Panduan Keselamatan Komputer

http://perniagaan-online.net Page 1

Undang-undang dan penafian

Tidak dibenarkan membuat keluaran semula bagi tujuan komersil atau sebarang bentuk sebaran percuma. Sama ada sebahagiannya atau keseluruhannya. Menjalankan sebarang bentuk salinan semula untuk tujuan komersil atau sebaran lain, atau mengubahsuai dengan apa-apa cara bagi tujuan salinan dan sebaran tanpa kebenaran. Tiada sebarang jaminan dengan panduan ini kepada pengguna atau mana-mana individu. Ini kerana masing-masing mempunyai perbezaan kemahiran, pengetahuan, pengalaman dan factor kemanusiaan. Oleh itu pihak kami tidak akan bertanggungjawab keatas kerugian, kerosakan, kehilangan atau sebarang risiko kepada mana-mana individu yang timbul akibat dari kandungan buku ini sama ada secara langsung atau tidak. Buku ini ditulis bagi melahirkan pengguna separa mahir. Latihan adalah diperlukan.

Isi kandungan
1. Pengenalan kepada system perlindungan

2.

Microsoft Windows 7

3.

Windows Defender Pilihan kurungan Ketetapan imbasan masa sebenar Advance Administrator Melihat kurungan Tindakan secara manual 2

Melakukan imbasan

4.

Windows Firewall

5.

Kemaskini windows

6.

Pelaksanaan nyahinstall

7.

Defragmenter

8.

Pembersihan cakera

9.

System restore

10. Restore dan backup

11. Pemeriksaan ruang storan

12. Pemeriksaan disk

13. Mengembalikan keadaan asal win

14. Menjaga privasi pelayaran Mozilla firefox Internet explorer

3

18. Mengatasi masalah web bug Langkah pemasangan

19. Rumusan

20. Maksud dan istilah dalam pakej ini

Sistem perlindungan
Setiap PC perlu dipasang antivirus. Dibawah adalah antivirus yang diintegrasikan dengan keupayaan mengesan malware lain termasuk spyware. Tetapi utility keselamatan percuma seperti ini tidak melindungi sepenuhnya dari sudut keselamatan system. Walau bagaimanapun panduan perlindungan system ebook ini akan membuat satu langkah bagi mengurangkan risiko serangan dan enapan malware khususnya PC yang sentiasa dipasang dengan talian internet dan perkongsian storan mudah alih.

Memasang antivirus atau antispyware sahaja tidak mencukupi. Setiap utility ini perlu diketahui ketetapan didalamnya dan cara penggunaan yang betul. Apa yang perlu dilakukan dan diberi perhatian meskipun pengguna PC sentiasa sibuk, bagi memastikan system sentiasa baik dan normal. Jangan sehingga kesibukan harian menyebabkan computer dirumah atau dipejabat menjadi lembab dan tidak produktif. Ini akan merugikan masa dan wang kerana lama kelamaan system tidak dapat digunakan lagi. Atau terpaksa diformat semula.

4

Microsoft Windows 7

Windows 7 (win 7) adalah kesinambungan selepas win vista daripada Windows Corporation. Windows 7 mempunyai beberapa aplikasi keselamatan binaan dalaman seperti windows defender, firewall dan disc clean up.

Pemuka win 7,mempunyai penampilan grafik yang cantik.

Windows defender

Windows defender adalah perisian antisyware binaan dalaman bagi system operasi Microsoft windows 7, mampu mengesan sebarang malware atau program jahat lain melalui imbasan masa sebenar dan imbasan berjadual. Perisian utility binaan dalam ini mempunyai menu dan fungsi umpama perisian keselamatan lain, seperti imbasan, kemaskini fail, penetapan imbasan berjadual, tempat kurungan(kuarantin), default action dan imbasan masa sebenar. Windows defender merupakan perisian antispyware yang

5

diintegrasikan bagi mengesan virus dan spyware disamping menjaga privasi pengguna dan sebagai penghalang kepada sebarang anasir luar (internet) daripada memasuki system.

Cara memaparkan permukaan windows defender.

1. klik start, 2. pilih control panel 3. Paparan pada ‘adjust your computer setting’ klik windows defender.

Pilih windows defender daripada senarai diatas.

6

Permukaan windows defender dipaparkan.

Setiap antivirus atau antispyware hendaklah dibuat ketetapan bagi menjalankan fungsi yang dikehendaki pengguna mengikut pilihan sedia ada.

Lakukan penetapan bagi memastikan fungsi antivirus ini menjalankan tugas penuh dan berfungsi dengan baik. Terdapat beberapa menu yang disediakan. Sebelum imbasan dan tindakan lain, penetapan perlu dilakukan. Seperti diatas klik pada menu ‘tool’ muncul paparan tools and settings, beberapa menu disediakan.

7

kemudian pilih ‘options’.

8

Dalam paparan options langkah pertama, pastikan tanda betul pada automatically scan my computer (recommended), pilih hari pada (frequency), jam pada (approximate time) dan jenis imbasan pada (type). Untuk memastikan antispyware ini mendapat kemaskini terkini secara automatic sebelum imbasan berjadual terlaksana, pastikan ada tanda betul pada (check for updated definitionsbefore scanning).

Pilihan kurungan

Dalam default actions, adalah perlu membuat pilihan keselamatan bagi sesuatu program yang dikesan oleh antivirus semasa pengguna melakukan aktiviti pengkomputeran sama ada melibatkan online atau tidak. Sila klik pada default actions untuk membuat pemilihan ketetapan.

