You are on page 1of 5

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2018/2019

ПОНИШТАВАЊЕ ИСПИТА у Студентској служби


20.05. од 12:00 до 16:00 сати
20. маја попуњен формулар и доказ о уплати накнаде према Ценовнику. ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ И НАУКУ проф. др Ана Никезић 20.05.2019.
Петогодишње студије – стари програм/ апсолвенти пријављују испите и уплаћују накнаду према Ценовнику.
Испити по старом плану одржаће се у терминима, накнадно договореним са предметним наставницима.

1. година 2. година 3. година 1. година МАС 2. година МАС 1. година 2. година 1. година 2. година
Датум испита OAС и ИАС ОАС и ИАС ОАС 4. година ИАС 5. година ИАС МАС МАС МАС МАС
Унутрашња
Архитектура Архитектура Архитектура Архитектура Архитектура Интегрални урбанизам Интегрални урбанизам Унутрашња архитектура
архитектура
Петак 17.-26. маја 17.-26. маја 17.-26. маја 17.-26. маја 17.-26. маја 17.-26. маја 17.-26. маја 17.-26. маја 17.-26. маја

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРИЈАВЉИВАЊЕ


ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА
17.мај ИСПИТА ПРЕКО сервиса ИСПИТА ПРЕКО сервиса ИСПИТА ПРЕКО сервиса ИСПИТА ПРЕКО сервиса
ПРЕКО сервиса ''е-studnet'' ПРЕКО сервиса ''е-studnet'' ПРЕКО сервиса ''е-studnet'' ПРЕКО сервиса ''е-studnet'' ПРЕКО сервиса ''е-studnet''
''е-studnet'' ''е-studnet'' ''е-studnet'' ''е-studnet''

27.-28. маја 27.-28. маја 27.-28. маја 27.-28. маја 27.-28. маја 27.-28. маја 27.-28. маја 27.-28. маја 27.-28. маја 27.-28. маја

накнадна пријава испита накнадна пријава испита у накнадна пријава испита у накнадна пријава испита у накнадна пријава испита у накнадна пријава испита у накнадна пријава испита накнадна пријава испита у накнадна пријава испита
од 10-12 сати
у студентској служби студентској служби студентској служби студентској служби студентској служби студентској служби у студентској служби студентској служби у студентској служби

Колоквијум: Колоквијум: Колоквијум:


Геометрија облика 2 Пословање Урбана обнова
9-11 сати 12-13 сати 14-14:30сати
217-235, 301, АМФ 218-230 218-230
Субота,
Колоквијум:
25. мај
Процес пројектовања
12-13:30 сати
АМФ

