You are on page 1of 6

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?

>
<language lang="cs-CZ">
<entry key="OPTIONS">Možnosti</entry>
<entry key="DOWNLOADS">Stahování souborů</entry>
<entry key="ADDLINKS">Vložit odkazy</entry>
<entry key="BROWSEAND">Prohlížet a stahovat</entry>
<entry key="CAPTURE">Sledovat</entry>
<entry key="DOWNLOADED">Staženo</entry>
<entry key="JOINFILES">Sloučit soubory</entry>
<entry key="MONITORIZECLIP">Sledovat schránku</entry>
<entry key="HELP">Nápověda</entry>
<entry key="TOTAL">Celkem</entry>
<entry key="ABOUT">O programu</entry>
<entry key="CHECKVERSION">Vyhledat aktualizace</entry>
<entry key="SUPPORTEDWEBSITES">Podporované služby</entry>
<entry key="SENDERROR">Zaslat zprávu o chybě nebo nápad na vylepšení</entry>
<entry key="QUIT">Zavřít</entry>
<entry key="OPEN">Otevřít</entry>
<entry key="OPENFOLDER">Otevřít složku</entry>
<entry key="START">Začít stahovat</entry>
<entry key="STOP">Zastavit stahování</entry>
<entry key="CANCEL">Smazat</entry>
<entry key="CLEARCOMPLETED">Smazat stažené</entry>
<entry key="DELETE">Smazat</entry>
<entry key="DOWNLOADAGAIN">Stáhnout znovu</entry>
<entry key="PRIORITY">Priorita</entry>
<entry key="WRITEPASS">Zapsat heslo</entry>
<entry key="COPYLINK">Kopírovat odkaz</entry>
<entry key="DOWNLOADVIAWEB">Stáhnout odkaz přes web</entry>
<entry key="OPENLINKING">Otevřít linkovací web</entry>
<entry key="VERYHIGH">Nejvyšší</entry>
<entry key="HIGH">Vyšší</entry>
<entry key="NORMAL">Střední</entry>
<entry key="LOW">Nižší</entry>
<entry key="VERYLOW">Nejnižší</entry>
<entry key="FILENAME">Jméno souboru</entry>
<entry key="LINK">Odkaz</entry>
<entry key="STATUS">Stav</entry>
<entry key="PROGRESS">Dokončeno</entry>
<entry key="SPEED">Rychlost</entry>
<entry key="SIZE">Velikost</entry>
<entry key="PATH">Umístění</entry>
<entry key="PASSWORD">Heslo</entry>
<entry key="PRIORITY">Priorita</entry>
<entry key="ESTIMATED">Odhadovaný čas (Estimated)</entry>
<entry key="QUITSURE">Opravdu chcete zavřít aplikaci?</entry>
<entry key="PASTEHERE">Sem vložte jakýkoli text obsahující odkazy, které
chcete stáhnout, nebo adresu webové stránky obsahující požadované odkazy nebo
požadované odkazy přímo:</entry>
<entry key="CLEARTEXT">Smazat text</entry>
<entry key="DETECTLINKS">Hledat odkazy</entry>
<entry key="PASTEDETECT">Vložit a hledat odkazy</entry>
<entry key="AVAILABLE">Dostupnost</entry>
<entry key="SERVER">Server</entry>
<entry key="DOWNLOADSELECTED">Stáhnout vybrané</entry>
<entry key="CHECKALL">Označit vše</entry>
<entry key="UNCHECKALL">Odznačit vše</entry>
<entry key="EMPTYLIST">Vyprázdnit</entry>
<entry key="DOWNLOAD">Stáhnout</entry>
<entry key="DOWNLOADSTOPPED">Stažení zastaveno</entry>
<entry key="DOWNLOADPRIO">Stáhnout s prioritou</entry>
<entry key="REMOVELIST">Odstranit ze seznamu</entry>
<entry key="OPENLINK">Otevřít odkaz v prohlížeči</entry>
<entry key="LINKDETECTED">Zachycen odkaz</entry>
<entry key="BACK">Zpět</entry>
<entry key="NEWTAB">Nová záložka</entry>
<entry key="FORWARD">Vpřed</entry>
<entry key="REFRESH">Obnovit</entry>