9

Win defender mampu mengesan sebarang anasir luar biasa yang boleh merosakkan system. Imbasan masa sebenar akan dilakukan apabila antivirus ini mengesan sebarang program berbahaya sebelum tertanam didalam system sama ada semasa pengguna melayari internet atau sambungan peranti mudah alih dilakukan.

Pada pilihan (severe alert items) pilih removes, dan bagi (high alert items) juga pilih removes. Untuk bahagian (medium alert items) dan (low alert items) memadai pilihan kepada quarantine bagi mengurung malware yang dikesan. Pastikan juga tanda betul pada (apply recommended actions).

10

Ketetapan Imbasan masa sebenar

Apabila sesuatu peranti mudah alih disambungkan sama ada jenis cakera optic, thumdrive atau sebarang kad memori, imbasan keselamatan akan dilakukan secara automatic. Sekiranya antivirus dapat mengesan sebarang malware, tetingkap amaran dipaparkan atau program tersebut dikurung atau dibuang. Bergantung kepada ketetapan dan pemilihan pengguna. Pemilihan kepada kuarantin adalah lebih baik kerana pengguna boleh melihat program yang dikesan dan boleh membuat pemilihan memusnah atau terus mengurung.

Klik pada (real time protection) dan tandakan seperti dibawah bagi menentukan imbasan semasa fail dimuat turun dan imbasan keselamatan (pengawasan/pantauan virus) dalam system.

11

Tandakan betul pada ketiga-tiga diatas bagi memastikan perlindungan penuh. Sama ada semasa download di internet atau pengawasan program dalam system.

Tidak perlu membuat ketetapan bahagian ini kecuali atas factor kepentingan tertentu sahaja. • • Excluded files and folders Excluded files types

Advance

12

Bagi mendapat fungsi yang menyeluruh, penetapan hendaklah dibuat di bahagian advanced.

Pastikan tanda betul pada : • • • • • Scan archives files Scan email Scan removeable drives Use heuristics Create restore point

13

Administrator

Tandakan pada use this program. Setelah semua penetapan dilakukan klik save.

Melihat kurungan

Daripada paparan tools and settings, klik quarantine items. Paparan kuarantin dibawah adalah kosong.

14

15

Sekiranya bahagian kuarantin mempunyai virus atau sebarang malware yang dikurung, tindakan selanjutnya adalah klik pada senarai virus yang dipaparkan dan klik remove atau klik sahaja remove all untuk menghapuskan semua malware yang telah dikurung. Tidak semua fail yang ditangkap adalah malware. Kemungkinan juga adalah fail windows atau fail yang berguna. Oleh itu menu restore juga disediakan sekiranya pengguna mengambil keputusan pada sesuatu fail yang dikurung dilepaskan atau dimanfaatkan.

Tindakan secara manual

Untuk membuat kemaskini manual langkah pertama adalah pastikan computer disambungkan ke internet. klik pada help option dan pilih check for updates.

16

Melakukan imbasan

Setelah penetapan dibuat dan telah dikemaskini, lakukan imbasan dengan klik pada scan. Utility ini akan mengimbas system seperti paparan dibawah.

Setelah imbasan tamat paparan berikut ditunjukkan.

17

Defender tidak mengesan sebarang malware didalam system. Defender menunjukkan jenis imbasan yang diaktifkan, masa imbasan, tempoh imbasan dan jumlah fail yang diimbas. Defender juga memaparkan jadual imbasan yang telah ditetapkan, pengaktifan imbasan sebenar, jenis imbasan yang ditetapkan dan versi fail definisi terakhir yang telah dimuat turun bersama tarikh dan jam kemaskini terakhir.

18

Untuk keluar dari paparan defender klik pangkah berwarna merah sebelah kanan.

19

Windows firewall

Didalam system operasi windows 7 dibekalkan firewall binaan dalam bagi menjaga keselamatan PC daripada digodam. Firewall berfungsi menghalang dan menyekat akses tanpa kebenaran atau secara tidak sah seperti serangan penggodam (hackers), kemasukan virus, spyware atau sebarang malware. Firewall binaan windows ini hanya berfungsi sekiranya penetapan dibuat pada kedudukan on. Firewall akan bertindak dengan fungsinya membenarkan atau menghalang sesuatu maklumat daripada memasuki system. Mengawal dan memantau trafik keluar masuk data serta menghalang kemasukan fail tidak sah atau akses oleh hackers. Firewall dari windows ini boleh dipercayai keberkesanannya menghalang aktiviti hackers atau virus dari memasuki ke computer dan menghalang dari penghantaran fail virus ke computer lain.

20

Buka firewall untuk memastikan fungsi firewall dihidupkan.

21

Pada paparan adjust your computer’s settings klik windows firewall.

Pastikan windows firewall state adalah on.

22

Setiap kebenaran yang diberikan mempunyai risiko tersendiri.

23

Cuba kurangkan fungsi allow program to communicate through windows firewall. Tanda betul pada program penting sahaja. Kurangkan lain-lain penambahan program bagi mengurangkan risiko terdedah kepada sebarang ancaman talian.

24

klik pada change notification setting. Paparan customize setting for each type of network dan pastikan public network location setting adalah (on). Tanda bulat biru berada pada turn on windows firewall dan tanda betul pada notify me when windows firewall blocks a new program.

