COREMI INTER SA ROVINARI

Instrucţiune de lucru TURNAREA BETONULUI

COD: IL-03 Pag .1... din ..3.. EDITIA : 1 REVIZIA: 0

Scop: Are ca scop realizarea la nivelul şi în condiţiile stabilite de normativele şi standardele în vigoare a lucrărilor de betonare şi respectiv prevenirea înregistrării unor neconformităţi cu consecinţă asupra calităţii lucrărilor. Domeniu de utilizare: Instrucţiunea se aplică la turnarea betoanelor în elemente simple sau armate: fundaţii, elevaţii, stâlpi, sâmburi, centuri, planşee ale structurilor construcţiilor. Documente de referinţă: Legea 10/95 şi Regulamentele de aplicare aprobate prin HGR. PS-01 Controlul documentelor PS-02 Controlul înregistrărilor MSC-01 Manualul sistemului de management al calităţii Definiţii şi abrevieri Definiţii Beton de ciment: material compozit obţinut prin omogenizarea amestecului de ciment, agregate şi apă, format prin întărirea pastei de ciment (ciment şi apă). Pe lângă aceste componente de bază, betonul mai poate conţine adaosuri şi /sau aditivi. Beton proaspăt: starea betonului din momentul amestecării componenţilor până la începutul prizei cimentului din beton. În această perioadă betonul are deformaţie practică şi poate fi compactat prin diverse metode specifice. Beton întărit: material compozit format din pietriş şi o matrice (piatră de ciment şi agregate fine) cu structură de conglomerat, proprietăţi de piatră artificială şi caracterizat prin rezistenţe mecanice evolutive. Ciment: Liant hidraulic, sub formă de de material anorganic fin măcinat. În amestec cu apa formează o pastă care face priză şi se întăreşte prin reacţiile şi procesele de hidratare. Aditiv: produs chimic care se adaugă în beton, în cantităţi mici faţă de masa cimentului, înainte sau în timpul amestecării betonului, în scopul modificării după necesităţi a proprietăţilor în stare proaspătă şi/sau întărită ale betonului. Restul definiţiilor sunt conforme cu SR EN ISO 9000:2001. Abrevieri PC – procedură conexă

Compactarea betonului se va efectua prin vibrare. Compactare manuală. Sunt stabilite şi pregătite măsuri pentru continuarea betonării în cazul unei situaţii accidentale. Cofrajele din lemn. vergele.. • respectarea grosimii stratului de acoperire a armăturilor.. Suprafeţele de beton turnate anterior şi întărite (care vor veni în contact cu betonul proaspăt) se vor curăţa de pojghiţa de lapte de ciment sau de impurităţi.S. EDITIA : 1 REVIZIA: 0 IL – instrucţiune de lucru MSC – Manualul Sistemului de Management al Calităţii RMC – Reprezentantul Managementului Calităţii Responsabilităţi Şeful punctului de lucru: pentru aplicarea prevederilor instrucţiunii. Din mijlocul de transport. beton sau zidărie. ciocănirea cofrajelor se face în următoarelor cazuri: • introducerea în beton a vibratorului nu este posibilă din cauza dimensiunilor secţiunii sau desimii armăturilor. Elaborare Instrucţiune de Lucru Se pregătesc muncitorii privind tehnologia de execuţie. care vor veni în contact cu betonul proaspăt vor fi udate cu apă înainte cu 2-3 ore şi premergător turnării betonului (cu înlăturarea apei rămase în denivelări). Este stabilit locul de descărcare a betonului care nu îndeplineşte condiţiile tehnice stabilite.I.. descărcarea betonului se va face în jgheaburi sau direct în cazul fundaţiilor şi elevaţiilor. în funcţie de caracteristicile elementelor turnate. Materialul de protecţie va fi menţinut permanent în stare umedă. • circularea muncitorilor şi eventual a mijloacelor de transport astfel rezemate ca să nu modifice poziţia armăturilor. cu maiul. În timpul betonării se va urmări: • evitarea deformării sau deplasării armăturilor. • evitarea ciocănirii sau scuturarea armăturilor.3.2. . din . Betonul turnat se va proteja cu prelate sau rogojini. după ce a realizat o rezistenţă care să nu permită aderarea materialului la suprafaţa acoperită. Suprafeţele nu trebuie să prezinte zone necompactate sau segregate. cu respectarea detaliilor de execuţie. • întreruperea accidentală a funcţionării mijloacelor de vibrare..COREMI INTER SA ROVINARI Instrucţiune de lucru TURNAREA BETONULUI COD: IL-03 Pag . şi a măsurilor de securitatea muncii şi P.

Întocmit. . Protecţia suprafeţei formate de cofraje se va realiza prin menţinerea acestora pe poziţie şi se vor uda din timp în timp cu apă pentru a preveni pierderea umezelii de la suprafaţa betonului. dacă există pericolul antrenării pastei de ciment. suprafaţa betonului va fi acoperită cu prelate sau folii de polietilenă.... Aprobat.3. În cazul temperaturilor mai mici decât +50C nu se va proceda la stropirea cu apă. EDITIA : 1 REVIZIA: 0 Umiditatea betonului se va menţine minim 7 zile după turnare. Pe timp ploios.COREMI INTER SA ROVINARI Instrucţiune de lucru TURNAREA BETONULUI COD: IL-03 Pag . ci se vor aplica materiale sau pelicule de protecţie. în funcţie de temperatura mediului şi tipul cimentului utilizat. Data. din . începând cu 2-12ore..3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful