You are on page 1of 1

FIŞĂ DE LUCRU FIŞĂ DE LUCRU

1.Completează şirurile cu încă patru numere: 1.Completează şirurile cu încă patru numere:
320, 330, 340, ...... , ...... , ...... , ...... . 320, 330, 340, ...... , ...... , ...... , ...... .
903, 902, 901, ...... , ...... , ...... , ...... . 903, 902, 901, ...... , ...... , ...... , ...... .
465, 470, 475, ...... , ...... , ...... , ...... . 465, 470, 475, ...... , ...... , ...... , ...... .
700, 600, 500, ...... , ...... , ...... , ...... . 700, 600, 500, ...... , ...... , ...... , ...... .
2.Găsiţi cât mai multe numere formate din sute, zeci şi unităţi, care se pot forma 2.Găsiţi cât mai multe numere formate din sute, zeci şi unităţi, care se
cu numerele 3, 6, 7. pot forma cu numerele 3, 6, 7.

3.Găseşte toate numerele de trei cifre identice . 3.Găseşte toate numerele de trei cifre identice .

4. Scrie răsturnatul numerelor: 4. Scrie răsturnatul numerelor:


18 ...., 289---...., 26---...., 99---....., 18 ...., 289---...., 26---...., 99---.....,
765--....., 755---...., 861---...., 35---...., 765--....., 755---...., 861---...., 35---....,
726--...., 909---....., 726---...., 909---....., 726--...., 909---....., 726---...., 909---.....,