You are on page 1of 1

Stâlp

Clase de ductilitate Clasa de ductilitate H Clasa de ductilitate M Paragraf


Clasa minimă de beton ≥ C20/25 ≥ C16/20 S1
Secțiunea minimă min(bc,hc)≥ 30cm min(bc,hc)≥ 30cm S2
γRd=1.30 γRd=1.20 S3
∑MRc≥γRd∙∑MRb
ΣMRc suma valorilor de proiectare ale momentelor capabile ale stâlpilor care intră în nod,
în secţiunile învecinate nodului; se consideră valorile minime corespunzătoare variaţiei
posibile a forţelor axiale în combinaţia seismică de proiectare
Valori de proiectare ale eforturilor de ΣMRb suma valorilor de proiectare ale momentelor capabile în grinzile care intră în nod,
încovoiere în secţiunile învecinate nodului; S4
Nu este necesară verificarea relaţiei la :
- construcţii cu un nivel;
- capătul superior al stâlpilor de la ultimul nivel al construcţiilor etajate;
Secțiune de - primul nivel al clădirilor cu 2 niveluri, dacă valoarea normalizată a forţei axiale în
beton și combinaţia seismică de proiectare este mai mică decât 0,3 în fiecare stâlp.
eforturi de γRd=1.30, (1.20) γRd=1.0 S5
proiectare Mdc,i=γRd∙MRc,i∙min(1,(∑MRb )/(∑MRc ))
Momente de proiectare la extremitățile (ΣMRc si ΣMRb sumele valorilor de proiectare ale momentelor capabile ale stâlpilor şi
stâlpilor pentru calculul forțelor tăietoare grinzilor care întră în nodul învecinat secţiunii de calcul; valoarea corespunde forţei axiale S6
din stâlp în combinaţia seismică de proiectare, pentru sensul considerat al acţiunii
seismice)
Pentru determinarea forței tăietoare de calcul se face ipoteza de mecanism:
formare articulație plastică în stâlp la cele două extremități. Important,
S7
min(1;∑MRc /∑MRb)<1, în funcție de suprarezistența stâlpului, dar cel mult:
Forța tăietoare (Dacă este respectat paragraful (S4))
0.769 1.00 S8
Pentru verificarea stâlpilor la forţa tăietoare, înclinarea diagonalei comprimate
S9
faţă de axa stâlpului se ia egală cu 45º
Asigurare ductilitate locală νd ≤ 0.45, (max 0.55) νd≤0.50, (max 0.65) S10
1% ≤p≤ 4% 0.8% ≤p≤ 4%
νd≤0.15, p>0.8%, dacă stâlpii sunt νd≤0.15, p>0.8%, dacă stâlpii sunt
Procente armare longitudinală S11
conectați printr-o difragmă rigidă la partea conectați printr-o difragmă rigidă la partea
Armare superioară superioară
longitudinală Numarul minim de bare pe o latură ≥3 ≥3 S12
Distanţa în secţiune dintre barele consecutive
aflate la colţul unui etrier sau prinse de agrafe nu 200mm 250mm S13
va fi mai mare de:
dbL,min - diametrul minim al barelor longitudinale Ø12 Ø12 S14
Zonele critice (zpp) de la baza stâlpilor
(Se consideră zone critice (sau zone potențial lcr ≥ max {1,5hc; lcl /6; 600 mm}
lcr ≥ max {hc; lcl /6; 450 mm} S15
plastice, zpp) zona de la baza stâlpului și cea (hc=max{bc,hc})
superioră delimitată de grindă/placă.)
Pentru restul zonelor critice (zpp) lcr ≥ max {hc; lcl /6; 600 mm} - S16
Dacă lcl / hc<3, întreaga lungime a stâlpului se consideră zonă critică şi se va
Condiție S17
arma în consecinţă
Procent minim de armare transversal și pw,min≥0.5% pw,min≥0.35% S18
coeficientul mecanic de armare cu etrieri la baza
stâlpilor, deasupra zonei teoretice de încastrare ωwd,min ≥ 0,12 ωwd,min ≥ 0,08 S19
Procent minim de armare transversal și
pw,min≥0.35% pw,min≥0.25% S20
coeficientul mecanic de armare cu etrieri pentru
Armare ωwd,min ≥ 0,08 ωwd,min ≥ 0,06 S21
restul zonelor critice
transversală s ≤ min {b0 /3; 125 mm; 6dbL}
Distanța maximă între etrieri la baza stâlpilor,
(b0 este latura minimă a secţiunii utile s ≤ min {b0 /2; 175 mm; 8dbL} S22
deasupra zonei teoretice de încastrare
(situată la interiorul etrierului perimetral))
Distanța maximă între etrieri pentru restul
s ≤ min {b0 /3; 125 mm; 7dbL} - S23
zonelor critice
Distanța maximă între etrieri în afara zonelor
s ≤ min {b0; 300mm; 15dbL} s ≤ min {b0; 300mm; 15dbL} S24
critice
La primele două niveluri ale clădirilor cu peste 5 niveluri şi la primul nivel în
cazul clădirilor mai joase se vor prevedea la bază etrieri îndesiţi şi dincolo de
Condiție zona critică pe o distanţă egală cu jumătate din lungimea acesteia. În afara S25
zonelor critice se va prevedea o cantitate de armătură transversală cel puțin
egală cu jumătate din cea din zona critică
Înnădirea armăturilor. Lungimea de În zonele critice unde se așteaptă deformații plastice semnificative, conform
suprapunere configurației mecanismului de plastificare, nu sunt admise înnădiri prin
suprapunere. În restul zonelor critice înnădirea prin suprapunere se recomandă
să fie evitată. În zonele critice nu sunt admise îmbinări prin suprapuneri
S26
sudate. Înnădirea se poate realiza prin dispozitive de cuplare mecanice validate
prin încercări efectuate în condiţii compatibile cu clasa de ductilitate selectată

Ancoraj și S27
înnădiri

Distanţa s dintre armăturile transversale în zone de suprapunere


s ≤ min {h/4; 100mm}
S28
Aria A st a secţiunii unei ramuri a armăturii transversale în zona de înnădire va
fi cel puţin
S29