You are on page 1of 3

SERVICE BULLETIN

INFO 'C'
2004 - C - 001

Leden
Str. 1/2
CZ.

VZTAHUJE SE K MODELŮM: SERIES TL SERIES TLA


SERIES TN SERIES TN-A
SKUPINA - PODSKUPINA: 55

VĚC: EST ELEKTRONICKÝ DIAGNOSTICKÝ PŘÍSTROJ –


PROPOJOVACÍ KABEL

POPIS: Funkce elektronického servisního přístroje EST byly rozšířeny o


použití diagnostiky a instalaci nových software, čímž je nahrazen
přípravek 38000282 / původně 294084. EST nám umožňuje
provádět instalaci nových software do řídících jednotek traktorů
modelových řad TL, TL-A, TN a TN-A.
V tomto případě je zapotřebí míti nový propojovací diagnostický
kabel 380001452 pomocí kterého můžete provádět instalaci
nových softwarů. Tento kabel je osazen tlačítkem pomocí
kterého vstupujeme do ,H" módu a provádíme diagnostiku.
V případě potřeby objednejte si tento kabel formou běžné
objednávky ve skladu náhradních dílů.
Servisní pracovníci kteří vlastní kabel 380000826 si tento mohou
osadit spínačem ( běžně rozepnutým) tak aby jej mohli využívat s
EST i pro modely TL, TL-A, TN a TN-A. Zapojení viz. schéma
níže v tomto servisním bulletinu.

Popis:
• EST může být použito při verzi 3.5.0.0. a vyšší.
• Tlačítkovým spínačem vstupujeme do diagnostického módu
,H" tak jako diagnostickým přípravkem 380000282.
• Tlačítkovým spínačem si také listujeme v nabídce , H" menu a
vybíráme z jednotlivých nabídek.
• Tlačítka UP a DOWN na laptopu EST mají stejnou funkci jako
tlačítka UP / DOWN na diagnostickém přípravku 380000282.
• Tlačítkový spínač se nesmí během instalace nového
software do řídící jednotky nikdy zmáčknout neboť by došlo k
přerušení instalace!!.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com


INFO 'C' SERVICE BULLETIN 2004 - C - 001

00
Obr. 1 - Schéma zapojení
1. AMP Konektor.
3. RS232 Konektor.
2. Spínací tlačítko.

After Sales
New Holland

2 CZ.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com


INFO 'C' SERVICE BULLETIN 2004 - C - 001

SPECIAL TOOLS
Product Range: SERIES TL and TLA
SERIES TN and TN-A

Legend: DNP = Dealer Nett Price. TPP = Tool Programme Price.

ELECTRICAL:
Special Tool
Description Usage Status
Part Number

NEW
Download and Diagnostic Cable All
Models Recommended
Used with the Electronic Service
Tool
DNP: 71.78 Euro
380001452 TPP: 53.83 Euro

ECU‘s Calibration and


Diagnostic Unit All Existing Tool
Models (Was 294084)
This Tool is now replaced as
the specific service tool by
the ELECTRONIC SERVICE
TOOL
380000282

Poznámka: Diagnostický přípravek 380000282 může být I nadále používán pro diagnostické a
kalibrační úkony ale nelze s ním instalovat nové software.

3 CZ.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com