You are on page 1of 79

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.

quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

LỜI CẢM ƠN

Được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn Th.S Đinh Quý Hương em đã thực

N
Ơ
hiện đề tài “Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa vô cơ liên

H
quan đến các đại lượng hằng số cân bằng, độ tan, tích số tan”

N
Y
Để hoàn thành tiểu luận này, Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô ở khoa

U
.Q
Hóa Học trường Đại Học Sư Phạm Huế đã cùng với tri thức và tâm huyết của

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học
tập.

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Th.S Đinh Quý Hương đã tận tâm, chu đáo

G
hướng dẫn trong suốt quá trình em thực hiện tiểu luận này. Một lần nữa em xin

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

chân thành cảm ơn cô.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Mặc dù đã cố gắng để thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất. Song do
ẦN
mới bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học cũng như kiến thức còn
TR

hạn chế và gặp nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót mà bản
thân chưa thấy được, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của
B
00

Thầy Cô và các bạn học cùng lớp để kiến thức của em trong lĩnh vực này được
10

hoàn thiện hơn.


A
Ó

Em xin chân thành cảm ơn !


-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

PHẦN 1: MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
Hóa học vô cơ là môn khoa học nghiên cứu về các nguyên tố, về cấu tạo, tính

N
chất, ứng dụng và cách điều chế các nguyên tố cũng như các hợp chất của chúng.

Ơ
Hóa học vô cơ bao hàm trong nó những cơ sở, nền tảng cơ bản nhất để đi sâu

H
N
nghiên cứu cụ thể các hợp chất hóa học. Trong thực tế, môn khoa học này rất quan

Y
trọng vì những ứng dụng của nó.

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Mặt khác nhân loại đang bước vào thế kỷ XXI - thế kỷ của nền kinh tế tri

TP
thức - thế kỷ của nền khoa học công nghệ cùng với yếu tố con người quyết định sự

ẠO
phát triển của xã hội. Trong thời đại bùng nổ thông tin và phát triển khoa học công

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
nghệ như hiện nay thì kho tàng tri thức của nhân loại ngày càng đa dạng, phong

G
N
phú do đó đòi hỏi nền giáo dục phải đổi mới để có thể đáp ứng một cách năng động
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


hơn, hiệu quả hơn, trực tiếp hơn những nhu cầu của sự phát triển kinh tế-xã hội.

H
ẦN
Trong xu thế đổi mới về nội dung, chương trình sách giáo khoa và phương
TR

pháp dạy học ở nhà trường thì việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá cũng
B

rất quan trọng; kiểm tra đánh giá thường xuyên có hệ thống giúp xác định kết quả
00

dạy từ đó giúp người dạy hoàn thiện hơn về phương pháp giảng dạy, người học tự
10

kiểm tra lại mức độ lĩnh hội tri thức và có kế hoạch tự điều chỉnh việc học theo
A
Ó

chiều hướng tích cực, tự lực và có thái độ đúng đắn với việc học tập; nó sẽ rèn
-H

luyện cho người học thói quen làm việc, biết hoàn thành công việc đúng thời điểm;
Ý

có trách nhiệm trong học tập.


-L
ÁN

Có nhiều biện pháp để kiểm tra đánh giá kết quả của người học trong quá
trình dạy học, trong đó phổ biến nhất là trắc nghiệm tự luận, trắc nghiệm khách
TO

quan và vấn đáp. Tuỳ theo đặc điểm của từng bộ môn mà có thể khai thác và phối
ÀN

hợp các phương pháp đánh giá sao cho có hiệu quả nhất vì mỗi phương pháp đều
Đ

có ưu điểm và hạn chế riêng của nó. Tuy nhiên phương pháp kiểm tra truyền thống
N
IỄ

còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của việc kiểm tra đáng giá về sự
D

tiếp thu tri thức, kỹ năng, trình độ phát triển tư duy của người học một cách khoa

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

học. Vì vậy việc sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong dạy học đang
trở thành xu thế phổ biến của nền giáo dục nước ta cũng như các nước trên thế giới.

Hóa học là một bộ môn khoa học tự nhiên, đòi hỏi cao sự logic, nhạy bén

N
Ơ
trong tư duy của người học. Do đó, bài tập trắc nghiệm vừa là nội dung, vừa là

H
phương pháp, vừa là phương tiện để nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở nhà

N
Y
trường một cách hữu hiệu. Đặc biệt, hiện nay phương pháp trắc nghiệm khách quan

U
được sử dụng một cách phổ biến, rộng rãi trong các kỳ thi lớn thì việc giải nhanh các

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
bài toán hóa học đối với người học là yêu cầu hàng đầu. Yêu cầu tìm ra được
phương pháp giải toán một cách nhanh nhất, bằng con đường ngắn nhất không

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

những giúp người học tiết kiệm được thời gian làm bài mà còn rèn luyện được tư

Đ
G
duy và năng lực phát hiện vấn đề của người học. Chính vì những lí do trên nên tôi

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

quyết định chọn đề tài “Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
vô cơ liên quan đến các đại lượng hằng số cân bằng, độ tan, tích số tan” với hy
ẦN
vọng đề tài này sẽ trở thành một tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập của các
TR

bạn sinh viên.


B
00

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song không tránh khỏi những hạn chế và thiếu
10

sót. Rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của quý thầy cô và các bạn.
A
Ó
-H

II. Mục đích nghiên cứu


Ý

- Xây dựng hệ thống các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan hóa vô
-L

cơ liên quan đến các đại lượng tích số tan, hệ số cân bằng, độ tan...
ÁN

- Tổng hợp lý thuyết, sử dụng hợp lý các câu hỏi trắc nghiệm rèn luyện kỹ
TO

năng giải bài tập hóa học liên quan đến các đại lượng tích số tan, hệ số cân bằng,
ÀN

độ tan.
Đ
N
IỄ

III. Đối tượng nghiên cứu


D

Cơ sở lý thuyết, các chuyên đề, bài tập về các đại lượng hằng số cân bằng,
độ tan, tích số tan dành cho bậc đại học.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

IV. Phương pháp nghiên cứu


Trên cơ sở những kiến thức đã học, tiến hành nghiên cứu, phân tích, so sánh

N
và tổng hợp các nguồn tài liệu: các tài liệu lý thuyết về tính chất và ứng dụng của

Ơ
đại lượng tích số tan, hệ số cân bằng, độ tan, các phương pháp giải bài tập và

H
N
những bài tập trắc nghiệm khách quan phù hợp.

Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

PHẦN 2 : NỘI DUNG


CHƯƠNG 1

N
Ơ
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ TRẮC NGHIỆM

H
N
1.1 Cơ sở lí luận của trắc nghiệm

Y
U
1.1.1 Khái niệm

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Trắc nghiệm được hiểu theo nghĩa rộng: là hoạt động được thực hiện để đo

TP
lường năng lực của các đối tượng nào đó nhằm những mục đích xác định.

ẠO
Trắc nghiệm được hiểu theo nghĩa hẹp: là loại dụng cụ đo lường khả năng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
của người học.

G
Trắc nghiệm là hình thức đo đạc "tiêu chuẩn hóa" cho mỗi cá nhân người

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

học bằng "điểm".

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


1.1.2 Vai trò của trắc nghiệm trong giảng dạy
H
ẦN
Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thì việc nghiên cứu cải tiến phương
TR

pháp giảng dạy (trong đó có phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của
người học) là hết sức cần thiết.
B
00

Muốn cải tiến được hiệu quả, chúng ta phải cải tiến cả nội dung và phương
10

pháp dạy học. Trong đó cải tiến nội dung có ý nghĩa hàng đầu, đó chính là sự lựa
A
Ó

chọn bổ sung hoàn thiện và sắp xếp lại kiến thức. Kiểm tra đánh giá học tập có tổ
-H

chức là một điều kiện không thể thiếu trong việc cải tiến học tập.
Ý
-L

Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập bằng trắc nghiệm rất đa
ÁN

dạng và phong phú. Nếu phát huy đầy đủ những ưu điểm của phương pháp này
TO

chúng ta sẽ có cơ hội nâng cao chất lượng học tập. Tuy nhiên cũng không nên đánh
giá cao hoặc xem nhẹ bất cứ phương pháp đánh giá nào mà phải sử dụng đúng, có
ÀN

sự kết hợp hài hoà, nếu được như vậy nó sẽ là đòn bẩy nâng cao chất lượng giáo
Đ
N

dục.
IỄ
D

Kiểm tra đánh giá thường xuyên, có hệ thống sẽ rèn luyện cho người học
thói quen làm việc, biết hoàn thành công việc đúng thời điểm, có trách nhiệm trong
học tập. Ngoài ra, việc kiểm tra đánh giá cho phép xác định được mục tiêu giáo
5

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

dục của bộ môn có thực tế hay không? Việc giảng dạy của chúng ta có thành công
hay không? Người học có tiến bộ hay không? Vì vậy, việc kiểm tra đánh giá phải
được xem như là bộ phận chủ yếu và hợp thành một thể thống nhất trong quá trình
dạy học. Do đó việc kiểm tra đánh giá phải được đảm bảo tính chính xác khách

N
Ơ
quan và kích thích người học.

H
N
Từ trước đến nay, ở các trường học nước ta thường sử dụng phương pháp

Y
kiểm tra truyền thống: kiểm tra vấn đáp và kiểm tra viết. Tất cả các bài kiểm tra

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
đều theo một khuôn mẫu là người dạy đưa ra một số câu hỏi và người học trả lời
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
theo câu hỏi đó, các câu hỏi đều không có câu trả lời sẵn, người học phải tự suy

ẠO
nghĩ và tìm câu trả lời phù hợp. Những bài kiểm tra theo phương pháp này đã giúp

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
người dạy đánh giá được trình độ nhận thức, sự phát triển tư duy, sự sáng tạo của

G
người học. Tuy nhiên chỉ đánh giá được một lượng kiến thức nhỏ hơn nhiều so với

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
lượng kiến thức đã được học. Mặt khác những bài kiểm tra theo lối truyền thống

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
thường thiếu tính khách quan, chưa lượng hóa được kết quả. Trong khi yêu cầu của
ẦN
xã hội là ngày càng đòi hỏi chất lượng cao đối với công tác giảng dạy đánh giá.
TR

Đặc biệt trong giai đoạn phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay với sự gia tăng
B

nhanh chóng của khối lượng thông tin khoa học thì phương pháp kiểm tra truyền
00
10

thống nêu trên chưa đáp ứng yêu cầu của việc kiểm tra đánh giá về sự tiếp thu kiến
A

thức, kỹ năng, trình độ phát triển tư duy của người học một cách khoa học.
Ó
-H

Có nhiều biện pháp để kiểm tra đánh giá kết quả của người học trong quá
Ý

trình dạy học, trong đó phổ biến nhất là TNTL, TNKQ và vấn đáp. Tùy theo đặc
-L

điểm của từng bộ môn mà có thể khai thác và phối hợp các phương pháp kiểm tra
ÁN

đánh giá sao cho có hiệu quả nhất bởi vì mỗi phương pháp đều có những ưu điểm
TO

và hạn chế riêng của nó. Tuy nhiên sử dụng trắc nghiệm trong kiểm tra đánh giá
ÀN

giúp cho người dạy đánh giá và phân loại người học, từ đó giúp họ hoàn thiện hơn
Đ

về phương pháp giảng dạy và người học tự kiểm tra lại mức độ lĩnh hội tri thức và
N

có kế hoạch tự điều chỉnh việc học tập theo chiều hướng tích cực, tự lực và có thái
IỄ

độ đúng đắn đối với việc học tập.


D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

1.1.3 Phân loại câu hỏi trắc nghiệm


Dựa vào hình thức làm bài trắc nghiệm người ta chia câu hỏi trắc nghiệm
làm 2 loại: Trắc nghiệm khách quan và Trắc nghiệm tự luận (tự đưa ra câu trả lời)

N
và dựa vào hình thức trả lời mà có thể chia ra thành các loại nhỏ như sau:

Ơ
H
N
Các kiểu câu hỏi trắc nghệm

Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Khách quan Tự luận

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu Câu Câu Câu Đoạn Tiểu Câu Bài tập

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


hỏi hỏi hỏi hỏi ngắn luận hỏi hóa học

H
nhiều đúng ghép điền điền
ẦN
lựa sai đôi khuyết khuyết
chọn
TR
B

Hiện nay câu hỏi trắc nghiệm khách quan thì câu hỏi nhiều lựa chọn hay
00

được dùng nhất và nó thể hiện được nhiều ưu điểm.


10

1.2. Trắc nghiệm khách quan


A
Ó

1.2.1 Khái niệm trắc nghiệm khách quan


-H

Trắc nghiệm khách quan là một loại câu hỏi có kèm theo câu trả lời có sẵn,
Ý

loại câu hỏi này cung cấp thông tin cần thiết và đòi hỏi người học phải chọn một
-L

câu trả lời đúng nhất hoặc thêm một vài từ chính xác hay sắp xếp theo thứ tự nhất
định các câu trả lời.
ÁN

Câu hỏi trắc nghiệm này được gọi là trắc nghiệm khách quan bởi vì hệ thống
TO

cho điểm hoàn toàn khách quan, không phụ thuộc người chấm. Tuy nhiên phương
pháp này cũng không khỏi ảnh hưởng bởi tính chủ quan của người soạn câu hỏi.
ÀN

Trong trắc nghiệm khách quan có nhiều câu trả lời được cung cấp cho một
Đ

câu hỏi trắc nghiệm nhưng chỉ có một câu trả lời đúng hay nhất.
N
IỄ

1.2.2 Các loại trắc nghiệm khách quan


D

Trắc nghiệm khách quan có thể chia làm 4 loại:


• Loại điền vào chỗ trống hay cần câu trả lời ngắn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Trong loại này thí sinh viết câu trả lời khoảng một đến tám hay mười chữ,
các câu trả lời thường thuộc loại đòi hỏi trí nhớ. Tuy nhiên trong trường hợp toán
hay khoa học tự nhiên, câu trả lời có thể đòi hỏi óc suy luận hay sáng kiến.
• Loại đúng, sai

N
Ơ
Trong loại này, thí sinh đọc những câu phát biểu và phán đoán xem nội dung

H
hay hình thức của câu ấy đúng hay sai. Loại câu hỏi này phù hợp nhất cho việc

N
khảo sát trí nhớ những sự kiện hay nhận biết các sự kiện

Y
U
• Loại ghép đôi

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Trong loại này, thí sinh tìm cách ghép mỗi từ hay câu trả lời trong một cột

TP
với một từ hay câu xếp trong cột khác. Số câu hoặc từ trong cột thứ nhất có thể ít,

ẠO
bằng, hay nhiều hơn các câu hoặc từ trong cột thứ hai. Các câu hỏi loại này mang

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


nhiều tính chất của loại câu hỏi có nhiều câu trả lời để lựa chọn.
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
• Loại câu hỏi có nhiều câu trả lời để chọn, MCQ (multi choices question).

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Loại này gồm một câu phát biểu căn bản, gọi là câu dẫn hay câu hỏi, đi với

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


nhiều câu trả lời để thí sinh lựa chọn khi làm bài. Các câu trả lời cho mỗi câu hỏi

H
có dạng giống nhau gồm một từ, một cụm từ, hay một câu hoàn chỉnh. Thí sinh
ẦN
phải chọn một câu trả lời đúng hay hợp lý nhất. Đây là loại trắc nghiệm khách
TR

quan thông dụng nhất. Các câu hỏi loại này có thể dùng thẩm định trí nhớ, mức
hiểu biết, khả năng áp dụng, phân tích, tổng hợp, hay ngay cả khả năng phán đoán
B

cao hơn.
00

1.2.3 Ưu, nhược điểm của trắc nghiệm khách quan


10

1.2.3.1. Câu trắc nghiệm đúng sai


A
Ó

• Ưu điểm
-H

Nó là loại câu đơn giản thường dùng để trắc nghiệm kiến thức về những sự
Ý

kiện hoặc khái niệm, vì vậy việc viết loại câu này tương đối dễ, ít phạm lỗi, mang
-L

tính khách quan khi chấm.


ÁN

• Nhược điểm
TO

Học sinh có thể đoán mò và đúng ngẫu nhiên tới 50%, vì vậy độ tin cậy
thấp, dễ tạo điều kiện cho học sinh thuộc lòng hơn là hiểu. Học sinh giỏi có thể
ÀN

không thỏa mãn khi buộc phải chọn "đúng" hay "sai" khi câu trắc nghiệm viết chưa
Đ

kĩ càng.
N
IỄ

1.2.3.2. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn


D

• Ưu điểm

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

+ Giáo viên có thể dùng loại câu này để kiểm tra đánh giá những mục tiêu
dạy học khác nhau như:
- Xác định mối tương quan nhân quả

N
- Nhận biết các điều sai lầm

Ơ
- Ghép các kết quả hay các điều quan sát được với nhau

H
N
- Định nghĩa các khái niệm

Y
U
- Tìm nguyên nhân của một số sự kiện

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Nhận biết điểm tương đồng hay khác biệt giữa hai hay nhiều sự vật

TP
hoặc hiện tượng

ẠO
- Xác định nguyên lí hay ý niệm tổng quát từ những sự kiện

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
- Xác định thứ tự hay cách sắp đặt nhiều sự vật hiện tượng

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

- Xét đoán vấn đề đang được tranh luận dưới nhiều quan điểm

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
+ Độ tin cậy cao hơn: yếu tố đoán mò hay may rủi giảm đi nhiều so với lọai
ẦN
trắc nghiệm khách quan khác khi số phương án lựa chọn tăng lên
TR

+ Tính giá trị tốt hơn: với bài trắc nghiệm có nhiều câu trả lời để lựa chọn,
người ta có thể đo được các khả năng nhớ, áp dụng các nguyên lí, định luật, tổng
B

quát hóa rất hữu hiệu.


00

+ Thật sự khách quan khi chấm bài. Điểm số của bài trắc nghiệm khách
10

quan không phụ thuộc vào chữ viết , khả năng diễn đạt của học sinh và trình độ của
A

người chấm bài...


