You are on page 1of 5

Kryteria zaliczenia przedmiotu „Propedeutyka muzyki współczesnej”

W ramach przedmiotu obowiązują dwie formy zaliczenia:


1. Zaliczenie semestru II.
2. Egzamin z całości przedmiotu (I i II semestr).
Warunkiem podejścia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z obydwu
semestrów.

Warunki uzyskania wpisu zaliczenia z II semestru:


1. Obecność na co najmniej 2 z 3 zajęć w tym semestrze.
2. Dla osób nieobecnych na co najmniej 2 zajęciach obowiązuje oddanie referatu z
prezentacją – szczegóły ZAŁĄCZNIK I

Warunki uzyskania oceny z egzaminu z przedmiotu:


1. Zespołowe (2-5 osób) wykonanie 3-5 minutowego fragmentu partytury napisanej po
roku 1950 utrzymanej w stylistyce współczesnej, reprezentatywnej dla jednego z
dominujących stylów II połowy XX wieku, najlepiej jednego ze znanych twórców
tego okresu (nie może to być grafika muzyczna ani partytura stricte aleatoryczna ani
partytura o cechach minimalistycznych). Oceniana jest zarówno adekwatność,
świadomość wyboru jak i zespołowa wypowiedź – szczegóły: ZAŁĄCZNIK II
2. Obowiązkowy odsłuch – szczegóły: ZAŁĄCZNIK III
Do uzyskania oceny pozytywnej konieczne jest zaliczenie zarówno punktu 1. (zespołowe
wykonanie), jak i punktu 2. (odsłuch)

ZAŁĄCZNIK I

Dla osób nieobecnych na co najmniej dwóch wykładach (z trzech w tym semestrze) –


do przygotowania referat na temat:

„Postminimalistyczne i spektralne tendencje w muzyce w muzyce współczesnej


na wybranych przykładach”

W wypowiedzi należy uwzględnić:


- zjawisko postminimalizmu w Europie z jego genezą amerykańską wraz z przykładami
- postać i twórczość Giacinto Scelsiego oraz jego związki z minimalizmem i wpływ na
twórczość francuskich spektralistów (należy uwzględnić założenia spektralizmu wraz z
najważniejszymi przedstawicielami oraz przykładami – w szczególności twórczości Gerarda
Griseya)
- zjawisko nowej złożoności, jego najważniejszych przedstawicieli oraz przykłady utworów –
należy uwzględnić zarówno argumenty pozytywne, jak i krytykę nurtu

Wszystkie informacje powinny być podane jasno, ze zrozumieniem tematu oraz z


przykładami.

Forma wypowiedzi powinna być 3-częściowa: wprowadzenie – nakreślenie i ogólna


charakterystyka omawianego obszaru prezentowanych zagadnień (najważniejsze założenia),
szczegółowe rozwinięcie zagadnień z uwzględnieniem ich charakterystyki oraz przykładów
oraz podsumowanie, w którym należy uwzględnić wnioski końcowe, odwołujące się do
zaprezentowanego autoreferatu
UWAGA: Wnioski końcowe nie powinny być powieleniem prezentowanych wcześniej treści,
ale odwoływać się do zjawisk pozakompozytorskich takich jak:
- pojęcie nowatorstwa w kontekście kształcenia wykonawstwa muzycznego z
uwzględnieniem własnego instrumentu
- odniesienia poruszanych zagadnień w kontekście szeroko pojętej estetyki współczesności, w
tym odniesienia do sztuk pozamuzycznych (architektura, sztuki wizualne, pozamuzyczne
sztuki performatywne, film, multimedia, etc.)
- inne autorskie wnioski poparte cytatami bądź wypowiedziami autorytetów z dowolnych
dziedzin sztuki czy estetyki (ze wskazaniem źródeł)

Kryteria oceny:
- spójność i przekaz wypowiedzi z uwzględnieniem takich elementów jak: język, forma, treść,
przedstawione przykłady
- oryginalność przekazu, szczególnie wniosków końcowych

Referaty będą Państwo, którzy byli nieobecni na wykładzie prezentować 19 maja przed całą
grupą pod koniec wykładu.