<entry key="HOME">Domů</entry>
<entry key="CLOSE">Zavřít</entry>
<entry key="ERRDETECTED">Aplikace zaznamenala chybu.</entry>
<entry key="ERRDETAILS">Podrobnosti chyby</entry>
<entry key="ERRSEND">Zaslat chybu</entry>
<entry key="ERRCOPY">Kopírovat chybu do schránky</entry>
<entry key="ENTERTEXT">Prosíme zadejte následující text</entry>
<entry key="OK">OK</entry>
<entry key="SELECTFILE">Soubor ke sloučení</entry>
<entry key="SELECTFOLDER">Cílová složka</entry>
<entry key="BROWSE">Procházet</entry>
<entry key="DELETEFILES">Smazat zdrojové soubory po sloučení</entry>
<entry key="ERRJOIN">Chyba při sloučení souborů: {0}</entry>
<entry key="JOINCOMPLETED">Sloučení hotovo</entry>
<entry key="LANGUAGE">Jazyk</entry>
<entry key="DEFAULTFOLDER">Složka pro ukládání stažených souborů</entry>
<entry key="LIMITSPEED">Omezit rychlost stahování na </entry>
<entry key="MINIMIZETRAY">Minimalizovat do systray</entry>
<entry key="CONCURRENT">Počet souběžných stahování</entry>
<entry key="CONCURRENTSITE">Počet souběžných stahování z jedné
stránky</entry>
<entry key="NRETRY">Počet opakování při neúspěchu</entry>
<entry key="USER">Uživatel</entry>
<entry key="PASSWORD">Heslo</entry>
<entry key="PASSTEXT">Tato možnost umožňuje zapsat heslo k souboru, abyste ho
nezapomněli. Např. u heslem chráněného archivu můžete heslo zapsat sem a až bude
stažen, použít ho pro rozbalení</entry>
<entry key="COMPLETED">Hotovo</entry>
<entry key="DOWNLOADING">Stahování</entry>
<entry key="DOWNLOADERROR">Chyba</entry>
<entry key="STOPPED">Zastaveno</entry>
<entry key="CONNECTING">Připojování</entry>
<entry key="QUEUED">Ve frontě</entry>
<entry key="WAITING">Čekání</entry>
<entry key="FILEDOWNLOADED">Soubor stažen {0}</entry>
<entry key="ALREADYDOWN">{0} už se stahuje</entry>
<entry key="UPDSDB">Existuje aktualizace databáze serverů, automaticky
aktualizuji...</entry>
<entry key="SITESUPDATED">Databáze serverů aktualizována. Prosím, restartujte
Mipony.</entry>
<entry key="DOWNLIMIT">Dosažen limit stahování {0}</entry>
<entry key="TEMPUNAVAILABLE">Soubor dočasně nedostupný {0}</entry>
<entry key="FILENOTFOUND">Soubor nenalezen {0}</entry>
<entry key="ERRDOWNLOADING">Chyba stahování {0}</entry>
<entry key="PREMIUMONLY">Soubor pouze pro uživatele Premium {0}</entry>
<entry key="PREMIUMFAILED">Premium stažení selhalo u souboru {0}</entry>
<entry key="SEARCH">Hledat</entry>
<entry key="TOSNOT">Ještě jste nepřečetl a neodsouhlasil Podmínky služby
{0}</entry>
<entry key="READTOS">Přečtěte a přijměte Podmínky služby {0}</entry>
<entry key="ACCEPTTOS">Přijímám Podmínky služby</entry>
<entry key="TOSTITLE">Podmínky služby nejsou přijaty</entry>
<entry key="SUGGESTSITE">Doporučit hostingového providera zdarma</entry>
<entry key="NEWVERSION">Existuje novější verze</entry>
<entry key="UPGRADENOW">Chcete aktualizovat nyní?</entry>
<entry key="NONEWVERSION">Používáte aktuální verzi.</entry>
<entry key="CANCELSURE">Opravdu chcete zrušit stahování {0}</entry>
<entry key="LINKSWINDOW">Okno odkazů</entry>
<entry key="CONTAINERFILES">Soubory kontejnerů s odkazy</entry>
