.2010-
legătura cu pămîntul 30.04. 2015)
Controlul calităţii flanşei
izolante
48 “ALFA-NISTRU” SA or. Soroca str.Şt.cel Exploatarea obiectelor şi or. Soroca SI– 2010 Nr.2370 din Poliţa de asig. nr.
Mare, 131 IDNO sistemelor de alimentare str.Şt.cel 04.12.09 şi nr.1491 960 din 19.03.10,
1003607003132 cu gaze naturale cu Mare, 131 din 04.08.09 de eliberată de SA
presiunea gazelor pînă la CTSIC “Exim-Asig”
0,3 Mpa
din 31.12.1993 Exploatarea cazenelor de Nr. 0264
abur şi recipientelor sub
presiune
(30.04.2010-
30.04. 2015)
49 Î.C.S „ENERGOGRUP” or. Chişinău Montarea, repararea, - SI– 2010 Nr.3131 din -
SRL str. Nicolae Milescu reconstrucţia, reglarea, Nr. 0267 09.04.2010 eliberat
Spătaru, 12 IDNO pornirea, deservirea de CTSIC
1005600054818 tehnică a cazanelor de
abur cu presiunea de
lucru pînă la 4 MPa şi
din 23.11.2005 cazanelor de apă fierbinte (30.04.2010-
cu temperatura apei peste 30.04. 2015)
115 0C, repararea,
reconstrucţia conductelor
de abur şi apă fierbinte şi
recipientelor sub presiune
cu presiunea pînă la 15
MPa.
50 S.A „NATUR BRAVO” or. Chişinău str. Exploatarea obiectelor şi - SI– 2010 Nr.1488 din RCL nr.
sistemelor de alimentare 04.08.2009 şi 3000 01/2010ED din
cu gaze naturale cu din 22.03.2010 de 12. 03. 10,
presiunea gazelor pînă la CTSIC eliberată de CA
0,3 MPa “Transelit”
A. Lăpuşneanu, 16 Exploatarea cazanelor de Nr. 0269
abur cu presiunea pînă la
1.3 MPa, recipientelor
care funcţionează sub
presiune pînă la 0,8 MPa,
macaralelor de ridicat şi
autoturnurilor, amplasate
în or.Cupcini, str.
Chişinăului, 43
IDNO (30.04.2010-
1003600011211 30.04. 2015)
din 14.06.2002
51 „ELAT-RENTSERVICE” mun.Chişinău str. Exploatarea - SI– 2010 Nr.3133 din 09.04. Poliţa de asig. Ser.
SRL Decebal, 99 IDNO ascensoarelor proprii. 2010 eliberat de ARSPS/33-11
1003600017279 CTSIC din14.04.10,
“Moldasig”SRL
din 30.09.1999 Nr. 0270
(30.04.2010-
30.04. 2015)
52 S.G. „PAROMONTAJ” SRL or. Chişinău, str. Montarea, repararea, SI– 2010 Nr. 2970 din -
Studenţilor,2/1,a 16 reconstrucţie, reglarea, 17.03.2010 eliberat
IDNO pornirea, deservirea Nr. 0278 de CTSIC
1007600001115 tehnică, izolarea termică
a cazanelor de aburi cu
din 22.01.2007 presiunea de lucru pînă la (14.05.2010-
4 MPa, cazanelor de apă 14.05.2015)
ferbinte cu T peste 115o
C.
53 „AUGUSTELIFT” SRL or. Chişinău, str. Hr. Montarea, reglarea, SI– 2010 Nr. 3164 din Nr. 4215345310
Botev,19/2,ap.3 exploatarea, repararea şi 19.04.2010 eliberat din 09.03.10,
reutilarea tehnică a de CTSIC eliberată de SA
ascensoarelor şi “ASITO”
IDNO Nr. 0281
escalatoarelor
1003600044662
din 03.09.1998 (14.05.2010-
14.05.2015)
(ANULATĂ)
54 „Grand Lift” SRL or. Chişinău, str. Vieru Montarea, reglarea, SI– 2010 Nr. 32423 din Poliţa de asig. nr.
Igor, 1/1 exploatarea, repararea, 30.04.10 eliberat 452706638 din 16.
IDNO reutilarea tehnică Nr. 0282 de CTSIC 04.10, elib SA
1003600055729 exploatarea ASITO
ascensoarelor.
din 11.11.1997 (14.05.2010-
14.05.2015)
55 „Energo-Rotar” SRL or. Chişinău, str. D. Montarea, repararea, SI– 2010 Nr. 3304 din -
Rîşcanu, 11 of. 120 reconstrucţie,control şi 10.05.2010 eliberat
IDNO examinare a metalului în de CTSIC
1003600097679 timpul acestor procese
tehnolice, eliberarea
duplicatelor cărţilol
tehnice ale cazanelor de
abur şi apă fierbinte,
conductelor de abur şi
apă fierbinte,
recipientelor sub presiune
pînă la 15 MPa,
din 16.09.2003 Repararea şi punerea în Nr. 0283
funţie a cazanelor de abur
şi apă fierbinte, care
funcţionează pînă la 4
MPa,
(14.05.2010-
14.05.2015)
56 S.A. „ TRANSENERGO- or. Chişinău, str. Reparaţia cazanelor de SI– 2010 Nr.3217 din -
REPARAŢIE” Tranistria.4, IDNO aburi şi apă ferbinte, 27.04.2010 eliberat
1003600090463 conductelor de abur şi de CTSIC
apă fierbinte care
funţionează sub presiune
din 29.10.1997 pînă la 4 MPa, inclusiv Nr. 0294
controlul metalului prin (28.05.2010-
metode nedustractive în 28.05.2015)
timpul acestor procese
tehnologice.
57 „DISTRIB-GAZ” SRL or. Chişinău, bd. C. Exploatarea sistemului or.Chişinău, SI– 2010 Nr.3520 din Seria APSPS/33
Negruzzi, 8 ap. 48, de alimentare cu gaze str. M. Manole, 08.06.2010 nr.22 din 04.06.
IDNO naturale cu presiunea 9 2010, eliber. de
1010600014924 gazelor pînă la 0,3 MPa “MOLDASIG” srl
din 23.04.2010 Nr. 0301 eliberat de CTSIC
(09.06.2010-
09.06.2015)
58 S.A- „Termocom” În or. Chişinău, str. T. Exploatarea, cazanelor de or.Chişinău, SI– 2010 Nr.3218 din Seria RCG NR.
procedura planului Vladimirescu,6 IDNO abur şi cazanelor de apă str. Tudor 17.04.10 002/10 din 02.03.
1003600022286 fierbinte, amplasate la Vladimirescu,6 10, elib. de
obiectele industriale „ASTERA
periculoasece le aparţine. GRUP” SRL
din 16.02.1995 Exploatarea macaralelor Nr. 0302 şi nr. 3438 din
şi turlelor proprii. 28.05.10 de CTSIC
(14.06.2010-
14.06.2015)
59 „GELIBERT” SRL or. Sîngerei, str. Exploatarea recipientului SI– 2010 Nr.3270 din Poliţa de asig. nr.
Bălţului, 2/A IDNO care funcşionează sub 05.05.2010 RC 015/10-01
1002600007503 presiune pînă la 1,96 Nr. 0304 eliberat de CTSIC 28.05.10 elib de
din09.02.2000 MPa srl VICTORIA
(14.06.2010-
14.06.2015)
60 Î.C.S. „M.G.F. or. Chişinău, str. Montarea, repararea, SI– 2010 Nr.3556 din -
ENERGOGRUP” SRL Milescu Nicolae reconstrucţia, reglarea, 14.06.2010 şi nr.
Spătaru 12 IDNO pornirea, deservirea 3540 din 10. 06.
1005600054818din tehnică a cazanelor de 2010
23.11.2005 abur cu presiunea de
lucru pînă la 16 MPa şi
cazanelor de apă fierbinte
cu temperatura apei peste
115 0C.
Reglarea şi deservirea Nr. 0307 eliberat de CTSIC
tehnică a obiectelor şi
sistemelor de alimentare
cu gaze naturale,
centralelor termice cu
presiunea gazelor pînă la
0,3 MPa.
(21.06.2010-
21.06.2015)
61 or. Chişinău, Repararea macararelor cu SI– 2010 Nr.3555 din -
str.N.Titulescu,14i capacitatea de ridicare 14.06.2010 eliberat
IDNO pînă la 50 t. de CTSIC
1002600047954
din 03.08.1993 Nr. 0312
(30.06.2010-
30.06.2015)
62 „BĂLŢI-GAZ” SRL or. Bălţi, str. Sf. Exploatarea macarei, SI– 2010 Nr.3503 din APSPS/33 nr.25
Nicolai, 43 IDNO proprii. 04.06.2010 eliberat din 06.07. 2010,
1002602005994 de CTSIC eliberată de srl
“MOLDASIG”
din 27.09.1999 Nr. 0316
(12.07.2010-
12.07.2015)
63 „IANCOST-AGRO” SRL or. Orhei, str. V. Lupu, Exploatarea cazanului cu SI– 2010 Nr.3627 din APSPS/33 nr.24
15 IDNO abur, amplasat în s. 28.06.2010 eliberat din 05.07. 2010,
1003606004165 Bieşti, str. V. Lupu, 15 de CTSIC eliberată de srl
“MOLDASIG”
din 15.10.2001 Nr. 0317
(12.07.2010-
12.07.2015)
64 „LUSMECON” S.A. or. Chişinău, bd. Izolarea ţevilor din oţel şi SI– 2010 Nr.3819 din -
Renaşterii,22/1,ap.5 a recipientelor 21.07.2010 eliberat
de CTSIC
IDNO Nr. 0332
1002600050842
din 11.10.1993 (02.08.2010-
02.08.2015)
65 I.M.S.P. „Centrul medicilor or. Criuleni str. Exploatarea ascensorului SI– 2010 Nr.3385 din 3120587529 din
de famili Rîşcani” Independenţeii , 59 propriu 20.05.2010 eliberat 19.04.2010
IDNO de CTSIC eliberată de SA
1008602000212 “ASITO”
din 10.01.2008 Nr. 0339
(13.08.2010-
13.08.2015)
66 „INSTRUCT MONTGAZ” or. Chişinău, str. - montarea, reglarea, SI– 2010 Nr.4029 din -
S.R.L. Sarmizegetusa, 96, deservirea tehnică a 11.08.2010 eliberat
ap. 91 IDNO cazanelor de abur cu de CTSIC
presiunea de lucru pînă la
4 Mpa;
1010600018324 - montarea obiectelor şi Nr. 0342
sistemelor – gaz din ţevi
de oţel cu presiunea pînă
la 1,2 Mpa şi polietilenă
cu presiunea pînă la 1,0
Mpa.
din 27.05.2010 (13.08.2010-
13.08.2015)
67 „TICRICON” S.R.L. or. Vatra str. Montarea, repararea, SI– 2010 Nr. 4086 din -
Pruncului, 2 IDNO reconstrucţia cazanelor Nr. 0355 20.08.2010 eliberat
1003600168252 din de abur cu presiunea de de CTSIC
(01.09.2010-
25.05.2001 lucru pînă la 4 Mpa şi
01.09.2015)
cazanelor de apă fierbinte
cu temperatura apei peste
115 0C
68 „DENIT-O.C.” S.R.L. or. Chişinău str. N. Montarea, reglarea şi SI– 2010 Nr. 4100 din -
Spătarul, 11/4, - 12 deservirea tehnică a Nr. 0356 24.08.2010 eliberat
IDNO sistemelor tehnologicea de CTSIC
(01.09.2010-
1003600122843 din staţiilor de alimentare a
01.09.2015)
03.08.1999 automobilelor cu produse
petroliere, inclusiv cu
utilizarea ţevilor din PE
69 „Termomedia – or.Ştefan Vodă, str. Reglarea tehnologică, SI– 2010 Nr. 4120 din -
Comservice” SRL Constructorilor,6 -47 deservirea şi exploatarea 25.08.2010 eliberat
IDNO centralelor termice, de CTSIC
1010608000921 dotate cu cazane de apă
ferbinte cu temperatura
din 31.05.2010 apei pînă la 115 oC Nr. 0358
(21.09.2010-
21.09.2015)
70 S.A. „BUCURIA” or. Chişinău str. -exploatarea cazanelor de SI– 2010 Nr. 2856,3163, Poliţa de asig.
Columna,162 IDNO abur şi cazanelor de apă 3436 eliberat de 003/ASPS/498 din
1002600023736 ferbinte şi recipiente şi CTSIC şi nr.02- 18.08.10, eliberat
recipientelor sub presiune 04/10 eliberat de de SA “GALAS”
proprii; SA „SCON”
din 28.09.1992 -exploatarea sistemelor Nr. 0360
de alimentare cu gaze
naturale a centralei
termice şi a secţiilor de
producere propii;
-exploatarea şi deservirea (21.09.2010-
tehnică a ascensoarelor 21.09.2015)
proprii;
-exploatarea instalaţiei cu
amoniac proprie.

