You are on page 1of 1

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ SPOLKU UNIJAZZ

25. května 2019 od 14.00 hodin, Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6

Program

● projednání výroční zprávy za rok 2018 včetně hospodaření


● zpráva, případně návrhy opatření revizní komise
● schválení výroční zprávy za rok 2018 včetně hospodaření
● informace o zvolení předsedkyně a dalších orgánů výboru
● odsouhlasení členských příspěvků na rok 2020
● odsouhlasení nového majitele účtů spolku
● informace o průběhu I. Q roku 2019, výhled a informace o přípravě
a stavu jednotlivých projektů
● vize garantů jednotlivých projektů
● podněty členů a diskuse k dalším tématům