You are on page 1of 27

Lehti Toyota-autoilijoille 2/2010

Puhdasta
Esittelyssä: Uusi Auris
suorituskykyä. HSD sekä uudistuvat
Corolla- RAV4- ja
Verso-mallit

Toyota Genuine Motor Oil.


Toyotan Genuine Motor Oil on erityisesti Toyotaasi kehitetty, moottorin
taloudellisuuden ja kestävyyden varmistava huippuöljy. Autoosi suunnitellut
Toyota Genuine Motor Oil -tuotteet löydät vain Toyota-huollosta.

Prius PHV käyttötestiin Suomessa


www.toyota.
Uusi
UusiRAV4.
RAV4. 01 01

Päästä
Päästä yksilöllisyytesi
yksilöllisyytesi
valloilleen.
valloilleen.

02 02 03 03 04 04 05 05

Muokkaa
Muokkaa
RAV4
RAV4
mieleiseksesi.
mieleiseksesi.
Uusi Uusi
RAV4RAV4osoittaa
osoittaa
äärimmäisyyksien
äärimmäisyyksienyhdistämisen
yhdistämisen
olevan
olevan
paitsipaitsi
tyylikästä
tyylikästä
myösmyös
hauskaa.
hauskaa.
RAV4, RAV4,
jos mikä,
jos mikä,
on todellinen
on todellinen
crossover.
crossover.
Sen perusvarusteluun
Sen perusvarusteluun kuuluu
kuuluu
kaikkikaikki
oleellinen,
oleellinen,
muttamutta
täydentämällä
täydentämällä
autoaautoa
mieltymystesi
mieltymystesi
mukaan,
mukaan,
muokkaat
muokkaat
siitä siitä
yksilön,
yksilön,
joka joka
vastaa
vastaa
juurijuuri
sinunsinun
elämäntilanteesi
elämäntilanteesi
ja harrastustesi
ja harrastustesi
asettamia
asettamia 06 06 07 07 08 08
vaatimuksia.
vaatimuksia.
Jälkiasenteinen
Jälkiasenteinen
Toyota-lisävarustevalikoima
Toyota-lisävarustevalikoima
istuuistuu
autoosi
autoosi
saumat-
saumat-
tomasti
tomasti
ja se ja
vastaa
se vastaa
kaikilta
kaikilta
osin osin
autosiautosi
alkuperäistä
alkuperäistä
laatua.
laatua.
Tervetuloa
Tervetuloa
tutustumaan
tutustumaan
mallistoon
mallistoon
omanoman
Toyota-jälleenmyyjäsi
Toyota-jälleenmyyjäsi
luokse.
luokse.

01 Kattokaiteet,
01 Kattokaiteet,
taakkateline,
taakkateline,
kylkilistat,
kylkilistat,
roiskelevyt,
roiskelevyt, 03 USB-,
03iPod
USB-,jaiPod
iPhone-liitäntäsarja
ja iPhone-liitäntäsarja
Plug and
Plug and Play 06 JBL06
Play Premium
JBL Premium
-kaiutinjärjestelmä.
-kaiutinjärjestelmä.
QuercusQuercus
17” -kevytmetallivanteet,
17” -kevytmetallivanteet,
ikkunanikkunan -käyttöä
-käyttöä
varten.varten.
07 Peruutuskamera.
07 Peruutuskamera.
tuuliohjain,
tuuliohjain,
astinlaudat,
astinlaudat,
pysäköintianturi,
pysäköintianturi,
Toyota-huolto
Toyota-huolto suojapuskuri
suojapuskuri
ja moottorin
ja moottorin
alleajosuoja.
alleajosuoja. 04 Polkupyörän
04 Polkupyörän
kuljetusteline
kuljetusteline
vetokoukkuun.
vetokoukkuun.
Saatavilla
Saatavilla
08 Peruutustutka.
08 Peruutustutka.
myös taakkatelineeseen
myös taakkatelineeseen
kiinnitettäviä
kiinnitettäviä
malleja.malleja.

www.toyota.
www.toyota.
02 Nobilis-kevytmetallivanne
02 Nobilis-kevytmetallivanne
16”. 16”.
Saatavana
Saatavana
myös useita
myös muita
useitavaihtoehtoja.
muita vaihtoehtoja. 05 Takahelman
05 Takahelman
koriste.koriste.
6 Pistokehybridi Toyota Prius PHV
Suomi on mukana Toyotan maailmanlaajuisessa
Toyota Prius PHV -pistokehybridi testiohjel-
AUTOILIJAN ASIALL A
massa.

12 Makea Aygo
Suositusta Aygosta on tarjolla myös erikois-
malli, Aygo Red, jonka varustus tekee suosikista
aiempaakin haluttavamman.

14 Auris HSD
Auris HSD on C-segmentin ensimmäinen ja
Kehityspolkuja sähköiseen liikennöintiin

L
toistaiseksi ainoa täyshybridimalli. Se täyden-
tää Aurisin jo hyväksi todettua bensiini- ja iikenteen sähköistäminen kiinnostaa mo- maksaa nykyhinnoilla noin 30 000 €. Nykytilan-
dieselmoottorien tarjontaa. nestakin syystä. Sähkön hyödyntäminen teessa pitkä sähköinen toimintamatka tulee siis
mahdollistaa mm. energian kulutuksen huomattavan kalliiksi.
18 Virkistetty Corolla alentamisen (tämä pätee niin polttomoottorilla Kansainvälinen energiajärjestö IEA on tehnyt
Legendaarinen Toyota Corolla saa tänä kesänä
ulkonäköuudistuksia ja varusteparannuksia.
varustettuihin hybridiautoihin kuin varsinaisiin ennusteita sähköautojen yleistymisestä. Pitkän
Monipuolinen moottorivalikoima helpottaa sähköautoihin), paikallisten päästöjen vähentä- aikavälin skenaariossaan IEA arvioi henkilöau-
sopivan version löytymistä. misen ja liikenteen energiapohjan laajentamisen tojen osalta vuonna 2050 myytävän lähes pelkäs-
ja sitä kautta öljyriippuvuuden vähentämisen. tään verkosta ladattavia hybridejä, akkusähköau-
20 Uusi RAV4 Noin 100 vuotta sitten sähköautot olivat ylei- toja ja polttokennoautoja. Polku täyssähköiseen
Laajan ja modernin Toyota Optimal Drive
-moottorimalliston ansiosta RAV4 kuuluu
sempiä kuin polttomoottoriautot. On sanottu, liikkumiseen on kuitenkin pitkä.
pakokaasupäästöiltään luokkansa puhtaimpiin että polttomoottorin sähkökäynnistimen keksi- Vuoden 2020 osalta IEA arvioi, että maail-
nelivetomalleihin. minen keikautti kehityksen polttomoottoreiden massa myydään noin 7 miljoonaa sähköautoa,
hyväksi. Nyt on ennakoitavissa, että sähkö alkaa joista 2 miljoonaa on akkusähköautoja ja 5 mil-
26 Sprinteristä Yarisiin vallata takaisin markkinoita polttomoottoriau- joonaa verkosta ladattavia hybridejä. Sähköau-
Suomalaisyleisön kestosuosikki Pirkko Mannola
autoilee, laulaa, näyttelee ja harrastaa liikuntaa toilta. Tämä koskee varsinkin henkilöautoja. tojen yhteenlaskettu markkinaosuus olisi noin
monipuolisesti. Sähköistyminen on oikeastaan edennyt vai- 8 %. Englantilaisen konsulttiyrityksen Frost &
vihkaa. Nykyisten ankarien päästömääräysten Sullivan luku sähköautojen vuoden 2020 mark-
30 Autoilun kulut kuriin täyttäminen ei olisi mahdollista ilman sähköisiä kinaosuudesta on lähes sama kuin IEA:n, 7 %,
Toyota Sopimuksella pystyy ennakoimaan moottoreiden ohjausjärjestelmiä. Autojen apu- tosin hieman toisenlaisella ladattavien hybridi-
tarkasti auton kuukausittaiset kustannukset.
laitteissa, esimerkiksi ohjaustehostimissa, ollaan en ja akkusähköautojen suhteella. IEA peruste-
32 Toyota Land Cruiser turvaa siirtymässä mekaanisista laitteista sähköisiin lee ladattavien hybridien ja akkusähköautojen
20 Euroopan unionin nopean toiminnan joukot laitteisiin loistehojen vähentämiseksi. Sähkö- suhdetta sillä, että aluksi ladattava hybridi, joka
järjestyivät Georgiassa suomalaiskomennon laite vie energiaa vain silloin kun sitä käytetään. tulee toimeen pienemmällä akkukapasiteetillä,
alla ja Toyota Land Cruiserien turvin. Stop&start -järjestelmät alkavat olla arkipäivää. on selvästi kustannustehokkaampi.
36 Mielenrauhaa merkkihuollosta Toyota on edelläkävijä varsinaisessa hybridi- Entäpä ladattavat sähköautot Suomessa? Meil-
Luotettavassa korjaamossa tehdyt määräai- tekniikassa. Ensimmäinen Prius tuli markkinoil- lä on täällä kaksi tekijää, joita kaikilla Euroopan
kaishuollot ovat varmin tapa varmistua auton le jo vuonna 1997. Hybridijärjestelmä kykenee mailla ei välttämättä ole, vähähiilinen sähkön-
käyttökunnosta ja turvallisuudesta. ottamaan talteen auton liike-energiaa, joka muu- tuotanto ja sähköautojen lataukseenkin sovel-
ten menisi hukkaan jarrutuksissa. Lisäksi hybri- tuvat lohkolämmitintolpat. Vähähiilinen säh-
38 Toyota Verso uudistui dijärjestelmä mahdollistaa polttomoottorin toi- köntuotanto tarkoittaa sitä, että Suomessa säh-
Toyota Verso -malliston varustetarjontaa
täydennetään Sol Edition -versiolla, jossa minnan optimoinnin. Niinpä hybriditekniikalla köauto kiistatta vähentää hiilidioksidipäästöjä
14 asiakas saa paljon varusteita vain noin 390 voidaan saavuttaa merkittäviä polttoaineen kulu- bensiini- tai dieselautoon verrattuna. Näin ei
eurolla. tuksen säästöjä, varsinkin kaupunkiajossa. EU:n välttämättä ole maissa jossa sähkön tuotanto
6 asettama alustava tavoite uusien henkilöautojen perustuu pääasiassa hiileen. Lohkolämmitintol-
40 Vetouistelun syvin olemus keskimääräiseksi hiilidioksidipäästöksi vuonna pilla pääsemme hyvinkin liikkeelle autokannan
Vetouistelu on suosittua erityisesti Suomen
26 40 isoilla järvillä, kuten Saimaalla, Päijänteellä, 2020 on 95 g/km. Tähän arvoon yltävät jo nyt sähköistämisessä, eikä uutta sähkön tuotanto-
Inarijärvellä ja Oulujärvellä. Prius sekä uusi hybridimalli Auris. kapasiteettiakaan aluksi tarvita. Aikanaan kun
Entäpä kun tähyilemme pidemmälle tulevai- sähköautojen lukumäärä kasvaa, latausta on
42 Ilmastoinnovaatioita suuteen? Silloin sähköä tarvitaan enenevässä pystyttävä ohjaamaan tarkoituksenmukaisella
Kasvihuonepäästöjen vähentäminen on
WWF:n mukaan mahdollista, jos vanhat, hiiltä
määrin. Yksi määritelmä sähköautolle on, että tavalla niin, ettei latauksesta synny merkittäviä
paljon kuluttavat teolliset prosessit korvataan siihen tuodaan sähköenergiaa ulkoa verkosta. tehopiikkejä.
puhtaammilla innovaatioilla. Tämän määritelmän mukaan hybridi ei vielä Kuljemme kohti sähköistä tulevaisuutta. Ke-
ole varsinainen sähköauto. hitys kulkee kuitenkin pienin askelin, ei vähi-
44 Peetun kesä Sähköauto on ympäristöystävällinen ja hiljai- ten sen takia, että seuraavat vuodet sähköauto-
Vancouverin olympialaisissa parhaiten menes-
nen. Miksi eivät autokaupat sitten ole jo pullol- jen tarjonta tulee olemaan rajoitettua ja hinnat
42 tynyt suomalaisurheilijan Peetu Piiroisen
laan akkusähköautoja? Vastaus on akkutekniikan kohtuullisen korkeita.
suosikkilajeja kesällä ovat golf ja tennis.
kehitystilanne ja akkujen rajoitteet. Sähköautois-
46 Pihistellen pitemmälle sa lyijyakku on jäänyt historiaan, ja uudet akku-
L E H T I T O Y O T A - A U T O I L I J O I L L E • S I S Ä L LY S 2 / 2 0 1 0 Edistyksellisellä tekniikalla ja oikeanlaisella tyypit ovat tulleet tilalle. Päivän sana on litium-
ajotavalla kulutuslukemia voi puristaa hämmäs-
Toyota-yhtiöiden asiakaslehti • Päätoimittaja Veikko Kuvaja • Toimitussihteeri Malla Huttunen • Ulkoasu Osmo Leivo • Julkaisija Toyota-yhtiöt, tyttävän alas.
ioniakku. Akkujen energiatiheys on parantunut
Korpivaarantie 1, PL 12, 01451 Vantaa, puh. (09) 85 181, Fax (09) 8518 2221, Sähköposti tiedotus@toyota.fi • Osoitteellinen jakelu 201 000 roimasti, mutta hinta on edelleen kova.
kappaletta • Ilmestyy neljä kertaa vuodessa • Lehden osoitteet on hankittu Toyota-yhtiöiden asiakastiedostoista ja Ajoneuvorekisteristä kesäkuussa 50 Uutiset Litium-ioniakut painavat noin 10 kg/kWh ja
2010 • Ajoneuvorekisteri saa osoitepäivitykset Väestörekisterikeskukselta, joten osoitteenmuutoksesta ei ilmoiteta Toyota-yhtiöihin. Toyota ja Tesla yhteistyöhön. maksavat tällä hetkellä noin 1 000 €/kWh. Pieni
• Osoitelähde Ajoneuvoliikennerekisteri, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi, PL 320, 00101 Helsinki, puh. 020 618 500. Tietojen laskentaesimerkki. Kohtuukokoisen sähköauton
tekninen toimitus: Itella Asiakkuusmarkkinointi Oy • Ilmoitusmyynti: Toyota, tiedostusosasto, puh. (09) 85 181 •
51 Mobiliasta nostalgiamatkalle energiankulutus on luokkaa 0,15 kWh/km. Jos Nils-Olof Nylund
Mobilian Autokylässä voi palata nuoruu-
Lehden autokuvissa saattaa esiintyä varusteita yms., jotka eivät kuulu Suomeen tuotaviin malleihin
den muistoihin vuokraamalla hetkeksi vihreä autolla halutaan ajaa 200 km, se tarkoittaa 30 Tutkimusprofessori
• Painopaikka Punamusta, Joensuu 2010 • ISSN 1238-9102 hyväkuntoinen Toyota Corolla vuodelta 1971. kWh:n akkupakettia joka painaa noin 300 kg ja VTT

4 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 5


Kalle Kalaja

Suomi on mukana Toyotan maailmanlaajuisessa testiohjelmassa,


jossa hybridiautoilun seuraavaa kehitysaskelta, Toyota Prius PHV
-pistokehybridiä testataan täkäläisissä ajo-oloissa. Autolla voi ajaa
yhtäjaksoisesti reilut 20 km ilman pakokaasupäästöjä. Sen jälkeen
Virran
tankkaus­
matkaa voi jatkaa polttomoottorin voimin vaikkapa 1 000 km.
luukku sijaitsee
PHV-mallin Pistokehybridin polttoaineen normikulutus on 2,6 l sadalle kilometrille
vasemmassa
etuloka­
suojassa. ja hiilidioksidipäästöt vain 59 g/km.