Понедељак
одрађивање 30.04 одрађивање 30.04 одрађивање 30.04 одрађивање 30.04 одрађивање 30.04 одрађивање 30.04 одрађивање 30.04 одрађивање 30.04 одрађивање 30.04
27. мај
Уторак,
одрађивање 03.05. одрађивање 03.05. одрађивање 03.05. одрађивање 03.05. одрађивање 03.05. одрађивање 03.05. одрађивање 03.05. одрађивање 03.05. одрађивање 03.05.
28. мај
Математика у Изборни предмет 1 - Изборни предмет 3 - Изборни предмет 1 - Изборни предмет 5 -
Колоквијум: Архитектонске Култура дизајна Иновативни дизајн
архитектури Колоквијум: Регулатива Урбанизам Урбанизам Урбанизам Урбанизам
конструкције 4,
15 сати од 12 до 14, АМФ 12 сати
од 9 до 11, АМФ
АМФ каб.наст., 226, 227
Трансформација 12 сати
Изборни предмет 1 Савремени урб. концепт
Среда графичке форме каб.наст., 226, 227
29. мај 13 сати Урбанистичко 15 сати 12 сати 12 сати 12 сати 10 сати
Колоквијум:
кабинет пројектовање 1 ОГП
Надокнада: Синтеза
Технологија бетона
12-14 сати
елемената и склопова 19-20 сати
219-222
14:30-18:30 сати кабинети наставника 226, 227 каб. наст., 223, 224 13 сати , каб. каб. наст., 223,224 кабинет 301
217-235, 301
КОЛОКВИЈУМ: В.Лојаница,
Урбани простор као
Пројектовање и прорачун Социологија Урбана регулатива
јавно добро
конструкција 1
ОАСА, 13-17 сати Пројектовање и прорачун 16 сати 15 сати, 230 16 сати
Мат. и физика зграде 16 сати
Четвратак, 218-222 конструкција 2
10 сати ИАСА, 13 сати Мастер теза кабинет
30. мај 9 сати АМФ АМФ
223-235 АМФ 219-222
Ликовно приказивање у Мастер пројекат
арх.
12 сати
кабинет 301
Урбанистичко А.Рајчић , 220 од 15h
Урбана анализа и
Град: форме и процеси пројектовање 1 ОГП - ИП01_Технике и алати 1
планирање Савремена арх. и дизајн
Рекреација
10 сати 12 сати 13 сати 12 сати
Петак, 221-222 кабинет 226-228 кабинет 011 13 сати
31. мај Становање
14 сати ОДБРАНЕ: од 17 сати ОДБРАНЕ: од 17 сати ОДБРАНЕ: од 17 сати
218,221,222 Мастер теза Мастер теза Мастер теза
Мастер пројекат Мастер пројекат Мастер пројекат
кабинет

О архитектури, 10 сати, Историја арх.-облик. Избор.предмет 5 -


каб. простора и стила Производ
Архитектура данас, 10 12 сати
14 сати каб.наставника
сати, каб.
Методологија Избор.предмет 2 - Методе истраживања
Уметност данас, 10 сати, Историја и теорија 1 Историја и теорија 3 Савремени урб. Феномен
Субота АМФ планирања Профес. Контекст кроз дизајн
каб. 12 сати 12 сати 12 сати
1. јун 10 сати 12 сати 13 сати
Колоквијум: Архитектонске КОЛОКВИЈУМ: каб.наст., 228, 235 каб.наст., 226, 227 кабинет
кабинет каб., 236, 236а 230
конструкције 2 Студио -02б -
10-12 сати
Индустрија и трговина
архитектонске
217-235, 301, АМФ 14 сати
конструкције
кабинети наставника
12 - 14 сати
217-222
Геометрија облика 1 Архитектонске Градитељско наслеђе у Изборни предмет 1 -Арх. Изборни предмет 3-Арх. Изборни предмет 2 - Арх. Изборни предмет 6 - Осветљење у
Понедељак Конструкција и ентеријер
конструкције 3 Србији Технологије Технологије Технологије Арх. Технологије ентеријеру
3. јун 10 сати 13 сати 11 сати 13 сати 12 сати 13 сати 12 сати 12 сати 11 сати
217-235 218-222, 226-227 254 каб.наст. каб.наст., 226-227 Каб. настав., 219-222 каб.наст., 226-227 236 кабинет, 301

Принципи конструисања ИП01_Методе и технике


Уторак Методологија пројекта Теорија планирања
архитектонских објеката истраживања

4. јун 10 сати 10 сати 11 сати 13 сати


218-222 254 кабинет 228
Изборни предмет 1 - Изборни предмет 3 - Изборни предмет 2 - Изборни предмет 6 - Избор. предмет 1 - Избор.предмет 6 -
Среда
Архитектура Архитектура Архитектура Архитектура Феномени Проф. контекст
Инсталације
14 сати
5. јун 13 сати 14 сати, 13 сати 14 сати 15 сати 13 сати
219-221

каб.наст., 228, 230 каб.наст., 217, 218 каб.наст., 228, 230 каб.наст., 217, 218 каб.наст., 301, 223 каб.наст, 301, 223