Apabila semua ketetapan telah dilaksanakan pastikan klik pada ok/save bagi mengesahkan ketetapan. Untuk keluar dari pemuka firewall klik tanda pangkah (merah) kanan.

Kemaskini windows

Kemas kini fail windows dan fail aplikasi terutama melibatkan fungsi windows sebagai aplikasi tambahan dalam windows adalah keutamaan penting dalam usaha menjaga system dari anasir yang tidak sihat. Memastikan kestabilan, 25

keselamatan system dan prestasi system windows terpelihara. Ketetapan kepada fungsi automatic bagi memainkan peranan muat turun dan pasang adalah satu kemudahan dan memastikan fungsi win berjalan dengan baik tanpa gangguan dari ancaman luar. Kekerapan kemaskini dapat memberi perlindungan dari sebarang ancaman terutama fail security. Kemas kini win juga dapat memperbaiki fail yang telah rosak atau menggantikannya. Setting automatic memerlukan sambungan talian internet.

Untuk memasuki paparan win update dari tetingkap adjust your computer settings cari windows updates daripada senarai tetingkap tersebut. Didalam pemuka windows update ditunjukan data tarikh dan jam akhir kemaskini yang telah dijalankan. Terdapat fail yang Berjaya diinstall dan gagal diinstall menerusi review your update history.

26

Lakukan ketetapan dengan klik pada change settings setelah memasuki paparan choose how windows can install updates pilih in stall update automatically (recommended) pada bahagian important update untuk mendapatkan kemaskini automatic.

27

Bagi pengguna yang jarang menggunakan computer bersama talian internet adalah wajar memilih every day pada bahagian install new updates. Pastikan pemilihan jam adalah pada masa penggunaan bertalian internet. Seterusnya klik tanda betul pada lain-lain pilihan seperti diatas. Dan seterusnya klik ok.

Pada paparan windows updates klik pada check for updates.

28

Klik pada install updates.

Sekiranya Berjaya membuat kemaskini manual ini, paparan akan muncul seperti dibawah.

29

Untuk melihat fail kemas kini yang belum diinstall klik pada review optional updates. Paparan select the updates you want to install muncul. Jika hendak membuat pemasangan fail ini, klik pada kotak kecil untuk membuat tanda betul pada fail yang hendak dipasang. Dan seterusnya klik ok.

Sekarang muncul tetingkap pada windows updates, klik install updates.

30

Muat turun akan dijalankan. Tunggu sehingga muat turun selesai 100%.

Apabila muat turun fail Berjaya 100%, fail tersebut akan diinstall ke system. Computer meminta kebenaran untuk restart bagi mendapatkan keberkesanan atau melengkapkan kaedah pemasangan.

31

Setelah restart dijalankan masuk ke windows updates semula, dan klik pada view updates history. Tetingkap review your updates history akan menyenaraikan fail yang Berjaya dipasang dan yang gagal. Klik ok.

Sekarang daripada paparan windows updates klik pada installed updates. Disini disenaraikan fail-fail kemas kini yang telah dimuat turun dan diinstall dengan jayanya terutama fail keselamatan windows.

32

Sekiranya pengguna hendak menambah fungsi win, klik pada turn windows feature on or off. Pilih senarai yang dibekalkan dengan membuat tanda betul pada kotak kecil yang disediakan. Klik ok.

33

Proses permintaan dipaparkan tunggu sehingga tetingkap dibawah hilang.

Untuk keluar klik tanda pangkah (merah) kanan.

Lawati paparan windows updates dari masa ke semasa bergantung kepada kelapangan untuk memastikan semua update penting dipasang ke system.

34

Melaksanakan nyahinstall

Tidak semestinya semua aplikasi yang dipasang adalah untuk selamanya. Sesetengah pengguna PC hanya sekadar mencuba sesuatu aplikasi atau sesuatu aplikasi tidak digunakan lagi. Kemungkinan tidak lagi relevan dengan rutin pengkomputeran semasa atau fungsi perisian tersebut tidak diperlukan lagi.

Nyahinstall sesuatu perisian menjadi perlu apabila timbul masalah konflik perisian. Lebih-lebih lagi perisian antivirus yang dipasang dan dikesan menjadi penyebab kepada masalah ini. Nyahinstall perlu dijalankan terhadap perisian yang dikenalpasti menyebabkan berlakunya konflik perisian. Sesuatu perisian boleh dikesan menyebabkan masalah seperti ini apabila ada dua antivirus yang dipasang. Terutamanya apabila dilengkapkan dengan fail kemaskini.

Konflik perisian menyebabkan windows tergantung (hang), lembab, atau system tidak berfungsi dengan normal. Biasanya konflik ini disebabkan pemasangan dua antivirus atau dua aplikasi yang mempunyai fungsi sama.

Cara menjalankan nyahinstall • • • • • Klik pada menu start Pilih control panel Kemudian dalam pemuka adjust your computer’s settings klik pada programs and features. Paparan uninstall or change a program ditunjukan bersama senarai aplikasi yang telah dipasang. Klik pada senarai aplikasi yang hendak dibuang (nyahinstall). 35

Kemudian klik kanan tetikus dan klik uninstall.

Contoh yang ditunjukan disini adalah membuang (nyahinstall) registry mechanic . Apabila klik kanan tetikus dan klik pada uninstall paparan special offer for registry mechanic dipaparkan pada tetingkap kecil. Untuk meneruskan uninstall klik saja pada menu no, please uninstall. Tunggu sehingga proses uninstall dijalankan.

