You are on page 1of 10

Logic Lab opdracht 1 Niveau 1

Laat een lampje branden zolang


je een knop indrukt.

Logic Lab opdracht 2 Niveau 1

Laat een lampje branden, ook als


je het invoerelement loslaat.
Logic Lab opdracht 3 Niveau 1

Laat een motor draaien zolang je


een knop indrukt.

Logic Lab opdracht 4 Niveau 1

Laat een motor draaien, ook als


je het invoerelement loslaat.
Logic Lab opdracht 5 Niveau 1

Maak een zoemgeluid zolang je


een knop indrukt.

Logic Lab opdracht 6 Niveau 1

Maak een zoemgeluid, ook als je


het invoerelement loslaat.
Logic Lab opdracht 7 Niveau 2

Laat een uitvoerelement werken


zolang je minstens één van twee
invoerelementen activeert.

Logic Lab opdracht 8 Niveau 2

Laat een uitvoerelement werken als je


twee invoerelementen gelijktijdig
activeert. Bij enkel één invoer mag het niet
werken.
Logic Lab opdracht 9 Niveau 2

Laat een uitvoerelement werken zolang je


een invoerelementen niet activeert en
stoppen met werken als je het wel
activeert.

Logic Lab opdracht 10 Niveau 2

Laat een lampje knipperen als je een


invoerelement inschakelt. Het moet
natuurlijk ook terug uitschakelbaar zijn.
Logic Lab opdracht 11 Niveau 2

Door op een knop te drukken moet een


uitvoerelement afwisselend werken en
niet werken (telkens je deze indrukt
natuurlijk).

Logic Lab opdracht 12 Niveau 3

Laat een motor draaien als je één of twee


knoppen indrukt en de hoofdschakelaar
aanstaat.
Logic Lab opdracht 13 Niveau 3

Laat een alarm (licht en geluid) werken als


je een knop loslaat en het systeem
ingeschakeld is.

Logic Lab opdracht 14 Niveau 3

Laat een lamp automatisch knipperen, je systeem


moet uitschakelbaar zijn. Als het systeem uit staat
moet je altijd kunnen testen of het lampje niet stuk is.
Logic Lab opdracht 15 Niveau 3

Maak met de display een systeem


waarmee je je leeftijd kan tonen.

Logic Lab opdracht 16 Niveau 3

Maak een systeem waarbij je de lamp naar


keuze blauw, groen, lichtblauw, rood, paars,
geel of wit kan laten schijnen.
Logic Lab opdracht 17 Niveau 4

Maak een systeem waarbij je met de


hexadecimale teller tot F kan tellen (je mag
telkens op een knop drukken). Bij elke druk
moet er ook een lampje branden.

Logic Lab opdracht 18 Niveau 4

Maak een systeem waarbij je met de teller


automatisch tot F kan tellen.
Logic Lab opdracht 19 Niveau 4

Laat een lamp automatisch de kleuren blauw,


groen, lichtblauw, rood, paars, geel en wit
doorlopen. Je moet op een gevraagde kleur
kunnen stoppen om die kleur te behouden.

Logic Lab opdracht 20 Niveau 4

Van op vier plaatsen in een gebouw moet je met


een drukknop de ventilatie kunnen inschakelen als
de hoofdschakelaar aan staat. Enkel van in de
controlekamer is dit systeem terug uitschakelbaar.

Related Interests