71 Î.M. „FABRI – INOX” or. Chişinău str. Efectuarea proceselor SI– 2010 Nr. 4174 din 453244627 din
S.R.L. Uzinelor,21/a IDNO tehnologice de fabricare a 07.09.2010 eliberat 10.08.2010
1002600035122 recipientelor de tip AKP de CTSIC eliberată de SA
599 ce funcţionează sub “ASITO”
presiune.
din 28.09.1992 Nr. 0362
(21.09.2010-
21.09.2015)
72 S.C. „LONGUS or. Bălţi str. Exploatarea macaralei SI– 2010 Nr.2836 din 25.02 Ser. TPLD 2010-
CONSTRUCT” S.R.L. Cerneahovski, 52 proprie 2010 eliberat de 03-0007 din
IDNO CTSIC 16.09.10 SA
1005602008181 “Donaris Group
din 14.10.2005 Nr. 0365
(29.09.2010-
29.09.2015)
73 Î.C.S. „LAPMOL” S.R.L. or. Chişinău str. -exploatarea cazanelor de or. Călăraşi, SI– 2010 Nr.3172, 3215 şi Nr. RCA.006 –
Uzinelor, 17 IDNO abur şi cazanelor de de str. Ştefan 3870 din 1/2010 din 14. 09.
1006600053586 apă ferbinte, proprii; Neaga, 15 26.07.10 de 10 eliberată de GF
CTSIC „IDEEA
din 01.02.1994 -exploatarea obiectelor şi Nr. 0374
sistemelor de alimentare
cu gaze naturale cu
presiunea gazelor pînă la
1,2 Mpa;
-exploatarea cazanelor de (11.10.2010-
abur cu P pînă la 1,3 11.10.2015)
Mpa.
74 S.A. „BARZA ALBĂ” or. Bălţi, str. Victoriei, -exploatarea sistemelor SI– 2010 Nr.2945 şi nr. 4294 Nr. ARSPS/33
49 IDNO de alimentare cu gaze din 24.09.10 de nr.41 din 29.09.
1003602014168 naturale proprii cu CTSIC 2010 de S.R.L.
presiunea gazelor pînă la „MOLDASIG”
0,3 Mpa;
din 09.06.2000 -exploatarea cazanelor de Nr. 0377
abur proprii cu P pînă la
1,4 Mpa;
-exploatarea (27.10.2010-
ascensoarelor proprii. 27.10.2015)
75 S.C. „REDEUM” S.R.L. or. Cahul str. C. Deservirea tehnică şi SI– 2010 Nr.3437 din -
Negruzzi,115 IDNO repararea ascensoarelor. 28.05.2010 eliberat
1006603003814 de CTSIC