Verkkovirralla
ladattavia Toyotia
testataan Suomessa

S
uomessa testataan kolmea Toyota Prius PHV ristöystävällisempien, lyhyille ajomatkoille tar- Tässä rakennuksessa
-autoa noin kolmen vuoden ajan. Käyttö jakaan- koitettujen ajoneuvojen kysynnän odotetaan päätetään, kuinka no-
peasti ja tehokkaasti
tuu lehdistön, sidosryhmien ja yhteistyöyritysten kasvavan. Autoteollisuus on keskittynyt viimeai- autonkäyttöä muute-
kesken niin, että autoilla on sekä lyhyt- että pit- kaisissa tuotekehityshankkeissaan vahvasti säh- taan vihreämmäksi.
käaikaisia testikäyttäjiä. Selvät vuodenaikavaih- kötekniikkaan. Sähköautot ovat vielä
telumme ja erilaiset liikennetiheytemme tuovat Sähköllä on monia etuja verrattuna öljyener- pitkään niin kalliita,
että ilman erillistukia
uusia näkökulmia pistokehybridien tutkimusoh- giaan. Sähköä voidaan tuottaa uusiutuvista läh- niiden yleistyminen
jelmaan. Yksi keskeisistä kumppaneista on ener- teistä, kuten aurinko- ja tuulienergiasta sekä ve- kestää vuosikymme-
giayhtiö Fortum. sivoimasta. Sen siirto on helppoa eikä käytöstä niä.
aiheudu paikallisia päästöjä. Näihin perusominai-
Kaupungistumisen haasteet suuksiin pohjautuen sähköenergian käyttö sopii
Vuoteen 2015 mennessä noin 70 % Euroopan mainiosti kaupunkiautoiluun, jossa sen merkitys
väestöstä ennustetaan asuvan kaupunkialueilla. ympäristöä huomioivana korostuu. Sähköautoi-
Tämän suuntauksen seurauksena entistä ympä- lun yleistymistä jarruttaa kuitenkin vielä riittävän ▶

6  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  7


Lyhyet ajomatkat kaupunkiliikenteessä
hoituvat pelkän sähkömoottorin voimin
toimintasäteen takaavien akkujen paino, koko ja etenkin hin- myyty maailmanlaajuisesti jo yli 2,2 miljoonaa kappaletta.
ta. Myös toimivan latausinfrastruktuurin kehitystyö on vielä PHV:n ulkopuolinen latausmahdollisuus laajentaa Hybrid
monilta osin kesken. Synergy Drive® -järjestelmän hyötyjä. Todella toimivaksi to-
Toyota on huomioinut sähköautoilun edut ja haasteet ke- detun täyshybriditekniikan varaan rakennetun teknisen ko-
hittäessään pistokehybridiautoaan. Prius PHV (Plug-in Hy- konaisuuden sähköajomatkaa on kasvatettu 20 kilometriin.
brid Vehicle) on täyshybridi, jota liikuttavat sähkö- ja bensii- Autolla voi ajaa ilman ajon aikaisia päästöjä jopa 100 km/h
nimoottorit tarpeesta riippuen yhdessä tai erikseen. Lyhyet nopeudella.
ajomatkat kaupunkiliikenteessä hoituvat pelkän sähkömoot- Moottorikokonaisuuden 100 kW (136 hv) yhteisteho vastaa
torin voimin, mutta polttomoottori takaa mallille jopa 1 000 tavanomaista 2 litran perheautoa. Kiihdytys 0–100 km/h sujuu
kilometrin toimintasäteen yhdellä tankkauksella. 11,4 sekunnissa ja huippunopeus on 180 km/h. Eurooppalai-
sen tyyppihyväksyntämittauksen mukainen yhdistetyn ajon
Merkittävää kehitystä kulutus laskee tavalliseen Priukseen verrattuna 30 %. Viralli-
Toyota Prius on toiminut jo 13 vuoden ajan ympäristöystä- nen kulutusluku on 2,6 l/100 km, jota vastaava hiilidioksidi-
vällisemmän autoilun edelläkävijänä. Mallin eri versioita on päästö on vain 59 g/km. Tämän lisäksi PHV tuottaa ratkaise-

Strasbourgin kaupunki
on panostanut kestä- vasti vastaavaa dieselautoa pienemmät
vän kehityksen liiken-
neratkaisututkimuk-
typenoksidipäästöt hiukkaspäästöjen
seen jo pitkään. Seu- loistaessa poissaolollaan.
raavien vuosien aikana
siellä on testikäytös- Uusi akkujärjestelmä
sä peräti sata Toyotan
PHV-mallia. Niillä sel- PHV-mallin sähköenergia ladataan
vitetään uudenlaisen paitsi isompaan, myös erityyppiseen
latausinfrastruktuurin akustoon kuin normaalissa Priuksessa.
toimivuutta ja autoi-
lijoiden käyttötottu- Suurempi 5,2 kWh kapasiteetti varas-
muksia melko rajatulla toidaan nyt litium-ioniakkuihin. La-
alueella. tausaika on verrattain nopea; täyteen
lataaminen vie normaalista 230 voltin
pistorasiasta vain 1,5 tuntia.
Useat tutkimukset osoittavat, että
arkiajossa yksittäiset ajokerrat, kuten
matkat työpaikan, ruokakaupan ja ko-
din välillä, jäävät suurella osalla kulut-
Sähköautoille on tajista alle 20 kilometrin mittaisiksi.
jo nyt olemassa
muutamia omia
Näin ollen PHV:n toiminta-ajasta enin
latauspisteitä, kuten osa voi tapahtua tuolloin sähköllä, jos
esimerkiksi tämä määränpäissä on käytettävissä tavalli-
Helsingin Energian nen pistorasia.
Runeberginkadulle
rakennuttama Järjestelmä pyrkii täyteen ladattuna
pylväs. maksimoimaan sähköajon osuuden. Monitoiminäytön ruudulle kasvaa puita sitä mukaan kun sähköllä ajo vähentää hiilidioksidipäästöjä. ▶

8  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  9


Fortum aloitti Prius
PHV:n testiohjelman
Kurikasta

E nergiayhtiö Fortumin toimitusjohtaja


Tapio Kuula ja Toyota Auto Finlandin
toimitusjohtaja Kari Skogster allekir-
joittivat kolmevuotisen Toyota Prius PHV
-pistokehybridin koekäyttösopimuksen
Kurikassa 21. toukokuuta.
Samassa yhteydessä julkistettiin myös
Fortumin ja Kurikan kaupungin yhteistyö,
joka tähtää sähköautojen käyttöönoton ja
Autoon sijoitettu energiatehokkuuden edistämiseen.
lämpöpumppu viilentää Fortumin käyttöön luovutettu pistoke-
tai lämmittää sisätilat
tarpeen mukaan, hybridi on yksi kolmesta Suomeen saapu-
kun PHV on kytketty neista Prius PHV -autoista. Kahta muuta
lataukseen. Toimintoa Prius PHV:tä testaavat lehdistö ja erilaiset
voi ohjata avainyksiköstä
kaukosäädöllä. sidosryhmät ja yhteistyöyritykset. latausasemaa, joiden kautta sähköauton vijä sähköautoihin liittyvien innovaatioi-
Fortumin ja Kurikan kaupungin yhteis- akku ladataan matkapuhelimen tekstivies- den käyttöönotossa. Nyt asennettavien
työn taustalla on yhteinen halu olla mu- tijärjestelmää hyödyntäen. Ensimmäisen lataus­­asemien avulla voimme käytännössä
kana ensimmäisten joukossa testaamassa vuoden ajan sähköt tarjotaan ladattavien testata tulevaisuuden lataus- ja maksujär-
sähköön liittyviä uusia innovaatioita. autojen käyttäjille ilmaiseksi. jestelmien toimivuutta, totesi Kurikan kau-
Yhteistyöhankkeen ensimmäisessä vai- – Kurikka haluaa profiloitua Suomen punginjohtaja Paavo Tyrväinen.
heessa Kurikan seudulle asennetaan viisi sähköautokaupungiksi ja olla edelläkä-

Toyota Prius PHV, tekniset tiedot


Hybridijärjestelmä, tyyppi Sarja- / rinnakkaishybridi
Järjestelmän kokonaisteho 100 kW (136 hv)
Bensiinimoottori, iskutilavuus, cm3 1 798
Suurin teho, kW (hv) /r/min 73 kW (98 hv) / 5200 1/min
Suurin vääntömomentti, Nm/r/min 142 Nm / 4000 1/min
Järjestelmäjännite, V AC 650 V
Sähkömoottori
Suurin teho 60 kW (81 hv)
PHV:n litium- Suurin vääntö 207 Nm
ioniakun kapasi­ Suurin vääntö alenn. vaihteella 546 Nm
teetti on 5,2 kW.
Hybridiakusto
Latausaika on vain
90 minuuttia. Nimellisjännite DC 345.6 V
Kapasiteetti 5,2 kWh
Tyyppi Litium-ioni
Kennojen lkm 288 kennoa kolmessa akussa
järkevästi. Sen avulla sisätiloihin saadaan tarpeen mukaan
Omapaino 1 500 kg
lämmintä tai viileää ilmaa sähköenergian voimin nopeasti il-
Toimintasäde sähköllä optimioloissa Noin 25 km
PHV:n isot ajoakut Kun PHV:n ns. lisäakkukapasiteetti on käytetty loppuun, auto man, että akkukapasiteettia käytetään liiallisesti muuhun kuin
pienentävät ta- toimii täysin samoin kuin tavanomainen Prius. Polttomoot- ajamiseen. Bensiinimoottorin hukkalämpöä hyödynnetään Kokonaistoimintasäde Yli 1 000 km
varatilaa noin 10
%, mutta silti sin- torin hukkaenergiaa ja jarrutusenergiaa otetaan talteen akus- normaalisti, joten sähköllä tuotettua lämpöä käytetään vain
ne mahtuu isotkin toon, jolloin esimerkiksi ruuhka-ajossa tapahtuva sähköajo ja silloin, kun moottorilämpöä ei ole saatavilla riittävästi.
kapsäkit. kiihdytysten sähköinen lisävoima ovat aktiivisesti käytössä. Kehittynyt järjestelmä tuo uusia ulottuvuuksia auton käyt-
tömukavuuteen. Lämpöpumpulla voidaan lämmittää ja vii- giayhtiö EDF päättivät keskittää Ranskan Strasbourgiin sadan
Tehokkuutta lämpöpumpulla lentää autoa myös sen ollessa paikallaan verkkovirtaan kyt- auton testikannan saadakseen uudenlaisesta latausinfrastruk-
Polttomoottorin tuottamaa lämpöä tarvitaan Suomen oloissa kettynä. PHV:n avainyksikössä on erillinen katkaisija ilman- tuurista ja melko rajatun ajoalueen käyttötottumuksista riittä-
usein huurteenpoistoon ja parantamaan matkustusmukavuut- vaihtojärjestelmälle. Sisätilat saadaan sen avulla kauko-ohja- vän laajan tutkimusotoksen. Kaupunki on panostanut kestä-
ta. PHV:n taloudellisuuden takaamiseksi bensiinimoottorin tusti tilanteesta riippuen joko lämpenemään tai viilenemään vän kehityksen liikenneratkaisuihin pitkäjänteisesti.
Kun vaihdevipu
on B-asennossa, käyttöä rajoitetaan etenkin lyhyillä ajomatkoilla. Lämmitys- säädettyyn lämpötilaan ennen ajon alkua. Maailmanlaajuisella, monivuotisella ja seikkaperäisellä
auto hyödyntää laitteen tulee tällöin silti toimia kylmillä ilmoilla nopeasti. Sik- tuotekehitystyöllä varmistetaan aikanaan myyntiin tulevien
maksimaalisesti si normaalin Priuksen useissa talvitesteissä hyväksi havaittua Laajassa testauksessa kuluttajamallien oikeanlaiset tekniset ratkaisut.
moottorijarrutus-
ta akuston lataa- lämmityslaiteratkaisua on jatkojalostettu. Maailmanlaajuisesti Toyotan PHV-autoja on testikäytössä Toyota suunnittelee aloittavansa PHV-malliensa myynnin
miseen. Kompakti lämpöpumppu ratkaisee lämmitysongelman noin 600 – Euroopassa niitä liikkuu 200 kpl. Toyota ja ener- vuonna 2012.

10  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  11


A pä än tuet m yö
kunat, kauko-oh

tuva takaistui
Re d
s

m
-e
tuu Aygo+-mal

takana sekä 50
tyynyt edessä ja selkänoja.
ie
rik
n
oi sm
liin, jonka vakio-
Aygo Red pohjau . tummanharmaa sisäverhoilu,
m
varusteita ovat m istuimilla, sähkötoimiset etuik-
ta ka
tus, ikkunaturv
jattu keskusluki suhteessa tait-
/5 0-
a-

ä täydentä-
allissa ulkonäkö äri sekä
noud at ta
ulkoväriä.
a m
nelointi
Sisätilojen pa essa kohdin
on

Aygo etalliv
Barcelona Red -m
vät uusi punainen umiinivanteet. Sisämukavuut-
al
uudet 14 tuuman tointilaite, kierroslukumittari,
ilm as -
ta para ntav at ä ja vaihteenvalit
hk apää lly stei nen ohjauspyör eloinn it. Ay go
na mukaiset sisäpan
sin sekä ulkovärin s saa nämä varusteet tuntuvasti
iaka
Red -mallissa as ittaessa.
in erikseen hank
edullisemmin ku
ttelija
Tehokas pujo auto voi tarjota
aankin kuuluva
Pikkuautoluokk iellyttävän ajoelämyksen. Aygon
m
persoonallisen ja ta Optimal Drive -filosofiaa
yo
taloudellinen, To n VVT-i-bensiinimoottori tuot- le. Jokaisen matku .
stuspaikan
litra ng el
noudatta va 1,0 autolle riittävän tilat neljä lle he keroita
(6 8 hv), joka antaa käteviä säilytyslo
taa tehoa 50 kW valittu kolmesti yhteydestä löytyy hkealla ulkonäöllään. Keulaa
Voimanlähde on nsainvälisessä Aygo erottuu ro anottoaukot ja Toyota-logo,
suorituskyvyn. ka
kansa voittajaksi ikkeuksellisen et ilm .
peräkkäin luok Po hallitsevat suur n yli tuulilasille
tto ri -kilpailussa.
voi valita auto- a jatkuu konepeito Red -verson
Vuoden moo on jo nk a ko ho um go
ist a va rten Aygo at kookkaat, ja Ay
vaivatonta ajam Käsivaihteisen
ode-vaihteiston. in 4,5 l/100 Pyöränkaaret ov usta väritys viimeistelee koko-
tiM m
matiso id un M ul on va yhtenäinen puna
yn ajon kulutus
version yhdistet oksidipäästö on 106 g/km. naisuuden. he lp
at Aygon
pokäyttöisyys ov ADAC
ilidi ja
km. Vastaava hi uma yhdistettynä 4,7 metrin Luotet tavu us erkiksi
todettiin esim
Hyvä ohjaustunt e Aygosta mainion kump- vahvuuksia. Se stossa kokoluokkansa vähä-
teke utila
kääntösäteeseen n käännöksiin ja pysäköintiin 2009 -tiepalvel Aygon auto-
malliksi. Toyota Aygo Red
ka du nk ul m ie ikka malli on m m ak si au to
panin kin ruutuihin. Va at mukavat vikaisi rosta.
isiin alkavat 11 131 eu aksaa 13 512
kaupungin ah ta rjo av verolliset hinnat m
pitkä, sisätilat ta edul lisin versio
vain 3,4 metriä -kampanjamallin on sekä kolmi- että viisioviset
a
euroa. Valittaviss
korimallit.
Makea

tekniset tiedot 1,0 VVT-i


Toyota AYGO, 1,0 VVT-i
MultiMode
Moottori Manual

Toyota
Bensiini
Bensiini
998
Polttoaine 998

Aygo
cm3 84 x 71
Iskutilavuus, 84 x 71 0
halkaisija, mm 0 50 (68) / 6 00
Iskun pituus x 50 (68) / 6 00 0
93 / 3 60
(hv)/r/min 93 / 3 600
Suurin teho, kW in
m om entti, Nm /r/m
Suurin vääntö
5 M/M
Suorituskyky 5 M/T
157

Red
Vaihteisto 157
, km/h 14,9
Huippunopeus 14,2
s 4,6
0–100 km/h, km 4,5
n ku lutu s, yhdistetty l/100 107
Polttoainee 106
yhdistetty , g/km 13 199*
CO2-päästöt, 11 131
euro a
Hinnat alkaen,
sa t 3 410
Toyota Aygo on ollut jo vuosia kokoluokkansa Mita t ja m as
Pituus, mm 1 615
ostetuin automalli. Viehättävä ulkonäkö, Leveys, mm 1 465
käytännöllisyys, taloudellisuus ja luotettavuus ovat Korkeus, m m 2 340
Akse liväli , m m 35
vakuuttaneet asiakkaat. Nyt Aygosta on tarjolla ltt oa ines äi liö, l 139
Po
myös erikoismalli, Aygo Red, jonka varustus tekee Tavaratila, l 800
aen, kg
suosikista aiempaakin haluttavamman. Aygo Red -mallin Omamassa alk
ultiMode
punamusta ulkonäkö * Aygo+ 5ov M t: www.toyota.fi
do
korostaa muotoilun Tarkemmat tie
rohkeita yksityiskohtia.

12 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 13


Auris hsd H
ybriditekniikka on yksi Toyotan tär- matkantekoa voidaan jatkaa kaupunki- ja
keimmistä ratkaisuista kohti yhä pa- ruuhka-ajossa yhtäjaksoisesti noin kaksi ki-
remmin ympäristön huomioivaa au- lometriä 50 km/h nopeuteen saakka.
toilua. Auris HSD (Hybrid Synergy Drive) on Voimanlähteiden suurin käytössä oleva yh-
C-segmentin ensimmäinen ja toistaiseksi ai- teisteho on 100 kW (136 hv). Auris HSD kiih-
noa täyshybridimalli. Se täydentää Aurisin jo tyy 0–100 km/h nopeuteen 11,4 sekunnissa
hyväksi todettua bensiini- ja dieselmoottori- ja saavuttaa 180 km/h huippunopeuden, si-
en tarjontaa. Toyota laajentaa määrätietoisesti ten sen suorituskykyä voidaan hyvin verra-

laajentaa
voimanlähdevalikoimaansa ja esittelee lähi- ta tavalliseen 2,0 litran moottorilla varustet-
vuosina noin kymmenen uutta hybridimallia. tuun perheautoon. Yhdistetyn ajon kulutus
Tänä vuonna valmistaja tavoittelee 800 000 on kuitenkin vain 3,8 l/100 km ja vastaava
hybridiauton myyntiä. hiilidioksidipäästö 89 g/km. Vastaavantehoi-

Toyotan
siin dieselautoihin verrattuna uutuus tuottaa
Hienotunteista ajoa merkittävästi pienemmät hiukkas- ja typen-
Uutuusmallin liikkeistä vastaa tehokas säh- oksidipäästöt. Tehokas pakokaasujen läm-
kömoottori ja erityisesti tähän käyttötarkoi- mön talteenotto takaa matkustamon nopean

hybridi-
tukseen kehitetty 1,8 litran bensiinimoottori. lämpenemisen myös pakkaskeleillä.
Täyshybriditekniikka mahdollistaa ajamisen Hybridijärjestelmää voidaan käyttää neljän
tarpeesta ja tilanteesta riippuen sähköllä, ben- perusasetuksen mukaisesti. Normaaliajon
siinillä tai molemmilla yhtaikaisesti. Akkuja ohella kuljettaja voi valita EV-tilan, jolloin

tarjontaa
ladataan jarrutusenergiaa ja bensiinimootto- käytetään mahdollisuuksien mukaan vain
rin hukkaenergiaa talteen ottamalla. Liikkeel- sähkömoottoria. Eco-tilassa tähdätään ku-
lelähtö ja peruutus tapahtuvat aina sähköllä. lutustaloudellisuuteen; auto vastaa tavallista
Akkujen varaustilan ollessa korkea pakokaa- rauhallisemmin kaasupolkimen liikkeisiin ja
supäästötöntä ja poikkeuksellisen äänetöntä kuormittaa ilmastointilaitetta kevyemmin.
Power-tilassa Auris reagoi kuljettajan teho-
toiveisiin herkästi ja hyödyntää voimapaket-
tia aktiivisesti.

Toyota tuo elokuussa myyntiin ensimmäisen


Euroopassa valmistettavan hybridiautonsa. Auris HSD
aloittaa suuntauksen, jonka myötä Toyota tarjoaa
kaikista automalleistaan myös hybridiversion vuoteen
2020 mennessä. Uutuuden yhdistetyn ajon kulutus
on 3,8 l/100 km.

14  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  15


Hybridi-Aurisin Hybrid Synergy Drive
tunnistaa ulkoa -järjestelmä tuottaa 100 Hybridissä
mm. sinisestä kW tehoa. Sähkömoottorin kierroslukumitari
Toyota-merkin ansiosta vääntö on riuskaa on korvattu
taustasta. jo liikkeelle lähdöstä alkaen. ekoajonäytöllä.
Toyota Auris HSD, tekniset tiedot
Bensiinimoottori
Iskutilavuus, cm³ 1 798
Iskun pituus x halkaisija, mm 88,3 x 80,5
Suurin teho, kW (hv) / r/min 73 (99) / 5 200
Suurin vääntömomentti, Nm /r/min 142 / 4 000
Sähkömoottori
Käyttöjännite, V 650
Suurin teho, kW (hv) 60 (82)
Suurin vääntömomentti, Nm /r/min 207
Voimansiirto
Vetotapa Etuveto
Vaihteisto Portaaton automaatti
Suorituskyky
Portaatonta CVT-
vaihteistoa ohjataan Hybridijärjestelmän kokonaisteho, kW (hv) 100 (136)
sähkötoimisella, Huippunopeus, km/h 180
lyhytliikkeisellä
vaihteenvalitsimella. 0–100 km/h, s 11,4
Polttoaineen kulutus, yhdistetty l/100 km 3,8
CO2-päästöt, yhdistetty, g/km 89
Autoverolliset hinnat alkaen, euroa 26 978
Mitat ja massat
Pituus, mm 4 245
Leveys, mm 1 760
Korkeus, mm 1 510
Akseliväli, mm 2 600
Tavaratila, l 279
Omamassa alkaen, kg 1 380

Lisätiedot: www.toyota.fi

iPodin voi kytkeä hansikaslokerossa


sijaitsevaan liitäntään, jossa se säilyy
piilossa ulkopuolisten katseilta.

Akusto on sijoitettu tavaratilan lattian alle


Auris tarjoaa
viihtyisät Matkustamon hiljaisuuteen ja väri- käyttökelpoista tavaratilaa on käytettä- tuksen omaavat renkaat ja takaspoileri ohjataan elektronisella, lyhytliikkeisellä joka tarkoittaa neljännestä Auris-mallin Uutuus koostuu 1 753 erilaisesta osas- Ajoakusto
tilat ja hyvän nättömyyteen on paneuduttu huolella. vissä yhä 279 litraa. Alustarakenteita on täydentävät hybridimallin olemusta. vaihteenvalitsimella. kokonaismyynnistä. Autoverolliset hin- ta. Niistä 395 eli noin 23 prosenttia on on sijoitettu
näkyvyyden. tavaratilan alle.
Moottorien käynnistymisen ja sammu- hienosäädetty vastaamaan eurooppa- Auton ilmanvastuskerroin on tavallista Auris HSD:n varustetasot ovat Linea nat alkavat 26 978 eurosta. käytössä vain hybridiversiossa. Tuotan- Sen päälle jää
misen voi käytännössä havaita vain ajo- laiskuljettajien vaatimuksia. Hybridiver- parempi, 0,283. Omapainoltaan hybri- Sol- ja Linea Sol Plus. Linea Soliin kuu- tolinjapisteistä 69 prosenttiin on teh- käyttökelpoista
tietokoneen näyttöruudulta. sion jousitus on 5 mm vakiomallia ma- dimalli vastaa dieselversiota. Ulkovä- luu esimerkiksi 15 tuuman kevytmetalli- Eurooppalainen ty muutoksia mallin toteuttamiseksi. tilaa 279 litraa.
talampi. Käytännöllinen hatchback-kori riksi on tarjolla kuusi vaihtoehtoa – eri- vanteet, Smart Start -käynnistyspainike, Toyota Auris HSD valmistetaan Iso- Kaikki kokoonpanoon osallistuvat hen-
Käytännöllisyys säilytetty muuntuu tarvittaessa helposti erilaisiin koisuutena vain HSD-malliin saatavissa mäkilähtöavustin ja automaatti-ilmas- Britannian Burnastonin tehtailla ja sitä kilöt ovat saaneet asianmukaisen koulu-
Vaikka hybriditoteutus on tehty jo tuo- kuljetustarpeisiin. oleva upea helmiäisvalkoinen. tointi. Linea Sol Plus -varustus sisältää myydään vain Euroopassa. Burnasto- tuksen korkeajänniteasennuksia varten.
tannossa olevan Aurisin pohjalle, eroaa Uutuusmalli on helppo tunnistaa si- Mittaristossa kierroslukumittarin pai- mm. 17 tuuman kevytmetalli­vanteet, nissa on tuotettu jo yli kolme miljoonaa Tehtaan testirataa on kehitetty loppu-
malli toteutukseltaan monilta osin si- nisistä hybridimerkeistään. Etupuskurin kalla on viisaritoiminen ekoajonäyttö. Smart Entry -avaimettoman sisäänkäyn- Toyotaa sitten tehtaan käynnistämisen tarkastuksia silmällä pitäen niin, että
sarversioistaan. Korin lattiarakennetta muotoilu on yksilöllisen aerodynaami- Erillinen monitoiminäyttö kertoo esi- nin, bluetooth handsfreen, peruutuska- vuonna 1992. Tuotantolaitos on Iso-Bri- esimerkiksi jarrutusenergian talteen-
on muutettu hybriditekniikan istutta- nen, ja sen yhteyteen on sovitettu led- merkiksi kulutustulokset ja ajoenergi- meran ja vakionopeussäätimen. tannian ensimmäinen autotehdas, jolle oton toiminta voidaan todeta luotetta-
miseksi sulavasti paikalleen. Akusto on toimiset huomiovalot. Prius-tyyliset ke- an hetkelliset kulkusuunnat. Pehmeästi Myyntitavoite ensimmäiselle täydelle on myönnetty ISO 14001 -ympäristö­ vasti.
sijoitettu tavaratilan lattian alle, jolloin vytmetallivanteet, matalan vierintävas- toimivaa portaatonta CVT-vaihteistoa myyntivuodelle (2011) on 30 000 autoa, sertifi­kaatti.

16  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  17


Toyota Corolla, tekniset tiedot
Moottori 1,33 Dual VVT-i 1,6 Valvematic 1,4 D-4D 2,0 D-4D
Polttoaine Bensiini Bensiini Diesel Diesel
Iskutilavuus, cm3

Virkistetty
1 329 1 598 1 364 1 988
Sylinterin halkaisija x iskunpituus, mm 72,5 x 80,5 80,5 x 78,5 73,0 x 81,5 86,0 x 96,0
Suurin teho, kW (hv)/r/min 73 (100) / 6 000 97 (130) / 6 000 66 (90) / 3 800 93 (126) / 3 600
Suurin vääntömomentti, Nm /r/min 128 / 3 800 160 / 4 400 205 / 1 800 – 2 800 310 / 1 800 – 2 400

Toyota Corolla
Suorituskyky
Vaihteisto 6 M/T 6 M/T / MultiMode 6 M/T / MultiMode 6 M/T
Huippunopeus, km/h 180 200 / 200 175 / 175 200
0–100 km/h, s 13,1 10,0 / 12,0 11,9 / 14,8 10,1
Polttoaineen kulutus, yhdistetty l/100 km 5,7 6,4 / 6,1 4,7 / 4,8 5,2
CO2-päästöt, yhdistetty, g/km 133 150 / 144 125 / 127 136
Mitat ja massat
Pituus, mm 4 545 Tarkemmat tiedot: www.toyota.fi
Leveys, mm 1 760
Korkeus, mm 1 470
Akseliväli, mm 2 600
Tavaratila, l 450
Omamassa alkaen, kg 1 280
Perävaunumassa, jarrullinen, kg 1 000–1 500
Perävaunumassa, jarruton, kg 450

Legendaarinen Toyota Corolla pysyy Takaluukku on avattavissa kuljettajan Takavalojen eri sektorit erottuvat
paikalta ja avaimessa sijaitsevalla aiempaa selvemmin. Myös takapuskuri
ajan hermolla. Tänä kesänä malli saa painonapilla. heijastimineen on saanut uudet muodot.

ulkonäköuudistuksia ja varusteparannuksia.
Monipuolinen moottorivalikoima helpottaa
sopivan version löytymistä.

C
orollasta on muodostunut Toyotan laadun ja luotetta-
vuuden kestävä ikoni. Kymmenennen sukupolven To- Mittariston taustavalaistus on aiempaa Sivupeilit taittuvat sähköisesti koria
yota Corolla on nykyaikainen C-segmentin automalli, vaaleampi. Ajotietokoneen katkaisija on vasten. Niissä on nyt myös sivuvilkut.
joka uudistuu tänä kesänä harkitusti. Tyylikäs perusolemus siirretty ohjauspyörään.
säilyy samana, mutta yksityiskohtia ja varustelua on päivitet-
ty kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.
Dynaaminen ulkonäkö
Näkyvimmät muutokset on tehty Corollan keulaan. Puskurin, sen voi valita tumman- tai vaaleanharmaan moottorin suotuisissa olosuhteissa aina kun Sen ja 1,6 Valvematicin yhteyteen voi vali-
jäähdyttäjän säleikön ja alemman ilmanottoaukon muotoilu te- Houkuttelevat sisätilat sävyisenä. auto pysäytetään. Kun kuljettaja painaa taas ta automatisoidun MultiMode-vaihteiston.
kee ilmeestä nykyaikaisemman. Ajovaloumpiot ovat aiempaa kytkintä, voimanlähde käynnistyy viiveettä. Suurempikokoinen diesel on kaksilitrainen.
viistetymmät ja vahvistavat mallin määrätietoista olemusta. Kuljettajan paikalle istuttaessa huomio kiinnittyy ohjauspyö- Optimoitu moottorimallisto 73 kW (100 hv) tehoisen mallin yhdistetyn Se sopii vahvaa ja laaja-alaista voimapesää
Sivuvilkut sijaitsevat ulkopeileissä, jotka taittuvat sähköisesti rään, jonka alaosa on suora. Ajotietokoneen katkaisija on siir- Corollan voimanlähdevalikoima koostuu kah- ajon kulutus on 5,7 l/100 km. Suurempi ben- kaipaavalle; huippuvääntöä on käytössä 310
koria vasten. Eri varustetasojen pölykapselit ja kevytmetalli- retty ohjauspyörän yhteyteen. Mittarivalaistus on aiempaa desta bensiini- ja kahdesta dieselvaihtoeh- siinimoottori, 1,6 Valvematic, kehittää huip- Nm kierrosalueella 1 800 – 2 400.
vanteet ovat saaneet uudet designin. vaaleasävyisempi. Kojetaulua ja ovipaneeleita piristää ho- dosta. Ne ovat toteutettu Toyota Optimal putehoa 97 kW (130 hv). Sen voimin Corolla Uudistunut Toyota Corolla on nähtävissä
Takavaloumpioissa eri sektorit erottuvat aiempaa selvem- peanhohtoiset somisteet. Audiojärjestelmään on lisätty AUX- Drive -filosofialla. Se tarkoittaa hyvää suo- kiihtyy käsivaihteisena 0–100 km/h nopeu- Toyota-liikkeissä elo-syyskuun vaihteessa.
min. Puskuri ja sen alaosassa sijaitsevat heijastimet on muotoil- ja USB-liittimet. rituskykyä ja ajonautintoa kohtuullisin ku- teen 10,0 sekunnissa. Hinnat vahvistetaan lanseerauksen yhtey-
tu uudelleen. Ulkovärivalikoima koostuu kahdeksasta sävystä, Tavaratilan luukku aukeaa vaivattomasti napin painalluk- lutus- ja päästöarvoin. 1,4 D-4D on taloudellinen dieselmoottori, dessä.
joista kaksi on uusia. Neliovinen korimalli on linjakas: uudistuk- sella kuljettajan paikalta. Sähkötoimisen lukon voi avata myös 1,33 Dual VVT-i -bensiinivaihtoehdossa jolla Corolla kuluttaa vain 4,7 l/ 100 km. Vas-
set vahvistavat Corollan virtaviivaisuutta ja tyylikkyyttä. avaimessa olevalla painikkeella. Laadukkaan kangasverhouk- on Stop & Start -järjestelmä, joka sammuttaa taavat hiilidioksidipäästöt ovat 125 g/km.

18  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  19


Toyota rav4
Uudistuneen RAV4:n keulan
muotoilu on todella näyttävä
ja tyylikäs. Sumuvalot
kuuluvat nyt kaikkien mallien
vakiovarustukseen.

sai uudet kasvot

Uudistuneen RAV4:n ilme ja sisätilat


ovat aiempaa hienostuneemmat.
Laajan ja modernin Toyota Optimal
Drive -moottorimalliston ansiosta RAV4
kuuluu pakokaasupäästöiltään luokkansa
puhtaimpiin nelivetomalleihin.

20  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  21


V
uonna 1994 ensiesiteltyä Toyota RAV4 -maasturi- alla on 80 litraa helposti hyödynnettävää lisätilaa.
mallia on myyty Euroopassa eri versioina yhteen- Takavalot ovat led-toimiset.
sä yli miljoona kappaletta. Se on vakiinnuttanut RAV4:n sisätilat ovat helposti muunneltavissa.
suosionsa myös suomalaisautoilijoiden keskuu- Toyota Easy Flat -järjestelmä mahdollistaa takais-
dessa. Malli vastaa luokan kasvaneeseen tarjon- tuimen taittamisen lattiatasoon yhdellä käden-
taan selvästi uudistuneella ilmeellä ja tuoreilla liikkeellä tavaratilasta käsin. Erikokoisia kuormia
varustevaihtoehdoilla. varten takaistuimia voi siirtää eteenpäin tai taittaa
vain toisen selkänojaosan alas.
Tuoretta sukunäköä
RAV4 on nyt todella tyylikäs. Uudet ajovalot, ko- Valinnan vapautta
nepelti, etupuskuri ja -lokasuojat sekä kromatut Kattavan moderniin Toyota Optimal Drive
sumuvalojen kehykset vahvistavat hienostunut- -moottorimallistoon sisältyvät bensiinikäyttöi-
ta ulkoasua. Leveämpi, kromattu jäähdyttäjän nen 116 kW (156 hv) 2,0 litran Valvematic-moot-
säleikkö tuo autoon selvää sukunäköisyyttä esi- tori sekä kaksi 2,2 litran dieselmoottoria, joiden
merkiksi Avensikseen ja Versoon. tehot ovat 110 kW (150 hv) ja 130 kW (177 hv).
Sivuprofiilissa on jykevyyttä, mutta olemus on Voimanlähteiden toteutuksessa on noudatettu
kuitenkin käytännöllisen sopusuhtainen. RAV4- Toyota Optimal Drive -filosofiaa, jolla saavute-
mallille tunnusomainen korkea vyötärölinja tuo taan matalat kulutus- ja päästölukemat suori-
esiin uutuuden maasturiluonnetta. Sivusaranoitu tuskyvystä tinkimättä. Miedompiviritteisen die-
takaluukku on upotettu takapuskurin sisäreunan selin hiilidioksidipäästöt ovat käsivaihteistolla
tasalle, jolloin puskuri toimii kätevänä astinlau- vain 159 g/km, joten RAV4 kuuluu päästöiltään
tana tasapohjaista tavaratilaa lastattaessa. Lattian luokkansa puhtaimpiin nelivetomalleihin. Ma-

Toyota Easy Flat -järjestelmä mahdollistaa takaistuimen


taittamisen lattiatasoon yhdellä kädenliikkeellä Takaovi avautuu mukavasti
kuskin puolelta oikealla kädellä.
Takapuskurin pinta on samalla
tasolla kuin tavaratilakin, mikä
helpottaa lastausta.

Automaatti­ Luxury-varustelussa
vaihteiset audion, ajotietokoneen
RAV4-mallit ja puhelimen säätimet
on varustet- sijaitsevat mukavasti
tu alamäki­ ohjauspyörässä, sa-
hidastimella, moin kuin Multidrive
joka helpottaa S -automaattivaihteis-
merkittävästi ton yhteyteen kuulu-
ajoa vaikeissa va vakionopeussääti-
rinteissä. men ohjain. Neliveto
voidaan kytkeä kiinte-
äksi hiljaisilla nopeuk-
silla ratin oikealla puo-
lella sijaitsevalla pai-
nonapilla.

nuaalivaihteistot ovat kuusinopeuksisia. ja takapyörien kesken sekä pidon että oloissa voimaa ohjataan vetokykyisim-
Uusi Alcantaran ja nahkan
verhoiluyhdistelmä on paitsi hyvän­ Bensiinimoottorin yhteyteen saa lisäksi suuntavakauden optimoimiseksi. Ta- mille renkaille. Mäkipidätin helpottaa
näköinen, niin myös mukava istua. portaattoman Multi­drive S -automaat- kapyörille annetaan enemmän voimaa liikkeellelähtöjä ylämäkeen. Alamäki-
Luxury-varustelun yhteydessä tin ja 110 kW:n dieseliin kuusivaihtei- liikkeellelähdön yhteydessä. Vastaavas- hidastin kuuluu Multidrive S- ja auto-
tämän ylellisen verhoilun saa vain
reilun 300 euron hintaan ja siihen sen automaatin. ti moottoritieajossa vetovastuu on lähes maattivaihteistomallien varustukseen.
sisältyy myös kuljettajan istuimen Nelivetojärjestelmä toimii älykkääs- kokonaan etupyörillä, jolloin saavute- Sen avulla jyrkkien alamäkien ajo hel-
sähkösäädöt. ti. Se säätää voiman jakautumista etu- taan polttoainesäästöä. Hankalissa ajo- pottuu, kun ajonopeutta hallitaan auto- ▶

22  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  23


Toyota RAV4 2010, tekniset tiedot
Moottori 2.0 Valvematic 2.0 Valvematic 2.2 D-4D DPF 150 2.2 D-CAT 150 2.2 D-CAT 177
Manual Multidrive S Manual Automat Manual
Polttoaine Bensiini Bensiini Diesel Diesel Diesel
Iskutilavuus, cm3 1 986 1 986 2 231 2 231 2 231
Iskun pituus x halkaisija, mm 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0

Kulkevatko polkupyöräsi
Suurin teho, kW (hv)/r/min 116 (158) / 6 200 116 (158) / 6 200 110 (150) / 3 600 110 (150) / 3 600 130 (177) / 3 600
Suurin vääntömomentti, Nm /r/min 198 / 4 400 198 / 4 400 340 / 2 000 – 2 800 340 / 2 000 – 2 800 400 / 2 000 – 2 800
Suorituskyky
Vaihteisto 6 M/T Multidrive S 6 M/T 6 A/T 6 M/T

sääntöjen mukaan?
Huippunopeus, km/h 185 185 190 185 200
0–100 km/h, s 10,5 11,0 10,2 10,8 9,3
Polttoaineen kulutus, yhdistetty l/100 km 7,6 7,5 6,0 7,1 6,7
CO2-päästöt, yhdistetty, g/km 178 177 159 186 177
Hinnat alkaen, euroa 32 934 35 270 35 530 43 323 42 488
Mitat ja massat
Hanki autoosi lainmukainen ja vakaa Thule-polkupyöräteline. Vetokoukulliseen
Pituus, mm 4 415 ( 4 335*) autoon sopii kätevä kallistettava teline, jossa on takavalot. Thule-teline on asetusten
Leveys, mm 1 815 (1 855**) mukainen myös ulkomailla, joten voit ottaa pyörät huoletta mukaan matkoille.
Korkeus, mm 1685 (1720***)
timella. Luxury-varusteluun kuuluvat
Akseliväli, mm 2 520
lisäksi tummennetut takalasit, nahka-
päällysteinen ohjauspyörä audiosääti-
Tavaratila, l 586
millä, vakionopeudensäädin, automaat-
Omamassa alkaen, kg 1 475
ti-ilmastointi, bluetooth-järjestelmä ja
Perävaunumassa, jarrullinen, kg 1 500 – 2 000
kuuden levyn CD-vaihtaja. Luxury-va-
Perävaunumassa, jarruton, kg 750 rustelun yhteyteen voi tilata loisteliaan,
* Versiot ilman varapyörää
nahka- ja Alcantara-verhoilun yhdistel-
** Versiot lokasuojalevikkein män. Kuljettajan istuimen sähkösäädöt
*** Versiot kattokaitein Tavaratilan alla on sisältävä verhoiluvaihtoehto on hinnoi-
Tarkemmat tiedot: www.toyota.fi käytännöllistä ti- teltu houkuttelevasti vain reiluun 300
laa 80 litran ver-
ran. Lokerikkoon euroon. RAV4 X –malleissa on lisäksi
on sijoitettu mm. mm. lokasuojanlevikkeet, tummenne-
maattisesti pyöräjarrujen yksilöllisellä renkaan paikkaus- tut ajovalojen umpiot ja Smart Entry
ja täyttövälineet.
ohjauksella. Lisäksi sinne voi –avainjärjestelmä.
Varustetasoja on kolme; RAV4, RAV4 laittaa kätevästi Ensimmäiset uudistuneet RAV4:t
Luxury ja RAV4 X. Vakiovarusteluun esimerkiksi ulkoi- ovat jo Toyota-liikkeissä. Edullisim-
luvaatteet ja ken-
kuuluvat mm. etusumuvalot, kattokai- gät, eikä haittaa
man version, RAV4 2,0 Valvematic
teet, Optitron-mittaristo ja Radio/CD/ vaikka ne olisivat 4WD:n autoverollinen hinta on 32 934
MP3 –audiojärjestelmä kuudella kaiut- märkiäkin. euroa.

Luxury-varustelun yhteyteen voi tilata loisteliaan,


nahka- ja Alcantara-verhoilun yhdistelmän

Thule RideOn 9502


Käytännöllinen ja helposti asennettava pyöräteline.
p

✓ patentoitu koukkukiinnitys, joka sopii


useimpiin vetokoukkuihin
✓ telinettä voidaan kallistaa pyörien
ollessa paikoillaan, jolloin auton
tavaratilaan pääsee helposti käsiksi
✓ irrotettavat ja helposti
siirrettävät runkopitimet
✓ pyörät kiinnitetään paikoilleen
tukevilla hihnoilla
✓ määräyksiä vastaava takavalopaneeli

Thule RideOn 9502 -telineeseen mahtuu


u kaksi pyörää.

24  TOYOTA Plus


Maahantuoja: Myynti: Valtuutetut Toyota jälleenmyyjät. Lisätietoja: www.thule.com
MAllA HuTTuNEN

Pirkko Mannola:

Ajotaito
ei ajamalla
ruostu
suomalaisyleisön
kestosuosikki Pirkko
Mannola autoilee, laulaa,
näyttelee ja harrastaa
liikuntaa monipuolisesti
– ja osoittaa, että yli
70-vuotiaalla on virtaa
tallella vaikka muille
jaettavaksi.

P
irkko Mannola ja uusi Yaris ku-
vattiin toukokuussa 2010. Toinen
kuva on 40 vuoden takaa Toyota
Sprinterin kanssa. Pirkko on yhtä nuo-
rekas, hoikka, pirteä ja valloittava kuin
vuonna 1970 otetussa kuvassa. Sen si-
jaan kuvan Sprinter taitaisi jäädä tänä
päivänä muiden jalkoihin.
Edellisen autonsa, Corollan, kylkiä
Pirkko kertoi muotoilleensa uudelleen.
Kilometrien puolesta auto ei vielä ollut
tullut tiensä päähän.
– Yarisin puolesta puhuivat auton
kompakti koko ja taloudellisuus. Pie-
Autot ovat muuttuneet 40 vuoden aikana merkittävästi niin
nempää autoa on helpompi pysäköi- ulkonäöltään kuin tekniikaltaankin – sen sijaan Pirkko Mannola on yhtä
dä ahtaisiin paikkoihin. Taloudellisuus nuorekas ja aidon valloittava kuin vuonna 1970.
tulee 1,33 litran moottorista ja Stop &
Start -järjestelmästä, joka vähentää kau- ▶

26 TOYOTA Plus TOYOTA Plus 27


punki- ja ruuhka-ajossa auton poltto- le tutuksi jo 1960-luvun autoesitteissä, vottaa minut lämpimästi tervetulleeksi Vanhan ajan raskaita filmikelojakin oli lukuisia. pöydällä postitusta. – Laulamme ja liikumme yhdessä.
aineenkulutusta, pakokaasupäästöjä ja mainoksissa ja asiakaslehti Automiehes- tutustumaan kotiinsa. Mittavan remon- Osa aineistosta toimitettiin elokuva-arkistoon, osa – Nyt voit viedä kirjeen postiin samalla, kun ul- Musiikkina ovat Suomi-filmeistä tutut
meluhaittoja, Pirkko selventää. sä. Lisäksi hän kävi esiintymässä auto- tin jäljiltä talossa tuoksuu uudelle. Valoi- Tuusulassa sijaitsevaan varastoon ja osa odottaa koilutat koiria, Heidi toteaa äidilleen. iskelmät, joiden sanat ovat lähes kaik-
liikkeissä. Ohjelmistossa olivat tuolloin sa koti henkii rauhaa ja seesteisyyttä. vielä selvittelyä entisen kodin autotallissa, Pirk- Teemu lupaa tulla kokoamaan Pirkon ostaman kien muistissa. Ohjelmistossa on liik-
Autoajelulla laulut: Pieni auto punainen ja Autoaje- Uuden asunnon sisustustyö on osit- ko summaa. tv-tason pian. keitä, jotka soveltuvat tehtäviksi joko
Uuden vaaleansinisen Yarisinsa hän va- lulla. 1970-luvun jälkipuoliskolla yhteis- tain vielä kesken – taulut odottavat ri- Itse muuttoon Pirkko sai apua yllättävältä ta- Pariskunnan poistuttua Pirkko kehuu nuorten istuen tai seisten riippuen osallistujien
litsi miltei koeajamatta. Toyotia, kaiken työn hedelmänä syntyi mainosfilmi uu- pustamistaan ja mattokääröt uutta si- holta. valintaa ja rohkeutta hypätä pois oravanpyörästä ja iästä ja kunnosta.
värisiä, Pirkolla on ollut useita. desta Starletista. Elokuvan ohjasi avio- joituspaikkaa, sillä tähän kotiin ne eivät – Kävi sutina ja säpinä, kun tavarat siirtyivät kouluttautua hyvinvointia tuottavaan ammattiin – – Toiminta vanhainkodeissa on pal-
– Olin jo tehnyt päätökseni, kun äly- mies, filmiteollisuutemme huippunimi Pirkon mielestä sovi. Hän haluaa ym- vauhdilla tänne. HIFK:n ketteräkinttuiset juniorit jooga-ohjaajiksi. He myös perustivat oman jooga- kitsevaa. Tuntuu hyvältä, kun on voinut
sin, että hetkinen – täytyyhän minun se Åke Lindman ja rooleissa nähtiin Pir- pärilleen vaaleita sävyjä ja valoa. Asun- huolehtivat muutosta. HIFK halusi näin kunnioit- toimipisteen Espooseen. tuottaa monen yksinäisen vanhuksen
koeajaa, Pirkko naurahtaa. kon lisäksi Toyotan henkilöstöä. to rakentuu atriumpihan ympärille, ja taa Åken muistoa, Pirkko kiittelee. arkeen iloa, naurua ja laulua.
– Koeajon aikana mietin, olinkohan – Åke oli hyvä autoilija ja piti ajami- suuret ikkunapinnat antavat jokaiseen Ikivihreä liikkuja Syksyksi on suunnitteilla useita esiin-
tehnyt oikean valinnan, kun auto tun- sesta – minäkin olen ajanut itse kaiken huoneeseen valoa. Lämmintä välittämistä Pirkko on haluttu esiintyjä, ja pyyntöjä tulee usei- tymisiä; keikkoja Lapissa, esiintyminen
tui aikaisempaan Corollaani verrattuna aikaa, joten en joutunut opettelemaan Nimenomaan valoa hän haluaa elä- Uusi asunto sijaitsee tutulla alueella, Tapiolassa, jos- ta päivittäin. Haastattelun lomassakin häntä pyy- lokakuussa Tonavan risteilyllä ja joulu-
erilaiselta. Hallintalaitteisiin tosin tot- taitoa Åken kuoltua. Esimerkiksi koko määnsä nyt – raskaan vuoden 2009 sa hän on asunut jo yli 40 vuotta. Lenkkipolut ovat detään mukaan tv-ohjelmaan ja kohta kuvauksiin kuussa yhdessä Ikivihreiden – Marjatta
tuu nopeasti, ja sisältäähän Yaris pal- viime syksyn ajoin Turun ja kodin väliä, jälkeen. samat tutut, ja mikä tärkeintä – tytär Heidi miehi- aikakauslehden kanteen. Pirkko pyytää aikalisää ja Leppäsen ja Vieno Kekkosen – kanssa
jon enemmän uutta tekniikkaa, Pirk- kun näyttelin Åbo Svenska Teaterissa. – Minusta tuli leski, orpo ja koditon neen ja koirineen asuu kivenheiton päässä. lupaa harkita asiaa. Punaisenmeren risteilyllä.
ko miettii. – Olen sanonut kaikille ystävättärille- samana vuonna, Pirkko toteaa leikki- Yhteishuoltajuus Heidin mäyräkoirista, Vilistä – Olen opettelemassa ei-sanan käyttöä, sillä koti On pakko kysyä, mistä saat virtaa
Pirkko Mannola tuli Toyota-kansal- ni, että asettukaa ratin taakse aina, kun sään tapaansa. ja Manusta, saa Pirkon lähtemään usein hauvakä- on saatava ensiksi kuntoon. Kesäteatteritarjouksil- kaikkeen tekemiseen?
mahdollista. Joku päivä ajotaito on to- Åke kuoli maaliskuussa 2009 ja Pir- velylle Tapiolan ulkoilureiteille. lekin osasin sanoa ei, vaikka olen aikamoinen työ­ – Se on geeneissä. Nukun periaat-
della tarpeen. kon 96-vuotias äiti joulukuussa. Pa- Jutustelumme keskeyttää ovikellon soitto. Hei- narkomaani. Jäin 65-vuotiaana eläkkeelle, mutta teessa hyvin ja pyrin syömään terveel-
Pirkko tähdentää, että itse ajaminen riskunnan suuri omakotitalo tuntui di tuo aviomiehensä Teemu Karan kanssa koiria siitä olotilasta en ole vielä ehtinyt nauttia. lisesti. Liikun säännöllisesti. Lenkkei-
ja auton hallinta on helppoa – eikä sitä kolkolta yksin, joten Pirkko päätti luo- hoitoon. Pirkko on mukana Kunnossa kaiken ikää -oh- len ja harrastan hot joogaa, yan joogaa
taitoa unohda. Vaikeus piilee liikentees- pua siitä. Koirat rientävät sisälle kuin kotiinsa ja hukutta- jelman Sykettä seniorit -tapahtumissa. Niissä tuo- ja pilatesta.
sä; on tunnettava tiestöt ja kaistat sekä Muutto uuteen asuntoon ei ollut hel- vat Pirkon iloisiin tervehdyksiin. daan piristystä yli 60-vuotiaiden arkeen jump- Pirkko ylistää hot joogaa ja kertoo, et-
kyettävä reagoimaan nopeasti. poimmasta päästä. Vuosikymmenien Äidin, tyttären ja vävyn välit ovat lämpimät ja paamalla ja laulamalla. Kiertueen tärkeä viesti on tä harjoitukset tehdään yli 38-asteisessa
aikana kertyneiden tavaroiden ja Åken huolehtivat. Heidillä on kädessään postimerkki liikunnan ja ravinnon merkitys toimintakyvyn salissa. Laji tuottaa harrastajalleen voi-
Valoa ja vaaleita sävyjä


valtavan arkiston selvittelyssä meni ko- äidin kirjettä varten, jonka hän tietää odottavan ylläpitämisessä. maa, energiaa ja positiivisia elämyksiä.
Tämä kevät on tuonut Pirkon elämään ko syksy. Samalla tuli kerrattua elettyä Hot jooga on Pirkolle mieluisaa myös

Lenkkeilen ja harrastan hot


useita muutoksia, joihin kuuluvat uusi elämää ja koettua uudelleen sen tuomat siksi, että hän saa harrastaa sitä Heidin
auto, uusi koti ja uudet haasteet. Uusi ilot ja surut. ohjaamana.
koti on mieleinen, ensimmäistä kertaa – Åkella oli säilössä jokaisen tuo-
vain itseä varten suunniteltu. Pirkko toi- tannon kaikki materiaalit tositteineen. joogaa, yan joogaa ja pilatesta Tähti mutta ei diiva
Pirkko on ollut julkisuuden valokeilas-
sa aina jollain saralla; missinä, eloku-
Pirkko on tuttu vanäyttelijänä, laulajana, näyttelijänä ja
näky edelleenkin
estraadeilla. Hän
Åken vaimona. Hänen tekemisiään on
on juuri aloitta- seurattu ja niistä on riittänyt kirjoitet-
nut perehtymisen tavaa lehtiin.
uuteen, keväällä Julkisuus ei ole muuttanut Pirkkoa.
2011 ensi-iltansa
saavaan näytel- Jokaisessa tapaamisessa hän on avoi-
mään. mesti läsnä ja katsoo lämpimästi sil-
miin. Pirkko on lunastanut paikkansa
rakastettuna ja ihailtuna tähtenä, mut-
ta ei diivana.
– Olen oma itseni, aito ja rehellinen.
Ne ominaisuudet olen perinyt äidiltäni.
Ihmiset kyllä aistivat, mikäli yrittää olla
jotain muuta kuin on.
– Erityisesti tunsin suuren yleisön tu-
en Åken kuoleman jälkeen. Monet tun-
temattomat ihmiset ilmaisivat surun-
valittelunsa. Lähelläni oli suuri myötä-
elävien joukko. Tämä tietoisuus kantaa
minua vieläkin, Pirkko vakuuttaa.
Vuosisadan rakkaustarina
Pirkko pitää – Ajamisen taitoa Vaatimattomuuttaan Pirkko kuittaa
kunnostaan ei unohda, mutta
huolta moni­ sitä pitää harjoit- miltei sivulauseella senkin, että hänen
puolisesti taa aktiivisesti, elämänsä on päätynyt myös teatteri-
liikkumalla. Pirkko kannustaa lavoille.
Tapiolan ystäviään ratin
lenkkipoluilla taakse. Valkeakosken kesäteatterissa saa ensi-
hänellä on usein iltansa kesäkuun 17. päivä Heikki Paa-
kävelysauvat vilaisen käsikirjoittama musiikkidraa-
menossa
mukana. ma, Vuosisadan rakkaustarina. Musi-
kaali kertoo kahden taiteilijan – Pirkon
ja Åken tarinan. Rooleissa nähdään Iina
Kuustonen ja Ilkka Koivula.

28  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  29


T
oyota Sopimus kattaa auton kaik- ajan. Sopimukseen ei liity mitään kä-
ki pakolliset määräaikaishuollot sittely- tai laskutuskuluja, vaan kuu-
sekä luonnollisen kulumisen ai- kausierä on aina yksiselitteinen. Ja jos
heuttamat huollot ja korjaukset, jotka esimerkiksi ajokilometrimäärä muut-
eivät kuulu normaalin takuun piiriin. tuu ennakoidusta, sopimusehtoja voi
Myös mm. nesteiden täytöt määräai- joustavasti muuttaa kesken sopimus-
kaishuoltojen yhteydessä sekä tarpeen kauden. Haluttaessa sopimuksen voi
vaatiessa pyyhkimen sulat, ajovalopolt- myös purkaa helposti, ilmoitus Toyota
timot ja jarrupalojen uusimiset kuu- Finance Finland Oy:lle riittää.
luvat sopimukseen. Vaivaton autoilu Toyota Sopimus oli mukana Tek-
ei katkea huoltokäyntien yhteydessä, niikan Maailma 7/2010 -lehden hinta-
koska sijaisauto kuuluu nykyisiin so- vertailussa. Vertailun mukaan Toyotan
pimusehtoihin. huolenpitosopimus on kohtuuhintai-
Toyota Sopimus voidaan tehdä uu- nen ja niin kestonsa kuin kattavuutensa
siin Toyota-autoihin mallista riippu- osalta yksi vertailun parhaimmista. Si-
matta. Se räätälöidään asiakkaan tar- jaisauton sisältyminen kokonaisuuteen
peita vastaavaksi ja siihen voidaan hel- huollon ajaksi tekee tuotteesta erityisen
posti liittää myös auton vakuutukset ja houkuttelevan.
rahoitus. Tällöin käytännössä kaikki
Toyotan ylläpitoon liittyvät toimenpi- Säilyttää auton arvon
teet hoituvat yhdellä laskulla ja tutun Asiakas saa huolenpitosopimuksessa
autoliikkeen tiloissa. Sopimuksen ansi- monia etuuksia, kuten alkuperäiset va-
osta kaikki auton kuukausittaiset kiin- raosat, dokumentoidun huoltohistorian
teät kustannukset tiedetään haluttaessa ja merkkikohtaisesti koulutettujen me-
jo etukäteen. kaanikkojen palvelut, mielenrauhasta
sekä helppoudesta puhumattakaan.
Kiinteä kuukausimaksu Toyota Sopimuksen tarjoamien etu-

Toyota
Toyota Sopimus tehdään määräajak- jen myötä asiakas varmistaa uudelle au-
si sovitulle ajokilometrimäärälle, esi- tolle parhaan jälleenmyyntiarvon, sillä
merkiksi kolmeksi vuodeksi ja 45 000 laadukkaimman mahdollisen huolen-
ajokilometrille. Lyhin sopimusjakso on pidon kohteena ollut auto on aikanaan

Sopimus
1 vuosi / 15 000 km ja pisin 3 vuotta / käytetyn auton ostajallekin luotettavin
150 000 km. Tämän jälkeen Toyota So- vaihtoehto.
pimusta voidaan jatkaa vuosi kerrallaan Toyota Sopimus (36 kk / 60 000 km)
aina auton 10 ikävuoteen saakka. maksaa esimerkiksi Avensis 1,6 Valve-
Kiinteä, ennalta sovittu kuukausi- maticille 43 euroa kuukaudessa sisältä-

on varma
maksu on sama koko sopimuskauden en pyörien kausivaihdot.

valinta
Hintavertailuissa edulliseksi
todetulla Toyota Sopimuksella
pystyy ennakoimaan tarkasti auton
kuukausittaiset kustannukset.
Sopimuksen turvin auto säilyy
yllätyksettä hyväkuntoisena ja
luotettavana, jolloin ajaminenkin on
huoletonta.

