You are on page 1of 132

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.

quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

ĐẠI HỌC HUẾ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

N
Ơ
H
N
NGUYỄN NGỌC THÚY

Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

DỰNG VÀ SỬ
XÂY DỰ SỬ DỤNG

Đ
G
HỆ THỐ
THỐNG BÀI TẬ
TẬP PHẦ
PHẦN PHI KIM LỚ
LỚP 11

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


NHẰ
NHẰM PHÁT TRIỂ
TRIỂN NĂNG LỰ
LỰC THỰ
THỰC HÀNH HÓA
H
ẦN
HỌC
TR

CHO HỌ
HỌC SINH TRUNG HỌ
HỌC PHỔ
PHỔ THÔNG
B
00
10

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học môn Hóa học
A

Mã số: 60140111
Ó
-H
Ý
-L

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC


ÁN

THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG


TO
ÀN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC


Đ
N

TS. NGUYỄN THỊ KIM ÁNH


IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Thừa Thiên Huế, năm 2018

LỜI CAM ĐOAN

N
Ơ
H
N
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết

Y
quả nghiên cứu ghi nhận trong luận văn là trung thực, được các đồng tác giả cho

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
phép sử dụng và chưa từng được công bố trong bất kì một công trình nào khác.
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Nguyễn Ngọc Thúy

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

ii

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

LỜI CẢM ƠN

N
Ơ
H
N
Luận văn được hoàn thành bằng sự cố gắng nổ lực của bản thân cùng sự giúp

Y
đỡ nhiệt tình của thầy cô, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và các em học sinh.

U
.Q
Đầu tiên, em xin bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đến TS.Nguyễn

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Thị Kim Ánh đã tận tâm hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để em hoàn

ẠO
thành luận văn này.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô lớp Cao học Lý luận và phương pháp dạy

Đ
G
học môn Hóa học khóa 25 của Đại học Sư phạm Huế tại An Giang đã tận tình giảng

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

dạy truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho chúng em trong suốt khóa

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
học.
ẦN
Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm Huế, phòng
TR

đào tạo Sau đại học Huế và Đại học An Giang đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi nhất
B

để chúng em học tập, nghiên cứu và hoàn thành khóa học.


00

Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo và các em học sinh trường THPT
10

Hòn Đất và THPT Sóc Sơn thuộc huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang đã nhiệt tình
A

đóng góp ý kiến và giúp đỡ rất nhiều cho tôi trong quá trình thực nghiệm sư phạm.
Ó
-H

Và cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn những người thân trong gia đình, bạn
Ý

bè và đồng nghiệp đã luôn ủng hộ và giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành tốt luận văn
-L

này.
ÁN

Xin chân thành cảm ơn!


TO

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 07 năm 2018


ÀN

Tác giả
Đ
N
IỄ

Nguyễn Ngọc Thúy


D

iii

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
http://daykemquynhon.ucoz.com
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định
D
IỄ
N
Đ
ÀN
TO
ÁN
-L
Ý
https://twitter.com/daykemquynhon

-H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú


Ó
A
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

10
00
B

iv
TR
ẦN
H
Ư
N
G
Đ
ẠO
TP
.Q
U
Y
N
H
Ơ
N
MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
https://daykemquynhon.blogspot.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa .......................................................................................................... i

N
Lời cam đoan........................................................................................................... ii

Ơ
Lời cảm ơn ............................................................................................................. iii

H
N
MỤC LỤC .............................................................................................................. 1

Y
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ...................................................................... 4

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG ............................................................................ 5
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ................................................................................. 6

ẠO
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 7

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................. 7

Đ
G
2. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................... 8

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

3. Nhiệm vụ nghiên cứu........................................................................................... 8

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu...................................................................... 8
ẦN
5. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................. 9
TR

6. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 9


B

7. Giả thuyết khoa học ............................................................................................. 9


00

8. Những đóng góp mới của đề tài ........................................................................... 9


10

9. Cấu trúc luận văn ............................................................................................... 10


A

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .......................... 11


Ó
-H

1.1. LỊCH SỬ CỦA VẤN ĐỀ ............................................................................... 11


Ý

1.2. ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
-L

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI ................................................................................... 12


ÁN

1.3. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC VÀ NĂNG LỰC THỰC HÀNH HÓA HỌC.... 13
TO

1.3.1. Khái niệm về năng lực, năng lực chung của học sinh trung học phổ thông ... 13
1.3.2. Phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh trung học phổ thông ..... 18
ÀN

1.4. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC KẾT HỢP SỬ DỤNG BÀI
Đ

TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC
N
IỄ

HÀNH HÓA HỌC CHO HỌC SINH .................................................................... 21


D

1.4.1. Phương pháp “ Bàn tay nặn bột” .................................................................. 21

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

1.4.2. Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm ..................................................... 22
1.4.3. Phương pháp dạy học theo góc .................................................................... 23
1.5.THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRONG

N
DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ...................... 24

Ơ
1.5.1. Mục đích và đối tượng điều tra .................................................................... 24

H
N
1.5.2. Kết quả điều tra ........................................................................................... 25

Y
Tiểu kết chương 1 .................................................................................................. 27

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Chương 2. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN PHI
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
KIM HÓA HỌC 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO

ẠO
HỌC SINH PHỔ THÔNG .................................................................................. 28

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

2.1. TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC, NỘI DUNG, MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Đ
G
PHI KIM HÓA HỌC 11 ........................................................................................ 28

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

2.1.1. Cấu trúc và nội dung phần phi kim hóa học 11 chuẩn .................................. 28

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
2.1.2. Mục tiêu của chương trình phi kim hóa học 11 chuẩn .................................. 29
ẦN
2.2. NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG
TR

BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM .............................................................. 33


B

2.2.1.Nguyên tắc tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực hành thí nghiệm .... 33
00

2.2.2. Quy trình xây dựng hệ thống bài tập thực hành thí nghiệm .......................... 34
10

2.3. THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HÀNH HÓA
A

HỌC THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM PHẦN
Ó
-H

PHI KIM LỚP 11 .................................................................................................. 35


Ý

2.3.1. Xây dựng các mức độ phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh
-L

trung học phổ thông ............................................................................................... 35


ÁN

2.3.2. Xây dựng thang đánh giá năng lực thực hành hóa học ................................. 38
TO

2.4. TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC
HÀNH PHẦN PHI KIM LỚP 11 .......................................................................... 41
ÀN

2.4.1.Bài tập về lập kế hoạch thí nghiệm ............................................................... 41


Đ

2.4.2. Bài tập về năng lực tiến hành thí nghiệm ..................................................... 44
N
IỄ

2.4.3. Bài tập về quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm ........................ 47
D

2.4.4. Bài tập về xử lý thông tin liên quan đến thí nghiệm ..................................... 48

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

2.5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ
NGHIỆM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH HÓA HỌC CHO
HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ............................................................. 51

N
2.5.1. Sử dụng bài tập thực hành thí nghiệm trong dạy học bài mới ....................... 51

Ơ
2.5.2. Sử dụng bài tập thực hành thí nghiệm trong giờ thực hành........................... 53

H
N
2.5.3. Sử dụng bài tập thực hành hóa học trong giờ luyện tập, ôn tập ..................... 55

Y
2.5.4. Sử dụng bài tập thực hành hóa học trong kiểm tra, đánh giá......................... 57

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
2.6. THIẾT KẾ MỘT SỐ MẪU KẾ HOẠCH DẠY HỌC ..................................... 57
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
2.6.1. Kế hoạch dạy học bài mới [7],[8] ................................................................. 57

ẠO
2.6.2. Kế hoạch dạy học giờ thực hành .................................................................. 65

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Tiểu kết chương 2 .................................................................................................. 71

Đ
G
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ............................................................ 72

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM ........................................................................ 72

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
3.2. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN VÀ NHIỆM VỤ THỰC NGHIỆM ......................... 72
ẦN
3.3. TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .................................................... 73
TR

3.4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM .......................................................................... 76


B

3.4.1. Kết quả định tính ......................................................................................... 76


00

3.4.2. Kết quả định lượng ...................................................................................... 77


10

Tiểu kết chương 3 .................................................................................................. 84


A

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................. 85


Ó
-H

1. Kết luận ............................................................................................................. 85


Ý

2. Kiến nghị ........................................................................................................... 86


-L

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 87


ÁN

PHỤ LỤC
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT Ký hiệu và chữ Viết tắt


1 Bàn tay nặn bột BTNB

N
2 Bài tập thực hành thí nghiệm BTTHThN

Ơ
3 Bài tập về nhà BTVN

H
N
4 Chương trình giáo dục phổ thông CTGDPT

Y
5 Dung dịch Dd, dd

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
6 Đại học sư phạm ĐHSP
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
7 Đối chứng ĐC

ẠO
8 Giáo dục GD

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

9 Giáo dục học GDH

Đ
G
10 Giáo viên GV

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

11 Học sinh HS

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
12 Năng lực NL
ẦN
13 Năng lực thực hành hóa học NLTHHH
TR

14 Nhà xuất bản NXB


15 Phản ứng pư
B
00

16 Phản ứng hóa học pưhh


10

17 Phòng thí nghiệm PTN


A

18 Phương pháp dạy học PPDH


Ó

19 Phiếu học tập PHT


-H

20 Phương trình hóa học pthh


Ý

21 Sách giáo khoa sgk


-L

22 Sách bài tập sbt


ÁN

23 Sách tham khảo stk


TO

24 Thực nghiệm sư phạm TNSP


ÀN

25 Thí nghiệm ThN


26 Tiến sĩ TS
Đ
N

27 Trung học phổ thông THPT


IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

DANH MỤC CÁC BẢNG


Trang
Bảng 1.1. Các năng lực chuyên biệt của môn hóa học............................................ 16

N
Ơ
Bảng 1.2. Cấu trúc năng lực thực hành hóa học ..................................................... 18

H
Bảng 1.3. Kết quả điều tra về sử dụng BTTHThN và phát triển NLTHHH ............ 25

N
Y
Bảng 2.1. Cấu trúc phần phi kim lớp 11 (theo chương trình chuẩn) ....................... 28

U
Bảng 2.2. Các mức độ của NLTHHH đối với HS THPT ........................................ 35

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Bảng 2.3. Thang đánh giá NLTHHH cho HS THPT .............................................. 40
Bảng 2.4. Đánh giá mức độ phát triển của NLTHHH tương ứng tổng số điểm HS

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

đạt được................................................................................................ 41

Đ
Bảng 3.1. Bảng liệt kê phân bố TNSP.................................................................... 72

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Bảng 3.2. Bảng tiêu chí Cohen .............................................................................. 75

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


Bảng 3.3. Bảng so sánh giá trị kiểm chứng t-test .................................................. 75
H
ẦN
Bảng 3.4. Bảng kiểm quan sát đánh giá mức độ phát triển NLTHHH của HS ........ 77
TR

Bảng 3.5. Kết quả kiểm tra bài 45 phút .................................................................. 78


Bảng 3.6. Bảng phân phối tần số, tần suất và tần suất tích lũy bài 45 phút ............. 78
B
00

Bảng 3.7. Bảng phân phối tần số, tần suất theo phân loại học lực bài 45 phút ........ 79
10

Bảng 3.8. Tổng hợp các tham số đặc trưng bài 45 phút .......................................... 80
A

Bảng 3.9. Kết quả bài kiểm tra 15 phút .................................................................. 80


Ó
-H

Bảng 3.10. Bảng phân phối tần số, tần suất và tần suất tích lũy bài 15 phút ........... 81
Bảng 3.11. Bảng phân phối tần số, tần suất theo phân loại học lực bài 15 phút ...... 81
Ý
-L

Bảng 3.12. Bảng tổng hợp các tham số đặc trưng bài 15 phút ................................ 82
ÁN

Bảng 3.13. Bảng tổng hợp các tham số thống kê đặc trưng thực nghiệm ................ 82
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ


Trang

HÌNH

N
Hình 1.1. Sơ đồ cấu trúc năng lực chung của HS THPT......................................... 16

Ơ
Hình 1.2. Sơ đồ tiến trình dạy học theo phương pháp BTNB ................................. 22

H
N
Hình 1.3. Sơ đồ tiến trình dạy học hợp tác theo nhóm............................................ 23

Y
Hình 1.4. Sơ đồ tiến trình tổ chức dạy học theo góc ............................................... 24

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Hình 2.1. Chứng minh tính chất gì của photpho ..................................................... 42
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Hình 2.2. Sơ đồ thiết bị tổng hợp amoniac trong công nghiệp ................................ 42

ẠO
Hình 2.3. Sơ đồ điều chế CO2 trong phòng ThN .................................................... 44

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Hình 2.4. Dụng cụ thí nghiệm ................................................................................ 45

G
Hình 2.5. Sơ đồ điều chế........................................................................................ 46

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Hình 2.6. Thí nghiệm nhiệt phân NH4Cl ................................................................ 47

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Hình 2.7. Điều chế NH3 trong PTN ....................................................................... 48
ẦN
Hình 2.8. Phản ứng tạo phức của NH3 với một số muối ......................................... 48
TR

Hình 2.9. Thí nghiệm chứng minh khí NH3 tan nhiều trong nước .......................... 52
B

Hình 2.10. Thí nghiệm điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm ............................. 53
00

Hình 2.11. Thí nghiệm kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc .................................. 54
10

Hình 2.12. Thí nghiệm tạo phức của NH3 với CuSO4 ............................................ 55
A
Ó

Hình 2.13.Thí nghiệm thổi khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 .................................. 56
-H

Hình 3.1. Đồ thị đường lũy tích bài 45 phút (% HS đạt điểm Xi trở xuống) ........... 79
Ý

Hình 3.2. Biểu đồ phân loại học lực kết quả bài 45 phút ........................................ 80
-L

Hình 3.3. Đồ thị đường lũy tích bài 15 phút (% HS đạt điểm Xi trở xuống) ........... 81
ÁN

Hình 3.4. Biểu đồ phân loại học lực kết quả bài 15 phút ........................................ 82
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài [1],[2],[3]

N
Bước vào thế kỉ XXI, nền giáo dục quốc tế hiện đại đã định hướng phát triển

Ơ
theo bốn trụ cột chính, đó là: “Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để

H
N
làm người” với mục tiêu đào tạo đội ngũ nhân lực trẻ, khỏe không ngừng vươn lên

Y
học hỏi để phát triển và khẳng định vị trí cá nhân của họ trong xã hội.

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Trong xu thế hội nhập quốc tế, nước ta đã đưa ra những chiến lược mới để
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
phát triển nền giáo dục theo định hướng năng lực và giáo dục nhân cách thế hệ trẻ

ẠO
nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực mới có tri thức, có năng lực, có tư duy, có khả năng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

thích ứng tốt, có khả năng vận dụng sáng tạo tri thức nhân loại vào thực tiễn, sẵn

Đ
G
sàng làm chủ nền khoa học kĩ thuật và công nghệ thông tin đang phát triển mạnh

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

mẽ, vượt bậc làm chủ đất nước. Quyết tâm đổi mới nền giáo dục của Đảng và nhà

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
nước đã thể hiện rõ trong Nghị quyết số 44/NQ-CP, ngày 09/6/2014 Ban hành
ẦN
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện theo Nghị quyết số 29-NQ/TW
TR

ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương
B

khóa XI nhấn mạnh: ...“ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng
00

yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
10

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế… Đối với giáo dục phổ thông, tập
A
Ó

trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát
-H

hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh…nâng cao
Ý

năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn…”. Đây là cơ sở
-L

pháp lí để những giáo dục nước ta mạnh dạn trong đổi mới phương pháp dạy
ÁN

học(PPDH).
TO

Trong chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) , hóa học là môn khoa
học tự nhiên vừa mang tính lý thuyết, vừa mang tính thực nghiệm. Thực hành thí
ÀN

nghiệm (ThN) là một trong những năng lực đặc thù quan trọng mà GV cần phải rèn
Đ

luyện và phát triển cho HS . Đây cũng là cách thức giúp các em tiếp thu, lĩnh hội
N
IỄ

kiến thức môn học dễ dàng, bền vững và hiệu quả nhất. Hiện nay, các câu hỏi, bài
D

tập có nội dung hỏi về kiến thức thực hành, ứng dụng hóa học vào thực tiễn cuộc

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

sống đã được đưa vào trong các đề thi, kiểm tra, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ
thông quốc gia (THPTQG) tương đối nhiều. Những câu hỏi dạng này thường
không khó nhưng đa số HS do xem nhẹ kiến thức thực hành, thực nghiệm hoặc

N
chưa được rèn luyện nhiều nên thường trả lời sai dẫn đến kết quả thi không cao.

Ơ
Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học, đúc kết kinh nghiệm

H
N
thực tế giảng dạy ở trường trung học phổ thông (THPT) cùng với mong muốn có

Y
được một hệ thống bài tập thực hành thí nghiệm (BTTHThN) để rèn luyện năng lực

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
thực hành hóa học (NLTHHH) cũng như giúp HS có thể tự tin giải tốt các bài tập
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
dạng này trong các kì thi, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài : “Xây dựng và sử dụng hệ

ẠO
thống bài tập phần phi kim lớp 11 nhằm phát triển năng lực thực hành hóa học

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
cho học sinh trung học phổ thông”.

G
2. Mục đích nghiên cứu

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Lựa chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống BTTHThN gồm các bài tập về lập

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
kế hoạch ThN; kĩ năng tiến hành ThN; quan sát mô tả hiện tượng ThN; xử lý thông
ẦN
tin liên quan đến ThN nhằm phát triển NLTHHH cho HS ở trường phổ thông phần
TR

phi kim lớp 11.


B

3. Nhiệm vụ nghiên cứu


00

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về NLTHHH; BTTHThN phần phi kim lớp 11 và


10

vấn đề phát triển năng lực thực hành của HS.


A

- Nghiên cứu thực trạng sử dụng BTTHThN trong dạy học hóa học phần phi
Ó
-H

kim ở trường THPT hiện nay.


Ý

- Xây dựng và đề xuất những biện pháp sử dụng hiệu quả hệ thống
-L

BTTHThN phần phi kim lớp 11 nhằm phát triển NLTHHH của HS.
ÁN

- Thiết kế một số kế hoạch dạy học mẫu có sử dụng BTTHThN phần phi kim
TO

lớp 11 nhằm nâng cao NLTHHH cho HS.


- Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển NLTHHH thông qua BTTThN.
ÀN

- Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá hiệu quả việc thực hiện đề tài.
Đ

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu


N
IỄ

4.1. Khách thể nghiên cứu


D

Quá trình dạy và học môn Hóa học ở trường THPT

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

4.2. Đối tượng nghiên cứu


Hệ thống BTTHThN phần phi kim hóa học lớp 11.
NLTHHH cho HSTHPT

N
5. Phạm vi nghiên cứu

Ơ
Chương nitơ – photpho và chương cacbon-silic lớp 11 THPT.

H
N
6. Phương pháp nghiên cứu

Y
6.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
- Nghiên cứu cơ sở lý luận dạy học và phương pháp dạy học hóa học ở
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
trường THPT.

ẠO
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá quá trình học tập của học sinh.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

- Phân tích, tổng hợp, hệ thống và phân dạng bài tập hóa học nhằm nâng cao

Đ
G
NLTHHH cho HS ở trường THPT.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
- Nghiên cứu thực tế tình hình sử dụng các ThN hóa học trong các giờ học:
ẦN
nghiên cứu bài mới và thực hành hiện nay trong các trường THPT Hòn Đất, THPT
TR

Sóc Sơn, THPT Phan Thị Ràng, THPT Ngô Sĩ Liên thuộc tỉnh Kiên Giang.
B

- Thực nghiệm sư phạm: để kiểm nghiệm giá trị thực tiễn các kết quả nghiên
00

cứu và khả năng sử dụng BTTHThN nhằm phát triển NLTHHH cho HS.
10

6.3. Các phương pháp thống kê toán học


A

Dùng các phương pháp thống kê toán học để xử lý các số liệu, các kết quả
Ó
-H

điều tra và các kết quả TN để có những nhận xét, đánh giá xác thực.
Ý

7. Giả thuyết khoa học


-L

Nếu xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập đa dạng về nội dung và hình thức
ÁN

theo hướng rèn luyện và củng cố kiến thức về kĩ năng thực hành sẽ kích thích khả
TO

năng suy luận và sáng tạo của HS. Qua đó hệ thống bài tập này sẽ nâng cao
NLTHHH của HS, phát huy mạnh mẽ tính chủ động tích cực và sự yêu thích môn
ÀN

hóa học của HS. Đó cũng là PPDH tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và
Đ

nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học.