din 13.07.2006 Nr. 0378


(27.10.2010-
27.10.2015)
76 S.C. „GRAND or. Taraclia, str. Lenin, Exploatarea cazanelor de SI– 2010 Nr.3683 din Nr. P110 0001/TR
GARANOVSCHI” 98 IDNO abur proprii de tip E-1.0- 20.10.2010 eliberat din 27.10 elib. de
1002610000354 0.9*M2 de CTSIC SA GRAWE
CARAT
din 20.07.2004 Nr. 0380
(27.10.2010-
27.10.2015)
77 Î.S. „ÎSC-STRĂŞENI” or. Străşeni, str. Şt. cel Exploatarea macaralei de SI– 2010 Nr.4421 din Nr. 3518564246
Mare,1 IDNO tip KK-6, amplasată în r- 13.10.2010 eliberat din 21.07.2010
1003600078021 nul Străşeni, s. Vorniceni Nr. 0382 de CTSIC eliberată de SA
“ASITO”
din 18.09.2001 (04.11.2010-
04.11.2015)
78 Î.S. „DNH COSTEŞTI- r-nul Rîşcani, or. Exploatarea macaralelor SI– 2010 Nr.3539 din Nr. P110 0001/ED
STÎNCA” Costeţti, str. proprii 10.06.2010 din 29.10 elib. de
Prieteniei,16 IDNO Nr. 0387 eliberat de CTSIC SA GRAWE
1003602021238 CARAT
(12.11.2010-
12.11.2015)
79 S.C. „UNICLIFT” S.R.L. or. Chişinău, str. Deservirea tehnică şi SI– 2010 Nr.4650 din -
Anton Pann,4 repararea ascensoarelor 12.11.2010
IDNO Nr. 0397 eliberat de CTSIC
1007600055071
din 13.08.1993 (23.11.2010-
23.11.2015)
80 S.R.L. „AUGUSTELIFT” mun. Chişinău montarea, reglarea, SI– 2010 Nr.3164 din Nr. 4215345310
exploatarea, deservirea 19.04.2010 din 09.03.2010
str. Hristo Botev, tehnică, repararea şi Nr. 0407 eliberat de CTSIC eliberată de
19/2, ap. (of.) 3 reutilarea tehnică a „Asito” S.A.
ascensoarelor şi
IDNO escalatoarelor (26.11.2010-
1003600044662 din 26.11.2015)
03.09.1998
81 S. A. „CENTRALA Mun. Chişinău -exploatarea cazanelor de SI– 2010 Nr.4269 din Nr. ARSPS/33-44
ELECTRICĂ CU abur şi cazanelor de apă 22.09.2010; din 29.10.10
TERMOFICARENR. 1 fierbinte , recipientelor eliberată de
CHIŞINĂU” sub presiune, conductelor „Moldasig” S.R.L.
de abur şi apă fierbinte,
macaralelor
Str. Vadul lui Vodă, 5 - exploatarea sistemului Nr. 0410 Nr. 4668 din
de alimentare cu gaze 16.11.2010;
naturale a centralei
termice proprii cu
presiunea gazelor pînă la
0,3 Mpa
IDNO - exploatarea depozitului (06.12.2010- Nr. 2857 din
1002600048641 din pentru păstrarea acizilor 06.12.2015) 01.03.2010
13.11.1997
eliberat de CTSIC
82 S.A. „TUTUN-CTC” mun. Chişinău -exploatarea cazanelor de SI– 2010 Nr.2266 din Nr. RC 025/10-01
abur proprii; 24.11.2010; din 04.11.2010
str. Ismail, 116 -exploatarea sistemului Nr. 0414 Nr. 2459 din eliberată de
de alimentare cu gaze 31.05.2010; „VICTORIA
naturale a centralei ASIGURĂRI”
termice proprii şi a liniei S.R.L.
de pregătire a tutunului
cu presiunea gazelor pînă
la 0,3 Mpa;
IDNO - exploatarea, deservirea (06.12.2010- Nr. 4168 din
1002600005141 din tehnică şi repararea 06.12.2015) 06.09.2010
13.04.1998 ascensoarelor
eliberat de CTSIC
83 S.A. „CARIERA DE or. Soroca Exploatarea macaralelor SI– 2010 Nr.4223 din Nr. 004200 din
GRANIT ŞI PIETRIŞ DIN proprii 15.09.2010 16.02.2010
SOROCA” str. Cosăuţi, 4 Nr. 0419 eliberat de CTSIC eliberată de
„Auto-Siguranta”
IDNO (13.12.2010-
S.A.
1003607003198 din 13.12.2015)
08.08.1995
84 S.A. „FĂURITORUL” or. Soroca -Exploatarea sistemului SI– 2010 Nr.4377 din Nr. 002SR din
de alimentare cu gaze 05.10.2010; 22.09.2010
naturale a centralei eliberată de
termice proprii cu „Grawe Carat
presiunea gazelor pînă la Asigurări” S.A.
0,3 Mpa;
str. Miron Costin, 12 - exploatarea cazanelor Nr. 0426 Nr. 4872 din
de abur şi a recipientelor 03.12.2010
sub presiune pînă la 0,8
Mpa, macaralelor de
ridicat şi a autoturlei
proprii
IDNO (13.12.2010- eliberat de CTSIC
1003607012686 din 13.12.2015)
25.01.1995
85 S.R.L. „GRAND LIFT” mun. Chişinău Montarea, reglarea, SI– 2010 Nr.3242 din Nr. 452706638 din
exploatarea, deservirea 30.04.2010 16.04.2010
str. Igor Vieru, 1/1 tehnică, repararea şi Nr. 0431 eliberat de CTSIC eliberat de „Asito”
reutilarea tehnică a S.A.
IDNO (17.12.2010-
ascensoarelor
1003600055729 din 17.12.2015)
11.11.1997
86 S.R.L. „VERISVIN” r-nul Sîngerei, -exploatarea sistemului SI– 2010 Nr.4601 din Poliţă de asigurare
de alimentare cu gaze 08.11.2010 nr. 980 din
naturale propriu cu 07.07.10 eliberată
presiunea gazelor pînă la de „Exim-Asint”
0,6 MPa; SA
s. Drăgăneşti - exploatarea cazanului Nr. 0435 Nr. 3869 din
de abur cu presiunea pînă 26.07.10
la 1,3 MPa
IDNO (23.12.2010- eliberat de CTSIC
1002602001974 din 23.12.2015)
12.12.2000
87 Î.M. „CĂLĂRAŞI-DIVIN” or. Călăraşi, str. Exploatarea sistemului de SI– 2010 Nr.3439 din Contract de
S.A. Călăraşilor, 10 alimentare cu gaze 28.05.2010 asigurare Nr.
naturale a centralei 006/ASPS din
termice proprii 08.12.10 eliberat
IDNO cu presiunea gazelor Nr. 0437 Nr. 2969 din de „GALAS” S.A.
1003609001637 din pînă la 0,3 MPa; 17.03.10
20.03.2000
- exploatarea cazanelor (23.12.2010- Nr. 2940 din
de abur şi cazanelor de 23.12.2015) 15.03.10
apă fierbinte proprii;
- exploatarea secţiei de Nr. 2941 din
distilare a vinurilor; 15.03.10
- exploatarea secţiei de Nr.3734 din
depozitare a alcoolului 08.07.10
etilic;
- exploatarea instalaţiei Nr. 3685 din
frigorifice cu amoniac; 02.07.10
- exploatarea eliberat de CTSIC
ascensoarelor proprii

