You are on page 1of 2

Pristup njemačkom tržištu rada Na temelju regulative o slobodi kretanja imate neograničen Daljnje informacije o ulasku u zemlju, boravku

retanja imate neograničen Daljnje informacije o ulasku u zemlju, boravku i pristupu Više informacija o ovoj temi pronaći ćete i ovdje:
pristup tržištu rada. Samo za Rumunjsku i Bugarsku do kraja tržištu rada možete pronaći na internet stranici Saveznog
SAD, Kanada, 2013. vrijede ograničene prijelazne regulative. U roku od tri ureda za migraciju i izbjeglice: ¢¢ Savezni ured za migraciju i izbjeglice: www.bamf.de;
podrijetla

Europska unija /
Zemlja

mjeseca od ulaska u zemlju morate prijaviti svoje mjesto www.bamf.de/Aufenthalt-in-Deutschland te servisni telefon za građan(k)e: +49 911 943-6390;
Priznavanje Vaše
Australija, Novi Ostale treće
Europski gospodarski
Zeland, Izrael, Japan, zemlje
prostor ili Švicarska
Južna Koreja stanovanja Uredu za prijavu boravka u Vašem gradu. www.bamf.de/Arbeiten-in-Deutschland. e-mail adresa: info.buerger@bamf.bund.de

¢¢ Ukoliko ste državljanin/državljanka Australije, Izraela, Vi i Vaša obitelj lakše ćete se snaći u svakodnevici, poslovnom svjedodžbe o
Viza u svrhu Traženje radnog mjesta
stečenom zvanju
Japana, Kanade, Novog Zelanda, Južne Koreje ili SAD-a životu ili u školi ako svi govorite njemački. Veliki broj institu-
Ulazak u

zaposlenja se traži
zemlju

Ulazak moguć Ulazak moguć


od njemačkog također možete ući u Njemačku bez vize – čak i kada tamo ta i škola za strane jezike nude tečajeve. Čak i savezne države
bez vize bez vize
želite ostati na duže vrijeme i raditi. U roku od tri mjeseca od Želite raditi u Njemačkoj? Možda već imate ponudu za potpomažu tečajeve jezika: primjerice intenzivne tečajeve
u Njemačkoj
inozemnog
predstavništva
ulaska u zemlju i prije početka rada morate podnijeti zahtjev radno mjesto, a možda se još uvijek nalazite u potrazi za njemačkog jezika za one koji brzo uče ili jezične tečajeve vezane
za dozvolu boravka u svrhu zaposlenja Uredu za strance u poslom. Veliki broj tvrtki svoje ponude za posao objavljuje uz posao. Za strance koji žele doseliti u Njemačku svom bračnom
Pravovremeno
Opća obveza u roku od tri uputiti zahtjev za
Vašem gradu. na online burzama rada. Osim toga, posebno su zanimljive partneru, također postoje i tečajevi u njihovim domovinama – u
prijave boravka mjeseca dozvolu boravka, sljedeće internet adrese: nekim slučajevima potrebno je dokazati samo osnovno pozna-
Put do dozvole boravka

prije isteka vize ¢¢ Ako dolazite iz neke druge države, prije ulaska u zemlju vanje njemačkog jezika prije ulaska u zemlju.
morate podnijeti zahtjev za vizu u njemačkom inozemnom ¢¢ Burza rada Savezne agencije za posao:
Ured za prijavu predstavništvu u Vašoj domovini. Koji je generalni konzulat, www.jobboerse.arbeitsagentur.de Daljnje informacije o ovome možete pronaći na stranicama
Ured za strance
boravka odnosno koje je veleposlanstvo nadležno za Vas, te koja Vam Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice:
je sve dokumentacija potrebna možete saznati na internet ¢¢ Središnje inozemno i stručno posredništvo (ZAV): www.bamf.de/Deutschlernen, kao i na stranicama Goethe insti-
stranici www.diplo.de. Ako se već nalazite u Njemačkoj, prije www.zav.de/arbeiten-in-deutschland tuta: www.goethe.de/Deutschlernen.
Potvrda o slobodi Izdavanje dozvole
kretanja boravka
isteka Vaše vize podnesite zahtjev za dozvolu boravka Uredu
za strance koji je nadležan za vaše mjesto stanovanja. ¢¢ Portal Savezne vlade za međunarodnu stručnu radnu snagu:
www.make-it-in-germany.com
Moguć bez
Ako posjedujete njemačku ili u Njemačkoj priznatu
tržištu rada

ograničenja visokoškolsku diplomu, odnosno inozemnu visokoškolsku


Pristup

Određen u dozvoli
(osim Rumunjskoj diplomu koja je usporediva s njemačkom visokoškolskom Obitelj seli s Vama Impressum
boravka
i Bugarskoj do
31.12.2013.) diplomom, a niste našli radno mjesto u Njemačkoj, možete
Izdavatelj:
podnijeti zahtjev za posebnom vizom koja Vam omogućuje Odluka o preseljenju u Njemačku tiče se cijele obitelji. Ukoli-