N
IỄ

8. Những đóng góp mới của đề tài


D

8.1. Lựa chọn, xây dựng hệ thống BTTHThN đa dạng về hình thức, phong

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

phú về nội dung thể hiện đầy đủ các tiêu chí đánh giá của NLTHHH được phân chia
theo từng dạng bài tập, từng chương kiến thức .
8.2. Đề xuất các biện pháp sử dụng hiệu quả BTTHThN qua giờ dạy bài mới,

N
giờ ôn tập, giờ thực hành giúp HS nắm vững và củng cố kiến thức thực hành thí

Ơ
nghiệm (THThN), giúp các em tự tin khi tiến hành các ThN và có khả năng suy

H
N
luận, giải tốt các BTTHThN trong các đề thi, kiểm tra nhằm phát triển NLTHHH

Y
của HS.

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
8.3. Thiết kế được bộ công cụ đánh giá NLTHHH cho HS thông qua
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
BTTHThN giúp GV và HS có định hướng hoạt động trong quá trình dạy và học.

ẠO
9. Cấu trúc luận văn

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục,

Đ
G
luận văn được trình bày theo 3 chương:

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Chương 2.Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần phi kim hóa học 11
ẦN
nhằm phát triển năng lực thực hành cho học sinh phổ thông.
TR

Chương 3. Thực nghiệm sư phạm


B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

10

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Chương 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

N
1.1. LỊCH SỬ CỦA VẤN ĐỀ

Ơ
Phát triển năng lực thực hành hóa học đã và đang thu hút nhiều sự quan tâm

H
N
của những người làm công tác giáo dục, đặc biệt là các giáo viên dạy môn Hóa học.

Y
Nhiều công trình khoa học đã đưa ra các giải pháp hình thành và phát triển những kĩ

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
năng thực hành hóa học qua việc thiết kế ebook các bài thực hành thí nghiệm hay sử
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
dụng hệ thống bài tập hóa học thực nghiệm ….để hỗ trợ các giờ học thực hành đã

ẠO
góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học trong trường THPT.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Cùng quan tâm đến vấn đề này đã có một số công trình khoa học giáo dục

Đ
G
nghiên cứuvề PPDH môn Hóa học như luận văn thạc sĩ của Nguyễn Thị Phương

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Thu (2007), ĐHSP Hà Nội đã “Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm nhằm phát

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh” .Năm 2010, tác giả Chu Thị
ẦN
Hương, trường ĐHSP Huế tiếp tục nghiên cứu: “Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng
TR

hệ thống thí nghiệm và bài tập thực nghiệm để rèn luyện tư duy và kĩ năng thực
B

hành thí nghiệm cho học sinh lớp 10 nâng cao”.


00

Năm 2011, trong luận văn thạc sĩ của tác giả Lê Thị Khánh Vân, trường
10

ĐHSP Huế cũng nghiên cứu: “Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng bài tập thực
A
Ó

nghiệm nhằm rèn luyện tư duy và kĩ năng thực hành cho học sinh trong dạy học 11
-H

nâng cao. Luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Thị Lan Phương (2013) nghiên cứu:
Ý

“Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm phần vô cơ nhằm phát triển
-L

năng lực thực hành hóa học cho học sinh trung học phổ thông” tại Trường ĐHSP
ÁN

Hà Nội. Năm 2016, tác giả Lê Thị Tươi, ĐHSP Hà Nội đã nghiên cứu vấn đề “Phát
TO

triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh thông qua dạy học chương nitơ-
photpho hóa học lớp 11 trung học phổ thông và năm 2017, tác giả Đào Hồng Hạnh,
ÀN

ĐHSP Hà Nội cũng tiếp tục nghiên cứu vấn đề: “Phát triển năng lực thực hành hóa
Đ
N

học cho học sinh thông qua dạy học chương cacbon-silic hóa học lớp 11 trung học
IỄ

phổ thông” .
D

Bên cạnh đó, nhiều bài báo nghiên cứu khoa học có liên quan đến đề tài phát

11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

triễn năng lực thực hành hóa học cho HS cũng được đăng tải trên các tạp chí uy tín
như: Bài báo khoa học của nhóm tác giả: Phạm Thị Bình - Đỗ Thị Quỳnh Mai - Hà
Thị Thoan (2016) nghiên cứu việc “ Xây dựng bài tập hóa học nhằm phát triển năng
lực thực hành hóa học cho học sinh ở trường phổ thông”, Tạp chí Khoa học Trường

N
Ơ
ĐHSP Hà Nội (số 6A), tr 72-78. Năm 2016, trong Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội

H
N
(số 6A), tr 233-245, các tác giả Nguyễn Thị Kim Ánh và Phạm Hồng Bắc đã công

Y
bố kết quả nghiên cứu đề tài: “Thiết kế hoạt động dạy học theo định hướng phát

U
.Q
triển năng lực học sinh thông qua chủ đề : Các hợp chất của Nitơ”, và trong Tạp chí

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Giáo dục ĐHSP TPHCM (số 387), tr 50-52, các tác giả : Lý Huy Hoàng - Cao Cự
Giác cũng đã có công trình nghiên cứu về “Thực trạng phát triển năng lực thực hành

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

thí nghiệm hóa học cho sinh viên sư phạm hóa học ở trường đại học”,.

Đ
Bài báo của tác giả Phạm Thị Bích Đào - Đặng Thị Oanh (2017), cũng đã

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

“Đề xuất cấu trúc và đánh giá năng lực thực nghiệm cho học sinh thông qua môn

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở”,Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội(số 9), tr

H
ẦN
56-64 hay bài báo của tác giả Đỗ Thị Thu Huyền (2017), “Thiết kế và sử dụng bộ
câu hỏi định hướng bài học chương nhóm nitơ nhằm phát triển năng lực tự học cho
TR

học sinh”,Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội (số 1), tr 62-70.
B

Ngoài ra còn nhiều công trình nghiên cứu khoa học khác là các luận văn, luận án,
00
10

các bài báo khoa học.... cũng đề cập liên quan đến vấn đề chúng tôi nghiên cứu. Tuy
nhiên, các công trình này có hướng nghiên cứu chủ yếu về cách tuyển chọn và xây
A
Ó

dựng bài tập theo các dạng ở từng chương hoặc phát triển NLTHHH cho HS. Trong
-H

luận văn này, chúng tôi đã xây dựng mới và đề xuất biện pháp sử dụng hệ thống
Ý

BTTHThN phần phi kim lớp 11 nhằm phát triển NLTHHH cho HS THPT.
-L

1.2. ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
ÁN

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI[3],[4],[5]


TO

Năm 2017, BGD&ĐT công bố CT GDPT mới theo Quyết định số 404/QĐ-
ÀN

TT do Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa
GDPT nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục của Quốc hội qui định trong Nghị
Đ
N

quyết 88/2014/QH13.
IỄ

Khi nghiên cứu tài liệu này, chúng tôi nhận thấy CTGDPT mới có nhiều nội
D

dung thay đổi, phù hợp với xu hướng phát triển của nền giáo dục(GD) hiện đại. CT

12

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

GDPT mới bao gồm chương trình tổng thể, chương trình môn học và chương trình
hoạt động giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12 được xây dựng theo định hướng phát triển
phẩm chất và năng lực của người học, xem trọng chất lượng giáo dục sau khi đào
tạo và nêu cao vai trò chủ thể của người học trong quá trình giáo dục. CTGDPT mới

N
Ơ
thể hiện một số đặc trung cơ bản như sau:

H
N
- Về mục tiêu GD: CTGDPT mới đưa ra những nhận xét đánh giá về mức độ

Y
tiến bộ của HS qua việc mô tả kết quả học tập và rèn luyện của HS.

U
.Q
- Về nội dung GD: CTGDPT mới chỉ quy định những nội dung chính nhằm

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
phát triển năng lực cho HS trong các tình huống thực tiễn mà chưa có những quy
định chi tiết, rõ ràng .

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

- Về PPDH: CTGDPT mới yêu cầu người dạy sử dụng các phương pháp và

Đ
kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển tốt các năng lực giải quyết vấn đề, năng

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

lực giao tiếp... cho HS.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


- Về hình thức dạy học: CTGDPT mới yêu cầu quá trình dạy học cần kết hợp
H
ẦN
công nghệ thông tin và truyền thông, dạy học theo hướng tích hợp, kết với các hoạt
TR

động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, hoạt động ngoại
khóa...nhằm thu hút và gây hứng thú cho HS.
B
00

- Vấn đề đánh giá kết quả học tập của HS: CTGDPT mới đưa ra các tiêu chí
10

đánh giá về kĩ năngvận dụng kiến thức đã học vào các tình huống thực tiễn.
A

Như vậy, mục tiêu đổi mới của CTGDPT trong giai đoạn mới, ngoài sự đổi
Ó
-H

mới về nội dung kiến thức mới cần hoàn thiện cho người học, sự đổi mới về PPDH
nhằm giúp người học trở nên tích cực, chủ động hơn trong quá trình lĩnh hội kiến
Ý
-L

thức cần thiết trong lao động còn hoàn thiện cho người học những năng lực cần thiết
ÁN

để hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng trong xã hội hiện đại.
1.3. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC VÀ NĂNG LỰC THỰC HÀNH HÓA HỌC
TO

1.3.1. Khái niệm về năng lực, năng lực chung của học sinh trung học phổ thông
ÀN

[3],[4],[5]
Đ

1.3.1.1. Năng lực là gì?


N
IỄ

Khái niệm “ năng lực” cần phát triển cho HS THPT được hiểu một cách phù
D

hợp nhất khi xét về góc độ “ năng lực thực hiện” hay “năng lực hành động” theo
thuật ngữ “ competency ” trong tiếng Anh .

13

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Theo [4], các tác giả đã đưa ra định nghĩa : “Năng lực là thuộc tính cá nhân
được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, khả
năng huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như:

N
hứng thú, niềm tin, ý chí…để thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định,

Ơ
đạt kết quả như mong muốn trong những điều kiện cụ thể”.

H
N
Như vậy, năng lực của người học có thể được hiểu, đó là sự hình thành và phát

Y
triển những tố chất mà người học đã sẵn có thông qua quá trình học tập, hoạt động

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
rèn luyện để từ đó người học có được khả năng tổng hợp và vận dụng một cách linh
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
hoạt, hiệu quả các kiến thức, kĩ năng có được theo ý chí, niềm tin và sự hứng thú của

ẠO
bản thân để thực hiện thành công một hoạt động thực tiễn cụ thể nào đó.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
1.3.1.2. Năng lực chung cần phát triển cho HS THPT

G
Chương trình giảng dạy của môn Hóa học cấp THPT sẽ giúp HS hình thành

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

thế giới quan khoa học với hệ thống kiến thức hóa học phong phú, hiện đại và thiết

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
thực giúp HS phát triển những phẩm chất cần thiết của người lao động mới: có tri
ẦN
thức, tự tin, năng động, sáng tạo, có sức khỏe .… theo định hướng phát triển 9 năng
TR

lực chung mà CT GDPT mới đề cập là:


B

1.Năng lực tự học: ý thức tự giác chủ động lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch
00

bằng sự nổ lực phấn đấu của bản thân theo những mục tiêu cụ thể HS tự đề ra.
10

2. Năng lực giải quyết vấn đề: là khả năng phát hiện, phân tích và đề xuất
A

giải pháp để xử lí phù hợp các tình huống có vấn đề xảy ra trong học tập.
Ó
-H

3. Năng lực sáng tạo: thể hiện năng lực đưa ra những ý tưởng mới, đề xuất
Ý

mới từ tình huống, vấn đề đã xác định, có thể là giải pháp cải tiến hay ý kiến trái
-L

ngược với những quan điểm đúng đắn hiện tại, có hứng thú và thái độ tích cực trong
ÁN

học tập, thể hiện được bản lĩnh và sự tự tin khi thể hiện quan điểm cá nhân .
TO

4. Năng lực tự quản lí (tự chủ) : nhận ra giá trị bản thân, có ý thức bảo vệ
quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ trong học tập; biết quan tâm, chăm sóc sức khỏe;
ÀN

biết thể hiện cử chỉ, hành động, thái độ tích cực để tăng sự tin tưởng, tôn trọng và
Đ

lòng yêu mến của mọi người; có cách ứng xử phù hợp, biết kiềm chế cảm xúc, hành
N
IỄ

động tiêu cực khi gặp tình huống ngoài ý muốn.


D

14

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

5.Năng lực giao tiếp: Có khả năng thể hiện sự tự tin, thái độ tích cực: biết
lắng nghe, biết quan tâm, biết chia sẽ ; biết thể hiện những biểu cảm phù hợp với
đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp để đạt được mục đích của quá trình giao tiếp.

N
6.Năng lực hợp tác: thực hiện tốt trách nhiệm và vai trò của bản thân đối với

Ơ
công việc chung của nhóm, đề xuất mục đích hợp tác, biết đánh giá năng lực các

H
N
thành viên trong nhóm, có khả năng phân công nhiệm vụ và tổng hợp kết quả của

Y
của nhóm, đưa ra nhận xét kết quả và hạn chế sau làm việc.

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
7.Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông: khả năng sử dụng
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
thành thạo các thiết bị ICT, các phần mềm hỗ trợ học tập, biết tìm kiếm và lưu trữ

ẠO
thông tin, dữ liệu quan trọng cần thiết trong các bộ nhớ của nhiều thiết bị khác nhau

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

trên máy hoặc trên mạng.

Đ
G
8.Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Khả năng nghe, hiểu, diễn đạt tốt nội dung

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

chính hay chi tiết văn bản, bài giảng, bài hội thảo, tài liệu…, sử dụng thành thạo

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
vốn từ ngữ thông dụng, thuật ngữ chuyên nghành, phát âm đúng ngữ điệu, nhịp
ẦN
điệu, trình bày lưu loát, thuyết phục, đúng ngữ pháp, chính tả của bài viết.
TR

9.Năng lực tính toán: Sử dụng chính xác phép tính (cộng, trừ, nhân chia, giải
B

phương trình …); sử dụng thành thạo máy tính tay, các dụng cụ đo, vẽ, ...; hiểu biết
00

và vận dụng hợp lí kiến thức về đo lường, ước tính; biết lập luận logic, khoa học,
10

chính xác để diễn đạt kiến thức và ý tưởng trong học tập, cuộc sống.
A

Những năng lực chung cần phát triển cho HS THPT được sắp xếp thành sơ
Ó
-H

đồ cấu trúc năng lực chung ( xem hình 1.1)


Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

15

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Năng lực chung

N
Ơ
Năng lực

H
Năng lực Năng lực tự làm chủ &

N
xã hội phát triễn bản thân công cụ

Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO
Năng Năng Năng Năng Năng Năng Năng Năng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

lực lực lực lực lực lực lực lực

Đ
giao hợp tự tự thẩm thể tính công

G
tiếp tác học giải mỹ chất toán nghệ

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

uyết thông

Ư
vấn tin và

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
đề truyền
ẦN
và thông
sáng
TR

tạo
B
00

Hình 1.1. Sơ đồ cấu trúc năng lực chung của HS THPT


10

1.3.1.3.Những năng lực chuyên biệt của môn Hóa học


A

Môn hóa học cấp THPT ngoài việc cung cấp cho HS hệ thống kiến thức hóa
Ó
-H

học phổ thông cơ bản, hiện đại và thiết thực từ cơ bản đến phức tạp còn hình thành
và phát triển cho HS nhân cách công dân, những năng lực sẵn có và những năng lực
Ý
-L

chuyên biệt của môn hóa học được nêu tóm tắt trong bảng 1.1.
ÁN

Bảng 1.1. Các năng lực chuyên biệt của môn hóa học
Các NL
TO

Biểu hiện của các năng lực thành phần


thành phần
ÀN

Hiểu biết và sử dụng thông thạo:


Đ

NL sử dụng + biểu tượng hóa học ( kí hiệu, hình vẽ, mô hình cấu
N
IỄ

NL ngôn ngữ hóa trúc phân tử, liên kết hóa học…),
D

chuyên học + thuật ngữ hóa học ( đồng đẳng, đồng phân, danh

16

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

biệt pháp, các loại pư: thế, cộng, trùng hợp, hóa hợp, oxi
môn hóa…),
hóa + danh pháp hóa học ( tên gọi, quy tắc gọi tên các chất )

N
học NL thực hành - xác định mục tiêu và lựa chọn thí nghiệm an toàn

Ơ
hóa học - Tiến hành và sử dụng thí nghiệm an toàn

H
N
- Quan sát, mô tả, dự đoán, giải thích và nêu kết luận

Y
chính xác hiện tượng ThN.

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
- Xử lí các thông tin liên quan đến ThN.
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
- Thực hiện thành thạo phép tính toán các đại lượng: số

ẠO
NL mol, khối lượng, thể tích, các loại nồng độ CM, C%, tỉ

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
tính toán khối hơi, khối lượng riêng …

G
- Nhận biết và thiết lập được các công thức liên hệ,

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
công thức tính toán giữa các đại lượng trong hóa học.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
- Tích hợp tốt kiến thức giữa môn hóa học và môn toán.
ẦN
NL - Phát hiện, phân tích được các thông tin liên quan kiến
TR

giải quyết thức hóa học.


B

vấn đề thông - Đề xuất các giải pháp phù hợp để giải quyết các tình
00

qua môn hóa huống có vấn đề xảy ra trong quá trình học tập môn hóa
10

học học.
A
Ó

NL vận dụng - Ghi nhớ, phát hiện tình huống thực tiễn liên quan đến
-H

kiến thức hóa kiến thức hóa học.


Ý

học vào cuộc - Phân tích thông tin liên quan, vận dụng linh hoạt, sáng
-L

sống tạo, chính xác kiến thức hóa học để xử lí vấn đề thực
ÁN

tiễn.
TO

- Đề xuất hướng nghiên cứu mới từ những chuẩn mực


ÀN

NL sáng tạo kiến thức được công nhận.


- Tự tiến hành ThN để tìm đáp án cho giả thuyết, đúc
Đ
N

kết kinh nghiệm và lĩnh hội tri thức mới.


IỄ
D

17

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

1.3.2. Phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh trung học phổ thông
[4],[5],[12],[17]
1.3.2.1. Khái niệm về năng lực thực hành hóa học

N
“Năng lực thực hànhhóa học là khả năng người học huy động, tổng hợp tất

Ơ
cả những kiến thức hóa học đã học, những kinh nghiệm và kĩ năng cần thiết để xử lí

H
N
các thông tin, các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú khám phá tri thức mới , sự

Y
đam mê học hỏi, niềm tin vào khoa học, ý chí kiên nhẫn, sự cẩn trọng,… để thực

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

hiện thành công các thao tác, các kĩ thuật tiến hành các ThN hóa học”.

TP
Kiến thức hóa học là nền tảng giúp HS hiểu biết để thực hiện an toàn các

ẠO
ThN và qua ThN thực tế sẽ giúp HS hiểu rõ khắc sâu kiến thức về bản chất của hóa

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

học. Bên cạnh đó, GV phải thường xuyên sử dụng BTTHThN để hướng dẫn và rèn

Đ
G
luyện cho HS cách quan sát, cách tư duy và phân tích các hiện tượng, giải thích bản

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

chất của phản ứng hóa học xảy ra sẽ hình thành và phát triển cho HS NLTHHH.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
1.3.2.2. Cấu trúc của năng lực thực hành hóa học
ẦN
Bảng 1.2. Cấu trúc năng lực thực hành hóa học
TR

STT NL thành
B

phần Biểu hiện (tiêu chí đánh giá)


00

1 NL xác định Thực hiện đúng quy định và quy tắc an toàn trong PTN
10

mục tiêu và Nhận biết và lựa chọn đúng dụng cụ và hóa chất cần thiết cho
A

lựa chọn ThN ThN cần thực hiện


Ó
-H

Hiểu rõ tác dụng, cấu tạo, cách sử dụng các dụng cụ ThN
Hiểu rõ tính chất, ứng dụng của hóa chất làm ThN
Ý
-L

Thông thạo thao tác lắp ráp, kết hợp các dụng cụ riêng lẻ thành
NL bộ dụng cụ cho ThN cụ thể ; nhận biết sự đúng-sai trong các
ÁN

tiến hành và thao tác lắp ráp.


