You are on page 1of 2

VIRTUTI

Credinţa
Speranţa
Iubirea
Prudenţa
Cumpătarea
Dreptatea
Tăria
Umilinţa
Dărnicia
Curăţia
Blândeţea
Sârguinţa
Ascultarea
Disciplina
Iertarea
Mila
Cumpătarea
Liniştea
Ordinea
Hotărârea
Chibzuinţa
Hărnicia
Sinceritatea
Dreptatea
Moderaţia
Curăţenia
Calmul
12. Castitatea – Practică rareori sexul şi numai pentru a avea copii sau a-ţi păstra sănătatea; nu
recurge niciodată la el din plictiseală, slăbiciune, pentru a distruge sau a strica reputaţia cuiva.
13. Umilinţa – I