Ó
-H

• Nhược điểm
+ Loại câu này khó soạn vì chỉ có một câu trả lời đúng nhất, còn những câu
Ý
-L

còn lại gọi là câu nhiễu thì cũng phải có vẻ hợp lí. Ngoài ra còn phải soạn thế nào
đó để đo được các mức trí năng cao hơn biết, nhớ, hiểu.
ÁN

+ Có những học sinh có óc sáng tạo, tư duy tốt, có thể tìm ra những câu trả
TO

lời hay hơn đáp án thì sẽ làm cho học sinh đó cảm thấy không thỏa mãn.
ÀN

+ Các câu nhiều lựa chọn có thể không đo được khả năng phán đoán tinh vi,
khả năng giải quyết vấn đề khéo léo, sáng tạo một cách hiệu nghiệm bằng câu hỏi
Đ

trắc nghiệm tự luận soạn kĩ.


N
IỄ

+ Ngoài ra tốn kém giấy mực để in đề loại câu hỏi này so với loại câu hỏi
D

khác và cũng cần nhiều thời gian để học sinh đọc nội dung câu hỏi.
• Điểm cần chú ý khi soạn thảo câu tắc nghiệm nhiều lựa chọn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

+ Chọn câu dẫn là một câu hỏi hay một câu chưa hoàn chỉnh (câu bỏ lửng)
là theo hình thức nào dễ hiểu và trực tiếp hơn.
+ Cần soạn 4- 5 phương án lựa chọn trong đó có một phương án đúng hay
đúng nhất, các phương án còn lại gọi là câu “nhiễu” hay câu “mồi”; không nên

N
soạn các phương án lựa chọn quá ít (2 hoặc 3) hoặc quá nhiều ( 6 hoặc 7).

Ơ
H
+ Phương án đúng phải duy nhất.

N
+ Sắp xếp câu đúng một cách ngẫu nhiên không theo một thói quen nào.

Y
U
+ Trong việc soạn các phương án lựa chọn thì câu nhiễu là khó nhất. Câu

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

nhiễu phải có vẻ hợp lý và có sức thu hút học sinh kém và làm “băn khoăn” học

TP
sinh khá. Một câu nhiễu mà không có học sinh nào chọn thì không có tác dụng gì.

ẠO
+ Kinh nghiệm cho thấy nên xây dựng câu nhiễu dựa trên những sai lầm của

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

học sinh hay mắc phải hay những khái niệm học sinh còn mơ hồ, chưa phân biệt

Đ
được đúng, sai.

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Các phương án lựa chọn phải theo cùng một dạng hành văn và không nên

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


làm câu đúng dài hơn câu nhiễu vì học sinh có thể đoán câu dài hơn là câu đúng.

H
ẦN
+ Nếu không thể soạn bốn câu nhiễu tốt thì nên chuyển câu nhiều lựa chọn
đó sang câu đúng, sai.
TR

+ Câu dẫn phải rõ ràng tránh tình trạng có thể hiểu theo nhiều cách.
B
00

+ Có thể dùng bài toán làm câu nhiều lựa chọn nhưng đó phải là bài toán có
điểm đặc biệt hay độc đáo mà ngoài cách giải thông thường còn có cách suy luận
10

nhanh, có thể giải nhẩm được. Đáp án “nhiễu” có thể là chuyển vị trí dấu phẩy hay
A

đảo thứ tự chữ số của đáp số.


Ó
-H

1.2.3.3. Câu trắc nghiệm ghép đôi


• Ưu điểm
Ý
-L

Câu ghép đôi dễ viết, dễ dùng, loại này thích hợp với tuổi học sinh trung học
ÁN

cơ sở hơn. Có thể dùng loại câu này để đo các mức trí năng khác nhau. Nó đặc biệt
hữu hiệu trong việc đánh giá các khả năng nhận biết các hệ thức hay lập các mối
TO

tương quan.
ÀN

• Nhược điểm
Đ

Loại câu trắc nghiệm ghép đôi không thích hợp cho việc đánh giá các khả
N

năng như sắp đặt và vận dụng các kiến thức. Muốn soạn loại câu hỏi này để đo
IỄ

mức trí năng đòi hỏi nhiều công phu. Ngoài ra, nếu danh sách mỗi cột dài thì tốn
D

nhiều thời gian cho học sinh đọc nội dung mỗi cột trước khi ghép đôi.
1.2.3.4. Câu trắc nghiệm điền khuyết

10

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

• Ưu điểm
Học sinh không có cơ hội đoán mò mà phải nhớ ra, nghĩ ra từ hoặc cụm từ
cần tìm. Dù sao việc chấm điểm cũng nhanh hơn trắc nghiệm tự luận song rắc rối
hơn những loại trắc nghiệm khách quan khác. Loại này cũng dễ soạn hơn loại câu

N
nhiều lựa chọn.

Ơ
H
• Nhược điểm

N
Y
Khi soạn loại câu này thường mắc sai lầm là trích nguyên văn các câu từ

U
trong sách giao khoa. Phạm vi kiểm tra của lọai câu này chỉ giới hạn vào chi tiết

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
vụn vặt. Việc chấm bài mất nhiều thời gian và thiếu khách quan hơn loại câu hỏi
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
nhiều lựa chọn.

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CÁC ĐẠI LƯỢNG HẰNG SỐ

N
CÂN BẰNG, ĐỘ TAN, TÍCH SỐ TAN

Ơ
H
2.1 Hằng số cân bằng

N
Y
2.1.1 Các khái niệm

U
.Q
Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều thuận và nghịch

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
trong cùng một điều kiện.
Cân bằng hoá học là trạng thái của hệ phản ứng thuận nghịch mà ở đó tốc

ẠO
độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đại lượng đặc trưng cho trạng thái cân bằng của một phản ứng thuận

Đ
nghịch là hằng số cân bằng K.

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý

Cân bằng hoá học là cân bằng động vì tại trạng thái cân bằng, phản ứng
-L

thuận và nghịch vẫn tiếp tục xảy ra nhưng với tốc độ bằng nhau nên không làm
thay đổi nồng độ của các chất trong hệ phản ứng.
ÁN

Chú ý: Hằng số tốc độ của phản ứng cũng như hằng số cân bằng của phản
TO

ứng thuận nghịch chỉ phụ thuộc vào yếu tố nhiệt độ.
ÀN

2.1.2. Sự chuyển dịch cân bằng hoá học


- Khi hệ phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng nếu ta thay đổi
Đ

điều kiện nào đó thì cân bằng hoá học sẽ bị phá vỡ và hệ sẽ chuyển dịch đến một
N

trạng thái cân bằng mới.


IỄ
D

- Nguyên lí chuyển dịch cân bằng LơSatơlie: Khi ta thay đổi điều kiện nào
đó của cân bằng hoá học thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại ảnh
hưởng của sự thay đổi đó. Cụ thể là:

12

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

+ Nếu tăng nồng độ một chất thì CBHH sẽ chuyển dịch theo chiều mà
chất đó là chất tham gia phản ứng, còn nếu giảm nồng độ của một chất thì CBHH
sẽ chuyển dịch theo chiều sinh ra chất đó.
+ Khi tăng nhiệt độ thì cân bằng hoá học chuyển dịch theo chiều phản
ứng thu nhiệt (có ∆H > 0). Còn khi giảm nhiệt độ thì CBHH sẽ chuyển dịch theo

N
chiều của phản ứng toả nhiệt (có ∆H < 0).

Ơ
+ Khi tăng áp suất thì CBHH sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm số phân

H
N
tử khí và ngược lại khi giảm áp suất thì CBHH sẽ chuyển dịch theo chiều làm tăng
số phân tử khí. Như vậy áp suất chỉ ảnh hưởng đến các phản ứng có số phân tử khí

Y
U
ở 2 vế của phương trình khác nhau.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

+Chất xúc tác không làm chuyển dịch CBHH mà chỉ làm cho hệ nhanh

TP
đạt đến trạng thái cân bằng.

ẠO
2.1.3 Định luật tác dụng khối lượng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Ðịnh luật này do Gulberg, Waage (Na Uy) đưa ra năm 1864, nhằm xác

G
định trạng thái cân bằng của một phản ứng cân bằng.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


2.1.3.1 Trường hợp cân bằng giữa các khí có thể xem như khí lý tưởng TOP
H
ẦN
a. Hằng số cân bằng Kc
TR

Xét phản ứng cân bằng:


B
00

A(k) + B(k) ↽


⇀ C(k) + D(k)
10

Gọi kt và kn lần lượt là hằng số vận tốc của phản ứng thuận và nghịch. Giả sử
A

phản ứng thuận cũng như phản ứng nghịch đều thuộc loại đơn giản (nghĩa là phản
Ó
-H

ứng chỉ xảy ra trong một giai đoạn, bậc phản ứng riêng phần của mỗi tác chất bằng
hệ số tỉ lượng nguyên tối giản đứng trước mỗi tác chất trong phản ứng).
Ý
-L

Vận tốc phản ứng thuận là:


ÁN

Vt = kt[A][B]
TO

Vận tốc phản ứng nghịch là:


ÀN

Vn = kn[C][D]
Đ

Giả sử lúc bắt đầu phản ứng, chỉ có A, B hiện diện. Vận tốc phản ứng
N
IỄ

thuận vt lúc đầu rất lớn, vận tốc phản ứng nghịch vn bằng không. Phản ứng càng
xảy ra lâu, nồng độ các tác chất A, B càng giảm ,nồng độ các sản phẩm C, D càng
D

tăng .

13

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Như vậy, vt giảm dần theo thời gian, còn vn tăng dần theo thời gian. Sau một
thời gian vận tốc phản ứng thuận vt sẽ bằng vận tốc phản ứng nghịch vn, lúc này
phản ứng đạt trạng thái cân bằng, phản ứng được coi như xong.

vt = vn

N
Ơ
=> kt[A][B] = kn[C][D]

H
N
kt [C].[D]

Y
=> Kcb = =

U
kn [A].[B]

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Vì kt và kn là các hằng số vận tốc phản ứng, chỉ tùy thuộc nhiệt độ (và tùy
thuộc bản chất của phản ứng), cho nên ứng với một nhiệt độ xác định (và một phản

ẠO
ứng xác định), ta có:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
kt  [C].[D] 

G
Kcb = = 

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

kn  [A].[B] cb

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
cb: cân bằng, chỉ nồng độ các chất C, D, A, B lúc đạt trạng thái cân bằng.
ẦN
TR

KC được gọi là hằng số cân bằng của phản ứng liên hệ đến nồng độ (mol/l).
KC chỉ phụ thuộc nhiệt độ và bản chất của phản ứng, mà không phụ thuộc vào
B

nồng độ các chất trong phản ứng.


00
10

Hệ thức trên biểu diễn sự liên hệ giữa nồng độ hóa chất (tức khối lượng của
hóa chất) lúc cân bằng, chính là nội dung của định luật tác dụng khối lượng.
A
Ó

Có thể phát biểu định luật này như sau: Khi một phản ứng đồng thể đạt
-H

trạng thái cân bằng thì tỉ số tích số nồng độ sản phẩm với tích số nồng độ tác chất
là một hằng số ở một nhiệt độ xác định.
Ý
-L

Tổng quát với phản ứng:


ÁN

m A(k) + n B(k) p C(k) + q D(k)


TO

người ta chỉ rằng:


ÀN

kt [C]p .[D]q
Đ

Kcb = = m n
N

kn [A] .[B]
IỄ
D

Với [A], [B], [C], [D] là nồng độ của A, B, C, D lúc cân bằng.

Thí dụ:

14

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

2NOCl(k) 2NO(k) + Cl2(k)

[NO]2.[Cl2 ]
Thì Kcb =
[NOCl]2

N
Ơ
b. Hằng số cân bằng KP

H
N
Hằng số cân bằng này liên hệ đến áp suất riêng phần của hóa chất ở thể khí

Y
lúc cân bằng (lúc đạt trạng thái cân bằng).

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Áp suất riêng phần của mỗi cấu tử của hỗn hợp có thể tích chung là V là áp

TP
suất mà cấu tử ấy có khi nó đứng riêng một mình và cũng chiếm thể tích V của hỗn
hợp ở cùng nhiệt độ

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Xét phản ứng: m A(k) + n B(k) p C(k) + q D(k)

Đ
G
Gọi PA, PB, PC, PD lần lượt là áp suất riêng phần của các khí A, B, C, D có

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

thể xem như khí lý tưởng lúc cân bằng nA,nB,nC,nD lần lượt là số mol của A, B, C,

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


D hiện diện trong thể tích V của hệ phản ứng (bình phản ứng) lúc cân bằng ở nhiệt
độ T (oK).
H
ẦN
Ta có:
TR
B

nA PA
00

PAV=nART PA = RT = [A]RT [A] =


V RT
10

nB PB
A

PBV=nBRT PB = RT = [B]RT [B] =


Ó

V RT
-H

nC PC
Ý

PCV=nCRT PC = RT = [C]RT [C] =


-L

V RT
ÁN

nD PD
PDV=nDRT PD = RT = [D]RT [D] =
TO

V RT
ÀN

Thay [A], [B], [C], [D] vào biểu thức của hằng số cân bằng KC:
Đ

p q
 PC   PD 
N

   
 = ( PC ) ( PD ) ( RT ) ( m + n ) − ( p + q )
p q
[C ] [D ]
p q
  RT
=
IỄ

RT
KC =
[A ] [ B ] ( PA ) ( PB )
m n m n
D

m n
 PA   PB 
   
 RT   RT 

15

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

(P ) (P )
p q

Đặt KP = C m D n
( PA ) ( PB )
PA,PB,PC,PD lần lượt là áp suất riêng phần của A,B,C,D lúc cân bằng

N
Ơ
(m+n)-(p+q)

H
⇒ KC = KP.(RT)

N
(p+q)-(m+n)
⇒ KP = KC.(RT)

Y
U
.Q
△v = ( p + q) − (m + n)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đặt

TP
Thì KP = KC.(RT)∆v

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Do KC chỉ phụ thuộc nhiệt độ T nên Kp cũng chỉ phụ thuộc nhiệt độ T.

Đ
G
c. Hằng số cân bằng Kx

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


Hằng số cân bằng này liên hệ đến phân số mol (phân mol, phần mol) của

H
các chất trong phản ứng.
ẦN
Phân số mol (phân mol hay phần mol) x của cấu tử i trong hỗn hợp gồm
TR

nhiều cấu tử là tỉ số giữa số mol của i với tổng số mol của các cấu tử có trong hỗn
hợp.
B
00
10

ni
xi =
∑ ni
A
Ó
-H

0≤ xi≤1 ; ∑x =1 i
Ý
-L

Xét phản ứng: m A(k) + n B(k) p C(k) + q D(k)


ÁN

Gọi P là áp suất của hỗn hợp khí lúc cân bằng; xA,xB,xC,xD lần lượt là
phân số mol của A, B, C, D lúc cân bằng.
TO

nA n n n
ÀN

xA = ; xB = B ; xC = C ; xD = D
n n n n
Đ
N

Với n=nA+nB+nC+nD là tổng số mol hỗn hợp gồm các khí A, B, C, D lúc cân
IỄ

bằng.
D

nA n
PAV = nART ⇒ PA = RT = A P = xA P
V n

16

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Tương tự ta có: PB=xB.P

PC=xC.P

PD=xD.P

N
Ơ
Thế PA,PB,PC,PD vào KP của phản ứng:

H
N
( P ) ( P ) ( x P) ( x P) ( x ) ( x )
p q p q p q

Y
K P = C m D n = C m D n = C m D n P ( p + q ) −( m + n )

U
( PA ) ( PB ) ( xA P ) ( xB P ) ( xA ) ( xB )

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
(x ) (x )
p q

ẠO
Đặt Kx = C m D n
( x A ) ( xB )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
⇒ K P = K x .P ∆ v

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Như vậy hằng số cân bằng Kx phụ thuộc vào nhiệt độ T và áp suất tổng quát
P của hỗn hợp khí lúc cân bằng.
ẦN
TR

Nếu ∆v=0
B

=> p + q = m + n
00
10

=> Tổng hệ số mol khí bên sản phẩm = Tổng hệ số mol khí bên tác chất
A

Thì KC=KP=Kx
Ó
-H

Chú thích:
Ý

- Người ta chỉ rằng trong biểu thức của các hằng số cân bằng liên hệ đến khí
-L

nêu trên, ta không chú ý đến các chất lỏng và chất rắn.
ÁN

Thí dụ:
TO

CaCO3(r) CaO(r) + CO2(k) Kp = PCO2


ÀN

NH4Cl(r) HCl(k) + NH3(k) Kp = PHCl.PNH3


Đ
N

1
IỄ

HCl(k) + NH3(k) NH4Cl(r) Kp =


PH C l . PN H 3
D

- Hằng số cân bằng K càng lớn, phản ứng càng thiên về chiều thuận, hằng số cân
bằng K càng nhỏ phản ứng càng thiên về chiều nghịch 0≤K≤∞
17

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

- Tùy theo hệ số của phản ứng mà hằng số cân bằng của cùng một phản ứng có thể
khác nhau.

2.1.3.2. Trường hợp cân bằng trong dung dịch lỏng

N
Ơ
Trong trường hợp này, thường hằng số cân bằng KC được áp dụng cho dung

H
dịch loãng.

N
Với phản ứng:

Y
U
.Q
mA(dd) + nB(dd) pC(dd) + pD(dd)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Người ta cũng chỉ rằng:

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


[C]p .[D]q
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

KC =

Đ
[A]m.[B]n

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Với [C], [D], [A], [B] lần lượt là nồng độ của C, D, A, B trong dung dịch lúc phản

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


ứng đạt trạng thái cân bằng.
H
ẦN
Trong trường hợp dung dịch lỏng nếu trong hệ phản ứng có hiện diện chất rắn thì
TR

ta không chú ý đến chất rắn.