<entry key="OPENCONTAINER">Otevřít kontejner s odkazy</entry>
<entry key="CLEAREXITING">Smazat hotové při zavření</entry>
<entry key="PREMIUM">S účty Premium můžete stahovat plnou rychlostí bez
limitů a čekání</entry>
<entry key="GETPREMIUM">Získejte Premium účet {0}</entry>
<entry key="DOWNLOADWITH">Stáhnout s Mipony</entry>
<entry key="ADDTOIEMENU">Přidat volbu "Stáhnout s Mipony" do menu Internet
Exploreru</entry>
<entry key="PREMIUMAUTHFAILED">Chyba přihlášení do Premium účtu {0}</entry>
<entry key="FAVORITES">Oblíbené</entry>
<entry key="ORGANIZE">Organizovat</entry>
<entry key="ADD">Přidat</entry>
<entry key="ERRUNCOMPRESSPASS">Nelze rozbalit {0} špatné heslo</entry>
<entry key="ERRUNCOMPRESS">Chyba při rozbalení souboru: {0}</entry>
<entry key="PLEASEPASS">Zadejte prosím heslo pro rozbalení souboru </entry>
<entry key="EXTRACTOK">{0} úspěšně rozbalen</entry>
<entry key="MISSVOLUME">Neznámé umístění (Missing volume)</entry>
<entry key="AUTOEXTRACT">Automatické rozbalení</entry>
<entry key="EXTRACTRAR">Automaticky rozbalit RAR archivy po stažení</entry>
<entry key="EXTRACTFOLDER">Složka pro rozbalení</entry>
<entry key="EXTRACTINCOMING">Rozbalit do příchozí složky</entry>
<entry key="EXTRACTSPECIFY">Vybrat složku</entry>
<entry key="CREATESUBFOLDER">Vytvořit podsložku podle jména souboru</entry>
<entry key="DELETEDOWNLOADED">Smazat stažené soubory po rozbalení</entry>
<entry key="USEPASSLIST">Pro rozbalování použijte tento seznam hesel. Pokud
žádné z těchto hesel nezabere, Mipony se zeptá na heslo. Seznam automaticky narůstá
použitými hesly.</entry>
<entry key="MAIN">Hlavní</entry>
<entry key="ADVANCED">Pokročilé</entry>
<entry key="SHUTDOWNCOMPLETE">Vypnout počítač po stažení všech
souborů</entry>
<entry key="ALLOWSHUTDOWN">Aktivací této možnosti zajistíte vypnutí počítače
po dokončení všech stahování. ¿Chcete tuto možnost aktivovat?</entry>
<entry key="DOWNLOADSCOMPLETED">Všechna stahování hotova</entry>
<entry key="ABOUTSHUTDOWN">Mipony se chystá vypnout počítač za </entry>
<entry key="SHUTINGDOWN">Vypínání počítače</entry>
<entry key="CANCELSHUTDOWN">Zrušit vypnutí</entry>
<entry key="DOWNLOADSELFOLDER">Stáhnout vybrané do složky</entry>
<entry key="SELECTEDFILES">Vybrané soubory</entry>
<entry key="WILLBESAVED">budou uloženy v podsložce </entry>
<entry key="INSIDE">umístěné v </entry>
<entry key="FOLDERNOTCREATED">Cílová složka nelze vytvořit</entry>
<entry key="DELETESURE">Opravdu chcete smazat {0} z pevného disku</entry>
<entry key="SHOWNOTIFICATIONS">Zobrazovat upozornění</entry>
<entry key="FILEEXISTS">Soubor už existuje</entry>
<entry key="ALREADYDOWNLOADING">V seznamu stahování existuje soubor stejného
jména a umístění. Co chcete dělat?</entry>
<entry key="ALREADYDOWNLOADED">V seznamu stahování existuje soubor stejného
jména a umístění. Co chcete dělat?</entry>
<entry key="CHANGENAME">Stáhnout soubor pod jiným jménem</entry>
<entry key="CHANGEFOLDER">Stáhnout soubor do jiné složky</entry>
<entry key="NEWNAME">Nový název</entry>
<entry key="CANCELDOWNLOADING">Zrušit stahování a stáhnout tento</entry>
<entry key="OVEWRITEDOWNLOADED">Přepsat stažený soubor</entry>
<entry key="AUTOSTART">Spouštět Mipony při startu Windows</entry>
<entry key="MOVEUP">Posunout nahoru</entry>
<entry key="MOVEDOWN">Posunout dolů</entry>
<entry key="MOVETOP">Posunout na začátek</entry>
<entry key="MOVEBOTTOM">Posunout na konec</entry>
<entry key="RECHECK">Znovu zkontrolovat dostupnost</entry>
<entry key="NOTPREMIUM">Pokud nemáte účet Premium, ale účet s nějakými
výhodami, můžete sem zadat uživatelské jméno a heslo. Mipony je použije pro co
nejlepší stahování</entry>
<entry key="ORDERLIST">Stahovat soubory podle pořadí v seznamu</entry>
<entry key="ORDERPRIO">K určení pořadí použít priority </entry>
<entry key="ORDERLISTH">Tato možnost posouvá položky v seznamu stahování
nahoru a dolů</entry>
<entry key="ORDERPRIOH">Tato možnost kliknutím na sloupec v záhlaví řadí
položky podle daného sloupce</entry>
<entry key="LOGINFAILED">Špatný uživatel a heslo pro {0}</entry>
<entry key="DATE">Datum</entry>
<entry key="HISTORY">Historie</entry>
<entry key="CLEARHISTORY">Smazat historii</entry>
<entry key="SAVEHISTORY">Ukládat historii stažených souborů</entry>
<entry key="DAYS">dní</entry>
<entry key="AUTOCHECK">Automatická kontrola</entry>
<entry key="LINKINTERCHANGEABLE">Toto je kombinovatelný odkaz</entry>
<entry key="INTERCHANGEABLETXT">Bude zařazen do fronty na stažení, když však
jiný ze souborů stejného jména už bude stažen, bude také označen jako stažený. Díky
této možnosti se stáhne jen jeden soubor jednoho jména (první dokončený)</entry>
<entry key="INTERCHANGEABLECOMPLETED">{0} Kombinovatelné odkazy {1} označeny
jako hotové</entry>
<entry key="USEPROXY">Použít proxy server</entry>
<entry key="PROXYCONF">Konfigurace proxy</entry>
<entry key="PORT">Port</entry>
<entry key="OPTIONAL">Volitelné</entry>
<entry key="REMOVEFROMHISTORY">Odstranit z historie</entry>
<entry key="APPLYALL">Použít na všechny odkazy </entry>
<entry key="STARTMINIMIZED">Spustit minimizovaně</entry>
<entry key="ENABLESCHEDULER">Povolit plánovač</entry>
<entry key="PERIOD">Doba</entry>
<entry key="PARAMETER">Parametr</entry>
<entry key="ACTION">Akce</entry>
<entry key="TIME">Čas</entry>
<entry key="NEWTASK">Nový úkol</entry>
<entry key="SCHEDULER">Plánovač</entry>
<entry key="DAILY">Denně</entry>
<entry key="ONCE">Jednou</entry>
<entry key="STARTALL">Začít stahovat</entry>
<entry key="STOPALL">Zastavit stahování</entry>
<entry key="CHANGESPEED">Změnit omezení rychlosti</entry>
<entry key="REMOVESPEEDLIMIT">Odstranit omezení rychlosti</entry>
<entry key="CLOSEANDSHUTDOWN">Zavřít a vypnout počítač</entry>
<entry key="WAITENDDOWNLOADSANDSHUTDOWN">Dokončit stahování a vypnout
počítač</entry>
<entry key="UNLIMITED">Neomezeně</entry>
<entry key="OTHERVALUE">Jiná hodnota</entry>
<entry key="CAPTCHASOUND">Přehrát zvuk při požadavku na captcha</entry>
<entry key="CAPTCHAVISIBLE">Okno s captcha vždy navrchu</entry>
<entry key="ENABLECLICKNLOAD">Povolit funkci "Click'n'Load"</entry>
<entry key="BRINGTOFRONT">Přenést Mipony do popředí při zachycení
odkazu</entry>