KROATISCH 102012 Anerkennung Ausland


Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
da šest mjeseci tražite posao u Njemačkoj. Pri tome je važno ko ste državljanin/državljanka EU, Europskog gospodarskog Abteilung 3 Integration
Referat „Informationszentrum Integration“
da možete osigurati vlastita financijska sredstva potrebna za prostora ili Švicarske, vaš bračni partner/ica i Vaša djeca mogu
90343 Nürnberg
Ulazak u zemlju, boravak i pristup njemačkom tržištu život za cijelo vrijeme potrage za radnim mjestom. živjeti i raditi u Njemačkoj bez ograničenja. Nije potrebno pod-
Odgovorna osoba: Claudia Möbus
rada nositi poseban zahtjev za dozvolu boravka. Članovi obitelji Kontakt/Internet: www.bamf.de/beruf-anerkennung
Ukoliko želite raditi u Njemačkoj, potrebna Vam je osim toga iz drugih država u načelu trebaju posjedovati ulaznu vizu. Stanje: 10/2012
Planirate preseliti u Njemačku? Želite raditi u Njemačkoj? i dozvola boravka koja izričito dopušta zapošljavanje. Postoji Pitanja u vezi toga možete postaviti njemačkim inozemnim Tisak: Bonifatius GmbH, Druck-Buch-Verlag, Paderborn
posebna regulativa za visokokvalificirane, znanstvenike i predstavništvima ili – u slučaju da se već nalazite u Njemačkoj – Dizajn: KonzeptQuartier ® GmbH
¢¢ Ukoliko ste državljanin/državljankaka jedne od članica samostalne zaposlenike. Od 1.8.2012. možete dobiti „plavu EU Uredu za strance u Vašem mjestu stanovanja ili u lokalnim Prava i zasluge za fotografije/slike: Suprijono Suharjoto, Stephan Morrosch,
Europske unije, Europskog gospodarskog prostora (dakle i kartu“ ako imate njemačku, u Njemačkoj priznatu ili inozem- službama za savjetovanje migranata. contrastwerkstatt, diego cervo, imageteam, Mustafa Arican
Lichtensteina, Norveške ili Islanda) ili Švicarske možete ući nu visokoškolsku diplomu usporedivu s njemačkom, te ako
u Njemačku bez vize. ostvarite minimalnu razinu plaće.

www.bamf.de
Podnošenje zahtjeva za priznavanje iz inozemstva Njemačkoj su to, između ostalih, zanimanja u sektoru zdravstva Ako doista postoje razlike, provjerit će se da li je moguće dotične Koliko dugo traje postupak? Važno: u pravilu dokumente treba priložiti u njemačkom
i obrazovanja (primjerice liječnik, bolničar ili odgajatelj). Osim razlike izjednačiti prilaganjem drugih dokaza ili iskustvom u prijevodu i kao ovjerene kopije. Raspitajte se prethodno je li
Želite raditi u Njemačkoj u zanimanju koje ste izučili? Želimo toga, u određenim zanimanjima vrijede posebna pravila ukoliko radu. U slučaju da Vaši dokumenti neće dostajati za vrednovanje Ako je dokumentacija kompletna onda postupak u pravilu ne prijevode nužno dati izraditi kod službenog tumača ili
Vam srdačnu dobrodošlicu! Naime, Njemačka treba kvalifici- se želite baviti samostalnom djelatnošću (primjerice pekar ili Vaše svjedodžbe o završnom ispitu, može uslijediti analiza bi trebao trajati duže od tri mjeseca. prevoditelja.
ranu i stručnu radnu snagu. Vi imate mogućnost usporediti frizer). kvalificiranosti za posao, primjerice putem probnog rada ili
svoju inozemnu svjedodžbu o stečenom zvanju sa zahtjevima stručnog razgovora.
dotičnog zanimanja u Njemačkoj. Vrednovanje svjedodžbi je S druge strane, za neregulirana zanimanja nije potrebno Koliko košta postupak? Moram li znati njemački?
nužno za neka zanimanja kako biste uopće mogli raditi u nikakvo formalno priznanje Vaše svjedodžbe kako biste smjeli
određenoj struci. I za ostala zanimanja priznanje Vaše kvalifikacije raditi (primjerice kao industrijski komercijalist, mehaničar ili Koji su rezultati mogući? Visinu pristojbe odredit će svaka od nadležnih službi. Stoga Ukoliko želite raditi u Njemačkoj, važno je savladati njemački
poboljšava Vaše šanse na tržištu rada. Zahtjev za pokretanje električar). Za ta se zanimanja na tržištu rada možete prijaviti seveć prije podnošenja zahtjeva informirajte o mogućim jezik. Znanje jezika se može zahtijevati, ako je ono nužno za
postupka priznavanja možete uputiti već prije Vašeg ulaska u i bez vrednovanja Vaših kvalifikacija. Međutim, vrednovanje Ukoliko se ne utvrde nikakve bitne razlike između Vaše troškovima. obavljanje posla. Ovo posebice vrijedi za neke od reguliranih
zemlju – neovisno o Vašem državljanstvu ili dozvoli boravka. Vaših kvalifikacija i u ovom slučaju ima smisla, budući da na kvalifikacije i istovjetne njemačke svjedodžbe za dotično zanimanja, primjerice za liječnike, učitelje ili stručna z
taj način poslodavac može bolje procijeniti Vaše sposobnosti i zanimanje, izdat će Vam se potvrda o potpunoj jednako- animanja u zdravstvu. Podnositelj(ica) zahtjeva za ovu vrstu
Prije nego li se upustite u pokretanje postupka priznavanja ino- znanja. vrijednosti ili – u slučaju da ispunjavate i ostale preduvjete – Koji su mi dokumenti potrebni? zanimanja dobiva radnu dozvolu samo ukoliko posjeduje
zemne svjedodžbe, trebali biste se informirati o tome smijete radna dozvola. Na taj ćete način moći obavljati svoje potrebno znanje njemačkog jezika.
li ući u Njemačku i tamo raditi. Osnovne upute u vezi toga pronaći zanimanje kao da imate njemačku svjedodžbu o stečenom ¢¢ Zahtjev (obrasce možete dobiti od nadležne službe)
ćete u daljnjem tekstu. Kako teče postupak? zvanju. Upute o tečajevima jezika pronaći ćete u daljnjem tekstu.
¢¢ Tabelarni
pregled obrazovanju i prethodnim zaposlenjima
Kako biste se prijavili za posao, morate se obratiti službi koja je Ako se tijekom postupka ustanove bitne razlike između (na njemačkom jeziku)
Zašto trebam dati svoju inozemnu svjedodžbu o nadležna za Vašu skupinu zanimanja. Informacije o službama Vaše kvalifikacije i njemačke svjedodžbe o završnom ispitu, Gdje se mogu informirati?
završnom ispitu na vrednovanje? nadležnim za pojedina zanimanja možete pronaći na internet kod nereguliranih ćete zanimanja dobiti potvrdu u kojoj ¢¢ Dokaz o identitetu (osobna iskaznica ili putovnica)
stranici (www.anerkennung-in-deutschland.de) ili dobiti putem će dotične razlike biti jasno opisane. S tom se potvrdom Na internetu možete saznati kako teče postupak priznavanja
Svatko bi trebao biti upoznat s Vašim sposobnostima! Usporedba telefona (+49 30-1815-1111). možete prijaviti direktno kod poslodavaca ili odabrati neku ¢¢ Dokazo svjedodžbi o završnom ispitu stečenoj u ino- inozemne svjedodžbe, je li Vaše zanimanje regulirano u
Vaše inozemne svjedodžbe o stečenom zvanju sa zahtjevima od individualno prikladnih daljnjih izobrazbi. Kod regu- zemstvu Njemačkoj, putem kojih zakona je regulirano i kojoj se službi
dotičnog zanimanja u Njemačkoj za Vas je prije svega važna Na početku se morate odlučiti s kojom konkretnom svjedodžbom liranih profesija bit ćete u mogućnosti izjednačiti razlike. morate obratiti za provjeru Vaših kvalifikacija.Ove infor-
u slučaju da u Njemačkoj želite raditi u tzv. reguliranim zaniman- o završnom ispitu želite usporediti svoju svjedodžbu. Ovdje će Ovisno o zanimanju, morat ćete sudjelovati na tečaju ¢¢ Dokazio dodatnim poslovnim iskustvima i daljnjoj macije kao i savjetovalište u Vašoj blizini, možete pronaći
jima. Vam nadležna služba rado biti od pomoći. usklađivanja ili na stručnom ispitu. izobrazbi na internet stranici www.anerkennung-in-deutschland.de
(informacije dostupne na njemačkom i engleskom jeziku).
Pojam „regulirano zanimanje“ znači da se dotičnim poslom ne Nakon što ste predočili Vaše dokumente, provjerit će se da li ¢¢ Izjava
da prethodno nije podnesen zahtjev za provjeru
smijete baviti ili koristiti profesionalnu titulu bez državne postoje bitne razlike između Vaše svjedodžbe o završnom ispitu jednakovrijednosti Osnovne informacije na engleskom i njemačkom jeziku
dozvole i priznanja Vaše kvalifikacije za dotično zanimanje. U stečene u inozemstvu i njemačke svjedodžbe o završnom ispitu. možete dobiti putem telefona, biranjem posebnog broja za
¢¢ Dokaz da želite raditi u Njemačkoj (nije potreban za priznavanje stručnih inozemnih kvalifikacija u Saveznom
državljane i državljanke Europske unije, Europskog uredu za migraciju i izbjeglice: +49 30 1815-1111.
gospodarskog prostora i Švicarske, kao ni za osobe s
mjestom boravka u dotičnim zemljama)

Za regulirana zanimanja bit će Vam dijelom potrebna dodatna


dokumentacija. Informirajte se prethodno pri nadležnim
službama o kojoj se dokumentaciji točno radi.