B

Thí dụ:
00

Ag+(dd) + Cl+(dd) ↔ AgCl(r)↓


10
A

1
Ó

⇒ KC =
[Ag ][Cl − ]
+
-H
Ý

Với [Ag+],[Cl-] là nồng độ của ion Ag+, Cl- trong dung dịch có cân bằng với pha
-L

rắn AgCl.
ÁN

2.1.4 Sự liên hệ giữa hằng số cân bằng K với biến đổi năng lượng tự do ∆G
TO

của phản ứng


ÀN

Xem phản ứng cân bằng của các hóa chất ở thể khí:
Đ

mA(k) + nB(k) pC(k) + qD(k)


N
IỄ

Biến đổi năng lượng tự do G của phản ứng là:


D

∆G = pGC + qGD − mGA − nGB

18

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Với khí có thể xem như khí lý tưởng, ở điều kiện đẳng nhiệt, sự phụ thuộc của hàm
số năng lượng tự do G theo áp suất P là:

Gi = Gi0 + RT lnPi

N
Ơ
Trong đó Gi0 là trị số năng lượng tự do của 1 mol i ở 1atm, ứng với nhiệt độ T.

H
N
Y
G i là trị số năng lượng tự do của 1 mol i ở áp suất Pi , nhiệt độ T

U
.Q
( ) ( ) ( ) ( )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

⇒ ∆G = p GC0 + RT ln PC + q GD0 + RT ln PD − m GA0 + RT ln PA − n GB0 + RT ln PB

TP
ẠO
(P ) (P )
p q
0 0 0 0
⇒ ∆G = pG + qG − mG − nG + RT ln C m D n

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

( PA ) ( PB )
C D A B

Đ
G
N
Đặt
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
∆G o = pGC0 + qGD0 − mGA0 − nGB0
ẦN
(P ) (P )
p q
TR

0
⇒ ∆G = ∆G + RT ln C m D n
( PA ) ( PB )
B
00

Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở áp suất P, nhiệt độ T thì:
10

∆G = 0
A
Ó

( PC ) ( PD )
p q
-H

= KP
( PA ) ( PB )
m n
Ý
-L

⇒ ∆G 0 = − RT ln K P
ÁN

∆G 0
TO

⇒ ln K P = −
RT
ÀN

∆G 0 là biến đổi năng lượng tự do ở điều kiện chuẩn thức (áp suất P = 1 atm, nhiệt
độ T xác định).
Đ
N

∆G 0 phụ thuộc vào nhiệt độ T.


IỄ
D

Hệ thức trên cho biết có thể tính được hằng số cân bằng dựa vào các đại lượng
nhiệt động học của hóa chất.

19

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Theo trên:

- Nếu ∆G 0 < 0 thì KP > 1 và KP càng tăng nếu ∆G 0 càng âm

Do đó, với những phản ứng cân bằng tương ứng với rất âm có khuynh hướng

N
xảy ra gần trọn vẹn, ở mức cân bằng, nồng độ sản phẩm rất lớn.

Ơ
H
- Nếu ∆G 0 > 0 thì KP < 1 và KP càng nhỏ nếu ∆G 0 càng dương

N
Y
Vậy những phản ứng cân bằng ứng với ∆G 0 càng dương thì càng xảy ra không trọn

U
.Q
vẹn, ở mức cân bằng, nồng độ sản phẩm tương ứng rất nhỏ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Với trường hợp dung dịch lỏng và loãng với phản ứng:

ẠO
mA(dd) + nB(dd) pC(dd) + qD(dd)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Ở trạng thái chuẩn thức thích hợp, người ta cũng chứng minh được hệ thức:

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Gi = Gi0 + RT ln Ci

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
0 [C ] p [D]q
⇒ ∆G = ∆G + RT ln
TR

[A]m [B]n
B

Lúc phản ứng đạt trạng thái cân bằng, ta có:


00
10

∆G 0 = − RT ln K C
A
Ó

2.2 Độ tan
-H

Khi hòa tan chất điện li ít tan MmAn trong nước, dưới tác dụng của các phân
tử nước phân cực thì các ion Mn+ , Am- trên bề mặt mạng tinh thể chất điện li sẽ bị
Ý
-L

hidrat hóa và chuyển vào dung dịch dưới dạng phức chất [M(H2O)x]n+ ,
[A(H2O)y]m- .
ÁN

Khi hoạt độ của các ion [M(H2O)x]n+ và [A(H2O)y]m- trong dung dịch tăng
TO

lên đến một mức nào đó thì xảy ra quá trình ngược lại: các ion bị dehidrat hóa và
kết tủa trên bề mặt tinh thể. Đến một lúc nào đó thì tốc độ của hai quá trình thuận
ÀN

nghịch bằng nhau và có cân bằng được thiết lập giữa pha rắn và dung dịch bão hòa.
Đ

MmAn ↓ + (mx+ny) H2O ⇌ m M(H2O)xn+ + n A(H2O)ym-


N
IỄ

Pha rắn dung dịch bão hòa


D

Nồng độ của chất điện li trong dung dịch bão hòa được gọi là độ tan. Kí hiệu
S. Độ tan (S) có thể được biểu diễn bằng các đơn vị khác nhau: mol/L; g/L; g/100g
dung dịch; thường được biểu diễn bằng mol/L.
20

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Độ tan phụ thuộc vào nhiều yếu tố: bản chất của chất tan và dung môi, nhiệt
độ, áp suất, trạng thái vật lí của pha rắn…
Đa số quá trình hòa tan đều thu nhiệt do đó độ tan thường tăng lên theo nhiệt độ.

N
Độ tan cũng phụ thuộc vào điều kiện làm kết tủa; kết tủa tách ra nhanh (ở dạng

Ơ
tinh thể hạt bé) có độ tan lớn hơn kết tủa tách ra chậm (dạng tinh thể hoàn chỉnh).

H
N
2.3 Tích số tan

Y
Tích số tan là tích số hoạt độ của các ion trong dung dịch bão hòa với số mũ

U
thích hợp tại một nhiệt độ xác định.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Có thể viết cân bằng (II.1.1) dưới dạng:

ẠO
MmAn ↓ ⇌ m Mn+ + n Am- KS

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Áp dụng định luật tác dụng khối lượng cho cân bằng trên:

G
KS = (Mn+)m. (Am-)n

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


(i): hoạt độ ion i

H
ẦN
Tích số tan thường kí hiệu là KS
TR

Nếu biểu diễn dưới dạng nồng độ thì biểu thức có dạng:
KS= [Mn+]m. [Am-]n. f Mmn+ .f An n- (*)
B
00

Với fi: hoạt độ của ion i


10

Với dung dịch loãng thì lực tương tác giữa các ion không đáng kể fi →1.
A
Ó

Biểu thức (*) ở dạng gần đúng: KS = [Mn+]m. [Am-]n


-H

Khi tích số tan của các chất điện li có độ tan lớn hơn 10-4 mol/L thì phải kể
Ý

đến hoạt độ của các ion.


-L

Tích số tan càng lớn thì kết tủa có khả năng tan càng nhiều và ngược lại.
ÁN

Cũng như các đại lượng hằng số cân bằng, KS phụ thuộc nhiệt độ, bản chất
TO

của chất tan và dung môi.


ÀN

2.4 Quan hệ giữa độ tan và tích số tan


Đ

Độ tan và tích số tan là những đại lượng đặc trưng cho dung dịch bão hòa do
N

đó tích số tan và độ tan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và ta có thể tính được
IỄ

tích số tan từ độ tan và ngược lại.


D

2.4.1 Tính tích số tan từ độ tan


Để tính tích số tan từ độ tan ta thực hiện các bước:

21

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Mô tả các cân bằng trong dung dịch: cân bằng tan, các quá trình phụ (sự tạo
phức hidroxo của kim loại, sự kết hợp proton của anion, các quá trình tạo phức của
ion kim loại…).
Thiết lập biểu thức tích số tan (KS).

N
Ơ
Biểu diễn nồng độ (hoạt độ) của các chất theo độ tan (S).

H
N
Tính tích số tan.

Y
Ví dụ: Tính tích số tan của AgCl trong dung dịch bão hòa AgCl biết độ tan

U
của nó ở 250C là 1,001.10-5 M.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Các quá trình xảy ra:

ẠO
Cân bằng tan: AgCl ↓ ⇌ Ag+ + Cl- KS

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
[Ag+] = [Cl-] = 1,001.10-5. Nồng độ [Ag+] và [Cl-] rất bé, lực ion bé do đó:

G
+ - -5 2 -10
f Cl- .f Ag+ ≈ 1 → KS = [Ag ].[Cl ] = (1,001.10 ) = 1,002.10

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
2.4.2 Tính độ tan từ tích số tan ẦN
Bài toán được thực hiện theo trình tự ngược lại với việc tính tích số tan từ độ
tan. Trong trường hợp tổng quát việc tính độ tan khá phức tạp vì cân bằng của hợp
TR

chất ít tan thường đi kèm với quá trình phụ, trong đó có sự tạo phức hydroxo của
B

ion kim loại, sự proton hóa của anion và sự tạo phức phụ của ion kim loại. Phép
00

tính chỉ đơn giản khi có thể bỏ qua các quá trình phụ hoặc khi đã biết pH, nồng độ
chất tạo phức phụ…
10
A

Để tính độ tan từ tích số tan thì thực hiện các bước tương tự như việc tính
Ó

tích số tan từ độ tan.


-H

• Trường hợp đơn giản (bỏ qua các quá trình phụ):
Ý

MmAn ⇌ m Mn+ + n Am- KS


-L

S mS nS
ÁN

Ks
KS = (mS)m.(nS)n = mm.nn.Sm+n → S =
TO

m+n
m m .n n
ÀN

• Trường hợp tổng quát đơn giản:


Các cân bằng trong dung dịch:
Đ
N

MA ⇌ M+ + A- KS
IỄ
D

H2O ⇌ H+ + OH- W
M+ + H2O ⇌ MOH + H+ β

22

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

A+ + H- ⇌ HA Ka-1
Gọi S là độ tan của MA.
S = [Mn+] + [MOH] = [Mn+] + β.[Mn+].[H+]-1

N
S = [Mn+]. (1 +β.h-1) (1) với h = [H+]

Ơ
Mặt khác: S = [A-] + [HA] = [A-] + [H+].[A-].Ka-1 = [A-]. (1 + h.Ka-1) (2)

H
N
Từ (1) và (2): S2 = [Mn+].[A-].(1 +β.h-1).(1 + h.Ka-1) = KS.(1 +β.h-1).(1 + h.Ka-1)

Y
U
→S= K S .(1+β.h -1 ).(1+h.k -1
a )

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2.5 Các khái niệm về dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa và dung

TP
dịch quá bão hòa

ẠO
Khi tích số hoạt độ (nồng độ) của các ion với số mũ thích hợp của kết tủa

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

bằng tích số tan. Kết tủa không được tạo thành thêm và cũng không tan thêm (vì

Đ
tốc độ hòa tan bằng tốc độ kết tủa). Dung dịch ở trạng thái này gọi là dung dịch

G
bão hòa: (Mn+)m. (Am-)n = KS.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Khi tích số hoạt độ (nồng độ) của các ion của kết tủa với số mũ thích hợp

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
nhỏ hơn tích số tan thì các ion của kết tủa không hóa hợp được với nhau để tạo
ẦN
thành kết tủa (vì tốc độ hòa tan lớn hơn tốc độ kết tủa) dung dịch ở trạng thái đó
gọi là dung dịch chưa bão hòa, nếu thêm tiếp kết tủa vào dung dịch thì kết tủa tan
TR

thêm: (Mn+)m. (Am-)n < KS.


B

Khi tích số hoạt độ (nồng độ) của các ion của kết tủa với số mũ thích hợp lớn
00

hơn tích số tan thì các ion của kết tủa kết hợp với nhau để tạo thành kết tủa làm giảm
10

hoạt độ của chúng cho đến khi tích số của các hoạt độ đó bằng tích số tan. Dung dịch
ở trạng thái này gọi là dung dịch quá bão hòa: (Mn+)m. (Am-)n > KS.
A
Ó

2.6 Tích số tan điều kiện


-H

Để thuận tiện cho việc đánh giá gần đúng độ tan trong các trường hợp phức
tạp có xảy ra các quá trình phụ, người ta sử dụng tích số tan điều kiện ( K s' ). Cũng
Ý
-L

như hằng số phức tạo thành điều kiện, tích số tan điều kiện chỉ áp dụng cho một số
điều kiện thực nghiệm xác định (lực ion, pH, chất tạo phức phụ…). Tích số tan
ÁN

nồng độ chính là tích số tan điều kiện ở lực ion đã cho. Trong biểu thức tích số tan
điều kiện hoạt độ của các ion thay bằng tổng nồng độ các dạng tồn tại trong dung
TO

dịch của mỗi ion.


ÀN

Xét các cân bằng trong dung dịch chứa kết tủa MA:
Đ
N
IỄ

Cân bằng tan: MA ⇌ M+ + A- KS


D

Các quá trình phụ tạo phức hidroxo: M+ + H2O ⇌ MOH + H+ β1


Proton hóa của A: A+ + H- ⇌ HA Ka-1

23

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Tạo phức với phối tử X: M+X ⇌ MX β

Tích số tan điều kiện: K S' = [M’].[A’]

Với [M’] = [M] + [MOH] +[MX] = [M].(1+ β1.h-1 + β.[X])

N
Ơ
[A’] = [A] + [HA] = [A]. (1 + Ka-1. h)

H
N
K S' = [M].[A] .(1+ β1.h-1 + β.[X]). (1 + Ka-1 .h)

Y
đặt: αM = 1+ β1.h-1 + β.[X]; αA = 1 + Ka-1 .h

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

→ K S' = KS. αM. αA

TP
Nếu biết pH và nồng độ chất tạo phức phụ X ta có thể tính được K S' và từ đó

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

tính được độ tan của kết tủa đó theo định luật tác dụng khối lượng.

Đ
2.7 Kết tủa và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm kết tủa

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

2.7.1 Điều kiện để xuất hiện kết tủa

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Điều kiện để có kết tủa xuất hiện là phải tạo được dung dịch quá bão hòa,
ẦN
nghĩa là tích số tan với lũy thừa thích hợp phải lớn hơn tích số tan.
TR

Đối với kết tủa MmAn: MmAn ⇌ m Mn+ + n Am- KS


B
00

Điều kiện xuất hiện kết tủa phải là: C mM n+ .C An m- > KS


10
A

3
Ví dụ: để có kết tủa Fe(OH)3: C Fe3+ .COH- > K s(Fe(OH)
Ó

3)
-H

2.7.2 Sự kết tủa hoàn toàn


Ý
-L

Ta biết khi tạo thành kết tủa giữa ion tan trong dung dịch và kết tủa luôn
ÁN

luôn tồn tại một cân bằng. Vì vậy về mặt lí thuyết không thể kết tủa hết một ion
TO

nào đó có trong dung dịch (kết tủa hoàn toàn). Tuy vậy trong thực tế kết tủa được
xem là hoàn toàn nếu nồng độ của ion còn lại trong dung dịch bé đến mức không
ÀN

còn gây ảnh hưởng tới phản ứng khác. Người ta thường chấp nhận một cấu tử được
Đ
N

xem là kết tủa hoàn toàn khi nồng độ còn lại [i] ≤ 10-6 M.
IỄ
D

2.7.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm kết tủa
Các ion của kết tủa, ngoài quá trình phản ứng với nhau tạo thành kết tủa còn

24

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

tham gia phản ứng phụ với các loại ion khác (ion lạ) có trong dung dịch, chẳng hạn
phản ứng với các ion H+, OH- của H2O, phản ứng với các chất tạo phức… trong các
trường hợp đó đều ảnh hưởng đến quá trình làm kết tủa. Ngoài ra các ion lạ không phản

N
ứng với các ion của kết tủa nhưng cũng gây nên tương tác tĩnh điện làm thay đổi hoạt

Ơ
độ của chúng nên cũng ảnh hưởng đền quá trình kết tủa. Do vậy lượng dư thuốc thử,

H
N
môi trường pH, các chất tạo phức…đều ảnh hưởng đến quá trình làm kết tủa.

Y
U
.Q
2.7.3.1 Ảnh hưởng của lượng dư thuốc thử

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Yếu tố quan trọng nhất quyết định đến quá trình làm kết tủa là lượng dư

ẠO
thuốc thử. Lượng dư thuốc thử có thể gây ra các hiệu ứng sau:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
- Hiệu ứng làm giảm độ tan do có mặt ion đồng dạng với ion của kết tủa: Từ

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

cân bằng (II.2.) ta thấy khi tăng nồng độ của Am- (hoặc Mn+) thì cân bằng chuyển

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
dịch sang trái và độ tan của kết tủa MmAn giảm. Như vậy việc làm kết tủa Am-
ẦN
(hoặc Mn+) thuận lợi hơn.
TR

Ví dụ: khi thêm dư ion SO42- vào dung dịch Ba2+ thì việc làm kết tủa Ba2+
B

dưới dạng BaSO4 sẽ hoàn toàn hơn.


00
10

- Hiệu ứng lực ion có khuynh hướng làm tăng độ tan: khi thêm dư thuốc thử
thì lực ion tăng, trong đa số trường hợp làm giảm hệ số hoạt độ ion:
A
Ó

Ks
-H

Từ biểu thức: [Mn+]m [Am-]n = m n


khi f Mm .f An giảm → KS tăng → độ tan tăng.
f .f A
M
Ý
-L

- Hiệu ứng pha loãng: khi thêm dư thuốc thử thì đồng thời thể tích dung dịch tăng
ÁN

và do đó lượng ion nằm cân bằng với tướng rắn trong dung dịch bão hòa cũng tăng lên.
TO

Trong nhiều trường hợp thuốc thử dư phản ứng hóa học với kết tủa, do sự tạo
phức của ion kim loại với thuốc thử dư, do sự tạo thành các hidroxit lưỡng tính của
ÀN

các ion kim loại tan được trong dung dịch thuốc thử dư…
Đ
N

Ta sẽ xét lần lượt các trường hợp xảy ra:


IỄ
D

Thuốc thử dư không phản ứng với kết tủa

Với trường hợp này lượng dư thuốc thử gây ra hiệu ứng làm giảm độ tan do
25

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

sự có mặt ion cùng loại với ion của kết tủa (đây là hiệu ứng quan trọng), ngoài ra
còn có hiệu ứng lực ion có khuynh hướng làm tăng độ tan và hiệu ứng pha loãng.
Thường thì nồng độ dung dịch thuốc thử làm kết tủa hoàn toàn bao giờ cũng có

N
nồng độ lớn hơn rất nhiều so với nồng độ ion bị kết tủa, thường gấp vài chục lần.

