You are on page 1of 4

Дел.бр.

:725-1/19
Датум: 15.05.2019.

Распоред полагања испита за ванредне ученике у јунском испитном року школске 2018/2019 године
Раз Степе Дан Датум Време Учио
Предмет Ученик Комисија
р. н полагања полагања полаг. ница
Писмени
понедељак
27.05.2019. 15.05 библ
1. Десница Бранко 1. Капата Радмила (деж)
Српски језик и
2. Медић Алекса (матура) сви 4 2. Глумац Фазловски Оливера
књижевност
Усмени 3. Љубица Јаношевић
среда 29.05.2019. 13.25 библ

1. Божић Милан (4) Писмени


2. Фалукези Атила (2) уторак 21.05.2019. 12.30 36 1. Бојанић Марина (деж)
Математика 3. Медић Алекса (4) сви 4 2. Мириловић Данка
4. Ивановски Борис (4) Усмени 3. Стевић Весна
петак 24.05.2019. 12.30 36
5. Дан Александар (3)
Писмени
1. Паунов Жељко (2) понедељак 27.05.2019. 14.15 33 1. Перић Ксенија (деж)
Енглески језик 2. Ивановски Борис (4) сви 4 Усмени
2. Стојков Сања
3. Качина Јован (разредни и.) среда 29.05.2019. 18.40 24 3. Николић Драгана (од.ст)
1. Марковић Јелена
1. Ивановски Борис (изборни)
Физика 4 4 уторак 04.06.2019. 13.25 23 2. Радовановић Владимир
3. Стевић Весна
1. Шурбатовић Бојана
1. Десница Бранко
Филозофија 4 4 четвртак 23.05.2019. 11.40 библ 2. Змејковски Антониета
3. Перић Ксенија
Економика и 1. Перић Александра
1. Малиџан Стефан
организација 4 4 среда 05.06.2019. 14.00 библ 2. Николић Драгана
2. Десница Бранко
предузећа 3. Стевић Весна

1. Перић Александра
1. Ивановски Борис
Предузетништво 4 4 среда 05.06.2019. 14.00 библ 2. Николић Драгана (од.ст)
2. Качина Јован (разредни и)
3. Стевић Весна
1. Живковић Ненад
Разр.
Грађанско васпитање 1. Качина Јован испит 4 петак 24.05.2019. 8.55 12 2. Јованчевић Снежана
3. Николић Драгана (од.ст)

1. Стевић Весна
Социологија са Разр.
1. Качина Јован испит 4 уторак 04.06.2019. 14.15 библ 2. Јаношевић Љубица
правима грађана
3. Николић Драгана (од.ст)

1. Стевић Весна
Устав и права грађана 1. Десница Бранко 4 4 уторак 04.06.2019. 14.15 библ 2. Јаношевић Љубица
3. Николић Драгана

1. Лукић Душан
1. Ивановски Борис
Физичко васпитање 4 4 уторак 28.05.2019. 15.05 сала 2. Стевић Весна
2. Качина Јован (разр.исп)
3. Николић Драгана (од.ст)

1. Вртикапа Гојко
1. Кукуљ Никола
Електричне машине 3 4 понедељак 27.05.2019. 13.25 6 2. Милановић Небојша
3. Стевић Весна
Писмени
24.05.2019. 8.55 12 1. Јованчевић Снежана (деж
Основе 1. Стоиљковић Димитрије (2) петак
сви 4 2. Стевић Весна
електротехнике 2. Штављанин Милољуб (диф1) Усмени
среда
05.06.2019. 14.15 14 3. Ђорђевић Немања (од.ст)
1. Переги Мартинов Марјана
Електричне
1. Дајевић Дејан 2 3 понедељак 03.06.2019. 14.15 14 2. Крстовић Милица
инсталације
3. Вртикапа Гојко
1. Малиџан Стефан 1. Радојичић Невенка
Основе аутоматског
2. Божић Милан 4 4 четвртак 30.05.2019. 14.15 12 2. Вучуревић Пајо
управљања
3. Николић Драгана
1. Миљић Јелена
1. Стоиљковић Димитрије
Програмирање 2 4 петак 31.05.2019. 11.40 12 2. Вујичић Тамара
3. Гава Аурел
1. Грбовић Никола
Мерења у
1. Кукуљ Никола 3 4 уторак 21.05.2019. 11.40 14а 2. Јовановић Јелица
електроенергетици
3. Стевић Весна
1. Грбовић Никола
Електрична мерења 1. Гришевић Армин 2 4 уторак 21.05.2019. 11.40 14а 2. Јовановић Јелица
3. Стевић Весна
1. Симин Драган
Електротермички
1. Дајевић Дејан 2 3 уторак 28.05.2019. 13.25 28 2. Јевтић Јелена
уређаји
3. Тасић Јовица
1. Вртикапа Гојко
Обновљиви извори
1. Малиџан Стефан 4 4 понедељак 27.05.2019. 13.25 6 2. Милановић Небојша
енергије
3. Стевић Весна
1. Милановић Небојша
Примена рачунара у
1. Гришевић Армин 2 4 понедељак 27.05.2019. 13.25 6 2. Вртикапа Гојко
електротехници
3. Стевић Весна
1. Антић Бранко
Приступне мреже и
1. Качина Јован (разредни и.) 4 4 четвртак 06.06.2019. 17.00 12 2. Јанкулов Надица
уређаји
3. Николић Драгана (од.ст)
1. Бошковић Јасна
Апликативни софтвер 1. Паунов Жељко 2 4 понедељак 03.06.2019. 15.05 14а 2. Божовић Срђан
3. Јовандић Маријана
1. Крстовић Милица
Основе машинства 1. Гришевић Армин 2 4 понедељак 03.06.2019. 14.15 14 2. Переги Мартинов Марјана
3. Вртикапа Гојко
Пројектовање
1. Переги Мартинов Марјана
електричних
1. Станковски Милан 4 4 понедељак 03.06.2019. 14.15 14 2. Крстовић Милица
инсталација и
3. Вртикапа Гојко
осветљења
1. Крстовић Милица
Техничко цртање са Диф
1. Штављанин Милољуб 4 понедељак 03.06.2019. 15.05 14 2. Вртикапа Гојко
нацртном геометријом 1
3. Ђорђевић Немања (од.ст)
1. Марјановић Немања
Електроника у Диф
1. Станковски Милан 4 уторак 04.06.2019. 14.15 14а 2. Јовановић Јелица
енергетици 3
3. Вучуревић Пајо
1. Вујичић Тамара
Основе рачунарства у
1. Ивановски Борис 4 4 петак 31.05.2019. 11.40 12 2. Миљић Јелена
облаку
3. Гава Аурел
1. Јовандић Маријана
Администрирање
1. Ивановски Борис 4 4 понедељак 20.05.2019. 10.50 12 2. Јовандић Владимир
рачунарских мрежа
3. Миљић Јелена
1. Јевтић Јелена
1. Ивановски Борис
Рачунарске мреже 4 4 четвртак 23.05.2019. 14.15 27 2. Ћебић Никола
2. Качина Јован (разредни и.)
3. Николић Драгана (од.ст)
1. Вучуревић Пајо
Техничка 1. Ивановски Борис
4 4 четвртак 30.05.2019. 14.15 12 2. Радојичић Невенка
документација 2. Качина Јован (разредни и.)
3. Николић Драгана (од.ст)
1. Божовић Срђан
Примењена аудио и 1. Медић Алекса матур
а 4 понедељак 03.06.2019. 15.05 14а 2. Бошковић Јасна
видео техника (теоријски и практични рад)
3. Јовандић Маријана

Директор школе:

Никола Ћурчин , дипл.инг.електротехнике