You are on page 1of 146
wORaanas TALNVIY.LY ANT NI VaUaLLINGV 1ULNAd HIDO TOM ad YTIES ALSAL NYWOD Cuvant inainte Anvatminul medical ta Universitatea "Dimdvea ibe Jo ceput 1 1999 odaic eu. speci Gatai 'fintarea speciatiztvii Kinetonerapie $i Misdvli de Asistenté: Mediculd Generale Corvborarea dintre traditia medicala din eastd con) academic, a avut ca resulta ffi Marea Facultayit de Mediving ta anni 2004 prin decisia Guvernului Romaniei, ua © consecinlé necesur’ a importante sia dezvohay mnedint sacio-ec a acestel sone. Preacuparea pen imbunctatived ofenet educationate a ava 64 recultat infiintarea specializarii de Kann pul 2006, a specialicirii Medici: Denuura in anul 2008 4 specilisenii Moaye in and 2011, Inaaminul in Kacultatea de Medici sf Farmacie, este Me gl €U termene diferite de insiruive: 6 q 4 Pentru specializarite Medicina Generalet $i Medicina Demant 3 ani pentru specializarea Parmacie si 4 cai pentew specializinite 4 sistema Medliealé Generali si Moase Procesul de invaamint este realizar tr th ha roman, fiind raconat 1 confornitate cu planurite si progen tele de studié fucordate la politica educational cone porani autohioni gi pernationalé, ve provid activity didactivw on freevenfa obligatorie: brelegeri. seminare, lectii practice $4 de laborator, stagii clinics si Seiiated individuald care se reatizeusa prin efecwarea ucriritor de Control, alviuired foilor de observegievlimearc BRE ose 60 ts “OIWLINA LOL ~TAWSINVD IO “VAL INGO NAY “I ANSTIORVIAW ViLTMONA vilvntisaer VEL INU VLIMIOSEV 18 ViESOIE SW TOSTUN “In WLS SOsO“INWaLSIS AINRIDOCINA aTEIGNV1D IRIOLVZrIYNY SOAMAN “InWaLsiS “aTLasal. stn VHD “HNVOYO AC YOTHNALSIS ¥ 1 Yo" TINVONO VILVADOIOL SNR NU HBO IenueL) prgz > “NpeY nyoeuLIE: REL >S9)514 5 2 Pa Wop ‘oTPOIpUL Yeas