ИП03_Урбани
Четвртак
менаџмент

6. јун 11 сати
228

Петак ИП03_Семинар
Р.Богдановић,сала 254

7. јун 10 сати
кабинет
Архитектонске
Субота
конструкције 1
8. јун 10 сати
218-222, 224-227
ОАСА-Студио 02а–одрживе ОДБРАНА: Ј.Живковић
Понедељак урб. Заједнице,11 сати,218- од 10-15 сати 235
228 Мастер теза
Мастер пројекат
10. јун ИАСА-Студио
02а–Вишепородично
становање, 11 сати, 230,301

Уторак Простор и облик ИЗЛОЖБА


ОАСА - Студио 02а
11. јун 10 сати 10 - 14 ЈУНА
217-235, 301 сала 254
Економија
Среда Ликовне форме ИЗЛОЖБА
14 сати
ИАСА - Студио 02а
12. јун 16 сати 10-14 ЈУН Економски факултет
301 сала 200 каб. 308/III
Студио пројекат 4 и 4а –
Четвртак ИЗЛОЖБА
ОАСА -Простор и Синтеза - ОАСА/ИАСА
облик
13. јун 12-20 ЈУН 10 сати
АУЛА ФАКУЛТЕТА ОАСА, 217-228, 301
ИАСА, 230, 235, 200
Петак МАСА-Студио - Пројк. М02 ИП02_Интегрални урбани Студио Пројекат М02-АД
ИЗЛОЖБА 10 сати дизајн
Студио пројекат 4 и 4а
219-228, 235, 301
21 ЈУН - 8 ЈУЛ ИАСА-Студио М06У-
Пројекат - В.Ђокић
14. јун АУЛА ФАКУЛТЕТА 10 сати 10 сати
сала 217
10 сати
200 218
ИЗЛОЖБА ИЗЛОЖБА
ИЗЛОЖБА ИЗЛОЖБА
Субота Арх. графика Пословање МАСА - Студио М02 и МАСИУ - Студио ИП02
МУАД- Студио М02
15. јун 12 сати 10 сати 14 - 21 ЈУНА 14 - 21 ЈУНА
301 АМФ сала 254 сала 200
Синтеза елемената и ИАСА-Студио М06У-
Методологија урбаног
Понедељак склопова - Пројекат Стручна пракса Стручна пракса Студио М02 АД– Сем. 1 Стручна пракса
дизајна
прој. зидане зграде А.Ђукић, Е.В.Лазаревић
сала 217 РЕЗЕРВИСАНО

17. јун 10 сати 10 сати, 218, 223 12 сати 16 сати 12 сати 13 сати 12 сати
МАСА - Студио М02 -
Семинари
219-222, 224-227 каб., 235 кабинет каб., 230 кабинет каб., 228
13 сати, каб.

Дизајн - комуникација –
Уторак Морфологија града Едукација и простор
технологија
18. јун 10 сати 13 сати 16 сати
218-235, АМФ АМФ 228
Среда ИАСА - Студио пројекат 4б 4. полагање 4. полагање
ИАСА - Студио М06У – Економија Урбана екомонија
Студио 02а -семинар – Урбани развој и обнова- Урбани простор као
Семинар 13 сати 13 сати
Пројекат јавно добро
сала 217, 218 РЕЗЕРВИСАНО