Ơ
Qua tính toán người ta thấy rằng trong trường hợp này làm kết tủa là tối ưu và khi

H
N
ta chọn tỉ lệ thể tích dung dịch chứa ion nghiên cứu đúng bằng tỉ lệ hệ số tỉ lượng

Y
U
trong phương trình phản ứng kết tủa.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Ví dụ: Khi trộn V L thuốc thử A với 1 L thuốc thử chứa ion M với nồng độ
đầu C0A, C0M . (bỏ qua các quá trình tạo phức hidroxo của ion kim loại M và proton

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

hóa thuốc thử A, không ghi điện tích của các ion M, A).

Đ
G
C0A .V C0

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Sau khi trộn ta có: CA = ; CM = M .

Ư
1+V 1+V

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
Giả sử CA>> CM
TR

Phản ứng kết tủa: M + A ⇌ MA KS


B
00

C0 CM CA
10

[] x (CA - CM + x)
A
Ó
-H

C0A .V - C0M
Khi cân bằng: [M] = x; [A] = CM - CA + x = x +
1+V
Ý
-L

Ta có: KS = (M). (A) = [M]. fM. [A]. fA


ÁN

KS Ks
TO

C0 .V - C0M
→ [M]. [A] = → x. [x + A ]=
f M .f A 1+V f M .f A
ÀN
Đ

C0A .V - C0M
Giả sử: fA = fM = f; x << kết hợp điều kiện CM << CA
N

1+V
IỄ
D

K s (1+V)
→x=
f 2 .C0A .V

26

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

KS (1+V)2
Lượng ion M còn lại trong toàn bộ thể tích: G = [M].(1 + V) = 2 0
f .CA .V

Để Gmin (lượng thuốc thử ít) ta tính đạo hàm riêng phần của G theo V:

N
Ơ
dG K s 2(1+V).V-(1+V)2 dG

H
= 2 0. . Để Gmin thì =0

N
2
dV f .CA V dV

Y
U
→ 2(1 + V).V - (1 + V)2 = 0 → V = 1

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Vậy VA = VM = V =1 L

ẠO
Tương tự với trường hợp:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
2A + M ⇌ MA2 ↓ thì VA: VM = 2 : 1

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


3A + 2M ⇌ M3A2 ↓ thì VA : VM = 3 : 2

H
ẦN
Thuốc thử làm kết tủa được một số ion. Sự kết tủa phân đoạn.
TR

Trong trường hợp cùng một thuốc thử có thể tạo được kết tủa với hai ion cùng có
B
00

mặt trong dung dịch thì việc tách hoàn toàn một ion nào đó phụ thuộc vào quan hệ nồng
10

độ của hai ion có mặt và quan hệ giữa tích số tan của hai kết tủa tạo thành giữa các ion
A

này với thuốc thử.


Ó
-H

Ví dụ: Trong dung dịch chứa hai ion M và N có thể tạo kết tủa với thuốc thử A
Ý
-L

mM + pA ⇌ MmAp Ks-11
ÁN

nN + qA ⇌ NnAq K s-12
TO
ÀN

Điều kiện để có các kết tủa trên là:


Đ

Cm p Ks
M .C A(1) > Ks1 hay CA(1) > p m1
N

CM
IỄ
D

K s2
CnN .CqA(2) > Ks hay C A(2) > q
2
CnN

27

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Tùy theo quan hệ của CA(1) và CA(2) mà thứ tự xuất hiện kết tủa sẽ khác nhau.

Nếu CA(1) < CA(2) thì kết tủa MmAp xuất hiện trước.

N
Đến một lúc nào đó hai kết tủa cùng xuất hiện. Lúc đó ta có cân bằng:

Ơ
H
MmAp ⇌ mM + pA Ks1

N
Y
U
nN + qA ⇌ NnAq K s-12

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
q MmAp + p.n N ⇌ q.m M + p NnAq K cb =Ksq1 .K s-p2

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Áp dụng định luật tác dụng khối lượng:

Đ
G
q.mq q.m
Kcb =  M  p.n ⇒ Kps1 =  M  p.n

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
 N  K s2  N 

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
Từ đó tính được nồng độ của một ion còn lại trong dung dịch khi ion thứ hai
TR

bắt đầu kết tủa.


B
00

Thuốc thử dư phản ứng với kết tủa.


10

Thuốc thử dư phản ứng với kết tủa làm tăng độ tan của kết tủa. Đó là trường
A

hợp do tạo kết tủa có tính lưỡng tính hoặc do khả năng tạo phức với ion thuốc thử.
Ó
-H

Trong trường hợp này mới đầu khi tăng nồng độ thuốc thử độ tan giảm (kết tủa
Ý

xuất hiện) do hiệu ứng ion cùng loại, sau đó khi lượng thuốc thử tăng thì độ tan
-L

cũng tăng lên (kết tủa tan ra).


ÁN

2.7.3.2 Ảnh hưởng của pH


TO

pH đóng vai trò quan trọng khi đánh giá độ tan và nó ảnh hưởng đến quá trình làm
ÀN

kết tủa do pH ảnh hưởng tới các quá trình:


Đ
N

- Quá trình tạo phức hidroxo của ion kim loại.


IỄ
D

- Quá trình proton hóa của kết tủa là bazơ yếu.


- Quá trình tạo phức giữa ion kim loại với phối tử tạo phức phụ.

28

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Trong đa số trường hợp ảnh hưởng thứ hai là quan trọng hơn cả. Việc xem
xét ảnh hưởng của pH tới điều kiện làm kết tủa thường được thực hiện bằng cách
tính pH để bắt đầu xuất hiện kết tủa và pH ứng với khi đã có kết tủa hoàn toàn.

N
Xét trường hợp tổng quát và đơn giản sau: làm kết tủa ion kim loại M+ bằng

Ơ
H
thuốc thử A-.Các quá trình xảy ra:

N
Y
M+ + A-

U
⇌ MA K -1
S

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
A- + H+ ⇌ HA Ka-1

ẠO
M+ + H2O ⇌ MOH + H+ β

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
Gọi nồng độ ban đầu của M, A: CM+ , CA- và [H+] = h.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


CM+

H
Ta có: CM+ = [M+] + [MOH] = [M+](1 + β.h-1) → [M+] =
1+β.h -1
ẦN
TR

C A-
CA- = [A-] + [HA] = [A-].(1 + Ka-1.h) → [A-] =
1+h.k -1
B

a
00
10

CM CA
Để xuất hiện kết tủa: [M+].[A-] > KS ⇔ > Ks
+ -

-1
.
1+βh 1+K -1
a .h
A
Ó
-H

Nếu quá trình tạo phức hydroxo xảy ra không đáng kể ⇒ βh-1 <<1
Ý
-L

CM+ .CA-  C + .C - 
⇒ Điều kiện xuất hiện kết tủa: > K S ⇒ h < K a  M A - 1
1+K -1
ah  KS
ÁN


TO

Từ biểu thức ta thấy pH bắt đầu xuất hiện kết tủa phụ thuộc hằng số phân ly axit
của anion làm kết tủa (Ka), tích số tan của kết tủa và nồng độ các chất phản ứng.
ÀN
Đ

Nếu Ka càng lớn (nghĩa là anion làm kết tủa anion của axit càng mạnh), tích
N

số tan càng bé (kết tủa càng ít tan) và nồng độ của các chất làm kết tủa càng lớn thì
IỄ
D

nồng độ giới hạn của ion hydro để bắt đầu xuất hiện kết tủa càng lớn nghĩa là có
thể tiến hành việc làm kết tủa trong môi trường càng axit.

29

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Đối với các kết tủa và thuốc thử làm kết tủa là anion của axit yếu (như CO32-,S2-…)
và khi tích số tan của kết tủa không thật quá bé thì phải tiến hành làm kết tủa trong
môi trường kiềm.

N
Để tính pH lúc kết tủa hoàn toàn tức là khi [ M ] ≤ 10-6 thì ta có:

Ơ
H
N
C A- KS C A- .10-6
[M].[A] ≥ K S ⇒ ≥ ⇒ h ≤ K ( - 1)

Y
a
1+h.K -1a 10-6 KS

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
2.7.3.3 Ảnh hưởng của các chất tạo phức

ẠO
Các chất tạo phức phụ có mặt trong dung dịch có thể làm hạn chế hoặc ngăn cản quá

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

trình kết tủa do sự tạo phức với kim loại. Tính chất này được dùng để che các ion cản trở.

Đ
G
Để tính toán cân bằng dị thể khi có mặt chất tạo phức phụ thường nhằm mục

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
đích đánh giá độ tan và mức độ làm kết tủa hoàn toàn ion nghiên cứu hoặc đánh

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


giá khả năng che ion cản trở bằng chất tạo phức phụ.
H
ẦN
TR

Xét trường hợp: làm kết tủa ion M bằng thuốc thử A từ dung dịch có chứa
chất tạo phức phụ X (không ghi điện tích các ion).
B
00

Các cân bằng xảy ra:


10

KS-1
A

Quá trình kết tủa: M + A ⇌ MA (1)


Ó
-H

Quá trình tạo phức: M + nX ⇌ MXn βn (2)


Ý

M + iH2O ⇌ M(OH)i + iH+ βi’


-L

(3)
ÁN

A + jH+ ⇌ HjA Kj(j=1-α) (4)


TO

X + kH+ ⇌ HkX Kk (k=1-α’) (5)


ÀN

Điều kiện để có kết tủa MA xuất hiện là: C'M .C'A > K s .
Đ
N
IỄ

Theo định luật bảo toàn nồng độ đầu đối với ion M và A ta có:
D

CM = C'M + C'MX +...+ C'MXn + C'MOH + C'M(OH)2 +...+ C'M(OH)n (6)

30

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

CA = C'A + C'HA + C'H2 A +...+ C'Hα A (7)

Tổ hợp các biểu thức định luật tác dụng khối lượng áp dụng cho các cân

N
bằng (1), (2), (3), (4), (5) với các biểu thức (6), (7) ta có:

Ơ
H
-1
 N N

N
C = CM  ∑ β n CnX +∑ βi' h -1 
'
M (β0 = 1)

Y
 n=0 i=1 

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

-1

TP
 α 
C = CA  ∑ K jh j 
'
A (α0=1)
 j=0 

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Thông thường pH xác định được và thường dùng dư chất tạo phức phụ X

G
nếu CX’ ≈ CX, từ đó tính được CM’ và C’A. Khi xét ảnh hưởng của các chất tạo phức

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


đến quá trình làm kết tủa cho trường hợp tổng quát rất phức tạp thường phải áp dụng

H
ẦN
cho từng trường hợp cụ thể và tính toán gần đúng một cách hợp lý nhất.
TR

Ví dụ: Trộn 1 mL hỗn hợp đệm A gồm NH3 2 M và NH4NO3 2 M với


B

1mL dung dịch B gồm FeCl3 2.10-3 M và NaF 0,2 M. Có kết tủa Fe(OH)3 xuất hiện
00

không? (Bỏ qua quá trình tạo phức hydroxo của Fe3+).
10
A

Sau khi trộn ta có: C NH = C NH = 1 M; CFe =10-3 M; CF = 0,1 M 2


Ó

+ 3+ -
3 4
-H

Các quá trình xảy ra:


Ý
-L

Trong dung dịch B: Fe3+ tồn tại chủ yếu dưới dạng phức Floro ( C F- >> C Fe3+ ).
ÁN

Fe3+ + F- ⇌ FeF2+ β1 = 105,8


TO
ÀN

Fe3+ + 2F- ⇌ FeF2+ β2 = 109,3


Đ

Fe3+ + 3F- ⇌ FeF3 β3 = 1012,06


N
IỄ

( )
D

2 3
Ta có: CFe =10-3 =  Fe3+  1+β1  F-  +β 2  F-  +β3  F- 
3+

31

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Coi [F- ] ≈ CF- = 0,1

10−3
⇒  Fe3+  ≈ 5,8 9,3 −2 12,06 −3
= 8, 6.10−13
1 + 10 .0,1 + 10 .10 + 10 .10

N
Ơ
H
Trong dung dịch A: NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH- Kb = 10-4,76

N
Y
C0 1 1

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

[] 1-x 1+x x

TP
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
x(1+x)
Kb = =10-4,76 ⇒ x ≈ OH-  = 10−4,76

G
1-x

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


Ta có: CFe3+ .C3OH- ≈ 8,6.10-13.(10-4,76 ) = 10−26,3 > Ks(Fe(OH) ) (10-37 )
3

H
3
ẦN
⇒ có kết tủa Fe(OH)3 tạo thành.
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

32

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

CHƯƠNG 3
HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

N
Ơ
Câu 1.(10) Cho cân bằng hóa học sau:

H
N
2SO2 (k) +O2 (k) 2SO3 (k); ∆H < 0

Y
Cho các biện pháp: (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, (3)

U
hạ nhiệt độ, (4) dùng thêm chất xúc tác V2O5, (5) giảm nồng độ SO3, (6) giảm áp

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

suất chung của hệ phản ứng. Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch

TP
theo chiều thuận?

ẠO
A.(1), (2), (4), (5) B.(2), (3), (5)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
C.(2), (3), (4), (6) D. (1), (2), (4).

G
Lời giải

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Dựa vào phản ứng: 2SO2 (k) +O2 (k) 2 SO3 (k); ∆H < 0

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


- Đây là một phản ứng tỏa nhiệt (∆H < 0).
H
ẦN
- Có sự chênh lệch số mol trước và sau phản ứng.
TR

Vì vậy, các yếu tố làm cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận là:
B
00

+ Hạ nhiệt độ (2).
10

+ Tăng áp suất (3).


A

+ Giảm nồng độ SO3 (5).


Ó
-H

Chọn đáp án B.
Câu 2.(10) Cho cân bằng hóa học:
Ý
-L

H2 (k) + I2 (k) 2HI (k); ∆H > 0.


ÁN

Cân bằng không bị chuyển dịch khi:


TO

A. Tăng nhiệt độ của hệ B. Giảm nồng độ HI


C. Tăng nồng độ H2 D. Giảm áp suất chung của hệ.
ÀN
Đ

Lời giải
N

Từ phản ứng: H2 (k) + I2 (k) 2HI (k); ∆H > 0.


IỄ

- Đây là phản ứng thu nhiệt (∆H > 0)


D

- ∑số mol trước khi phản ứng = ∑số mol sau khi phản ứng, do đó áp suất chung
của hệ không làm thay đổi sự của dịch chuyển cân bằng. Chọn đáp án D.

33

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Câu 3.(10) Cho cân bằng:


2SO2 (k) + O2(k) 2SO3 (k).
Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu đúng khi

N
nói về cân bằng này là:

Ơ
A. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng

H
nhiệt độ.

N
Y
B. Phản ứng nghịch tỏa nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng

U
nhiệt độ.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

C. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng

TP
nhiệt độ.

ẠO
D. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

nhiệt độ.

Đ
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Lời giải

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Khi tăng nhiệt độ tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi chứng tỏ phản ứng
ẦN
dịch theo chiều nghịch. Vì vậy, đây là phản ứng tỏa nhiệt.
TR

Chọn đáp án D.
Câu 4.(10) Xét cân bằng:
B
00

N2O4(k) 2NO2(k) ở 25oC.


10

Khi chuyển dich sang một trạng thái cân bằng mới nếu nồng độ của N2O4 tăng lên
A

9 lần thì nồng độ của NO2.


Ó
-H

A. Tăng 9 lần B. Tăng 3 lần C. Tăng 4,5 lần D. Giảm 3 lần.


Lời giải
Ý
-L

Xét phản ứng: N2O4(k) 2NO2(k) ở 250C


ÁN

[N2O4] tăng lên 9 lần [NO2] tăng lên là:


TO

[NO2 ]2
Áp dụng công thức: K = khi tăng [N2O4] lên 9 lần thì [NO2] cần tăng thêm
[N 2O4 ]
ÀN

là 3 lần để đạt đến trạng thái cân bằng.


Đ

Chọn đáp án B.
N
IỄ
D

34

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Câu 5.(10) Cho cân bằng sau trong bình kín:


2NO2(k) N2O4(k)
(màu nâu đỏ) (không màu)

N
Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có:

Ơ
H
A. ∆H > 0, phản ứng tỏa nhiệt B. ∆H < 0, phản ứng tỏa nhiệt

N
C. ∆H > 0, phản ứng thu nhiệt D. ∆H < 0, phản ứng thu nhiệt.

Y
U
Lời giải

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Ta có: 2NO2(k) N2O4(k), NO2 là màu nâu, N2O4 không màu.
Khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần, chứng tỏ phản ứng xảy ra theo

ẠO
chiều thuận, vì vậy phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt (∆H < 0).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Chọn đáp án B.

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 6.(10) Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 và

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H2 với nồng độ tương ứng là 0,3M và 0,7M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH3 đạt

H
trạng thái cân bằng ở toC, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân
ẦN
bằng KC ở toC của phản ứng có giá trị là:
TR

A. 2,500 B. 3,125 C. 0,609 D. 0,500.


B

Lời giải
00

Ta có: 3H3 + N2 2NH3 (1). Gọi a là [N2] phản ứng.


10

Vậy theo phản ứng (1): [H2] phản ứng là 3a; [NH3] phản ứng là 2a.
A
Ó

Khi đạt đến trạng thái cân bằng: [N2] = 0,3 – a, [H2] = 0,7 – 3a
-H

Để đơn giản ta xét 1 lít hỗn hợp.


Ý

Sau khi phản ứng đạt cân bằng: 0,3 – a + 0,7 – 3a + 2a = 1 – 2a


-L

଴.଻ିଷ௔
Mặt khác %H2 = =50% suy ra a=0,1
ÁN

ଵିଶ௔

Khi đạt cân bằng [N2] = 0,3 – 0,1 = 0,2 (M)


TO

[H2] = 0,7 – 0,3 = 0,4 (M)


ÀN

[NH3] = 0,2 (M).


