You are on page 1of 9

Основне и Интегрисане академске студије  ‐ Архитектура ‐ 1.

 година
06.02.2019. понедељак уторак среда четвртак петак
8:15‐9:00 8:15‐9:00

СКЛОПОВА ‐ ПРОЈЕКАТ 
OAСA ИAСA
9:15‐10:00 9:15‐10:00

СИНТЕЗА ЕЛЕМ. И 
Мех. и отп. Мех. и отп. Простор и облик

ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
Матер. Матер. АМФ Архитек‐ Ликовне 

сала  219‐227
10:15‐11:00 10:15‐11:00
АМФ 254 тонска  форме
графика
Историја мод. умет. и 
11:15‐12:00 223‐227 сала 301 11:15‐12:00
дизајна            АМФ Морфологија града
Архитек‐ Ликовне  Ликовне 
12:15‐13:00 тонска  12:15‐13:00
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ АМФ форме форме

СКЛОПОВА ‐ ПРОЈЕКАТ 
графика
АМФ
13:15‐14:00 223‐227 сала 301 сала 301 13:15‐14:00

СИНТЕЗА ЕЛЕМ. И 

ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
OAСA ИАСА‐АМФ Архитек‐ Ликовне 

сала  219‐227
14:15‐15:00 Мех. и отп. Мех. и отп. тонска  14:15‐15:00
форме
Матер. графика
15:15‐16:00 218‐223 Простор и облик 223‐227 сала 301 15:15‐16:00

OAСA
16:15‐17:00 Мех. и отп. 217‐235, 301 ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ  Архитектонске  16:15‐17:00
Матер. АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА конструкције 2
17:15‐18:00 218‐223 АМФ АМФ 17:15‐18:00

18:15‐19:00 18:15‐19:00
Геометрија  Геометрија 
облика 2 облика 2
19:15‐20:00 РЕЗЕРВИСАН  19:15‐20:00
АМФ ТЕРМИН ЗА  АМФ
20:15‐21:00 ГОСТУЈУЋА ПРЕДАВАЊА 20:15‐21:00

21:15‐22:00 АМФ 21:15‐22:00

                                                                                                                 ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР 2018/2019.
                                                                     Продекан за наставу и науку проф.др Ана Никезић
Основне и Интегрисане академске студије  ‐ Архитектура ‐  2. година
06.02.2019. понедељак уторак среда четвртак петак
8:15‐9:00 Архитектонске  8:15‐9:00

СТУДИО 02б ‐ АРХ. 
конструкције 4

КОНСТРУКЦИЈЕ
217‐222, 228
9:15‐10:00 АМФ 9:15‐10:00

ЛИК. КОНЦЕПТ  
10:15‐11:00 ОАСА / ИАСА 10:15‐11:00
Пословање

сала 301
ППК1

БОЈА И 
АМФ

КОНЦЕПТ  сала 301
ОАСА ‐ СТУДИО 02а
АМФ

Одрж.урб. зајед.‐ 
11:15‐12:00 11:15‐12:00

БОЈА И ЛИК. 
Пројекат     
218‐228

ИАСА

ВИШЕПОР. СТАНОВАЊЕ
12:15‐13:00 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ 12:15‐13:00
ППК1 EДУКАЦИЈА И ПРОСТОР

ИАСА ‐ СТУДИО 02а
СТУДИО 02б ‐ АРХ. 
КОНСТРУКЦИЈЕ
АМФ
АМФ
13:15‐14:00 13:15‐14:00

230, 301
217‐222
218‐222
ВИШЕПОР. СТАНОВАЊЕ

14:15‐15:00 ОАСА  14:15‐15:00


ИАСА ‐ СТУДИО 02а

ППК1 Студ. 02а
ОАСА ‐УП 2 ИАСА ‐УП 2 одрж. урб. зајед.
15:15‐16:00 15:15‐16:00
230, 301

