You are on page 1of 9

Date statistice

privind persoanele condamnate care execută pedeapsa cu închisoare


în penitenciare la 01 ianuarie 2019
CLASIFICAREA DUPĂ DIFERITE CRITERII Numărul condamnaților Condamnați conform tipului de penitenciar
Tip Deschis Tip Semiînchis Tip Închis
Total Femei Bărbați Minori Total Femei Bărbați Total Femei Bărbați Total Femei Bărbați

NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR CONDAMNATE 5725 323 5356 46 70 3 67 2130 60 2070 3479 260 3219
CLASIFICAREA DUPĂ I dată condamnat (ă) 2689 180 2482 27 56 3 53 1178 42 1136 1428 135 1293
NUMĂRUL DE
De II ori condamnat (ă) 1458 59 1382 17 18 0 18 513 16 497 910 43 867
RECEDIVĂ
De III ori și mai mult condamnat (ă) 1578 84 1492 2 6 0 6 234 22 212 1336 62 1274

CLASIFICAREA DUPĂ Infracțiuni ușoare 191 0 191 0 5 0 5 69 0 69 117 0 117


GRAVITATEA
INFRACȚIUNII Infracțiuni mai puțin grave 948 21 912 15 24 0 24 459 15 444 450 6 444
Infracțiuni grave 2486 114 2361 11 47 3 44 1300 55 1245 1128 56 1072
Infracțiuni deosebit de grave 1842 169 1653 20 4 0 4 320 9 311 1498 160 1338
Infracțiuni excepțional de grave 258 19 239 0 0 0 0 58 1 57 200 18 182

CLASIFICAREA DUPĂ Condamnați până la 1 an 62 0 56 6 2 0 2 38 0 38 16 0 16


DURATA PEDEPSEI
De la 1 an la 3 ani 499 9 481 9 20 0 20 278 4 274 192 5 187
De la 3 ani la 5 ani 872 45 811 16 41 3 38 535 9 526 280 33 247
De la 5 ani la 10 ani 2172 160 1998 14 16 0 16 820 17 803 1322 143 1179
De la 10 ani la 15 ani 1093 71 1021 1 1 0 1 83 6 77 1008 65 943
De la 15 ani la 20 ani 631 27 604 0 0 0 0 23 0 23 608 27 581
De la 20 ani la 25 ani 242 11 231 0 0 0 0 7 0 7 235 11 224
Mai mult de 25 ani 33 0 33 0 0 0 0 1 0 1 32 0 32
Detențiunea pe viață 121 0 121 0 0 0 0 0 0 0 121 0 121
CLASIFICAREA Până la 15 ani inclusiv 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUPĂ VÂRSTĂ
De la 15 ani până la 16 ani 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De la 16 ani până la 17 ani 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De la 17 ani până la 18 ani 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De la 18 ani până la 21 ani 159 3 153 3 29 0 29 68 1 67 59 2 57


De la 21 ani până la 30 ani 1623 47 1576 0 111 3 108 639 21 618 873 23 850
De la 30 ani până la 40 ani 2074 100 1974 0 48 0 48 749 22 727 1277 78 1199
De la 40 ani până la 50 ani 1122 87 1035 0 48 0 48 263 19 244 811 68 743
De la 50 ani până la 60 ani 495 70 425 0 31 0 31 110 15 95 354 55 299
Mai mult de 60 ani 209 16 193 0 6 0 6 46 2 44 157 14 143
CLASIFICAREA DUPĂ Apți de muncă 5546 301 5199 46 75 2 73 2122 73 2049 3303 226 3077
APTITUDINELE DE
MUNCĂ Invalizi cu gradul I-II 112 16 96 0 2 0 2 26 1 25 84 15 69
Invalizi cu gradul III 67 6 61 0 1 0 1 15 1 14 51 5 46
CLASIFICAREA DUPĂ Muncitori 1563 261 1302 0 47 3 44 733 62 671 783 196 587
STATUTUL SOCIAL