30 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 31


Teksti ja kuvat Teuvo Tikkanen

Panssaroidut
Toyotat tarkkailuajossa
Georgiassa
Euroopan unionin nopean toiminnan joukot
järjestyivät Georgiassa uudentyyppiseen
Arja Käsnänen
kriisinhallintaan suomalaiskomennon alla ja herättää usein
huomiota naisellisella
Toyota Land Cruiserien turvin. tyylikkyydellään
miesvaltaisessa
maassa.

Tarkkailija voi
Georgiassa kohdata
kaikkein pahimman
kelin panssaroidulle
autolle - märän ja
savisen syväuraisen
polun. Siitäkin pitää
selvitä.

Toyota-partioauto Gorin
lähellä ylätasangolla Batumiin
johtavan tien läheisyydessä.

E
uroopan unioni perusti nopeasti elokuun 2008 sodan jälkeen kustajat käsiaseiden tulitukselta ja suojaa pitkälti pommien ja tu Land Cruiser on erittäin miellyttävä ajaa ja se kulkee juna- – Välillä tuntuu siltä, kuin suurin osa kuljettajista olisi voit- Partiointi
Georgian ja
tarkkailumission Georgiaan. Suomi lähetti alueelle kymme- sirpaleiden pahimmilta vaikutuksilta. maisen jämäkästi eteenpäin. Tehokkaan äänieristyksen vuoksi tanut ajokorttinsa arpajaisissa. Täällä lähdetään ohittamaan Etelä-Ossetian
nen asiantuntija-tarkkailijaa. Unioni ja lähettäjämaa sopivat, Kukin tarkkailija koulutettiin ajamaan erikoisvalmisteis- ulkoäänet eivät kantaudu sisälle. edellä ajavaa autoa vaikka näkyvyys olisi melkein nolla, ja hallinnollisen rajan
että tarkkailijoiden mukana pitää tulla myös tehtävässä tar- ta Toyotaa, sillä jokaisen pitää pystyä tuomaan auto ja muut usein näkee kolmekin autoa rinnakkain. Kuljettajat tuntuvat läheisyydessä
vittavia ajoneuvoja. Suomi hankki tähän tarkoitukseen pans- mukana olevat tilanteen niin vaatiessa nopeasti ja turvallisesti Georgian liikenne on haasteellista luottavan omiin kykyihinsä ja autonsa suorituskykyyn. Suu- edellyttää aina
kahta autoa. Tässä
saroituja Toyota-maastoautoja. takaisin kotitukikohtaan. Eräs suomalaisista autonkuljettajista oli Arja Käsnänen, jo- rimmalla osalla on hirveä kiire. kaksi panssaroitua
Panssaroinnin tuoman suuren painonlisän vuoksi auto ka lähti Georgiaan Tullihallituksen rikostorjuntatehtävistä. – Toisaalta liikenne on kyllä myös joustavaa – vastaantu- Toyotaa suorittaa
Raskas auto vaatii erityisosaamista käyttäytyy eri tavalla kuin tavallinen henkilöauto, mm. jar- Hän työskenteli aluksi 13 hengen poliisitiimissä Khasurin leville ohittajille annetaan tietä ajamalla itse tien sivuun, eikä tehtäväänsä
Tsinkvalin tiellä.
Panssaroitu Toyota Land Cruiser painaa noin neljä tonnia. Se rut eivät toimi aivan niin ärhäkästi kuin vakioautoissa. Myös toimistossa varapäällikkönä ja sittemmin teamin johtajana tämä herätä sen suurempaa sadattelua paikallisissa kuljetta-
vaatii käyttäjältään erityistä kokemusta ja ajo-ominaisuuksien liukkaat kelit vaativat totuttelua. Jäisillä teillä panssaroidulla Georgian Zugdidissa. jissa. Vilkun käyttöä ei osata, autot saattavat pysähtyä aivan
sekä suorituskyvyn ennakointikykyä. Panssarointi turvaa mat- autolla on ajettava erityisen varovaisesti. Muuten panssaroi- Paikallista liikennettä Arja kuvaa kaoottiseksi. äkkiseltään tien sivuun minkäänlaista merkkiä näyttämättä. ▶

32  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  33


Liikenteessä pitää sen vuoksi olla koko ajan erityi-
sen varuillaan, Arja vakuuttaa.
– Autokanta Georgiassa on erittäin sekalaista.
Teillä näkee luksusluokan henkilö- ja maastoau-
nen moottoritie lähellä Tbilisiä ja normaali kaksi-
kaistainen tie muualla. Tämä tie kulkee Tbilisistä,
maan itäosasta aina länsirannikolle asti. Tiellä on
erittäin paljon rekkaliikennettä, erityisesti turkki-
töllä ajaminen on raskasta ja vaativaa.
Myös liikenteen seuraaminen vaatii kul-
jettajalta erityistä tarkkuutta. Usein toi-
nen tarkkailija ajaa kohteeseen ja toinen

T E S TA T T U
!
toista alkaen aina kokoon kursittuihin kotteroi- laisia rekkoja, ja tie on paikoittain aika huonossa sieltä takaisin.

L E
hin, joiden ei uskoisi kykenevän liikkumaan, el- kunnossa. Muut tiet ovat usein päällystämättömiä – Toyota Land Cruiser on saanut erit-

SINU L
lei itse näkisi. Osa autoista ei läpäisisi katsastusta tai niissä on joskus ollut päällyste, joka on päässyt täin paljon kehuja mukavuudestaan.
Suomessa, niitä olisi turha edes mennä katsastus- pahoin rapistumaan. Tiet ovat myös täynnä syviä Sen kyytiin pyritään mielellään, koska
asemalle näyttämään – ellei sitten haluaisi piristää ja teräviä kuoppia. Ajaminen täällä vaatii taitoa, auto koetaan miellyttävämmäksi kuop-
katsastusmiehen päivää naurulla! Sulassa sovussa kärsivällisyyttä sekä välillä hyvää onnea. paisilla teillä kuin muut käytössä olevat
autojen kanssa teillä liikkuu myös hevos- ja aasikär- autot. Se on myös hiljainen. Pieniko-
ryjä sekä kaikenlaisia mopoviritelmiä suurienkin Partiointipäivän mitta koisena ihmisenä itse arvostan suures-
lastien kanssa. Yhden palvelupäivän aikana Toyotaan kertyy ki- ti kuljettajanistuimen säätöjä. Istuimen
Tiet ovat pääosin huonossa kunnossa. Georgi- lometrejä 200 – 300. Pitkillä automatkoilla usein saa nostettua todella ylös ja tarpeeksi
assa on yksi valtatie, numero 1, joka on nelikaistai- vaihdetaan kuljettajaa, sillä huonokuntoisella ties- eteen. Ensimmäisen kerran ajaessani


Land Cruiseria tuntui siltä, kuin oli-
sin ohjannut linja-autoa, Arja Käsnä-
Land Cruiserit ovat olleet parhaat nen kiittelee.
Iso auto on herättänyt myös ihailua.
mahdolliset ajoneuvot näin – Erään kerran pesettäessämme Land
Cruiseria kolmen naisen porukalla par-
vaativaan käyttöön veili ympärillämme noin kymmenen
georgialaismiehen ryhmä. He katselivat Häikäise

n
meitä ihmeissään ja kummastelivat isoa Tri -Xeno
istus
-juhlav ala
Panssaroitu autoa. Jonkun ajan kuluttua autopesu-
Toyota syöksyy lan omistaja saapui paikalle. Hän kätteli
lammasmereen. meidät ja kyseli mistä olemme kotoisin
Aikaa tuhlautuu,
mutta Georgiassa ja mitä teemme Georgiassa. Kerrottu-
ei ole niin amme hänelle, millä asioilla liikumme,
kovaa kiirettä hän kutsui meidät oitis illalliselle. Tästä
minnekään.
Myös monia jouduimme kuitenkin pahoitellen kiel-
muita eläimiä voi täytymään.
kohdata Georgian – Ei siis ole jokapäiväinen ilmiö, että
teillä.
naiset tässä maassa tulevat pesettämään
panssaroitua autoa, Arja aprikoi. ESC
llä
miehen tie
Jykev ät
Hyvä päätös
Esko Ala-Hannula toimii Khasurin pitää a
toimiston logistiikkapäällikkönä ja hä- nelikanav -
soundit
nen vastuualueeseensa kuuluvat myös
timin
autot.
Hannula kiittelee Suomen päätös-
tä valita ensimmäisen vaiheen autoik-
ulkokaiut
si Toyotat.
– Land Cruiserit ovat olleet parhaat
LAI
mahdolliset ajoneuvot näin vaativaan
käyttöön. Auto on tehokas ja turval-
MA SE

SUO

N
linen. 4,2 litran dieselmoottori jaksaa

Säätyv ä
vetää ja takaa nopeat ohitukset kaaos-
maisessa Georgian liikenteessä. Suoma-
sta
sporttialu
laisten hallinnoimat hyvät, operatiiviset
kat
oikoo mut
autot herättävät jopa kateutta muissa
ASI LL

A
joukoissa, Ala-Hannula toteaa.
Pasi Soikkeli työskentelee Tbilisis- A
sä sijaitsevan esikunnan ajoneuvoista
ja kuljetuksista vastaavana päällikkö-
nä. Myös hän on ollut tyytyväinen To-
yotan maastoautoihin ja toteaa niiden Auto Bild Suomi on suomalaisen autoilijan hyötylehti.
edesauttaneen merkittävästi nopean Koeajamme, testaamme ja kerromme automaailman
toiminnan joukkojen organisoitumista
alussa. Ainoastaan auton liian tummat ajankohtaiset kuulumiset joka toinen viikko.
tuulilasit ovat aiheuttaneet pimeällä hie- Sinä voit keskittyä olennaiseen – autoilusta nauttimiseen!
man ongelmia.
– Kaikkea ei kuitenkaan kovassa al-
kukiireessä voitu huomata, Pasi Soik- Tilaa lehti: www.autobild.fi/tilaa
keli toteaa.
,9 0 €
Ovh 3

34  TOYOTA Plus Eniten testejä, eniten uutuuksia. Ensimmäisenä.


JOUKO RYYNÄNEN

H
Mielenrauhaa
uoltokirjan merkinnät paljastavat autosi historian. Älä riskeeraa Toyotasi alkuperäisyyttä
Autoa vaihtaessasi huoltokirja saattaa osoittautua kul-
lan arvoiseksi, kun se todistaa, että auto on huollettu Toyotan tiukka kontrolli takaa varaosien laadun sekä nopean
määräajoin merkkikorjaamossa. Ikävästi paljastava se on, toimitusketjun tuotannosta merkkikorjaamolle saakka. Mui-
kun toimenpiteet on tehty epäsäännöllisesti tai merkinnöis- den kuin alkuperäisten osien laatu voi olla vaikea osoittaa:

merkkihuollosta
sä on epäselvyyttä. autojen varaosia ja tarvikkeita on nimittäin moneen lähtöön.
Huolto-ohjelman laiminlyöminen tai väärin tehdyt huollot Edulliseksi kuviteltu jäljitelmä voi kuitenkin tuottaa ikävän yl-
näkyvät auton kunnossa ja ennen pitkää myös arvossa. Alku- lätyksen ja laadusta tinkiminen saattaa tulla kalliiksi. Esimer-
peräiset varaosat ja asiantuntevat toimenpiteet merkkikorjaa- kiksi tunnetun kotimaisen kemikaalivalmistajan mukaan osa
mossa turvaavat ongelmattoman ajon ja pitävät käyttökustan- markkinoilla olevista jäähdytinnesteistä syövyttää moottorin
nukset kurissa. Ympäristökin hyötyy, kun auton päästöt ovat jäähdytyskierron osat pilalle. Muutaman euron säästöllä voi
säännöllisten säätöjen ansiosta pienimmillään. olla satojen tai jopa tuhansien eurojen seuraamukset.
Jäljitelmiäkin on monenlaisia ja osa niistä pyrkii harhaut-
Esimerkillistä toimintaa Toyota-verkostossa tamaan varaosan ostajaa mm. alkuperäistä muistuttavalla
Toyotan merkkihuollot mielletään alan parhaisiin osaajiin pakkauksella. Vastuullinen varaosavalmistaja toimii näky-
kuuluviksi, minkä tutkimustuloksetkin vahvistavat. Teknii- västi omalla brändillään eikä jäljittele toisten valmistajien
kan Maailman numerossa 11/2010 olleessa huoltotestissä tuotemerkkejä. Valitettavasti nopean voiton tavoittelijoita il-
verrattiin eri automerkkien valtuutettuja huoltoja vapaisiin maantuu tasaisin väliajoin, emmekä Suomessakaan ole tur-
korjaamoihin. Toyotan merkkihuolto teki lehden mukaan vassa tämän tyyppiseltä toiminnalta.
täydellistä huoltotyötä ja saavutti testin parhaimman koko-
naisarvosanan 9,5. Toyota-vertailun paras vapaa korjaamo ylsi Tulli väärennettyjen
arvosanaan tasan 7, mutta oli jo hinnaltaan merkkihuoltoa varaosien jäljillä
kalliimpi. Muiden vapaiden korjaamojen arvosanat olivat 5,5 Pahimmat tapaukset liittyvät suoranaisiin väärennöksiin ja
ja 4,0. Heikon palvelun lisäksi oli huolestuttavaa havaita, et- rikolliseen toimintaan. Tuoteväärennösten määrä on kas-
tä huolto-ohjelmaan kuuluvia vussa, minkä asian Suomen
työvaiheita jätettiin tekemät- Tullin lääkkeitä ja autovara-
tä. Testitulokset olivat loista- osia koskenut tehoseuranta-
vaa jatkoa valtuutetun Toyota- kin on osoittanut. Väärennös-
huollon saavuttamaan menes- ten tarkoituskaan ei ole toimia
tykseen lehden edelliskevään alkuperäisten varaosien suun-
korjaamovertailussa. nitteluperiaatteiden mukaan,
vaan vain maksimoida rikol-
Ammattitaito ei lisen toiminnan tuotto. Siksi
synny hetkessä ne voivat aiheuttaa käyttäjälle
Loppuun asti hiotun ammat- niin suurta taloudellista kuin
titaidon rakentaminen on pit- henkilökohtaistakin vaaraa,
käjänteistä työtä alalla kuin puhumattakaan yhteiskun-
alalla. Toyotan merkkiorga- nallisista vaikutuksista.
nisaatio on ollut Suomessa Toyota toimii aktiivisesti
samoissa käsissä jo 46 vuotta. eri maiden tullien kanssa ja
Tehtaan korkeiden laatuvaa- auttaa mm. Suomessa viran-
timusten täyttäminen edel- omaisia asiantuntijan sekä
lyttää korjaamoilta jatkuvaa kouluttajankin roolissa vää-
henkilökunnan kouluttamis- rennettyjen osien tehokasta
ta. Tähän sekä asiakaspalve- jäljittämistä koskien.
lun kehittämiseen on panos-
tettu alusta alkaen – vuonna Tervetuloa
1977 perustettu Toyotan oma ystävälliseen
Ammattioppilaitos on maas- Toyota-huoltoon!
Väärennetyn (oikealla) öljynsuodattimen heikko laatu
Ystävällinen huolto- samme alallaan edelleenkin saattaa aiheuttaa moottorivaurion, vaikka siihen olisi oikea Mikäli autosi huoltokirjassa
neuvoja selvittää Asiantuntevan huollon ainutlaatuinen. varaosanumero painettukin. on aukkoja, ota yhteys omaan
asiakkaalle Toyotan Pohjoiset olomme asettavat Toyota-huoltoosi. Siellä au-
määräaikaishuol- merkitys kasvaa, kun autosi autolle ja sen ylläpidolle ko- tosi parhaat asiantuntijat te-
lossa tehdyt toimen-
piteet. ikääntyy ja kilometrejä kertyy. vemmat vaatimukset kuin esimerkiksi Keski-Euroopan ilmas- kevät pitävän tarjouksen tarvittavasta kunnostusohjelmasta.
to. Paikallisen osaamisen perusteella Suomessa on päädytty Alkuperäisten varaosien ja merkkikohtaisesti koulutettujen
Luotettavassa korjaamossa huoltojen osalta tehtaan yleisohjeita kattavampaan sisältöön. mekaanikkojen avulla varmistat, että autosi pysyy kunnossa
Siksi Toyota-merkkihuollon ohjelmaan voi kuulua kohteita, ja turvallisena valmistajan tarkoittamalla tavalla. Lisäksi saat
tehdyt määräaikaishuollot joita muiden korjaamojen ohjelmiin ei sisälly. Tämän seikan vakuudeksi dokumentoidun huoltohistorian.
tarkastuksineen ovat varmin tapa huomioi myös Iltalehti 28.4.2010 julkaisemassaan Toyota Pidä Toyotasi aitona Toyotana – ja nauti
Säännöllinen Avensiksen huoltovertailussa. Lehden loppupäätelmä oli, että mielenrauhasta.
huolto ilmenee varmistua auton käyttökunnosta merkkikorjaamolta huollon saa jopa halvemmalla kuin mo-
huoltokirjasta, ja sillä nesta riippumattomasta autokorjaamosta.
voi vaihtotilanteessa
olla suurikin merkitys
ja turvallisuudesta.
auton hinnoitteluun.