д.инф. и цт.  урб.инф. АМФ


АМФ 254 218‐222
ОАСА ИАСА

ОАСА ‐ СТУДИО 02а
Одрж.урб. зајед.‐ 
16:15‐17:00 СЦ УП 2 СЦ УП 2 16:15‐17:00

Пројекат     
Историја уметности

ЛИК. КОНЦЕПТ  
саобраћај и  урб.инф и 

218‐228
друш.инф. саобраћај АМФ
17:15‐18:00 17:15‐18:00
АМФ 254

сала 301
БОЈА И  ИАСА ППК1
18:15‐19:00 18:15‐19:00
ЛИК. КОНЦЕПТ  

AMФ

19:15‐20:00 РЕЗЕРВИСАН  19:15‐20:00


сала 301
БОЈА И 

ТЕРМИН ЗА 
20:15‐21:00 ГОСТУЈУЋА ПРЕДАВАЊА 20:15‐21:00

21:15‐22:00 АМФ 21:15‐22:00

ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР 2018/2019.
Продекан за наставу и науку проф.др Ана Никезић
Основне и Интегрисане академске студије  ‐ Архитектура ‐ 3. година
06.02.2019. понедељак уторак среда четвртак петак
8:15‐9:00 8:15‐9:00

ИАСА Студио 04а ‐ 

ИАСА Студио 04а ‐ 
ОАСА Орг.грађ.  и  ОАСА

Синтеза основног 

Синтеза основног 
осн.менаџ. 
Студио  АМФ
Студио 

230, 235

230, 235
9:15‐10:00 9:15‐10:00

нивоа

нивоа
синтеза 04 синтеза 04
10:15‐11:00 10:15‐11:00
217‐228  Регулатива 217‐228 
236, 301 АМФ 236, 301
11:15‐12:00 11:15‐12:00

12:15‐13:00 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ 12:15‐13:00


Процес пројектовања
Урбана обнова и 
АМФ
АМФ
13:15‐14:00 градови Србије 13:15‐14:00

урбани развој и обнова
блок настава ‐ сала 
ОАСА 

ИАСА Студио 04б 

235, Б. Митровић
14:15‐15:00 ИАСА  АМФ 14:15‐15:00
Конструктив
Констру‐ ни системи
15:15‐16:00 Орг.грађ. и  ктивни  АМФ 15:15‐16:00
осн.менаџ.  системи
16:15‐17:00 АМФ 235 ОАСА 16:15‐17:00
Конст. 
системи ИАСА Студио 
17:15‐18:00 Организација грађења и  217‐222 17:15‐18:00
основе менаџмента 04б 
ОАСА Урбани 
18:15‐19:00 АМФ 18:15‐19:00
Конст.  развој и 
системи обнова
19:15‐20:00 Орг.грађ.  и  227, 228, 235 РЕЗЕРВИСАН  19:15‐20:00
217‐222
осн.менаџ.  ТЕРМИН ЗА 
20:15‐21:00  АМФ ГОСТУЈУЋА ПРЕДАВАЊА 20:15‐21:00

21:15‐22:00 АМФ 21:15‐22:00

                                                                                                                 ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР 2018/2019.
                                                                     Продекан за наставу и науку проф.др Ана Никезић
Мастер академске студије  ‐ Архитектура ‐ 1. година, и 
Интегрисане академске студије ‐ Архитектура ‐ 4. година
06.02.2019. понедељак уторак среда четвртак петак
8:15‐9:00 8:15‐9:00

9:15‐10:00 9:15‐10:00

10:15‐11:00 ИП 2 ‐ АТ 10:15‐11:00


Љ.Ђукановић
11:15‐12:00 сала 254 11:15‐12:00

12:15‐13:00 Избор.  пред. 2 ‐  Избор. пред. 2 ‐  12:15‐13:00


НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ Избор.  пред. 2 ‐   Урбанизам
Арх. технологије Урбанизам
АМФ сале 228, 235, 254
13:15‐14:00 сала 217, 224, 227, 228 сала  218, 228‐ 235, 254 13:15‐14:00

Историја и теорија 2 ИП‐2 ‐ АТ/  ИП‐2‐АТ, М02‐ Историја и 


Изб.пред. 2 Историја и 
14:15‐15:00 М02 ‐Семинар  Сем.1,2 ИП 2 ‐ АТ теорија 2 14:15‐15:00
Арх. Тех. А.Крстић, 
теорија 2
1 Л.Ђокић У.Радоса‐
сала 224‐228, 254 сала 228,  Д.Марчетић Ј.Живковић
15:15‐16:00 Р.О. Бајић сала 254 вљевић 15:15‐16:00
230 сала 224,228 сала 218
сала 254 сала 228
Избор. пред. 2 ‐ 
16:15‐17:00 Избор. пред. 2 ‐  МАСА‐А,АТ,У,АК ИАСА‐С06‐У 16:15‐17:00
Архитектура
Архитектура М02‐Сем.  Семинар 
сала 224‐228, 254
17:15‐18:00 сала 224, 226, 254 219‐235, 301 217, 218 17:15‐18:00

МАСА‐А,АТ,У,АК М02‐пројекат 

ИАСА ‐С06‐У ‐ сала 217, 218
18:15‐19:00 18:15‐19:00
Студио М02 – пројекат

Филозофија
МАСА ‐ А, АТ, У, АК

сала 219 ‐ 235, 301

ИАСА‐Студио 06‐У

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН 
АМФ

сала 219 ‐235, 301

ПРЕДАВАЊА, АМФ
сала 217, 218

19:15‐20:00 19:15‐20:00

ЗА ГОСТУЈУЋА 
20:15‐21:00 20:15‐21:00

21:15‐22:00 21:15‐22:00

22:15‐23:00 22:15‐23:00

                                                                                                                 ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР 2018/2019.
                                                                     Продекан за наставу и науку проф.др Ана Никезић
Мастер академске студије‐ Архитектура  ‐  2. година и
Интегрисане академске студије ‐ Архитектура ‐ 5. година
06.02.2019. понедељак уторак среда четвртак петак
8:15‐9:00 8:15‐9:00

9:15‐10:00 9:15‐10:00

10:15‐11:00 10:15‐11:00

11:15‐12:00 11:15‐12:00

12:15‐13:00 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ 12:15‐13:00

13:15‐14:00 АМФ 13:15‐14:00

14:15‐15:00 14:15‐15:00

15:15‐16:00 15:15‐16:00

16:15‐17:00 16:15‐17:00

17:15‐18:00 17:15‐18:00

18:15‐19:00 МАСА ‐ А,АТ,У,АК 18:15‐19:00


ИАСА‐А,АТ,У
19:15‐20:00 МАСА ‐ А,АТ,У,АК 19:15‐20:00
Мастер теза
РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН ЗА  ИАСА‐А,АТ,У
Мастер пројекат ГОСТУЈУЋА ПРЕДАВАЊА, 
20:15‐21:00 20:15‐21:00
сала 217‐228,  Мастер теза
АМФ
235, 236 Мастер пројекат
21:15‐22:00 21:15‐22:00
сала 217‐228, 
22:15‐23:00 235, 236 22:15‐23:00

                                                                                                                 ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР 2018/2019.
                                                                     Продекан за наставу и науку проф.др Ана Никезић
Мастер академске студије  ‐ Унутрашња архитектура ‐ 1. година
06.02.2019. понедељак уторак среда четвртак петак
8:15‐9:00 8:15‐9:00

9:15‐10:00 Модуларност и покрет 9:15‐10:00


Б. Судимац
сала 254 ТЕОРИЈЕ О ПРОСТОРУ
10:15‐11:00 10:15‐11:00
М.Кордић
М02
11:15‐12:00 сала 230 11:15‐12:00
СЕМИНАР 2 
сала 254 М02
12:15‐13:00 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ 12:15‐13:00
Милан Ђурић СЕМИНАР 1
ДИЗАЈН ‐ КОМУНИК. –  сала 230
13:15‐14:00 АМФ 13:15‐14:00
ТЕХНОЛОГИЈА Д.Јеленковић
З. Лазовић ИЗБ. П.4        ИЗБ. П.4      
14:15‐15:00 сала 254 Графичка Дизајн и 14:15‐15:00
сигнали‐зација проф. 
сала 236а контекст
15:15‐16:00 сала 236
15:15‐16:00
МУА ‐ Студио М02 А – 
ИЗБ. П.3        ИЗБ. П.3       
16:15‐17:00 Феномени боје Излагање пројекат 16:15‐17:00
сала 236 сала 230
сала 230
17:15‐18:00 17:15‐18:00

18:15‐19:00 18:15‐19:00

19:15‐20:00 МУА ‐ Студио М02 А –  РЕЗЕРВИСАН  19:15‐20:00


пројекат ТЕРМИН ЗА 
20:15‐21:00 сала 230 ГОСТУЈУЋА ПРЕДАВАЊА 20:15‐21:00

21:15‐22:00 АМФ 21:15‐22:00

                                                                                                                 ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР 2018/2019.
                                                                     Продекан за наставу и науку проф.др Ана Никезић
Мастер академске студије  ‐ Унутрашња архитектура ‐ 2. година
06.02.2019. понедељак уторак среда четвртак петак
8:15‐9:00 8:15‐9:00

