Rasm Uthmani PENGENALAN Rasm Uthmani ialah tulisan mashaf-mashaf al-Quran yang digunakan dan dipersetujui oleh

Sayyidina Uthman r.a untuk menulis kalimah-kalimah al-Quran dan huruf-hurufnya. Rasm Uthmani juga dikenali sebagai Rasm Istilahi kerana dinisbahkan kepada para sahabat yang bertanggungjawab untuk menulis mashaf-mashaf dengan menggunakan rasm tersebut. Di samping itu, ia juga dinamakan dengan Rasm Tauqifi kerana kebanyakkan ulama berpendapat bahawa rasm tersebut merupakan kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W dan bagindalah yang memerintahkan supaya ia digunakan dalam penulisan alquran pada ketika itu. Dalam Negara Malaysia terdapat berbagai jenis tulisan dan cetakan Al-Quran. Akhir-akhir ini telah disedari bahawa keadaan tersebut boleh membawa kekeliruan dan kadang-kadang langsung kepada penyelewengan terhadap kandungan Al-Quran itu sendiri. Terdapat banyak aduan dari kalangan masyarakat Islam tentang salah baris, salah ejaan, bertambah huruf, perkataan tidak terang dan lain-lain termasuk juga Al-Quran yang terlalu lusuh disimpan tanpa mengambil faedah daripadanya sedikit pun. Atas kesedaran ini, Kerajaan Malaysia telah berusaha mengesyorkan kepada Umat Islam supaya menggunakan Al-Quran dengan tulisan Rasm Uthmani sahaja. Selain daripada dapat menyelaraskan tulisan Al-Quran, Rasm Uthmani juga mempunyai kelebihan dan kesahihannya mengikut sejarah. Dalam tahap penulisan Al-Quran sehingga sepertimana yang terdapat sekarang, ianya melalui empat peringkat. Pertama, penulisan Al-Quran masih belum diletakkan tanda-tanda sebagaimana yang ada sekarang.Kedua, penulisan AlQuran barulah ditandakan titik-titik yang mana telah dipelopori oleh Abu alAswad al-Duali pada zaman Khalifah Marwan bin Hakam.Ketiga, penulisan AlQuran barulah ditandakan Syak(harkat) yang dipelopori oleh Hajjaj bin Yusuf. Dalam tahap keempat barulah ditambahkan tanda-tanda wakaf Marka’ dan lain-

a. dan seterusnya dicetak di negara-negara Islam lainnya hingga ke hari ini. Baginda telah menggalakkan penulisan dan mendorong agar umat Islam belajar menulis sehingga mensyaratkan setiap orang tawanan Perang Badar dari kalangan orang Quraisy Mekah yang ingin dibebaskan hendaklah terlebih dahulu mengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam di Madinah.Semuanya dari kalangan penduduk Mekah manakala dari kalangan Madinah ialah Amru bin Said. Abu Sufyan bin Harb. Setelah Rasulullah s. SEJARAH AL-QURAN Nabi Muhammad s.w berhijrah ke Madinah. . Al-Quran tersebut ditulis tangan dengan Khat Kufi kemudian ditulis lagi dengan Khat Raihani kemudian dengan Khat Thuluth dan yang terakhir dengan Khat Nasakh.Ia juga ditakrifkan sebagai satu ilmu untuk mengetahui perbezaan antara mashaf-mashaf Rasm Uthmani dengan Rasm Qiyasi.a.Antara yang boleh menulis sebelum kebangkitan Nabi Muhammad s.Melalui usaha ini. PENGENALAN RASM UTHMANI Rasm Uthmani ialah tulisan mashaf-mashaf al-Quran yang digunakan dan dipersetujui oleh Sayyidina Uthman r. Abban bin Said dan al-Ala’ bin alHadrami.a. Zaid bin Thabit dan al-Munzir bin Amru. Ubai bin Ka’ab. Dengan Khat Nasakh inilah pertama kali Al-Quran dicetak di Jerman (Hamburg). Ali bin Abi Talib. Talhah bin Ubaidillah. tidak boleh mengira bahkan hampir tidak boleh mengenal sesuatu bentuk tulisan. Mu’awiyah bin Abi Sufian.w telah diutuskan kepada satu umat yang kebanyakannya buta huruf ( tidak boleh membaca dan menulis ).w sebagai rasul ialah Abu Bakar alSiddiq.lain.Akhirnya Rasulullah s. Baginda mengharapkan berlakunya pertambahan jumlah penulis di kalangan masyarakat Islam.a.a untuk menulis kalimah-kalimah al-Quran dan huruf-hurufnya. Umar bin al-Khattab.w mempunyai lebih daripada 40 orang penulis (kebanyakkanya penulis wahyu ) sebelum al-Quran sempurna diturunkan kepada Baginda.Dr.