Đ

[NH 3 ]2 0, 22
N

KC = = = 3,125
[H 2 ]3 [N 2 ] 0, 43.0, 2
IỄ
D

Chọn đáp án B.

35

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Câu 7.(10) Cho cân bằng hóa học:


2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k)
Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu đúng là:

N
A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

Ơ
H
B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2.

N
C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.

Y
U
D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Lời giải
Từ phản ứng 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) (∆H< 0).

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Các bạn cần chú ý đến hai yếu tố của phản ứng sau:

Đ
G
- ∑số mol khí trước khi phản ứng > ∑số mol khí sau khi phản ứng.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

- ∆H < 0 phản ứng tỏa nhiệt.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Tăng nhiệt độ phản ứng dịch chuyển theo chiều thu nhiệt (chiều nghịch) loại A.
ẦN
Giảm áp suất phản ứng dịch chuyển theo chiều tăng số mol khí (chiều nghịch) loại
C.
TR

Giảm nồng độ SO3 phản ứng dịch chuyển theo chiều thuận, loại D.
B
00

Chọn đáp án B.
10

Câu 8.(10) Cho cân bằng hóa học:


A

N2(k) + 3H2(k) 2NH3 (k)


Ó
-H

Phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hóa học không bị chuyển dịch khi:
Ý

A. Thay đổi áp suất của hệ B. Thay đổi nồng độ N2


-L

C. Thay đổi nhiệt độ D. Thêm chất xúc tác Fe.


ÁN

Lời giải
TO

Ta có: N2(k) + 3H2(k) 2NH3 (k) (∆H< 0).


ÀN

Chất xúc tác chỉ làm tăng tốc độ phản ứng chứ không làm thay đổi cân bằng.
Đ

Chọn đáp án D.
N
IỄ

Câu 9.(10) Cho các cân bằng sau:


D

(1) 2SO2(k) + O2(k) 2SO3(k)


(2) N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k)

36

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

(3) CO2(k) + H2(k) CO(k) + H2O(k)


(4) 2HI(k) H2(k) + I2(k)
Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hóa học đều không bị chuyển dịch là?

N
A. (1) và (3) B. (2) và (4) C. (1) và (2) D. (3) và (4).

Ơ
H
Lời giải

N
Y
Khi thay đổi áp suất mà cân bằng hóa học không bị chuyển dịch thì xảy ra trong

U
các phản ứng số mol khí trước và sau phản ứng là như nhau. Vậy có phản ứng (3)

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
và (4) thỏa mãn.
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Chọn đáp án D.

ẠO
Câu 10.(10) Cho cân bằng hóa học:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
PCl5(k) PCl3(k) + Cl2(k),∆H > 0

G
N
Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


A. Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng.

H
ẦN
B. Thêm PCl3 vào hệ phản ứng.
C. Tăng áp suất của hệ phản ứng.
TR

D. Thêm Cl2 vào hệ phản ứng.


B
00

Lời giải
10

Đối với phản ứng trên ta cần lưu ý đến 2 yếu tố sau:
A

- ∆H > 0 là phản ứng thu nhiệt


Ó
-H

- Tổng số mol khí trước phản ứng < Tổng số mol khí sau phản ứng.
Để phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận ta cần tăng nhiệt độ hoặc giảm áp suất.
Ý
-L

Chọn đáp án A.
ÁN

Câu 11.(10) Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau: 2NO2(k) N2O4(k)
TO

Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí trong bình so với H2 ở nhiệt độ T1 bằng 27,6 và ở
nhiệt độ T2 bằng 34,5.Biết T1>T2.Phát biểu nào sau đây về cân bằng trên là đúng?
ÀN

A.Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.


Đ

B.Khi tăng nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng giảm.
N
IỄ

C.Khi giảm nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng tăng.
D

D.Phản ứng nghịch là phản ứng tỏa nhiệt.

37

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Chọn đáp án A.
Câu 12.(10) Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng
X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có
tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là

N
A. 50% B. 36% C. 40% D. 25%

Ơ
H
Lời giải

N
Chọn số mol của hỗn hợp là 1.

Y
U
Gọi số mol của N2 là a, thì của H2 là 1 – a, số mol N2 phản ứng là x

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
N2 + 3H2 2NH3
Ban đầu: a 1–a

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Phản ứng: x 3x 2x

Đ
Sau phản ứng: a-x 1-a-3x 2x

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Hỗn hợp X: 28a + 2(1 – a) = 1,8.4

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
⇒ a = 0,2
ẦN
Hỗn hợp Y có số mol là: a – x + 1 – a – 3x + 2x = 1 – 2x
TR

mY = (1 – 2x)2.4
Ta có mX = mY
B
00

⇒ (1 – 2x)2.4 = 1,8.4
10

⇒ x = 0,05
A

Hiệu suất phản ứng: 25%.


Ó
-H

Đáp án D
Ý

Câu 13.(8) Chọn phát biểu đúng:


-L

A. Tích số tan là đại lượng được thiết lập ở một nhiệt độ xác định mà tại đó tốc độ
ÁN

hòa tan một chất vào nước bằng tốc độ kết tủa
TO

B. Tích số tan là tích số hoạt độ của các ion với số mũ thích hợp tại thời điểm tốc
ÀN

độ hòa tan bằng tốc độ kết tủa


Đ

C. Tích số tan là tích số nồng độ của các ion tại thời điểm mà tốc độ hòa tan bằng
N
IỄ

tốc độ kết tủa


D

D. Cả A, B đều đúng

38

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Chọn đáp án: D

Câu 14.(8) Độ tan của một chất là……. của chất đó trong dung dịch…….
A. Độ điện li- bão hòa B. Tích số tan- quá bão hòa

N
Ơ
C. Nồng độ- bão hòa D. Nồng độ- chưa bão hòa

H
N
Chọn đáp án: C

Y
U
Câu 15.(8) Độ tan của một chất được biểu thị bằng đơn vị:

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
A. mol/L B. g/100g dung dịch

ẠO
C. g/L D. Cả A, B, C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Chọn đáp án: D

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 16.(8) Độ tan của một chất phụ thuộc vào:

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
A. Bản chất của chất tan B. Dung môi hòa tan
ẦN
C. Nồng độ chất tan D. Cả A, B
TR

Chọn đáp án:D


B
00

Câu 17.(8) Chọn phát biểu đúng:


10

A. Tích số tan luôn là một hằng số ở một nhiệt độ không đổi và trong một dung
A
Ó

môi xác định


-H

B. Độ tan và tích số tan là những đại lượng đặc trưng cho mọi dung dịch
Ý
-L

C. Tích số tan càng nhỏ thì độ tan càng lớn


ÁN

D. Tất cả đều đúng


TO

Chọn đáp án: A


ÀN

Câu 18.(8) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.


Đ
N

Khi quá trình hòa tan một chất ít tan tỏa nhiệt thì độ tan của nó thường……khi
IỄ

nhiệt độ tăng.
D

A. Giảm đi B. Tăng lên C. Không đổi D. Đáp án khác

39

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Chọn đáp án: A

Câu 19.(8) Khi quá trình hòa tan kết tủa PbCl2 thu nhiệt thì độ tan của nó sẽ:
A. Giảm khi đun nóng

N
Ơ
B. Tăng khi đun nóng

H
N
C. Không đổi khi đun nóng

Y
U
.Q
D. Ban đầu tăng sau đó giảm khi đun nóng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Chọn đáp án: B

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Câu 20.(8) Độ tan của CaCO3 ở 500C lớn gấp 3 lần độ tan của nó ở 800C. Điều đó

Đ
G
cho thấy quá trình hòa tan CaCO3:

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Thu nhiệt B. Tỏa nhiệt

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


C. Nhiệt không đổi
H
D. Chưa thể đưa ra kết luận gì
ẦN
TR

Chọn đáp án: B


B

Câu 21.(8) Phát biểu nào sau đây chưa chính xác:
00
10

A. Dung dịch bão hòa là dung dịch trong đó quá trình hòa tan và quá trình kết tủa
A

đạt trạng thái cân bằng


Ó
-H

B. Độ tan và tích số tan là những đại lượng đặc trưng cho dung dịch bão hòa
Ý
-L

C. Dung dịch bão hòa của một chất xác định luôn không đổi
ÁN

D. B và C
TO

Chọn đáp án: C


ÀN

Câu 22.(8) Biểu thức đúng để tính độ tan (S) của Ag2CO3 từ Tích số tan KS của
Đ

nó:
N
IỄ

KS
D

A. S = 3 K S B. S = KS C. S = 3 D. S= KS
4

Chọn đáp án: C


40

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Câu 23.(8) Biểu thức thể hiện mối liên hệ giữa độ tan (S) và Tích số tan (KS) của
hợp chất Ag[Ag(CN)2] là:
1 4
A. KS = S B. KS= 16S4 C. KS= S2 D. KS = S
16

N
Ơ
H
Chọn đáp án: C

N
Y
Câu 24.(8) Tích số tan KS và độ tan S của K2Zn3[Fe(CN)6] liên hệ với nhau qua biểu

U
.Q
thức:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
A. KS = S3 B. KS = 22.33.66.S13

ẠO
C. KS = 6.S3 D. KS = 22.33.S6

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Chọn đáp án: D

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Câu 25.(8) Kết tủa PbCl2 tan nhiều khi đun nóng. Khi làm nguội dung dịch mới đun thì:

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
A. Có PbCl2 kết tủa trắng B. PbCl2 tiếp tục tan ra
ẦN
C. PbCl2 không thể kết tủa lại D. Cả B và C
TR
B

Chọn đáp án: A


00
10

Câu 26.(8) Độ tan của kết tủa BaCrO4 trong hỗn hợp K2Cr2O7 + CH3COONa so
A

với độ tan của nó trong nước như thế nào?


Ó

A. Không thay đổi B. Giảm xuống


-H

C. Tăng lên D. Chưa thể đưa ra kết luận gì


Ý
-L

Chọn đáp án: B


ÁN
TO

Câu 27.(8) Độ tan của AgCl trong dung dịch NH3 0,1M so với trong nước sẽ:
A. Tăng lên B. Giảm xuống
ÀN
Đ

C. Không đổi D. Không so sánh được


N
IỄ

Chọn đáp án: A


D

Câu 28.(8) Gọi độ tan của K2[PtCl6] trong nước là S, độ tan của K2[PtCl6] trong
KCl là S’ thì:

41

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

A.S = S’ B. S > S’

C. S’ > S D. Không so sánh được S và S’

N
Chọn đáp án: B

Ơ
H
Câu 29.(8) Trong 3 dung dịch: nước nguyên chất; Pb(NO3)2 0,2 M; NaCl 0,1 M

N
dung dịch mà ở đó độ tan của PbCl2 là nhỏ nhất ở 250C:

Y
U
A. Nước nguyên chất B. Pb(NO3)2 0,2M

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
C. NaCl 0,1 M D. Bằng nhau

ẠO
Chọn đáp án: C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Câu 30.(3) Tích số tan của CaSO4 ở 200C là 10-5,04. Độ tan của nó ở nhiệt độ đó là:

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 3,02.10-3 B. 4,07.10-3 C. 2,07.10-3 D. 9,12.10-6

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Lời giải
ẦN
CaSO4 → Ca2+ + SO42-
TR

PT:
B

S S S
00
10

KS = S 2
A
Ó

-3
⇒ S = K s = 3,02.10 M
-H

Chọn đáp án: A


Ý
-L

Câu 31.(3) Ở 200C độ tan S của AgI là 9,12.10-9M. Tính tích số tan của nó ở nhiệt độ
ÁN

đó?
TO

A. 9,12.10-9 B. 9,55.10-5 C. 8,32.10-17 D. 4,56.10-9


ÀN

Lời giải
Đ

AgI → Ag+ + Cl-


N

PT:
IỄ
D

S S S
2 -9 2 -17
⇒ KS = S = (9,12.10 ) = 8,32.10

42

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Chọn đáp án: C

Câu 32.(3) Độ tan của CaF2 trong nước ở 250C bằng 2,14.10-4 M. Tính tích số tan
của nó ở nhiệt độ đó?

N
A. 4,58.10-8 B. 9,80.10-12 C. 2,14.10-4 D. 3,90.10-11

Ơ
H
N
Lời giải

Y
U
PT: CaF2 → Ca2+ + 2F-

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
S S 2S

ẠO
2+ - 2 3 -11
⇒ KS = [Ca ].[F ] = 4S = 3,9.10

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
Chọn đáp án: D

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Câu 33.(3) Độ tan của Ca3(PO4)2 trong nước ở 250C là bao nhiêu? Biết rằng ở

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


nhiệt độ đó K s(Ca = 2.10-29 .
H
ẦN
3 (PO4 )2 )

A. 1,8.10-6 B. 7,1.10-7 C. 1,3.10-7 D. 7,7.10-7


TR
B

Lời giải
00
10

PT: Ca3(PO4)2 → 3Ca2+ + 2PO43-


A

S 3S 2S
Ó
-H

KS = [Ca2+]3.[PO43-]2 = (3S)3.(2S)2
Ý
-L

Ks 2.10-29
S = 5 = 5 =7,1.10-7 M
ÁN

3 2 3 2
3 .2 3 .2
TO

Chọn đáp án:B


ÀN

Câu 34.(3) Biết rằng ở 250C 1 L nước hòa tan 0,031g Mg(OH)2. Tích số tan của
Đ

Mg(OH)2 ở nhiệt độ đó là:


N
IỄ

A. 6,0.10-10 B. 6,9.10-6 C. 8,9.10-12 D. 3,5.10-11


D

Lời giải

43

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

PT: Mg(OH)2 → Mg2+ + 2OH-

S S 2S

N
S = C Mg(OH) 2 = 5,34.10 -4 ; K S = 4S3 = 6.10 -22

Ơ
H
N
Chọn đáp án:A

Y
Câu 35.(3) Cho biết ở 250C độ tan của Ag4[Fe(CN)6] trong nước là 5,06.10-10 M.

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Tính tích số tan của nó ở nhiệt độ đó?

TP
A. 2,09.10-41 B. 6,3.10-44 C. 2,09.10-17 D. 8,5.10-45

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Lời giải

G
N
Ag4[Fe(CN)6] → 4Ag+ + Fe(CN)64-
http://daykemquynhon.ucoz.com

PT:

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
S 4S S
ẦN
KS =(4S)4.S= 44.S5 = 44.(5,06.10-10)5 = 8,5.10-45
TR
B

Chọn đáp án:D


00

Câu 36.(8) Ở 250C: 100 mL dung dịch BaCrO4 bão hòa chứa 0,277 mg BaCrO4.
10

Tính tích số tan của BaCrO4 ở nhiệt độ đó?


A
Ó
-H

A. 1,1.10-5 B. 1,2.10-10 C. 5,2.10-8 D.1,2.10-16


Ý

Lời giải
-L
ÁN

BaCrO4 → Ba2+ + CrO42-


TO

S S S
ÀN

0,277.10 -3
S = C BaCrO4 = = 1,095.10 -5 ; K S = S 2 = 1,2.10 -10
Đ

253.0,1
N
IỄ
D

Chọn đáp án:B

44

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Câu 37.(8) Biết 1 L dung dịch bão hòa của Ca3(PO4)2 ở 250C chứa 2,214.10-4g
Ca3(PO4)2. Tính tích số tan của nó ở nhiệt độ đó?

A. 1,3.10-29 B. 2,0.10-29 C. 7,1.10-7 D. 5,0.10-13

N
Ơ
Lời giải

H
N
PT: Ca3(PO4)2 → 3Ca2+ + 2PO43-

Y
U
.Q
S 3S 2S

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
−4
S = CCa3 (PO4 )2 = 2, 214.10

ẠO
310

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
KS = [Ca2+]3.[PO43-]2 = (3S)3.(2S)2=33.22.S5 = 2.10-29

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Chọn đáp án:B

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Câu 38.(8) Biết K s(BaSO4 ) = 10-10. Tính số gam BaSO4 tan ra khi rửa nó bằng 250 mL
ẦN
TR

nước?
B

A. 5,8.10-4g B. 4,8.10-4 g C. 1,0.10-5 g D. 2,3.10-4 g


00
10

Lời giải
A
Ó

BaSO4 → Ba2+ + SO42-


-H

S S S
Ý
-L

S = K S =10-5 M ; ⇒ m = CM.V. M = S.V.M = 5,8.10-4 g


ÁN
TO

Chọn đáp án:A


ÀN

Câu 39.(8) Biết K s(PbSO4 ) = 1,6.10-8. Bỏ qua các quá trình phụ. Độ tan của PbSO4
Đ

trong dung dịch Na2SO4 10-2 M là:


N
IỄ

A. 1,0.10-2 B. 1,3.10-4 C. 1,6.10-6 D. 1,6.10-2


D

45

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Lời giải

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

10-2M 10-2M

N

Ơ
H
PbSO4 → Pb2+ + SO42-

N
Y
S S (S+10-2)

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

KS = S(S+10-2) = 1,6.10-8 ⇒ S ≈ 1,6.10-6 M

TP
ẠO
Chọn đáp án:C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Câu 40.(8) Độ tan của CaF2 trong dung dịch NaF 0,01 M bằng bao nhiêu?

Đ
G
Biết K s(CaF2 ) = 4.10-11 (bỏ qua sự thủy phân của các ion)

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


A. 2.10-4 M B. 4.10-9 M C. 4.10-7 M D. 2.10-7 M
H
ẦN
Lời giải
TR

NaF → Na+ + F-
B
00

0,01M 0,01M 0,01M


10

CaF2 → Ca2+ + 2F-


A
Ó
-H

S S (2S+0,01)
Ý

KS = S(2S+0,01)2 = 4.10-11 ⇒ S ≈ 4.10-7 M


-L
ÁN

Chọn đáp án:C


TO

Câu 41.(8) Biết K s(BaSO4 ) = 10-10. Tính số gam BaSO4 tan ra khi rửa nó bằng
ÀN

250mL nước có chứa 0,83g (NH4)2SO4 ?


Đ
N

A. 10-9 g B. 2,3.10-7 g C. 5,8.10-4 g D. 5,8.10-7 g


IỄ
D

Lời giải

C(NH4 )2SO4 = 0,025 M


46

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

(NH4)2SO4 → 2NH4+ + SO42-

0,025M 0,025M

BaSO4 → Ba2+ + SO42-

N
Ơ
H
S S S+0,025

N
Y
KS = S.(S+0,025)=10-10

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

S ≈ 4.10-9 M ⇒ m = C M .V.M = S.V.M = 2,3.10 -7

TP
ẠO
Chọn đáp án:B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Câu 42.(8) Biết độ tan của AgCl trong dung dịch AgNO 3 x M là 2,5.10 -8

G
N
M và K s(AgCl) = 1,6.10-10. Giá trị của x là:
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


A. 1,3.10-5 B. 1,0.10-2
H
C. 6,4.10-3 D. 6,4.10-2
ẦN
TR

Lời giải
B

AgNO3 → Ag+ + NO3-


00
10

x x x
A
Ó

AgCl → Ag+ + Cl-


-H

S S+x S
Ý
-L

-3
KS = S(S+x) ⇒ x ≈ 6,4.10
ÁN

Chọn đáp án:C


TO

Câu 43.(8) Ở 250C độ tan của Ba(IO3)2 trong dung dịch KIO3 5,4.10-4 M là 5,6.10-4
ÀN

M. Tích số tan của Ba(IO3)2 ở 250C là:


Đ
N

A. 1,55.10-9 B. 3,01.10-7 C. 7,02.10-10 D. 6,27.10-7


IỄ
D

47

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Lời giải

KIO3 → K+ + IO3-

5,4.10-4 M 5,4.10-4 M

N
Ơ
H
Ba(IO3)2 → Ba2+ + 2IO3-

N
Y
S S 2S+5,4.10-4

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
KS = S(2S+5,4.10-4)2 với S=5,6.10-4 ⇒ KS = 1,55.10-9
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO
Chọn đáp án:A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Câu 44.(8) Thêm 50 mL dung dịch HCl 1 M vào 950 mL dung dịch AgCl bão hòa.

G
Biết K s(AgCl) = 1,78.10-10. Tính độ tan (g/L) của AgCl trong hỗn hợp trên?

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
A. 1,9.10-3 B. 2,6.10-8 C. 4,3.10-6 D. 5,1.10-7
ẦN
Lời giải
TR

50.1
CCl- = = 0,05; KS = S(S+0,05) ⇒ S = 3,56.10−9 (M) = 5,1.10−7 (g/L)
B

50+950
00
10

Chọn đáp án:D


A

Câu 45.(8) Ở 200C Ks(CaC O ) = 2,0.10-9. Gọi S và S’ lần lượt là độ tan của CaC2O4
Ó

2 4
-H

trong nước và trong dung dịch (NH4)2C2O4 0,1 M. Mối quan hệ giữa S và S’ thể
Ý

hiện qua biểu thức:


-L

1
ÁN

A. S =200.S’ B. S = 2250.S’ C. S = .S’ D.S=2000.S’


2250
TO

Lời giải
ÀN

CaC2O4 → Ca2+ + C2O42-


Đ
N

Trong nước: S = K S = 4,5.10-5


IỄ
D

Trong dd (NH4)2C2O4 0,1 M

48

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

KS = S'(S'+0,1) ⇒ S'= 2.10-8


S 4,5.10-5
⇒ = = 2250 ⇒ S=2250.S'
S' 2.10-8

N
Ơ
Chọn đáp án:B

H
Câu 46.(8) Nồng độ dung dịch NH4NO3 bằng bao nhiêu để khi dùng 200 mL dung

N
Y
dịch đó rửa kết tủa MgNH4PO4 thì lượng kết tủa giảm 0,034 mg ?

U
.Q
Biết Ks(MgNH PO ) = 2,5.10-13.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

4 4

TP
A. 0,06 M B. 0,10 M C. 1,60 M D. 0,16 M

ẠO
Lời giải

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
NH4NO3 → NH4+ + NO3-

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
x x x

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
MgNH4PO4 → Mg2+ + NH4+ + PO43-
TR

S S S+x S
B
00

−3
S = C M M g N H 4 P O 4 = 0,034.10 = 1,25.10-6
10

137.0, 2
A

KS = S2(S+x) ⇒ x = 0,16M
Ó
-H

Chọn đáp án:D


Ý

Câu 47.(8) K s(CaF ) = 4,0.10-11, HF có pKa = 3,13; bỏ qua sự tạo phức hidroxo. Độ
-L

2
ÁN

tan của CaF2 trong dung dịch có pH = 3,3 là:


TO

A. 3,2.10-4 B. 5,0.10-4 C. 3,03.10-4 D. 2,15.10-4


Lời giải
ÀN
Đ

Ca2+ + 2F- ⇌ CaF2 K -1


N

S
IỄ

F- + H+ ⇌ HF Ka-1
D

Gọi nồng độ ban đầu của Ca2+, F-: CCa2+ , C F - và [H+] = h.

49

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

2S
Ta có: S = [Ca2+]; 2S = [F-] + [HF] = [F-]. (1 + h.K -1a ) = 1,68 [F-] ⇒ [F- ] =
1,68

2S 2 K
⇒ K S =[Ca 2+ ].[F- ]2 = S.( ) = 1,42.S3 ⇒ S= 3 S = 3,03.10-4
1,68 1,42

N
Ơ
H
Chọn đáp án: C

N
Câu 48.(8) Xác định giá trị độ tan của AgCN trong dung dịch đệm có pH = 3 ?

Y
U
Biết K = 1,4.10-16 ; pK a (HCN) = 9,2

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
s(AgCN)
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
A. 1,49.10-5 B. 1,49.10-8 C. 1,18.10-8 D. 2,49.10-5

ẠO
Lời giải

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Ag+ + CN-

G
⇌ AgCN K -1
S

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


CN- + H+ ⇌ HCN Ka-1

H
ẦN
Gọi nồng độ ban đầu của Ag+, CN-: C Ag + , CCN - và [H+] = h.
TR
B

KS = [Ag+].[CN-] = S.S.(1 + h.K a-1 ) -1 ⇒ S = K s (1+h.K a-1 ) = 1,49.10-5


00
10

Chọn đáp án:A


A

Câu 49.(8) Hai kết tủa AgSCN, AgBr có tích số tan lần lượt là 1,1.10-12 và 5,3.10-13.
Ó
-H

Giá trị độ tan của AgSCN và AgBr khi chúng có mặt đồng thời trong cùng một
dung dịch lần lượt là:
Ý
-L

A. 1,0.10-6 và 7,3.10-7 B. 8,6.10-7 và 4,1.10-7


ÁN

C. 1,3.10-6 và 7,3.10-7 D. 8,6.10-7 và 1,3.10-6


TO

Lời giải
ÀN

AgSCN → Ag+ + SCN-


Đ
N
IỄ

AgBr → Ag+ + Br-


D

K s1 K s2
[Ag + ]=[SCN - ]+[Br - ]= +
+ → [Ag + ]= K s1 + K s2 = 1,1.10 −12 + 5,3.10 −13 = 1, 28.10 −6
[Ag ] [Ag + ]

50

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

K s1 1,1.10-12 K s2 5,3.10-13
⇒ S1 = +
= -6
= 8,6.10 -7
; S2 = +
= -6
= 4,1.10−7
[Ag ] 1,28.10 [Ag ] 1,28.10

Chọn đáp án:B

N
Ơ
Câu 50.(8) Biết Ks (AgI) =10-16,08 và Ks (PbI ) = 10-8,98. Độ tan của AgI và PbI2 khi

H
2

N
chúng có mặt đồng thời trong cùng một dung dịch lần lượt là:

Y
U
A. 9,12.10-9 và 6,39.10-4 B. 8,19.10-14 và 1,02.10-3

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
C. 6,50.10-14 và 6,39.10-4 D. 6,50.10-14 và 1,28.10-3

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Lời giải

Đ
G
PbI2 → Pb2+ + 2 I-

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


AgI → Ag+ + I-

H
ẦN
K s(AgI) K s(PbI2 )
[I- ] = [Ag + ]+2[Pb 2+ ]= +2. ⇒ [I- ]3 =K s1 .[I- ] - 2.K s2
TR

- - 2
[I ] [I ]
B
00

⇔ [I- ]3 - 10-16,08 .[I- ] - 2.10-8,98 = 0 ⇒ [I- ] = 1,28.10-3


10

K s(AgI) K s(PbI2 )
⇒ SAgI = -
= 6,50.10-14 ; SPbI2 = - 2
= 6,39.10-4
[I ] [I ]
A
Ó
-H

Chọn đáp án: C


Ý

Câu 51.(8) Chọn câu trả lời đúng:


-L
ÁN

Trong dung dịch chứa đồng thời 2 muối PbBr2 ( K S1 =10-5,04) và PbCl2 ( K S =10-4,79)
2
TO

thì độ tan của PbBr2 và PbCl2 lần lượt là:


ÀN

A. 9,96.10-3 và 1,33.10-2 B. 2,32.10-3 và 1,32.10-2


Đ

C. 1,32.10-2 và 1,59.10-2 D. 1,80.10-2 và 1,15.10-2


N
IỄ

Lời giải
D

PbCl2 → Pb2+ + 2Cl-

51

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

PbBr2 → Pb2+ + 2Br-

1 - 1 K S1 K S2 K S1 + K S2
[Pb 2+ ] = [Br ] + [Cl- ] ⇔ 2.[Pb 2+ ] = 2+
+ 2+
= 1
2 2 [Pb ] [Pb ]
[Pb 2+ ]2

N
Ơ
H
3 K s1 + K s2 3

N
⇒ [Pb 2+ ] = 2
= 2 3,52.10-3 = 0,023
2

Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1 K s1 1 K s2

TP
-3
⇒ S1 = . 2+
= 9,96.10 ; S2 = . 2+
= 1,33.10-2
2 [Pb ] 2 [Pb ]

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Chọn đáp án: A

Đ
G
Câu 52.(3) Ở 250C thế tiêu chuẩn của điện cực bạc E0Ag+/Ag = 0,798V; của điệ n

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


cực bạc-bạc clorua: E 0AgCl/Ag = 0,2224V. Tính tích số tan của AgCl ở nhiệt độ đó?

H
ẦN
A. 1,34.10-5 B. 1,77.10-10 C. 2,30.10-9 D. 6,02.10-11
TR

Lời giải
B
00

E0AgCl/Ag - E0 +
10

Ag /Ag

E0AgCl/Ag = E0Ag+/Ag + 0,059.lgKs(AgCl) ⇒ Ks(AgCl) = 10 0,059


= 1,77.10-10
A
Ó
-H

Chọn đáp án: B


Câu 53.(3) Độ tan của Ag2SO4 ở 250C là giá trị nào dưới đây ?
Ý
-L

Biết ở nhiệt độ đó E0Ag+/Ag = 0,798V và E0Ag SO /Ag = 0,656V.


ÁN

2 4
TO

A. 2,49.10-2 B.1,55.10-5 C. 0,25.102 D.1,57.10-2


ÀN

Lời giải
Đ
N

0,059
E 0Ag+ /Ag + 0,059.lg[Ag + ] = E 0Ag2SO4 /Ag - .lg[SO 42- ]
IỄ

2
D

0,059
⇒ .lgK s(Ag2SO4 ) = E 0Ag2SO4 /Ag - E 0Ag+ /Ag = 0,656 - 0,798 = −0,142
2

52

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

10-4,81
⇒ K s(Ag 2SO4 ) = 10-4,81 ; mặt khác: K s(Ag2SO4 ) = 4S3 ⇒ S = 3 = 1,57.10-2
4

Chọn đáp án: D

N
Câu 54.(3) Một pin trong đó có xảy ra phản ứng:

Ơ
H
N
Pb(r) + CuBr2(dd 0,01M) → PbBr2 ↓ + Cu

Y
U
Biết ở 250C suất điện động của pin bằng 0,456V và E0Pb2+ /Pb = - 0,126V; E0Cu2+ /Cu =

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
0,34V. Tính tích số tan của PbBr2(r) ?

ẠO
A. 8,89.10-6 B. 4,6.10-5 C. 2.10-5 D. 2,98.10-3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Lời giải

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
0,059

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


E Cu 2+ /Cu = E 0Cu 2+ /Cu + .lg[Cu 2+ ] = 0,281

H
2
ẦN
0,059 0,059 K s(PbBr2 )
TR

E Pb2+ /Pb = E 0 2+ + .lg[Pb 2+ ]= E 0 2+ + .lg - 2


với [Br-]=0,02
Pb /Pb 2 Pb /Pb 2 [Br ]
B
00

0,059 K s(PbBr2 )
10

⇒ E Pb2+ /Pb = - 0,126 + .lg


2 4.10-4
A
Ó

0,059 4.10-4
-H

E pin = E Cu 2+ /Cu - E Pb2+ /Pb = 0,281 + 0,126 + .lg


2 K s(PbBr2 )
Ý

0,059
-L

= 0,307 - .lgK s(PbBr2 ) ⇒ K s(PbBr2 ) = 10-5,05 = 8,89.10-6


2
ÁN
TO

Chọn đáp án:A


ÀN

Câu 55.(3) Khi trộn một dung dịch chứa CuSO4 0,2 M và NaCl 0,4 M với bột Cu
Đ

lấy dư thì xảy ra phản ứng: Cu + CuCl2 ⇌ 2CuCl↓ có Kcb=105,54.


N
IỄ
D

Biết E 0Cu 2+ /Cu + = 0,15V và E 0Cu + /Cu = 0,52V. Tính tích số tan của CuCl?

A. 2,88.10-6 B. 1,24.10-6 C. 5,36.10-7 D. 3,92.10-5

53

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Lời giải

(E 0 2+ - E0 + )
Cu /Cu Cu /Cu
2+ +
Ta có: Cu + Cu ⇌ 2Cu K1 = 10 0,059
= 10-6,27

N
Ơ
2Cu+ + 2Cl- ⇌ 2CuCl↓ -2
Ks(CuCl)

H
N
Y
Cân bằng tổ hợp: Cu + Cu2+ + 2Cl- ⇌ CuCl↓ -2
Kcb = K1. K s(CuCl)

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

K1
⇒ K s(CuCl) = =1,24.10-6

TP
K cb

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Chọn đáp án:B

Đ
G
Câu 56.(8) Nối cột I và cột II cho phù hợp giữa độ tan S (mol/L) và tích số tan KS

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

của các chất:

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


Cột I
H Cột II
ẦN
TR

a. AgCl (S = 1,33.10-5) 1. KS = 1,61.10-5


B

b. Ag2SO4 (S = 1,59.10-2) 2. KS = 2,19.10-11


00
10

c. Ag3PO4 (S = 4,68.10-6) 3. KS = 1,30.10-20


A
Ó

4. KS = 1,77.10-10
-H
Ý
-L

Chọn đáp án đúng:


ÁN
TO

A. a-1; b-4; c-2 B. a-2; b-1; c-4


ÀN

C. a-3; b-2; c-3 D. a-4; b-1; c-3


Đ
N

Lời giải
IỄ
D

−10
KS( AgCl ) = S2 = (1,33.10−5 )2 =1,77.10

54

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

−5
KS( Ag SO ) = (2S)2.S = 4S3 = 4.(1,59.10−2 )3 =1,61.10
2 4

−20
KS( Ag PO ) = (3S)3.S = 27S4 = 27.(4,68.10−6 )4 =1,30.10
3 4

N
Ơ
Chọn đáp án:D

H
N
Câu 57.(8) Cho hằng số bền của phức [Ag(NH3)2]+ là β = 107,24 và quá trình:

Y
U
AgCl(r) + 2NH3(aq) ⇌ [Ag(NH3)2]+(aq) + Cl-(aq) có Kcb=25.10-4.

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Tích số tan của AgCl là:

ẠO
A. 2,83.10-5 B. 1,33.10-5 C. 1,77.10-10 D. 8,85.10-11

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
Lời giải

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
⇀ Ag+ + Cl-

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


AgCl ↽ KS

H
ẦN
Ag+ + 2NH3 ↽
⇀ [Ag(NH3)2]+ β
TR

AgCl + 2NH3 ⇌ [Ag(NH3)2]+ + Cl- Kcb


B
00

25.10-4
10

K cb
KS = = 7,24
= 1,77.10-10
β 10
A
Ó
-H

Chọn đáp án: C


Câu 58.(3) Cho E0Ag+/Ag = 0,8V; E 0Ag Fe(CN) /Ag = 0,15V.
Ý

4 6
-L

Tích số tan của Ag4Fe(CN)6 là:


ÁN
TO

A. 0,62.10-12 B. 8,55.10-45 C. 7,91.10-17 D.3,92.10-65


ÀN

Lời giải
Đ

E 0Ag Fe(C N ) /Ag - E 0 +


N

4 6 Ag /Ag
0,059 4.( )
E 0Ag 4 Fe(C N ) 6 /Ag = E 0Ag + /Ag + .lgK S ⇒ K S =10 0,059
= 8,55 -45
IỄ

4
D

Chọn đáp án: B

55

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Câu 59.(3) Để xác định tích số tan của AuI3 bằng phương pháp điện hóa người ta
cho 1 ít AuI3 vào dung dịch KI 10-2 M cho đến bão hòa rồi thành lập một nguyên
tố điện hóa với một điện cực Au và một điện cực calomen trong đó điện cực Au là

N
điện cực dương rồi đo hiệu điện thế của 2 điện cực này được giá trị: Eđo= 0,4687V.

Ơ
Biết Ecalomen = 0,2420V; E 0Au3+ /Au = 1,51V.

