You are on page 1of 10

МАТУРА 2018-2019.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

05.06.2019. СРЕДА
ПРОВЕРА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
АДМИНИСТРАТОРИ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
4-4 /22/ каб. бр. 32
I група - од 08:00 до 09:30
II група - од 09:30 до 11:00
III група - од 11:00 до 12:30
IV група - од 12:30 до 14:00
Комисија:
1. Јовандић Владимир
2. Јовандић Маријана
3. Винкић Далибор/ Шолајић Срђан
07.06.2019. ПЕТАК
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - писмени рад
Време: од 09:00 до 12:00
Одељење: Учионица: Дежурни професори:
4-1 34 Радојичић Невенка од 09:00 до 10:30
Вучуревић Пајо од 10:30 до 12:00
4-2 22 Антић Бранко од 09:00 до 10:30
Божовић Срђан од 10:30 до 12:00
4-3 37 Перић Александра од 09:00 до 10:30
Јовановић Јелица од 10:30 до 12:00
4-4 5 Лукић Душан од 09:00 до 10:30
Гава Аурел од 10:30 до 12:00
4-5 36 Гугуљан Маријана од 09:00 до 10:30
Милановић Небојша од 10:30 до 12:00
4-6 31 Јеленковић Марина од 09:00 до 10:30
Вртикапа Гојко од 10:30 до 12:00

КОМИСИЈА​:
1. Вулетић Биљана
2. Глумац Оливера
3. Капата Радмила
ЖАЛБЕ НА ОЦЕНУ:
1. Јаношевић/Цвјетић
10.06.2019. у 12:00 - Оцене из српског језика на огласној табли
10.06.2019. од 12:00 до 13:00 - Евентуалне жалбе на оцену (подносе се писмено у секретаријату)
10.06.2019. у 14:00 - Коначне оцене на огласној табли

10.06.2019. ПОНЕДЕЉАК
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
МАТЕМАТИКА 4-1 /6/ у 09:00 уч.бр. 31
4-5 /1/
Комисија:
1. Бојанић Марина
2. Станковић Татјана
3. ОС (ЈованчевићС.)
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
ОСНОВЕ АУДИО ТЕХНИКЕ 4-1 /7/ у 10:00 каб. 27
ПРОЗВОДЊА ММ САДРЖАЈА /4/ у 10:20
Комисија:
1. Јанкулов Надица
2. Божовић Срђан
3. ОС ( Бојанић М.)
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА 4-5 /7/ у 09:30 каб. 14
ОСНОВЕ АУТ. УПРАВЉАЊА /5/ у 09:50
Комисија:
1. Грбовић Никола
2. Радојичић Невенка
3. ОС ( Јованчевић С.)
ПРАКТИЧАН РАД
4-6 у 11:00 каб. 6
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ /9/

Комисија:
1. Вртикапа Гојко
2. Jовановић Јелица
3. ОС (Савановић Љ.)
ПРОВЕРА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
4-2 од 09:00 до 18:00 каб. 15
А група задатака /24 ученика/
Група Б од 09:00 до 12:00
Група А од 12:00 до 15:00
Група Ц од 15:00 до 18:00
Комисија :
1. Бељин Милица
2. Гава Аурел
3. Ивковић Славица/Лукић Миодраг
11.06.2019. УТОРАК
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
ОСНОВЕ ВИДЕО ТЕХНИКЕ 4-1 /3/ у 11:30 каб. 14а
ПРИМЕЊЕНА АВ ТЕХНИКА /10/ у 11:45
Комисија:
1. Рајков Корнелија
2. Гугуљан Маријана
3. ОС ( Бојанић М.)
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
4-5 уч. бр. 36
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ /5/ у 10:00
ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ /6/ у 10:20
Комисија:
1. Переги Марјана
2. Јованчевић Снежана
3. ОС (Милановић Н.)
ПРАКТИЧАН РАД
4–6 у 10:00 каб.14
УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНОМ /9/
Комисија:
1. Грбовић Никола
2. Јовановић Јелица
3. ОС (Савановић Љ.)

ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИ Х ЗНАЊА


ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
4-3 /30/ од 10:00 до 12:00
15 ученика - уч.бр. 33 Дежурни професори: Стојков Сања / Перић Ксенија
15 ученика -уч. бр. 34 Дежурни професори: Шурбатовић Бојана / Лукић Душан

од 12:00 Прегледачи тестова: Николић Д./ Антић Б. /Ћебић Н.


Техничка подршка:
Митов Радојичић Стефан

ПРОВЕРА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА


ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
4-2 од 09:00 до 21:00 каб. 15
Б група задатака /24 ученика/
Група А од 09:00 до 13:00
Група Ц од 13:00 до 17:00
Група Б од 17:00 до 21:00
Комисија :
1. Бељин Милица
2. Гава Аурел
3. Ивковић Славица/Лукић Миодраг

12.06.2019. СРЕДА
ПРАКТИЧАН РАД
4–1 каб. 14а
ОСНОВЕ АУДИО ТЕХНИКЕ /2/ у 10:00
ПРОЗВОДЊА ММ САДРЖАЈА /14/ у 10:10
Комисија:
1. Јанкулов Надица
2. Божовић Срђан
3. ОС (Бојанић М.)
ПРАКТИЧАН РАД
4-5 каб. 30
ОСН. АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА /5/ у 08:30
ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ /6/ у 08:45
Комисија:
1. Переги Марјана
2. Радојичић Невенка
3. ОС (Јованчевић С.)
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
4-6 уч. бр. 37
ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ /3/ у 10:10
МИКРОКОНТРОЛЕРИ
ПРОГРАМАБИЛНИ ЛК /5/ у 10:20
Комисија:
1. Милановић Небојша
2. Јовановић Јелица
3. ОС ( Савановић Љ.)

ПРОВЕРА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА


ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
4-3 од 08:30 до 17:30
У 08:00 Извлачење радних задатака
I група- /15 ученика/ каб. 2
II група- /15 ученика/ каб. 2а
Комисија за I групу: Комисија за II групу:
1. Серафимовић Ђурица (Божовић Срђан) 1. Савић Радован (Антић Бранко)
2. Ћебић Никола (Вучуревић Пајо 2. Радовић Зоран (Николић Драгана)
3. Станчов Иван (Вишњички Синиша) 3. Вулић Владислав (Рацић Младен)

ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИ Х ЗНАЊА


ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
4-2 /24/ од 10:00 до 12:00
12 ученика - уч. бр. 22 Дежурни професори: Вулетић Биљана / Глумац Оливера
12 ученика - уч. бр. 23 Дежурни професори: Перић Александра / Стевић Весна

од 12:00 Прегледачи тестова: Гава Аурел /Бељин Милица/Миљић Јелена


Техничка подршка:
Стојановић Марко

13.06.2019. ЧЕТВРТАК
ПРАКТИЧАН РАД
4-1 каб.бр. 27
СОФТВЕРСКИ ММА /3/ у 10:00
ОСНОВЕ ВИДЕО ТЕХНИКЕ /3/ у 10:10
ПРИМЕЊЕНА АВ ТЕХНИКА /8/ у 10:20
Комисија:
1. Стојичевић Нада
2. Рајков Корнелија
3. Гугуљан Маријана
4. ОС (Бојанић М.)
ПРАКТИЧАН РАД
4-5 у 13:15 каб. 6
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ /13/
Комисија:
1. Вртикапа Гојко
2. Переги Марјана
3. ОС (Јованчевић С.)
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
4–6 у 09:00 уч. бр. 31
УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНОМ /10/
Комисија:
1. Грбовић Никола
2. Милановић Небојша
3. ОС (Савановић Љ.)

ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИ Х ЗНАЊА


АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
4-4 /22/ од 10:00 до 12:00 уч.бр. 5
Дежурни професори: Марјановић Славица / Станковић Татјана

од 12:00 Прегледачи тестова: Јовандић М./ Вујичић Т./Вучуревић П.


Техничка подршка:
Урошев Урош