36

Untuk meneruskan nyahinstall klik pada butang no, please uninstall.

Nyahinstall pada drivercure adalah apabila klik pada uninstall beberapa tetingkap pertanyaan muncul dengan memujuk untuk tidak uninstall aplikasi tersebut.

Paparan ini mengesyorkan tindakan tidak. Namun sekiranya pilihan dibuat pada yes, paparan berikut pula muncul.

37

Paparan ini juga mengesyorkan tidak melakukan nyahpasang dengan meminta klik pada no. Apabila dipilih pada yes muncul tetingkap untuk proses nyahinstall.

Untuk meneruskan proses membuang (nyahinstall) aplikasi yang dipilih tadi klik pada uninstall.

38

Proses nyah pasang akan dilakukan sehingga selesai. Apabila prosesnya tamat klik close.

Defragmenter

Langkah ke paparan defragmenter adalah seperti berikut: • • • • • Klik start Pilih all program Kemudian ke accessories Dan ke system tools Terus klik pada disc defragmenter

39

Tujuan penggunaan defragmenter adalah membuat penyusunan fail kepada lebih cekap dan tersusun bagi pengurangan beban muatan data yang besar yang mana tindakan ini boleh mengurangkan keperluan ruang kapasiti HDD yang diperlukan bagi menempatkan fail-fail dalam system. Dengan ini system menjadi lebih lancar dan stabil.

Sebelum melaksanakan proses defragment klik pada configure schedule untuk membuat ketetapan berjadual susunan fail.

40

Pada paparan disk defragmenter schedule configuration tentukan frequency, hari dan masa. Kemudian klik pada butang select disk untuk pemilihan lokasi.

41

Setelah pilih lokasi (disk) klik ok, pada paparan disk defragmenter schedule configuration klik ok. Muncul disk defragmenter dan klik pada disk C dan klik analyze disk.

42

Proses analisis data dijalankan. Setelah selesai klik pada defragment disk untuk menjalankan proses defragment.

43

Proses defragmenting akan dijalankan satu persatu sehingga proses selesai. Setelah selesai lakukan proses yang sama pada lokasi (disk) lain. Untuk menutup tetingkap ini klik butang close.

Pembersihan cakera

Fail sampah atau sementara yang pelbagai jenis wajar dibersihkan bagi mengurangkan beban muatan besar ruang kapasiti cakera keras. Pembersihan juga boleh dilakukan terhadap fail yang tidak boleh didelete cara biasa seperti fail nyahinstall yang melekat pada system.

Fail sementara pelayaran, dokumen sementara, cookies tertentu dan sebagainya, perlu dibersihkan bagi menjaga privasi pengguna. Untuk fungsi ini win 7 menyediakan kemudahan disc clean up binaan dalam. Fungsi disc clean up antaranya menjimatkan ruang cakera, peningkatan prestasi dan perlindungan data pengguna daripada terlepas ke hackers. 44

Cara memasuki tetingkap win 7 : Klik start diikuti accessories kemudian ke folder tools dan cari disc cleaner.

Pemilihan C atau mana-mana storan mudah alih. Klik ok untuk membuat pengiraan fail.

Tunggu hingga selesai.

45

Senarai fail untuk dimusnahkan. Pengguna boleh menambah atau mengurangkan mana-mana jenis fail. Tanda betul pada petak menunjukan fail-fail yang dinyatakan akan dimusnahkan. Fail-fail yang disarankan adalah fail program download, fail sementara pelayaran dan fail delete. Klik view files untuk melihat fail yang dimaksudkan. Dan untuk langkah musnah klik ok.

46

Apabila pengguna mengklik butang ok, muncul tetingkap perbualan, setelah pasti klik butang delete files. Dan tetingkap proses pembersihan fail dipaparkan, semua fail yang diberi tanda betul tadi dimusnahkan.

Pembersihan fail sedang dijalankan.

47

Paparan pembersihan fail di desktop.

Amaran:

Penggunaan disk cleaner harus berhati-hati kerana sekiranya pembersihan melibatkan fail penting dalam fungsi system, akan menyebabkan kerosakan atau bencana besar. Boleh melumpuhkan system atau sesuatu fungsi hilang. Pastikan anda mengetahui setiap fail yang dibersihkan, agar kerosakan dapat dipulihkan.

System restore

Penyimpanan system adalah penyediaan binaan dalam win 7 bagi tujuan penyimpanan fail dan ketetapan yang telah dibuat. Tidak memberi kesan atau perubahan pada fail pengguna.

Penggunaan PC yang berterusan disusuli aktiviti pengkomputeran yang mungkin menyebabkan perubahan kepada aplikasi atau ketetapan boleh mendatangkan kesan negative terhadap system. Disinilah pentingnya penyimpanan system dilakukan untuk mengembalikan system kepada ketetapan normal.ciri perlindungan system menjadi perlu memandangkan system akan berlaku perubahan yang tidak dijangka apabila kesilapan dilakukan secara tidak sengaja.

48

Perlindungan system akan membantu memperbaiki masalah didalam system. Tindakan ini tidak memberi kesan kepada data pengguna.

Untuk membuka tetingkap diatas klik start, pilih all accessories, pilih system tool dan klik pada system restore.

program,

cari

Pastikan recommended restore. Sekiranya ingin kekalkan tarikh dan aplikasi yang telah terpasang. Dibawah adalah contoh kepada pemilihan ke choose a different restore point.