19. јун 14 сати 10 сати 13 сати Економски факултет Економски факултет 14 сати
кабинет 227, 228, 235 каб.наставника каб. 308/III каб. 308/III АМФ
Четвртак ИЗЛОЖБА МАСА - Студио М02 - Резервни термин за 4. Резервни термин за 4. СТУДИО М02 АД – Резервни термин за 4.
ИАСА- Студио 04б Семинар АК полагање полагање Семинар 2 – Идентитет и полагање
21 - 28 ЈУНА репрезентација
20. јун сала 200
10-13 сати 12 сати 12 сати 10 сати 12 сати
228 каб.наставника каб.наставника 235 каб.наставника
Петак Механика и отпор. Историја уметности Историја и теорија 2
Процес пројектовања ИП02-Семинар
Материјала 16 сати
21. јун 10 сати 14 сати 13 сати каб.наст., 224-228 12 сати
М.Ротер-Благојевић,
219-235, 301 219-228, 235, 301, АМФ АМФ 13 сати,каб. 233 каб. 011
228- Ј.Живковић
ОАСА- Саобраћај и друш. Организ. грађ. и основе Енергија и материјал -
ИЗЛОЖБА
Субота инфраструктура, 12 сати, менаџмента ИАСА - Студио М06У
модул. и покрет
АМФ
ИАСА - Друш. инфраст. и 21 - 28 ЈУНА 10 сати
22. јун 10 сати сала 254
центри
12 сати
ПРИЈЕМНИ сала 217

219-228, 235, 301, АМФ 218


каб.наставника
Историја мод. умет. и
Понедељак дизајна Урбана обнова Филозофија Теорија урб. дизајна

24. јун 13 сати 10 сати 16 сати 13 сати


219-230, АМФ 219-228, 301, АМФ АМФ 301
ОАСА- Урб.
Уторак Пракса (предрок)
Инфраструктура, АМФ
ИАСА - Урб. инфраст. и
25. јун 16 сати
саобраћ.
ПРИЈЕМНИ 16 сати каб.наставника
ГРАЂ.ФАК каб.наставника
Среда Архитектонске Изб.предмет 4 – Проф.
26. јун конструкције 2 Контекст
ПРИЈЕМНИ 16 сати 16 сати
АРХ.ФАК. 219-235,301 каб.наставника
Четвртак Пројектовање и прорачун
кострукција 1 Изборни предмет 2 - Изборни предмет 4 -
Арх. Технологије Арх. Технологије

27. јун 09-12 сати 13 сати 13 сати


218-228, 301, АМФ каб.наст., 219-222 каб.наст., 219-222
Историја модерне арх. и ИАСА - Студио пројекат 4б Изборни предмет 2 - Изборни предмет 3 -
Петак
урбанизма- Боја и ликовни концепт – Урбани развој и обнова Урбанизам Урбанизам Теорије о простору
16 сати 16 сати
накнадни колоквијум-
28. јун 14 сати каб. 10 сати каб., 301, 230 каб., 301, 230 12 сати
10:30, АМФ
испит-11 сати,АМФ кабинет Ратка Чолић, 230 Ратка Чолић, 230 каб.
Конструктивни системи ИП02_Технике и алати 2:
Архитектонске
Субота Комуникација
сала 217 РЕЗЕРВИСАНА

конструкције 4
29. јун 9 сати 14 сати 12 сати
218-230, 301, АМФ 218-228, АМФ кабинет
Понедељак Геомет. облика 2 Студио 02б - Регулатива Изборни предмет 2 - Изборни предмет 4 - Изб.предмет 3 – Прост.и
Од 16 сати постављање Од 16 сати постављање Од 16 сати постављање
1. јул арх. конструкције 13 сати Архитектура Архитектура догађај
изложбе изложбе изложбе
9-11 сати 12 сати 13 сати 13 сати 12 сати
ЗАВРШНИ РАД МАСТЕР ПРОЈЕКАТ ЗАВРШНИ РАД
218-235, 301, АМФ 218-222, 224 АМФ каб., 230, 226-228 кабинети, 230, 226-228 каб., 223
Интерна Комисија Интерна Комисија Интерна Комисија
Уторак факултета - обилзак сала до факултета - обилзак сала факултета - обилзак сала
14 сати до 14 сати до 14 сати
2. јул
Среда

3. јул
Четвртак
ОДБРАНЕ ОДБРАНЕ ОДБРАНЕ
4. јул ЗАВРШНИ РАД ЗАВРШНИ РАД ЗАВРШНИ РАД
218-228, 235, 254 сала 200 230, 301
Петак
5. јул

Субота

6. јул