TO

2 sử dụng Thực hiện độc lập được ThN đơn giản


ÀN

ThN an toàn Tiến hành một số ThN phức tạp có GV hướng dẫn
Đ

3 NL dự đoán, Quan sát các thao tác tiến hành ThN, nhận biết hiện tượng hóa
N

quan sát, mô học xảy ra (sự tạo thành chất kết tủa, màu sắc của dung dịch,
IỄ

tả,giải thích chất rắn, khí ...)


D

hiện tượng Có khả năng mô tả chính xác các hiện tượng

18

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

ThN và rút ra Lập luận , giải thích hiện tượng hóa học và viết các PTHH xảy
kết luận ra
4 NL xử lí Tổng hợp kiến thức để tìm lời giải thích khoa học cho những
thông tin liên hiện tượng đã xảy ra

N
Ơ
quan đến ThN Viết đúng PTHH của các phản ứng đã xảy ra trong ThN

H
Nêu ra nhận xét, kết luận cụ thể hoặc khái quát từ ThN

N
Y
1.3.2.3. Tình hình phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh trung học

U
.Q
phổ thông

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Hiện nay, các trường THPT rất quan tâm định hướng phát triển NLTHHH

ẠO
cho HS nên hầu hết các trường đều trang bị tương đối tốt dụng cụ , hóa chất cho

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

PTN. Hóa học tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức dạy các bài học sử dụng ThN

Đ
G
minh họa và dạy thực hành hóa học. Tuy nhiên, số lượng các ThN hóa học được

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

nêu trong sgk còn ít, một số ThN phức tạp khó tiến hành trong giờ học như sinh ra

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
khí độc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của GV và HS. Do
ẦN
đó, GV thường dùng BTTHThN làm phương tiện thay thế ThN biểu diễn để phát
TR

triển NLTHHH hóa học cho HS.


Mặt khác, theo yêu cầu kiểm tra đánh giá năng lực HS trong giai đoạn mới
B
00

thì nội dung kiến thức các đề kiểm tra, đề thi hiện nay đều phải có một số câu hỏi và
10

bài tập có nội dung kiểm tra NLTHHH . Nhưng thực tế, HS vẫn chưa được hướng
A

dẫn đầy đủ về dạng BTTHThN để rèn luyện những kĩ năng thực hành nên mặc dù
Ó
-H

các câu hỏi thi kiểm tra về NLTHHH không khó nhưng đa số các em e ngại và
không làm được, dẫn đến chất lượng học tập môn hóa chưa cao.
Ý
-L

1.3.2.4. Những biện pháp phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh
ÁN

trung học phổ thông


TO

Hóa học là môn khoa học thực nghiệm, do đó lý thuyết phải được dạy song
song cùng thực hành để hình thành và phát triển NLTHHH tốt nhất, cụ thể qua các
ÀN

quá trình sau:


Đ

a/ Thí nghiệm làm mẫu của GV


N
IỄ

Trong giờ dạy bài mới có sử dụng các ThN minh họa, GV cần phải có sự
D

chuẩn bị chu đáo về kế hoạch bài giảng và hóa chất dụng cụ để làm ThN. Khi tiến
hành ThN, GV phải chú ý thực hiện chuẩn xác các thao tác thực hành như : cách

19

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

cầm ống nghiệm, cách lấy hóa chất dạng lỏng hoặc rắn , cách đun nóng ống nghiệm
đựng hóa chất, cách pha chế dung dịch… Trong trường hợp ThN có sinh ra các chất
khí độc hại, có mùi khó chịu hoặc phức tạp, khó tiến hành, GV có thể sử dụng các

N
clip ThN thay thế. Qua các ThN làm mẫu, HS quan sát, dễ ghi nhớ các thao tác thực

Ơ
hành, tập làm theo giống các thao tác như thí nghiệm mẫu đã quan sát. Như vậy,

H
N
ThN làm mẫu là một trong những cách hiệu quả để giúp HS phát triển NLTHHH

Y
một cách nhanh nhất.

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
b/ Sự hướng dẫn và giải thích rõ các tính năng và cách sử dụng hóa chất,
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
dụng cụ thí nghiệm của GV

ẠO
- Đối với dụng cụ ThN: GV có thể giới thiệu một số dụng cụ thường dùng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

trong như: tên gọi, tính năng và cách sử dụng của chúng; cách lắp ráp các dụng cụ

Đ
G
để thành bộ dụng cụ hoàn chỉnh cho từng ThN cụ thể; những lưu ý cần thực hiện để

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

sử dụng an toàn và hiệu quả.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
- Đối với hóa chất ThN: GV cần hướng dẫn HS hiểu các thông tin trên nhãn
ẦN
mác vật dụng chứa hóa chất như : tên gọi, công thức, tính độc hại, tính dễ cháy nổ.
TR

HS cần tuân thủ các quy tắc an toàn khi làm việc với hóa chất: không dùng hóa chất
B

mất nhãn;không dùng tay trực tiếp lấy hóa chất; không ngửi, không nếm hóa chất;
00

không dùng chung muỗng và ống hút để lấy hóa chất cùng lúcở nhiều lọ hóa chất
10

khác nhau.... Nhận dạng các chất nguy hiểm, dễ cháy nổ, độc hại và biết cách sử
A

dụng chúng an toàn .


Ó
-H

c/Sự định hướng rèn luyện những phẩm chất cần thiết của ngườilàm công
Ý

tác khoa học cho HS


-L

GV cần nhắc nhở HS: cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, gọn gàng, ngăn nắp, kiên
ÁN

nhẫn và tuyệt đối tuân thủ nội quy và quy định an toàn trong PTN; thực hiện theo
TO

yêu cầu của GV hoặc hướng dẫn trong tài liệu học tập, sgk; bảo quản dụng cụ ThN
sạch sẽ, lấy và để đúng vị trí quy định; lắp ráp dụng cụ theo hướng dẫn của GV
ÀN

hoặc chỉ dẫntrong hình vẽ, kiểm tra và thử lại độ chính xác trước khi thực hành; sử
Đ

dụng hóa chất phải hết sức cẩn thận, lấy đúng liều lượng, không được lấy dư, thực
N
IỄ

hiện các thao tác cân đo chính xác; kiên trì thực hiện đúng các thao tác thực hành,
D

tránh sai sót; kiên nhẫn tập trung quan sát hiện tượng.

20

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

d/ Kiểm tra đánh giá kết quả thực hành


- GV tổ chức, hướng dẫn HS làm việc theo nhóm, yêu cầu HS hợp tác làm
việc, nhắc nhở, tự kiểm tra, tự đánh giá việc thực hiện nội quy, tính tích cực khi

N
làm việc cùng nhóm…giúp HS hình thành ý thức tự giác hoàn thành tốt công việc

Ơ
được giao.

H
N
-GV phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở HS trong quá trình tiến

Y
hành ThN sẽ giúp HS kịp thời chỉnh sửa những sai sót và giải quyết những khó

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
khăn gặp phải, giúp các em mau tiến bộ và phát triển tốt kĩ năng thực hành.
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
- GV cần lồng ghép những bài tập có nội dung thực hành vào các bài kiểm

ẠO
tra thường xuyên, kiểm tra định kì, thi học kì để HS có ý thức quan tâm học tốt hơn

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

các BTTHThN.

Đ
G
1.4. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC KẾT HỢP SỬ DỤNG

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
THỰC HÀNH HÓA HỌC CHO HỌC SINH [10],[13],[20]
ẦN
1.4.1. Phương pháp “ Bàn tay nặn bột”
TR

Phương pháp “Bàn tay nặn bột” (BTNB) là một PPDH tích cực đã được phát
B

triển ở nhiều nước có nền giáo dục hiện đại. Phương pháp BTNB xem HS là trung
00

tâm của quá trình dạy học được GV làm người hướng dẫn trong hành trình khám
10

phá kiến thức mới.


A

Cơ sở khoa học của PPDH BTNB là dạy học khoa học dựa trên sự tìm tòi -
Ó
-H

nghiên cứu, được thực hiện theo tiến trình như hình 1.2
Ý
-L
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

21

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Tình huống xuất phát


(câu hỏi nêu vấn đề)

Hình thành câu hỏi của HS

N
Ơ
H
Xây dựng giả thuyết

N
và thiết kế phương án thực nghiệm

Y
U
Tiến hành thực nghiệm

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

tìm tòi - nghiên cứu

TP
ẠO
Kết luận và hợp thức hóa kiến thức

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Hình 1.2. Sơ đồ tiến trình dạy học theo phương pháp BTNB

G
Theo PPDH này GV hướng dẫn HS tự làm ThN để hiểu rõ bản chất vấn đề,

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
giúp HS rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng phân tích, thảo luận và trình bày quan điểm

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
cá nhân trước tập thể, từ đó HS thích nghiên cứu, khám phá và yêu thích khoa học.
ẦN
1.4.2. Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm
TR

PPDH hợp tác được GV ngẫu nhiên hay chỉ định chia lớp học thành các
B

nhóm nhỏ từ 4 đến 6 HS, giao nhiệm vụ giống nhau hoặc khác nhau để cùng hoàn
00

thành mục tiêu chung của một nội dung kiến thức. Tiến trình dạy học theo PPDH
10

hợp tác theo nhóm được thực hiện như sơ đồ hình 1.3.
A
Ó
-H
Ý
-L

Làm việc theo nhóm Tổng kết ( GV +


ÁN

Làm việc chung (HS) HS)


cả lớp (GV)
TO

- Lập kế hoạch làm việc - Các nhóm lần lượt trình


- Nêu vấn đề thảo luận bày kết quả
- Phân công nhiệm vụ trong
- Chia nhóm, giao nhóm
ÀN

- Các nhóm thảo luận, góp


nhiệm vụ ý
- Thực hiện nhiệm vụ, thảo
- Hướng dẫn làm việc luận , thống nhất ý kiến
Đ

- Đánh giá kết quả các


theo nhóm. nhóm, kết luận vấn đề
- Chuẩn bị báo cáo
N
IỄ
D

22

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Hình 1.3. Sơ đồ tiến trình dạy học hợp tác theo nhóm
PPDH hợp tác theo nhóm tạo điều kiện để HS giao lưu, học hỏi trao đổi kiến
thức, phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác với tập thể để hoàn thành tốt công việc

N
chung. Đây là kĩ năng cần thiết giúp các em hòa nhập cuộc sống cộng đồng trong

Ơ
tập thể lao động có tổ chức và có phân công lao động.

H
N
Tuy nhiên, PPDH hợp tác có một số hạn chế trong quá trình thực hiện như:

Y
trong nhóm nhiều ý kiến khác nhau dẫn đến tranh cãi, mất thời gian, nếu không gian

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
lớp học hẹp lại có số học sinh đông thì phân chia nhóm lớn hoạt động không hiệu
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
quả. Do vậy, PPDH này chỉ nên sử dụng để nghiên cứu hoặc củng cố kiến thức một

ẠO
chủ đề và GV cần phải định hướng rõ mục tiêu khi chia nhóm và có sự chuẩn bị tốt

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

nội dung thảo luận.

Đ
G
1.4.3. Phương pháp dạy học theo góc

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

PPDH theo góc là hình thức dạy học bằng cách thiết kế 3 , 4 hoặc 5 góc học

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
tập bố trí tại các góc lớp hay một không gian học tập thích hợp, với nhiều hình thức
ẦN
hoạt độc lập và nhiệm vụ khác nhau , cùng nghiên cứu chung một nội dung học tập.
TR
B
00
10
A
Ó

GV chia lớp học thành 4 góc, cùng thực hiện một nội dung và mục tiêu học tập nhưng
-H

theo hình thức và cách sử dụng các phương tiện, đồ dùng học tập khác nhau
BẢNG VIẾT
Ý
-L

GÓC TRẢI NGHIỆM( làm thí nghiệm) GÓC QUAN SÁT( xem movie )
ÁN
TO
ÀN
Đ

- Học liệu: hóa chất, dụng cụ ThN. - Học liệu: máy tính hoặc tivi.
- Đối tượng: HS thích quan sát, khám phá .
N

- Đối tượng: HS thích vận động khám phá,


- Nhiệm vụ: HS xem movie ThN minh họa
IỄ

tham gia các dự án khoa học.


- Nhiệm vụ: HS tiến hành ThN theo nhóm, tính chất của các chất cần nghiên cứu. HS
D

quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra nhận quan sát, nêu hiện tượng, giải thích.
xét cần thiết.

23

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

LỐI ĐI

GÓC ÁP DỤNG (áp dụng) GÓC PHÂN TÍCH (đọc tài liệu)

N
Ơ
H
N
- Học liệu: bảng trợ giúp, bài tập, PHT… -Học liệu: sgk, sbt, sách tham khảo, tạp chí

Y
- Đối tượng: HS có chuẩn bị bài, có phong cách -Đối tượng: HS có phong cách học theo kiểu

U
học vận động kiểu đọc -viết. đọc hiểu, ghi chép, tiếp nhận thông tin dưới

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Nhiệm vụ: HS đọc bảng trợ giúp (chỉ đối với dạng chữ viết, văn bản.

TP
góc xuất phát), áp dụng giải bài tập hoặc giải - Nhiệm vụ: HS đọc tài liệu sgk và tài liệu
quyết một vấn đề có liên quan đến thực tiễn. tham khảo để trả lời câu hỏi và rút ra kiến

ẠO
thức mới cần lĩnh hội.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

GÓC TỐC ĐỘ ( giải trí )

Đ
- Học liệu: câu đố, trò chơi ô chữ, ghép tranh,....có liên quan đến nội

G
dung kiến thức bài học.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

- Đối tượng: HS có tốc độ hoạt động nhanh

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


- Nhiệm vụ: tham gia trò chơi giải trí có kiến thức liên quan bài học,

H
được cộng điểm khuyến khích.
ẦN
Hình 1.4. Sơ đồ tiến trình tổ chức dạy học theo góc
TR
B
00
10
A
Ó

1.5.THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM


-H

TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Ý
-L

1.5.1. Mục đích và đối tượng điều tra


* Mục đích điều tra:
ÁN

- Tìm hiểu tình hình dạy học có sử dụng BTTHThN ở một số trường THPT.
TO

- Tìm hiểu khó khăn của GV trong việc sử dụng BTTHThN trong dạy học.
ÀN

- Tham khảo ý kiến của GV về định hướng xây dựng hệ thống BTTHThN.
Đ

* Đối tượng điều tra:Chúng tôi tiến hành điều tra lấy ý kiến của 48 giáo viên
N

tại các trường THPT: Hòn Đất, Sóc Sơn, Phan Thị Ràng, Nam Thái Sơn, Võ Văn
IỄ
D

Kiệt thuộc tỉnh Kiên Giang và một số GV đang theo học lớp cao học LL & PPDH
môn hóa học khóa 25 tại An Giang.

24

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

1.5.2. Kết quả điều tra


1.5.2.1. Thực trạng sử dụng bài tập thực hành thí nghiệm trong giảng dạy hóa
học ở các trường THPT của tỉnh Kiên Giang

N
Sau khi thu thập thông tin điều tra, chúng tôi đã tổng hợp nội dung các ý

Ơ
kiến theo bảng 1.3.

H
N
Bảng 1.3. Kết quả điều tra về sử dụng BTTHThN và phát triển NLTHHH

Y
Nội dung tìm hiểu Ý kiến của GV Số lượng Tỉ lệ %

U
.Q
1. Sựcần thiết phải sử □ Không cần thiết 2 4,17%

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

dụng thêm BTTHThN để □ Bình thường 9 18,75%

TP
phát triển NLTHHH của □ Cần thiết. 19 39,58 %

ẠO
HS □ Rất cần thiết 18 37,50%

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

2. Mức độ sử dụng thêm □ Chưa bao giờ 0 0,00%

Đ
hệ thống BTTHThN □ Thỉnh thoảng 8 16,67%

G
trong dạy học (dạy bài □Thường xuyên 34 70,83%

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

mới, dạy luyện tập, dạy

Ư
□ Rất thường xuyên 6 12,50%

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
thực hành)
□ Chưa bao giờ 0 0,00%
ẦN
3. Mức độ sử dụng
BTTHThN trong sgk và □ Thỉnh thoảng 25 52,08%
TR

sbt trong dạy học hóa □Thường xuyên 14 21,17%


học □ Rất thường xuyên 9 18,75%
B
00

4. Nhận xét về số lượng □ Chưa đầy đủ 39 81,25%


và sự đa dạng nội dung □ Tương đối đầy đủ 7 14,58%
10

của BTTHThN trong sgk □ Đầy đủ 2 4,17%


A

và sbt □ Rất đầy đủ 0 0,00%


Ó

5. BTTHThN dùng thêm □ Sách tham khảo 22 45,83 %


-H

để dạy học thường được □ Mạng internet 19 39,59 %


Ý

lấy từ những nguồn nào □ Tự xây dựng 7 14,58 %


-L

□ Củng cố kiến thức về THThN cho


HS như : quan sát, nhận biết, nêu hiện 40 83,33 %
ÁN

tượng và giải thích...


TO

□ Rèn luyện các thao tác kĩ năng thực 42 87,50 %


6. Quan điểm về việc sử
hành ThN
ÀN

dụng BTTHThN trong


□ Rèn luyện năng lực: nhận thức, sáng
dạy học hóa học ở
Đ

tạo, vận dụng kiến thức, hợp tác làm 36 75,00 %


trường THPT ?
việc nhóm, tự học,….
N
IỄ

□ Kiểm tra, đánh giá NLTHHH của 41 85,42 %


D

HS
□ Giúp HS hứng thú, tích cực học tập , 37 77,03%

25

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

yêu thích nghiên cứu khoa học


□ Sử dụng BTTHThN, để HS nghiên 36 75,00 %
cứu kiến thức mới.
□ Theo nội dung từng bài trong sgk 38 77,27 %

N
□ Theo trình độ HS, sắp xếp theo mức 18 40,09 %

Ơ
7. Định hướng xây dựng độ từ dễ đến khó

H
hệ thống BTTHThN ? □ Các BTTHThN,thường gặp trong đề

N
kiểm tra, đề thi học kì hoặc thi tốt 36 75 %

Y
nghiệp THPT quốc gia hàng năm

U
□ Phát triển NLTHHH của HS 26 29,54 %

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

□ Chỉnh sửa chi tiết một bài tập, cho 35 72,92 %

TP
HS làm bài tập tương tự

ẠO
□ Yêu cầu HS vận dụng kiến thức về 34 70,83 %

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

thực hành thí nghiệm để giải bài tập,

Đ
GV sửa và bổ sung bài tập tương tự

G
8. Cách thức sử dụng hệ
□ Thiết kế các bài tập lớn (dự án) để 15 31,25 %

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

thống BTTHThN trong


HS thực hành nghiên cứu khoa học

Ư
dạy học hóa học

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


□ Yêu cầu HS giải BTTHThN, có sự 21 43,75 %
sáng tạo khác nhau
H
ẦN
□ Sử dụng BTTHThN, có nhiều lựa 52,08 %
TR

chọn, yêu cầu HS phân tích và lựa 25


chọn đáp án đúng nhất.
B

□ Không đủ thời gian 4 8,34%


00

□ Trình độ HS không đồng đều 6 12,50%


10

□ Học sinh không thích giải và không 8 16,67%


9. GV gặp khó khăn gì
A

chú tâm khi giải BTTHThN


nhất trong quá trình dạy
Ó

□ Cơ sở vật chất chưa đầy đủ: tivi,


-H

học có sử dụng
dụng cụ, hóa chất thí nghiệm , bàn 10 20,83 %
BTTHThN?
ghế, phòng học ...
Ý
-L

□Thiếu hệ thống BTTH chất lượng để 20


phát triển NLTN cho HS 41,66%
ÁN

□ Không cần thiết 2 4,17%


10. Mức độ cần thiết xây
TO

□ Bình thường 9 18,75%


dựng hệ thống
□ Cần thiết. 19 39,58 %
BTTHThN
ÀN

□ Rất cần thiết 18 37,50%


- Cần phải xây dựng hệ thống BTTHThN theo từng chuyên đề ở tất
Đ

11. Ý kiến khác về việc cả các khối lớp cấp 2,3.


