You are on page 1of 3

Aplicatii

Sa se determine urmatoarele limite pentru n, p, k  N


i)
1 1 1
  ... 
1 2 n
lim n
n  
Sirul (bn ) nN , cu bn  n este crescator si divergent
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  ...      ...    ... 
 lim 1 2
CrtStC n n 1 1 2 n 1 2 n
n 1 n
lim n
n   n  
1 1 1 1
  ... 
 lim 1 2
n
n
lim n 1 1
n   n  
1 1 1
  ... 
1
 lim 1 2 n
lim 0
n   n n   n  1

iii)
ln n
lim n k
n-
ii)
Sirul (1bn ) n1N , cu bn 1 n k (k  N) este crescator si divergent
  ...
ln(n n 1)  ln n ln n
 1
CrtStC
 lim2  lim k
lim k k
n    n( n  1)  n
n-ln n- n
Sirul (bn ) nN , cu bn  ln( n) neste 1 crescator si divergent pt n  ne  1
ln( ) n  ln( )
ln n 1 1 1n 1 1 1 1 1 n1 1
 lim k  lim 0 k  ... 1 k 1  k  lim
 ...  0 k  
 ...k k
n-CrtStC
 2  C k n n  n...
n-1C k n
n lim C1k
k n
1 2n- n  (C nk 
n lim 1 k 1
 C k1n 2 ...C k nn )
iv) n   ln( n  1)  ln(n) n   ln n
1 1 n
1p 1 2 pn1 ...  n p 1 n ln(1 1 )
 ln
n
ln(lim (1  ) )
lim (   ...   ) n n   n
 1 kn2p lim n p1 1k 1 n 2 1k 2
n- lim

lim n- n 
n- n  (C lim
k
1 k 1 2 k 2
n  Cnk n 1  ...C k ) lim n  (C k n  C k n  ...C kk )
k
n   ln n
1 p  2 p  ...  n p nn   ln( ( p) 1)(1 p  2 p n-...  n p )  n p1
lim (  )
ln nn p ln(e) 1p  1 lim n( )
n- n- n p ( p  1)
 lim k1   0
1 n- n ( p  1 )(1 p 2 p  ...  n p
1 )n )
p 1
1 1 1
 lim n(  1     1
lim
pn 1 n- n  1 lim n p
n 1 lim n  1 ( n 1)
ln( ) n p ( n  1)ln( ) n  ln( ) ln lim (1  1 ) n1 lne
Sirul (bn ) nN ,n cu bn  n ( p  N) este crescator n si divergentn n- n
CrtStC

1 ( p  1)(1 p  2 p  ...  n p  n p 1 )  (n  1) p 1  ( p  1)(1 p  2 p  ...  n p )  n p 1
lim ( )
p  1 n- (n  1) p  n p
1 ( p  1)(1 p  2 p  ...  n p )  n p 1
 lim ( )
p  1 n- np
1 ( p  1)(1 p  2 p  ...  n p )  n p 1 1 ( p  1)(n  1) p  (n  1) p1  n p 1
 lim ( )  lim ( )
p  1 n- np p  1 n- (n  1) p  n p
1  0p n p  C1p n p 1  ...  C pp )  C
( p  1)(C  0p1n p 1  C
 1p1n p ...  C pp11  n p 1
 lim ( )
p  1 n- C 0p n p  C1p n p 1  ...  C pp  n p
p 1
1 ( p  1)(C p n 1
 C 2p n p 2  ...  C pp )  C 2p1n p 1  C 3p1n p 2  ...  C pp11
lim ( )
p  1 n- C1p n p 1  ...  C pp

p 1
C 2p C pp C 3p1 C pp11
n (p  1)(C1p   ... 
)  C 2p1
 ...  p 1
1 nn p 1 n n )
lim (
p  1 n- Cp2 p
Cp
n p 1 (C1p  ...  p 1 )
n n
p ( p  1) p ( p  1)
p ( p  1) 
1 2 1 2 1 p ( p  1) 1
     
p 1 p p 1 p p 1 2p 2

v)
1k  3k  ...  (2n  1) k
lim n k 1
n-

Sirul (bn ) nN , cu bn  n k 1 (k  N) este crescator si divergent


CrtStC

1k  3k  ...  (2n  1) k  (2n  1) k  1k  3k  ...  (2n  1) k
lim 
n- (n  1) k 1  n k 1
1k  3k  ...  (2n  1) k
 lim
n- n k 1
1k  3k  ...  (2n  1) k (2n  1) k
 lim  lim
n- n k 1 n- ( n  1)
k 1
 n k 1

C1k 2 k 1 C 2k 2 k 2 C 0k
n k (C 0k 2 k    ...  )
1k  3k  ...  (2n  1) k n n 2
n k
 lim k  lim 1 2 k 1 k 13 
1  3k  ...
n k1( 2n  1) k C 0k n k 2 k  CC n 2 C  ...  C 0kC k 1
 lim
n-    lim 0 n kk(C
n-   1
1 k 1 
k
k 1 k 1 k 
C1k 1nnk ...  k1...  k 1 )
1
n- n k 1 n- C k 1n  n 2C k 1  n  n k

k k k k 0 k k
lim 11 33 ......((22nn11))  2 C k n 2  C k n 2  ...  C k
k k k 1 k 1 k 1 0
 lim k 1  lim 1 k
k 1C k 1n  C 2k 1n k 1  ...  C kk 11

n-n- nnk 1 n-