You are on page 1of 28

Урбана инфраструктура

Инфраструктура у функцији повезаности


Транспортна инфраструктура
04. предавање
Историјат транспорта

• Први људски начини транспорта били су ходање и пливање


Историјат транспорта
• Припитомљавање животиња омогућује транспортовање терета на снажнијим
створењима
• Могућност преношења већих оптерећења,
• Јахање животиња доприноси смањењу трајања пута
• Изуми као што су точак и санке помогли су да се животињски превоз ефикасније
искористи кроз увођење возила
Историјат транспорта

• Први облици друмског транспорта били су коњи, а потом волови


• Први поплочани путеви су изграђени од стране раних цивилизација
• Персијска и Римска империја правиле су путеве од камених плоча за потребе
војске
• Средњовковни Калифат је први почео са изградњом катрански-асфалтираних
путева
Историјат транспорта
• Први пловни објекти су кануи направљени од балвана
• Рани водени транспорт био је оствариван помоћу бродова који су се кретали
помоћу људског погона или погона ветра или комбинацијом
• Развој воденог транспорта је директно утицао на развој градова у близини
водених токова, који су постали трговачки центри
• Све до индустријске револуције, транспорт је био спор и скуп, те су производња и
трговина били лоцирани што ближе једно другом.
Историјат транспорта
• Индустријска револуција у 19. веку произвела је велики број изума који су
фундаментално изменили транспорт
• Са телеграфијом, комуникација је постала тренутна и независна од транспорта
• Изум парне машине, и применом у железничком транспорту, направио је
транспорт независним од људског или животињског погона
• Повећање брзине и капацитета транспорта омогућило је независност
производње од локације природних ресурса
• У деветнаестом веку су такође развијени пароброди, чиме је убрзан глобални
транспорт
Историјат транспорта

• Са развојем мотора са унутрашњим сагоревањем и аутомобила крајем 19. и


почетком 20. века, друмски саобраћај постаје значајнији, допуштајући увођење
механичког приватног транспорта
• Први аутопутеви су конструисани током 19. века од макадама
• Касније, асфалт и бетон постали су главни материјали за поплочавање
• Године 1903., први управљани авион је представљен, а након Првог светског рата,
то је постао брз начин за транспорт људи и добара на велике удаљености.
Историјат транспорта

• Након Другог светског рата, аутомобили и ваздушни транспорт потиснули су


железнички и водени транспорт терета
• Истраживање свемирског транспорта је покренуту 1950-тих
• Међународни ваздушни транспорт постао је још приступачнији током 1960-их, са
комерцијализацијом млазног мотора.
• Заједно са порастом броја аутомобила и путева, дошло је до смањења потражње
за железничким и воденим транспортом.
• Након увођења Шинкансена у Јапану у 1964. години, високобрзинска железница у
Азији и Европи почела је да привлачи путнике на дуголинијске руте са ваздушних
линија
Историјат транспорта
• Раније у историји САД-а, већина аквдуката, мостова, канала, железница, путева и
тунела били су у поседу приватних корпорација
• Већина такве инфраструктуре транспорта дошла је под контролу владе у касном
19. и раном 20. веку, кулминирајући у национализацији међуградског путничког
железничког сервиса и креирањем Амтрака
Историјат транспорта

• У 2015. години, у 39 земаља широм света, извршено је 243 милијарде путничких


путовања
• Ова цифра представља повећање од 18% у односу на 2000. годину
• Јавља се све већа потражња за јавним превозом
• Двадесет и четири од 39 земаља укључених у студију доживеле су повећање или
бар одржале стабилну стопу коришћења јавног превоза током протеклих 15
година
Појам и значење

• Транспорт је самостална привредна делатност која се бави преносом


материјалних добара, људи и информација са једног на друго место, имајући у
виду задовољење људских потреба како у сфери производње, тако и у
свакодневном животу.
• У комерцијалном послу, транспорт се може посматрати као начин
диференцирања цена и купаца.

