You are on page 1of 2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2019-2020

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού


σχολείου είναι τα εξής από (από 11 έως 21 Ιουνίου2019)

1. • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Οι γονείς δεν χρειάζεται να


προσκομίσουν πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών. Τα πιστοποιητικά
αναζητούνται από τη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου από το
Πληροφοριακό σύστημα «myschool» δίνοντας ο γονέας τα παρακάτω
στοιχεία: α. επώνυμο μαθητή β. όνομα μαθητή γ. όνομα πατέρα δ. όνομα
μητέρας ε. ημερομηνία γέν β.

2. • Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου


στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή. ΑΔΥΜ-(ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ)

4. • Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο


Δημοτικό. Η Βεβαίωση Παρακολούθησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη
λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (14 Ιουνίου 2019) και
διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο
εγγραφής του μαθητή. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης
Παρακολούθησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία
θα προσκομιστεί από γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του
στο δημοτικό.

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ

Σελίδα 1
5. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ(ΑΜΕΣΑ) ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

6. Τα ατομικά σας στοιχεία συμπληρωμένα στο έντυπο-ΑΙΤΗΣΗ

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.105, για το ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί κατά


τη διάρκεια του σχολικού έτους

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΡΙΕΣ!!!

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΤΙΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

………………………………………………………OXI ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ…………

• Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου,
φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ

Σελίδα 2

You might also like