N
IỄ

xây dựng và sử dụng - Hệ thống BTTH cần phân dạng theo các tiêu chí đánh giá
BTTHThN NLTHHH để HS dễ tiếp thu.
D

Hệ thống BTTHThN cần được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó,

26

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

từ đơn giản đến phức tạp để khuyến khích sự tích cực tham gia giải
bài tập của HS.
Xây dựng hệ thống BTTHThN cần đa dạng về hình thức và nội
dung để gây hứng thú học tập cho HS.

N
BTTHThN nên chia làm 2 dạng: tự luận và trắc nghiệm làm ngân

Ơ
hàng đề đưa vào kiểm tra và thi.

H
1.5.2.2. Đánh giá kết quả điều tra

N
Y
Từ việc điều tra thực trạng xây dựng và sử dụng BTTHThN, chúng tôi rút ra

U
những nhận xét sau:

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
- Về việc sử dụng BTTHThN vào giảng dạy hóa học : tất cả các GV đều xác
nhận có sử dụng BTTHThN trong giảng dạy, đa số đều ở mức độ thường xuyên.

ẠO
Tuy nhiên phần lớn GV đều nhận thấy sgk và sbt chưa có đầy đủ về nội dung và đa

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
dạng về hình thức nên phải sử dụng thêm BTTHThN thường gặp trong đề thi, đề

G
kiểm tra ở sách tham khảo và tài liệu trên mạng internet .

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
- Nhận định tính quan trọng của việc xây dựng hệ thống BTTHThN cho HS:

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
hầu hết GV đều nhận thấy cần phải có hệ thống BTTHThN để thuận tiện trong việc
ẦN
giảng dạy của GV và HS cũng dễ ôn tập kiểm tra.
TR

Từ kết quả điều tra trên, chúng tôi nhận thấy cần phải xây dựng một hệ thống
B

BTTHThN chất lượng đa dạng về hình thức và nội dung, được phân theo từng dạng
00

theo tiêu chí đánh giá của NLTHHH và sắp xếp theo từng chương và mức độ nhận
10

thức từ dễ đến khó. Cụ thể, chúng tôi tập trung xây dựng hệ thống BTTHThN phần
A

phi kim của Hóa học lớp 11 theo chương trình chuẩn và đề xuất một số biện pháp
Ó
-H

sử dụng hệ thống BTTHThN trong giảng dạy có hiệu quả.


Tiểu kết chương 1
Ý
-L

Trong chương này, chúng tôi đã trình bày những vấn đề thuộc về cơ sở lí
ÁN

luận và thực tiễn của đề tài:


1. Tìm hiểu các luận văn, luận án, các tài liệu, các bài báo khoa học ... có mối
TO

liên hệ với đề tài, tác giả nhận thấy việc xây dựng và sử dụng BTTHThN đã và đang
ÀN

thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Tuy nhiên hướng nghiên cứu
Đ

xây dựng và sử dụng BTTHThN phần phi kim lớp 11 chưa được nghiên cứu sâu.
N

2. Tìm hiểu cơ sở lí luận về định hướng đổi mới CT GDPT trong giai đoạn
IỄ
D

mới, GV hiểu rõ định hướng đổi mới sẽ thấy được tầm quan trọng và có những mục
tiêu rõ ràng trong việc xây dựng và sử dụng BTTHThN.

27

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

3. Nghiên cứu các định nghĩa về: năng lực, các năng lực chung , các năng lực
năng lực thực hành hóa học, cấu trúc và tình hình phát triển , những biện pháp phát
triển NLTHHH cho HS ở trường THPT.
4. Tìm hiểu một số phương pháp dạy học tích cực gồm: phương pháp “bàn

N
Ơ
tay nặn bột”, PPDH hợp tác theo nhóm, PPDH theo góc. Những PPDH này có thể

H
N
sử dụng BTTHThN trong giảng dạy để phát triển NLTHHH cho HS. Tuy nhiên GV

Y
cần chú ý lựa chọn bài dạy phù hợp với mỗi phương pháp, áp dụng linh hoạt tùy bài

U
.Q
dạy và phương pháp dạy để giờ dạy đạt hiệu quả cao.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
5. Tiến hành điều tra thực trạng sử dụng BTTHThN trong dạy học và kiểm
tra đánh giá bằng phiếu tham khảo ý kiến của 48 GV hóa học. Từ kết quả điều tra

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

được, chúng tôi nhận thấy đa số GV đều hiểu rõ định hướng phát triển năng lực HS

Đ
của CT GDPT giai đoạn mới. Tất cả GV đều nhận định sự cần thiết việc sử dụng

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

BTTHThN vào giảng dạy hóa học phát triển NLTHHH cho HS THPT. Tuy nhiên,

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


trong quá trình thực hiện lại gặp nhiều khó khăn mà nguyên nhân quan trọng nhất là

H
ẦN
thiếu một hệ thống BTTHThN đa dạng, phong phú và chất lượng.
Dựa vào cơ sở lí luận và thực tiễn trên, chúng tôi nghiên cứu đề tài nhằm tìm
TR

ra các biện pháp để phát triển NLTHHH cho HS qua đề tài xây dựng và sử dụng hệ
B

thống BTTHThN với phạm vi nghiên cứu là phần phi kim lớp 11 theo chương trình
00
10

chuẩn. Nội dung của đề tài sẽ nghiên cứu sâu về cách xây dựng hệ thống BTTHThN
theo các tiêu chí đánh giá NLTHHH của HS, biện pháp sử dụng hiệu quả hệ thống
A
Ó

BTTHThN trong các giờ dạy bài mới, giờ THThN, giờ ôn tập, luyện tập.
-H

Chương 2
Ý

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN PHI KIM


-L

HÓA HỌC 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH


ÁN

CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG


TO
ÀN

2.1. TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC, NỘI DUNG, MỤC TIÊU CHƯƠNG
Đ

TRÌNH PHI KIM HÓA HỌC 11 [5],[8],[12]


N

2.1.1. Cấu trúc và nội dung phần phi kim hóa học 11 chuẩn
IỄ

Phần phi kim hóa học 11 gồm 2 chương và có các bài dạy như bảng 2.1
D

Bảng 2.1. Cấu trúc phần phi kim lớp 11 (theo chương trình chuẩn)

28

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Chương 2: Nitơ – Photpho Chương 3: Cacbon – Silic


(gồm 8 bài) (gồm 5 bài)
Bài 7. Nitơ Bài 15. Cacbon

N
Bài 8. Amoniac và muối amoni Bài 16. Hợp chất của Cacbon

Ơ
Bài 9. Axit nitric và muối nitrat Bài 17. Silic và hợp chất của Silic

H
N
Bài 10. Photpho bài 18. Công nghiệp silicat

Y
Bài 11. Axit Photphoric và muối Bài 19. Luyện tập: Tính chất của

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

photphat Cacbon-Silic

TP
Bài 12. Phân bón hóa học

ẠO
Bài 13. Luyện tập

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của

G
một số hợp chất nitơ-photpho

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


2.1.2. Mục tiêu của chương trình phi kim hóa học 11 chuẩn

H
ẦN
2.1.2.1. Mục tiêu của chương Nitơ- Photpho
* Đơn chất Nitơ -Photpho
TR

a/ Kiến thức
B
00

+ Vị trí của nitơ, photpho và cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố trong
10

bảng tuần hoàn; cấu tạo phân tử, trạng thái tự nhiên của nitơ và photpho; Photpho
A

có 2 dạng thù hình là P trắng và P đỏ .


Ó
-H

+ Tính chất hoá học đặc trưng của nitơ: tính oxi hoá (tác dụng với kim loại
Ý
-L

mạnh, với hiđro), ngoài ra nitơ còn có tính khử (tác dụng với oxi).
+Tính chất hoá học của Photpho : vừa có tính oxi hoá (tác dụng với một số
ÁN

kim loại K, Na, Ca…); vừa có tính khử (tác dụng với O2, Cl2,…).
TO

b/ Kĩ năng
ÀN

+ Dự đoán tính chất, kiểm tra dự đoán và kết luận về tính chất hoá học của
Đ

nitơ và photpho.Viết các ptpư minh hoạ tính chất hoá học của nitơ và photpho.
N

+ Giải được bài tập: Tính thể tích khí nitơ ở đktc tham gia trong phản ứng
IỄ
D

hoá học, tính % thể tích nitơ trong hỗn hợp khí, một số bài tập khác có nội dung
liên quan.

29

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

*Amoniac và muối amoni


a/ Kiến thức
+ Tính chất vật lí, ứng dụng chính, cách điều chế amoniac và muối amoni

N
trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Ơ
+ Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của amoniac: tính bazơ yếu (tác dụng

H
N
với nước, dung dịch muối, axit) và tính khử (tác dụng với oxi và một số oxit kim

Y
loại), khả năng tạo phức.

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
+ Tính chất hoá học của muối amoni: phản ứng trao đổi ion, phản ứng nhiệt
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
phân (muối amoni tạo bởi axit không có tính oxi hóa, muối amoni tạo bởi axit có

ẠO
tính oxi hóa) và ứng dụng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
b/ Kĩ năng

G
- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

chất hoá học của amoniac và muối amoni.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh..., rút ra được nhận xét về tính chất vật
ẦN
lí và hóa học của NH3 và NH4+.
TR

- Viết được các phương trình hóa học dạng phân tử hoặc ion rút gọn.
B

- Phân biệt được amoniac với một số khí khác, muối amoni với một số muối
00

khác bằng phương pháp hóa học.


10

- Giải được bài tập : Tính thể tích khí amoniac sản xuất đuợc ở đktc theo
A

hiệu suất phản ứng, một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan; tính % về khối
Ó
-H

lượng của muối amoni trong hỗn hợp phản ứng, một số bài tập khác có nội dung
Ý

liên quan.
-L

*Axit nitric và muối nitrat


ÁN

a/ Kiến thức
TO

+ Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí ( trạng thái, màu sắc, khối lượng riêng,
tính tan), ứng dụng, cách điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm và trong công
ÀN

nghiệp (từ amoniac).


Đ

+Tính chất hóa học của HNO3: là một trong những axit mạnh nhất đồng thời
N
IỄ

HNO3 là axit có tính oxi hoá rất mạnh: oxi hoá hầu hết kim loại, một số phi kim,
D

nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ.

30

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

+Tính chất hóa học của muối nitrat: là chất oxi hóa ở nhiệt độ cao do bị nhiệt
phân hủy tạo thành oxi và sản phẩm khác nhau (tùy thuộc là muối nitrat của kim loại
hoạt động, hoạt động kém, hoạt động trung bình); phản ứng đặc trưng của ion NO 3−

N
với Cu trong môi trường axit, cách nhận biết ion NO 3− bằng phương pháp hóa học.

Ơ
H
b/ Kĩ năng

N
- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra dự đoán bằng ThN và kết luận.

Y
U
- Tiến hành hoặc quan sát ThN, hình ảnh,... rút ra được nhận xét về tính chất

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

của HNO3 và muối nitrat.

TP
- Viết các phương trình hóa học dạng phân tử, ion rút gọn minh hoạ tính chất

ẠO
hoá học của HNO3 đặc và loãng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
- Giải được bài tập : Tính thành phần % khối lượng của hỗn hợp kim loại tác

G
dụng với HNO3, khối lượng dung dịch HNO3 có nồng độ xác định điều chế được

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
theo hiệu suất, bài tập tổng hợp có nội dung liên quan; tính thành phần % khối

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
lượng muối nitrat trong hỗn hợp, nồng độ hoặc thể tích dung dịch muối nitrat tham
ẦN
gia hoặc tạo thành trong phản ứng; một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.
TR

* Axit photphoric và muối photphat


B

a/ Kiến thức
00

- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí ( trạng thái, màu sắc, tính tan), ứng dụng,
10

cách điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
A
Ó

- Tính chất hóa học của H3PO4 là axit trung bình, ba nấc, không có tính oxi hóa.
-H

- Tính chất của muối photphat (tính tan, tác dụng với axit, phản ứng với dung
Ý

dịch muối khác), ứng dụng.


-L

- Cách nhận biết ion photphat (PO43-)


ÁN

b/ Kĩ năng
TO

- Nhận biết được axit H3PO4 và muối photphat bằng phương pháp hoá học.
ÀN

- Tính khối lượng H3PO4 sản xuất được, % về khối lượng muối photphat
Đ

trong hỗn hợp, một số bài tập liên quan.


N

* Phân bón hóa học


IỄ

a/ Kiến thức
D

- Khái niệm phân bón hóa học và phân loại.

31

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

- Tính chất, ứng dụng, điều chế phân đạm, lân, kali, NPK và vi lượng.
b/ Kĩ năng
- Quan sát mẫu vật, làm thí nghiệm nhận biết một số phân bón hóa học.

N
- Sử dụng an toàn, hiệu quả một số phân bón hóa học.

Ơ
- Tính khối lượng phân bón cần thiết để cung cấp một lượng nguyên tố

H
N
dinh dưỡng.

Y
2.2.2.2. Chuẩn kiến thức, kỹ năng chương Cacbon – Silic

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
*Cacbon và hợp chất của cacbon
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
a/ Kiến thức

ẠO
- Vị trí của cacbon trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, cấu hình

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

electron nguyên tử , các dạng thù hình của cacbon, tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể,

Đ
G
độ cứng, độ dẫn điện), ứng dụng

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

- Tính chát vật lí của CO và CO2.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
- Cacbon có tính phi kim yếu (oxi hóa hiđro và kim loại canxi), tính khử
ẦN
(khử oxi, oxit kim loại). Trong một số hợp chất, cacbon thường có số oxi hóa +2
TR

hoặc +4.
B

- CO có tính khử (tác dụng với oxit kim loại), CO2 là một oxit axit, có tính
00

oxi hóa yếu ( tác dụng với Mg, C ).


10

- Tính chất vật lí, tính chất hóa học của muối cacbonat (nhiệt phân, tác dụng
A

với axit).
Ó
-H

- Cách nhận biết muối cacbonat bằng phương pháp hoá học.
Ý

b/ Kĩ năng
-L

- Viết các ptpư minh hoạ tính chất hoá học của C, CO, CO2, muối cacbonat.
ÁN

- Tính thành phần % muối cacbonat trong hỗn hợp ; Tính % khối lượng oxit
TO

trong hỗn hợp phản ứng với CO; tính % thể tích CO và CO2 trong hỗn hợp khí.
* Silic và hợp chất của silic. Công nghiệp Silicat
ÀN

a/ Kiến thức
Đ

- Vị trí của silic trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, cấu hình
N
IỄ

electron nguyên tử.


D

- Tính chất vật lí (dạng thù hình, cấu trúc tinh thể, màu sắc, chất bán dẫn),

32

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

trạng thái tự nhiên , ứng dụng (trong kĩ thuật điện), điều chế silic (Mg + SiO2).
- Tính chất hoá học : Là phi kim hoạt động hoá học yếu, ở nhiệt độ cao tác
dụng với nhiều chất (oxi, cacbon, dung dịch NaOH, magie).

N
- SiO2: Tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể, tính tan), tính chất hoá học (tác

Ơ
dụng với kiềm đặc, nóng, với dung dịch HF).

H
N
- H2SiO 3 : Tính chất vật lí (tính tan, màu sắc), tính chất hoá học (là axit yếu,

Y
ít tan trong nước, tan trong kiềm nóng).

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
- Công nghiệp silicat: Thành phần hoá học, tính chất, quy trình sản xuất và
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
biện pháp kĩ thuật trong sản xuất gốm, thuỷ tinh, xi măng.

ẠO
b/ Kĩ năng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

- Viết được các PTHH thể hiện tính chất của silic và các hợp chất của nó.

Đ
G
- Bảo quản, sử dụng được hợp lí, an toàn, hiệu quả vật liệu thuỷ tinh, đồ

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

gốm, xi măng.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
- Tính % khối lượng SiO2 trong hỗn hợp.
ẦN
2.2. NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG HỆ
TR

THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM [6],[9],[12],[15],[18]


B

2.2.1.Nguyên tắc tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực hành thí nghiệm
00

Hệ thống BTTHThN được xây dựng theo các nguyên tắc sau:
10

1. Đảm bảo phù hợp với yêu cầu đổi mới của chương trình giảng dạy, PPDH
A
Ó

và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS:
-H

Chúng tôi đã dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ năng, nội dung giảm tải của từng
Ý

chương và từng bài học cụ thể để xây dựng hệ thống BTTHThN phù hợp với mục
-L

tiêu, PPDH, hình thức đổi mới kiểm tra đánh giá HS trong CT GDPT mới.
ÁN

2.Đảm bảo tính chính xác, khoa học:


TO

Nội dung BTTHThN đề cập đến phải phản ánh đúng kiến thức về tính chất:
vật lí, hóa học; phương pháp: điều chế, tinh chế, bảo quản; ứng dụng của các chất
ÀN

phải chuẩn xác khoa học; hình vẽ, biểu bảng, đồ thị phải đúng quy chuẩn, có tính
Đ

thực tế và tính thẩm mĩ.


N
IỄ

3.Nội dung BTTHThN phải bám sát mục tiêu và yêu cầu về thực hành ThN
D

hóa học

33

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Những BTTHThN được xây dựng phải có nội dung về nội quy an toàn thí
nghiệm, những quy tắc cần thực hiện trong phòng thí nghiệm; đề cập nội dung kiến
thức về các thao tác tiến hành thí nghiệm biểu diễn, chứng minh tính chất, điều chế,

N
tách chất, nhận biết .... thể hiện tính đặc thù của môn hóa học.

Ơ
4.Nội dung BTTHThN phải phù hợp với đối tượng và trình độ nhận thức của HS

H
N
BTTHThN được sử dụng làm phương tiện dạy và học nên kiến thức bài tập

Y
xây dựng cần phải sắp xếp theo mức độ nhận thức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
phức tạp để tất cả HS yếu, trung bình hay khá giỏi đều có thể tham gia giải bài tập,
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
phát huy tối đa khả năng học tập của các em, từng bước hình thành và phát triển

ẠO
năng lực học tập.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
5.Đảm bảo tính logic và hợp lí trong cách trình bày nội dung và hình thức:

G
Hệ thống BTTHThN được sắp xếp logic theo các dạng bài tập, theo nội dung

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

bài học cụ thể của từng chương và sắp xếp theo các mức độ: nhận biết, thông hiểu,

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
vận dụng và vận dụng ở mức độ cao nhằm giúp cho GV dễ sử dụng hệ thống bài tập
ẦN
trong giảng dạy.
TR

2.2.2. Quy trình xây dựng hệ thống bài tập thực hành thí nghiệm
B

Khi tiến hành xây dựng hệ thống BTTHThN chúng tôi thực hiện các bước sau:
00

Bước 1: Tiến hành phân tích mục tiêu dạy học của môn học, nghiên cứu
10

chuẩn kiến thức và kĩ năng của từng chương, từngbài học cụ thể để định hướng thiết
A

kế nội dung hệ thống BTTHThN.


Ó
-H

Bước 2: Tìm hiểu và phân tích đặc điểm nhận thức của HS để tuyển chọn và
Ý

xây dựng BTTHThN phù hợp với trình độ và năng lực học tập của HS.
-L

Bước 3: Tham khảo nội dung sgk, sbt, sách tham khảo, bài báo khoa học trên
ÁN

các tạp chí chuyên nghành, thông tin trên internet , luận văn, sáng kiến kinh nghiệm
TO

… nhằm thu thập thông tin về các nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu để xây
dựng hệ thống BTTHThN.
ÀN

Bước 4: Xác định hình thức thể hiện nội dung bài tập thực hành hóa học: bài
Đ

tập mô tả bằng lời , bài tập có sử dụng hình vẽ minh họa bài tập có sử dụng movie
N
IỄ

ThN…
D

Bước 5: Tuyển chọn và xây dựng các BTTHThN và đáp án, sắp xếp các

34

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

BTTHThN thành hệ thống phân dạng theo từng tiêu chí của năng lực thực hành thí
nghiệm, đồng thời thể hiện tính logic, khoa học và có tính sư phạm.
Bước 6: Tiến hành giảng dạy thực nghiệm, kiểm tra đánh giá, chỉnh sửa và

N
bổ sung hoàn chỉnh hệ thống BTTHThN.

