You are on page 1of 8

Cuprins

1. Articol de fond

2.Pagina utilitară

3. Recomandări pentru lectură

4.Interviul

5.Tinere talente. Poezie

6. Tinere talente. Proză

7. Personajul meu preferat


8. Noutăț i

Proiectul revista mea

Recomandări pentru
lectură
1. Ce gen de cărț i iț i place? Fantezie,
aventură, mister, ficț iune etc.? E
mai ușor să găsești ceva potrivit
dacă alegi exact genul care îț i
place. Pur și simplu du-te la raftul
corespunzător și citește câteva
rânduri din noile apariț ii ale
genului.

2. Care sunt autorii tăi preferaț i?


Un autor care te-a impresionat în
trecut te-ar putea impresiona și
acum.
3. O recomandare nu strică
niciodată! Vorbește cu prietenii,
cu familia, cu oamenii pe care îi
îndrăgești și îi respecț i.
Proiectul revista mea

Interviul
A: Bună, Tania...
T: Bună.
A: Ai citit vreo carte de curând?
T: Da, am citit “Coșmarul din
tabăra regelui marmeladă”!
A: Da, și eu am citit-o pe aceasta.
T: Și ce ț i-a plăcut cel mai mult?
A: Cum Wendy l-a învins pe regele
marmeladă.
T: Da, și mie mi-a plăcut acel
moment.
A: Eu acum trebuie să plec, dar
poate ne întâlnim într-o zi să mai
povestim despre alte cărț i.
T: Bine. Pa!
A: Pa!

Proiectul revista mea

Personajul meu
preferat
Personajul meu
preferat este Wendy,
din cartea “Coșmarul
din tabăra regelui
marmeladă”.
Wendy va afla că a
caștiga nu înseamnă
totul! Înot, basket, tras
cu arcul. Toate
acestea se pot găsi în tabăra sportivă a
regelui Marmeladă, nu? Greșit! Tabăra
regelui Marmelada nu e o tabără
sportivă obișnuită. Și Wendy este pe
cale să afle de ce. De ce consilierii par
prea fericiț i. Prea obsedaț i să câștige.
Și de ce pământul bubuie mereu
noaptea târziu...
Proiectul revista mea

Lansare de carte
Lansare de carte:
„Scara lui Iakov“, un
roman-parabolă de Ludmila
Uliț kaia, saga unei familii
traversând patru generaț ii
și un secol de cultură rusă
– miercuri, 5 decembrie,
ora 19.00.
Vă recomand:

Proiectul revista mea. Articol de


fond.

1. Ce reprezintă cartea pentru


tine?
Cartea pentru mine
reprezintă un izvor de
cunoștinț e. Ea este o
comoară de înț elepciune, un
prieten devotat și un bun
sfătuitor.
2. Ce tipuri de cărț i cunoști?
Eu cunosc cărț i de aventură,
cu povești, cu poezii, cărț i
de gătit, cărț i educative,
romane și cărț i horror.
3. La care dintre ele apelezi mai
des?
Eu mai mult apelez la cărț ile
horror.

4. Ce poț i afla din cărț i?


Din cărț i poț i afla diverse
informaț ii despre situaț ii de
viaț ă, despre istorie, autori
renumiț i și poț i învăț a
numeroase cuvinte noi.
5. Ce citești în afara orelor de
curs?
În afara orelor eu citesc
cărț i de aventură sau cărț i
horror.
6. Cum ar fi viaț a oamenilor dacă
nu ar exista cărț ile?
Viaț a fără cărț i ar fi
plictisitoare și primitivă,
lipsită de cunoștinț e.
7. Care este rolul cărț ii în
evoluț ia umanităț ii?
Lectura este bună pentru
dezvoltarea imaginaț iei și
lărgirea universului
cunoașterii.