Wybrane materiały pomocnicze:


Gerard Grisey i spektralizm
załączone w mailu artykuły
ponadto:
http://www.glissando.pl/tekst/partiels-gerarda-griseya-manifest-spektralizmu-2/
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Grisey

Giacinto Scelsi i jego estetyka dźwiękowa


załączony w mailu artykuł
ponadto:
http://www.ruchmuzyczny.pl/PelnyArtykul.php?Id=668
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giacinto_Scelsi

Brian Ferneyhough i nowa złożoność


Audycja w Polskim Radiu, link:
http://www.polskieradio.pl/8/3887/Artykul/1451641,Przekrocz-bariere-nowej-zlozonosci
Ponadto:
http://www.nowamuzyka.republika.pl/artykuly/teksty/ulman.htm

Dodatkowo:
http://www.polskieradio.pl/8/3887/Artykul/1547413,Darmstadt-U-zrodel-muzycznej-
awangardy

http://www.polskieradio.pl/8/3887/Artykul/1393971,Wielcy-wynalazcy-muzyki-
amerykanskiej

ZAŁĄCZNIK II
Zespołowe (2-5 osób) wykonanie ok. 2-minutowego fragmentu partytury napisanej po roku
1950 utrzymanej w stylistyce współczesnej, reprezentatywnej dla jednego z dominujących
stylów II połowy XX wieku, najlepiej jednego ze znanych twórców tego okresu (nie może to
być grafika muzyczna ani partytura stricte aleatoryczna ani partytura o cechach
minimalistycznych). Adekwatność i świadomość wyboru utworu ma znaczenie przy ocenie.
Zespół wspólnie przygotowuje wypowiedź uwzględniającą:
- umieszczenie utworu w kontekście stylu/nurtu/kierunku/gatunku współczesnego –
należy uwzględnić zarówno ujęcie ogólne (założenia gatunku/stylu/nurtu wraz z podaniem
innych jego przedstawicieli i utworów, charakterystyki, etc.) oraz ujęcie szczegółowe (analiza
prezentowanego fragmentu – użyte techniki kompozytorskie, forma utworu, język muzyczny,
techniki wykonawcze ze szczególnym uwzględnieniem tych charakterystycznych dla
współczesności)
- ogólną prezentację kompozytora wybranego utworu, z uwzględnieniem najważniejszych
informacji biograficznych oraz znaczenia tej twórczości dla muzyki współczesnej
- wskazanie na aspekty wykonawcze, w szczególności te odwołujące się do estetyki
współczesnej

ZAŁĄCZNIK III
Obowiązkowy odsłuch:
W każdym z utworów obowiązuje pierwsze 5 minut. Za każdy rozpoznany utwór można
otrzymać dwa punkty, po jednym punkcie za tytuł utworu i wskazanie kompozytora. Na
odsłuchu odtworzonych będzie pięć utworów jeden raz przez ok.60 sekund, jeden po drugim
bez przerwy. Uzyskanie min. 5 punktów jest niezbędne do zaliczenia odsłuchu. Lista
utworów (linki) znajdują się na końcu dokumentu.

Odsłuch – lista utworów (uwaga – jeśli linki są nieaktualne można albo korzystać z
innych nagrań albo sciągnąć przekazany plik z utworami):

1. Bogusław Schaeffer – Symfonia na taśmę (1966)


https://www.youtube.com/watch?v=VufO-_EsYHQ

2. Alban Berg – Koncert skrzypcowy (1935)


https://www.youtube.com/watch?v=AmWfihQJgBE

3. Wojciech Kilar – Riff 62 (1962) na orkiestrę


http://ninateka.pl/audio/riff-62-na-orkiestre-dyr-antoni-wit

4. Krzysztof Penderecki – Pasja wg św. Łukasza (1963-65) – Stabat Mater


http://ninateka.pl/audio/krzysztof-penderecki-fragmenty-z-pasji-wg-w-lukasza-stabat-mater-
aksamitna-kurtyna-2

5. Henryk Mikołaj Górecki – Ad Matrem (1973)


http://ninateka.pl/audio/do-matki-op-29

6. Olivier Messiaen – Kwartet na koniec czasów (1941), cz. I.


https://www.youtube.com/watch?v=UeSVu1zbF94

7. Paweł Szymański – Koncert na fortepian i orkiestrę (1994-5)


http://ninateka.pl/audio/pawel-szymanski-koncert-na-fortepian-i-orkiestre-aksamitna-kurtyna-
2-koncert-finalowy
8. Paweł Mykietyn - 3 for13 (1994)
http://ninateka.pl/film/pawel-mykietyn-3-for-13-made-in-poland
do egzaminu obowiązuje znajomość opisu na stronie ninateki!

