You are on page 1of 10

Voorbeeld

CKV PO 5
Naam
Klas
docent
Inhoudsopgave
• Onderzoek
• Kunstenaar
• Kunstvorm
• Kunstwerk
• Proces
• Kunstwerk (presentatie 11 juni)
• Reflectie
Onderzoek: Kunstenaar
• Conclusies op de vragen (zie notities hieronder).

• Hier komen afbeeldingen en steekwoorden


Onderzoek: Kunstenaar
• Conclusies op de vragen (zie notities hieronder).

• Hier komen afbeeldingen en steekwoorden


Onderzoek: Kunstvorm
• Conclusies op de vragen (zie notities hieronder).

• Hier komen afbeeldingen en steekwoorden


Onderzoek: Kunstvorm
• Conclusies op de vragen (zie notities hieronder).

• Hier komen afbeeldingen en steekwoorden


Kunstwerk: proces
• Zet hier al je schetsen en antwoorden op de vragen/opdrachten van
3.2: Eigen kunstwerk (zie notities hieronder)

....dit kan in tekst en beeld


Kunstwerk: proces
• Zet hier al je schetsen en antwoorden op de vragen/opdrachten van
3.2: Eigen kunstwerk (zie notities hieronder)
Kunstwerk: het eindresultaat
• Titel kunstwerk
• Je kunstenaars naam (je
echte naam, alias, etc).
• Jaartal
• Afmetingen en techniek
• Uitleg van ongeveer 10
zinnen over je werk en je
zelfverzonnen
kunststroming. Iets in de
zin van: “De kunstenaar,
geinspireerd door….,
probeert te vertellen….”
Kunstwerk: reflectie
• Zet hier de conclusies van de
presentatiedag

• Zet hier ook foto’s van je ingevulde


reflectieverslag