Funcționari publici 338 1 337 0 0 0 0 2 1 1 336 0 336


Militari 35 6 29 0 0 0 0 13 0 13 22 6 16
Militari cu statut special 31 1 22 8 2 0 2 2 0 2 19 1 18
Elevi 257 13 215 29 1 0 1 62 6 56 165 7 158
Șomeri 3298 27 3262 9 26 0 26 1281 21 1260 1982 6 1976
Pensionari 80 9 71 0 3 0 3 16 2 14 61 7 54
Patroni, lucrători pe cont propriu 123 5 118 0 1 0 1 8 1 7 114 4 110
CLASIFICAREA DUPĂ Analfabeți 77 5 72 0 0 0 0 37 0 37 40 5 35
STUDII

Studii primare 283 19 256 8 0 0 0 73 5 68 202 14 188


Studii medii incomplete 2943 132 2798 13 30 0 30 1074 28 1046 1826 104 1722
Studii medii 1712 115 1572 25 27 2 25 498 28 470 1162 85 1077
Studii medii speciale 491 28 463 0 18 0 18 156 3 153 317 25 292
Studii superioare incomplete 63 4 59 0 0 0 0 23 2 21 40 2 38
Studii superioare 156 20 136 0 4 1 3 49 8 41 103 11 92
CLASIFICAREA Numărul persoanelor care au comis 192 6 155 31 0 0 0 49 0 49 112 6 106
DUPĂ ALTE CATEGORII crime
până la atingerea vârstei de 18 ani
Numărul persoanelor care au comis 1000 18 974 8 21 2 19 341 6 335 630 10 620
crime
până la atingerea vârstei de 18 ani la
21 ani
Alcoolism cronic 138 6 132 0 0 0 0 43 2 41 95 4 91
Narcomanie 204 9 195 0 0 0 0 107 5 102 97 4 93
HIV-SIDA 63 15 48 0 0 0 0 18 4 14 45 11 34
Forma deschisă de tuberculoză 15 1 14 0 0 0 0 1 1 0 14 0 14
Cetățeni Străini 72 3 69 0 10 0 10 8 0 8 54 3 51
Apatrizi 16 0 16 0 0 0 0 6 0 6 10 0 10
Bipatrizi 13 0 16 0 0 0 0 7 0 7 9 0 9
Mame cu copii 13 13 0 0 0 0 0 1 1 0 12 12 0
CLASIFICAREA DUPĂ INFRACŢIUNI CONTRA PĂCII ŞI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INFRACȚIUNILE SECURITĂŢII OMENIRII,
COMISE INFRACŢIUNI DE RĂZBOI (Art.
135-144CP)
INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII 2236 141 2079 16 0 0 0 209 6 203 2011 135 1876
ŞI SĂNĂTĂŢII PERSOANEI (Art.
88-99;
145-163CP)
Omorul intenţionat art.88, 89, 90; 1686 110 1564 12 0 0 0 78 4 74 1596 106 1490
145, 147CP
Vătămarea intenţionată gravă a 560 24 534 2 0 0 0 127 1 126 431 23 408
integrităţii
corporale sau a sănătăţii art.151
(art.95 al CP an.1961)
INFRACŢIUNI CONTRA 260 51 209 0 0 0 0 64 6 58 196 45 151
LIBERTĂŢII,
CINSTEI ŞI DEMNITĂŢII
PERSOANEI
(Art. 164 – 169 CPRM) (art.113–1132
CP an.1961)
Răpirea unei persoane art. 164 111 1 110 0 0 0 0 49 0 49 62 1 61
(art.1132; 125; 214 )

Răpirea minorului de către rudele 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1


apropiate 1641 art. (112; 112/2; 112/3;
113CP)
Traficul de fiinţe umane art. 165 (art. 80 20 60 0 0 0 0 11 8 3 69 12 57
1131;1132)
Tortura, tratamentul inuman sau 9 1 8 0 0 0 0 0 0 0 9 1 8
degradant
art. 1661 CP
Violul art.171 (art.102, 103 al CP an. 535 0 526 9 0 0 0 118 0 118 408 0 408
1961)
Acţiuni violente cu caracter sexual 393 0 384 9 0 0 0 92 0 92 292 0 292
art. 172
Constrângerea la acţiuni cu caracter 10 0 10 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
sexual
art. 173CP
Raportul sexual cu o persoană care 26 1 25 0 0 0 0 13 0 13 13 1 12
nu a
împlinit vârsta de 16 ani art. 174
(art. 104 al CP an. 1961)