49

Paparan pada restore system files and setting. Klik next

50

Pada paparan diatas terdapat kotak kecil, tandakan betul untuk melihat penyimpanan fail-fail lain, kemudian klik next.

51

Tetingkap ini meminta pengesahan pengguna untuk restore. Klik finish. Dan kekotak kecil prepairing to restore muncul dan restart dijalankan untuk melengkapkan pembinaan. Apabila selesai restart, atau windows dihidupkan semula muncul satu tetingkap kecil yang memaklumkan penyimpanan Berjaya dijalankan. Klik close.

52

Restore dan back up

Melakukan pendua bagi fail-fail perlu adalah langkah awal bagi menyelamat system dan fail penting pengguna. Pendua boleh dijalankan pada internal HDD (back up dalam computer), external HDD (hard disc luaran) atau cakera keras mudah alih, writeable CD, DVD (CD atau DVD recordable), USB flash drive atau thumdrive atau menerusi rangkaian Microsoft server. Langkah awal persiapan dari sebarang kemungkinan bencana terhadap system sama ada ancaman talian atau kecuaian pengguna yang menyebabkan kerosakan system operasi atau fail-fail.

Tujuan Restore dan back up

Penyimpanan fail pendua sebagai langkah awal menyelamatkan PC daripada sebarang kemungkinan bencana yang meliputi fail system, ketetapan dan fail pengguna. Boleh dijalankan didalam computer, system lain, storan mudah alih lain seperti cakera keras mudah alih, USB flash drive atau thumdrive, CD atau DVD recordable, atau hard disc computer.

Disini ditunjukan cara back up image ( salinan pendua lengkap) pada removeable hard disc.

53

Dalam paparan back up or restore your files, klik pada create a system image.

54

Paparan where do you want to save the back up. Pilih on a hard disk dan pastikan lokasi yang dikehendaki adalah betul. Dan klik next.

Disebabkan pemilihan tadi adalah pada F, jadi paparan diatas memaklumkan your backups are being saved on new volume (F). bermaksud data dari C akan disalin sebagai pendua ke F. Setelah ditentukan semuanya adalah betul klik next. 55

Bahagian ini untuk mengesahkan sama ada back up diteruskan atau tidak. Daripada maklumat yang ditunjukan data dari C disalin sebagai pendua ke F (back up imej). Untuk meneruskan dan mengesahkan back up, klik pada butang yang disyorkan (start backup).

56

Back up imej sedang dijalankan daripada HDD system ke HDD external. Tunggu sehingga proses penghantaran selesai.

Back up luaran (diluar system) adalah lebih baik kerana menjimatkan ruang storan computer. Back up luaran menjamin kerana sekiranya HDD dalaman computer rosak, pendua masih boleh digunakan.

Paparan tetingkap meminta persetujuan berkenaan pembaikan pada system sebagai satu lagi langkah awal persiapan menghadapi sebarang kemungkinan. Klik yes. 57

Disc (cakera liut) digunakan apabila system operasi bermasalah.paparan mengarahkan supaya disc kosong dimasukkan untuk menjadi penyelamat apabila kerosakan teruk pada system.

Masukan recordable disc (disc kosong) dan klik create disc.

58

Pendua sedang dibuat.

59

Mempelawa pengguna untuk melihat data dalam disc yang baru dicipta tadi. Klik open folder to view files untuk melihat fail didalamnya.

Paparan fail record dalam CD yang dibina. Untuk keluar klik pangkah. 60

Repair system telah siap klik close sahaja untuk keluar.

Menunjukan system repair telah lengkap, klik ok.

61

Tetingkap diatas memaparkan back up telah Berjaya dilengkapkan. Klik close.

Sekarang CD boleh dikeluarkan. CD ini boleh digunakan apabila win rosak atau tidak dapat melepasi system boot. Semua data back up telah disimpan didalam hard disk mudah alih. Perlu dijaga dan disimpan dengan baik agar tidak menghadapi kesukaran apabila diperlukan nanti. Back up ini meliputi fail system dan fail pengguna.

Untuk keluar daripada tetingkap backup or restore your files klik pangkah merah kanan.

PEMERIKSAAN RUANG STORAN
Untuk mendapat fungsi terbaik PC (prestasi) memerlukan ruang kosong pada storan mencukupi sekitar 50%. Ruang storan yang hampir penuh akan menyebabkan prestasi komputer menurun. Oleh itu semakan ruang storan diperlukan untuk memastikan ruang kosong storan terpelihara dan mencapai tahap prestasi terbaik. Penggunaan komputer dari masa ke semasa 62

menyebabkan data yang disimpan semakin besar yang mana penyimpanan data dan fail.

Klik computer>klik kanan tetikus mengikut pemacu yang ingin dilihat>(ruang dipamerkan dalam capacity)

untuk membuat semakan pada local disk C ( OS dan program files), klik kanan tetikus dan pilih properties.

63

Rajah diatas menunjukan ruang kosong sebanyak 120gb manakala ruang yang simpanan baru mencapai 25.8 gb Pada drive C. lakukan langkah yang sama untuk semakan lain-lain drive.

PEMERIKSAAN DISK
Satu utility penting dalam windows adalah check disk. Digunakan untuk mengimbas hard disk ( cakera keras). Tugas yang dijalankan adalah memeriksa kerosakan atau ralat.

64

Sekiranya terdapat ruang storan yang rosak kemungkinan calar dan lain-lain, utility ini akan tandakan bahagian yang rosak dan komputer tidak akan menyimpan data / fail diruang tersebut. Berkenaan ralat pula, komputer akan memperbaiki ralat tersebut secara automatik.

Gerak kerja: Dari my computer klik kanan tetikus pilih open dan pada local disc C, klik kanan pilih properties pada tetingkap local disc C, klik tab tools.

65

melalui tetingkap disc C, anda boleh memeriksa disk, menyusun semula fail atau melakukan back up data win. Panduan disini mengenai error checking (pemeriksaan disk). Untuk itu klik pada butang check now.

Satu tetingkap pertanyaan mengikut persetujuan pilihan pengguna sama ada memperbaiki atau tidak. Tandakan betul pada kotak dan pilihan yang diperlukan dan klik butang start. Sekiranya windows sedang digunakan satu paparan tidak membenarkan langkah berkenaan dijalankan. Tetapi meminta persetujuan untuk memeriksa permintaan pada masa akan datang khusus semasa memulakan windows. Untuk melakukan sedemikian klik butang schedule disk check.

66

MENGEMBALIKAN KEADAAN ASAL WIN
Apabila komputer menghadapi masalah yang kemungkinan melibatkan masalah perisian atau system fail, seperti ralat, delete dan sebagainya, boleh diperbaiki semula keadaan itu dengan mengembalikannya dengan cara restore semula seperti keadaan sebelumnya. Untuk mengembalikan keadaan normal ikuti langkah dibawah:

Gerak kerja.

Restart > all program > accessories > system tools > system restore.

Apabila tetingkap system restore dipamerkan….

67

klik next untuk teruskan

68

klik next

69

klik finish untuk menjalankan restore semula ingatan sebelum berlaku masalah tadi. Panduan pada jam dan tarikh yang dipaparkan pada tetingkap tadi.

Sekiranya masih bermasalah perlu membuat pemeriksaan perkakasan.

70

MENJAGA PRIVASI PELAYARAN
Sejarah pelayaran internet patut dihapuskan daripada terpendam didalam system. Tindakan ini dapat menjaga privasi atau peribadi pengguna daripada di curi hackers. Sekiranya data sebegini dapat diketahui oleh orang yang tidak sepatutnya, kemungkinan memberi risiko dari aspek keselamatan rangkaian dan system kewangan digital pengguna.

Untuk rujukan pengguna pelayar mozilla firefox.

Setelah membuat sambungan internet, buka aplikasi pelayar firefox. Kemudian pilih tools dan klik pada options.

71

Pada tetingkap option klik privacy. Kemudian klik pada clear your recent history dan pilih masa pada time range to clear.

Untuk kepastian klik pada butang detail untuk menyemak butiran yang akan dihapuskan. Terdapat beberapa butiran sejarah pelayaran yang perlu 72

dihapuskan. Browsing and download history, form and search history, cookies cache dan active login. Sekiranya hendak delete semua pastikan ditandakan betul pada kotak kecil, kemudian klik pada butang clear now.

Anda juga boleh menghapuskan cookies dengan klik pada remove individual cookies. Anda dibenarkan membuat pilihan untuk menghapuskan semua atau sebahagian sahaja mengikut butang yang disediakan. Sekiranya anda klik pada remove all cookies, semua cookies akan dihapuskan kecuali google.com yang sedang digunakan. Untuk menutup tetingkap ini klik close.

73

Untuk menutup tetingkap options klik ok.

Internet explorer
Bagi pengguna IE, buka pelayar IE dan klik pada safety, pilih delete browsing history.

74

Satu tetingkap bernama delete browsing history, pastikan tanda betul pada kotak kecil untuk menghapuskan senarai tersebut seperti fail sementara pelayaran (temporary internet files), cookies, history, password dan lain-lain.

Kemudian klik butang delete.

75

MENGATASI MASALAH WEB BUG

Aktiviti online boleh diintip meskipun langkah penghapusan cookies dilakukan. Pengintip yang dipasang pada web oleh pentadbir laman web ini boleh menyimpan maklumat yang diletakan atau ditinggalkan oleh pelawat. Ini mengganggu privasi pengguna yang melawat sesuatu laman web. Web bug sentiasa mencari kemungkinan maklumat dan mengutip maklumat pelawat bagi sesuatu tujuan.

Langkah memasang addon ghostery pada pelayar firefox yang mana fungsinya mengintip laman web yang mempunyai pengintip. Inilah tugas ghostery, menjadi pengintip kepada pengintip di laman web. Pentadbir/pencipta laman web sengaja meletakan web bug bagi tujuan mengintip pengunjung yang mengunjungi laman web yang dibinanya atas tujuan mengumpul maklumat peribadi bagi tujuan penipuan.

Web bug adalah grafik laman web atau berupa mesej emel yang dicipta bagi memantau individu yang melawat laman web atau mesej emel. Biasanya grafik web bug tidak kelihatan, hanya sekitar 1x1 piksel. Peranan ghostery tidak membersihkan web bug tetapi sekadar memberi amaran atau memaklumkan kepada pengguna sekiranya laman web yang dikunjungi mempunyai/ dipasang web bug.

Apabila ghostery mengesan sesuatu laman web yang mempunyai web bug ikon hantu bahagian kanan pelayar web bertukar kelabu kepada merah. Antara fungsi lain, mampu mengimbas dan mengesan widget pihak ketiga dan Iklan rangkaian didalam laman web yang dilawati.

