You are on page 1of 2

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

(Σε εφαρμογή του νόμου 4229/2014, άρθρο 11, παρ. 2)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Υπουργείο Υγείας 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΤΑΞΗ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) τηρείται στο Σχολείο και αντίγραφό του φυλάσσεται
στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού. Το περιεχόμενο του ΑΔΥΜ είναι απόρρητο.

Συμπληρώνεται μετά από προληπτική ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει ιστορικό και φυσική εξέταση, σύμφωνα με
Φύλλο ιατρικής εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή. Περαιτέρω ειδικός έλεγχος γίνεται μόνο εάν υπάρχουν
ειδικές ιατρικές ενδείξεις. Στο ΑΔΥΜ σημειώνονται τα πορίσματα της εξέτασης που αφορούν το Σχολείο.
Σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασης υγείας του παιδιού το ΑΔΥΜ επικαιροποιείται με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(Σημειώνονται με σκοπό τη στήριξη του παιδιού στο Σχολείο και με τελική απόφαση του/της ιατρού, ύστερα από συνεννόηση
με γονέα/κηδεμόνα ή και το παιδί. Δεν πρέπει να παραληφθούν πληροφορίες που η απουσία τους μπορεί να εκθέσει το παιδί σε κίνδυνο.)

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ*
 Συμμετοχή χωρίς περιορισμούς  Συμμετοχή με περιορισμούς > Προβλήματα υγείας και οδηγίες περιορισμών:
(Από την προληπτική εξέταση δεν (Λόγω προβλημάτων υγείας)
προέκυψαν λόγοι για περιορισμούς)
 Παραπομπή για ειδικό έλεγχο** (Από τα λοιπά συστήματα δεν υπάρχουν
ευρήματα που απαιτούν περιορισμό συμμετοχής σε σχολικές δραστηριότητες)
> Ειδικότητα/ες όπου
γίνεται παραπομπή:
Ημ/νία εξέτασης Υπογραφή & σφραγίδα ιατρού Σφραγίδα Μονάδας Υγείας
(για ιατρούς ΕΣΥ/ΠΕΔΥ)

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ**


ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ*
 Συμμετοχή χωρίς περιορισμούς  Συμμετοχή με περιορισμούς > Προβλήματα υγείας και οδηγίες περιορισμών:
(Από τον ειδικό έλεγχο δεν (Λόγω προβλημάτων υγείας)
προέκυψαν λόγοι για περιορισμούς)
> Ιατρική ειδικότητα:

> Έλεγχος που έγινε:


Ημ/νία εξέτασης Υπογραφή & σφραγίδα ιατρού Σφραγίδα Μονάδας Υγείας
(για ιατρούς ΕΣΥ/ΠΕΔΥ)

* Η παρούσα γνωμάτευση δεν ισχύει για Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες και Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα, δεν ισχύει επίσης για
σχολικές δραστηριότητες που υλοποιούνται από άλλο φορέα πλην του Σχολείου ή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
** Αφορά τον ειδικό έλεγχο ο οποίος, κατά την κρίση του ιατρού που διενήργησε την προληπτική εξέταση, είναι αναγκαίος για να γίνει γνωμάτευση
συμμετοχής στις σχολικές δραστηριότητες. Στις περιπτώσεις αυτές, δίνεται παραπεμπτικό σημείωμα με περιγραφή των αιτίων παραπομπής.
Επιστημονική επιμέλεια:
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Υγείας του Παιδιού
ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ
(Φυλάσσεται στο αρχείο του ιατρού ή της Μονάδας Υγείας)
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ
Α Θ
Επώνυμο μαθητή/μαθήτριας Όνομα μαθητή/μαθήτριας Ημ/νία γέννησης Φύλο ΑΜΚΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (Συμπληρώνεται και υπογράφεται από γονέα/κηδεμόνα. Εάν χρειάζεται, δίνονται επεξηγήσεις ή συμπληρώνεται από τον/την ιατρό.)
Ιστορικό παιδιού: γενικές ερωτήσεις ΝΑΙ ΟΧΙ Ιστορικό οικογένειας: προβλήματα καρδιάς (συνέχεια) ΝΑΙ ΟΧΙ
1 Έχει ή είχε ποτέ κάποια σοβαρή αρρώστια; 13 Υπάρχει στην οικογένεια άτομο που έχει εμφανίσει λιπο-
2 Έχει νοσηλευτεί ποτέ σε νοσοκομείο (με διανυκτέρευση); θυμικό επεισόδιο ή σπασμούς άγνωστης αιτιολογίας;
3 Έχει κάνει ποτέ κάποια εγχείρηση; 14 Υπάρχει στην οικογένεια άτομο που είναι γνωστό ότι έχει
4 Παίρνει ή έπαιρνε ποτέ κάποιο φάρμακο συστηματικά; κάποιο κληρονομικό καρδιαγγειακό νόσημα, όπως
5 Έχει κάποια αλλεργία (τροφή, φάρμακο, άλλο); υπερτροφική ή διατατική μυοκαρδιοπάθεια, αρρυθμιο-
Ιστορικό παιδιού: προβλήματα καρδιάς γόνο δεξιά κοιλία, νόσο της Νάξου, σύνδρομο Marfan,
6 Έχει διαγνωστεί ποτέ πρόβλημα καρδιάς ή υπέρταση; σύνδρομο μακρού ή βραχέος QT, σύνδρομο Brugada;
7 Έχει συμβεί ποτέ να χάσει τις αισθήσεις του κατά την Ιστορικό παιδιού: άλλα θέματα
άσκηση ή μετά από άσκηση ή χωρίς εμφανή αιτία; 15 Το παιδί έχει κάνει ποτέ επεισόδιο σπασμών;
8 Έχει ποτέ παραπονεθεί για πόνο, αίσθημα πίεσης ή 16 Έχει παρουσιάσει ποτέ βήχα, “σφύριγμα” ή δυσκολία
βάρους στο στήθος κατά την άσκηση; στην αναπνοή κατά την άσκηση;
9 Κουράζεται ή λαχανιάζει κατά την άσκηση πολύ πιο 17 Είχε ποτέ πόνο ή σοβαρό τραυματισμό σε οστά, μυς,
εύκολα από άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας; αρθρώσεις ή έχει πάθει ποτέ αρθρίτιδα;
10 Έχει παραπονεθεί ποτέ ότι η καρδιά του χτυπάει 18 Νομίζετε ότι μπορεί να έχει πρόβλημα όρασης;
γρήγορα ή άρρυθμα (‘’φτερουγίζει’’) κατά την άσκηση; 19 Νομίζετε ότι μπορεί να έχει πρόβλημα ακοής;
Ιστορικό οικογένειας: προβλήματα καρδιάς 20 Έχετε κάποια ανησυχία για το βάρος ή τη διατροφή του;
11 Υπάρχει στην οικογένεια άτομο που πέθανε από 21 Ανησυχεί εσάς ή το σχολείο κάποιο θέμα σχετικά με την
καρδιακό αίτιο, από αιφνίδιο ή ανεξήγητο θάνατο ανάπτυξή του (π.χ. λόγος, κίνηση, μαθησιακή ικανότητα);
σε νεαρή ηλικία (<50 ετών); 22 Ανησυχεί εσάς ή το σχολείο κάποιο θέμα σχετικά με τη διά-
12 Υπάρχει στην οικογένεια άτομο που έπαθε έμφραγμα θεση ή τη συμπεριφορά του (π.χ. θλίψη, κοινωνικότητα, επι-
ή στεφανιαία νόσο ή εγκεφαλικό επεισόδιο σε νεαρή θετικότητα, θυμός, υπερκινητικότητα, έλεγχος σφιγκτήρων);
ή μέση ηλικία (<55 ετών για άνδρες και <65 για γυναίκες); 23 Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα που θα θέλατε να συζητήσετε;
Συμπληρωματικές πληροφορίες για ερωτήσεις με “ΝΑΙ”:

Βεβαιώνω, σύμφωνα με όσα γνωρίζω, για την ακρίβεια των παραπάνω.

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα Σχέση με παιδί Ημ/νία συμπλήρωσης Υπογραφή Τηλέφωνο επικοινωνίας

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (Συμπληρώνεται από τον/την ιατρό)


Μέτρηση
Βάρος: kg Ύψος: m ΔΜΣ: Σφύξεις: /min ΑΠ: mmHg
Ιατρική εξέταση Φυσιολογικά Παθολογικά ευρήματα
1 Επισκόπηση, δέρμα, σημεία συνδρόμου Marfan
2 Οπτική οξύτητα, στραβισμός
3 Στοματική κοιλότητα, δόντια
4 Ακρόαση καρδιάς (φυσήματα, τόνοι, ρυθμός), μηριαίες
5 Αναπνευστικό σύστημα
6 Κοιλιά, ήπαρ/σπλήνας, γεννητικά όργανα
7 Νευρικό και μυοσκελετικό σύστημα, σκολίωση
8 Άλλα ευρήματα
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ή ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Συμπληρώνεται από τον/την ιατρό)
Γνωμάτευση για συμμετοχή σε
σχολικές δραστηριότητες:
 Χωρίς περιορισμούς
 Με περιορισμούς
 Παραπομπή  Ειδικότητα/ες:

Έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης: ΝΑΙ  ΟΧΙ  Σχόλια:

Ονοματεπώνυμο ιατρού Ημ/νία συμπλήρωσης Υπογραφή ιατρού / Σφραγίδα

Επιστημονική επιμέλεια:
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Υγείας του Παιδιού

You might also like