9:15‐10:00 9:15‐10:00

10:15‐11:00 10:15‐11:00

11:15‐12:00 11:15‐12:00

12:15‐13:00 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ 12:15‐13:00

13:15‐14:00 АМФ 13:15‐14:00

14:15‐15:00 14:15‐15:00
МУА  
15:15‐16:00 Мастер теза 15:15‐16:00
Мастер пројекат
16:15‐17:00 Милена Кордић 16:15‐17:00
сала 236
17:15‐18:00 17:15‐18:00

18:15‐19:00 18:15‐19:00
МУА  
19:15‐20:00 Мастер теза МУА   19:15‐20:00
Мастер пројекат РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН ЗА 
20:15‐21:00 Милан Максимовић ГОСТУЈУЋА ПРЕДАВАЊА,  20:15‐21:00
Мастер теза
АМФ
сала 236 a Мастер пројекат
21:15‐22:00 21:15‐22:00

22:15‐23:00 сала 230, 301 22:15‐23:00

                                                                                                                 ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР 2018/2019.
                                                                     Продекан за наставу и науку проф.др Ана Никезић
Мастер академске студије  ‐ Интегрални урбанизам ‐ 1. година
06.02.2019. понедељак уторак среда четвртак петак
8:15‐9:00 ИП02_Технике и алати  8:15‐9:00
2: Комуникација и  Методологија урбаног 
9:15‐10:00 колаборација у урбаном  дизајна 9:15‐10:00
развоју
10:15‐11:00 254 ИП 4 ‐ АТ 10:15‐11:00
Љ.Ђукановић сала 228
11:15‐12:00 сала 254 11:15‐12:00
Урбана економија 
12:15‐13:00 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ (блок настава) Избор. пред. 4 ‐  Избор. пред. 3‐  12:15‐13:00
Избор.  пред. 3 ‐   Урбанизам
235 сале 228, 235, 254
Арх. технологије Урбанизам
13:15‐14:00 АМФ сала 217, 224, 227‐228 сала 218, 228‐235, 254 13:15‐14:00

14:15‐15:00 Избор. пред. 4 ‐  Избор. пред. 4 ‐  Теорија урбаног  14:15‐15:00


Арх. технологије Арх. технологије дизајна
15:15‐16:00 сала 228, 230, 254 сала 228, 254 сала 218 15:15‐16:00

16:15‐17:00 Избор. пред. 4 ‐  Избор. пред. 4 ‐  16:15‐17:00


ИП02_СЕМИНАР
Архитектура Архитектура
254
17:15‐18:00 сала 224‐228, 254 сала 224, 226, 254 17:15‐18:00

18:15‐19:00 МАС ‐ ИУ 18:15‐19:00


МАС ‐ ИУ
ИП02 Инте‐

ПРЕДАВАЊА, АМФ
19:15‐20:00 ИП02 Интегрални  19:15‐20:00
грални 
урбани дизајн

РЕЗЕРВИСАН 
урбани 

ТЕРМИН ЗА 
ГОСТУЈУЋА 
20:15‐21:00 20:15‐21:00
дизајн
сала 236, 
21:15‐22:00 сала 236, 236а, 236б 21:15‐22:00
236а, 236б
22:15‐23:00 22:15‐23:00

                                                                                                                 ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР 2018/2019.
                                                                     Продекан за наставу и науку проф.др Ана Никезић
Мастер академске студије ‐ Интегрални урбанизам ‐  2. година
06.02.2019. понедељак уторак среда четвртак петак
8:15‐9:00 8:15‐9:00

9:15‐10:00 9:15‐10:00

10:15‐11:00 10:15‐11:00

11:15‐12:00 11:15‐12:00

12:15‐13:00 НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ 12:15‐13:00

13:15‐14:00 АМФ 13:15‐14:00

14:15‐15:00 14:15‐15:00

15:15‐16:00 15:15‐16:00

16:15‐17:00 16:15‐17:00

17:15‐18:00 17:15‐18:00

18:15‐19:00 МАС‐ ИУ 18:15‐19:00

19:15‐20:00 РЕЗЕРВИСАН  МАС‐ ИУ 19:15‐20:00


Мастер теза Мастер теза
ТЕРМИН ЗА 
Мастер пројекат ГОСТУЈУЋА ПРЕДАВАЊА Мастер пројекат
20:15‐21:00 20:15‐21:00

21:15‐22:00 сала  254 АМФ сала  254 21:15‐22:00

22:15‐23:00 22:15‐23:00

                                                                                                                 ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР 2018/2019.
                                                                     Продекан за наставу и науку проф.др Ана Никезић