Ơ
2.3. THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HÀNH HÓA

H
N
HỌC THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM

Y
PHẦN PHI KIM LỚP 11 [9],[11],[16],[18],[20]

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
2.3.1. Xây dựng các mức độ phát triển năng lực thực hành hóa học cho học
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
sinhtrung học phổ thông

ẠO
Để có cơ sở đánh giá đúng hiệu quả tác động của hệ thống BTTHThN đã xây

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

dựng đến sự phát triển NLTHHH đối với HS THPT, chúng tôi đã thiết kế các mức

Đ
G
độ phát triển NLTHHH dựa trên các biểu hiện (tiêu chí đánh giá) của các năng lực

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

thành phần theo bảng sau:

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
TR
B
00
10
A
Ó
-H

Bảng 2.2. Các mức độ của NLTHHH đối với HS THPT


Ý

(Mức độ 1: chưa hình thành; mức độ 2:hình thành;


-L

mức độ 3: đang phát triển; mức độ 4: phát triển hoàn thiện)


ÁN

NL thành Tiêu chí Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4


phần đánh giá (1 điểm) (2 điểm) (3 điểm) (4 điểm)
TO

1. NL lập 1/ Xác định Không Hiểu chưa Hiểu tương Hiểu r ất


kế hoạch mục tiêu rõmục tiêu đốimục tiêu rõmục tiêu
ÀN

hiểumục
tiến hành của ThN tiêu ThN ThN ThN của ThN
Đ

ThN 2/ Xác định Không Xác định Xác định Xác định
N

các yếu tố biếtyếu tố được một được đa số đúng tất cả


IỄ

ảnh hưởng ảnh hưởng số yếu tố yếu tố ảnh các yếu tố


D

đến ThN: đến ThN ảnh hưởng hưởng đến ảnh hưởng
nhiệt độ, đến ThN ThN đến ThN
nồng độ,

35

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

chất xúc
tác…
3/ Đề xuất Không biết Đề xuất Đề xuất Đề xuất
dụng cụ, đề xuất được một được dụng chính xác
hóa chất, dụng cụ, số dụng cụ, cụ, hóa chất dụng cụ,

N
cách tiến hóa chất, hóa chất, và cách tiến hóa chất và

Ơ
hành ThN cách tiến không biết hành ThN cách tiến

H
hành ThN cách tiến hành ThN

N
gần chính
hành ThN xác

Y
4/ Dự đoán Không biết Dự đoán Dự đoán Dự đoán

U
hiện tượng dự hiện tượng hiện tượng

.Q
đoán chính

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

ThN hiện tượng hóa học hóa học xảy xáchiện

TP
ThN xảy ra xảy ra ra gần đúng tượng hóa
học xảy ra

ẠO
chưa đúng
2. NL tiến 5/ Thực

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Không biết Không Hiểu tương Hiểu rõ và
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
hành thí hiện nội nội quy, quy hiểu rõ nội đối tốt nội thực hiện
nghiệm, sử quy, quy tắc tắc an toàn quy, quy quy, quy tắc tốt nội quy,

G
dụng ThN an toàn PTN tắc an toàn an toàn PTN quy tắc an

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
an toàn PTN PTN toàn PTN

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
6/ Nhận Không biết Nhận dạng Nhận dạng Nhận dạng
dạng và lựa nhận dạng và lựa và lựa chọn và lựa
ẦN
chọn dụng và lựa chọn chọn được được đa số chọn đúng
TR

cụ, hóa chất dụng cụ, một số dụng cụ, hóa tất cả dụng
cần thiết hóa chất cần dụng cụ, chất cần cụ, hóa
B

cho ThN thiết cho hóa chất thiết cho chất cần
00

ThN cần thiết ThN thiết cho


10

cho ThN ThN


7/ Hiểu tác Không hiểu Hiểu chưa Hiểu gần Hiểu chính
A

dụng và cấu tác dụng và rõ tác dụng đúng tác xác tác
Ó

tạo của cấu tạo của và cấu tạo dụng và cấu dụng và
-H

dụng cụ , dụng cụ, của dụng tạo của dụng cấu tạo của
hóa chất hóa chất cần cụ , hóa cụ, hóa chất dụng cụ ,
Ý

cần dùng dùng ThN chất cần cần dùng hóa chất
-L

ThN dùng ThN ThN cần dùng


ÁN

ThN
8/ Lắp bộ Không lắp Lắp được Lắp được bộ Lắp được
TO

dụng cụ cho được bộ bộ dụng cụ dụng cụ bộ dụng cụ


ThN cụ thể, dụng cụ ThN, ThN, hiểu cần cho
ÀN

hiểu tác ThN, không chưahiểu tác dụng của từng ThN
dụng của hiểu tác tác dụng từng bộ cụ thể,
Đ

từng bộ dụng của của từng phận, chưa hiểu được


N

phận, phân các bộ phận, bộ phận, phân tích tác dụng


IỄ

tích được sự không phân chưa phân được sự của từng


D

đúng sai tích được sự tích được đúng sai bộ phận,


trong cách đúng sai sự đúng sai trong cách phân tích

36

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

lắp trong cách trong cách lắp được sự


lắp lắp đúng sai
trong cách
lắp
9/ Thực Không tiến Tiến hành Tiến hành Tiến hành

N
hiện các hành được các ThN độc lập các độc lập các

Ơ
thao tác các ThN đơn giản ThN đơn ThN đơn

H
ThN đơn giản, và còn chậm , giản , tiến giản , tiến

N
các ThN không tiến hành được hành được

Y
phức tạp dù hành được một số ThN nhiều ThN

U
có sự hỗ trợ các ThN phức tạp có phức tạp

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

của GV phức tạp sự hỗ trợ có sự hỗ

TP
có sự hỗ của GV trợ của GV
trợ của GV

ẠO
10/ Xử lí Xử lí được Xử lí nhiều Xử lí được

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Không xử lí
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
hóa chất được các một số hóa hóa chất độc hầu h ết
độc hại sinh hóa chất độc chất hại sinh ra hóa chất

G
độc
ra khi tiến hại sinh ra hại sinh ra khi tiến hại

N
độc
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
hành ThN; khi tiến khi tiến hành ThN; sinh ra khi

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
làm sạch hành ThN; hành ThN; làm sạch tiến hành
dụng cụ, biết cách nhiều dụng ThN; làm
ẦN
không biết
hóa chất làmsạch làm sạch cụ, hóa chất sạch hầu
TR

trước và sau dụng cụ, một số trước và sau hết dụng


ThN hóa chất dụng cụ, ThN cụ, hóa
B

trước và sau hóa chất chất trước


00

ThN trước và và sau ThN


10

sau ThN
3. NL 11/ Biết Không biết Quan sát Quan sát và Quan sát
A

quan sát, cách quan cách quan và phát phát hiện và phát
Ó

mô tả hiện sát và xác sát và phát hiện chưa một số hiện hiện chính
-H

tượng ThN định được hiện các chính xác tượng ThN xác các
các chi tiết hiện tượng các hiện hiện tượng
Ý

cần quan sát ThN tượng ThN ThN


-L
ÁN

12/ Mô tả Không mô Mô tả Mô tả được Mô tả


được các tả được các được một nhiều yếu tố chính xác
TO

yếu tố hóa yếu tố hóa số yếu tố hóa học thay được các
học thay đổi học thay đổi hóa học đổi trong yếu tố hóa
ÀN

trong quá trong quá thay đổi quá trình học thay
trình ThN trình ThN trong quá ThN đổi trong
Đ

trình ThN quá trình


N

ThN
IỄ
D

37

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

4. NL xử lí 13/ Giải Không giải Giải thích Giải thích Giải thích
thông tin thích khoa thích được chưa đúng gần đúng đúng các
liên quan học các các hiện các hiện các hiện hiện tượng
đến ThN hiện tượng tượng hóa tượng hóa tượng hóa hóa học
hóa học xảy học xảy ra, học xảy ra, học xảy ra, xảy ra.

N
ra, viết không viết viết các viết được Viết đúng

Ơ
được các được các pthh của các pthh của được các

H
pthh của pư pthh của pư pư xảy ra pư xảy ra pthh của

N
xảy ra xảy ra chưa đúng gần đúng pư xảy ra

Y
14/ Thực Không thực Thực hiện Thực hiện Thực hiện

U
hiện các hiện được được một tốt tất cả

.Q
được đa số

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

phép tính các pháp số phép các phép các phép

TP
toán cần tính toán tính toán tính toán tính toán
thiết cần thiết đơn giản đơn giản cần đơn giản

ẠO
cần thiết thiết và phức

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
tạp cần
thiết

G
15/ Rút ra Không biết Biết rút ra Rút ra kết Rút ra kết

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
kết luận cần rút ra kết kết luận luận tương luận chính

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
thiết từ ThN luận cần nhưng xác đối xác và cần
thiết từ ThN chính từ từ
ẦN
chưa chính thiết
xác ThN ThN
TR

Phiếu điều tra dùng cho HS tự đánh giá NLTHHH


B

2.3.2. Xây dựng thang đánh giá năng lực thực hành hóa học
00

2.3.2.1. Mục đích xây dựng thang đánh giá năng lực thực hành hóa học
10

Dựa trên các mức độ phát triển đã nêu như bảng 2.1, chúng tôi xây dựng
A

thang đánh giá NLTHHH nhằm đảm bảo việc đánh giá sự ảnh hưởng của hệ thống
Ó
-H

BTTHThN đến sự phát triển NLTHHH của HS là chính xác và khách quan. Thông
qua sự đánh giá này, chúng tôi giúp GV và HS có những định hướng đúng trong
Ý
-L

dạy và học môn hóa học.


- Đối với GV: xác định được mục tiêu kiến thức và năng lực cần đạt của HS
ÁN

trong bài học, nhận định được mức độ phát triển của NLTHHH mà HS đạt được
TO

trước và sau khi sử dụng hệ thống BTTHThN tác động để từ đó có biện pháp thích
ÀN

hợp khuyến khích hay hỗ trợ các em trong học tập.


Đ

- Đối với HS: tự đánh giá NLTHHH đang có hiện tại đạt ở mức độ nào so
N
IỄ

với yêu cầu, từ đó HS đặt ra mục tiêu cần đạt cho bản thân và định hướng những
D

hành động tích cực cụ thể để bản thân rèn luyện và phấn đấu trong học tập.
2.3.2.2.Các nguyên tắc xây dựng thang đánh giá năng lực thực hành hóa học

38

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Thang đánh giá NLTHHH được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau:
- Đảm bảo tính chính xác, khoa học: thang đánh giá phải có cấu trúc logic,
các tiêu chí đánh giá năng lực phải có ngôn ngữ diễn đạt trong sáng dễ hiểu và phản
ánh đúng mối liên hệ giữa: mục tiêu cần truyền đạt, nội dung kiến thức bài học,

N
Ơ
PPDH và hình thức tổ chức dạy học.

H
N
-Đảm bảo tính định hướng vào việc thực hiện mục tiêu chươngng trình giáo

Y
dục: các tiêu chí xây dựng trong thang đánh giá phải dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ

U
.Q
năng của môn học ở mỗi cấp học và mục tiêu định hướng phát triển năng lực của

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
CT GDPT mới.
-Đảm bảo tính đa dạng và toàn diện: mỗi năng lực thành phần của NLTHHH

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

được đánh giá bằng tổ hợp hai hay nhiều tiêu chí chỉ báo giúp cho quan điểm đánh

Đ
giá về sự hình thành và phát triển NLTHHH đạt hiệu quả cao hơn.

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

- Đảm bảo tính sư phạm: Các tiêu chí đánh giá NLTHHH được xây dựng

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


kiểu lựa chọn theo mức độ phát triển năng lực từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức

H
ẦN
tạp để phù hợp với đặc điểm tâm lí và trình độ nhận thức của HS.
- Đảm bảo tính khách quan: mỗi tiêu chí được đánh giá bằng điểm số cụ thể
TR

theo mức độ phát triển NLTHHH mà HS đạt được. Những điểm số cụ thể mang tính
B
00

khách quan nhưng cũng tạo cho HS sự hứng thú, tích cực trong học tập để thể hiện
10

tính cá nhân.
- Đảm bảo tính thực tiễn: các tiêu chí đánh giá NLTHHH được xây dựng
A
Ó

phải qua quá trình điều tra, tổng hợp, thống kê, phân tích và đánh giá từ thực tế
-H

giảng dạy. Do vậy, các tiêu chí đánh giá phải xuất phát từ những nguyên tắc, yêu
Ý

cầu của thực tiễn.


-L

2.3.2.3. Thang đánh giá năng lực thực hành hóa học
ÁN

Sau khi tiến hành thu thập và nghiên cứu tài liệu, chúng tôi bước đầu thiết kế
TO

thang đánh giá NLTHHH đối với HS THPT. Chúng tôi đã dùng bảng hỏi để tham
ÀN

khảo ý kiến của một số GV THPT và các chuyên gia nghành lí luận và phương pháp
Đ

dạy học môn hóa học về nội dung của thang đánh giá NLTHHH. Qua quá trình tổng
N

hợp, thống kê và kết luận khoa học, chúng tôi điều chỉnh lại nội dung thang đánh
IỄ

giá qua sự góp ý của các chuyên gia.


D

Chúng tôi tiến hành áp dụng dạy thử nghiệm nhiều hình thức dạy học khác

39

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

nhau kết hợp giữa các phương pháp dạy học tích cực hiện đại theo nội dung các tiêu
chí trong thang đánh giá NLTHHH tại hai trường: THPT Hòn Đất và THPT Sóc Sơn.
Sau khi quan sát, phân tích, kiểm tra tính khách quan và hiệu quả khả thi của thang

N
đánh giá, chúng tôi tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện thang đánh giá NLTHHH.

Ơ
Bảng 2.3. Thang đánh giá NLTHHH cho HS THPT

H
N
Năng lực Tiêu chí đánh giá Điểm

Y
thành phần tối đa

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
1. NL lập 1/ Mức độ hiểu biết mục đích của ThN 10
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
kế hoạch 2/ Mức độ nhận định các yếu tố ảnh hưởng đến ThN: 10

ẠO
tiến hành nhiệt độ, nồng độ, chất xúc tác…

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
ThN 3/ Mức độ đề xuất chính xác : dụng cụ, hóa chất, cách 10

G
tiến hành ThN

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
4/ Khả năng dự đoán chính xác các hiện tượng ThN 10

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
2. NL tiến 5/ Mức độ thông hiểu và thực hiện các nội quy, quy tắc 10
ẦN
hành ThN, an toàn PTN
TR

sử dụng 6/ Độ chính xác khi nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, hóa 10
B

ThN an chất cần thiết cho ThN


00

toàn 7/ Mức độ thông hiểu tác dụng và cấu tạo của dụng cụ , 10
10

hóa chất cần dùng ThN


A
Ó

8/ Mức độ nhuần nhuyễn khi lắp bộ dụng cụ cho ThN cụ 10


-H

thể, hiểu tác dụng của từng bộ phận, phân tích được sự
Ý

đúng sai trong cách lắp


-L

9/ Mức độ thành thạo khi thực hiện các thao tác ThN 10
ÁN

10/ Mức độ linh hoạt khi xử lí hóa chất độc hại sinh ra 10
TO

khi tiến hành ThN; làm sạch dụng cụ, hóa chất trước và
ÀN

sau ThN
Đ

3. NL quan 11/ Mức độ thành thạo quan sát và xác định các dấu hiệu 10
N

sát, mô tả thay đổi trong thí nghiệm


IỄ

hiện tượng 12/ Mức độ chính xác khi mô tả các yếu tố hóa học thay 10
D

ThN đổi trong quá trình ThN

40

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

4. NL xử lí 13/ Tính chính xác khoa học khi giải thích các hiện tượng 10
thông tin hóa học xảy ra, và khả năng thành thạo khi viết pư hóa
liên quan học xảy ra

N
đến ThN 14/ Tính sáng tạo khi thực hiện các phép tính toán 10

Ơ
15/ Tính chính xác trong các kết luận từ ThN 10

H
N
Tổng 150

Y
U
Dựa trên nội dung các tiêu chí đánh giá NLTHHH đã xây dựng, chúng tôi

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

đưa ra bảng kết luận từ tổng số điểm cụ thể đạt được để đánh giá mức độ phát triển

TP
của NLTHHH đối với HS THPT.

ẠO
Bảng 2.4. Đánh giá mức độ phát triển của NLTHHH

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
tương ứng tổng số điểm HS đạt được

G
Mức độ phát triển

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Điểm Kết luận, đánh giá

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


NLTHHH
Từ 0 đến 39 Chưa có NLTHHH
H 1
ẦN
Từ 40 đến 89 NLTHHH đang hình thành 2
TR

Từ 90 đến 129 NLTHHH đang phát triển 3


B
00

Từ 129 đến 150 NLTHHH đã phát triển hoàn thiện 4


10

Kết luận: Qua nghiên cứu thực tiễn, chúng tôi nhận thấy sự cần thiết phải xây
A

dựng thang đánh giá NLTHHH làm công cụ hỗ trợ GV đánh giá năng lực học tập của
Ó
-H

HS và cũng là phương tiện giúp HS tự đánh giá năng lực của bản thân. Quan trọng
hơn, thang đánh giá NLTHHH giúp GV và HS có những định hướng phù hợp cho các
Ý
-L

hoạt động dạy và học nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn hóa ở trường THPT.
ÁN

2.4.TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP


TO

THỰC HÀNH PHẦN PHI KIM LỚP 11[12],[14],[15],[17],[18],[19]


2.4.1.Bài tập về lập kế hoạch thí nghiệm
ÀN

Để giờ thực hành ThN đảm bảo đủ thời gian tiến hành và các ThN thực hiện
Đ

thành công, GVvà HS cần phải có sự chuẩn bị chu đáo về dụng cụ, hóa chất và cách
N
IỄ

tiến hành ThN được đề cập trong các dạng bài tập sau:
D

- Bài tập xác định mục tiêu thí nghiệm


Ví dụ 1: Quan sát hình vẽ sau hãy cho biết: hình vẽ sau chứng minh tính chất

41

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

gì của photpho? Giải thích hình ảnh minh họa?

N
Ơ
H
N
Y
U
Hình 2.1. Chứng minh tính chất gì của photpho

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Trả lời: ThN chứng minh khả năng bốc cháy khác nhau của P trắng và P đỏ

TP
Giải thích: Photpho trắng dễ bốc cháy hơn photpho đỏ vì P trắng có cấu

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


trúc mạng tinh thể phân tử những tinh thể P4 nằm ở nút mạng và liên kết với nhau
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
bằng lực tương tác yếu, do vậy ở 44,1oC photpho trắng bị nóng chảy và bốc cháy,

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

trong khi đó P đỏ có cấu trúc polime nên bền ở nhiệt độ thường, nhiệt độ nóng

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


chảy trên 2500C).

H
ẦN
- Bài tập xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ThN hóa học ( điều kiện xảy
ra phản ứng, yếu tố ảnh h
hưởng đến tốc độ phản ứng…)
TR

Ví dụ 2: Cho sơ
ơ đồ thiết bị tổng hợp amoniac trong công nghiệp:
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L

đồ thiết bị tổng hợp


Hình 2.2. Sơ đ p amoniac trong công nghi
nghiệp
Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình tổng hợp NH3?
ÁN

A. Để tách riêng khí NH3 ta dẫn hỗn hợp có chứa khí N2 và H2 qua dd HCl.
TO

B. Vì pứ tổng hợp khí amoniac là pứ thuận nghịch nên cần dùng chất xúc
ÀN

tác để tăng hiệu suất tổng hợp.


Đ

C. Phản ứng tổng hợp xảy ra ở điều kiện áp suất cao, nhiệt độ thích hợp
N

và có chất xúc tác.


