You are on page 1of 1

Adunarea până la 10

Uneș te cu o linie roș ie ın̂ tre ele rezultatele adună rilor care dau numere pare ș i cu o linie
albastră adună rile a că ror rezultat este un numar impar.

3+1=
1+2= 4+2=
7+1=
1+1=
4+1= 5+2= 6+2=

Adunarea 9+1=
5+1= cu 1 Adunarea
7+2=
cu 2

6+1= 2+2=
8+1= 3+2=

2+1= 8+2=

4+2=
5+3=
4+1=
4+3=
1+3=
4+5=

3+3=
Adunarea 4+4= Adunarea
6+3= cu 3 cu 4
4+6=

7+3=
2+3=

4+3=

© www.manutepricepute.ro