You are on page 1of 1

Statul dac amenința interesele regionale ale Imperiului Roman.

Regele Burebista avea


să se implice în conflictul dintre Cezar și Pompei, susținându-l pe acesta din urmă.
Împăratul roman Iulius Cezar a plănuit ulterior o campanie împotriva dacilor, dar a
fost asasinat în anul 44 î.Hr..

În anul 87 d.Hr. (după Hristos), conducerea statului dac este preluată de Regele
Decebal. Noul stat dac a cauzat, prin jafurile armate pe care le-a făcut la sud de
Dunăre o serie de bătălii cu Imperiul Roman, fiind în final cucerit în anul 106 d.Hr. de
Împăratul roman Traian. Cele mai importante momente ale acestor lupte sunt
evidențiate pe Columna lui Traian din Roma, realizată de către cel mai mare arhitect
al acelor timpuri, Apolodor din Damasc, realizator și al primului pod peste Dunăre, de
la Drobeta. Romanii aveau să ocupe, însă, doar Ardealul şi Oltenia de astăzi, iar restul
teritoriului, să rămână neocupat din motive strategice. Aceste teritorii vor fi locuite de
"dacii liberi", conduși de regi proprii, consemnați de izvoare până la sfârșitul secolului
IV d.Hr.