tetapi Alif satu huruf. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan sebagai pembimbing manusia ke jalan yang benar. bahawa bagi mereka ganjaran yang besar”. Firman Allah Surah Al-Isra ayat 9 ¨Maksudnya: “ Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan ke jalan yang paling lurus dan memberi berita gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal soleh.Kesimpulannya bahawa Rasm Uthmani ialah tulisan asal al-Quran yang diwahyukan oleh Allah S. RESAM UTHMANI SERTA KEISTIMEWAANYA Al-Quranul karim boleh ditakrifkan sebagai kalamullah yang diturunkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad S.a dan diutus ke kota-kota Islam ketika itu.a kerana beliaulah yang mengarahkan supaya alQuran disalin semula kepada beberapa buah mashaf dengan menggunakan rasm tersebut.w dan rasm inilah yang digunakan oleh para sahabat untuk menulis ayat-ayat al-Quran dan dinisbahkan kepada Sayyidina Uthman r. Lam.W disampaikan kepada umat manusia. Selain daripada itu.A.Di antaranya keistimewaan tersebut adalah seperti berikut : . Mim itu satu huruf. Al-Quran Rasm Uthmani mempunyai berbagai keistimewaan yang tiada terdapat pada rasm yang lain.a.Riwayat Ibnu Mas’ud. Lam satu huruf dan Mim satu huruf”.W. dan satu kebajikan itu digandakan dengan sepuluh kali ganda.W melalui malaikat jibril as dan melalui Nabi Muhammad S. maka baginya satu kebajikan.Sya’ban Muhammad Ismail mendefinisikan dengan lebih terperinci sebagai satu keterangan yang membicarakan mengenai mashaf-mashaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman r.Aku tidak mengatakan Alif. Nabi Muhammad bersabda yang bermaksud: “ Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Taala.T kepada Rasulullah s.A.

Kufah. sekiranya tiada Allah tidak akan menerima perbuatan dan amalan tersebut.Segala yang diperkatakan itu (sama ada al-quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya”.T Rasulullah tidak mengajar sesuatu kepada para sahabat melainkan setelah mendapat perintah wahyu daripada Allah. 3. Salah satu dari rukun bacaan Al-Quran.W. 2. Para ulama Al-Quran bersepakat mengatakan rukun bacaan yang betul ada tiga perkara.T dalam surah AlNajm ayat 1-4 yang berbunyi: Maksudnya: “Demi bintang semasa ia menjunam. Rasm ini datangnya daripada Allah S. Syam atau mushaf Imam yang disimpan oleh Saidina Uthman sendiri. Basrah.A. Membaca Al-Quran adalah sesuatu yang digalakkan dalam Islam dan pembacanya akan mendapat ganjaran iaitu pembacaan yang menepati rukun.A.Rakan kamu (Nabi Muhammad S.Oleh yang demikian.Perkataan rukun bermaksud yang perlu ada pada sesuatu.1. Merangkumi tujuh huruf Al-Quran Salah satu keistimewaan rasm uthmani ialah kerana kaedah penulisannya berkaitan dengan tujuh huruf Al-Quran dan ianya bertepatan dengan wajah- . Mekah.Dan ia tidak memperkatakan ( sesuatu yang berhubung dengan agama Islam ) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri.Salah satunya ialah menepati salah satu mushaf-mushaf uthmani sama ada mushaf yang dihantar ke Madinah. Tauqifi daripada Rasulullah S.W.Firman Allah S.W yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu ) tidaklah ia menyeleweng (dari jalan yang benar) dan ia pula tidak sesat (dengan kepercayaan yang salah ).W. Rasm Uthmani ini merupakan satu kaedah penulisan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. amalan bacaan al-Quran hanya dianggap betul sekiranya berpandukan salah satu mashafmashaf uthmani sahaja.

A. telah menceritakan kepadaku Uqayl bin Ibn Syihab. Bertepatan dengan pembentangan bacaan Al-Quran terakhir.wajah qiraat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah S. imalah.W telah bersabda: Jibril a. telah menceritakan kepadaku Ubayd Allah bin Abd Allah.Oleh itu Zayd bin Thabit diberi tanggungjawab untuk menulis dan mengumpulkan al-Quran oleh khalifah Abu Bakar r. nipis. Zayd bin Thabit turut bersama-sama baginda.W yang bermaksud: “ Telah menceritakan kepada kami Said bin Ufayr.Terdapat hadis yang menerangkan Al-Quran itu diturunkan dalam tujuh huruf sebagaimana sabda baginda S. telah mengajarkan kepadaku satu huruf.Sebarang penambahan atau pengurangan terhadap huruf-hurufnya bererti seseorang itu telah menambah . 5.s. isymam dan sebagainya. Setiap huruf-huruf Al-Quran mempunyai mukjizatnya tersendiri yang hanya diketahui oleh Allah S.s.Semasa Rasulullah melakukan semakan terakhir al-quran kepada malaikat Jibril a. ia telah berkata.W.W kepada para sahabat. Salah satu dari mukjizat Al-Quran.A.W bersama malaikat Jibril a.T semata-mata.A. muthanna atau jama’ dan sama ada mudhakkar atau muannath.a dan khalifah Uthman r. bahawa Ibn Abbas r.Maka Zayd menulis berpandukan kepada apa yang telah beliau dengar semasa pembentangan terakhir.a telah menceritakan bahawa Rasulullah S. Salah satu pendapat disepakati oleh ulama ialah tujuh huruf itu bermaksud tujuh cara bacaan yang merangkumi di dalamnya perselisihan nama sama ada mufrad.. Satu lagi faktor penting yang membuktikan bahawa rasm uthmani perlu diutamakan dalam penulisan Al-Quran kerana ianya bertepatan dengan pembentangan terakhir Al-Quran oleh Rasulullah S. tashil.a.s. dan akhirnya ia menambah kepadaku sehingga selesai tujuh huruf”. maka aku sentiasa mengulanginya dan aku juga sentiasa meminta ditambahkan. samaada tebal.A. 4.

Rasm Qiyasi dan Rasm Arudi. Hazaf Alif pada tempat-tempat dan keadaan-keadaan berikut.Terdapat beberapa kaedah.atau mengurangkan mukjizat Al-Quran dan sekiranya ia berlaku sudah pasti orang yang melakukannya bertanggungjawab di akhirat kelak. Al-Quran bukan sahaja kerana membacanya.Hazaf berlaku dalam tiga bentuk iaitu hazaf isyarah. Wau. Selain itu. Mengikut kaedah Rasm Uthmani terdapat enam huruf yang dibuang iaitu Alif. KAEDAH AL-HAZAF Maksud Al-Hazaf ialah membuang atau mengurangkan sesuatu huruf pada kalimah-kalimah tertentu.Ya. Antaranya ialah: 1. rasm uthmani sangat perlu diberikan keutamaan dalam penulisan Al-Quran supaya kaedah penulisan tersebut betul mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah S. malah mendengarnya pun mendapat banyak manfaat.W.T.Kaedah Rasm Uthmani jauh berbeza dengan kaedah penulisan biasa. Al-Hazaf bermaksud huruf-huruf yang tidak boleh ditulis tetapi wajib dibaca sama ada ketika wasal atau waqaf. .Kaedah-kaedah tersebut ialah Rasm Uthmani. Lam.Dalam Rasm Uthmani. 6. DEFINISI SETIAP KAEDAH SERTA CONTOH-CONTOHNYA Terdapat tiga kaedah penulisan yang digunakan untuk menulis kalimah-kalimah Arab. hazaf ikhtisor dan hazaf iktisor. Nun dan huruf-huruf di permulaan beberapa surah tertentu. Mengikut Sunnah Rasulullah Tulisan yang mengikut rasm atau tulisan yang ditulis di zaman Rasulullah. hanya Rasm Uthmani dan Rasm Qiyasi digunakan dalam penulisan Al-Quran dan Rasm Arudi digunakan dalam penulisan syair-syair Arab sahaja.Oleh itu.Daripada tiga kaedah ini.

Alif pada kalimah “basmalah “sama ada lengkap atau tidak. Alif ya kata seruan ( ya al-nida ). Alif pada kata nama bilangan ( Asma’ Al-Adad ).(a) Hazaf Alif 1. Semua Alif jamak Mu’annath. Alif fiel Amr yang didahului huruf wau atau fa. Alif kata bilangan dua (muthanna) yang tidak terletak dihujung kalimah.Contohnya surah AlFatiha ayat 2: Kecuali jika selepasnya huruf hamzah atau tasdid.Contohnya surah An-Naml ayat 30: Kecuali pada surah Al-Alaq ayat 1: 2.Contohnya surah Al-Fatiha ayat 7: 10.Contohnya Surah An-Nisaa ayat 16: 9. Alif kalimah aiyuha pada tiga tempat di tiga surah berlainan. Kebanyakan alif pada kalimah jama’ muzakkar salim.Contohnya surah Ya-sin ayat 69: 8. Alif “Al-Takrif “yang didahului huruf Lam untuk ta’kid atau “jar”. Alif berbaris dua di atas ( fathain ) yang didahului huruf hamzah.Contohnya surah Yusuf ayat 82: 5.Contohnya surah Al-Imran ayat 96: ¨3.Contohnya surah Al-Baqarah ayat 35: 4.Contohnya surah Al-A’raf ayat 142: 12.Contohnya surah An-Nisa ayat 25: Kecuali surah syura ayat 22: 11.Contohnya surah Az-Zumar ayat 53: 6.Contohnya .Contohnya surah An-Nur ayat 31: 7. Kalimah-kalimah di awalnya hamzah Qata’ yang berfungsi sebagai pertanyaan dan disusuli selepasnya hamzah wasal atau Qata’. Alif “ domir marfuk “ yang bersambung dengan “ domir maful “.

Alif selepas wau yang asal pada fiel hanya terdapat pada satu tempat sahaja dalam A-Quran iaitu dalam surah An-Nisaa ayat 99: 18. Alif berbentuk ( surah ) hamzah yang asalnya dihujung kalimah seperti dalm surah Al-Baqarah ayat 72: 20. Alif hamzah pada semua perkataan "‫"ألن‬contohnya dalm surah Al-Baqarah ayat 71: 19. Hazaf alif juga berlaku pada kalimah-kalimah berikut: .Surah An-Naml ayat 1: Surah Qaf ayat 14: 25. Alif di tengah-tengah ejaan nama ajam dan nama-nama itu sering digunakan. Semua perkataan “ kitab” kecuali di tempat berikut. Alif kata nama penyambung ( asmak al-Mausulah ).Contohnya surah Al-Anbiyaa ayat 48: 17.surah Al-A’la ayat 5: Begitu juga jika huruf sebelum hamzah berbaris dihazaf alif sama ada ia “ nasab “ atau kata bilangan dua “ li thasniah “. 26. Alif kata penunjuk ( isim isyarah ). Perkataan “ayatuna” kecuali pada dua tempat seperti dalam surah Yunus ayat 21 Dan surah Yunus ayat 15.Contohnya surah Yunus ayat 87: !13.Contohnya dalam surah Al-I Imran ayat 164: 23.Contohnya dalam surah AlBaqarah ayat 6: 21. Alif pada kalimah-kalimah yang mempunyai dua huruf lam.Contohnya surah Al-Baqarah ayat 5: 15. Alif bagi ha peringatan ( ha tanbih ).Alif wau jamak pada dua huruf yang asal yang dibuang.Dua alif yang berturut-turut dalam satu kalimah.Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 61: 22.Contohnya surah An-Naml ayat 42: 14.Contohnya surah AtTalaq ayat 4: ‘16.

Dibuang awau pada empat kata perbuatan. 2 3 4.Contohnya dalam surah As-Sajda ayat 18: `2. Ya “ muatakallim” pada kedudukan “ isim munada”.Contohnya dalam surah AlFurqan ayat 30: È . Contohnya dalam surah A-Alaq ayat 18: ( c) Hazaf Ya Hazaf Ya berlaku dalam keadaan berikut: 1.Contohnya dalam surah Yusuf ayat 5: 3.Bila ia berturut-turut dalam satu kalimah. 5. Dibuang wau yang menumpangkan huruf hamzah. SEBELUM HAZAF SELEPAS HAZAF SURAH ‫بالسم ال الرحمن الرحيم‬ ‫ل الذى ببكة‬ ‫أالان‬ ‫فاسئلوا‬ ‫واسئل‬ ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ ‫للذى ببكة‬ ‫ءالئن‬ ‫فسئلوا‬ ‫وسئل القرية‬ Ali Imran: 96 Yunus: 51 Al-Anbiya’ 7 Yunus: 8 (b) Hazaf Wau Hazaf wau berlaku dalam keadaan berikut: 1.BIL 1.

Contohnya dalam surah Hud ayat 105: 3. dan Ya Fawatih Suwar. lam. ha kecil dan besar. ya.الذي،الذان،الذين،التي،الئ دان والليل‬ Kecuali kalimah-kalimah seperti ‫.اللعنون،اللعنين،اللعنة،اللغو،اللهو،الؤ،اللت،الحم،اللطيف دان اللوامة يغ كسمواث مغكلكن حروف لم كدوا‬ 2. (e) Hazaf Alif.Contohnya dalam surah Hud ayat 78: ( d ) Hazaf Lam Hazaf Lam berlaku pada keadaan berikut: 1. Semua lima belas kali ya pada perkataan” Ibrahim” dalam surah Baqarah. Ya tambahan di akhir kalimah yang tidak berfungsi sebagai “nidak”.Contohnya dalam surah Al-Maidah ayat 111: Kecuali pada ayat 18 surah Mutaffifin: 5. Ya daripada dua ya yang berturut-turut dalam satu kalimah sama ada di tengah atau di akhir. Hazaf alif berlaku pada huruf alif.Manakala hazaf huruf ya melibatkan hurufhuruf mim. 2. KAEDAH AL-ZIYADAH .Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 173: 4. 7.Contohnya dalam surah Maryam ayat 74: 6.Huruf fawatih yang tidak terlibat dengan hazaf fawatih hanyalah alif kerana selepas dieja tiada huruf mad yang terdapat padanya.Hazaf wau pula pada huruf nun.qaf. Ya “ isim manqus” berbaris dua di hadapan atau baris dua di bawah. sin dan ain. ro. Semua kata “ say’yiah “ dalam bentuk jamak. Ya yang “bersuroh” hamzah. Lam pada lafzul Jalalah. sod. to.2. Wau. Pada Lam kedua dalam kalimah-kalimah ‫.

mudari’ dan amar. 1.Contohnya dalam surah yusuf ayat 87. Menambah huruf-huruf alif. i) Menambah huruf wau.وملية بئايتنا‬ 2. ¨ii) Menambah alif selepas huruf wau jamak pada perkataan muzakar salim yang marfu’. iv) Menambah alif selepas huruf mim.مائة حبة‬ v) Menambah alif selepas huruf ya.Huruf tersebut ditulis tetapi tidak berfungsi. Menambah huruf wau.Contohnya dalam surah AlHajj ayat 12. Menambah huruf ya iaitu menambah huruf ya pada kalimah-kalimah tertentu tetapi tidak dikira sebagai huruf madd. Contohnya dalam surah AlBaqarah ayat 218.contohnya ‫. vi) Menambah alif selepas huruf lam. ii) Menambah huruf wau selepas hamzah qata’ tetapi ia tidak dibaca dengan madd huruf wau itu.Contohnya ‫.Terdapat tiga huruf yang ditambah mengikut kaedah penulisan rasm uthmani.Terbahagi kepada dua bahagian.Contohnya ‫.Ia ditulis tetapi tidak dibaca dengan hukum madd pada huruf wau itu.أولئك جزاؤهم‬ 3.Contohnya: i) Surah Al-Imran ayat 144: ii) Surah Ta-Ha ayat 130: . Contohnya ‫أولوااللبب‬ iii) Menambah alif selepas wau bagi semua fi’il mudari’.Huruf tersebut ialah Alif.Al-Ziyadah ialah menambah sesuatu huruf pada kalimah-kalimah tertentu.Terbahagi kepada enam bahagiani) Menambah alif selepas wau gentian kepada jamak muzakar salim yang berhubung dengan fi’il madhi. wau dan ya.Contohnya dalam surah Al-A’raf ayat 145.