<entry key="CLICKNLOADERR">Click'N'Load nelze zavést, monitoruje už jiný
program</entry>
<entry key="SESSION">Sezení</entry>
<entry key="RESET">Vynulovat</entry>
<entry key="RESETALL">Vynulovat vše</entry>
<entry key="RESETSESSION">Vynulovat sezení</entry>
<entry key="RESETTOTAL">Vynulovat celkové</entry>
<entry key="EXPANDALL">Rozbalit vše</entry>
<entry key="COLLAPSEALL">Sbalit vše</entry>
<entry key="DOWNLOADSPEED">Rychost stahování</entry>
<entry key="DOWNLOADAVERAGE">Průměrná rychlost stahování</entry>
<entry key="STATISTICS">Statistiky</entry>
<entry key="UPTIME">Spuštěno</entry>
<entry key="HOURS">hodin</entry>
<entry key="MINUTES">minut</entry>
<entry key="SECONDS">sekund</entry>
<entry key="GROUPBY">Seskupit podle</entry>
<entry key="HOST">Server</entry>
<entry key="FILES">Souborů</entry>
<entry key="SERIES">Series</entry>
<entry key="NOGROUP">Neseskupovat</entry>
<entry key="DOWNLOADFOLDER">Cílové složky</entry>
<entry key="HIBERNATEOPT">Hibernovat počítač místo vypnutí</entry>
<entry key="CATEGORY">Kategorie</entry>
<entry key="MANAGECATEGORIES">Spravovat kategorie</entry>
<entry key="NEWCATEGORY">Nová kategorie</entry>
<entry key="CATEGORYFOLDER">Standardní složka pro ukládání souborů této
kategorie</entry>
<entry key="AUTOSELECTCAT">Soubory s některými z těchto slov v názvu budou
automaticky zařazeny do této kategorie</entry>
<entry key="REMOVECATEGORY">Odstranit kategorii</entry>
<entry key="UNCATEGORIZED">Nezařazeno</entry>
<entry key="TOTALSIZE">Celková velikost vzbraných souborů</entry>
<entry key="FREEDISK">Volné místo na disku {0}</entry>
<entry key="NAME">Jméno</entry>
<entry key="DOWNLOADCATEGORY">Stáhnout do kategorie</entry>
<entry key="CHANGEFILENAME">Přejmenovat</entry>
<entry key="CURRENTNAME">Aktuální jméno</entry>
<entry key="RENAMEMULTIPLE">Přejmenovat více souborů</entry>
<entry key="FILESTORENAME">Soubory k přejmenování</entry>
<entry key="REPLACE">Nahradit:</entry>
<entry key="WITH">Čím:</entry>
<entry key="RENAMEDFILES">Přejmenované soubory</entry>
<entry key="REMOVEUNAVAILABLE">Odstranit nedostupné odkazy</entry>
<entry key="REMOVEUNCHECKED">Odstranit nevybrané odkazy</entry>
<entry key="INTERCHANGEABLES">Kombinovatelné odkazy</entry>
<entry key="EXPORTLIST">Exportovat/Zálohovat seznam stahování</entry>
<entry key="IMPORTLIST">Importovat seznam stahování</entry>
<entry key="STARTALL">Začít stahovat</entry>
<entry key="STOPALL">Zastavit stahování</entry>
<entry key="PAUSE">Pozastavit</entry>
<entry key="REMOTECONTROL">Vzdálený přístup</entry>
<entry key="ENABLEWEBINTERFACE">Povolit webové rozhraní</entry>
<entry key="WEBINTERFACEPASS">Heslo k webovému rozhraní</entry>
<entry key="WEBINTERFACEPORT">Port webového rozhraní</entry>
<entry key="LOCALADDRESS">Lokální adresa</entry>
<entry key="EXTERNALADDRESS">Externí adresa</entry>
<entry key="GETEXTERNALADDRESS">Získejte externí adresu</entry>
<entry key="PENDING">Čekání</entry>
<entry key="WEBPORTHELP">Pro vzdálený přístup k Mipony potřebujete nastavený
otevřený TCP port v bráně firewall a/nebo v routeru</entry>
</language>