Pengguna boleh menyemak senarai yang dipamerkan untuk kepastian sejauhmana intipan dilakukan sama ada web bug telah mengambil maklumat yang telah dimasukan ke dalam laman web tersebut.

76

Langkah pemasangan

Pastikan pelayar web mozilla Sambungkan talian internet.

firefox

dikomputer.

Kemudian

Layari http://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/9609

klik pada add to firefox.

77

klik butang install now.

78

Paparan menunjukan pemasangan sedang dilakukan.

Firefox meminta restart bagi melengkapkan pemasangan, klik pada restart firefox.

79

Rumusan
PC perlukan jenis pertahanan berlainan keupayaan dan kekuatan mengikut fungsi masing-masing. Ketetapan dalaman dan tambahan utility keselamatan lain yang telah menerima setting yang mesra dan selamat. kepelbagaian utility yang terdapat di internet menjadi bingung untuk memilih perisian yang terbaik dan selamat. Kebanyakan pengguna baru tidak tahu akan risiko bahaya dalam aktiviti pelayaran dan penggunaan cara yang betul atau sepatutnya antivirus dan antispyware. Baik yang percuma atau berbayar pengguna hanya tahu memuat turun dan memasang di computer serta membiarkan sahaja utility tersebut menjalankan tugasnya. Apabila timbul masalah diserang pengguna mula mencari jalan untuk menyelesaikannya dengan hanya melakukan imbasan virus tanpa mengambil berat berkenaan update fail pengenalan virus. Apabila antivirus tersebut tidak mengesan sebarang virus pengguna mengesyaki computer mereka telah rosak. Ataupun ada yang telah update tetapi masalah tersebut tetap tidak dapat diselesaikan. Oleh itu, pengguna PC mengambil keputusan untuk tukar antivirus percuma mereka. Atau memasang dua antivirus. Keadaan bertambah teruk apabila berlaku konflik perisian. Buku ini diketengahkan secara berbayar memandangkan kepentingan keprihatinan pengguna untuk berkorban masa dalam mempertahankan hak digital dari dipermainan program berniat jahat.

Maksud dan rujukan pakej Maksud yang dikembangkan dalam buku ini, atau istilah yang diguna pakai adalah secara tidak rasmi, ditulis untuk rujukan dalam pakej ebook ini yang bermula dengan Panduan Keselamatan Komputer, dan beberapa keluaran lagi. http://Perniagaan-online.net/tambahan

80

System
Istilah system yang dimaksudkan adalah computer, PC atau server yang menggunakan sebarang OS sama ada dari windows, linux, Mac atau lain-lain system operasi.

Malware
Singkatan daripada perkataan malicious software bermaksud perisian jahat atau perisian yang ditulis bertujuan merosakan sistem komputer. Sebutan malware memberi erti sebarang jenis virus, spyware atau sebarang perisian yang mendatangkan bahaya pada system.

Virus
Maksud dalam buku ini adalah virus komputer. Disebut sebagai virus kerana sifat virus (malware), menyamai virus biologi yang mana merebak secara berleluasa dalam tempoh singkat. Virus biologi membiak secara berganda daripada jumlah asal. Masuk ke tubuh manusia dan boleh berjangkit ke tubuh manusia lain. Sifat ini sama seperti virus komputer yang akan menyalin dirinya secara berganda apabila berjaya masuk ke sistem komputer dengan menghuni ke fail-fail yang belum dicemari dengan sebarang virus dan menyalin seperti asal untuk merebak ke fail lain. Virus komputer juga boleh menembusi ke sistem digital atau peranti lain melalui pelbagai cara.

Spyware
Program pintar berautomatik. Mampu membuat kawalan penuh terhadap system atau menukar ketetapan pada komputer, merampas pelayar web mangsa dan kebolehan membantu hackers mendapatkan data mangsa tanpa kebenaran.

Virus komputer
Perkataan virus diperluaskan maksud dalam buku ini, secara tidak formal. Virus komputer merangkumi sebarang program sistem digital yang meliputi virus, adware, sebarang jenis Trojan horse, worm, serangan penggodam, 81

penerimaan emel spam, sebarang malware dan lain-lain program yang berbahaya dan tidak berbahaya yang boleh mengganggu sistem normal mana-mana sistem digital. virus dikategorikan sebagai perisian yang tidak dikehendaki atau program tidak sah. Sesuatu program yang disebut sebagai virus adalah apabila mendatangkan bahaya pada sistem, menyebabkan gangguan atau tergendala atau penangguhan dalam aktiviti pengkomputeran.

Antivirus
Diperluaskan secara tidak rasmi, meliputi perisian utility antivirus, perisian antispyware, internet security, perisian pembetulan registry dan sebarang perisian pelindung virus termasuk firewall.

Hackers
Penggodam, pemerhati komputer jauh bagi tujuan negatif, pengakses tanpa kebenaran dan pencuri data sama ada dengan bantuan spyware atau tidak.

Perisian percuma
Mempunyai lesen freeware. Disebut perisian terbuka. Sama ada wajib mendaftar atau tidak. Tidak mewajibkan menderma atau sumbangan kewangan atau bentuk lain. Maksud bagi perisian terbuka bukan dari lesen demo, shareware, trial atau ad-support yang mana membenarkan penggunaan fungsinya yang tidak menyeluruh dan memerlukan lesen untuk penggunaan fungsi penuh.