Врсте транспорта:
• Друмски
• Водени
• Железнички
• Ваздушни
• Цевоводни
• Бежични (транспорт информација)

https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-sistema-
de-alta-calidad-isom%C3%A9trico-plano-del-icono-del-coche-del-
transporte-de-la-ciudad-d image76149831
Појам и значење
• Транспортна инфраструктура се састоји од мрежа - путеви, железнице, ваздушне
линије, водене линије, канали и цевоводи, као и објеката (терминала) као што
су аеродроми, железничке станице, аутобуске станице, складишта, превознички
терминали, складишта за пуњења горива (укључујући пристаништа и бензинске
пумпе) и морске луке.
• Терминали могу бити коришћени за размену путника и терета, као и за
одржавање.
• Возила која путују на овим мрежама
укључују аутомобиле, бицикле, аутобусе, в
озове, камионе, људе, хеликоптере,
пловне објекте, свемирске
летелице и авијацију
• Операције се баве начином на који се
управља возилима и процедурама
прописаним за ту сврху, укључујући
финансирање, законитост и политику
• У транспортној индустрији, операције и
власништво инфраструктуре могу бити
јавни или приватни, зависно од државе и
http://www.worldhighways.com/sections/general/features/informa
tion-technology-and-transport-development/ прописа
Врсте транспорта
• Путнички транспорт може бити јавни или приватни.
• Теретни транспорт је постао фокусиран на контејнеризацију, иако се транспорт
расутих материјала користи за велике количине трајних роба
• Транспорт игра важну улогу у економском расту и глобализацији, а већина типова
узрокује загађење ваздуха и заузима велике земљине површине

http://plutonlogistics.com/zeleznicki-transport/u-
london-stigao-prvi-teretni-voz-iz-kine/

http://www.vreme.com/cms/view.php?id=951473

http://m.srla.sdilogistics-shippingcc.com/sea-freight/break-bulk-cargo-shipping.html
Транспортне путничке мреже
Кључни делови различитих типова транспорта

Put Zeleznica Vazdusni Vodeni


•Trake •Sine •Vazdusni •Kanali
•Sirina koridori •Sistemi

Rute
•Ogranicenje
brzine

•Parking •Stanica •Pista •Dokovi

Terminali
•Hangari

•Brzina •Brzina •Brzina •Brzina

Vozila
•Broj putnika •Broj putnika •Broj putnika •Tezina
•Tezina •Tezina •Tezina

Atmosferski uslovi

* Victoria Transport Policy Institute (2002) Transportation Elasticities, http://www.vtpi.org/tdm/tdm11.htm.


Транспортна еластичност по типу превоза

100% Hitne sluzbe


Javni prevoz
Vece posiljke

Saobracaj Specijalni dogadjaji

Drustvene aktivnosti

Rekreacija
0%
Troskovi

* Victoria Transport Policy Institute (2002) Transportation Elasticities, http://www.vtpi.org/tdm/tdm11.htm.


Однос капацитета, потражње и времена путовања

Kapacitet (A)

Saobracaj
Potraznja (T)

Jutarnji Popodnevni
spic spic
Vreme putovanja

T>A

T<A

Doba dana

* Victoria Transport Policy Institute (2002) Transportation Elasticities, http://www.vtpi.org/tdm/tdm11.htm.


Транспортни системи и мреже
Транспортне мреже подела

• Транспортне мреже
У оквиру путева између локација
• Сталне руте (путеви, канали)
• Огранизоване руте (авиони, бродови)
• Различити типови повезивања током руте омогућавају доступност
многих тачака

• Структура мреже
• Од центрипеталне до центрифугалне
• Показује различитост места на мрежи
• Истиче трошкове транспорта
• Ниво интеграције директно утиче на време и цену коштања транспорта
Центрифугалне и центрипеталне мреже

Centrifugal
центрифугална Centripetal
центрипетална
Структуре мреже

централизована
Centralized децентрализована
Decentralized дистрибуирана
Distributed
Транспортне тачке

Од тачке до тачке
Point-to-Point Инрермодални
Hub-and-Spokeчвор

Hub
Цена, приходи и ниво мрежне повезаности

5 4 Цена: 10
A 10 Приход: 15
3 Бенефит: 5
7

Цена : 12
B Приход : 18
Бенефит : 6

Цена : 14
C Приход : 25
Бенефит : 11

Цена : 19
D Приход : 29
Бенефит : 10
Утицај интеграције на мрежу и њен ток

Pre integracije Posle integracije


International border
Mreza
Tok
Топологија мреже

Jednosmerna povezanost
Dvosmerna povezanost

Ulaz i izlaz
Veza Izlaz
Ulaz

Cvor
Типови топологије мреже

Povrs Cvor i tacka

Linearno Drvo
Стратегије сервисирања мрежних тачака

A B C

D E F
Транспортне мреже и простор

Transportna mreza

Prostor

Dostupnost