You are on page 1of 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura
organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC – Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura


organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
Art. 3 - (1) În subordinea/în cadrul ministerului funcţionează unităţi, instituţii şi
structuri, prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Ministrul stabileşte, în limita posturilor aprobate şi a fondurilor băneşti
alocate, structura organizatorică a unităţilor, instituţiilor şi structurilor din
subordinea/cadrul ministerului şi aparatului central, precum şi a organelor şi unităţilor
centrale de specialitate, unităţilor teritoriale şi altor componente constituite în
condiţiile legii ca instituţii civile ori militare, cu excepţia situaţiei când aceasta este
prevăzută în acte normative de nivel superior.
2. Anexele nr. 1 - 3 se înlocuiesc cu anexele 1 - 3 la prezenta hotărâre*.

PRIM – MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Bucureşti,
Nr.

*) Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.
ANEXA NR. 1
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)

ORGANIGRAMA APARATULUI CENTRAL AL


MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

UNITATEA DE POLITICI MINISTRU CORPUL DE CONTROL AL


PUBLICE MINISTRULUI
(la nivel de direcţie) (la nivel de direcţie generală)

DIRECŢIA GENERALĂ CABINET MINISTRU


MANAGEMENT DIRECŢIA AUDIT PUBLIC
OPERAŢIONAL INTERN

SECRETAR DE STAT SECRETAR DE STAT SECRETAR DE STAT SECRETAR DE STAT


- pentru ordine şi siguranţă - Şef al Departamentului pentru - pentru relaţia cu instituţiile - pentru relaţia cu Parlamentul şi SECRETAR GENERAL
publică - Situaţii de Urgenţă - prefectului - relaţii internaţionale

CABINET SECRETAR DE STAT CABINET SECRETAR DE STAT CABINET SECRETAR DE STAT CABINET SECRETAR DE STAT

SECRETAR GENERAL SECRETAR GENERAL


SUBSECRETAR DE STAT DIRECŢIA GENERALĂ SUBSECRETAR DE STAT
ADJUNCT ADJUNCT
MANAGEMENT URGENŢE
MEDICALE
SECRETAR GENERAL
ADJUNCT
DEPARTAMENTUL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

COORDONARE A PROTECŢIEI

OFICIUL RESPONSABILULUI
MANAGEMENT RESURSE

PENTRU COMUNICAŢII ŞI

DIRECTIA INFORMARE ŞI
DIRECŢIA SECRETARIAT

CRITICE (la nivel de serviciu)

CU PROTECŢIA DATELOR
PENTRU RELAŢIILE CU

SCHENGEN ŞI RELAŢII

CENTRUL NAŢIONAL DE
DIRECŢIA MEDICALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ

AFACERI EUROPENE,

INFRASTRUCTURILOR
DIRECŢIA FONDURI

NERAMBURSABILE
INTERNAŢIONALE

RELAŢII PUBLICE

(la nivel de serviciu)


PREFECTULUI

INFORMAŢIEI
TEHNOLOGIA
INSTITUŢIILE

FINANCIARĂ

PERSONALE
LOGISTICĂ

GENERAL
JURIDICĂ

EXTERNE
UMANE
ANEXA NR. 2
(Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.416/2007)

UNITĂŢI, INSTITUŢII ŞI STRUCTURI AFLATE


ÎN SUBORDINEA/ÎN CADRUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

1. Poliţia Română
2. Jandarmeria Română
3. Poliţia de Frontieră Română
4. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
5. Inspectoratul General pentru Imigrări
6. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne
7. Direcţia Generală de Protecţie Internă
8. Direcţia Generală Anticorupţie
9. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
10. Instituţia Prefectului - 42
11. Direcţia Generală de Paşapoarte
12. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
13. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
14. Agenţia Naţională Antidrog - la nivel direcţie
15. Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - la nivel direcţie
16. Arhivele Naţionale
17. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
18. Institutul de Studii pentru Ordine Publică
19. Centrul Naţional SIS - la nivel direcţie
20. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne
21. Clubul Sportiv „Dinamo” Bucureşti
22. Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne - la nivel direcţie
23. Structuri subordonate unor unităţi centrale

\\10.1.91.17\server\Backup server serviciul 1\Proiecte_acte_normative\2019\HG 416 suplimemntare CNCPIC Comicex\Anexa_2_str_sub_MAI_prop_v_08_01_2019.doc