Perisian pembetulan registry
Aplikasi atau program yang berfungsi memulihkan registri, pembersihan dari virus pada registri, membuat susun atur fail registry, pemulihan fail rosak, mengawal sistem, penghapusan fail sampah bagi menjaga privasi pengguna dan boleh membuat salinan pendua fail system.

82

Spam
Emel yang dihantar tanpa permintaan penerima atau tidak diingini oleh pemilik emel penerima. Emel spam biasanya mempunyai iklan atau unsur iklan yang terkandung virus atau tidak. Penghantaran diselitkan dengan folder atau diletakkan pautan dalam kandungan emel ke laman web tertentu yang mempunyai virus.

Firewall
Sebagai pendinding keselamatan yang menyekat aktiviti hackers. Menapis dan memeriksa trafik data keluar masuk fail. Menyekat dan menghalang kemasukan sebarang fail virus atau program tidak sah.

Hp
Adalah singkatan hand phone. Atau telefon bimbit termasuk PDA atau sebarang alatan perhubungan digital yang boleh diserang program berbahaya, memudaratkan sistem alatan digital atau privasi pengguna.

Antivirus berbayar
Antivirus komersil yang boleh didapati di laman web rasminya atau jualan runcit. Antivirus berbayar telah disatukan dengan fungsi antispyware dan mempunyai fungsi lebih menyeluruh dan selamat. Sut keselamatan yang dimaksudkan meliputi antivirus, internet security dan mobile antivirus.

Kemaskini (update)
Muat turun fail definisi dan pemasangan fail kemas kini untuk sesuatu aplikasi atau program yang dipasang didalam sistem. kemas kini meliputi cara manual atau automatik.

83

Imbasan (scan)
Pemeriksaan fail system, pengesanan bagi pembersihan fail virus atau sebarang malware dan pemulihan fail rosak dalam system yang dijalankan oleh perisian antivirus.

Kuarantin
Mengurung fail. Suatu tempat atau lokasi untuk pengurungan fail yang dikenalpasti sebagai fail virus oleh antivirus.

Unsur serangan virus
Unsur-unsur salah satu atau beberapa perkara yang dilampirkan seperti berlaku ralat, lambat atau tiada tindak balas (response), tergantung (hang), rampasan pelayar web (web hijackers), gagal restart, sistem gagal dimatikan, kegagalan melepasi proses boot, atau perkara-perkara yang mengganggu dan melengahkan aktiviti pengkomputeran.

Delete
Memadam, atau memusnahkan, penghapusan yang merujuk kepada fail virus, fail program atau perkataan yang ditulis, disalin atau diedit dalam aplikasi pemproses kata.

Install
Memasang atau membina sesuatu perisian atau fail bagi kegunaan fungsi tertentu dalam sistem.

Nyahinstall
Nyahpasang atau meleraikan semula binaan perisian bagi maksud tidak install dalam sesuatu program fail. 84

Edit
Pengubahsuaian, tambahan atau pengurangan kepada sesuatu perkataan atau sebarang fail.

System operasi
Suatu program yang menghidupkan computer. Dikenali juga sebagai OS. Berfungsi mengurus semua program-program lain (aplikasi). OS bertindak menjalankan program-program lain dalam satu masa. Berkongsi memori dalaman dengan pelbagai aplikasi. Mengurus masukan dan keluaran peranti computer. Setiap computer perlu dipasang dengan OS sebagai platform sama ada dari linux, windows, ubuntu atau lain-lain system operasi.

Platform
System operasi yang dipasang pada sesebuah computer atau hp pintar.

Aplikasi
Merupakan perisian yang telah dipasang di sesebuah computer untuk fungsi khusus.

Program aplikasi
Aplikasi yang dipasang pada sesebuah computer. Merupakan perisian dari sebarang program yang direka cipta untuk fungsi tertentu bagi dimanfaatkan pengguna dan system. Contoh aplikasi computer seperti perisian FTP, perisian peluncur web, aplikasi pemproses perkataan, aplikasi edit imej dan pelbagai lagi. Aplikasi computer mempunyai fungsi khusus sebagai sokongan atau penambahan fungsi bagi sesebuah system. Sesebuah perisian perlu dipasang (install) pada computer sebelum berfungsi mengikut fungsi khas yang direkabentuk bagi aktiviti pengkomputeran. 85

Registry
Suatu pengkalan data (database) yang digunakan untuk menyimpan ketetapan dan pemilihan bagi versi 32 bit Microsoft windows. Didalam registry mengandungi maklumat dan ketetapan bagi semua perkara seperti perkakasan, perisian, penggunaan dan rujukan kepada computer. Apabila pengguna PC membuat perubahan seperti penetapan pada control panel, system polisi, nyahinstall atau menginstall sebarang perisian, maklumat atau fail dalam registry akan berlaku perubahan.

Imbasan masa sebenar
Imbasan virus semasa sambungan computer dengan sebarang peranti mudah alih atau semasa muat turun fail dari internet.

Imbasan berjadual
Imbasan virus atau sebarang program malware didalam system computer secara automatic mengikut ketetapan masa, kekerapan, jenis imbasan yang telah ditetapkan pengguna.

Automatic update
Kemaskini fail definisi antivirus secara automatic berdasarkan ketetapan, kekerapan dan masa mengikut ketetapan sebelumnya.

86

87

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful