You are on page 1of 4

Met het programma Logic Lab kan je zelf mooie

uitvindingen maken, de meest belangrijke


componenten staan hieronder. De andere mag je
natuurlijk ook zelf ontdekken.

http://www.neuroproductions.be/logic-lab/

Probeer ze zelf uit en schrijf eronder wat ze eigenlijk doen.

Invoercomponenten

Drukknop: Schakelaar: Pulsgenerator:


…………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………
………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………..

Verwerkingscomponenten

EN-poort: OF-poort: NIET-poort:


…………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………
………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………..

Flip-Flop (wisselsignaal): Flip-Flop (set-reset):


…………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… ……………………………………………
………………………………………….. …………………………………………..
Uitvoercomponenten

Rode lamp: Zoemer: Motor:


…………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………
………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………..

Extra componenten

Verdeelpoort: Kleurlamp: Teller:


…………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………
………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………..

Je kan de componenten met elkaar verbinden


door een pijl van de uitgang van een component
(staat altijd rechts) naar de ingang (staat altijd
links) te trekken. Dit zijn eigenlijk de elektrische
geleiders langs waar het signaal gaat.

Het (elektrisch) signaal kan aan of uit (1 of Ø) zijn.


Probeer alles maar eens goed uit, binnenkort krijg je
een paar leuke opdrachten.
Probeer zoveel mogelijk
componenten te verklaren en een
zo hoog mogelijk niveau te halen
bij de opdrachten. Vul daarna je
evaluatie in.

Evaluatie: componenten verklaren en opdrachten maken

Werking van sensoren Je kan niet de Je kan niet Je kan het Je kan alle
(invoer), poorten en helft van de de helft van merendeel componenten
actuatoren (uitvoer) componenten de van de verklaren en
toelichten
verklaren en componenten componenten haalde niveau
haalde niveau 1 verklaren verklaren en 4 bij de
bij de en/of haalde haalde niveau opdrachten.
opdrachten niveau 2 bij 3 bij de
de opdrachten
opdrachten
Ik
De leraar

Je bent er nu klaar voor.


Bedenk eens zelf een leuke opdracht (met
oplossing natuurlijk) en zie of er
bollebozen zijn in de klas die ze tot een
goed einde kunnen brengen.

Gebruik je nieuwe componenten? Geen


probleem, maar verklaar ze wel eerst zelf.