Acţiuni perverse art. 175 (art. 1031 CP 33 0 33 0 0 0 0 10 0 10 23 0 23


an. 1961)
INFRACŢIUNI CONTRA 181 2 176 3 0 0 0 90 1 89 88 1 87
DREPTURILOR
POLITICE, DE MUNCĂ ŞI ALTOR
DREPTURI CONSTITUŢIONALE
ALE
CETĂŢENILOR (Art. 176 - 1855
CPRM)
(art. 133 – 144 al CP an. 1961)
Împiedicarea exercitării libere a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dreptului
electoral sau a activităţii organelor
electorale
art. 181 (art. 133 – 1332 al CP an.
1961)
Falsificarea rezultatelor votării art. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182
(art. 1333 – 134 al CP an. 1961)
INFRACŢIUNI C ONTRA 3037 142 2860 35 0 0 0 982 35 947 2020 107 1913
PATRIMONIULUI
(Art. 186 – 199 CPRM)(art. 119–
131CP an. 1961)
Furtul art.186 (art.119 al CP an.1961) 1773 32 1725 16 0 0 0 706 10 696 1051 22 1029
Jaful art.187 (art.120 al CP an.1961) 973 6 959 8 0 0 0 465 2 463 500 4 496
Tîlhăria art.188 (art.121 al CP 883 22 857 4 0 0 0 162 2 160 717 20 697
an.1961)
Escrocheria art. 190 (art.122 al CP 488 18 468 2 0 0 0 219 14 205 267 4 263
an.1961)
INFRACŢIUNI CONTRA 553 47 506 0 0 0 0 150 1 149 403 46 357
FAMILIEI ŞI
MINORILOR (Art. 201 – 209 CPRM)
(art. 112 - 113 al CP an. 1961)
Violenţa în familie art. 2011 CP 423 36 387 0 0 0 0 109 0 109 314 36 278
1
Traficul de copii art. 206 (art. 113 ) 32 6 26 0 0 0 0 7 1 6 25 5 20

Scoaterea ilegală a copiilor din ţară 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


art.207
(art.1123)
INFRACŢIUNI CONTRA 457 21 434 2 0 0 0 112 2 110 343 19 324
SĂNĂTĂŢII
PUBLICE ŞI CONVIEŢUIRII
SOCIALE
(Art. 211 – 222 CPRM)(art.2241
233CP an. 1961)
Activitatea ilegală privind circulaţia 613 18 594 1 0 0 0 160 2 158 452 16 436
substanţelor
narcotice art. art. 217-219 (art.2251 al
CP an.1961)

INFRACŢIUNI ECOLOGICE 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
(Art. 223 – 235 CPRM)(art. 234–
2351CP an. 1961)
Încălcarea cerinţelor securităţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ecologice art. 223
Încălcarea regulilor de circulaţie a 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
substanţelor,
materialelor şi deşeurilor radioactive,
bacteriologice sau toxice art. 224
INFRACŢIUNI ECONOMICE 42 1 41 0 0 0 0 18 1 17 24 0 24
(Art. 236-258 CPRM)(art.1551–176CP
an. 1961)
Fabricarea sau punerea în circulaţie a 7 0 7 0 0 0 0 2 0 2 5 0 5
banilor
falşi sau a titlurilor de valoare false
art. 236
Fabricarea sau punerea în circulaţie a 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
cardurilor
sau a altor carnete de plată false
art.237
INFRACŢIUNI INFORMATICE ŞI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL
TELECOMUNICAŢIILOR (Art. 259
- 2611 CP)
Accesul ilegal la informaţia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
computerizată art. 259
Producerea, importul, 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
comercializarea sau punerea
ilegală la dispoziţie a mijloacelor
tehnice sau
produselor program art. 260
INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL 270 2 264 4 0 0 0 112 0 112 154 2 152
TRANSPORTURILOR (Art. 262 –
276 CPRM)
(art. 177 – 1821 al CP an. 1961)
Încălcarea regulilor de securitate a 101 2 96 3 0 0 0 53 0 53 45 2 43
circulaţiei sau
de exploatare a mijloacelor de
transport de către
persoana care conduce mijlocul de
transport
art. 264 (art. 177 al CP an. 1961)
Conducerea mijlocului de transport 156 0 156 0 0 0 0 53 0 53 103 0 103
în stare de
ebrietate alcoolică cu grad avansat
sau în stare
de ebrietate produsă de alte substanţe
art. 2641
(art. 1772 al CP an. 1961)
INFRACŢIUNI CONTRA 499 4 494 1 0 0 0 213 0 213 285 4 281
SECURITĂŢII
PUBLICE ŞI A ORDINII PUBLICE
(Art. 278 – 302 CPRM)(art. 71 – 87 al
CP an. 1961)
Banditismul art.283 (art.74 al CP 10 0 10 0 0 0 0 1 0 1 9 0 9
an.1961)
Crearea sau conducerea unei 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
organizaţii criminale
art. 284 (art. 742 al CP an. 1961)
Acţiunile care dezorganizează 8 0 8 0 0 0 0 2 0 2 6 0 6
activitatea
penitenciarelor art. 286 (art.741 al CP
an.1961)
Huliganismul art. 287 (art.218 al CP 381 4 376 1 0 0 0 186 1 185 194 3 191
an.1961)
Folosirea ilegală a armelor şi 79 0 79 0 0 0 0 21 0 21 58 0 58
muniţiilor
art.290 şi art.292 (art. 227 al CP
an.1961)
INFRACŢIUNI CONTRA 195 3 192 0 0 0 0 43 1 42 152 2 150
JUSTIŢIEI
(Art. 303 – 323 CPRM)(101, 190 – 203
al CP an. 1961)
Evadarea din locurile de detenţie art. 70 0 70 0 0 0 0 15 0 15 55 0 55
317
(art. 200 al CP an. 1961)
Eschivarea de la executarea pedepsei 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
cu închisoare art. 319 (art. 2001 al CP
an. 1961)
Nesupunerea prin violenţă cerinţelor 39 0 39 0 0 0 0 4 0 4 35 0 35
administraţiei penitenciarului art. 321
(art. 2003 al CP an. 1961)

Transmiterea ilegală a unor obiecte 18 0 18 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9


interzise
persoanelor deţinute în penitenciare
art. 322
(art. 2004 al CP an. 1961)
INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE 26 3 23 0 0 0 0 6 0 6 20 3 17
PERSOANE
CU FUNCŢIE DE RĂSPUNDERE
(Art.324-332 CPRM)
Corupere pasivă art. 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coruperea activă art. 325 6 0 6 0 0 0 0 1 0 1 5 0 5
Traficul de influenţă art. 326 11 1 10 0 0 0 0 1 0 1 10 1 9
Falsul în acte publice art. 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luarea de mită art. 333 (art. 187 al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CP an. 1961)
Darea de mită art. 334 (art. 188 al CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
an. 1961)
Abuzul de serviciu art. 335 (art. 1891 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
CP an. 1961)
INFRACŢIUNI CONTRA 127 10 117 0 0 0 0 30 2 28 97 8 89
AUTORITĂŢILOR
PUBLICE ŞI A SECURITĂŢII DE
STAT
(Art. 337 – 363 CPRM)(art. 61 – 87 al
CP an. 1961)
Trădarea de Patrie art. 337 (art. 61 al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cp an. 1961)
Spionajul art. 338 (art. 62 al CP an. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1961)
Uzurparea puterii de stat art. 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INFRACŢIUNI MILITARE (Art. 21 1 20 0 0 0 0 5 0 5 16 1 15
art.364-393
CPRM)(art.238–270 al CP an.1961)

Neexecutarea intenţionată a ordinului 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3


art. 364
(art. 240 al CP an. 1961)
Acte de violenţă săvârşite asupra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
militarului
art. 368CP
Dezertarea art. 371 (art. 248 al CP an. 4 0 4 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1
1961)
CLASIFICARE DUPĂ Art. 84 alin. (1)CP 2078 83 1970 25 0 0 0 489 11 478 1564 72 1492
CONCURSUL
DE
INFRACȚIUNI/PEDEPSE Art. 84 alin. (4)CP 805 46 753 6 0 0 0 229 5 224 570 41 529
Art. 85 CP 1212 33 1167 12 0 0 0 387 8 379 813 25 788