IỄ
D

D. Lượng N2 và H2 dư sau mỗi vòng pứ được chuyển về máy bbơm tuần hoàn
trở lại máy nén.

42

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

- Bài tập đề xuất dụng cụ, hóa chất và cách tiến hành ThN
Ví dụ 3 : Để tiến hành ThN thử tính tan của khí NH3, chúng ta cần phải
chuẩn bị những hóa chất và dụng cụ gì?

N
Trả lời:Để tiến hành thí nghiệm thử tính tan của NH3 , chúng ta cần:

Ơ
Hóa chất: khí NH3 , dd phenolphthalein, H2O.

H
N
Dụng cụ: bộ giá thí nghiệm, chậu thủy tinh, bình thủy tinh, nút cao su có lỗ,

Y
ống dẫn khí.

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Ví dụ 4 : Hãy nêu các bước tiến hành ThN thử tính tan của khí NH3?
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Trả lời: Đề xuất cách tiến hành ThN:

ẠO
+ Chuẩn bị chậu nước và nhỏ vào vài giọt phenolphthalein.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

+ Lật ngược và nhúng bình thủy tinh chứa khí NH3 đậy nút cao su có nối ống dẫn

Đ
G
khí, dùng ngón tay bịt chặt đầu ống dẫn khí từ từ nhúng miệng bình vào chậu nước

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

đã chuẩn bị.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
+ Lấy ngón tay ra khỏi đầu ống dẫn khí cho nước chảy vào bình khí NH3.
ẦN
- Bài tập dự đoán hiện tượng ThN
TR

Ví dụ 5: Hãy nêu hiện tượng hóa học xảy ra khi đưa mẫu giấy quỳ tím ẩm
B

vào bình chứa khí amoniac? Giải thích hiện tượng hóa học xảy ra.
00

Trả lời:Dự đoán hiện tượng ThN: mẫu quỳ tím ẩm bị hóa xanh trong bình
10

chứa khí amoniac


A

Những bài tập có nội dung về lập kế hoạch ThN như các ví dụ trên có tác
Ó
-H

dụng giúp HS có định hướng tìm hiểu những công việc cần chuẩn bị trước khi tiến
Ý

hành ThN như: hóa chất, dụng cụ, quy trình thực hiện, dự đoán trước các yếu tố ảnh
-L

hưởng đến phản ứng, tốc độ phản ứng, những hiện tượng hóa học có thể xảy ra…
ÁN

Khi giải các bài tập về lập kế hoạch ThN này, HS sẽ tự tin, mạnh dạn và chủ động
TO

hơn trong giờ học thực hành, tránh trường hợp HS lúng túng, không biết chọn hóa
chất, dụng cụ và các bước tiến hành ThN như thế nào,… làm mất thời gian dẫn đến
ÀN

giờ thực hành không hiệu quả.


Đ

Những bài tập dạng này GV có thể dạy trong giờ học nghiên cứu bài mới.
N
IỄ

Nhưng tính hiệu quả dạng bài tập này thể hiện rõ nhất khi GV sử dụng làm bài tập
D

về nhà cho HS trước buổi học thực hành, điều này giúp HS có sự chuẩn bị tốt cho

43

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

giờ học thực hành, giúp GV không mất nhiều thời gian hướng dẫn và HS cũng dễ
tiếp thu kiến thức và kĩ nă
năng cần thiết trong giờ thực hành. Đó cũng là yếu tố giúp
giờ học thực hành có hiệu quả cao, giúp HS rèn khả năng tư duy định hướng phát

N
triển năng lực thực hành.

Ơ
2.4.2. Bài tập về năng lực tiến hành thí nghiệm

H
N
Dựa trên tiêu chí đđánh giá NLTHHH, bài tập về năng lực tiến hành ThN gồm

Y
các dạng sau:

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
- Bài tập về nhận dạng và lựa chọn dụng cụ, hóa chất thích hợp
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Ví dụ 6: Cho hình vẽ mô tả ThN điều chế khí CO2 từ dung dịch HCl và

ẠO
CaCO3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
TR

Hình 2.3. Sơ đồ điều chế CO2 trong phòng ThN


B

Khí CO2 sinh ra có lẫn hơi nước và hidroclorua, để thu khí CO2 tinh khiết thì
00
10

bình 1 và bình 2 lần lượt chứa các dd nào sau đây?


A. Dd H2SO4 đặc và dd NaHCO3 bão hòa.
A
Ó

B. Dd NaHCO3 bão hòa và dd H2SO4 đặc.


-H

C. Dd Na2CO3 bão hòa và dd H2SO4 đặc.


Ý

D. Dd H2SO4 đặc và dd Na2CO3 bão hòa.


-L

Giải thích: chọn B vì HCl dư + NaHCO3 


→ NaCl + CO2 + H2O
ÁN

H2O sinh ra bị giữ lại trong bình chứa khí H2SO4 đặc.
TO

Ví dụ 7 : Để nhận biết ba axit đặc nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt
ÀN

trong 3 lọ mất nhãn, ta dùng thuốc thử là:


Đ

A. Cu B. CuO C. Al D. Fe
N

ương pháp loại trừ ta xét thấy


Trả lời: dùng phươ
IỄ
D

Vì CuO đều tác dụng với cả 3 axit trên nên loại B.


Al và Fe bị thụ động hóa trong các axit đặc,nguội nên loại C, D.

44

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Chọn A vì khi cho Cu tác dụng lần lượt với 3 axit HCl, H2SO4, HNO3 có hiện tượng
như sau:
Cu + HCl 
→ không xảy ra pư (không có hiện tượng gì xảy ra)

N
Cu + 2H2SO4 đặc 
→ CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O

Ơ
Hiện tượng nhận biết: dung dịch chuyển từ không màu sang màu xanh lam,

H
N
có sủi bọt khí không màu, mùi hắc.

Y
→ Cu(NO3)2 + NO2 ↑ + H2O
Cu + HNO3 đặc 

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Hiện tượng nhận biết: dd chuyển từ không màu sang màu xanh lam, có khí

TP
màu vàng nâu tạo thành, mùi hắc.

ẠO
- Bài tập về lắp ráp bộ dụng cụ ThN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Ví dụ 8: Cho bộ dụng cụ như hình 2.4 có thể dùng để thực hiện ThN nào sau

G
đây?

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
TR
B
00

Hình 2.4. Dụng cụ thí nghiệm


10

(1) Điều chế và thu khí N2 từ dd NaNO2 và NH4Cl.


A
Ó

(2) Điều chế và thu khí NH3 từ dd NaOH tác dụng với NH4Cl.
-H

(3) Điều chế và thu H3PO4 từ P và dd HNO3 đậm đặc


Ý

Lựa chọn đúng là:


-L

A. (1) và (3). B. chỉ (1). C. (1) và (2). D. chỉ (2).


ÁN

Giải thích: Vì hình vẽ cho thấy đây là phương pháp đẩy nước chỉ dùng để
TO

thu các khí không tan trong nước, vậy B phải là khí N2.
ÀN

- Bài tập về kĩ năng thực hiện các thao tác ThN


Ví dụ 9 : Khi điều chế khí NH3 trong PTN bằng cách đun hỗn hợp NH4Cl
Đ
N

với Ca(OH)2. Hình vẽ nào sau đây biểu diễn phương pháp thu khí NH3 tốt nhất?
IỄ
D

45

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO
Hình 2.5. Sơ đồ điều chế

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4

G
Giải thích: Đáp
áp án là A vì khí NH3 tan nhiều trong nước (loại C, D) và nhẹ

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
hơn không khí (loại B).

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
- Bài tập về xử lí hóa chất độc hại sinh ra trong ThN, khử độc các dụng cụ
ẦN
hóa chất trước và sau ThN
TR

Ví dụ 10: Khi làm ThN với P trắng, cần chú ý thao tác nào sau đây để đảm
B

bảo ThN an toàn ?


00

A. Cầm P trắng bằng tay có găng đeo cao su


10

B. Dùng cặp gấp nhanh mẫu P trắng ra khỏi lọ và ngâm ngay vào chậu
A
Ó

đầy nước khi chưaa dùng đến.


-H

C. Tránh cho P tiếp xúc với nước.


Ý

D. Có thể để P trắng ngoài không khí.


-L

Giải thích : Vì P trắng độc, gây bỏng nặng khi tiếp xúc nên cần dùng kẹp gắp
ÁN

nhanh, P trắng không tan trong nư


n ớc nên cần ngâm trong nước để bảo quản.
TO

Ví dụ 11: Trong PTN, người ta tiến hành ThN cho Cu tác dụng với HNO3
đặc. Biện pháp để xử lí tốt nhất để khí tạo thành thoát ra ngoài gây ô nhiễm môi
ÀN

trường ít nhất là:


Đ

A. Nút ống nghiệm bằng bông khô.


N
IỄ

B. Nút ống nghiệm bằng bông tẩm nước.


D

C. Nút ống nghiệm bằng bông tẩm cồn.

46

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

D. Nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch NaOH.


Giải thích: Vì khí NO2 sinh ra tác dụng với dd NaOH , không thoát ra ngoài
gây ô nhiễm môi trường: 2NaOH + NO2 
→ NaNO2 + NaNO3 + H2O

N
2.4.3. Bài tập về quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm

Ơ
- Bài tập về xác định các chi tiết cần quan sát trong ThN

H
N
Ví dụ 12: Cho hình vẽ mô tả quá trình nung muối amoni clorua.

Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

NH4Cl

Đ
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
Hình 2.6. Thí nghiệm nhiệt phân NH4Cl

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Hiện tượng xảy ra trong qua trình nung muối là:
ẦN
A. Muối NH4Cl không bị phân hủy.
TR

B. Muối NH4Cl nóng chảy thành chất lỏng rồi bay hơi
B

C. Muối NH4Cl không bị nóng chảy


00

D. Muối NH4Cl phân hủy thành NH3 và HCl sau đó lại


10

kết hợp với nhau phía trên miệng ống nghiệm.


A
Ó

- Bài tập về mô tả các yếu tố thay đổi trong quá trình ThN
-H

Ví dụ 13 : Cho hình vẽ mô tả quá trình điều chế NH3 trong PTN.


Ý

Có thể thay muối NH4Cl trong bình phản ứng bằng hóa chất nào sau đây ?
-L

A. (NH4)2SO4
ÁN

B. NH4HCO3
TO

C. NH4NO3
D. NH4NO2
ÀN
Đ
N
IỄ

NH4Cl+ Ca(OH)2
NH3
D

CaO

47

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Hình 2.7. Điều chế NH3 trong PTN


2.4.4. Bài tập về xử lý thông tin liên quan đến thí nghiệm

N
-Bài tập về phát hiện mối liên hệ giữa hiện tượng với kiến thức có liên

Ơ
quan

H
N
Ví dụ 14: Khi bị ngộ độc khí CO, nạn nhân cần được sơ cứu theo trình tự

Y
nào sau đây ? (1) Cho uống sữa có lòng trắng trứng

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
(2) Đưa nạn nhân đến nơi thông thoáng
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
(3) Hô hấp nhân tạo hoặc cho thở oxi nguyên chất

ẠO
(4) Cho uống nước có than hoạt tính

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Trình tự sơ cứu đúng là:

Đ
G
A. (2), (3), (1), (4). B. (1), (2), (3), (4).

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

C. (1), (2), (4), (3). D. (3), (4), (2), (1).

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
- Bài tập về viết pthh minh họa, giải thích hiện tượng ThN xảy ra
ẦN
Ví dụ 15 : Cho ThN như hình vẽ 2.8 . Hãy mô tả hiện tượng xảy ra trong các ống
TR

nghiệm 1,2,3,4. Giải thích và viết pthh của các pư xảy ra?
B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L

Hình 2.8. Phản ứng tạo phức của NH3 với một số muối
ÁN
TO
ÀN
Đ
N
IỄ
D

48

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Trả lời:
* Khi nhỏ dd NH3 vào 4 ống nghiệm trên, quan sát thấy hiện tượng xảy ra
như sau:

N
Ống nghiệm (1) tạo kết tủa trắng dạng keo, không bị hòa tan khi cho NH3 dư

Ơ
Ống nghiệm (2) tạo kết tủa xanh lam, bị hòa tan khi cho vào NH3 dư tạo dd

H
N
xanh thẫm.

Y
Ống nghiệm (3) tạo kết tủa trắng xám , bị hòa tan khi cho vào NH3 dư tạo dd

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
trong suốt.
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Ống nghiệm (4) tạo kết tủa trắng, bị hòa tan khi cho vào NH3 dư tạo dd

ẠO
trong suốt.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

* Giải thích: Dd NH3 tác dụng với dung dịch muối của các kim loại mà

Đ
G
hidroxit không tan → bazơ và muối, phản ứng xảy ra các ống nghiệm như sau:

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

(1) AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓+ 3NH4Cl

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Al(OH)3 ↓màu trắng dạng keo, không tan trong dd NH3 dư.
ẦN
Với các ion Cu2+, Ag+ , Zn2+ có khả năng tạo phức tan trong dd khi NH3 dư :
TR

do tạo phức chất tan Cu(NH3)4(OH)2; Ag(NH3)2OH; Zn(NH3)4(OH)2


B

(2) CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + (NH4)2SO4


00

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)3](OH)2 (tan tạo dd xanh thẫm)


10

(3) AgNO3 + 2NH3 → [Ag(NH3) 2] NO3 (tan tạo dd trong suốt)


A

(4) ZnCl2 + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2 + 2NH4Cl


Ó
-H

Zn(OH)2 + 4NH3 → [Zn(NH3)4](OH)2 ( tan tạo dd trong suốt)


Ý

- Bài tập về thực hiện các phép tính toán cần thiết
-L

Ví dụ 16 : Chia a gam hỗn hợp X (gồm CuO, Al2O3 ) làm 2 phần bằng nhau
ÁN

X1, X2 và thực hiện ThN như sau:


TO

ThN 1: Hòa tan X1 hoàn toàn trong dung dịch HCl , cô cạn dung dịch thu
được 8,04 gam chất rắn khan.
ÀN

ThN 2: Đun X2 với lượng vừa đủ bột cacbon ở nhiệt độ cao thu được 0,224
Đ

lít khí (ở đktc).


N
IỄ

Từ các số liệu thực nghiệm cho thấy giá trị của a là:
D

A. 7,08 B. 8,24 C. 8,08 D. 7,28

49

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Hướng dẫn giải:


ThN 1: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
x x

N
Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Ơ
y 2y

H
N
mchất rắn = mCuCl2 + mAlCl3 =8,04

Y
ThN 2: Al2O3 không phản ứng

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
2CuO + C → Cu + CO2
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
1 0, 224
x x= = 0,01 (mol)
2 22, 4

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

suy ra nCuCl2 = nCuO= 0,01.2=0.02

Đ
G
mAlCl3 = 8,04 - mCuCl2= 8,04 - (0,02.135) = 5,34 g

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

nAlCl3 =5,34 : 133,5 = 0,04 =2y ⇒ y = 0,02 = nAl2O3

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Vậy a = mCuO+ mAl2O3 = 2.( 80.0,02 + 102.0,02) = 7,28 g
ẦN
- Bài tập về phát biểu kết luận cần thiết từ ThN
TR

Ví dụ 17: Johan Lundstrom (người Thụy Điển)đã phát minh ra phương pháp
B

dùng photpho đỏ thay thế photpho trắng để sản xuất ra diêm an toànvào năm1855.
00
10

Em hãy cho biết nguyên nhân vì sao người ta phải thay P trắng bằng P đỏ khi sản
xuất diêm an toàn? Từ đó, em hãy cho biết cách bảo quản P trắng và P đỏ? Nguyên
A
Ó

nhân cách làm đó?


-H

Trả lời: P trắng rất độc dễ bay hơi gây bệnh hoại tử xương, dễ bỏng nặng
Ý

khi da tiếp xúc, dễ bốc cháy ở nhiệt độ thường khi va chạm gây hỏa hoạn rất nguy
-L

hiểm. P đỏ bền với nhiệt hơn, không độc, khó bốc cháy nên an toàn hơn P đỏ
ÁN

nhiều lần.
TO

Cách bảo quản: Ngâm P trắng vào nước vì P trắng không tác dụng với nước
ÀN

còn P đỏ dễ hút ẩm và chảy rữa nên cần đựng trong lọ đậy kín và để nơi khô ráo,
Đ

mát mẻ.
N

Qua bài tập này, HS sẽ hiểu tính chất của hóa chất (như : tính độc hại, tính an
IỄ

toàn, tính dễ cháy nổ) để biết cách sử dụng và bảo quản đúngcách trong thực hành
D

và trong sản xuất kinh doanh .

50

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

GV có thể sử dụng những câu hỏi sau để đánh giá khả năng phân tích, xử lí
các thông tin từ kết quả thực nghiệm để suy luận và nhận biết hóa chất của HS.
Ví dụ 18: Có bốn lọ không dán nhãn đựng dung dịch không màu chứa các

N
chất riêng biệt gồm: NH4Cl, (NH4)2SO4, K2SO4, KCl. Thực hiện nhận biết bốn dung

Ơ
dịch trên bằng dung dịch X thu được kết quả sau:

H
N
Chất NH4Cl (NH4)2SO4 K2SO4 KCl

Y
Khí mùi khai, Không hiện

U
Dung dịch X Khí mùi khai Kết tủa trắng

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
kết tủa trắng tượng
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Dung dịch X có thể là dung dịch chứa chất nào trong các chất sau đây?

ẠO
A. NaOH; B. H2SO4; C. BaCl2; D. Ba(OH)2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
Trả lời: X tác dụng với NH4Cl và (NH4)2SO4 tạo ra khí có mùi khai (NH3)

G
thì X phải chứa nhóm OH-.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


Do: NH4+ + OH- 
→ NH3 ↑ (mùi khai)

H
X tác dụng với (NH4)2SO4 và K2SO4 tạo ra kết tủa trắng (dự đoán BaSO4) thì
ẦN
X phải chứa ion Ba2+. Do : Ba2+ + SO42- 
TR

→ BaSO4 ↓ (màu trắng)


Vậy X là Ba(OH)2 .
B
00

2.5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH
10

THÍ NGHIỆM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HÀNH HÓA HỌC
A

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG [7],[11],[15],[16],[19]


Ó
-H

2.5.1. Sử dụng bài tập thực hành thí nghiệm trong dạy học bài mới
Theo phương pháp dạy học truyền thống, GV thường sử dụng phương pháp
Ý
-L

đọc - chép hoặc đối thoại và HS dựa vào sách giáo khoa trả lời để khai thác kiến
ÁN

thức bài mới. Cách dạy học truyền thống này không còn hiệu quả trong thời đại
công nghệ 4.0 hiện nay. Những giờ học như thế khiến HS chán nản, không hứng thú
TO

lắng nghe . Vì vậy, BTTHHH là sự chọn lựa tối ưu để HS phát huy tư duy, khả năng
ÀN

suy luận, tập trung tối đa tinh thần để tìm đáp án cho bài tập. GV có thể sử dụng
Đ

BTTHHH theo phương pháp nghiên cứu, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề
N
IỄ

hoặc phương pháp kiểm chứng để HS hứng thú hơn, tích cực hơn trong quá trình
D

lĩnh hội kiến thức mới.

51

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Ví dụ 20: Khi nghiên cứu : tính chất amoniac trong bài “Amoniac và muối
amoni” . GV tiến hành Th.N thử tính tan của khí NH3 và đưa ra các câu hỏi sau để
HS thảo luận.

N
Khí NH3

Ơ
H
N
Y
U
H2O

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Hình 2.9. Thí nghiệm chứng minh khí NH3 tan nhiều trong nước

ẠO
Câu 1:Nguyên nhân nào gây nên hiện tượng nước phun vào bình chứa khí

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

NH3 ở dạng tia?

Đ
G
Trả lời: Do khí NH3 tan nhiều trong nước làm giảm nhanh áp suất trong bình.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Vì sao nước có pha dung dịch phenolphtalein trong chậu thủy tinh

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
không màu nhưng khi vào bình khí NH3 lại có màu hồng ?
ẦN
Trả lời: Phenolphtalein có màu hồng trong môi trườngbazơ khi pH ≥ 8,3 ,
TR

nước trong cốc có pH = 7 trung tính nên không màu, khi vào bình hòa tan khí NH3
B

tạo thành dung dịch amoniac có tính bazơ (pH > 8,3) nên chuyển thành màu hồng.
00

Câu 3: Trong ThN trên, nếu nhỏ vài giọt quỳ tím (thay phenolphtalein) vào
10

chậu thủy tinh chứa nước thì hiện tượng gì xảy ra trong bình chứa khí NH3?
A

Trả lời: Nước phun vào bình dạng tia có sự chuyển màu từ màu tím sang
Ó
-H

màu xanh
Ý

Bài tập trên giúp HS rèn luyện khả năng quan sát, mô tả hiện tượng Th.Nxảy
-L

ra và giải thích bản chất của những hiện tượng Th.N .


ÁN

Ví dụ 21:Khi dạy phần điều chế HNO3, trong bài “Axit Nitric và muối
TO

Nitrat” (Hóa học 11). GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ mô tả ThN điều chế HNO3
trong PTN và giao phiếu học tập cho các nhóm HS thảo luận trả lời các câu hỏi sau:
ÀN
Đ
N
IỄ
D

52

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

N
Ơ
H
N
Y
U
Hình 2.10. Thí nghiệm điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Câu 1: Hãy tìm phát biểu sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?
A. HNO3 là axit yếu hơn H2SO4 nên bị đẩy ra khỏi NaNO3 .

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

B. HNO3 sinh ra dưới dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ.

Đ
C. Đốt nóng bình cầu cổ cong bằng đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn.

G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

D. HNO3 có nhiệt độ sôi thấp (83°C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Câu 2: Vai trò của chậu nước đá trong Th.N điều chế HNO3 là:
ẦN
A. Hạ nhiệt độ của dung dịch HNO3 thu được.
TR

B.Làm lạnh để ngưng tụ hơi HNO3.


C.Không cần thiết trong phản ứng này.
B
00

D. Làm chất xúc tác để phản ứng xảy ra nhanh hơn.


10

Những câu hỏi này giúp HS lưu ý HNO3 ở trạng thái gì khi sinh ra, cần phải
A

lựa chọn dụng cụ ThN và hóa chất nào thích hợp để thu HNO3 an toàn. Điều này sẽ
Ó
-H

giúp HS phát triển được năng lực tiến hành ThN và sử dụng ThN an toàn.
Khi GV sử dụng bài tập Th.N để nghiên cứu bài mới, HS phải tập trung quan
Ý
-L

sát hình vẽ hoặc movie Th.N và cùng nhau thảo luận để trả lời câu hỏi của GV. Nhờ
ÁN

vậy, HS sẽ dễ dàng tiếp thu và khắc sâu kiến thức mới, đồng thời HS sẽ phát triển
được năng lực quan sát, mô tả Th.N và rút ra kết luận cần thiết từ Th.N.
TO

2.5.2. Sử dụng bài tập thực hành thí nghiệm trong giờ thực hành
ÀN

Những Th.N biểu diễn minh họa trong bài thực hành là phương thức truyền
Đ

đạt kiến thức, hình thành và phát triển NLTHHH cho HS nhanh nhất. Tuy nhiên,
N
IỄ

BTTHThN sẽ giúp HS có những định hướng và kiểm chứng lại quá trình thực hành,
D

củng cố lại kiến thức đã học và khám phá những vấn đề mới phát sinh.

53

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Ví dụ 22: Trong bài 14 chương trình hóa học 11 cơ bản, bài thực hành số 2:
Tính chất của nitơ, photpho và hợp chất của chúng, khi tiến hành ThN nghiên cứu
tính oxi hóa của HNO3. GV yêu cầu HS:

N
Câu 1: Dựa vào hình vẽ 2.11 , hãy cho biết cần phải chuẩn bị hóa chất và

Ơ
dụng cụ như thế nào để thực hiện ThN trên thành công và an toàn. Giải thích sự lựa

H
N
chọn của em?

Y
Câu 2: Cho các thao tác ThN sau:

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
1) Cho 2 ml dd NaOH đặc vào 1 nhánh của ống nghiệm chữ X.
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
2) Nghiêng nhánh ống nghiệm để dung dịch NaOH chảy qua nhánh ống

ẠO
nghiệm đang thực hiện ThN.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

3) Cho 0,5ml dd HNO3 vào nhánh 2 ống nghiệm chữ X.

Đ
G
4) Dùng kẹp gắp mảnh đồng cho vào ống nghiệm đựng dd HNO3 đặc.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

5) Dùng kẹp gắp mảnh đồng cho vào ống nghiệm đựng dd NaOH đặc.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
6) Nhanh chóng đậy nút cao su vào ống nghiệm.
ẦN
Thứ tự thực hiện đúng các thao tác khi tiến hành ThN như hình vẽ trên là:
TR

A. 1-6-4-3-2 B. 1-2-4-6-5 C. 3-2-5-6-1 D. 1-3-4-6-2


B
00
10
A
Ó
-H
Ý
-L
ÁN
TO

Hình 2.11. Thí nghiệm kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc
ÀN

Trả lời : Câu 1:


1) Ống nghiệm chữ X: nhỏ gọn, tiện lợi trong quá trình thực hiện ThN, có thể
Đ

đậy nút để khí không bay ra gây nguy hiểm cho GV, HS và gây ô nhiễm môi trường.
N
IỄ

2) Nút cao su: Dùng đậy ống nghiệm chữ X.


D

3) Kẹp gắp hóa chất: đưa mảnh đồng vào nhánh ống nghiệm dễ hơn.

54

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

4) Dung dịch HNO3 đặc và dung dịch HNO3 loãng.


5) Dung dịch NaOH đặc : hấp thụ khí NO2 (độc) sinh ra bên nhánh làm ThN,
trung hòa lượng axit dư sau phản ứng.

N
6) Mảnh đồng kim loại

Ơ
Câu 2: Đáp án D

H
N
Dạng BTTHHH này phát triển cho HS năng lực tiến hành ThN và sử dụng

Y
ThN an toàn qua việc lựa chọn đúng các dụng cụ và hóa chất cần thiết cho Th.N

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
chuẩn bị tiến hành, biết thứ tự các thao tác cần phải tiến hành để Th.N thành công .
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Mặt khác, bài tập này cũng có thể sử dụng nhằm mục đích kiểm tra, củng cố lại các

ẠO
bước HS đã thực hiện trong buổi thực hành.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
2.5.3. Sử dụng bài tập thực hành hóa học trong giờ luyện tập, ôn tập

G
Những giờ luyện tập của chương đã học thường mang không khí căng thẳng

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

vì lượng kiến thức ôn tập và bài tập thường nhiều. Khi GV sử dụng BTTHThN có

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
lồng ghép các hình ảnh, các clip Th.N hay Th.N ảo hoặc Th.N do GV hướng dẫn
ẦN
HS thực hiện sẽ kích thích sự tò mò của HS, làm giờ học trở nên sôi nổi, hào hứng
TR

hơn. Nhờ vậy, HS sẽ dễ dàng nhận ra những mối liên hệ kiến thức trong một
B

chương kiến thức cụ thể.


00

Ví dụ 23: Khi ôn tập chương Nitơ - Photpho, để củng cố kiến thức về khả
10

năng tạo phức của NH3, GV đưa ra bài tập sau: Cho ThN như hình vẽ, nhỏ từ từ dd
A

NH3 đến dư vào dd CuSO4 .


Ó
-H
Ý

dd NH3
-L
ÁN
TO

dd CuSO4
ÀN

Hình 2.12. Thí nghiệm tạo phức của NH3 với CuSO4
Đ

Hiện tượng xảy ra là


N

A. có kết tủa trắng xuất hiện.


IỄ
D

B. có kết tủa xanh xuất hiện sau đó tan ra tạo thành dung dịch xanh thẫm.
C. có kết tủa xanh xuất hiện, đồng thời có khí bay ra.

55

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

D. có kết tủa xanh xuất hiện và không tan trong dung dịch NH3 dư.
Trả lời:Đáp án B
Do: 2NH3 + CuSO4 + 2H2O → (NH4)2SO4 + Cu(OH)2 (kết tủa xanh)

N
4NH3 + Cu(OH)2 → [Cu(NH3)4](OH)2 (phức tan màu xanh thẫm)

Ơ
Thông qua bài tập trên, GV đã rèn HS phát triển năng lực dự đoán và giải

H
N
thích và rút ra kết luận từ hiện tượng ThN quan sát được.

Y
Ví dụ 24: Khi dạy bài luyện tập về “ Cacbon và Hợp chất của Cacbon”, để

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
HS hiểu và ghi nhớ dạng toán “CO2 tác dụng với dung dịch kiềm”, GV cho HS xem
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
movie ThN: một HS thổi khí CO2vào cốc nước vôi trong (như hình 2.12).

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
TR

Hình 2.13.Thí nghiệm thổi khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2
GV đưa ra bài tập như sau: Hãy quan sát, mô tả hiện tượng xảy ra, giải thích
B
00

hiện tượng và viết pthh của các phản ứng xảy ra. Từ hiện tượng ThN em có nhận
10

xét gì về sự biến đổi của lượng chất kết tủa theo lượng CO2 thổi vào dung dịch
A

Ca(OH)2.
Ó
-H

Trả lời: Khi thổi khí CO2 vào cốc nước vôi trong lúc đầu nước vôi bị vẩn

đục, do: CO2 + Ca(OH)2 


→ CaCO3 ↓trắng + H2O
Ý
-L

Nếu thổi tiếp khí CO2 đến dư, thì kết tủa sẽ bị hòa tan, nước vôi sẽ trong lại,
ÁN

do: CO2 + CaCO3 + H2O 


→ Ca(HCO3)2
TO

Thông qua BTTHThN này, GV gợi ý HS phân tích thông tin:


- Khi CO2 thiếu sẽ có hiện tượng gì sẽ xảy ra?tạo ra sản phẩm muối gì?
ÀN

- Khi CO2 dư sẽ có hiện tượng gì sẽ xảy ra?tạo ra sản phẩm muối gì?
Đ

Khi thấy ThN đơn giản nhưng thú vị, HS cảm thấy thích thú và muốn tự
N
IỄ

mình thực hiện và kiểm chứng lại ThN. Bài tập trên đã giúp HS phát triển và rèn
D

luyện kĩ năng quan sát, kĩ năng vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng.

56

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

2.5.4. Sử dụng bài tập thực hành hóa học trong kiểm tra, đánh giá
Việc đánh giá sự phát triển NLTHThN của HS sau mỗi chương, mỗi học kì

N
rất cần thiết. Qua đó GV sẽ biết được HS đã tiếp thu kiến thức và kĩ năng ở mức độ

Ơ
nào để có hướng điều chỉnh phương pháp dạy cho hợp lí.

H
N
Sau khi dạy chương Nitơ - Photpho, GV có thể sử dụng một số câu hỏi sau

Y
để lồng ghép trong bài kiểm tra 15 phút, 45 phút hoặc bài kiểm tra học kì I ở lớp 11

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
nhằm đánh giá sự phát triển NLTH ThN của HS.
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
Ví dụ 25: Để nhận biết ion NO3- trong dd người ta thường dùng một ít vụn

ẠO
đồng và dd H2SO4 loãng vào ống nghiệm, đun nhẹ ống nghiệm. Hiện tượng quan

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

sát được là:

Đ
G
A. Có khí màu nâu thoát ra.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

B. Dd từ không màu chuyển sang màu vàng.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
C. Xuất hiện kết tủa có màu vàng đặc trưng.
ẦN
D. Dd không màu chuyển thành màu xanh, có khí không màu thoát ra bị
TR

hóa nâu ngoài không khí.


B

Bài tập trên đánh giá năng lực nhận biết chất thông qua hiện tượng xảy ra
00

của phản ứng từ kiến thức về thực hành ThN.


10

Ví dụ 26:Chỉ dùng một hóa chất để phân biệt các ddHCl, HNO3, H3PO4. Hóa
A

chất đó là:
Ó
-H

A. Qùy tím B. NaOH C. AgNO3 D. CaCO3.


Ý

Dạng câu hỏi này phát triển năng lực lựa chọn hóa chất và dụng cụ ThN .
-L

2.6. THIẾT KẾ MỘT SỐ MẪU KẾ HOẠCH DẠY HỌC


ÁN

2.6.1. Kế hoạch dạy học bài mới [7],[8]


TO

Bài 8: Amoniac và muối amoni, chia làm 2 tiết theo phân phối chương trình
Hóa học 11 chuẩn
ÀN

Tiết 1: Amoniac và Tiết 2: Muối amoni (xem phụ lục 2)


Đ

BÀI 8: AMONIAC và MUỐI AMONI (tiết 1 )


N
IỄ

I. Mục tiêu:
D

1. Kiến thức:

57

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

- Đặc điểm cấu tạo phân tử NH3, tính chất vật lí ( tính tan, tỉ khối, màu, mùi).
- Hiểu tính chất hoá học cơ bản của amoniac: tính bazơ yếu tính khử mạnh.
- Ứng dụng, phương pháp điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm và trong

N
công nghiệp.

Ơ
2. Kỹ năng:

H
N
- Dự đoán tính chất hóa học từ cấu tạo phân tử, kiểm chứng bằng ThN và kết

Y
luận được tính chất hóa học của NH3.

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
- Quan sát các ThN hoặc hình ảnh ThN, rút ra nhận xét về tính chất vật lí và
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
tính chất hóa học của amoniac.

ẠO
- Viết các phương trình hóa học dạng phân tử hoặc ion rút gọn.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

- Phân biệt khí NH3 với một số khí đã biết bằng phương pháp hóa học.

Đ
G
- Tính thể tích khí NH3 sản xuất được ở điều kiện tiêu chuẩn theo hiệu suất

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

cho trước.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Trọng tâm:
ẦN
- Công thức phân tử của amoniac, phân biệt amoniac với các khí khác
TR

- Amoniac là một bazơ yếu có đầy đủ tính chất của một bazơ ngoài ra còn có
B

tính khử.
00

3. Thái độ:
10

Giúp HS biết được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản
A

xuất có sinh ra khí NH3, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.
Ó
-H

4. Định hướng hình thành năng lực:


Ý

- Năng lực tự học


-L

- Năng lực giải quyết vấn đề


ÁN

- Năng lực thực hành hóa học


TO

II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của giáo viên
ÀN

- Dụng cụ hóa chất để HS tiến hành ThN theo nhóm: ống nghiệm, đũa thủy
Đ

tinh, cốc đựng nước cất.


N
IỄ

- Hóa chất: bình đựng khí NH3, dd NH3, dd phenolphtalein, dd muối AlCl3,
D

CuSO4, AgNO3.

58

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

- Các video ThN: khí NH3 tác dụng với khí HCl; Dd NH3 tác dụng với muối
AlCl3, CuSO4; NH3 tác dụng với CuO.

N
- Mô phỏng điều chế NH3 trong công nghiệp.

Ơ
- Phiếu học tập, nhiệm vụ cho các nhóm, giấy A0, bút dạ.

H
N
- Bảng tính tan, tranh sơ đồ điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm, phiếu

Y
học tập.

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
- Giáo án powerpoint về đáp án của các nhiệm vụ.
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK Hóa học 11 chuẩn.

ẠO
III. Phương pháp dạy học

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

- PPDH bàn tay nặn bột

Đ
G
-PPDH theo góc, PPDH hợp tác (thảo luận nhóm).

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

- Phương pháp sử dụng thí nghiệm, thiết bị dạy học, tranh ảnh, SGK.

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
- Phương pháp sử dụng câu hỏi bài tập.
ẦN
IV. Tổ chức hoạt động dạy học
TR

Hoạt động 1: Hoạt động khởi động


B

GV giới thiệu về lịch sử tìm ra amoniac: Từ lâu người Ai Cập đã biết sử


00

dụng amoni clorua (NH4Cl) , chất bột màu trắng được tạo ra trong các vết nứt gần
10

núi lửa làm vật cúng tế trong các nghi lễ thờ thần Amun (Ammonians). Khi đun
A

nóng amoni clorua bị bay hơi, phân hủy thành khí amoniac. Trong tự nhiên, quá
Ó
-H

trình phân hủy của động vật và thực vật cũng sinh ra ammoniac.
Ý

-Năm 1774, nhà hóa học người Anh Joseph Priestley là người đầu tiên điều
-L

chế ra amoniac nguyên chất.


ÁN

- Năm 1918, nhà hóa học người Đức Fritz Haber đã đạt giải Nobel hóa học
TO

về công trình tổng hợp NH3 từ N2 và H2


Hoạt động 2: Nghiên cứu cấu tạo phân tử, tính chất vật lí và tính chất
ÀN

hóa học của amoniac (GV sử dụng PPDH theo góc)


Đ
N

Bước 1. Giới thiệu các góc và các nhiệm vụ cụ thể ở mỗi góc(3 phút)
IỄ

GV: chia lớp làm 4 nhóm , giới thiệu các góc và các nhiệm vụ cụ thể ở mỗi góc
D

(4 góc), hướng dẫn HS nghiên cứu và lựa chọn các góc.

59

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

HS: Ngồi theo nhóm, quan sát và lắng nghe, nghiên cứu các nhiệm vụ cụ thể
và lựa chọn góc theo nhóm.

N
Bước 2. Thực hiện các nhiệm vụ theo các góc(24 phút)

Ơ
GV:-Yêu cầu các tổ thực hiện các nhiệm vụ ở các góc, mỗi góc trong thời

H
N
gian tối đa 6 phút rồi luân chuyển sang góc khác.

Y
- Hướng dẫn các tổ thực hiện nhiệm vụ và trưng bày sản phẩm.

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
HS: - Thực hiện nhiệm vụ theo nhóm tại các góc học tập.
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
- Trưng bày sản phẩm của nhóm tại góc học tập.

ẠO
GÓC QUAN SÁT

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Hoạt động: HS xem các movie ThN điều chế và minh họa tính chất NH3

Đ
G
1. Khí NH3 tan vào nước 2. Khí NH3 tác dụng với khí HCl

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

3. Dd NH3 tác dụng với dd AlCl3 4. Dd NH3 tác dụng với dd CuSO4

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
5. Khí NH3 tác dụng với CuO
ẦN
Nhiệm vụ :hoàn thành phiếu học tập 1
TR

PHIẾU HỌC TẬP 1: GÓC “QUAN SÁT”


I. Tính chất vật lí:cho biết trạng thái, màu, tính tan của NH3
B
00

……………………………………………………………………………………………………

10

II. Tính chất hóa học:Quan sát các ThN sau và hoàn thành bảng sau:
Hiện tượng - phản ứng
A

Tên thí nghiệm Vai trò của NH3


Ó

hóa học - Giải thích


-H

Khí NH3 tan trong nước


Khí NH3 tác dụng với khí …………..…..……… ………………..............
Ý

HCl …………………….. ..............


-L

Dd NH3 tác dụng với dd ……………………… ………………..............


ÁN

AlCl3 …..…..………… ..............


……………………… ……………..................
Dd NH3 td với dd CuSO4
TO

…..…..………… ..............
……………………… ………………..............
Khí NH3 tác dụng với CuO
ÀN

…..…..…………… ..............
Kết luận:
Đ

Amoniac có các tính chất hóa học là:........................................................................


N
IỄ

GÓC TRẢI NGHIỆM


D

Hoạt động:HS tiến hành ThN theo nhóm, quan sát hiện tượng, giải thích và rút
ra nhận xét cần thiết

60

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Nhiệm vụ : hoàn thành phiếu học tập 2


PHIẾU HỌC TẬP 2: GÓC “TRẢI NGHIỆM”
I. Tính chất vật lý

N
Tiến hành thí nghiệm: Tính tan của amoniac

Ơ
- Quan sát bình đựng amoniac cho biết trạng thái, màu sắc, mùi của amoniac?

H
N
- Nhỏ vào cốc nước vài giọt dung dịch phenolphtalein. Nhúng nút cao su có

Y
ống thủy tinh vuốt nhọn vào nước. Thay nút bình đựng NH3 bằng nút có ống vuốt

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

nhọn xuyên qua. Úp ngược bình đựng NH3 vào cốc nước. Quan sát hiện tượng xảy

TP
ra.

ẠO
Rút ra kết luận về tính tan của amoniac trong nước?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
..............................................................................................................................

G
II. Tính chất hóa học

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
1. Tiến hành làm các ThN và hoàn thành bảng sau:

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
Thí nghiệm1: Amoniac tác dụng với axit: Cầm 2 đũa thủy tinh đầu cuốn bông
ẦN
cạnh nhau. Nhỏ vào đũa thủy tinh thứ nhất vài giọt dung dịch axit clohiđric đặc, nhỏ
TR

tiếp vào đũa thứ 2 vài giọt dung dịch amoniac đặc. Nêu hiện tượng quan sát được.
B

(Hai đũa thủy tinh đã được sử dụng làm thí nghiệm phải bỏ riêng ra cốc nước)
00

Thí nghiệm 2: Dung dịch amoniac tác dụng với dung dịch muối AlCl3 và
10

CuSO4
A
Ó

- Lấy vào ống nghiệm thứ nhất 2-3 ml dung dịch muối AlCl3, ống nghiệm thứ
-H

hai 2-3 ml dung dịch muối CuSO4.


Ý

- Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch amoniac đến dư vào mỗi ống nghiệm, sau đó
-L

lắc đều. Nêu hiện tượng quan sát được, viết phản ứng hóa học để giải thích.
ÁN

Hiện tượng - phản ứng


TO

Tên thí nghiệm Vai trò của NH3


hóa học - Giải thích
ÀN

Khí NH3 tác dụng với khí ……………………………… ………………….....


Đ

HCl ……........................ .......................


N
IỄ

Dung dịch NH3 tác dụng ........................................... ………………….....


D

với dung dịch AlCl3 ................................. .......................


Dung dịch NH3 tác dụng ……………………………… ………………….....

61

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

với dung dịch CuSO4 ……........................ .......................

2. Hãy xác định số oxi hóa của nitơ trong amoniac, nhận định khả năng tham
gia phản ứng oxi hóa - khử. Dự đoán sản phẩm và hoàn thành phản ứng hóa học

N
sau:

Ơ
H
o
t
…..NH3 + ……O2  → ...........................................................................

N
Y
o
t
.….NH3 + …...CuO  → ........................................................................

U
.Q
Kết luận: Amoniac có các tính chất hóa học là:..............................................

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
GÓC PHÂN TÍCH

ẠO
Hoạt động: HS đọc tài liệu sgk và tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi và rút

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

ra kiến thức mới cần lĩnh hội

Đ
G
Nhiệm vụ : hoàn thành phiếu học tập 3

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

PHIẾU HỌC TẬP 3: GÓC “PHÂN TÍCH”

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
1. Nêu trạng thái, màu sắc, mùi, tỉ khối so với không khí, tính tan của NH3?
ẦN
...................................................................................................................................
TR

2. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của NH3. Mỗi tính chất viết 2-3 phản ứng hóa
B

học minh họa......................................................................................


00
10

3. Giải thích tại sao amoniac lại có những tính chất hóa học đó?
.............................................................................................................................
A
Ó
-H

GÓC ÁP DỤNG
Hoạt động: HS đọc bảng trợ giúp (chỉ đối với góc xuất phát) sau đó áp dụng để giải
Ý
-L

bài tập hoặc giải quyết một vấn đề có liên quan đến thực tiễn.
ÁN

Nhiệm vụ : Hoàn thành phiếu học tập 4


PHIẾU HỖ TRỢ
TO

- Dd NH3 là bazơ yếuvì vậy dùng giấy quỳ tím ẩm để nhận ra khí NH3
ÀN

- Amoniac kết hợp dễ dàng với axit tạo thành muối amoni: NH3 + H+ → NH +4
Đ

- Dd amoniac có khả năng tạo kết tủa nhiều hiđroxit kim loại khi tác dụng với
dd muối của chúng:
N
IỄ

VD: Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3 NH +4


D

- Dd amoniac có khả năng hòa tan hiđroxit hay muối ít tan của một số kim loại
như đồng, kẽm, bạc, ... tạo thành các dung dịch phức chất:
VD: Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4]2+ + 2OH-

62

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]+ + Cl-


- NH3 cháy trong khí O2 với ngọn lửa màu vàng:
t0
VD: 4NH3 + 3O2  → 2N2 + 6H2
- NH3 có thể khử một số oxit kim loại thành kim loại:
t0

N
VD: 3CuO + 2NH3  → 3Cu + N2 + 3H2O

Ơ
H
PHIẾU HỌC TẬP 4: GÓC ÁP DỤNG

N
Y
Câu 1: Tiến hành ThN: Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 lần lượt vào 4 ống

U
nghiệm chứa riêng biệt các dung dịch AlCl3, CuSO4, AgNO3, ZnCl2 như hình vẽ

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
dung dịch NH3

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
N
http://daykemquynhon.ucoz.com

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


CuSO4 AgNO3

H
AlCl3 ẦN ZnCl2
(1) (2) (3) (4)
TR

Nêu hiện tượng xảy ra ở các ống nghiệm 1,2,3,4. Giải thích và viết ptpư ứng xảy
ra?
B
00

Câu 2: Dùng NH3 để điều chế một số kim loại có tính khử trung bình và yếu
10

bằng cách khử oxit của các kim loại này ở nhiệt độ cao. NH3 khử được oxit kim
A

loại trong dãy nào sau đây? Viết ptpư minh họa?
Ó
-H

A. Al2O3, CuO, Fe2O3. B. CuO, Fe2O3, PbO.


C. Al2O3, MgO, BaO. D. Fe2O3, MgO, CaO.
Ý
-L

Bước 3. Báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ ở các góc
ÁN

GV: Hướng dẫn HS cử đại diện báo cáo kết quả theo phân công, các tổ nhận
TO

xét, phản hồi.


- Nhóm 1 : trình bày kết quả góc phân tích.
ÀN

- Nhóm 2 : trình bày kết quả góc quan sát.


Đ

- Nhóm 3 : trình bày kết quả góc trải nghiệm.


N
IỄ

- Nhóm 4 : trình bày kết quả góc áp dụng.


D

HS: - Đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả

63

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

- Lắng nghe, so sánh kết quả và đưa ra ý kiến nhận xét, bổ sung.
GV: nhận xét tổng kết tính chất vật lý và tính chất hóa học của amoniac
HS: ghi vở những nội dung đã được GV kết luận và chốt lại.

N
Hoạt động 3: Ứng dụng của amoniac và điều chế amoniac

Ơ
a) Ứng dụng của amoniac

H
N
GV : yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

Y
NH3 có những ứng dụng gì? Những ứng dụng đó dựa trên tính chất nào của

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

amoniac?

TP
b) Điều chế

ẠO
* Trong phòng thí nghiệm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

GV yêu cầu HS nghiên cứu hình 2.5- sgk hoặc xem movie thí nghiệm, thảo

Đ
G
luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau:

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
- Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế amoniac từ hóa chất nào? Tại

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
sao lại thu khí NH3 bằng cách đẩy không khí ra khỏi bình thu úp ngược mà không
ẦN
thu bằng cách đẩy nước?
TR

- NH3 thu được trong thí nghiệm thường có lẫn chất nào? Làm thế nào thu
B

được NH3 tinh khiết?


00

- Ngoài các điều kiện trên, còn có thể điều chế nhanh NH3 như thế nào?
10

* Trong công nghiệp


A

HS quan sát mô phỏng quy trình sản xuất NH3 trong công nghiệp kết hợp
Ó
-H

SGK, tóm tắt, trả lời một số câu hỏi sau:


Ý

- Viết phản ứng hóa học dùng để điều chế NH3 trong công nghiệp và cho biết
-L

đặc điểm của phản ứng đó?


ÁN

- Cho biết những biện pháp kỹ thuật áp dụng để sản xuất NH3 có hiệu suất
TO

cao? Vì sao cần dùng chất xúc tác?


ÀN

- Vì sao cần xây dựng chu trình kín trong quá trình sản xuất NH3?
GV chỉnh lí, bổ sung và nhấn mạnh các nội dung chính.
Đ

IV. Củng cố: HS giải một số bài tập trắc nghiệm


N
IỄ

1. Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là


D

A. H2SO4 đặc B. P2O5 C. CuSO4 khan D. CaO

64

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

2. Khi đốt khí NH3 trong khí clo, khói trắng bay ra là
A. NH4Cl B. HCl C. N2 D. Cl2

N
3. Hiện tượng gì xảy ra khi nhúng hai đũa thủy tinh vào hai bình đựng dd

Ơ
HCl đặc và dd NH3 đặc, sau đó đưa hai đầu đũa thủy tinh lại gần nhau thì

H
N
A. Không có hiện tượng gì B. Có xuất hiện khói trắng

Y
C. Gây nổ D. Kết tủa màu vàng nhạt

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
4. Khí NH3 tan nhiều trong nước tạo thành dd amoniac làm cho:
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
A. Phenolphtalein màu hồng hóa không màu B. Quỳ tím hóa đỏ

ẠO
C. Phenolphtalein không màu hóa hồng. D. Quỳ tím không đổi màu

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

5. Trong ThN thử tính tan của khí amoniac trong nước, có hiện tượng nước

Đ
G
phun mạnh vào bình chứa khí như hình vẽ dưới đây. Nguyên nhân gây nên hiện

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

tượng đó là:

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
ẦN
TR
B
00

A. do trong bình chứa khí NH3 ban đầu không có nước.


10

B. do khí NH3 nhẹ hơn nước nên kéo nước vào bình.
A

C. do khí NH3 tan nhiều trong nước làm giảm áp suất trong bình.
Ó

D. do khí NH3 tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch bazơ.
-H

6. Hiện tượng nào xảy ra khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung
Ý

nóng ?
-L

A. Bột CuO từ màu đen sang màu trắng


ÁN

B. Bột CuO từ màu đen sang màu đỏ, có hơi nước ngưng tụ
TO

C. Bột CuO từ màu đen sang màu xanh, có hơi nước ngưng tụ
ÀN

D. Bột CuO không thay đổi màu


Đ

2.6.2. Kế hoạch dạy học giờ thực hành


N

BÀI 14: BÀI THỰC HÀNH SỐ 2


IỄ
D

TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT NITƠ, PHOTPHO


I.MỤC TIÊU

65

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

1. Kiến thức: Biết được:


- Mục đích, cách tiến hành và kỹ thuật thực hiện các ThN:
+ Phản ứng của dung dịch HNO3 đặc, nóng và loãng với kim loại đứng sau

N
hiđro.

Ơ
+ Phản ứng KNO3 oxi hóa C ở nhiệt độ cao.

H
N
+ Phân biệt được một số phân bón hóa học cụ thể (cả phân bón là hợp chất

Y
của photpho)

U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
2. Kỹ năng:
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn, thành công các ThN trên.

ẠO
- Quan sát hiện tượng ThN và viết các phương trình hóa học.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

- Loại bỏ được một số chất thải sau ThN để bảo vệ môi trường.

Đ
G
- Viết tường trình ThN.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

3. Thái độ:

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
- Tính chất một số hợp chất của nitơ.
ẦN
- Tính chất một số hợp chất của photpho.
TR

4. Định hướng hình thành năng lực:


B

- Sử dụng ngôn ngữ nói, viết (phân tích, mở rộng hiểu biết thực tế, trình bày
00

ý kiến trước nhóm, tổ, lớp…)


10

II. CHUẨN BỊ:


A
Ó

1. Giáo viên:
-H

- Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, hợp tác theo nhóm nhỏ.
Ý

- Đồ dùng dạy học:


-L

+ Dụng cụ: ống nghiệm, giá để ống nghiệm, giá ThN, ống nhỏ giọt, kẹp hóa
ÁN

chất, đèn cồn


TO

+ Hóa chất: HNO3 đặc và dung dịch loãng 15%, KNO3 tinh thể, dung dịch
Bacl2, nước vôi trong, AgNO3, Cu kim loại phân bón hóa học: (NH4)2SO4, KCl,
ÀN

Ca(H2PO4)2; than củi và que đóm.


Đ

2. Học sinh: Xem trước cách tiến hành ThN và chuẩn bị bài tập về nhà.
N
IỄ

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:


D

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số (1 phút)

66

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)


GV yêu cầu HS chuẩn bị đáp án các câu hỏi bài tập về nhà đã cho trước
3. Vào bài mới:

N
Hoạt động 1: Tiến hành ThN chứng minh tính oxi hóa của axit nitric ( 12

Ơ
phút)

H
N
Bài 1( BTVN): Cho hình vẽ về ThN chứng tính oxi hóa của axit nitric

Y
U
.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP
ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
G
Hình . Thí nghiệm kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Dựa vào hình vẽ ThN, hãy cho biết cần chuẩn bị hóa chất và dụng

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
cụ như thế nào để thực hiện ThN trên thành công và an toàn. Giải thích sự lựa
ẦN
chọn của em?
TR

Trả lời: Để thực hiện ThN trên ta cần


1) 2 Ống nghiệm chữ X: nhỏ gọn, tiện lợi trong quá trình thực hiện thí
B
00

nghiệm, có thể đậy nút để khí không bay ra gây nguy hiểm cho GV, HS và gây ô
10

nhiễm môi trường.


A

Nút cao su: Dùng đậy ống nghiệm chữ X.


Ó
-H

2) Kẹp gắp hóa chất: đưa mảnh đồng vào nhánh ống nghiệm dễ hơn.
3) Dung dịch HNO3 đặc và dung dịch HNO3 loãng.
Ý
-L

4) Dung dịch NaOH đặc : hấp thụ khí NO2 (độc) sinh ra bên nhánh làm ThN,
ÁN

trung hòa lượng axit dư sau phản ứng.


TO

5) Mảnh đồng kim loại


Câu 2: Cho các thao tác ThN sau:
ÀN

1) Cho 2 ml dung dịch NaOH đặc vào 1 nhánh của ống nghiệm chữ X.
Đ

2) Nghiêng nhánh ống nghiệm để dung dịch NaOH chảy qua nhánh ống
N
IỄ

nghiệm đang thực hiện ThN.


D

3) Cho 0,5ml dung dịch HNO3 vào nhánh 2 ống nghiệm chữ X.
4) Dùng kẹp gắp mảnh đồng cho vào ống nghiệm đựng dung dịch HNO3 đặc.

67

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

5) Dùng kẹp gắp mảnh đồng cho vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH đặc.
6) Nhanh chóng đậy nút cao su vào ống nghiệm.
Thứ tự thực hiện đúng các thao tác khi tiến hành ThN như hình vẽ trên là:

N
A. 1-6-4-3-2. B. 1-2-4-6-5. C. 3-2-5-6-1. D. 1-3-4-6-2.

Ơ
Câu 3: Sau khi thực hiện xong ThN ta cần làm gì để khử độc ống nghiệm để

H
N
an toàn cho môi trường? Giải thích?

Y
Trả lời: Sau khi thực hiện xong ThN, ta ngâm và rửa các ống nghiệm qua nước vôi

U
.Q
trong để trung hòa các axit còn dư, sau đó rửa sạch lại bằng nước.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

GV: Thí nghiệm 1:

TP
hướng dẫn học sinh làm ThN 1 Tính oxi hóa của axit nitric đặc, loãng

ẠO
giống các bước của BTVN - Ống 1: có khí màu nâu, dung dịch chuyển

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

ống 1: HNO3đ + Cu sang màu xanh lam.

Đ
ống 2: HNO3đ + Cu - Ống 2: có khí không màu sau đó hóa nâu,

G
Lưu ý: dung dịch chuyển sang máu nâu.

N
http://daykemquynhon.ucoz.com

Ư
- Cần nhắc nhở học sinh cẩn thận Giải thích:

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


H
khi làm việc với HNO3đ và HNO3 HNO3 đặc có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa
ẦN
loãng đồng thành NO2.
- Khí NO2 độc cần cho học sinh HNO3 loãng oxi hóa Cu thành NO sang
TR

làm với lượng nhỏ. NO2, dung dịch Cu2+ có màu xanh.
B

HS quan sát hiện tượng, viết ptpư, HNO3đ + Cu → Cu(NO3)2 + H2O + 2NO2
00

giải thích. 8HNO3l +3Cu→3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO


10

2NO + O2 → 2NO2
A

Hoạt động 2: Tiến hành ThN chứng minh tính oxi hóa của axit nitric ( 10 phút)
Ó

Bài 2(BTVN): Hãy nêu các bước tiến hành ThN nhiệt phân KNO3 ? Nêu hiện tượng
-H

hóa học xảy ra khi cho than nóng đỏ vào muối KNO3 nóng chảy? Giải thích, viết
pthh của các phản ứng xảy ra?
Ý
-L

GV: hướng dẫn học sinh làm ThN 2 Thí nghiệm 2:Tác dụng của KNO3 nóng
Cho vào ống nghiệm 1 thìa KNO3 chảy và cacbon
ÁN

đunnóng chảy hết lượng muối. Kẹp một Than nóng đỏ sẽ bùng cháy sáng, có
TO

mẫu than đã nung đỏ cho vào KNO3. tiếng nổ lách tách là do KNO3 nhiệt
Lưu ý: phân giải phóng khí oxi.
ÀN

- Làm ThN với lượng nhỏ KNO3 2KNO3 → 2KNO2 + O2


Đ

- KNO3 nóng chảy hết mới cho than


N

vào ống nghiệm.


IỄ

HS quan sát hiện tượng, viết phương


D

trình phản ứng, giải thích.

68

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
http://daykemquynhon.ucoz.com
Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định
D
IỄ
N
Đ
ÀN
TO
ÁN
-L
Ý
https://twitter.com/daykemquynhon

-H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú


Ó
A
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

10
00
B

69
TR
ẦN
H
Ư
N
G
Đ
ẠO
TP
.Q
U
Y
N
H
Ơ
N
MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM
HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial
https://daykemquynhon.blogspot.com
www.facebook.com/daykem.quynhon

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial
DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com https://daykemquynhon.blogspot.com

Hoạt động 3: Phân biệt một số loại phân bón hóa học (12 phút)
Bài tập 3(BTVN): Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết ba mẫu phân bón hóa
học bị mất nhãn gồm: (NH4)2SO4, KCl, Ca(H2 PO4)2 ?
Cho các mẫu phân: (NH4)2SO4, KCl, ThN 3: Phân biệt một số loại phân bón

N
Ca(H2 PO4)2 hóa học.

Ơ
H
- Cho 3 mẫu phân bón (bằng hạt ngô) a) Thử tính tan trong nước: SGK

N
vào từng ống nghiệm riêng biệt, cho 5

Y
ml nước vào mỗi ống, lắc nhẹ hòa tan Các mẫu phân đều tan trong nước

U
.Q
các chất.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

b) nhận biết phân đạm amonisufat:

TP
Ống có khí thoát ra có mùi khai, làm

ẠO
quỳ tím chuyển sang màu xanh thì ống

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Đ
nghiệm đó chứa dd (NH4)2SO4

G
- Cho vài giọt NaOH vào 3 ống
NH4+ + OH- →

N
NH3 + H2O
http://daykemquynhon.ucoz.com

nghiệm chứa 1ml mỗi mẫu thử, đun

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)


nóng nhẹ .Sau đó cho quỳ tím ẩm trên

H
c) Nhận biết phân Kali clorua và phân
miệng các ống nghiệm.
ẦN
supephotphat kép
TR

- Cho vài giọt AgNO3 vào 2 ống


Ống nghiệm xuất hiện kết tủa trắng là
nghiệm chứa 1ml mỗi mẫu thử còn lại.
KCl, ống còn lại không hiện tượng là
B
00

GV: lưu ý: HS cần nhớ những kiến Ca(H2PO4)2


10

thức quan trọng có liên quan đến


AgNO3 + KCl → AgCl ↓ + KNO3
những phần đã qua trong buổi thực
A
Ó

hành.
-H

HS: quan sát và viết phương trình


Ý

phản ứng và giải thích


-L
ÁN

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN ÔN TẬP


1. Tổng kết: (5 phút)
TO

- GV: Nhận xét và yêu cầu học sinh thu dọn dụng cụ hóa chất, vệ sinh phòng thực
ÀN

hành và viết tường trình.


- HS: Làm theo yêu cầu của giáo viên
Đ

- Hướng dẫn học sinh viết tường trình


N

Họ tên:
IỄ

Lớp:
D

Tên bài thực hành: