You are on page 1of 16

DROGA DO WOJNY

10.01.2018
1. ROZBUDOWA ARMII PRZEZ HITLERA

- Wytwarzanie broni pancernej i sprzętu dla lotnictwa


PAMIĘTAMY, ŻE…

Marszałek Józef Piłsudski zmarł


12 maja 1935, miał 68 lat.
POJĘCIA S. 104 PODR.

WEHRMACHT –

LUFTWAFFE -
2. ZAOSTRZENIE SYTUACJI W EUROPIE

- brak reakcji państw zachodnich na zbrojenie się Niemiec

- 1938 Hitler anektuje Austrię, później Sudety


należące do Czechosłowacji, a wreszcie samą
Czechosłowację… ZACHÓD MILCZY.
WARTO WIEDZIEĆ: BŁĄD POLSKI

POLSKA KORZYSTAJĄC Z TEGO, ŻE HITLER ZAJĄŁ


CZECHOSŁOWACJĘ,
PRZEJĘŁA ŚLĄSK CIESZYŃSKI, SPISZ I ORAWĘ (KTÓRE
WCZEŚNIEJ NALEŻAŁY DO CZECHOSŁOWACJI, CHOĆ BYŁO TAM
WIELU POLAKÓW) W 1938

EUROPA ZACZĘŁA NAS POSTRZEGAĆ ZA


WSPÓLNIKÓW HITLERA !
3. ŻĄDANIA HITLERA WOBEC POLSKI

- Chciał Wolnego Miasta Gdańsk


- Budowy autostrady i linii kolejowej
należących do III Rzeszy na terenie Polski!

- Co odpowiedzieli Polacy?
JÓZEF BECK
MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH II
RZECZYPOSPOLITEJ W SŁYNNYM
PRZEMÓWIENIU WYGŁOSZONYM 5 MAJA
1939 ROKU:
Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja,
wprawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje,
ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata ma
swoją cenę, wysoką, ale wymierną.
My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę!

Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która


jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor!
CZY JÓZEF BECK PODJĄŁ SŁUSZNĄ
DECYZJĘ?
FALL WEISS – WARIANT BIAŁY

Przemówienia Hitlera i Becka zostały wygłoszone kilka tygodni po tym, jak


Hitler wydał rozkaz przygotowania ataku na Polskę. Plan „Fall Weiss” miał
być gotowy do wdrożenia najpóźniej 1 września. Przemówienia miały więc
dużą wartość symboliczną, ale były raczej skutkiem, a nie przyczyną
prowadzonej przez oba państwa konfrontacyjnej polityki.
4. DYPLOMACJA

- Polska zawiera porozumienia z Francją i


Wielką Brytanią ( w razie ataku mieli nas
bronić)
- 23 sierpnia 1939 rok PAKT RIBBENTROP-
MOŁOTOW
PAKT RIBBENTROP-MOŁOTOW

Zawarty między III Rzeszą Niemiecką a ZSRR,


przewidywał:

- Zagarnięcie Rzeczypospolitej i państw


nadbałtyckich, Hitler i Stalin mieli się podzielić
łupami
https://www.youtube.com/watch?v=OSta
MV3-q-A

C.D.N.