9. Krzysztof Meyer – XIV kwartet smyczkowy (2014)


http://ninateka.pl/audio/kwartet-smyczkowy-no-14-krzysztof-meyer

10. Arnold Schoenberg – Piano concerto (1942), op.42


https://www.youtube.com/watch?v=JEY9lmCZbIc

11. Gyorgi Ligeti – Atmospheres (1961)


https://www.youtube.com/watch?v=JWlwCRlVh7M

12. Witold Lutosławski – Mi Parti (1976)


http://ninateka.pl/kolekcje/trzej-kompozytorzy/lutoslawski/audio/mi-parti-na-orkiestre

13. Anton Webern – Koncert na 9 instrumentów op.24 (1934)


https://www.youtube.com/watch?v=pVQambrIKNo

14. Pierre Boulez - Piano Sonata no.2 mvt.1 (1948)


https://www.youtube.com/watch?v=HXJWHG_6KAI

15. Alfred Schnitke – Concerto grosso (1977)


https://www.youtube.com/watch?v=yaaRk0c-780

16. Karlheinz Stockhausen - Gruppen" für 3 Orchester (1955-57)


https://www.youtube.com/watch?v=mqvlrphkGAU

17. John Cage – Sonaty i interludia na fortepian preparowany (fragment) (1946-68)


https://www.youtube.com/watch?v=FDmfKsLtujY

18. Luigi Nono: La Lontananza Nostalgica Utopica Futura (1988-1989)


https://www.youtube.com/watch?v=X-CKVm8MXxU

19. Arvo Pärt – Tabula Rasa I (1977), Concerto for 2 violins, prepared piano & string
orchestra
https://www.youtube.com/watch?v=vu1BcNeebMI

20. Edgar Varèse – Ionisation (1929-31)


https://www.youtube.com/watch?v=wClwaBuFOJA

21. Tristan Murail – Treize couleurs du soleil couchant (1978)


https://www.youtube.com/watch?v=gxk3rMqo0qA

22. Gyorgy Ligeti – Lux aeterna (1966)


https://www.youtube.com/results?search_query=ligeti+lux+aeterna

23. Gérard Grisey - Vortex Temporum (1995)


https://www.youtube.com/watch?v=rXaNFBzgDWI
24. Włodzimierz Kotoński – Etiuda na jedno uderzenie w talerz (1959)
http://ninateka.pl/audio/wlodzimierz-kotonski-etiuda-na-jedno-uderzenie-w-talerz

25. Brian Ferneyhough: Unity Capsule for solo flute (1973-76)


https://www.youtube.com/watch?v=XqR31O0U9Tk

26. Andrzej Panufnik – Epitafium katyńskie (1967) na orkiestrę


http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/epitafium-katynskie-na-orkiestre

27. Eugeniusz Rudnik – Martwa natura z Ptakiem, Zegarem, Strzelcem i Panną


https://www.youtube.com/watch?v=Oo5oc3B88pc

28. Giacinto Scelsi - Quattro Pezzi per Orchestra (1959)


https://www.youtube.com/watch?v=9I0QIRXcbZ4

29. Steve Reich – Music for 18 musicans (1974-76)


https://www.youtube.com/watch?v=zLckHHc25ww

30. La Monte Young – The well tuned piano (1964) (fragment)


https://www.youtube.com/watch?v=9JV-66bGp7Y&list=PLvc2Ez25FH1RpCykkd-
xWqCgN9rr9xpwK

Kryteria oceny:
ü Odsłuch – max 10 punktów (5 za rozpoznanie utworu, 5 za rozpoznanie
kompozytora)
ü Wykonanie utworu (5):
- adekwatność i świadomość wyboru (2)
- jakość przygotowania utworu (3) – 0 – brak, 1 – słabo, 2 – przeciętnie, 3 –
bardzo dobrze
ü Zespołowa wypowiedź (6)
- umieszczenie w kontekście stylu/nurtu/kierunku – ujęcie ogólne (1)
- umieszczenie w kontekście stylu/nurtu/kierunku – ujęcie szczegółowe (1)
- prezentacja kompozytora (1)
- aspekt wykonawczy utworu w kontekście estetyki współczesnej (1)
- jakość przygotowanej wypowiedzi, styl, forma (1)

Dodatkowe punkty można uzyskać za:


- za udział w pełni we wszystkich wykładach w pierwszym i drugim semestrze (1 punkt)
- rozszerzoną wiedzę nt zagadnień omawianych na zajęciach na podstawie odpowiedzi na
zadane szczegółowe pytania przy okazji wypowiedzi (max.3 punkty)