88 Î.M. „BĂLŢEANCA„ mun. Bălţi, str. Păcii, -exploatarea sistemului SI– 2011 Nr.5029 din Poliţă de asigurare
5 de alimentare cu gaze 20.12.2010 Nr.648200618 din
naturale a centralei 27.12.10 eliberată
termice „ASITO” S.A
IDNO proprii cu presiunea Nr. 0452 Nr. 0551 din
1003600003812 din gazelor pînă la 0,3 MPa; 14.03.09
07.12.1999
- exploatarea cazanelor (03.01.2011- eliberat de CTSIC
de abur cu presiunea 03.01.2016)
pînă la 1,0 MPa,
recipientelor sub
presiune pînă la 0,8
MPa;
- exploatarea
ascensoarelor proprii
89 Î.M. „FABRICA DE or. Soroca, str. Ştefan - exploatarea sistemului SI– 2011 Nr.1925 din Poliţă de asigurare
BRÎNZETURI DIN cel Mare, 133 de alimentare cu gaze 13.10.2009 Nr. ARSPS/33-58
SOROCA” S.A. naturale propriu cu din 28.12.10
presiunea eliberată de
IDNO gazelor pînă la 0,3 MPa; Nr. 0454 Nr. 2411 din „Moldasig” S.R.L.
1002600002966 din 11.12.09
11.06.1999
- exploatarea cazanului (14.01.2011- eliberat de CTSIC
de abur; 14.01.2016)
- exploatarea instalaţiei Nr. 12/14 din
frigorifice cu amoniac 20.12.10 eliberată
de S.A. „SCON”
90 S.R.L. „NUFĂRUL ALB” or. Cahul, str. Nucilor, exploatarea ascensoarelor SI– 2011 Nr.0017 din Poliţă de asigurare
1 proprii 06.01.11 Nr. ARSPS/33-43
IDNO Nr. 0455 eliberat de CTSIC din 15.10.10
1003603006663 din eliberată de
29.04.1993 „Moldasig” S.R.L.

(14.01.2011-
14.01.2016)
91 S.C. „SALCIOARA- mun. Chişinău, str. exploatarea cazanelor de mun. Chişinău, SI– 2011 Nr.1381 din Poliţă de asigurare
VASCAN” S.R.L. Tighina, 49/2; abur proprii str. Uzinelor, 21.07.09 Nr.554513942 din
IDNO 19/1 Nr. 0458 eliberat de CTSIC 29.04.10 eliberată
1003600046530 din „ASITO” S.A
29.09.2006
(20.01.2011-
20.01.2016)
92 Î.M. „EFES VITANTA mun. Chişinău, str. - exploatarea cazanelor SI– 2011 Nr. 0106 din Contract de
MOLDOVA BREWERY” Uzinelor, 167 de abur proprii; 20.01.11 asigurare nr. 981
S.A. IDNO - exploatarea Nr. 0469 Nr. 4571 din din 08.07.2010
1003600015208 din ascensoarelor proprii; 24.11.10 eliberată de CMA
10.08.1995 „Exim-Asint”
S.A.
- exploatarea (04.02.2011- Nr. 4224 din
recipientelor sub 04.02.2016) 15.09.10
presiune;
- exploatarea sistemului eliberat de CTSIC
de alimentare cu gaze
naturale a centralei
termice
proprii cu presiunea
gazelor pînă la 0,3 MPa
93 S.R.L. „VISPAS SI CO.” mun. Chişinău, str. exploatarea sistemului de SI– 2011 Nr. 0189 din Poliţă de
Alexandru alimentare cu gaze 02.02.11 asigurare nr. 1058
Lăpuşneanu, 26 naturale a centralei din 03.02.11
termice proprii cu eliberată de
IDNO Nr. 0477 eliberat de CTSIC
presiunea gazelor pînă la „Exim-Asint”
1002600023851 din
0,3 MPa S.A.
27.09.2000
(11.02.2011-
11.02.2016)
94 Î.M. „APĂ-CANAL” or. Edineţ, str. exploatarea macaralelor SI– 2011 Nr. 0205 din Poliţă de asigurare
EDINEŢ Octavian Cerempei, proprii 04.02.11 nr. 2122332586
30 din 19.08.2010
eliberată de
IDNO Nr. 0478 eliberat de CTSIC
„Asito” SA
1002604000720 din
23.09.1996
(11.02.2011-
11.02.2016)
95 S.A. „BASARABIA- mun. Bălţi, str. - exploatarea SI– 2011 Nr. 0167 din Poliţă de asigurare
NORD” Victoriei, 90/A ascensoarelor proprii; 31.01.11 nr. ARSPS/33.11-
IDNO - exploatarea cazanelor Nr. 0483 Nr. 0107 din 05 din 07.02.2011
1002602004366 din de abur cu presiunea 20.01.11 eliberată de
24.06.1994 pînă la 1,4 MPa; „Moldasig” S.R.L.

- exploatarea (23.02.2011- eliberat de CTSIC


recipientelor sub presiune 23.02.2016)
pînă la 0,8 MPa;
- exploatarea sistemului
de alimentare cu gaze
naturale propriu cu
presiunea
gazelor pînă la 0,3 MPa

96 S.R.L. „OXIGEN-M.T.” mun. Chişinău, şos. reparare şi verificare SI– 2011 Nr. 0267 din Poliţă de asigurare
Balcani, 3 tehnică a buteliilor, 14.02.11 nr. ARSPS/33-07
inclusiv umplerea din 16.02.2011
buteliilor cu oxigen, eliberată de
IDNO azot, argon şi dioxid de Nr. 0484 eliberat de CTSIC „Moldasig” S.R.L.
1003600122441 din carbon
18.01.1995
(23.02.2011-
23.02.2016)
97 S.R.L. „ASMORIND” mun. Chişinău, str. - montarea, reglarea, SI– 2011 Nr. 0278 din -
Valea Crucii, 24, ap. deservirea tehnică, 16.02.11
(of.) 30 repararea şi reutilarea
tehnică a
IDNO ascensoarelor şi Nr. 0485 eliberat de CTSIC
1003600056276 din escalatoarelor;
30.10.1996
- verificarea tehnică a (23.02.2011-
ascensoarelor 23.02.2016)
98 S.C. „TEHNOCOMPLEX” mun. Chişinău, str. montarea, reglarea, SI– 2011 Nr. 0287 din
S.R.L. Meşterul Manole, 6/2 repararea şi reutilarea 18.02.11
tehnică a ascensoarelor
IDNO Nr. 0486 eliberat de CTSIC
1003600131618 din
01.12.2003
(23.02.2011-
23.02.2016)
99 S.R.L. „PLAIUL r-nul Ocniţa, s. exploatarea macaralei SI– 2011 Nr. 0246 din Poliţă de asigurare
BÎRLĂDEAN” Bîrlădeni proprii 10.02.11 nr. ARSPS/33-08
IDNO Nr. 0487 eliberat de CTSIC din 17.02.2011
1003604009557 din eliberată de
24.02.1999 „Moldasig” S.R.L.