36 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 37


Toyota Verso, tekniset tiedot

Uudistuksia Moottori 1.6 Valvematic 1.8 Valvematic 2.0 D-4D DPF 2.2 D-4D DPF 150 2.2 D-CAT 177

Toyota Verso
Polttoaine Bensiini Bensiini Diesel Diesel Diesel
Iskutilavuus, cm3 1 598 1 798 1 998 2 231 2 231
Sylinterin halkaisija x iskun pituus, mm 80,5 x 78,5 80,5 x 88,3 86,0 x 86,0 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0
Suurin teho, kW (hv)/r/min 97 (132) / 6 400 108 (147) / 6 400 93 (126) / 3 600 110 (150) / 3 600 130 (177) / 3 600
Suurin vääntömomentti, Nm /r/min 160/4 400 180/4 000 310/1 800 – 2 400 340/2 000 – 2 800 400/2 000 – 2 800
Suorituskyky

-mallistoon Vaihteisto
Huippunopeus, km/h
0–100 km/h, s
6 M/T
185
11,7
6 M/T / Multidrive
190 / 185
10,4 / 11,1
6 M/T
185
11,3
6 A/T
195
10,1
6 M/T
210
8,7
Polttoaineen kulutus, yhdistetty l/100 km 6,7 6,9 / 7,0 5,3 6,8 6
CO2-päästöt, yhdistetty, g/km 158 162 / 164 139 178 159
Hinnat arvioidulla autoverolla alkaen, euroa 25 905 28 832 / 30 199 28 696 35 695 35 083
Mitat ja massat
Pituus, mm 4 440
Leveys, mm 1 790
Korkeus, mm 1 630
Akseliväli, mm 2 780
Tavaratila, l 178 – 1 696
Omamassa alkaen, kg 1 420
Perävaunumassa, jarrullinen, kg 1 300
Perävaunumassa, jarruton, kg 450

Tarkemmat
tiedot:
www.toyota.fi

Verso on saatavilla myös seitsemänpaikkaisena. Keskimmäisen


penkkirivin laaja pituussäätö helpottaa taakse kulkemista.

Sol Edition -varusteluun kuuluvat esimerkiksi panoraamakatto, Uuden varuste- Ylempi hansikaslokero on jäähdytetty.
uusi sisäverhoilu, peruutustutka ja vakionopeussäädin. tason ulkonäköä Käytännöllistä, katseilta piilossa olevaa
Monipuolisesti muunneltava, viime vuonna lanseerattu tila-auto Toyota Verso on jatkanut täydentävät 16 säilytystilaa löytyy lisää esimerkiksi etu-
tuuman kevytme- matkustajan istuimen alta ja takajalkati-
edeltäjiensä saavuttamaa menestystarinaa. Mallistoon tulee tämän kesän aikana muutamia tallivanteet. lan kannellisista poteroista.

päivityksiä. Lisäksi varustetarjontaa täydennetään Sol Edition -versiolla, jossa asiakas saa
paljon varusteita vain noin 390 euron autoverollisella lisähinnalla.
1,5 litran juomapullo. Alemman hansikasloke- paikkaistakin mallia nöyrästi ja taloudellisesti. keuksellisen suurikokoinen (pituus 1 160mm,
ron vetoisuus on 8,2 litraa. 2,0 D-4D tuottaa huipputehoa 93 kW (126 hv) leveys 1 180mm). Katossa on sähkötoiminen

T
oyota Verson muotoilu henkii urheilullisuutta ja vakautta. terimäisin upotuksin toteutettu mittaristo sijaitsee tavallista kes- ja vääntöä 310 Nm. Kiihtyvyys 0–100 km/h ta- lamellivarjostus, jolla läpitulevaa valoa voidaan
Sisustassa pääosaa näyttelee tarkoituksenmukaisuus, jota kemmällä kojelautaa. Vaihteenvalitsin tarjoutuu keskikonsolista 2,0 D-4D -moottorin päästöpudotus pahtuu 11,3 sekunnissa. Yhdistetyn ajon kulu- rajata halutusti. Panoraamakatosta johtuen ei
täydentää harkittu yksityiskohtaisuus. Mukavuustaso ja lähelle kuljettajaa säilyttäen kuitenkin avaran tunnelman. Kaikki Kahden litran dieselvaihtoehto päivittyy Euro tus on nyt 5,3 l/100 km. Kaikissa Verson die- uutuusmallissa ole kattokaiteita.
käytännöllisyys on sovitettu eurooppalaismakuun. Malli saavutti hallintalaitteet ovat helppokäyttöisiä ja loogisilla paikoillaan. 5 -päästönormien mukaiseksi. Samalla siihen selmalleissa on hiukkassuodattimet. Sol Edition -mallia täydentää lisäksi uusi is-
Euro NCAP -törmäystestissä täyden viiden tähden tuloksen. Istuinjärjestelyt mahdollistavat 32 erilaisen ratkaisun käytön. kytketyn vaihteiston välityksiä on muutettu tuinverhoilu, keskikonsoli on vaalea, hopean-
Kaikki 2. ja 3. rivin istuimet ovat erillisiä, joten niitä voidaan las- pidemmiksi, eli moottoria käytetään aiempaa Varustellumpi Verso: Sol Edition sävyinen ja keskikyynärnoja kangaspäällystei-
Hienosäätöä suosikkiin kea vaakatasoon ja säätää monipuolisesti. Toisen rivin istuinten pienemmillä kierrosnopeuksilla. Muutokset Miellyttävää tila-autoa harkitsevalle on nyt tar- nen. Varustetaso on saatavilla 1,6 ja 1,8 Valve-
Toyota Verso -mallistoon tulee heinäkuun tuotannosta lähtien pitkittäissäätö on peräti 195 mm. Tämä parantaa jalkatilajakoa ja näkyvät yhdistetyn ajon hiilidioksidipäästöjen jolla uusi varustetaso. Verso Sol Edition -eri- matic sekä 2,0 D-4D -moottoreiden yhteyteen.
muutoksia. Uusi ulkovärivaihtoehto on hopeanharmaa (Granite kulkua takimmaisille istuimille. Keskirivin selkänojat lukittuvat laskemisena arvosta 146 g/km arvoon 139 g/ koismalli on runsaasti varusteltu, mutta hou- Hinnoittelu on houkutteleva; vastaavaan Linea
Grey). Kaikkien varustetasojen audiojärjestelmiä nykyaikaistetaan kallistuksen jälkeen viimeksi käytettyyn pystykulmaan. km. Madaltunut päästötaso heijastuu myöntei- kuttelevasti hinnoiteltu. Sol Editioniin kuuluu Sol -malliin verrattuna Sol Edition -varustelun
USB-liitännällä, joka mahdollistaa suosikkimusiikin kuunteluun Takapenkkien ollessa vaakatasossa tavaratilan pituus on 1 830 sesti tämän moottorivaihtoehdon autoverolli- normaalin Linea Sol -varustelun lisäksi esimer- lisähinta on ainoastaan noin 390 euroa. Erik-
esimerkiksi suoraan muistitikulta tai iPodista. Peruutuskameralla mm ja suurin sisäleveys 1 585 mm. Kaikkia seitsemää istuinpaik- seen kokonaishintaan. kiksi TPA400-peruutustutka, vakionopeuden- seen tilattuna varustepaketille kertyisi hintaa
varustetussa mallissa taustapeiliin sijoitetun kameranäytön koko kaa käytettäessä tavaratilan vetoisuus on luokkansa parhaimmis- Entisestään siistiytynyt moottorimalli on jo säädin ja uudenmalliset, 16 tuuman kevytme- noin 2 160 euroa.
kasvaa 74 % eli 3,3-tuumaiseksi. toa, 178 litraa. Matkustamossa on paljon käyttökelpoisia säily- aiemmin osoittautunut oivalliseksi voimanläh- tallivanteet. Matkustamon ilmavuutta korostaa Toyota Verso -malliston autoverolliset hin-
Verson ohjaamoilme edustaa totutusta poikkeavaa tyyliä. Sylin- tyslokeroita. Ylempään, jäähdytettyyn hansikaslokeroon mahtuu teeksi Versoon. Se jaksaa kuljettaa seitsemän- lisäksi panoraamakatto. Se on luokassaan poik- nat alkavat 25 905 eurosta.

38 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 39


Teksti Karri Oikarinen
Kuvat Heikki Sarviaho
Tenolla soutelusta hiljattain innos- Kari on erittäin tyytyväinen uuteen
tunut Remes on saanut tuolta Pohjois- autoonsa, mutta miettii, raskiiko sillä
Lapin lohiparatiisista useita lohia, yh- mennä niin vaikeisiin paikkoihin, mi-

Vetouistelun
den yli kymmenkiloisenkin. Ruotsin hin venosen mieli joskus on.
Vänern-järvestä taas on noussut veto- – Vähän tekisi mieli hankkia edelli-
uistelemalla 10,9 kilon hopeakylki. Täs- nen, LC120, takaisin ja käyttää sitä näi-
tä Etelä-Ruotsissa sijaitsevasta suurjär- hin kalastushommiin. Voisi tällä uudel-

syvin olemus
vestä on tullut Remekselle tärkeä paik- la ajella enemmän sellaista edustusajoa,
ka, jossa hän uistelee useamman viikon Remes maalailee hymyillen.
vuodessa yhdessä puolisonsa ja läheis- – Sitä paitsi kaveri sanoi edellisestä
ten ystäviensä kanssa. ”lantikastani”, että se on matkustusmu-
– Vänern on hieno järvi, josta pide- kavuudeltaan paras auto, jossa hän on
tään huolta säätelemällä tiukasti sitä, istunut. Ja hän on istunut autoissa aika
mitä sieltä saa ottaa mukaansa ja mitä paljon, Remes nauraa.
ei. Viime vuonna saimme sieltä 42 loh- Niin kuin vetouistelussa, Karin au-
ta, joista 35 päästettiin takaisin kasva- tossa hyvät välineet ovat onnistuneen
Vetouistelu on syvällistä maan – jopa se kymppikiloinen, Kari kokemuksen salaisuus. Uudessa Land
naurahtaa. Cruiserissa on myös lisävarusteita vaik-
hommaa. Toki siinä ollaan ka muille jakaa; on kauko-ohjattavaa
Auto harrastusta myöten webastoa, ovilistoja, sisävaloja ja tuu-
tekemisissä syvyyden Kari Remes ajaa Toyota Land Cruise- liohjaimia.
Vaihteleviin olosuhteisiin tarvitaan
kanssa ihan konkreetti­ rilla. Nykyinen ”lantikka” on jo järjes- – Vaikka varusteita tuli myyjän kans-
monenlaisia vieheitä, ja Remeksen
tyksessään kolmas, sillä hän pitää auto- sa ruksattua listalta aika liuta, on kaikille veneestä niitä löytyy. Uistinlaatikoita
sestikin, mutta tähän mallista ja tarvitsee karuissa maastois- tarkoituksensa. Esimerkiksi valot ovat on kaikkiaan kolmisenkymmentä, ja
sa venettä vetäessään menopelin, joka hyvin tärkeitä minulle – on olennaista kun jokaisesta löytyy kymmeniä eri­
jaloon harrastukseen ei vähästä hätkähdä. Kari haluaa myös, nähdä tie hyvin vaikkapa Pohjois-Ruot-
laisia uistimia, niin kokonaismäärä on
pitkästi toisella tuhannella. Uistin­
liittyy henkisiä että autosta näkee päällepäin sen olevan sin erämaassa, ja hyvä auton sisävalais- kaupoilla Remes silti käy harvoin.
jotain erikoista. Kun uuden LC150-mal- tus on ollut tarpeen monella reissulla,
arvoja, joita ei lin tulo myyntiin julkaistiin, soitti Ou- Remes korostaa.

kiloissa mitata.
lun Juhan Autosta tuttu myyjä heti Re-
mekselle ja kehotti varaamaan uuteen
– Uudessa autossa tosin ei ole niin
paljon lisävarusteita kuin vanhassa, sillä Vetouistelu
autoon LC-150-rekisterikilvet. moni niistä oli muuttunut vakioksi tässä ● Vetouistelussa edetään
– Noudatin ohjetta ja vasta sen jäl- välissä, Kari kiittelee. veneellä (joko soutaen tai
keen menin tekemään kauppoja autosta. Hyvin varusteltu Land Cruiser kaar- moottorilla) pitkin järven
selkää ja pyydetään yleensä
Tiesin, että tutun myyjän kanssa tämä taa Kari Remeksen ohjaamana taas ensi usealla vavalla yhtä aikaa
varmasti onnistuu! talvena kohti Etelä-Ruotsia ja Vänernin suuria järven kaloja, kuten
syviä vesiä. Syviä – sekä sanan varsi- haukea, kuhaa ja taimenta
naisessa että symbolisessa merkityk- ● Vetouistelu on suosittua

sessä. erityisesti Suomen isoilla


järvillä, kuten Saimaalla,
Päijänteellä, Inarijärvellä ja
Oulujärvellä
● SM-kisoihin karsitaan
alueellisissa Cup-kilpailuissa
● Vuoden 2010 vetouistelun
SM- kisat pidetään Päijänteellä.
Vuonna 2011 kisataan
– Vetouistellessa unohtuu kaikki muu, ei tar- sija yleisessä sarjassa. Veneeseen nousi kahden Yksi iso vai paljon pieniä? Oulujärvellä
● Kilpailuissa saaliin
vitse olla tavoitettavissa eikä läsnä. On kieh- päivän aikana yli 100 kiloa haukea.
yhteenlaskettu, painotettu
tovaa käydä kamppailua kalan kanssa, miettiä Kalamiesten kesken koolla on tunnetusti väliä. kilomäärä ratkaisee voittajan
mikä oma viritys toimii ja mikä ei. Luonnon- Kilpailuvietti tuli ja meni Haukipiireissä pidetään kirjaa kymppikerho-
läheisyys rentouttaa täysin ja työasiat eivät käy Kari Remes aloitti kalastamisen alle kouluikäi- laisista eli heistä, jotka ovat saaneet vähintään
mielessä, kun ajatuksissa on tilaa vain kalas- senä ja kokeili vetouistelua ensimmäisiä kertoja kymmenen kilon hauen. Lohenpyytäjät taas
tamiselle, kuvailee Kari Remes, oululainen 12-vuotiaana. Kilpailemisen hän aloitti veto- pannaan vuosittain järjestykseen yksittäisen
aktiivivetouistelija ja sähkösuunnitteluun ja uistelussa 23-vuotiaana yhdessä ”oppi-isänsä”, saaliskalan koon mukaan.
-urakointiin erikoistuneen Oulun Sähkö-Aika pohjoissuomalaisen uistimentekijän Kari Raa- Kari Remeksen kalasaaliista parhaiten on
Oy:n omistaja. tesalmen kanssa. Yhdessä he alkoivat kiertää kuitenkin painunut mieleen tapahtuma, jossa
Haastattelupäivänä toukokuun lopulla Re- Oulun läänissä järjestettyjä Pohjola Cup -sar- pääosaa esitti varsin pieni eväkäs.
mes ei ollut täysin rentoutunut, sillä edessä jan vetouistelukisoja. Porukka voitti Cupin niin – Kerran Kiantajärvellä saivat muut vene-
oli viikonlopun Hauki EM 2010 -tapahtuma, monta kertaa, että maha tuli täyteen. kunnat kohtalaisen paljon haukea ja taimen-
hauenuistelukilpailu, johon osallistui yli 150 ve- – Viimeisenä vuotena voitettiin neljä osakil- ta, mutta voitimme kilpailun ahvenilla. Löy-
nekuntaa Suomesta ja ulkomailta. Kilpailusta pailua viidestä, ja alkoi tuntua siltä että osataan simme mahtavan ahvenpaikan ja nostimme
vastasi Oulun seudun vetouistelijat ry, ja Kari tämä homma, Kari muistelee. veneeseen kaikkiaan 176 ahventa, yli 19 kiloa, Kari Remes ajaa Toyota
osallistui aktiivisesti kisan järjestelyihin. Samana vuonna venekunta voitti Ylitornion Kari kertoo. Land Cruiserilla. Hän
Mutta ennen kaikkea Kari Remes on kala- Miekojärvellä SM-kultaa, mutta Kari ei työkii- – Olen toki isompiakin kaloja saanut. Vii- pitää automallista ja
mies, siksi hän oli Silver Eagle -veneensä kanssa reiden vuoksi ollut paikalla. Siinä vaiheessa 12 me vuoden Hauki EM -kilpailuissa sain 10,8 tarvitsee karuissa
maastoissa venettä
itsekin kilpailemassa tutuissa Oulujärven mai- henkilön yrityksen pyörittäminen alkoikin vie- kilon hauen – ikävä kyllä päivän liian aikaisin, vetäessään menopelin,
semissa – onhan hän kalastellut siellä jo kym- dä sen verran Remeksen aikaa, että tosissaan harjoituspäivänä. Itse kisassakaan ei kukaan joka ei vähästä hätkähdä.
meniä vuosia. Tuloksena oli tänä vuonna fir- kilpaileminen sai jäädä. saanut isompaa, kalamies muistelee hieman
makisan voitto yli 9-kiloisella hauella – ja 16. haikeana.

40  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  41


Tiukemmat
päästörajoitukset
edistäisivät ilmastoinnovaatioiden laisia ei oteta mukaan suunnitteluun, mikä heikentää

kaupallistumista niiden mahdollisuuksia menestyä markkinoilla. Ym-


päristöä hyödyttävät innovaatiot kaupallistuvat liian
hitaasti tai eivät saavuta markkinoita lainkaan, Sanni
Kontinen toteaa.
Ilmastonmuutosta aiheuttavien kasvihuonepäästöjen Esimerkiksi energiatehokkuutta parantavia ratkai-
suja ei oteta yrityksissä käyttöön, vaikka ne toisivat
vähentäminen on WWF:n selvitysten mukaan mahdollista, jos yritykselle kustannussäästöä. Tutkimuksen mukaan
vanhat, hiiltä paljon kuluttavat teolliset prosessit korvataan energiatehokkuusinvestointeja ei nähdä liiketoimin-
nan kannalta keskeisinä, tuottavuutta lisäävinä inves-
puhtaammilla innovaatioilla, kuten uusilla teknologioilla, tointeina.
palveluilla ja prosesseilla. Kotimarkkinat kuntoon syöttötariffeilla
ja julkisilla hankinnoilla
Älykkäät sähköverkot, bioenergia, sähköajoneuvot

I
lmastonmuutosta ehkäisevien keksintöjen pääsy markkinoille ja energiatehokas puurakentaminen ovat esimerkke-
on vaikeaa, vaikka ne ympäristöhyötyjen lisäksi säästäisivät jä aloista, joista voi kehkeytyä Suomelle merkittäviä
käyttäjälleen selvää rahaa. Parhaiten tällaisten ratkaisujen uusia osaamis- ja vientialoja.
ja tuotteiden kaupallistumista tukisivat nykyistä tiukemmat – Uusi innovaatioajattelu korostaa avoimen in-
kasvihuonekaasupäästöjen rajoitukset. Näin päättelee DI novaatioympäristön tärkeyttä. Jos kansainvälisillä
Sanni Kontinen Suomen innovaatiojärjestelmää koske- markkinoilla halutaan menestyä, olisi ensisijaisen
vassa diplomityössään. tärkeää luoda innovaatioille kotimarkkinat ja ottaa
Suomalainen innovaatiojärjestelmä on eri arvioissa tuotteiden ja ratkaisujen suunnittelussa huomioon
arvostettu yhdeksi maailman parhaista. Satsauksissa käyttäjälähtöisyys. Suomessa kannattaisi myös kes-
tutkimukseen ja kehitykseen tämä onkin totta. Tut- kittyä tiettyihin, tarkkaan valittuihin osaamisaluei-
kimuksessa kuitenkin selvisi, ettei tämä pelkästään siin, Sanni Kontinen jatkaa.
riitä, vaan innovaatiojärjestelmä tulisi nähdä huo- Haasteeseen voidaan tutkimustyön mukaan vasta-
mattavasti laaja-alaisemmin. ta esimerkiksi tiukentamalla kasvihuonekaasupääs-
– Suurimmat pullonkaulat ovat demonstraa- törajoja. Tämä edistäisi teollisuuden ja yritysten in-
tio- ja pilottiprojektien puute, sekä innovaati- novatiivisuutta ja tuotekehitystä, mikä ennen pitkää
oiden hidas kaupallistuminen ja korkea hin- laskisi innovaatioiden kustannuksia. Päästövähen-
ta. Asiakkaita tai markkinoinnin ammatti- nystavoite lisäisi myös vähän hiiltä hyödyntävien in-
novaatioiden maahantuontia, mikä vauhdittaisi kil-
pailua ja toimijoiden innovatiivisuutta. Lisäksi tuon-
ti kehittäisi Suomen muihin länsimaihin verrattuna
alikehittynyttä palvelusektoria ja edistäisi kotimais-
ten toimijoiden kansainvälistymistä.
– Kaupallistamisen nopeuttamiseksi tarvitaan eri-
laisia kotimarkkinoita stimuloivia mekanismeja, ku-
ten syöttötariffeja sekä ilmastoystävällisiä julkisia
hankintoja. Nykyiset kotimarkkinat nähdään osit-
tain liian pieninä tukemaan liiketoimintaa ja mo-
net yritykset suuntaavatkin suoraan kansainvälisille
markkinoille. Kokemus kotimarkkinoilla olisi kui-
tenkin ensiarvoisen tärkeää etenkin pk-yrityksille,
WWF Suomen ilmastoasiantuntija Salka Orivuori
päättelee.

42  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  43


Outi Kuvaja

M
uutamia vuosia sitten Toyota Plussan toimitus sai kä- uusperheen kautta yhteensä kuusi sisarusta. Nuori mies on jo
sinkirjoitetun kirjeen eräältä aktiivilukijalta ja Toyotan muutaman vuoden ajan asunut omassa asunnossaan Hyvinkääl-
omistajalta, Jussi Minkkiseltä. Hän toivoi juttua kah- lä, samalla paikkakunnalla kuin muukin perheensä.
desta nuoresta lumilautailijalupauksesta Peetu ja Petja Piiroises- Lumilautailutähti on vuodesta jopa kahdeksan kuukautta reis- Peetu Ilari Piiroinen
ta. Siihen aikaan Peetusta ei vielä kummemmin tiedetty lumilau- sussa. Kauden aikana hän ehtii vain pikaisesti piipahtamaan Suo- Syntynyt: 15.2.1988 Hyvinkäällä
tailupiirin ulkopuolella. Viimeistään tämän vuoden olympiame- messa häntä ikävöivien perheenjäsenien ja ystävien luona. Perhe Pituus: 165 cm
nestyksen myötä mies kuitenkin nousi räjähdysmäisesti Suomen arvostaa Peetun harvinaista seuraa. Paino: 60 kg
kansan ja ellei jopa maailman tietoisuuteen. – Olen ainakin pienemmille sisaruksilleni esikuvana. Hekin Parhaat sijoitukset:
2007 FIS World Cup Big Air Champion
Toyota Plussalle juttupyynnön esittänyt Minkkinen on Peetun ovat nyt alkaneet lautailemaan. Sisarukseni ovat aina ihan fiilik- 2007–2008 Swatch TTR World Tour:
ja Petjan vaari. Olympiamitalisti ei itse tietänyt vaarinsa yhtey-
denotosta, mutta kertoo että perhe ja läheiset ovat olleet lahjak-
sissä, kun menen käymään kotona. He haluavat ottaa minusta
kuvia ja pyytävät nimmareita kavereilleen. Se on minusta aika
Kokonaissijoitus 2.
2007–2008 Burton Global Open Series Champion Elämässäni pyrin näkemään kaikissa
kaan lumilautailijan tukena ja innokkaina kannustusjoukkoina
hänen uransa alusta asti.
huvittavaa, naurahtaa Peetu.
2009–2010 Swatch TTR World Tour Champion
2009–2010 Burton Global Open asioissa niiden positiiviset puolet ja
sillä mennään!
Series Champion
– Etenkin nyt he ovat voineet olla ylpeitä ja tyytyväisiä minusta, Maailmalla matkustaessa 2010 Vancouverin olympialaisissa
halfpipessa hopeaa
kun takanani on näin hyvä kausi, riemuitsee myös lumilautailun – Reissussa aika kuluu nopeammin kuin kotona. Tämäkin talvi
TTR-kiertueen kokonaiskilpailun voittaja. tuntui loppupeleissä siltä, että se meni ihan yks kaks. Mutta kyllä Muuta:
Vuoden lumilautailija 2008 ja 2009
Toyota Snowboard Team Finlandiin kuuluva Peetu Piiroinen välillä ehti perhettäkin tulla ikävä, kertoo Peetu. Valmentaja: Pekka Koskela
teki voitollaan historiaa. Hän on ensimmäinen urheilija, joka on Myös Peetun veli Petja on pärjännyt hyvin maailmalla lumi- Manageri: Marko ”Makke” Martikainen
voittanut arvostetun kiertueen kahtena peräkkäisenä vuotena. lautailussa ja hän kiertää usein isoveljensä kanssa samoja kil- Vuodesta 2008 lähtien toiminut
yrityksensä Peetu Piiroinen Oy:n
pailuja.
Sisarukset suurimpia Peetu-faneja toimitusjohtajana. Yhtiön toimialaan Kalareissuja, festareita ja golfia
– Petja kuuluu lumilautailun Suomen juniorimaajoukkueeseen kuuluvat mm. tapahtumien
– Perhe on tärkein asia elämässäni, vakuuttaa Peetu. ja hän on myös kova laskija, sanoo ylpeä isoveli. järjestäminen, lumilautailuelokuvien Peetu Piiroinen aikoo viettää kesänsä
kuvaus, tuottaminen ja levitys.
Vilinää ja vilskettä riittää Piiroisen perheessä, sillä Peetulla on Ystävät ovat Piiroiselle toiseksi tärkein asia elämässä. Reissuis- urheiluaktivi- rentoutumisen ja lomailun parissa pit-
sa hänet tunnetaan rentona ja luotettavana kaverina sekä siistinä teetteja. Lisäksi kän ja ennen kaikkea menestyksekkään
huonetoverina. Peetulla on nätisti vaatteet viikattuina pinoissa nuori mies viettää kauden jälkeen. Loma kuluu pääasiassa Tulevaisuus urheilun parissa
muiden poikien tavaroiden lojuessa lattialla. runsaasti aikaa tietoko- Suomessa Peetun kotipaikkakunnalla Sympaattisen Peetu Piiroisen positiivista
– Muiden poikien sotkuisuus ei harmita. Ennemminkin nau- neella elokuvia katselleen ja perheen ja ystävien seurassa. säteilyä ei voi olla huomaamatta. Peetun

Peetu Piiroinen
reskelen, jos tavarat ovat niin levällään, ettei niiden ohi mahdu internetissä facebookaten. 22-vuotias urheilijasankari toivoo te- tulevaisuuden suunnitelmissa on jatkaa
edes kulkemaan. kevänsä kesän aikana ystäviensä kanssa lumilautailijan uraa niin pitkälle kuin
Matkoilla Peetulla on laskemisen lisäksi myös paljon muita Monipuolista treeniä kalareissuja. Tavoitteena on lisäksi kier- terveyttä ja mielenkiintoa riittää. Joka

Urheilusankari
Peetu Piiroinen uskoo, että muiden lajien tää festareita, aivan kuten useat muutkin tapauksessa hän näkee tulevaisuutensa
harrastamisesta on hyötyä lumilautailus- hänen ikäisensä nuoret tekevät. Lisäk- urheilun parissa.
sakin. Nuorukaisen suosikkilajeja ovat golf si Peetua tavataan kesän aikana myös – Toivoisin, että lumilautailu-urani
ja tennis. Lihaskuntoaan hän ylläpitää käy- golf-viheriöillä. jälkeen minusta voisi tulla vaikka golf-

ja esikuva
mällä punttisalilla. Piiroinen pelaa golfia rennosti, mutta pro. Se olisi aivan mahtavaa, Peetu hy-
– Lumilautailua ajatellen tärkeimmät li- tosissaan. Hän asettaa kesän tavoitteek- myilee.
hakset löytyvät keskivartalosta ja jaloista. si yksinkertaisesti kehittyä paremmaksi – Olisi hienoa jatkaa uraani lumilau-
Yritän kuitenkin treenata monipuolisesti pelaajaksi. Peetun tämän hetkinen tasoi- tailun parissa 30-vuotiaaksi asti, mutta
kaikkia lihaksia. Lumilautailussa tärkein- tus on seitsemän. se saattaa on haastavaa, sillä temput ovat
tä ei ole aina vain treenata sitä hauista, vir- – Golf on hauska, rento kesänvietto- jo nyt niin pahoja.
nuilee Peetu. laji! Vuosien myötä golf on muuttunut Ensi kaudella Peetu Piiroisen voi näh-
Olympialaisten yhteydessä mediassa pu- hauskemmaksi ja olen jäänyt siihen dä isoimmissa lumilautailukilpaluissa,
huttiin paljon suomalaisten urheilijoiden koukkuun. Kyllä minä otan golfin tosis- kuten TTR-kilpailuissa ja X-Gameissa.
henkisestä valmentamisesta, tai lähinnä sen sani, sillä haluan kehittyä siinä. Lisäksi Lisäksi hän toivoo, että edelliseen kau-
puutteesta. Peetusta henkisen valmentami- golfissa on tarpeeksi haastetta, aivan ku- teen verrattuna jäisi enemmän aikaa lu-
sen tarpeellisuus on lajikohtaista. ten lumilautailussakin, iloitsee Peetu. milautailuelokuvien kuvauksiin.
– En tiedä kuuluuko lumilautailu näihin
lajeihin, vaikka totta kai henkinen puoli on
lajissa hyvinkin oleellista. Lumilautailu on
Vancouverin olympialaisissa huippu-urheilua ja jokainen kilpailu ote-
parhaiten menestynyt taan tosissaan. Tietääkseni Suomessa ei ole
yhtään laskijaa, joka kävisi henkisessä val-
suomalaisurheilija Peetu Piiroinen mennuksessa. Sen tärkeyttä ei kuitenkaan
pidä väheksyä.
sanoo, että huippu-urheilussa Peetu Piiroisen haastatteluita seuratessa
pärjääminen vaatii ennen voi huomata, että nuoresta miehestä huo-
kuu rentous ja rauhallisuus. Kilpailuissa
kaikkea kovaa harjoittelua, mutta hänen laskujensa temput syntyvät ikään
myös oikeanlaista asennetta. kuin itsestään. Huippu-urheilijan tyyneys Golfbägi ja varusteet
on ihailtavaa katseltavaa ja voi vain ihme- menevät heittämällä
– Elämässäni pyrin näkemään tellä, miten hän onnistuu pitämään her-
tyylikkään Avensis
farmarin takaluuk-
kaikissa asioissa niiden positiiviset monsa kurissa kovien paineiden ja odo- kuun. Vaikka Peetu
tusten alla. viettääkin maailmal-
puolet ja sillä mennään, kertoo – Siltä se vain näyttää. Pääasia on, että
la vuodesta noin 200
päivää, ehtii hän sil-
halfpipesta olympiahopeaa yrittää tehdä parhaansa ja pysyä pystyssä. ti nautiskelemaan
Se riittää minulle. Joskus voitan ja joskus ajelemisesta koti-
voittanut Piiroinen. sijoitun kuudenneksi. Sillä ollaan menty, maassakin 10 000
– 15 000 kilometrin
sanoo Peetu vaatimattomasti. verran.

44  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  45


Kalle Kalaja

Maltillisuus
tiputtaa
hybridinkin
kulutusta
Toyota Prius on täyshybridiauto, joka hyödyntää sekä poltto-
että sähkömoottorin tuottamaa voimaa. Edistyksellisen
tekniikan keskeisenä päämääränä on saavuttaa tavallista
pienempiä kulutus- ja päästölukemia. Oikeanlaisella ajotavalla
lukemia voi puristaa hämmästyttävän alas.

A
uton taloudellinen ajaminen Hybridillä huipputuloksiin
koostuu monesta osatekijästä.
Rauhallinen ja ennakoiva ajota- Hybridiautoilu on jo itsessään taval-
pa vähentää luonnollisesti ylimääräistä lista ekologisempi tapa liikkua. Auto
kiihdytys- ja jarrutustarvetta. Autos- vuorottelee itsenäisesti ja aktiivisesti
sa ei kannata kuljettaa turhaa tavaraa, voimanlähteiden käyttöä niin, että ai-
koska jokainen tarpeeton kilogramma van tavallisella, hieman töksähteleväl-
lisää osaltaan ajoenergian tarvetta. Au- läkin ajotyylillä kulutus pysyy selvästi
ton säännöllinen huollattaminen ja esi- perinteisiä autoja parempana. Tietyt
merkiksi omatoiminen rengaspaineista niksit ja periaatteet auttavat kuitenkin
huolehtiminen varmistaa ajokin oikean- laskemaan esimerkiksi Priuksen kulu-
laisen toiminnan ja hyvät lähtökohdat tusta entisestään. Vantaalainen Jukka
taloudelliselle ajamiselle. Johansson on ajanut yli kahdenkym-
menen vuoden ajan erilaisia kulutus-
kilpailuja myös kansainvälisellä tasolla.
Hän on osoittanut tänä vuonna Priuk-
sen etevyyden virallisissa Autoliiton
Ecorun-kulutuskisoissa.
– Hybridiautolla on ajettava hieman
tavallisesta autosta poiketen, jotta tek-
niikan mahdollistamat hyödyt saadaan
kunnolla esiin. Erilaiset kulutusnäytöt
mahdollistavat ajotavan tehokkaan seu-
raamisen. Eco-näytön palkki kertoo ar-
motta, milloin kaasua painetaan liikaa.
Auto kiihtyy pienemmälläkin kaasun
painalluksella aivan hyvin. Jarrutusener-
gian talteenotto tekee ennakoinnista tär-
keää. Kun manuaalivaihteisella autolla
kannattaa kisoissa joskus rullata alamä-
kiä vaihde vapaalla, hybridillä alamäki-
Alku- ja lopputankkaus ovat – Hybridiautolla on verrattain helppoa ajaa taloudelli- en hyödyntämisessä riittää jalan nosto
kulutuskisoissa tarkkaa sesti. Ennakoiva ja maltillinen ajotapa johtaa helpos- kaasulta. Kulutuskisoissa toki huomioi-
toimintaa. Vain piripintaan ti madaltuviin kulutuslukemiin. Jos ajokin varustuk-
tankattu tulos kertoo, kuinka seen kuuluu keskikulutusnäyttö, kannattaa kuljettajan daan aina muu liikenne, eikä tarpeeton
taloudellisesti autolla on haastaa itsensä aika ajoin pikku pihistelykisaan esi- hidastelu paranna tuloksia merkittäväs-
ajettu. merkiksi työmatkoilla, Jukka Johansson vihjaisee. ti, Jukka toteaa. ▶

46  TOYOTA Plus TOYOTA Plus  47


Toyota pärjäsi Eco- malla polttoaineseoksella. Hyötyliikunta
Tour 2010 -kil- on halpaa ja ajankäytöllisesti tehokas-
pailussa hienosti.
Sekä iQ että Prius ta. Varsinkin kaupunkioloissa lyhyiden
voittivat omat matkojen liikkuminen voi olla myös
luokkansa. Kalle paljon nopeampaa ilman autoa.
Kalaja, Tuomo
Parhaimmillaan Johansson on aja- kituista perusratkaisuista. Kun auton- Kuosmanen, Jukka
Ylinopeussakkojen ohella turhan ko-
nut Ecorun-kilpailuissa Priuksella lä- vaihto tulee ajankohtaiseksi, kannattaa Johansson ja Timo va ajonopeus tuntuu myös polttoaine­
helle neljän litran keskikulutusta. Tulos pohtia tarkasti kuinka isokokoista ja Huusko hymyile- kuluissa. Jo kymmenen prosentin vauh-
on mainio, koska kilpailuissa ajetaan -moottorista ajokkia taloudessa todel- vät maalissa. din kasvatus maantieoloissa näkyy sel-
reippaalla aikataululla ja välillä pitkiä- la tarvitaan. Esimerkiksi satunnaisiin vänä kulutuksen kasvuna. Ajettaessa
Tiukan aikataulun
kin osuuksia hiekka- ja sorateillä eikä muutto- tai rakennustarpeisiin kannat- noudattaminen on 200 kilometrin matka 110 km/h nope-
suinkaan taloudellisuuden kannalta op- taa vaikka vuokrata pakettiauto ja muut ehtona virheet- udella, on ajansäästö vain reilu kym-
timaalisimmissa oloissa. Jos ajoreitin saa ajot hoituvat selkeästi kompaktimman tömälle suorituk- menen minuuttia 100 km/h nopeuteen
selle. Toyota iQ
itse valita kulutuksen kannalta sopivim- kokoisella autolla. Tavallista pienem- 1,0 VVT-i kulutti verrattuna. Kulutuksen, pakokaasupääs-
maksi, kokenut kisakuljettaja saavuttaa pipäästöinen ajokki on tulevaisuutta EcoTour 2010 -kil- töjen ja stressitason kasvuun nähden
Priuksella pienellä vaivalla kolmella al- ajatellen hyvä ratkaisu myös siksi, et- pailussa vain 3,48 säästö on mitätön.
l/100 km.
kavia kulutuslukemia. tä niiden kysyntä kasvaa varmuudella Ennakointi auttaa. Liikennevalojen
Hybriditekniikan mainitaan usein käyttöverotuksenkin painottuessa yhä tarkkailu jo kaukaa ennen risteystä an-
olevan parhaimmillaan sykkivässä kau- enemmän päästöpohjaiseksi. Alle 100 taa vihjettä siitä, onko edessä pysähdys
punkiliikenteessä. Usein näin onkin, g/km hiilidioksidipäästöjä tuottava au- vai pääseekö kenties hetkellisellä hidas-
sillä tavallisempiin autoihin verrattu- to on todennäköisesti oiva vaihtoauto tuksella jatkamaan matkaa sujuvasti.
na jarrutusenergian tehokas hyödyn- aikanaan. Liikkeellelähdössä kannattaa kiihdyt-
täminen tuo ruuhka-ajoon aivan uutta Ympäristön ja oman kunnon kannal- tää arkailematta kohti tavoitenopeutta,
vetoa. Kun muut autot lämmittävät hi- ta lähikaupassa voi vaihteeksi käydä kä- mutta varsinaista kaahausta tulee tietys-
dastusenergialla jarrukomponentteja, vellen tai pyörällä. Lyhyiden matkojen ti välttää. Täyshybridi pyrkii kuormit-
hybridiautoilija pystyy saamaan myös ajaminen saastuttaa suhteellisesti eni- tamaan polttomoottoria aina hieman
sähköenergiaa samalla takaisin ajo- ten, koska jokaisen kylmäkäynnistyk- sen ollessa käynnissä. Voimalla, jota ei
akustoon. sen yhteydessä moottori toimii hetken tarvitse käyttää suoraan pyörien pyö-
– Sähkömoottori toimii tuolloin la- aikaa, myös kesällä tavallista rikkaam- rittämiseen, ladataan ajoakkuja sähkö-
turina, jonka aiheuttama vastus tarvit- moottorin ruokkimiseksi.
taessa hidastaa auton vauhtia ekologi-
sesti. Ominaisuudesta on hyötyä myös
maantieajossa, joka väistämättä sisäl-
tää aina nopeudenmuutoksia, Johans- EcoTour oli Toyotan juhlaa
son selvittää.
Rauhallisessa jarrutustilanteessa pää-
osa tarvittavasta hidastusvoimasta saa-
daan lataustoiminnan myötä. Äkilli-
A utoliiton 7.–8.5.2010 järjestämässä Eco-
Tour-kulutuskilpailussa Jukka Johansso-
nin Prius-tiimi voitti oman luokkansa lisäk-
putankkauksessa tehtiin aikaa säästämättä
huolellista työtä, ja saatu tulos kertoi armot-
tomasti yli 640 kilometrin ajon kokonaisku-
sissä, suurta hidastuvuutta vaativissa si amatööriluokan yleiskilpailun. Kilpailuun lutuksen.
tilanteissa auton pyöräjarrusta löytyy osallistui peräti 36 autokuntaa, joiden tavoit- Mukana olleiden 14 automerkin kirjo teki
tietysti tehoa vähintäänkin riittävästi. teena oli selvittää ajoreitit äärimmäisen talo- kilpailusta varsin mielenkiintoisen. Toyota iQ
Moottorijarrutusta ja sen myötä lataus- udellisesti. Matkan varrella ei hidasteltu, sillä 1,0:aa ajanut kisapari Timo Huusko /Tuomo
määrää voi tehostaa käyttämällä Priuk- virheettömän suorituksen aikaansaamiseksi Kuosmanen saavutti luokan 1 ylivoimaisen
sen vaihteenvalitsimen B-asentoa. Sen autojen tuli noudattaa kireää aikataulua. Se voiton tuloksella 3,48 l/100 km. Luokassa 3,
hyödyntäminen vähentää ruuhka-ajos- edellytti ajamista lähellä nopeusrajoitusten jossa Prius näytti hybridikyntensä, voitto ir-
sa jarrupolkimen käyttötarvetta; pelkkä ohjearvoa. Tiestö koostui hiekka, sora- ja as- tosi kulutuksella 4,15 l/100 km. Kolmihen-
jalan nosto kaasulta riittää matelevassa falttipäällysteistä. Tyypillinen reitin vaatima kiseen Prius-joukkueeseen kuuluivat koke-
ajossa usein vähentämään ajonopeutta keskinopeus oli hieman yli 60 km/h. neen Jukka Johanssonin ohella Kalle Kalaja
riittävästi. Tarkan kulutuksen mittaamiseksi autojen ja Jukka Leisti. Kahden selvästi kokematto-
polttoainesäiliöt tankattiin aivan täyteen en- man jäsenen vuoksi Prius-tiimi oli mukana
Yleiset muistisäännöt nen ensimmäistä ajoetappia. Vastaavasti lop- amatöörisarjassa.
Järkevä henkilöautoilu alkaa hyvin har-

48  TOYOTA Plus


uutiset
Toyota ja Tesla yhteistyöhön
A merikkalainen Tesla Motors
ja Toyota ovat solmineet yh-
teistyösopimuksen sähköautojen
maan mieliinsä nuo ajat ja ottavat
vastaan tulevaisuuden haasteet,
Toyotan pääjohtaja Akio Toyo-
Toyotan hybridi-
järjestelmä
ja niihin liittyvien varaosien ja da totesi. Mazdaan
tuotantojärjestelmien kehittämi- – Toyota on yritys, joka on pa-
seksi ja valmistamiseksi. Yhteis-
työn myötä Toyota ostaa Teslasta
osuuden 50 miljoonalla dolla-
nostanut innovaatioiden kehit-
tämiseen, laadun vaalimiseen ja
ympäristönmyötäiseen liikkumi-
T oyota on myöntänyt Mazdal-
le THS-hybriditeknologian li-
senssin. Mazda aikoo aloittaa hy-
rilla. seen. Se, että Toyota valitsi inves- bridimallin valmistuksen Japanin
Tesla Motors on vuonna 2003 tointikohteekseen yrityksemme, markkinoille vuoteen 2013 men-
perustettu yhdysvaltalaisyhtiö, jo- on meille ja kehittämällemme nessä. Tätä varten se kehittää seu-
ka valmistaa urheilusähköauto teknologialle suuri kunnia ja mer- raavan sukupolven SKY*-mootto-
Tesla Roadsteria. Yhtiön suunni- kittävä tuki. Tulemme varmasti riaan toimimaan yhdessä Toyotan
telmissa on myös kehittää uusia oppimaan ja hyötymään Toyotan hybridijärjestelmän kanssa.
sähköautomalleja. legendaarisista insinööritaidoista Toyota ja Lexus Toyota on sitoutunut kehittä- Mobilian tämän kesän uutuuspalvelu on
menestyivät
Mobiliasta
klassikkoautovuokraus. Vuoden 1971
– Teslan kehittämä teknologia ja erinomaisista valmistusmene- mään ympäristönmyötäisiä tek- Corollalla pääsee nostagia-ajelulle
ja perusteellinen paneutuminen
ovat vakuuttaneet minut. Työs-
telmistä ja tuotantojärjestelmistä,
sanoi Teslan johtaja ja yksi yrityk-
hybriditestissä nologioita, joiden avulla päästöjä
voidaan vähentää mahdollisim-
kohtuuhinnalla.

kentelemällä yhdessä voimme


oppia toinen toisiltamme. Toyo-
talla on mahdollisuus omaksua
sen perustajista Elon Musk.
Toyota on valmistanut noin 2,5
miljoonaa hybridiautoa vuodesta
A utoBild-lehti testasi kaik-
ki Saksassa myynnissä ole-
vat hybridimallit. Priuksen täys-
man paljon. Jotta vähäpäästöis-
ten ajoneuvojen määrä kasvaisi
maailmanlaajuisesti, Toyota on nostalgiamatkalle
Corollalla
nuorelta kasvuyritykseltä jousta- 1997 lähtien. Vuonna 2010 yhtiö hybridi voitti koko vertailun päättänyt tarjota THS-teknologi-
vuutta ja nopeaa päätöksente- on aloittanut ladattavan hybri- saaden 4,5 tähteä viidestä mahdol- aansa Mazdan ohella myös muille Mobilian Autokylä on käynnistänyt Suomessa nimetyt ovat Erik Carlsson Ruotsista,
koa. Vuosikymmeniä sitten myös dimallin maailmanlaajuiset tes- lisesta. Erityisesti kiiteltiin diesel- autonvalmistajille. ainutlaatuisen uuden palvelun, klassikko- Paddy Hopkirk Iso-Britanniasta ja suo-
Toyota syntyi yhteistyöhankkeen tit. Toyota suunnittelee tuovansa mallien veroista polttoainetalout- Mazdan visiona on parantaa malaisille hyvin tutut Rauno Aaltonen
seurauksena. Toivon, että Toyo- myös sähköauton markkinoille ta ja suhteellisen pitkää ajomatkaa autojensa polttoainetaloutta 30 autovuokrauksen. Nostalgiahenkisiä matkoja ja Timo Mäkinen. Rally Hall of Fames-
tan työntekijät pystyvät palautta- vuoteen 2012 mennessä. pelkästään sähkökäyttöisenä. prosentilla vuoteen 2015 mennes- voi tehdä neljällä erilaisella 60-ja 70-luvun sa on esillä kyseisten kuljettajien uraan

K
Lexuksen täyshybridit puoles- sä verrattuna vuoden 2008 tasoon. lassikkokyydistä voi nauttia joko oman aikansa tutulla käyttöautolla. Toyotan liittyvää materiaalia ja heidän aikakau-
taan jättivät jälkeensä saksalais- Keskeisimpiä kehityskohteita ovat itse ajamalla tai vuokraamalla au- tensa ajokalustoa. Näytteillä on esimer-
ystäviä ilahduttaa varmasti mahdollisuus palata
Kolaritesteissä virtuaali-ihminen mallit omissa luokissaan. Edus-
tusautoissa LS 600h ohitti Merce-
moottorit, vaihteistot, autojen pai-
no ja sen jälkeen sähkölaitteet,
ton lisäksi sille oman kuljettajan.
Aikamatkalle pääsee verrattain edul- nuoruuden muistoihin vuokraamalla hetkeksi
kiksi Aaltosen vuonna 1961 käyttämä
Mercedes sekä Hopkirkin Monte-Carlo
kertoo vammoista des S400 ja BMW ActiveHybrid jarrutusenergian talteenotto ja lo- lisesti; esimerkiksi Corolla on muse- vihreä hyväkuntoinen Corolla vuodelta 1971. Mini, jolla myös Mäkinen kisasi myö-
7 -mallit, RX 450h puolestaan oli pulta hybridijärjestelmän kehit- on aukioloaikoina vuokrattavissa kah- hemmin menestyksellisesti. Hienon ka-

T oyota kehittää autojen-


sa turvallisuutta ja testaa
turvavöiden ja -tyynyjen
edellisen version avulla kyettiin
analysoimaan onnettomuuksien
vaikutukset luustoon, nivelsi-
VW Toureg Hybridin ja BMW
ActiveHybrid X6:n edellä cross-
over-luokassa.
täminen. deksi tunniksi 60 eurolla, joka sisältää
myös käytetyn polttoaineen. Pidempi-
kin vuokra-aika onnistuu, kuten myös Paljon nähtävää
luston lisäksi nähtävillä on aikakauden
filmimateriaalia sekä muuta teemaan
liittyvää rekvisiittaa.
toimintaa tekemällä lu- teisiin tai aivoihin, mutta se ei autojen järjestely erilaisiin tapahtumiin, Mobilian Autokylää on kehitetty viime
kuisia sekä fyysisiä että tuottanut tietoa sisäelimille
Lexuksella tyyty- Kiitos asiakas- merkkipäiville ja hääjuhliin. Museo-To- vuosina paljon. Tämän kesän teema- Ajokokeesta uimaan
virtuaalisia törmäystes-
tejä. Törmäyssimulaati-
aiheutuvista vaurioista.
Thums 4 -versio (Total väisimmät asiak- palautteesta yotan varusteisiin kuuluvat mm. oman
aikansa ajankuvaan erinomaisesti so-
näyttely on Peltitähdet – auto elokuvis-
sa. Näyttelyssä saa hyvän kuvan autojen
Näyttelyiden ja nostalgiaretkeilyn lisäksi
Mobilian Autokylästä löytyy esimerkiksi
Asiakastyytyväisyyskyselyyn
oissa testinukeille aiheu-
tuneet vammat voidaan
Human Model for Safety)
edustaa keskikokoista
kaat Englannissa vastanneiden kesken arvottiin
pivat seeprakuviolliset penkinpäälliset.
Kangasalan upeat harjumaisemat ovat
ja erilaisten ajoneuvojen monen muo-
toisista rooleista Riemukupla-, James
Rahtarit-liikennepuisto, jossa 4–12-vuo-
tiaat voivat suorittaa erillisen ajokortin
toukokuussa yksi 600 euron
analysoida nyt tarkemmin
Toyotan kehittämän vir-
tuaali-ihmisen avulla. Oh-
miestä ja sisältää luuston
ja aivojen lisäksi sisäeli-
miä, joiden arvellaan vahin-
W hat Car? -lehti julkaisi juuri
tuoreet asiakastyytyväisyys-
tulokset Englannista. Totuttuun
matkalahjakortti ja neljä 100
euron arvoista polttoainelah-
jakorttia. Kiitos kaikille vastan-
ihanteelliset kiireettömän autoajelun
läpiviemiselle.
Bond- tai vaikkapa kotimaisissa Kau-
rismäen elokuvissa. Peltitähtien lisäksi
Autokylän uudesta Autoglym Gallerystä
teema-autoilla kuten taksilla, bussilla,
jakeluautolla tai vaikkapa ralli-autolla.
Kuumana päivänä voi pulahtaa uimaan
neille. Onnetar nosti voittajiksi
jelma tuottaa yksityiskoh- goittuvan liikenneonnetto- tapaan Lexus pärjäsi hienosti, seuraavat: Rally Hall of löytyy kaksi erillistä kokonaisuutta. Toi- vieressä sijaitsevalla Kangasalan kunnan
taista tietoa nimenomaan muuksissa. merkkitasolla se oli jo kymme- Fameen nimettiin nen niistä on 21 erilaisen hienokuntoi- ylläpitämällä uimarannalla ja Mobilian
sisäelimille aiheutuneista Toyota aloitti virtuaali-ihmi- nettä kertaa paras. Mallitasolla Matkalahjakortin voittaja: huhtikuun lopulla sen klassikon muodostava klassikkoau- kahvila tarjoaa laadukasta helpotusta
Tommi Korolainen, Vesanka neljä merkittävää
vaurioista auto-onnetto- sen kehitystyön Japanissa vuon- kärkeen nousi Lexus RX 450h ja kuljettajaa. Timo
tonäyttely ja toinen kansainvälisestikin nälkään. Kaikenikäisten ajoneuvoista
muuksissa. na 1997 ja ensimmäinen versio pronssia nappasi Lexuksen IS- Polttoainelahjakorttien Mäkisen käytössä ainutlaatuinen Rally Hall of Fame. kiinnostuneiden kuljettajien kannattaa
Arviolta noin puolet va- valmistui vuonna 2000. Nykyi- malli. Luonnollisesti mallit olivat voittajat: ollut Mini on Huhtikuun lopulla avattuun Rally sovittaa kesälomamatkan ohjelmaan
kavista ja kuolemaan johta- nen versio sisältää 14 kertaa ykkösiä myös omissa luokissa. Kari Alentola, Tampere parhaillaan esillä Hall of Fameen nimettiin aluksi nel- Kangasala ja Mobilian Autokylä. Mobi-
Mobiliassa.
vista loukkaantumisista ovat enemmän tietoa ja kykenee Toyotan malleista omien luok- Harri Lehti, Tuusula jä ensimmäistä jäsentä kansainvälisen lia on avoinna kesäkuusta elokuun puo-
peräisin aivoihin tai sisäelimiin analysoimaan simulaatiotesteissä kiensa kärkeen nousivat Aygo Risto Ijäs, Alavus nimeämistoimikunnan toimesta. Nimi- liväliin päivittäin klo 10–20, osoitteessa
Maija Susanna Haanpää,
kohdistuneista iskuista. Toyotan törmäysten aiheuttamat vammat kaupunkiautojen sarjassa ja Yaris Seinäjoki lista kasvaa jatkossa vuosittain Suomen Kustaa Kolmannen tie 75, Kangasala.
kehittämän virtuaali-ihmisen entistä yksityiskohtaisemmin. pikkuautojen ryhmässä. MM-rallin yhteydessä. Ensimmäiset Lisätietoja: www.mobilia.fi

50 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 51


Lehti Toyota-autoilijoille 2/2010

Puhdasta
Esittelyssä: Uusi Auris
suorituskykyä. HSD sekä uudistuvat
Corolla- RAV4- ja
Verso-mallit

Toyota Genuine Motor Oil.


Toyotan Genuine Motor Oil on erityisesti Toyotaasi kehitetty, moottorin
taloudellisuuden ja kestävyyden varmistava huippuöljy. Autoosi suunnitellut
Toyota Genuine Motor Oil -tuotteet löydät vain Toyota-huollosta.

Prius PHV käyttötestiin Suomessa


www.toyota.