H
N
Y
Tích số tan của AuI3 là:

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. 10-40,64 B. 10-13,55 C. 10-52,95 D. 10-25,59

TP
Lời giải

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
0 ,0 5 9
E A u I 3 /A u = E d o + E calo m en = E 0A u 3 + /A u + .lg K s(A u I 3 ) ⇒ K s(A u I 3 ) = 1 0 -4 0 ,6 4

G
3

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


Chọn đáp án:A

H
ẦN
Câu 60.(8) Điều kiện cần để kết tủa xuất hiện là:
TR

A. Tạo được dung dịch bão hòa


B

B. Tạo được dung dịch quá bão hòa


00
10

C. Tích số nồng độ của các ion với lũy thừa thích hợp lớn hơn tích số tan
D. B hoặc C
A
Ó

Chọn đáp án:D


-H

Câu 61.(8) Thông thường một cấu tử được xem là đã kết tủa hoàn toàn khi nồng
Ý
-L

độ [i] của nó còn lại trong dung dịch:


A. [i] ≤ 10-3 M
ÁN

B. 10-6 M ≤ [i] ≤ 10-3 M


TO

C. [i] ≤ 10 -6 M D. [i] = 0 M
ÀN

Chọn đáp án: C


Đ

Câu 62.(8) Cho biết Ks(AgI) = 10-16; Ks(AgBr) = 10-13. Khi cho Ag+ vào dung dịch
N

chứa đồng thời hai ion I- và Br- có nồng độ bằng nhau và đủ lớn thì thứ tự các kết
IỄ
D

tủa xuất hiện lần lượt là:


A. AgBr, AgI B. AgI, AgBr

56

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

C. Xuất hiện đồng thời D. Chỉ có kết tủa AgBr xuất hiện
Chọn đáp án:B
Câu 63.(8) Kết tủa Ba3(PO4)2 xuất hiện khi:

N
2+ 3-
A. [Ba ].[PO 4 ] > K S(Ba3 (PO4 )2 ) B. [Ba 2+ ]2 .[PO 3-4 ]3 ≥ K S(Ba 3 (PO4 )2 )

Ơ
H
C. [Ba 2+ ].[PO 3-4 ] = K S(Ba 3 (PO4 )2 ) D. [Ba 2+ ]3 .[PO 3-4 ]2 ≥ K S(Ba 3 (PO4 )2 )

N
Y
Chọn đáp án:D

U
.Q
Câu 64.(8)Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Quá trình tạo kết tủa MgNH4PO4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
trong nước sẽ … khi thêm dung dịch NH4Cl vào.

ẠO
A. Khó khăn hơn

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
B. Thuận lợi hơn

G
C. Không đổi

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
D. Khó khăn hay thuận lợi hơn còn phụ thuộc vào điều kiện khác.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Chọn đáp án:B
ẦN
Câu 65.(8) Sự tạo thành kết tủa AgI trong nước so với trong dung dịch KNO3:
TR

A. Thuận lợi hơn B. Như nhau


B

C. Khó khăn hơn D. Không so sánh được


00

Chọn đáp án:B


10

Câu 66.(8) Trong dung dịch bão hòa CaSO4 có các cân bằng:
A
Ó

CaSO4 ↓ ⇌ Ca 2+ + SO2-4
-H

SO4 2- + H + ⇌ HSO-4
Ý
-L

HSO -4 + H + ⇌ H 2SO 4
ÁN

Kết luận nào sau đây đúng:


TO

A. Độ tan của CaSO4 không phụ thuộc vào pH của dung dịch
B. Độ tan của CaSO4 tăng lên khi pH tăng
ÀN

C. Độ tan của CaSO4 tăng lên khi pH giảm


Đ

D. Cả A,B,C đều đúng


N
IỄ

Chọn đáp án:C


D

Câu 67.(8) Biết K S (Mg(OH)2 ) =10-10.9 . Nếu trộn 1 L dung dịch MgCl2 3.10-5 M vào

0,5L dung dịch KOH 1,5.10-3 M thì:

57

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

A. Không có kết tủa xuất hiện do nồng độ MgCl2 bé


B. Có kết tủa xuất hiện vì [Mg 2+ ].[OH - ]2 > K s (Mg(OH)2 )

C. Không có kết tủa vì [ Mg 2+ ].[OH - ]2 < K s ( Mg (OH )2 )

N
Ơ
D. Cả A,C đều đúng

H
N
Lời giải

Y
U
3.10-5 0,5.1,5.10-3 2
) = 10-11,3 < K s(Mg(OH)2 ) không có↓

.Q
2+ - 2
[Mg ].[OH ] = .(

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1,5 1,5

TP
Chọn đáp án:C

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Câu 68.(8) Trộn 100 mL dung dịch Pb(NO3) 2.10-4 M với 100 mL dung dịch

Đ
Na2SO4 10-4 M. Biết K s (PbSO4 ) = 2.10-8 ; Tính số gam PbSO4 thu được?

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


A. 3,03.10-3 g B.1,00.10-3 g C. 2,00.10-3 g D. 0,00 g

H
ẦN
Lời giải
TR

[Pb 2+ ].[SO 42- ] = 0,5.10-8 < K s(PbSO4 ) không có ↓ m↓ = 0,00g


B
00

Chọn đáp án:D


10

Câu 69.(8) Cho biết độ tan của CaSO4 là 0,2 g trong 100 g H2O ở 25oC và khối lượng
A

riêng của dung dịch CaSO4 bão hòa D = 1 g/mL. Hỏi khi trộn 50 mL dung dịch CaCl2
Ó
-H

0,012 M với 150 mL dung dịch Na2SO4 0,04 M (ở 25oC) có xuất hiện kết tủa không?
Ý

A. Có kết tủa CaSO4


-L

B. Không xuất hiện kết tủa do K s (CaSO4 ) tương đối lớn


ÁN

C. Không xuất hiện kết tủa do [Ca2+], [SO42-] chưa đạt tới nồng độ dung dịch bão hòa
TO

D. Cả B và C
ÀN

Lời giải
Đ
N

m dd 0,2
IỄ

Vdd = = 100,2 ml ≈ 0,1 l ⇒ S = = 1,47.10-2 M


D 136.0,1
D

mặt khác: [Ca2+]=[SO42-]= 3.10-3M < S không có ↓ xuất hiện

58

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Chọn đáp án:C


Câu 70.(8) Trộn 1 L dung dịch Pb(NO3) 0.05M với 1L dung dịch KCl 0,5 M. Hỏi
kết tủa PbCl2 có xuất hiện không? Biết: K s (PbCl2 ) = 1,6.10-5

N
Ơ
A. Không xuất hiện kết tủa do Ks (PbCl2 ) lớn

H
N
B. Có kết tủa trắng PbCl2

Y
C. Không có kết tủa do [Pb2+] chưa đạt tới nồng độ dung dịch bão hòa

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

D. Không có kết tủa do [Cl-] chưa đạt tới nồng độ dung dịch bão hòa

TP
Lời giải

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

[Pb 2+ ].[Cl- ]2 = 6, 25.103 > K s(PbCl ) có kết tủa xuất hiện

Đ
2

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Chọn đáp án:B

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Câu 71.(8) Thêm 5 mL dung dịch K2Cr2O7 0,005 M vào 20 mL dung dịch
ẦN
Ba(NO3)2 2.10-5 M. Hỏi có kết tủa BaCrO4 có tách ra không?
TR

Biết: K s (BaCrO4 ) = 1,3.10-10 ; Cr2O 72- + H 2 O ⇌ 2CrO 42- +2H + K cb =10-14,64


B
00

2+ 2-
10

A. Có vì: [ Ba ].[CrO4 ] > K S ( BaCrO4 )


A

2+ 2-
B. Không có vì: [Ba ].[CrO 4 ] < K S(BaCrO4 )
Ó
-H

C. Có vì K s (BaCrO4 ) nhỏ
Ý

D. Không có vì nồng độ Ba(NO3)2 bé


-L

Lời giải
ÁN
TO

-14,64
Từ cân bằng: Cr2 O 2-7 + H 2O ⇌ 2CrO 42- + 2H + K cb = 10
ÀN

[] C0-x 2x 2x
Đ
N

(2 x ) 2 .(2 x ) 2
K cb = = 1 0 -1 4 ,6 4 ⇒ x = 2, 9 1 .1 0 − 5 ⇒ [C rO 24 - ] 0 = 2 x = 5 ,8 2 .1 0 -5
IỄ

0
C -x
D

59

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

2-5.5,82.10-5 -5 2+ 20.2.10-5
[CrO ] =
4 = 1,16.10 ;[Ba ]= =1,60.10-5
25 25
2+ 2- -10
⇒ [Ba ].[CrO 4 ] = 1,86.10 > K s(BaCrO4 )

N
Chọn đáp án: A

Ơ
H
N
Câu 72.(8) Biết Ks(AgCl) = 1,6.10-10. Nồng độ Ag+ cho vào dung dịch NaCl 0,01 M

Y
để làm kết tủa hoàn toàn Cl- ở dạng AgCl là: (xem Vdd=const)

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. 1,1.10-2 M B. 1,6.10-8 M C. 1,26.10-5 M D. 10-2 M

TP
Lời giải

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

KS

Đ
Để ↓Cl- thì: [Ag+]dư ≥ -6
= 1,6.10-4 ; ∑[Ag +
] = 0,01 + 1,6.10−4 ≈ 1,1.10−2
10

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Chọn đáp án:A

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
Câu 73. (8) Nồng độ dung dịch Na2SO4 phải cho vào dung dịch Pb(NO3)2 0,01 M
TR

để kết tủa hoàn toàn Pb2+ dưới dạng PbSO4 là: (biết K s (PbSO4 ) = 10-7,82 )
B
00

A. 1,0.10-2 M B.1,5.10-2 M C. 0,5.10-2 M D. 2,5.10-2 M


10

Lời giải
A
Ó

KS
-H

Để ↓ Pb2+ thì: [SO42-]dư ≥ -6


=1,5.10-2
10
Ý
-L

∑[SO 2-
4 ] = 0,01 + 1,5.10−2 = 2,5.10−2
ÁN

Chọn đáp án:D


TO

Câu 74.(8) Tìm giá trị pH nhỏ nhất để kết tủa hoàn toàn Fe(OH)3? Biết
ÀN

K s (Fe(OH)3 ) =10-37 .
Đ
N
IỄ

A. 10,5 B. 3.5 C. 6,1 D. 7,5


D

60

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Lời giải

Ks
[OH - ] ≥ 3
-6
=10-10,5 ⇒ pOH ≤ 10,5 ⇒ pH ≥ 3,5
10

N
Ơ
Chọn đáp án:B

H
N
Câu 75.(8) pH để kết tủa Mg2+ dưới dạng Mg(OH)2 (KS = 10-10,96) là:

Y
U
.Q
A. 2,48 B. 9,25 C. 11,52 D. 4,48

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Lời giải

ẠO
Ks

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

[OH - ] ≥ =10-2,48 ⇒ pOH ≤ 2,48 ⇒ pH ≥ 11,52

Đ
-6
10

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Chọn đáp án:C

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Câu 76.(8)Thêm từ từ từng giọt AgNO3 vào dung dịch chứa KCl 0,1M và KI
ẦN
0,001M. Kết tủa nào xuất hiện trước? Cho Ks(AgCl) = 10-9,75; Ks(AgI) = 10-16
TR

A. AgI B. AgCl
B
00

C. Không có kết tủa nào D. Kết tủa đồng thời


10

Lời giải
A
Ó

K s(AgCl)
-H

Để có ↓AgCl: [Ag + ]1 ≥ -
= 10-8,75
[Cl ]
Ý
-L

K s(AgI)
Để có ↓AgI: [Ag + ]2 ≥ = 10-13
ÁN

-
[I ]
TO

Do [Ag+]1 > [Ag+]2 ↓AgI xuất hiện trước


ÀN

Chọn đáp án:A


Đ
N

Câu 77.(8) Khi cho Ag+ 0,1 M vào hỗn hợp chứa ion Cl- 0,1 M và Br- 0,001 M thì
IỄ
D

kết tủa nào xuất hiện trước? Và khi kết tủa thứ 2 xuất hiện thì nồng độ của ion
halogen của kết tủa thứ nhất còn lại bằng bao nhiêu? (Biết Ks(AgCl) = 10-9,75; Ks(AgBr)
= 10-12,28)
61

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

A. AgBr; [ Br-] = 10-6 M B. AgCl; [ Cl-] = 10-2,53 M


C. AgCl; [ Cl-] = 1,25.10-9 M D. AgBr; [ Br-] = 2,95.10-4 M
Lời giải

N
Ơ
K s(AgCl) K s(AgBr)
Do (=10-8,75 ) > (=10-9,28) ↓AgBr xuất hiện trước

H
- -
[Cl ] [Br ]

N
Y
U
K s(AgCl) K s(AgBr)
Khi kết tủa AgCl xuất hiện thì: =

.Q
C0Cl-

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
[Br - ]con lai
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
K s(AgBr)
⇒ [Br - ]con lai = .C0Cl- = 2,95.10-4

ẠO
K s(AgCl)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
Chọn đáp án:D

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Câu 78.(8) Cho biết Ks(AgI) = 10-16,08; K s (Ag 2CrO4 ) =10-11,95

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
Cho thêm dung dịch chứa ion Ag+ vào hỗn hợp gồm I- 0,1 M và CrO42- 10-3 M thì:
TR

A. AgI kết tủa trước do [I- ] > [CrO 42- ]


B
00

B. AgI kết tủa trước do KS(AgI) < KS(Ag2CrO4 )


10

K s (AgI) K s (Ag2CrO4 )
A

C. Ag2CrO4 kết tủa trước do >


Ó

-
[I ] [CrO 2-4 ]
-H

K s ( AgI ) K s ( Ag2CrO4 )
Ý

D. AgI kết tủa trước do <


-L

-
[I ] [CrO42- ]
ÁN

Lời giải
TO

K s(AgI) K s(Ag2CrO4 )
Do (=10-15,08 ) < (=10-4,48 )
ÀN

-
[I ] [CrO 2-4 ]
Đ

↓AgI xuất hiện trước


N
IỄ
D

Chọn đáp án:D

Câu 79.(8) Cho từ từ dung dịch (NH4)2C2O4 vào dung dịch chứa Mg2+ 1 M và Ca2+

62

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

10-4 M. Ion nào kết tủa trước ? Bao nhiêu phần trăm ion đó còn lại trong dung dịch
khi ion thứ 2 bắt đầu kết tủa ?

Biết K s (CaC2O4 ) =10-8,64 ; K s (MgC2O4 ) =10-4,07

N
Ơ
H
A. Mg2+; 73% B. Ca2+; 27%

N
C. Mg2+; 50% D. Ca2+; 73%

Y
U
Lời giải

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
K s(CaC2O4 ) K s(MgC2O4 )
Do (=10-4,64 ) < (=10-4,07 )

ẠO
2+ 2+
[Ca ] [Mg ]

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
↓CaC2O4 xuất hiện trước và khi ↓CaC2O4 xuất hiện thì:

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

K s(MgC2O4 ) K s(CaC2O4 ) K s(CaC2O4 )


= ⇒ [Ca 2+ ]con lai = .C0Mg 2+ = 2,7.10-5

Ư
C0Mg2+

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


2+
[Ca ]con lai K s(MgC2O4 )

H
ẦN
2,7.10-5
⇒ %Ca 2+ con lai = .100% = 27%
10-4
TR

Chọn đáp án:B


B
00

Câu 80.(8) Cho dung dịch chứa ion Ag+ 1,0.10-3 M và Pb2+ 0,10M. Hỏi có thể
10

dùng HCl để tách hoàn toàn Ag+ ra khỏi Pb2+ được không ?
A
Ó
-H

Biết K s (AgCl) = 10-9,75; Ks (PbCl2 ) =10-4,79


Ý
-L

A. Có thể tách được do Ks (AgCl) << Ks (PbCl2 )


ÁN

B. Không thể tách được do C Ag + < CPb2+


TO

C. Có thể tách được vì khi PbCl2 xuất hiện thì [Ag+] còn lại rất nhỏ (≤10-6M)
ÀN

D. Không thể tách được vì trong môi trường axit


Lời giải
Đ
N
IỄ

K s(AgCl) K s(PbCl2 )
Khi kết tủa PbCl2 xuất hiện thì: = ⇒ [Ag + ]con lai = 1,4.10-8 < 10-6
D

+
[Ag ]con lai C0Pb2+

tách được

63

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Chọn đáp án:C

Câu 81.(8) Chọn câu trả lời đúng nhất:

N
Khi thêm 1 mL K2Cr2O7 2 M vào 4 mL SrCl2 0,100 M và BaCl2 0,001 M ở môi

Ơ
trường pH =3,5 thì:

H
N
(Biết K s (BaCrO4 ) =1,2.10-10 ; K s (SrCrO4 ) =3,6.10-5 và cân bằng:

Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Cr2O 72- + H 2O ⇌ 2CrO 42- + 2H + Kcb = 2,7.10-15)

TP
ẠO
A. Chỉ có kết tuả BaCrO4 xuất hiện do K s (BaCrO4 ) bé

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
B. Chỉ có kết tủa SrCrO4 xuất hiện do [Sr 2+ ].[CrO 2-4 ] > K s (SrCrO
4)

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Chỉ có kết tủa BaCrO4 xuất hiện do [Ba 2+ ].[CrO 2-4 ] > K s (BaCrO

Ư
4)

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
D. Không có kết tủa nào xuất hiện
ẦN
Lời giải
TR

K cb .[Cr2O72- ] 2,7.10-15 .0,4.


B

2-
[CrO ]= = =1,04.10-4 ;
00

4 + 2 -7
[H ] 10
10

[Ba 2+ ].[CrO 2-4 ] = 1,04.10-4 .8.10-4 = 8,32.10-8 > K s(BaCrO4 ) ;


A

[Sr 2+ ].[CrO 2-4 ] = 1,04.10-4 .0,08 = 8,32.10-6 < K s(SrCrO4 ) chỉ có BaCrO4 xuất hiện
Ó
-H

Chọn đáp án:C


Ý
-L

Câu 82.(8) Khi trộn 100 mL MgCl2 0,001 M với 100 mL NH3 0,01 M. Hỏi có kết
ÁN

tủa Mg(OH)2 xuất hiện không? Và pH của dung dịch thu được ?
TO

Biết K s (Mg(OH)2 ) = 10-9,22; pKb(NH3)= 4,76 (Bỏ qua sự tạo phức hidroxo)
ÀN

A. Có kết tủa; pH = 10,31 B. Có kết tủa; pH = 10,16


Đ
N

C. Không có kết tủa; pH = 3,45 D. Không có kết tủa; pH = 10,46


IỄ
D

64

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Lời giải

[NH +4 ].[OH - ]
Từ K b = → [OH - ] ≈ K b .C0NH3 = 2,86.10-4 M ; [Mg 2+ ].[OH- ]2 = 10-10,39 >
[NH3 ]

N
Ơ
K s(Mg(OH)2 ) có kết tủa; Từ cân bằng:

H
N
Mg2+ + 2NH3 + 2H2O ⇌ Mg(OH)2 + 2NH4+ K cb = K S-1.K b2

Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
[NH +4 ]2 [NH +4 ] [NH 4+ ].[OH - ]
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

với K cb = ⇒ = K .[Mg 2+
] ; mặt khác: K =

TP
cb b
[Mg 2+ ].[NH 3 ]2 [NH 3 ] [NH 3 ]

ẠO
[NH3 ] 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

 [OH - ] = K b . = = 10-3,84 ⇒ pH = 10,16

Đ
[NH +4 ] -1
K .[Mg ]
s
2+

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Chọn đáp án:B

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Câu 83.(8) Môi trường pH cần thiết lập trong dung dịch chứa 4 mL SrCl2 0,100 M
ẦN
và BaCl2 0,001 M để khi thêm vào dung dịch đó 1mL K2Cr2O7 2 M thì bắt đầu
TR

xuất hiện kết tủa SrCrO4 là:


B
00

-10 -5
(Biết: K s (BaCrO ) = 1,2.10 ; K s (SrCrO ) = 3,6.10
4 4
10
A

Cr2O72- + H 2O ⇌ 2CrO2-4 + 2H + Kcb = 2,7.10-15)


Ó
-H

A. 3,9 B. 4,4 C. 11,1 D. 2,9


Ý

Lời giải
-L

K s(SrCrO4 ) K s(BaCrO4 )
ÁN

Khi ↓ SrCrO4 xuất hiện thì: 0


= 2+
⇒ [Ba 2+ ]con lai = 2,5.10-7 < 10-6 
CSr [Ba ]con lai
TO

2+

xem Ba2+ ↓↓
ÀN

K cb .[Cr2 O72- ] 2,7.10-15 .0,4


Đ

2-
⇒ [CrO ] ( ↓↓ Ba ) =
4
2+
C0Ba 2+ ; +
[H ]= = ≈ 10-4,4 ⇒ pH=4,4
[CrO 2-4 ] 8.10 -4
N
IỄ
D

Chọn đáp án:B

Câu 84.(8) Tính số gam Na2HPO4.12H2O phải cho vào 1 L dung dịch CaCl2 10-3 M

65

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

và NaOH 10-3 M để kết tủa hoàn toàn ion Ca2+ dưới dạng Ca3(PO4)2? Biết
K s (Ca 3 (PO4 )2 ) = 10-28,7 ; H3PO4 có pK a3 = 12,4 )

A. 0,24 g B. 0,13 g C. 0,37 g D. 1,6.10-3 g

N
Ơ
Lời giải

H
N
K s(Ca3 (PO4 )2 )

Y
Để bảo đảm Ca2+↓↓: [PO43-]dư = =10-5,35 ;

U
(10-6 )3

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
2 2
Để làm ↓ Ca2(PO4)2: C HPO2- = .CCa 2+ = .10-3 = 6,7.10-4 M
3 3

ẠO
4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
⇒ COH- (dư) = 10-3 - 6,7.10-4 = 3,3.10-4 M; lượng này tác dụng với HPO42- dư để tạo

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

[PO43-]dư = 10-5,35

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


HPO42- OH- H
PO43 - + H2O
ẦN
+ ⇌ Kcb= K a3 .W -1
TR

[] C-10-5,35 (3,3.10-4 - 10-5,35 ) 10-5,35


B
00

10-5,35
K cb = ⇒ C = 3,49.10-4 M
10

-4 -5,35
3,3.10 (C-10 )
A
Ó

∑ HPO 2-
4 = 6,7.10 -4 +3,49.10-4 = 1,02.10 -3 M ⇒ m Na 2 HPO 4 .12H 2O = 0,37 g
-H
Ý

Chọn đáp án:C


-L

Câu 85.(8) Có kết tủa không khi trộn những thể tích như nhau của 2 dung dịch KCl
ÁN

0,02 M và [Ag(NH3)2]NO3 0,02 M ? Biết β Ag(NH = 107; Ks(AgCl) = 1,78.10-10


TO

+
3 )2
ÀN

A. Có kết tủa do: [Ag+].[Cl-] > Ks(AgCl)


B. Không có kết tủa do [Ag+].[Cl-] < Ks(AgCl)
Đ
N

C. Còn phụ thuộc vào thể tích đem trộn


IỄ

D. Không có kết tủa do có sự tạo phức bền


D

66

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Lời giải

Cân bằng: Ag(NH3)2+ ⇌ Ag+ + 2NH3 β-1

N
[] 0,01-x x 2x

Ơ
H
x.(2x) 2 0,01.10-7,24

N
β -1 = ⇒x≈3 = 5,24.10-4
(0,01-x) 4

Y
U
⇒ [Ag + ] = 5,24.10-4 ⇒ [Ag + ].[Cl- ] = 5,24.10-6 > K s(AgCl)

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Chọn đáp án: A

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Câu 86.(8) Tính số gam NH4Cl cần thêm vào 1 L NH3 0,02 M (coi quá trình hòa

Đ
tan có V= const) để khi trộn 50 mL hỗn hợp thu được với 50 mL dung dịch MnCl2

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

0,01 M thì không có kết tủa Mn(OH)2 ? Biết K s (Mn(OH)2 =1,9.10-13 ; NH4+ có

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
pKa=9,24.
ẦN
A. ≥ 30,1 g B. ≥ 26,24 g C. ≥ 15,08 g D. ≥ 13,12 g
TR

Lời giải
B
00

Từ cân bằng: NH3 + H2O ⇌ OH- + NH4+ Kb=10-4,76


10

[] 0,2-x x C0+x
A
Ó
-H

x.(C0 +x)
 Kb = (1)
(0,2-x)
Ý
-L

Để không tạo ↓ Mn(OH)2:


ÁN

0,01 x 2
[Mn 2+ ].[OH - ]2 < K s(Mn(OH)2 ) ⇔
TO

.( ) < 1,9.10-13 ⇔ x < 1,23.10-5


2 2
ÀN

0,2.K b 0,2.10-4,76
 x << 0,2; Giả sử x << C0. Từ (1) C0 = > = 0,282 M
Đ

x 1,23.10-5
N
IỄ

 mNH4Cl ≥ 0,281.53,5=15,08 g
D

Chọn đáp án:C

67

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Câu 87.(8) Biết Ks(CdS) = 10-27,8; H2S có pK a1 = 7,0; pK a 2 = 12,9 ; bỏ qua sự tạo phức
cloro của Cd2+. Tính thể tích dung dịch H2S 0,10 M phải thêm vào 100 mL hỗn hợp
gồm CdCl2 0,01M và HCl 0,01M để giảm nồng độ Cd2+ xuống 1,0.10-6 M?

N
Ơ
A. 10,7 mL B. 100,0 mL C. 9,0 mL D. 30,5 mL

H
Lời giải

N
Y
Gọi thể tích của H2S thêm vào là VmL. Từ cân bằng:

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Cd2+ ⇌ CdS↓ + 2H+ có K cb =K s-1.K a1 .K a 2 =106,08

TP
+ H2S

ẠO
0,01.100

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

0,01.100 0,1
C0

Đ
100+V 100+V 100+V

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

0,1V-1 3

Ư
[] -

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


100+V
H
100+V ẦN
Xét cân bằng: CdS↓ + 2H+ ⇌ Cd2+ + H2S K=10-6,08
TR

3 0,1V-1
B

C0
00

100+V 100+V
10

3 0,1V-1
[] ( - 2.10-6 ) 10-6 +10-6
A

100+V 100+V
Ó
-H

[Cd 2+ ].[H 2S]


K= V=10,7 mL
[H + ]2
Ý
-L

Chọn đáp án: A


ÁN
TO

Câu 88.(8) Biết K s(Mg(OH)2 ) =10-9,22 và pKa (NH4+)= 9,24. Hằng số cân bằng của
phản ứng hoà tan Mg(OH)2 trong dung dịch NH4+ là:
ÀN
Đ

A. 100,02 B. 100,3 C. 10-4,46 D. 109,26


N
IỄ

Lời giải
D

Mg(OH)2 → Mg2+ + 2OH- KS

68

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

2NH4+ + 2H2O ↽


⇀ 2NH3 + 2H3O+ Ka2

2H+ + 2OH- ↽


⇀ 2H2O W-2

N
Mg(OH)2 + NH4+ → Mg2+ + NH3 + 2H2O Kht

Ơ
H
K ht = Ks .K a2 .W -2 = 100,3

N
Y
U
Chọn đáp án: B

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Câu 89.(8) Độ tan của CaCO3 trong CH3COOH 0,1 M bằng bao nhiêu? Biết

ẠO
K s(CaCO3 ) = 10-8,42 ; CH3COOH có pKa =4,76; H2CO3 có pK a1 =6,35; pK a 2 =10,33 .

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
A. 0,11 M B. 5,0.10-2 M C. 6,16.10-5 M D. 4,23.10-2 M

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Lời giải

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


CaCO3 ⇌ Ca2+ + CO32-
H KS
ẦN
TR

2CH3COOH ⇌ 2CH3COO- + 2H+ Ka


B

CO32- + 2H+ ⇌ H2CO3 (Ka1.Ka2)-1


00
10

Ta có: CaCO3 + 2CH3COOH ⇌ Ca2+ + H2CO3 + 2CH3COO- Kht


A
Ó

[] 0,1-2S S S 2S
-H
Ý

S.S.(2S)2
có K ht =K s .K a2 .(K a1 .K a 2 )-1 = ⇒ S = 4,23.10-2 M
-L

2
(0,1-2S)
ÁN

Chọn đáp án:D


TO

Câu 90.(8) Độ tan của CaCO3 trong dung dịch được bão hoà liên tục bằng khí CO2
ÀN

ở p = 1atm là giá trị nào dưới đây? Biết K s(CaCO3 ) = 10-8,42 ; H2CO3 có pK a1 = 6,35;
Đ

pK a 2 = 10,33 và cân bằng: CO2↑ ⇌ CO2(aq) có KH = 10-1,48.


N
IỄ
D

A. 6,7.10-3 B. 1,5.10-2 C. 2,2.10-2 D. 6,7.10-5

69

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Lời giải

CaCO3 ⇌ Ca2+ + CO32- KS

CO32- + 2H+ ⇌ H2CO3 (Ka1.Ka2)-1

N
Ơ
H
CO2↑ ⇌ CO2(aq) KH = 10-1,48

N
Y
Từ cân bằng: CaCO3 ↓ + CO2↑ + H2O ⇌ Ca2+ + 2HCO3- Kht

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
[ ]: S 2S

ẠO
S.(2S) 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


.K a1 .K -1
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

-1
có K ht = KS .K a2 = ⇒ S = 6,7.10-3

Đ
H
1

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Chọn đáp án:A

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Câu 91.(8) Đánh giá khả năng hoà tan của MnS trong CH3COOH 1,0 M.
ẦN
Biết Ks(MnS)= 10-9,6; pKa(CH3COOH)= 4,76; H2S có pK a1 = 7,0; pK a 2 = 12,9
TR
B

A Tan tốt, S= 0,5 M B. Tan tốt, S = 0,43 M


00
10

C. Tan ít, S = 1,6.10-5 D. Không tan


A

Lời giải
Ó
-H

Từ cân bằng:
Ý
-L

MnS↓ + 2CH3COOH ⇌ Mn2+ + H2S + 2CH3COO- Kht=KS.Ka2.(Ka1.Ka2)-1


ÁN

[] 1-2S S S 2S
TO

S.S.(2S)2
ÀN

có K ht = ⇒ S = 0,43 M ; Tan tốt


(1-2S)2
Đ
N

Chọn đáp án:B


IỄ
D

Câu 92.(8) Tính nồng độ HCl đủ để hoà tan hết 0,2M ZnS ?

Biết Ks(ZnS)= 10-21,6; H2S có pK a1 = 7,0; pK a 2 = 12,9

70

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

A. 1,82 M B. 0,40 M C. 0,20 M D. 1,59 M

Lời giải

ZnS↓ + 2H+ ⇌ Zn2+ + H2S Kht=KS.(Ka1.Ka2)-1

N
Ơ
H
[] C-0,4 0,2 0,2

N
Y
(0,2) 2

U
K ht = ⇒ C = 1,82 M

.Q
(C-0,4)2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Chọn đáp án:A

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Câu 93.(8) Biết K s(Mg(OH)2 ) =10-9,22 ; pKa(NH4+) = 9,24. Số gam NH4Cl phải thêm

Đ
G
vào 100 mL dung dịch chứa 58 mg Mg(OH)2 để hoà tan kết tủa này là:

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


A. 0,021g B. 0,100 g C. 0,115 g D. 1,150 g
H
ẦN
Lời giải
TR

58.10−3
B

Ta có: S= CMg (OH ) = = 10−2 M


00

2
58.0,1
10

Mg(OH)2 ↓ + 2NH4+ ⇌ Mg2+ + 2NH3 + 2H2O K ht = K S .K b-2 = 100,3


A
Ó
-H

[] (C - 2.10-2) 10-2 2.10-2


Ý

(2.10-2 ) 2 .10-2
-L

Ta có: K ht = -2 2
⇒ C = 2,14.10-2 M ⇒ m NH4Cl = 2,14.10-2 .0,1.53,5 = 0,115 g
(C-2.10 )
ÁN

Chọn đáp án: C


TO
ÀN

Câu 94.(8) Cho biết K s(CaC2O4 ) =10-8,64 ; H2C2O4 có pK a1 = 1,25; pK a2 = 4,27 . Độ tan
Đ

của CaC2O4 trong dung dịch (NH4)2C2O4 0,01M đã được axit hóa đến pH= 3 là:
N
IỄ

A. 4,8.10-5M B. 8,7.10-4M C. 2,6.10-5M D. 2,3.10-7M


D

71

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

Lời giải

CaC2O4↓ + 2H+ ⇌ Ca2+ + H2C2O4 Kht=KS.(Ka1.Ka2)-1

N
[] 10-3 S S

Ơ
H
S2

N
K ht = -3
⇒ S = 8,7.10-4 M

Y
10

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chọn đáp án:B

TP
Câu 95.(8) Hoà tan hoàn toàn 0,2 g Pb(OH)2 trong 200 mL dung dịch NaOH thì

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

cần nồng độ bao nhiêu? Biết K s(Pb(OH)2 ) = 10-15,3 và cân bằng:

Đ
G
Pb(OH)2↓ + OH- ⇌ Pb(OH)3- có Kcb= 5.10-2

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
A. 4,15.10-3 M B. 1,72.10-2 M
ẦN
C. 5,00.10-2 M D. 8,72.10-2 M
TR
B

Lời giải
00

Pb(OH)2 + OH- ⇌ Pb(OH)3-


10

Kcb
A

C
Ó

C0 :
0,2
-H
Ý

0,2 0,2
[]: (C - ) ( =4,15.10-3 )
-L

241.0,2 241.0,2
ÁN

4,15.10-3
K cb = ⇒ C = 8,72.10-2 M
TO

C - 4,15.10-3
ÀN

Chọn đáp án: D


Đ
N

Câu 96.(8) Người ta trộn 10 mL dung dịch NH3 0,1M với 10 mL dung dịch MgCl2
IỄ

0,1M một kết tủa trắng xuất hiện, cần thêm một thể tích tối thiểu của dung dịch
D

NH4Cl 0,1M bằng bao nhiêu để hoà tan hoàn toàn kết tủa này? Biết pKb(NH3) =
4,76. Độ tan của Mg(OH)2 ở điều kiện thí nghiệm là 6,66 mg/L.
72

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

A. 12,4 mL B. 3,6.10-2 mL C. 4,76 mL D. 70,64 mL

Lời giải

Pư tạo kết tủa: Mg2+ + 2NH3 + 2H2O ⇌ Mg(OH)2 ↓+ 2NH4+

N
Ơ
H
6,66.10-3 3

N
3
K s(Mg(OH) ) = 4S = 4.( ) = 6,06.10-12
58

Y
2

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Gọi V là thể tích cần tìm; Khi kết tủa hoà tan hoàn toàn:
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
0,05.20 1 KS

ẠO
[Mg 2+ ]= = ⇒ [OH - ] = = K S .(V+20);
V+20 V+20 [Mg 2+ ]

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
1 0,1.V
[NH 3 ] = ; [NH 4+ ] =

G
V+20 V+20

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


[NH +4 ].[OH - ]

H
Mặt khác: K b = =0,1.V. 6,06.10-12 .(V+20) ⇒ V=12,4 mL
[NH 3 ]
ẦN
TR

Chọn đáp án: A


B

Câu 97.(8) Đánh giá khả năng hoà tan của AgI trong NH3 1M ?
00
10

Biết Ks(AgI)= 10-16,08; hằng số bền của phức Ag(NH3)2+: β= 107,24


A
Ó

A. Tan ít, S = 3,8.10-5M B. Tan ít, S = 9,1.10-9 M


-H

C. Tan hoàn toàn D. Không tan


Ý
-L

Lời giải
ÁN

AgI↓ ⇌ Ag+ + I- KS
TO

Ag+ + 2NH3 ⇌ Ag(NH3)+2


ÀN

β
Đ

AgI↓ + 2NH3 ⇌ Ag(NH3)+2 + I- Kht =KS.β=10-8,84


N
IỄ

[] 1-2x x x
D

73

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com
GVHD: ThS.Đinh Quý Hương SVTH: Châu Văn Cường

x2 -4,43
K ht = 2 ⇒ x = 10 = 3,8.10-5 = S
(1-2x)

Chọn đáp án: A

N
Ơ
Câu 98.(8) Tính nồng độ của Ag+ trong dung dịch thu được khi hoà tan Ag2S trong

H
N
HClO4 0,10 M? Biết K s(Ag 2S) =10-49,7 ; H2S có pK a1 = 7,0; pK a 2 = 12,9 .

Y
U
A. 1,26.10-16 M B. 3,16.10-11 M

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định