You are on page 1of 2

KONFERENCIJA „REPRODUKCINĖS IR SEKSUALINĖS SVEIKATOS APSAUGOS

IŠŠŪKIAI“
Vilnius, 2018 m. gegužės 28 d.

Rezoliucija

2018 m. Europos parlamentarų forumas surinko Europos šalių duomenis apie kontracepcijos
prieinamumą gyventojams. Duomenys pateikti Kontracepcijos atlase, kuris 2019 m. buvo
pristatytas Europos Parlamentui, Europos šalių bendrijai. Remiantis Kontracepcijos atlasu,
Lietuva patenka į 10 šalių grupę, kur kontracepcijos prieinamumas prastas.
Pagrindinės priežastys:
- Lietuvoje nėra Nacionalinės šeimos planavimo programos ir kontracepcijos vartojimo
politikos;
- kadangi mokykloje nevyksta efektyvus mokslu grįstas lytinis ugdymas ir švietimas,
jaunimui trūksta informacijos apie kontracepciją;
- nėra valstybinio lytinio švietimo suaugusiems apie kontracepciją, jos svarbą,
apsisaugant nuo netikėto ar neplanuoto nėštumo – lengvai prieinamų tinklapių apie
šeimos planavimą, kontracepcijos priemones, jų vartojimą, trūksta valstybinių
šviečiamųjų kampanijų;
- sveikatos priežiūros įstaigose nevykdomas išsamus porų, moterų konsultavimas apie
šeimos planavimą;
- apie šeimos planavimą, kontracepciją žinių trūksta visiems sveikatos specialistams,
dažniausiai konsultuoja tik gydytojai ginekologai;
- kontracepcijos priemonės neprieinamos atskirties grupių šeimoms ir moterims,
įskaitant jaunimą, tiek dėl informacijos stokos, atstumo iki sveikatos centrų, tiek dėl
kontracepcijos priemonių kainos;
- nėra sukurtas ir diegiamas kontracepcijos kompensavimo mechanizmas socialinės
atskirties grupių moterims;
- neįteisintas šeimos planavimo metodas - savanoriška vyrų, moterų sterilizacija;
- trūksta profesionalių šviečiamųjų akcijų, siekiant išsklaidyti mitus apie kontracepciją.

Rekomendacijos Sveikatos apsaugos ministerijai:


- parengti ir pateikti svarstymui LR Seime reprodukcinės sveikatos ir teisių įstatymo
projektą;
- sukurti Nacionalinę šeimos planavimo programą;
- užtikrinti visapusį porų, moterų ir jaunimo konsultavimą apie kontracepciją, jos
vartojimą;
- įteisinti šeimos planavimo metodą savanorišką sterilizaciją;
- užtikrinti medikų tobulinimąsi kontracepcijos klausimais;
- sukurti kontracepcijos kompensavimo mechanizmą socialinės atskirties grupių poroms,
moterims;
- rengti šviečiamąsias kampanijas apie kontracepciją, jos svarbą, siekiant išvengti aborto,
eliminuoti mitus apie kontracepciją.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:


-sukurti ir diegti mechanizmą lytinio ugdymo programos įgyvendinimo kontrolei užtikrinti;
- tobulinti studentų medikų universitetines programas, siekiant pagerinti medikų žinias apie
kontracepciją, jos vartojimą.