(09.03.2011-
09.03.2016)
100 S.A. „MDV-CONSTRUCT” or. Edineţ, str. exploatarea macaralei SI– 2011 Nr. 0122 din Poliţă de asigurare
Independenţei, 14 proprii 24.01.11 RCL nr. 02/2011
IDNO Nr. 0491 eliberat de CTSIC ED din
1003604000129 din 25.02.2011
07.06.2001 eliberată de
„Transelit” S.R.L.
(09.03.2011-
09.03.2016)
101 MAGAZINUL mun. Chişinău, bd. - exploatarea SI– 2011 Nr.0329 din Poliţă de asigurare
UNIVERSAL CENTRAL Ştefan cel Mare, 8 ascensoarelor proprii; 24.02.11 nr. 362518647 din
„UNIC” S.A. IDNO - exploatarea şi repararea Nr. 0497 eliberat de CTSIC 18.02.2011
1002600026999 din escalatoarelor proprii eliberată de
16.02.1996 „Asito” SA

(09.03.2011-
09.03.2016)
102 S.A. mun. Chişinău, str. exploatarea macaralelor SI– 2011 Nr. 0214 din Poliţă de asigurare
Academiei, 6/2, ap. proprii 07.02.11 nr. 001/2001
(of.) 26 eliberat de
„Galas” S.A.
„SENS-P” IDNO Nr. 0501 eliberat de CTSIC
1004600017874 din
29.05.1995
(21.03.2011-
21.03.2016)
103 S.A. „FABRICA DE UNT r-nul Floreşti, s. exploatarea cazanului de SI– 2011 Nr. 0453 din Poliţă de asigurare
DIN FLOREŞTI” Vărvăreuca abur propriu cu 24.03.11 nr. 2289214060
IDNO presiunea pînă la 1,3 Nr. 0514 eliberat de CTSIC din 31.01.2011
MPa eliberată de
1003607011922 din (04.04.2011-
„Asito” SA
27.10.1994 04.04.2016)
104 S.A. „JLC” mun. Chişinău, str. - exploatarea sistemului SI– 2011 Nr. 0413 din Contract de
Sarmizegetusa, 90 de alimentare cu gaze 16.03.11 eliberat asigurare Nr.
naturale a centralei de CTSIC; 12.RC-OIP.11 din
termice 04.04.11 eliberată
IDNO proprii cu presiunea Nr. 0519 Nr. 5061 din de „Klassika
1002600005059 din gazelor pînă la 0,3 MPa; 23.12.10 eliberat Asigurări” S.A.
03.11.1994 de CTSIC;
- deservirea tehnică şi (19.04.2011- Nr. 0447 din
repararea ascensoarelor 19.04.2016) 23.03.11 eliberat
proprii; de CTSIC;
- exploatarea cazanelor Nr. 15/20-11 din
de abur şi cazanelor de 11.01.11 eliberat
apă fierbinte proprii; de „SCON” S.A.
- exploatarea instalaţiei
frigorifice cu amoniac

105 F.P.C. „BASM” S.A. mun. Bălţi, str. Ştefan exploatarea ascensorului SI– 2011 Nr. 0123 din Poliţă de asigurare
cel Mare, 76/A propriu 24.01.11 eliberat Seria RGG
de CTSIC nr.001/11B din
01.02.11 eliberată
IDNO Nr. 0520
de „ASTERRA
1003602003322 din
GRUP” S.R.L.
11.09.1992
(19.04.2011-
19.04.2016)
106 CENTRUL DE mun. Chişinău, str. exploatarea ascensorului SI– 2011 Nr. 0327 din Poliţă de asigurare
PRELUCRARE ŞI Piaţa Gării, 3 propriu 24.02.11 eliberat nr. ARSPS/33.11-
TRANSPORTARE POŞTĂ IDNO Nr. 0528 de CTSIC 12 din 14.03.11
FILIALA A 1002600023242 din eliberată de
ÎNTREPRINDERII DE 26.02.2004 „Moldasig” S.R.L.
STAT „POŞTA
MOLDOVEI” (20.04.2011-
20.04.2016)
107 S.A. „IPTEH” mun. Chişinău, bd. exploatarea ascensoarelor SI– 2011 Nr. 0600 din Poliţă de asigurare
Ştefan cel Mare, 65 proprii 20.04.11 eliberat nr. 2614686757
IDNO Nr. 0533 de CTSIC din 14.04.2011
1002600036532 din eliberată de
11.12.1995 „Asito” SA

(03.05.2011-
03.05.2016)
108 S.A. „TRANSENERGO- mun. Chişinău, str. - repararea macaralelor SI– 2011 Nr. 0720 din -
REPARAŢIE” Transnistria, 4 cu capacitatea pînă la 100 12.05.11 eliberat
t, turnurilor (turlelor); de CTSIC
IDNO - controlul metalului prin Nr. 0538
1003600090463 din metode nedistructive,
29.10.1997 inclusiv controlul
metalului în
timpul diagnosticării (26.05.2011-
tehnice a cazanelor de 26.05.2016)
abur şi apă fierbinte,
conductelor de
abur şi apă fierbinte,
recipientelor care
funcţionează sub
presiune, macaralelor,
turnurilor şi turlelor
(controlul radiografic,
acustic, magnetic, cu
lichide
penetrante şi vizual);
- eliberarea duplicatelor
cărţilor tehnice pentru
recipientele sub
presiune şi
cazanele de abur şi apă
fierbinte
109 Î.M. mun. Chişinău, bd. - montarea, reparaţia, SI– 2011 Nr. 0741 din -
„STROYENERGOGRUP” Moscova, 5/2, ap. 6 reconstrucţia, deservirea 18.05.11 eliberat
S.R.L. tehnică, reglarea şi de CTSIC
punerea
IDNO în funcţiune a Nr. 0538
1011600010886 din cazanelor de abur cu
24.03.2011 presiunea de lucru pînă
la 16 MPa şi
cazanelor de apă (26.05.2011-
fierbinte; 26.05.2016)
- repararea şi
reconstrucţia conductelor
de abur şi apă fierbinte
şi recipientelor sub
presiune cu presiunea de
lucru pînă la 16 MPa
110 S.A. „ANGROGOSCOM” mun. Chişinău, str. exploatarea ascensoarelor SI– 2011 Nr. 0601 din Poliţă de asigurare
Petricani, 21/4 proprii 20.04.11 eliberat nr. 162760652 din
IDNO Nr. 0543 de CTSIC 25.05.11 eliberată
1003600008208 din de „Asito” S.A.
10.12.1993
(07.06.2011-
07.06.2016)
111 Î.C.S. „STAG TEXTILE mun. Chişinău, str. exploatarea ascensorului SI– 2011 Nr. 0619 din Poliţă de asigurare
INDUSTRY” S.A. Tighina, 49/1 propriu 26.04.11 eliberat nr. 162768272 din
IDNO Nr. 0546 de CTSIC 30.05.11 eliberată
1003600045784 din de „Asito” S.A.
09.10.1996
(07.06.2011-
07.06.2016)
112 COOPERATIVA DE r-nul Anenii Noi, s. - exploatarea sistemului r-nul Anenii SI– 2011 Nr. 0348 din Poliţă de asigurare
PRODUCŢIE AGRICOLĂ Cobusca Nouă de alimentare cu gaze Noi, s. 06.05.11 eliberat nr. 2011-05-0001
„AROMA” naturale a centralei Socoleni de din 31.05.2011
termice „Tehexpertservice” eliberat de
IDNO proprii cu presiunea Nr. 0555 S.R.L. „Donaris Group ”
1003601000933 din gazelor pînă la 0,3 MPa; S.A.
29.09.1994
Exploatarea cazanelor de (20.06.2011-
abur şi recipientelor sub 20.06.2016)
presiune proprii

113 Î.M. „COLUSVIN” S.R.L. mun. Chişinău, str. exploatarea cazanelor de SI– 2011 Nr. 0955 din Poliţă de asigurare
Munceşti, 801 abur proprii 10.06.11 eliberat Seria ARSPS-01
IDNO Nr. 0559 de CTSIC din 15.06.11
1003600030401 din (22.06.2011- eliberată de
10.11.2000 22.06.2016) „Asigurări
Generale
Vitoriasig” S.R.L.
114 Î.S. „MOLDATSA” mun. Chişinău, bd. - exploatarea sistemului SI– 2011 Nr. 0979 din Poliţă de asigurare
Dacia, 80/4 de alimentare cu gaze 16.05.11 Seria ARG
naturale a centralei 019/2011 din
termice proprii 05.07.2011
IDNO cu presiunea gazelor Nr. 0563 Nr. 0773 din eliberată de
1003600022806 din pînă la 0,3 MPa; (07.07.2011- 23.05.11 „Garanţie” S.A.
16.05.1994 07.07.2016)
- exploatarea eliberat de CTSIC
ascensorului propriu

115 S.A. „IONEL” mun. Chişinău, str. exploatarea ascensoarelor SI– 2011 Nr. 1025 din Poliţă de asigurare
Bulgară, 47 proprii 24.06.11 eliberat nr. 363227431 din
IDNO Nr. 0566 de CTSIC 05.07.11 eliberată
1003600082352 din de „Asito” S.A
24.11.1993
(15.07.2011-
15.07.2016
116 S.R.L. „MULTIVAL” r-nul Sîngerei, or. exploatarea cazanelor de SI– 2011 Nr. 0930 din Poliţă de asigurare
Biruinţa abur proprii cu presiunea 07.06.11 eliberat Seria AIC/11
pînă la 1,4 MPa de CTSIC nr.899 din
IDNO Nr. 0570 01.04.11 eliberată
1003602032557 din de „Moldasig”
28.12.1998 S.R.L.
(21.07.2011-
21.07.2016
117 S.R.L. „DANIMIILINA” or. Rezina, str. N. montarea, repararea şi SI– 2011 Nr. 1144 din -
Pirogov, 2, ap. 45 deservirea tehnică a 13.07.11 eliberat
macaralelor cu de CTSIC
capacitatea de ridicare
IDNO pînă la 100 tone Nr. 0577
1011606002205 din
12.04.2011
(01.08.2011-
01.08.2016
118 S.A. „NUFĂRUL” mun. Chişinău, str. M. exploatarea cazanelor de SI– 2011 Nr. 1202 din Poliţă de asigurare
Eminescu, 70 abur proprii 21.07.11 eliberat nr. 163181431 din
IDNO Nr. 0582 de CTSIC 27.07.11 eliberată
1002600019210 din de „Asito” S.A
28.09.1994
(04.08.2011-
04.08.2016
119 S.A. „MAGNOLIA- mun. Chişinău, str. exploatarea ascensoarelor SI– 2011 Nr. 1395 din Poliţă de asigurare
SERVCOM” Petricani, 23 proprii 18.08.11 eliberat nr. 163264336 din
IDNO Nr. 0595 de CTSIC 09.08.11 eliberată
1002600037481 din de „Asito” S.A
18.01.1994
(05.09.2011-
05.09.2016
120 S.A. „UNIVERSCOM” mun. Chişinău, str. exploatarea ascensoarelor SI– 2011 Nr. 1203 din Poliţă de asigurare
Petricani, 21/3 proprii 21.07.11 eliberat nr. 556609672 din
IDNO Nr. 0597 de CTSIC 01.04.11 eliberată
1002600037377 din de „Asito” S.A
29.12.1993
(05.09.2011-
05.09.2016
121 S.R.L. „FABRICA DE or. Soroca, str. exploatarea macaralelor SI– 2011 Nr. 3271 din Poliţa de asigurare
MATERIALE DE Ocolirii, 2 proprii 05.05.10 eliberat Ser. TPL 2011-14-
CONSTRUCŢIE” IDNO Nr. 0601 de CTSIC 001 din 03.08.11
1003607002191 din eliberată de
24.06.2008
(06.09.2011-
06.09.2016 „Donaris Group”
122 S.A. „ASTORTA” mun. Chişinău, str. exploatarea ascensoarelor SI– 2011 Nr. 1185 din SA
Poliţa de asigurare
Kiev, 2 proprii amplasate pe 19.07.11 eliberat Ser. ARSPS/33.11
adresa: de CTSIC nr. 43 eliberată de
IDNO 1. mun. Chişinău, str. Nr. 0603 „Moldasig” SRL
1002600023688 din Gagarin, 16;
23.11.1995
2. or. Taraclia, str. Lenin, (06.09.2011-
111-A 06.09.2016

123 ÎNTREPRINDEREA or. Orhei, str. 31 exploatarea macaralei SI– 2011 Nr. 1201 din Poliţa de asigurare
MUNICIPALĂ REGIA august, 67 proprii 21.07.11 eliberat Ser. ARSPS/33.11
„APĂ-CANAL” ORHEI IDNO Nr. 0605 de CTSIC nr. 33 eliberată de
1002606000595 din „Moldasig” SRL
06.01.1993
(19.09.2011-
19.09.2016
124 Î.C.S. „COCA-COLA mun. Chişinău, str. - exploatarea sistemului SI– 2011 Nr. 0379 din Poliţă de asigurare
IMBUTELIERE Industrială, 42 propriu de alimentare 21.07.11 eliberat Seria
CHIŞINĂU” S.R.L. cu gaze naturale cu de CTSIC ARSPS/33.11 nr.
presiunea 21 din 07.05.11
IDNO gazelor pînă la 0,3 MPa; Nr. 0608 eliberată de
1003600136646 din „Moldasig” S.R.L.
14.06.1994
Exploatarea cazanelor de (03.10.2011-
abur şi recipientelor sub 03.10.2016
presiune proprii

125 Î.M. „LIUPAS-IMOBIL” mun. Chişinău, str. exploatarea SI– 2011 Nr. 1683 din Poliţă de asigurare
S.R.L. Pietrarilor, 8/1, ap. ascensoarelor proprii 28.09.11 eliberat Seria
(of.) 53 amplasate în blocul de CTSIC ARSPS/33.11 nr.
administrativ din 19 din 21.04.11
IDNO str. Sfatul Ţării, 29, mun. Nr. 0616 eliberată de
1004600044418 din Chişinău „Moldasig” S.R.L.
28.06.2004
(17.10.2011-
17.10.2016
126 ÎNTREPRINDEREA mun. Chişinău, str. S. exploatarea macaralelor SI– 2011 Nr. 1951 din Poiliţa de
MUNICIPALĂ REŢELELE Lazo, 48 A şi turnurilor (turlelor) 31.10.11 eliberat asigurare nr.
ELECTRICE DE IDNO proprii Nr. 0641 de CTSIC 11/2011 din
ILUMINAT „LUMTEH” 1003600127505 din 17.11.2011
16.03.1993 eliberată de CA
(02.12.2011-
02.12.2016 „Asterra Group”
127 „STAŢIA DE MAŞINI DE or. Basarabeasca, str. exploatarea macaralelor SI– 2011 Nr. 1952 din S.A.
Poliţa de asigurare
CALE NR. 130” FILIALA A Cernîşevschi, f/n proprii 31.10.11 eliberat ARSPS/33.11 nr.
de CTSIC 36 din 11.07.2011
eliberată de
ÎNTREPRINDERII DE IDNO Nr. 0642
„Moldasig” S.R.L.
STAT „CALEA FERATĂ 1002600001257 din
03.12.2004
DIN MOLDOVA” (02.12.2011-
02.12.2016

128 S.A. „SUPRATEN” mun. Chişinău, str. exploatarea ascensoarelor SI– 2011 Nr. 2015 din Poliţa de asigurare
Petricani, 84 proprii 11.11.11 eliberat Seria SPS nr.24/11
de CTSIC din 21.11.2011
eliberată de „
IDNO Nr. 0644 Euroasig Group”
1003600005791 din S.R.L.
25.09.1997
(02.12.2011-
02.12.2016
129 Î.I. „MOŞNEGUŢU – mun. Chişinău, str. A. elaborarea fişelor SI– 2011 Nr. 2070 din
TEHNOLOG” Russo, 7/2, ap.(of.) 40 tehnologice şi proiectelor 17.11.11 eliberat
de execuţie a lucrărilor de CTSIC
cu macarale
IDNO Nr. 0645
1004600001169 din
09.08.1999
(02.12.2011-
02.12.2016
130 S.A. „CET NR. 2” DIN mun. Chişinău, str. - exploatarea sistemului SI– 2011 Nr. 1869 din Poliţa de asigurare
CHIŞINĂU Meşterul Manole, 3 de alimentare cu gaze 05.10.2009 ARSPS/11 nr. 67
naturale cu presiunea din 05.12.2011
gazelor eliberată de
IDNO pînă la 0,6 MPa; Nr. 0649 Nr. 2215 din „Moldasig” S.R.L.
1003600026295 din 18.11.2009
27.10.1997
- exploatarea secţiei de (21.12.2011- Nr. 2577 din
producere a hidrogenului 21.12.2016 11.01.2010
prin metoda de
electroliză a apei;
- exploatarea cazanelor eliberat de CTSIC
de abur şi cazanelor de
apă fierbinte, conductelor
de abur
şi apă fierbinte;
- exploatarea
recipientelor sub
presiune;
- exploatarea
macaralelor, turlelor şi
ascensoarelor

131 S.R.L. „GONVARO-CON” mun. Chişinău, str. exploatarea macaralelor SI– 2011 Nr. 2495 din Poliţă de asigurare
Alba-Iulia, 79/2 şi recipientelor sub 20.12.11 eliberat nr. 556885402 din
IDNO presiune proprii Nr. 0651 de CTSIC 18.05.11 eliberată
1003600062785 din de S.A. „Asito”
10.08.2000
(26.12.2011-
26.12.2016
132 S.R.L. „PEGAS” mun. Chişinău, str. exploatarea ascensorului SI– 2011 Nr. 2611 din Poliţă de asigurare
Petricani, 174 propriu 20.12.11 eliberat seria SPS nr.
de CTSIC 01/12 din 05.01.12
eliberată de „
IDNO Nr. 0655 Euroasig Group”
1003600084426 din S.R.L.
01.10.1992
(16.01.2012-
16.01.2017
133 S.A. „INCOMLAC” mun. Bălţi, str. Calea - exploatarea sistemului SI– 2012 Nr. 3173 din Poliţă de asigurare
Ieşilor, 180 propriu de alimentare 21.04.12 eliberat nr.1/1.RC-OIP.12,
cu gaze naturale cu de CTSIC; nr.1/2.RC-OIP.12,
presiunea nr.1/3.RC-OIP.12,
IDNO gazelor pînă la 0,3 MPa; Nr. 0662 Nr. 3538 din nr.1/4.RC-OIP.12,
1002602006326 din 10.06.12 eliberat nr.1/5.RC-OIP.12,
29.08.1994 de CTSIC;
- exploatarea cazanelor (02.02.2012- Nr. 03/32- 11 din nr.1/6.RC-OIP.12,
de abur cu presiunea 02.02.2017 06.09.11 eliberat nr.1/7.RC-OIP.12,
pînă la 1,4 MPa şi de CTSIC;
recipientelor sub
presiune pînă la 0,8 MPa;
- exploatarea instalaţiei nr.1/8.RC-OIP.12,
frigorifice cu amoniac
nr.1/9.RC-OIP.12,
din 23.01.2012
eliberată de
„Klassika
Asigurări” S.R.L.
134 S.A. „FINCOMBANK” mun. Chişinău, str. A. exploatarea ascensoarelor SI– 2012 Poliţa de asigurare
Puşkin, 26 proprii ARSPS/11 nr. 72
IDNO Nr. 0673 Nr. 2155 din din 27.12.2011
1002600005347 din 28.11.11 eliberat eliberată de
16.05.2001 de CTSIC „Moldasig” S.R.L.
(16.02.2012-
16.02.2017
135 S.A. „CRIO” or. Criuleni, str. exploatarea ascensorului SI– 2012 Nr. 0239 din Poliţă de asigurare
Biruinţa, 14 propriu 10.02.12 eliberat nr. 005593 din
IDNO Nr. 0678 de CTSIC 23.01.12 eliberată
1003600082042 din de „Auto-
22.05.1995 Siguranta” S.A.

(28.02.2012-
28.02.2017
136 S.A. „CEPROSERVING” mun. Chişinău, bd. C. - proiectarea staţiilor de SI– 2012 Nr. 0224 din
Negruzzi, 2 alimentare a 08.02.12 eliberat
automobilelor cu de CTSIC;
carburanţi lichizi şi a
depozitelor
IDNO de petrol şi produse Nr. 0680 Nr. 0183 din
1003600115245 din petroliere; 30.01.12 eliberat
20.11.1995 de CTSIC; Nr.
0241 din 10.02.12
eliberat de CTSIC;
Nr. 0240 din
10.02.12 eliberat
de CTSIC

- proiectarea obiectelor (28.02.2012-


industriale periculoase 28.02.2017
la care se utilizează
ascensoare şi
escalatoare;
- proiectarea obiectelor
industriale periculoase
la care se utilizează
macarale, cazane
de abur şi apă fierbinte,
conducte de abur şi apă
fierbinte, recipiente care
funcţionează
sub presiune;
- proiectarea obiectelor
de depozitare şi
utilizare a clorului şi
derivatelor din clor;
- proiectarea instalaţiilor
frigorifice cu amoniac;
- proiectarea
întreprinderilor pentru
colectarea, depozitarea şi
prelucrarea cerealelor
şi produselor cerealiere;
- proiectarea
întreprinderilor de
producere, depozitare şi
utilizare a alcoolului
etilic;
- proiectarea
întreprinderilor de
producere, uscare şi
ambalare a zahărului;
- proiectarea
întreprinderilor de
extracţie a uleiurilor
vegetale

137 S.A. „BĂLŢMETREUT” or. Bălţi, str-la B. exploatarea macaralei SI– 2012 Nr. 0415 din Poliţa de asigurare
Glavan, f/n proprii 14.03.12 eliberat nr. 649678719 din
de CTSIC 16.03.2012
Nr. 1002602003554 Nr. 0691 eliberată de
din 03.03.1995 „Asito” S.A.

(20.03.2012-
20.03.2017
138 S.A. „NOVITAS” mun. Chişinău, str. A. exploatarea ascensoarelor SI– 2012 Nr. 0435 din Poliţa de asigurare
Mateevici, 75 proprii 20.03.12 eliberat Seria ARG Nr.
IDNO Nr. 0693 de CTSIC 010/2012 din
1002600005255 din 23.02.12 eliberată
14.06.2000 de „Garanţie”
S.A:
(30.03.2012-
30.03.2017
139 S.R.L. „TETIS mun. Chişinău, str. exploatarea ascensoarelor SI– 2012 Nr. 0361 din Poliţa de asigurare
INTERNATIONAL CO” Calea Orheiului, proprii nr. 7049, 7677 29.02.12 eliberat nr. TPL2012-GT-
103/3 de CTSIC 0002 din 15.03.12
eliberată de
IDNO Nr. 0694
„Donaris Group”
1003600043595 din
S.A.
06.07.1994
(30.03.2012-
30.03.2017
140 S.A. „DIMECON-11” mun. Chişinău, str. elaborarea proiectelor SI– 2012 Nr. 0488 din
Industrială, 46 pentru fabricarea şi 27.03.12 eliberat
reconstrucţia de CTSIC
subansamblurilor,
mecanismelor şi
componentelor
construcţiilor metalice
ale macaralelor,
sistemelor de ancorare
a macaralelor la clădire
şi dispozitivelor de
prindere a
IDNO sarcinii şi tarei Nr. 0701
1003600026996 din
10.11.1995
(05.04.2012-
05.04.2017
141 DIRECŢIA GENERALĂ mun. Chişinău, Piaţa exploatarea ascensoarelor SI– 2012 Nr. 2469 din Contract de
PENTRU Marii Adunări proprii 20.11.11 eliberat asigurare nr.
ADMINISTRAREA Naţionale, 1 de CTSIC 002/12 din
CLĂDIRILOR 27.03.12 eliberată
GUVERNULUI de „Auto-
IDNO Nr. 0708 Siguranta” S.A.
1006601001045 din
27.10.2006
(10.04.2012-
10.04.2017
142 S.A. „DIMECON-11” mun. Chişinău, str. - exploatarea SI– 2012 Nr. 0559 din Poliţa de asigurare
Industrială, 46 macaralelor de tip turn 30.03.12 nr. 462628658 din
cu nr. de înregistrare 29.02.12 eliberată
11272, 11411, 11412, de „Asito” S.A.
IDNO 11268, 11267, 9510, Nr. 0709 eliberat de CTSIC
1003600026996 din 9263 şi automacaralei
10.11.1995 cu nr. de înregistrare
11410;
- deservirea tehnică a (10.04.2012-
macaralelor 10.04.2017

143 S.R.L. „DANIMIILINA” or. Rezina, str. N. deservirea tehnică şi SI– 2012 Nr. 0367 din -
Pirogov, 2, ap. 45 repararea ascensoarelor 29.02.12
IDNO Nr. 0720 eliberat de CTSIC
1011606002205 din
12.04.2011
(03.05.2012-
03.05.2017
144 S.R.L. „METAN-K” mun. Chişinău, str. proiectarea obiectelor SI– 2012 Nr. 0847 din
Armenească, 55, ap. industriale periculoase la 03.05.12
(of.) 303 care se utilizează cazane
de abur şi cazane de apă
IDNO Nr. 0737 eliberat de CTSIC
fierbinte cu presiunea
1003600103804 din
pînă la 4,0 MPa
13.06.1995
(28.05.2012-
28.05.2017)
145 S.C. „GETARCON GRUP” mun. Chişinău, str. exploatarea macaralei SI– 2012 Nr. 4559 din Poliţa de asigurare
S.R.L. Calea Orheiului, proprii 03.11.10 seria TPL nr.
109/3, ap. 124 017/2012 din
01.06.12 eliberată
IDNO Nr. 0745 eliberat de CTSIC
de S.A.
1003600129026 din
„Moldcargo”
27.11.2003
(18.06.2012-
18.06.2017)
146 S.A. „CENTRUL DE mun. Chişinău, bd. exploatarea ascensoarelor SI– 2012 Nr. 0977 din Poliţa de asigurare
MODĂ” Ştefan cel Mare, 182 proprii 23.05.12 nr. 4218788284
din 29.02.12
eliberată de S.A.
IDNO Nr. 0747 eliberat de CTSIC
„Asito”
1003600026136 din
05.12.1995
(25.06.2012-
25.06.2017)
147 S.R.L. mun. Chişinău, str. - reglarea şi deservirea SI– 2012 Nr. 1227 din -
„TERMOAUTOMATICA” Gh. Asachi, 43/2 tehnică a sistemelor de 19.06.12
alimentare cu gaze
naturale cu presiunea
gazelor pînă la 0,3 MPa
a centralelor termice;
IDNO - montarea, punerea în Nr. 0748 eliberat de CTSIC;
1012600002635 din funcţiune şi deservirea
31.01.2012 tehnică a cazanelor de
abur cu presiunea peste
0,07 MPa şi cazanelor
de apă fierbinte cu
temperatura apei peste
115 °C
(25.06.2012- Nr. 1158 din
25.06.2017) 13.06.12
eliberat de CTSIC
148 S.A. „ELEVATOR KELLEY or. Căuşeni, str. - exploatarea sistemului SI– 2012 Nr. 1614 din Poliţa de asigurare
GRAINS” Şoseaua Tighinei, 13 de alimentare cu gaze 23.09.12 nr 2012/10/0001
naturale cu presiunea din 26.03.12
gazelor eliberată de
IDNO pînă la 0,3 MPa a Nr. 0752 eliberat de CTSIC; „Donaris Group”
1003608001881 din uscătoriilor de cereale şi S.A.
14.07.1995 centralei termice proprii;
- exploatarea (06.07.2012- Nr. 0238 din
ascensorului propriu 06.07.2017) 10.02.12
eliberat de CTSIC
149 S.A. „TERMOCOM” ÎN mun. Chişinău, str. exploatarea sistemelor SI– 2012 Nr. 1298 din Poliţa de asigurare
PROCEDURA PLANULUI Tudor Vladimirescu, de alimentare cu gaze 26.06.12 seria RCG nr.
6 naturale cu presiunea 004/12 din
gazelor 08.05.12 eliberată
IDNO pînă la 0,3 MPa a Nr. 0753 eliberat de CTSIC de „Asterra grup”
1003600022286 din centralelor termice S.R.L.
16.02.1995 proprii amplasate:
- mun. Chişinău, str. (06.07.2012-
Băcioii Noi, 14; 06.07.2017)
- mun. Chişinău, com.
Stăuceni, str. Florilor, 3;
- mun. Chişinău, or.
Ciorescu, str. Alexandru
cel Bun, 6

150 Î.M. „GOSPODĂRIA or. Basarabeasca, str. exploatarea autoturlei SI– 2012 Nr. 0363 din Poliţa de asigurare
COMUNAL-LOCATIVĂ Karl Marx, 13 proprii 29.02.12 eliberată de
BASARABEASCA” IDNO Nr. 0756 eliberat de CTSIC „Grawe Carat
1003605011515 din Asigurări” S.A.
07.04.1993
(13.07.2012-
13.07.2017)
151 BANCA NAŢIONALĂ A mun. Chişinău, bd. exploatarea ascensoarelor SI– 2012 Nr. 1378 din Poliţa de asigurare
MOLDOVEI Grigore Vieru, 1 proprii 03.07.12 eliberat nr. 4218478673
c.f. 79592 Nr. 0782 de CTSIC din 02.12.12
eliberată de
(26.10.2012-
„Asito” S.A.
26.10.2017)