Contohnya dalam surah Ali Imran ayat 73: tetapi terdapat beberapa keadaan di mana huruf alif dikekalkan. a) Apabila alif terletak di hujung kalimah. Pertukaran Thulathi wau kepada alif 1. Pertukaran huruf alif kepada wau Dalam kaedah penulisan al-Quran Rasm Uthmani. huruf alif akan diibdalkan kepada huruf wau pada beberapa kalimah tertentu.Kalimah tersebut ialah:a) Empat kalimah yang selalu berulang-ulang iaitu ‫الصلوة، الزكوة، الحيوة، الربوا‬ b) Empat kalimah dalam surah-surah tertentu iaitu:‫بالغدوة، كمشكوة، النجوة، ومنوة‬ 2. huruf alif pula akan diibdalkan kepada huruf ya pada beberapa keadaan tertentu.Pertukaran tersebut berlaku dalam lima keadaan berikut iaitu:1. iaitu huruf alif bersebelahan ya sama ada sebelum atau selepasnya. KAEDAH AL-IBDAL Ibdal ialah menukarkan sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Pertukaran Ta al-Marbutah kepada Ta’ al-Maftuhah 5. Pertukaran huruf alif kepada wau 2. Pertukaran nun kepada alif 4. Pertukaran alif kepada ya 3.živ) Surah Al-Zariyat ayat 47: v) Surah Al-Qalam ayat 6: vi) Surah Al-An’am ayat 34: vii) Surah Yunus ayat 15: Begitu juga pada kalimah (mala’) pada surah Hud ayat 97: 3. Pertukaran alif kepada ya Dalam kaedah penulisan al-Quran Rasm Uthmani.Contohnya dalam surah .

Al-Baqarah ayat 201: terdapat satu kalimah yang tetap ditulis dengan ya biarpun ianya bersebelahan dengan huruf ya iaitu dalam surah Maryam ayat 7: Huruf alif pada kalimah-kalimah berikut ‫كلتا، عصا، القصا، أقصا، سيماهم، طغا‬ b) Huruf alif pada kalimah ‫ أنى‬yang membawa maksud “bagaimana”. huruf nun akan diibdalkan kepada huruf alif pada beberapa keadaan tertentu: a) Huruf nun taukid khafiyyah pada dua kalimah iaitu ‫وليكونا دان لنسفعا‬ b) Huruf nun pada kalimah satu kalimah seperti ‫فاذا‬ 4. a) Kalimah ‫ رحمة‬ditulis dengan Ta’ al-Maftuhah ‫ رحمت‬pada tujuh tempat dalam alQuran. e) Kalimah ‫ مرضا ة‬ditulis dengan Ta’ al-Maftuhah ‫ مرضا ت‬pada semua tempat dalam al-Quran. d) Kalimah ‫ امرأة‬ditulis dengan Ta’ al-Maftuhah ‫ امرأت‬pada tujuh tempat dalam alQuran. Pertukaran Ta al-Marbutah kepada Ta’ al-Maftuhah Dalam kaedah penulisan al-Quran Rasm Uthmani. . b) Kalimah ‫ نعمة‬ditulis dengan Ta’ al-Maftuhah ‫ نعمت‬pada sebelas tempat dalam al-Quran. f) Kalimah ‫ لعنة‬ditulis dengan Ta’ al-Maftuhah ‫ لعنت‬pada dua tempat dalam alQuran. Pertukaran nun kepada alif Dalam kaedah penulisan al-Quran Rasm Uthmani. ia juga pada kalimah seperti ‫أنى، على، حتى، الى، بلى، متى، لدى‬ Melainkan pada satu kalimah yang tetap ditulis dengan huruf alif iaitu daripada surah Yusuf ayat 25: 3. c) Kalimah ‫ سنة‬ditulis dengan Ta’ al-Maftuhah ‫ سنت‬pada lima tempat dalam alQuran. huruf Ta’ al-Marbutah akan diibdalkan kepada huruf Ta’ al-Maftuhah pada beberapa kalimah tertentu.

iaitu ‫شجرت ، قرت ، ثمرت ، بقيت ، وجنت ، فطرت ، ابنت‬ . h) Huruf-huruf yang mufrad ditulis dengan Ta’ al_maftuhah pada tujuh kalimah dalam al-Quran. .g) Kalimah ‫ معصية‬ditulis dengan Ta’ al-al-Maftuhah ‫ معصيت‬pada dua tempat dalam al-Quran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful